Successfully reported this slideshow.

Jak změřit vliv Facebooku na tržby v kamenných prodejnách

0

Share

Loading in …3
×
1 of 37
1 of 37

More Related Content

Related Books

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Jak změřit vliv Facebooku na tržby v kamenných prodejnách

 1. 1. v kamenných prodejnách JAROSLAV SLAVIČÍNSKÝ . Jak změřit vliv Facebooku na tržby
 2. 2. E-commerce v ČR fantasticky roste . Za posledních 10 let vzrostly online prodeje více než 6x. cca 20 mld. v roce 2007 → odhad 140 mld. v roce 2018 Neměli bychom však zapomínat i na jiné číslo... Zdroj: APEK, Heureka.cz
 3. 3. 90% tržeb v retailu je z kamenných prodejen . ⁓ 90 % ⁓ 83 % ⁓ 95-97 % Zdroj: Statista, eMarketer, APEK, gov.uk
 4. 4. 56 % tržeb v kamenných prodejnách bylo ovlivněno digitálními interakcemi. Z toho 66 % interakcí bylo na mobilních zařízeních. (Deloitte Digital, USA, 2016) Tyto tržby jsou významně ovlivněny online chováním .
 5. 5. Cookies, pixely ani SDK ale narozdíl od e-commerce v reálném světě nepomůžou . Jak tedy zjistit reálný dopad reklamního spendu na Facebooku?
 6. 6. Cílem je zjistit data o nákupech lidí, kteří viděli vaši reklamu. To vám umožní: ● vyhodnocovat kampaně dle tvrdších metrik, než jsou imprese nebo CPM ● porozumět lépe chování vašich zákazníků ● vytvářet efektivnější kampaně v budoucnu Transakční data máte ve svém CRM nebo POS systému .
 7. 7. Facebook Offers Zákaznický (věrnostní) program 1 . 2 . JAK NA FACEBOOKU MĚŘIT OFFLINE TRŽBY Facebook Offline Conversions 3 .
 8. 8. Facebook Offers Zákaznický (věrnostní) program 1 . 2 . JAK NA FACEBOOKU MĚŘIT OFFLINE TRŽBY Facebook Offline Conversions 3 .
 9. 9. ... Návrh HR komunikace . Vymezení služeb ... . Fashion Brands WWW.FASHIONBRAND.CZ ZÍSKAT SLEVU
 10. 10. Offer Ad . Po kliknutí do vizuálu nebo do CTA buttonu se uživateli zobrazí více informací. Následuje možnost uložit si nabídku (automaticky přijde uživateli i na email). V FASHION BRANDS
 11. 11. Je možné vygenerovat stejný pro všechny, nebo unikátní pro každého uživatele. Čárový kód . ZÍSKEJTE SLEVU 20 % NA NÁKUP V FASHION BRANDS Získejte slevu 20 % na nákup v Fashion Brands Uložte si tento čárový kód a ukažte ho při placení v prodejně
 12. 12. Notifikace . Přijde před vypršením nabídky. Při využití Store Visit Ads přijde uživateli taky když je zrovna v blízkosti prodejny. Fashion Brands Získejte slevu 20 % na nákup v Fashion Brands Uložte si tento čárový kód a ukažte ho při placení v prodejně
 13. 13. Email s kuponem . Při uložení nabídky je automaticky poslán na Facebook email uživatele. Uložte si tento čárový kód a ukažte ho při placení v prodejně Fashion Brands Získejte slevu 20 % na nákup v Fashion Brands Fashion Brands
 14. 14. Klíčové jsou cena za uložení a % využití . Reach ROAS Proklik Uložení kuponu Nákup
 15. 15. Facebook Offers Zákaznický (věrnostní) program 1 . 2 . JAK NA FACEBOOKU MĚŘIT OFFLINE TRŽBY Facebook Offline Conversions 3 .
 16. 16. VÝHRU MÁTE NA DOSAH Dokončete svou registraci a vyhrajte 2000,- Kč na nákup Teta Drogerie Mechanika věrnostního programu . Akvizice Registrační kampaně Retence Personalizovaná komunikace Prodejní data → analýza transakcí → doměřování efektů (tržeb) → učení a optimalizace Fashion Brands
 17. 17. Tržby v retailu souvisí s Top of mind awareness . Členové programu S nižší frekvencí S vyšší frekvencí 360stupňové kampaně zasahují lidi s různou frekvencí. TV + Letáky + Emailing + Display + Content … Hypotéza: Pomocí Facebooku dorovnáme chybějící frekvenci u členů programu s nižší frekvencí zásahu a zvýšíme tak tržby.
 18. 18. Řešení → Facebook Custom Audiences . Na spárované uživatele můžeme cílit komunikaci s pravidelnou měsíční frekvencí ● % prodejní obsah ● % zábavný obsah Členové na Facebooku Kontakty členů 20-70% spárování Prodejní data členů Facebook Ads
