Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Jak změřit vliv Facebooku na tržby v kamenných prodejnách

Slajdy k přednášce na konferenci Social Restart 2018.

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Jak změřit vliv Facebooku na tržby v kamenných prodejnách

 1. 1. v kamenných prodejnách JAROSLAV SLAVIČÍNSKÝ . Jak změřit vliv Facebooku na tržby
 2. 2. E-commerce v ČR fantasticky roste . Za posledních 10 let vzrostly online prodeje více než 6x. cca 20 mld. v roce 2007 → odhad 140 mld. v roce 2018 Neměli bychom však zapomínat i na jiné číslo... Zdroj: APEK, Heureka.cz
 3. 3. 90% tržeb v retailu je z kamenných prodejen . ⁓ 90 % ⁓ 83 % ⁓ 95-97 % Zdroj: Statista, eMarketer, APEK, gov.uk
 4. 4. 56 % tržeb v kamenných prodejnách bylo ovlivněno digitálními interakcemi. Z toho 66 % interakcí bylo na mobilních zařízeních. (Deloitte Digital, USA, 2016) Tyto tržby jsou významně ovlivněny online chováním .
 5. 5. Cookies, pixely ani SDK ale narozdíl od e-commerce v reálném světě nepomůžou . Jak tedy zjistit reálný dopad reklamního spendu na Facebooku?
 6. 6. Cílem je zjistit data o nákupech lidí, kteří viděli vaši reklamu. To vám umožní: ● vyhodnocovat kampaně dle tvrdších metrik, než jsou imprese nebo CPM ● porozumět lépe chování vašich zákazníků ● vytvářet efektivnější kampaně v budoucnu Transakční data máte ve svém CRM nebo POS systému .
 7. 7. Facebook Offers Zákaznický (věrnostní) program 1 . 2 . JAK NA FACEBOOKU MĚŘIT OFFLINE TRŽBY Facebook Offline Conversions 3 .
 8. 8. Facebook Offers Zákaznický (věrnostní) program 1 . 2 . JAK NA FACEBOOKU MĚŘIT OFFLINE TRŽBY Facebook Offline Conversions 3 .
 9. 9. ... Návrh HR komunikace . Vymezení služeb ... . Fashion Brands WWW.FASHIONBRAND.CZ ZÍSKAT SLEVU
 10. 10. Offer Ad . Po kliknutí do vizuálu nebo do CTA buttonu se uživateli zobrazí více informací. Následuje možnost uložit si nabídku (automaticky přijde uživateli i na email). V FASHION BRANDS
 11. 11. Je možné vygenerovat stejný pro všechny, nebo unikátní pro každého uživatele. Čárový kód . ZÍSKEJTE SLEVU 20 % NA NÁKUP V FASHION BRANDS Získejte slevu 20 % na nákup v Fashion Brands Uložte si tento čárový kód a ukažte ho při placení v prodejně
 12. 12. Notifikace . Přijde před vypršením nabídky. Při využití Store Visit Ads přijde uživateli taky když je zrovna v blízkosti prodejny. Fashion Brands Získejte slevu 20 % na nákup v Fashion Brands Uložte si tento čárový kód a ukažte ho při placení v prodejně
 13. 13. Email s kuponem . Při uložení nabídky je automaticky poslán na Facebook email uživatele. Uložte si tento čárový kód a ukažte ho při placení v prodejně Fashion Brands Získejte slevu 20 % na nákup v Fashion Brands Fashion Brands
 14. 14. Klíčové jsou cena za uložení a % využití . Reach ROAS Proklik Uložení kuponu Nákup
 15. 15. Facebook Offers Zákaznický (věrnostní) program 1 . 2 . JAK NA FACEBOOKU MĚŘIT OFFLINE TRŽBY Facebook Offline Conversions 3 .
 16. 16. VÝHRU MÁTE NA DOSAH Dokončete svou registraci a vyhrajte 2000,- Kč na nákup Teta Drogerie Mechanika věrnostního programu . Akvizice Registrační kampaně Retence Personalizovaná komunikace Prodejní data → analýza transakcí → doměřování efektů (tržeb) → učení a optimalizace Fashion Brands
 17. 17. Tržby v retailu souvisí s Top of mind awareness . Členové programu S nižší frekvencí S vyšší frekvencí 360stupňové kampaně zasahují lidi s různou frekvencí. TV + Letáky + Emailing + Display + Content … Hypotéza: Pomocí Facebooku dorovnáme chybějící frekvenci u členů programu s nižší frekvencí zásahu a zvýšíme tak tržby.
