Varakristlus gümnaasiumile

3,403 views

Published on

Kristluse varasest arengust

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
3,403
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
18
Actions
Shares
0
Downloads
54
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • http://www.novaroma.org/vici/images/MapEWRomanEmpire.jpg
 • http://1.bp.blogspot.com/_STIJIElqTEQ/SNT-3IGCljI/AAAAAAAAAGQ/Kztrhq1uttM/s320/Crucifiction+of+our+Lord.jpg
 • http://kristlus.varstukk.edu.ee/kristlikkultuur/uus_testament/jFCngrid.php
 • Leonardo da Vinci „Püha õhtusöömaaeg” (koopia) „The Last Supper” 16. Sajand D a Vinci Muuseum, Tongerlo http://kristlus.varstukk.edu.ee/kristlikkultuur/media/.gallery/image736.jpg
 • Wolf Huber „Kristuse vangistamine” „The Capture of Christ” http://kristlus.varstukk.edu.ee/kristlikkultuur/gallery/wolf_huber740.php
 • http://4.bp.blogspot.com/_GqhNSH0JxHo/SXiRVoJfSXI/AAAAAAAAB_Q/UC8Oa6BER6M/s400/StPeter_CU.jpg http://www.instonebrewer.com/bpg2009/Free/Pics/Paul01.gif
 • http://gbgm-umc.org/umw/corinthians/maps/pjbig.gif
 • http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b1/Martyrdom_of_saint_Vitus.PNG/468px-Martyrdom_of_saint_Vitus.PNG http://www.strobertbellarmine.net/images/lyons-martyrs.jpg J.L. Gérôme, 1875-1885, Walters Art Gallery, Baltimore.
 • Index of early church fathers and apologists with their theological views. 200AD http://www.bible.ca/maps/maps-apostolic-fathers-apologists-200AD.jpg
 • http://gallery.photo.net/photo/3132545-lg.jpg
 • Churches in 325 AD during Nicean era . http://www.bible.ca/maps/maps-churches-nicea-325AD.jpg
 • Vikipeedia
 • http://inillotempore.com/blog/images/Temptations_of_St_Anthony_Parenzano.jpg
 • http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5b/Simeon_Stylites_stepping_down.jpg
 • Varakristlus gümnaasiumile