 19. 19. Řízený experiment → náhodné rozdělení zákazníků na 2 skupiny Dopad komunikace měříme srovnáním tržeb testovací a kontrolní skupiny . Členové programu Kontrolní skupina Testovací skupina Vystavena reklamě (např. 90% zákazníků) Vyloučena z cílení (např. 10% zákazníků)
 20. 20. Reach, Engagement, Kliky Reach Frekvence → Nárůst tržeb díky Facebooku → ROAS → ROI Sledujte průměrný nárůst tržeb oproti kontrolní skupině na 1 zákazníka .
 21. 21. Facebook Offers Zákaznický (věrnostní) program 1 . 2 . JAK NA FACEBOOKU MĚŘIT OFFLINE TRŽBY Facebook Offline Conversions 3 .
 22. 22. Offline Conversions fungují na principu nahrání offline dat do rozhraní Facebooku . 3 4 Facebook přiřadí data o transakcích ke svým uživatelům a kampaním 1 Data o transakcích se ukládají v POS/CRM + máme nastavené Offline Conversions 2 Nahrání dat z POS/CRM do Facebooku Např. Store Visits Ads Facebook kampaň Zákazník nakoupí v prodejně Párování dat s uživateli Facebooku Vyhodnocení kampaně
 23. 23. ... Nastavení offline eventů umožňuje párování transakčních dat . Offline event - nákup . Upload dat o nákupu z POS/CRM Facebook data anonymizuje a spáruje údaje o transakci se svými uživateli. Atribuce offline nákupu . V rozhraní Facebooku vidíme počet a hodnotu nákupů přiřazených k lidem, kteří viděli nebo klikali na naše reklamy. Pokročilá segmentace . Můžeme cílit na zákazníky dle námi určených parametrů (Custom a Lookalike Audiences), např. na „high-spenders“.
 24. 24. KROK 1 Technicky zajistěte nahrávání transakčních dat do Facebooku . 1. Manuální upload CSV souboru . 2. Přímá integrace Offline Conversions API . 3. Integrace přes Facebook partnera .
 25. 25. → Business Manager → Event Manager → Offline Events → Add Data Source → Add Ad Account → Auto-tracking ON KROK 2 Vytvořte Offline Event Set a projděte nastavením .
 26. 26. 5 povinných údajů: ● email ● jméno ● datum transakce ● čas transakce ● hodnota transakce KROK 3 Nahrajte CSV soubor s offline eventy = transakčními daty . Můžete vytvářet i vlastní kategorie, např. typ produktu.
 27. 27. Custom Conversions → nákup nad určitou hodnotu Custom Audiences → s vysokým obratem, zrovna nakoupili Lookalike Audiences → nejpodobnější nejziskovějším zákazníkům Facebook Analytics → demografická data o zákaznících Příklady dalších možností využití Offline Conversions .
 28. 28. Facebook Conversion Lift umí pracovat s offline konverzemi . Cílová audience Facebook audienci randomizuje a rozdělí na testovací a kontrolní skupinu Reklamy jsou doručeny testovací skupině Nahrajeme (upload) do Facebooku transakční data (zahrnují obě skupiny) Facebook porovná konverze a vypočítá Lift → výsledky pošle do Ads Manageru
 29. 29. Cílení v okolí prodejen pomocí Store Visit Ads & Business Locations . Dynamické možnosti textů reklam ● adresa/město prodejny ● otevírací hodiny Konverzní tlačítka ● Get Directions ● Call now ● Send a Message Store Visits Reporting BETA → metriky Store Visits, Spend for Store, Cost per Store Visit Fashion Brands
 30. 30. Facebook odhaduje Store Visits v reálném čase s využitím následujících signálů .
 31. 31. Store Visit Ads 2 skupiny prodejen ● testovací ● kontrolní Spusťte kampaň v okolí testovacích prodejen s cílem zvýšit tržby. Když nemáte offline conversions, tak tam dejte experiment .
 32. 32. Během kampaně: nárůst tržeb Po kampani: pokles tržeb Celkové tržby se nezvýší → Testujte v adekvátně dlouhém období → Neustále se ptejte PROČ → Toto PROČ potom opět testujte Ne vždy je experiment rentabilní, důležité je se učit . EXPERIMENT LEARN REPEAT
 33. 33. Děkuji za pozornost . linkedin.com/in/slavicinsky

×