  1. 1. Varakristlus Gümnaasiumile
  2. 2. Hiline Rooma keisririik: ida- ja lääneprovintsid
  3. 3. Idaprovintsid / Lääneprovintsid <ul><li>Kreeka keel </li></ul><ul><li>Vabad talupojad </li></ul><ul><li>Suured ja rikkad kaubalinnad </li></ul><ul><li>Kõrge kultuuritase </li></ul><ul><li>Ladina keel </li></ul><ul><li>Talupojad sõltuvuses suurmaaomanikest </li></ul><ul><li>Väiksemad ja nooremad linnad </li></ul><ul><li>Tugev Rooma kultuuri mõju kohalikele </li></ul>
  4. 4. Kristluse teke <ul><li>Juutide ainujumal Jahve </li></ul><ul><li>Juutide püha raamat on Vana Testament </li></ul><ul><li>Ootasid Taaveti soost messia sündi, kes vabastaks nad võõrvõimu alt </li></ul><ul><li>Ca 4-6 eKr olevat Petlemmas sündinud Jeesus (Joosep+Maarja) </li></ul><ul><li>Ca 30-aastaselt hakkas mööda maad rändama koos 12 jüngriga </li></ul><ul><li>33-aastaselt löödi juudi ülikute nõudmisel Jeruusalemmas Kolgata mäel risti </li></ul><ul><li>3 päeva hiljem olevat surnust üles tõusnud, kohtunud mitmete inimestega ja viimaks kehaliselt taevasse läinud </li></ul>
  5. 5. Jüngrid <ul><li>Jüngrid olid Jeesuse õpilased, kes said õiguse jutlustada ristiusku ja ravida inimesi. Jeesus nimetas jüngreid „maa soolaks” ja „maailma valguseks”(Mt 5:13-16 j).   </li></ul><ul><li>Siimon (hiljem Peetrus ) </li></ul><ul><li>Andreas (Peetruse vend) </li></ul><ul><li>Johannes </li></ul><ul><li>Jaakobus Sebedeuse poeg (evangelist Johannese vend) </li></ul><ul><li>Filippus </li></ul><ul><li>Bartolomeus </li></ul><ul><li>Toomas </li></ul><ul><li>Matteus </li></ul><ul><li>Jaakobus Alfeuse poeg (Jeesuse vend ? ) </li></ul><ul><li>Siimon Seloot </li></ul><ul><li>Taddeus (Jaakobuse poeg Juudas) </li></ul><ul><li>Juudas Iskariot (Kristuse reetja) </li></ul>
  6. 8. Jeesuse õpetus <ul><li>Peagi saabub jumalariik, kus pole ebaõiglust ega kannatusi </li></ul><ul><li>Sinna pääsemiseks tuleb uskuda ja armastada Jumalat ning kaasinimesi </li></ul><ul><li>Haridus, seisuslikud vahed jmt pole jumalariiki pääsemiseks oluline </li></ul><ul><li>Kristlased peavad Jeesust Jumala pojaks ja messiaks </li></ul>
  7. 9. Varakristlus <ul><li>Kreeka keeles (idaprovintsid!) hakati Jeesust kutsuma Kristuseks (= “salvitud”) </li></ul><ul><li>Algul ootasid Kristuse järgijad peatsed jumalariigi saabumist maa peale (= maailmalõppu), hiljem hakati uskuma, et see on taevane paradiis , kuhu usklike hinged lähevad peale surma </li></ul><ul><li>Hakkasid levitama oma usku ka mittejuutide seas </li></ul><ul><li>Juudid pidasid nende usku valeks ja kiusasid kristlasi taga </li></ul><ul><li>Roomlased suhtusid esialgu sallivalt </li></ul>
  8. 10. Kristluse levik <ul><li>Rändjutlustajad e apostlid levitasid usku </li></ul><ul><li>12 tähtsamat apostlit, sh Peetrus ja Paulus </li></ul><ul><li>Kristlased moodustasid kogudusi paljudes Rooma riigi piirkondades </li></ul><ul><li>Roomlased austasid paljusid jumalaid, sh keisreid, kristlased keeldusid neile ohverdamast </li></ul><ul><li>Lihtrahvas süüdistas kristlasi sageli kuritegudes ja õnnetuste põhjustamises </li></ul><ul><li>Kristlasi kiusati Rooma riigis hooti taga kuni 313. a pKr </li></ul>
  9. 11. Apostel Pauluse reisid
  10. 12. Märtrid – usu tõttu hukatud kristlased
  11. 13. Varased kirikuisad ja apologeedid oma teoloogiliste vaadetega ca 200 pKr
  12. 14. Constantinus Suur (336-337) <ul><li>313 a pKr Milano edikt – kristlastel lubatakse vabalt tegutseda = tagakiusamised lõpevad </li></ul><ul><li>Algab kirikute ehitus, kristlaste hulk kasvab kiiresti </li></ul><ul><li>Rajab uue pealinna – Konstantinoopol </li></ul>
  13. 15. Kristlikud kirikud aastal 325 pKr (Nikaia kirikukogu ajal)
  14. 16. Nikaia kirikukogu 325. a <ul><li>E sime n e oikumeenili n e , kõiki kristlikke piiskoppe ühendav kontsiil . </li></ul><ul><li>Sai alguse kiriku ja riigi lähenemine </li></ul><ul><li>Arutati ülestõusmispühade kuupäeva kindlaksmääramist. </li></ul><ul><li>K utsuti kokku, et lahendada kirikus tekkinud erimeelsusi Jeesuse olemuse kohta ja tema suhte kohta Jumal-isaga. </li></ul><ul><li>I Nikaia kirikukogu on tähtsaim kontsiil kirikuajaloos, selle tulemusena moodustati esimene ühtne kristlik doktriin, Nikaia usutunnistus , millele põhinevad ka hilisemate kirikukogude otsused. </li></ul><ul><li>K õik järgnevad kirikukogud on sellega kooskõlas. </li></ul>
  15. 17. Kreedo (lad k credo ) <ul><li>Meie usume ühteainsasse Jumalasse, kõigeväelisse Isasse, taeva ja maa, kõige nähtava ja nähtamatu Loojasse. Ja ühteainsasse Issandasse Jeesusesse Kristusesse, Jumala ainusündinud Pojasse, kes Isast on sündinud enne kõiki aegu, Juma l Jumalast, valgus valgusest, tõeline Jumal tõelisest Jumalast, sündinud, mitte loodud, olemuselt ühtne Isaga, kelle läbi kõik on loodud; kes on meie, inimeste pärast ning meie õndsuseks alla tulnud taevast ning lihaks saanud Püha Vaimu läbi neitsist Maarjast ja inimeseks saanud, Pontius Pilaatuse ajal ka meie eest risti löödud, kannatanud ja maha maetud ning kolmandal päeval üles tõusnud pühade kirjade järgi ja üles läinud taeva, istub Isa paremal käel ja tuleb taas kirkuses kohut mõistma elavate ja surnute üle; Tema riigile ei tule otsa. Meie usume Pühasse Vaimusse, Issandasse ja Elavakstegijasse, kes lähtub Isast (ja Pojast), keda Isa ja Pojaga üheskoos kummardatakse ja austatakse; kes on rääkinud prohvetite kaudu. Meie usume ühtainust püha, kristlikku ja apostlikku Kirikut. Meie tunnistame ühtainust ristimist pattude andeksandmiseks ja ootame surnute ülestõusmist ning tulevase ajastu elu. </li></ul>
  16. 18. Rooma keisririik jaguneb <ul><li>Hilisemad keisrid ei suutnud riigi terviklikkust kaitsta, nt germaanlaste eest põhjapiiri </li></ul><ul><li>395 a pKr jagas keiser Theodosius riigi: </li></ul><ul><ul><li>Lääne-Rooma keisririik (Rooma) </li></ul></ul><ul><ul><li>Ida-Rooma keisririik (Konstantinoopol) </li></ul></ul>
  17. 19. Katoliiklik kirik <ul><li>Kogudus – diakon </li></ul><ul><li>Piiskopkond (diötsees) </li></ul><ul><li>Peapiiskopkond – metropoliit </li></ul><ul><ul><li>Jeruusalemm </li></ul></ul><ul><ul><li>Aleksandria </li></ul></ul><ul><ul><li>Antiookia </li></ul></ul><ul><ul><li>Konstantinoopol </li></ul></ul><ul><ul><li>Rooma </li></ul></ul><ul><li>Sinod </li></ul>
  18. 20. Hereesia e ketserlus <ul><li>Dogmaatika e õigesti uskumine </li></ul><ul><li>Ortodoksne – apostellik usutunnistus </li></ul><ul><li>Ketserlikud väärõpetused </li></ul><ul><ul><li>ariaanlus (Arius) </li></ul></ul><ul><ul><li>Kristus 100% inimene </li></ul></ul><ul><ul><li>monofüsiitlus </li></ul></ul><ul><ul><li>Kristus 100% jumal </li></ul></ul>
  19. 21. Püha Antoniuse kiusamine
  20. 22. Askees e lihasuretamine <ul><li>Eremiidid e erakud </li></ul><ul><li>Kõrbepühakud </li></ul><ul><li>Sambapühakud </li></ul><ul><li>Erakute kogukonnad – kloostrid </li></ul><ul><ul><li>Augustinuse reegel </li></ul></ul><ul><ul><li>Iiri munklus </li></ul></ul><ul><ul><li>Benedictuse reegel </li></ul></ul>

  ×