 18. 18. Řešení → Facebook Custom Audiences . Na spárované uživatele můžeme cílit komunikaci s pravidelnou měsíční frekvencí ● % prodejní obsah ● % zábavný obsah Členové na Facebooku Kontakty členů 20-70% spárování Prodejní data členů Facebook Ads
 19. 19. Řízený experiment → náhodné rozdělení zákazníků na 2 skupiny Dopad komunikace měříme srovnáním tržeb testovací a kontrolní skupiny . Členové programu Kontrolní skupina Testovací skupina Vystavena reklamě (např. 90% zákazníků) Vyloučena z cílení (např. 10% zákazníků)
 20. 20. Reach, Engagement, Kliky Reach Frekvence → Nárůst tržeb díky Facebooku → ROAS → ROI Sledujte průměrný nárůst tržeb oproti kontrolní skupině na 1 zákazníka .
 21. 21. Facebook Offers Zákaznický (věrnostní) program 1 . 2 . JAK NA FACEBOOKU MĚŘIT OFFLINE TRŽBY Facebook Offline Conversions 3 .
 22. 22. Offline Conversions fungují na principu nahrání offline dat do rozhraní Facebooku . 3 4 Facebook přiřadí data o transakcích ke svým uživatelům a kampaním 1 Data o transakcích se ukládají v POS/CRM + máme nastavené Offline Conversions 2 Nahrání dat z POS/CRM do Facebooku Např. Store Visits Ads Facebook kampaň Zákazník nakoupí v prodejně Párování dat s uživateli Facebooku Vyhodnocení kampaně
 23. 23. ... Nastavení offline eventů umožňuje párování transakčních dat . Offline event - nákup . Upload dat o nákupu z POS/CRM Facebook data anonymizuje a spáruje údaje o transakci se svými uživateli. Atribuce offline nákupu . V rozhraní Facebooku vidíme počet a hodnotu nákupů přiřazených k lidem, kteří viděli nebo klikali na naše reklamy. Pokročilá segmentace . Můžeme cílit na zákazníky dle námi určených parametrů (Custom a Lookalike Audiences), např. na „high-spenders“.
 24. 24. KROK 1 Technicky zajistěte nahrávání transakčních dat do Facebooku . 1. Manuální upload CSV souboru . 2. Přímá integrace Offline Conversions API . 3. Integrace přes Facebook partnera .
 25. 25. → Business Manager → Event Manager → Offline Events → Add Data Source → Add Ad Account → Auto-tracking ON KROK 2 Vytvořte Offline Event Set a projděte nastavením .
 26. 26. 5 povinných údajů: ● email ● jméno ● datum transakce ● čas transakce ● hodnota transakce KROK 3 Nahrajte CSV soubor s offline eventy = transakčními daty . Můžete vytvářet i vlastní kategorie, např. typ produktu.
 27. 27. Custom Conversions → nákup nad určitou hodnotu Custom Audiences → s vysokým obratem, zrovna nakoupili Lookalike Audiences → nejpodobnější nejziskovějším zákazníkům Facebook Analytics → demografická data o zákaznících Příklady dalších možností využití Offline Conversions .
 28. 28. Facebook Conversion Lift umí pracovat s offline konverzemi . Cílová audience Facebook audienci randomizuje a rozdělí na testovací a kontrolní skupinu Reklamy jsou doručeny testovací skupině Nahrajeme (upload) do Facebooku transakční data (zahrnují obě skupiny) Facebook porovná konverze a vypočítá Lift → výsledky pošle do Ads Manageru
 29. 29. Cílení v okolí prodejen pomocí Store Visit Ads & Business Locations . Dynamické možnosti textů reklam ● adresa/město prodejny ● otevírací hodiny Konverzní tlačítka ● Get Directions ● Call now ● Send a Message Store Visits Reporting BETA → metriky Store Visits, Spend for Store, Cost per Store Visit Fashion Brands
 30. 30. Facebook odhaduje Store Visits v reálném čase s využitím následujících signálů .
 31. 31. Store Visit Ads 2 skupiny prodejen ● testovací ● kontrolní Spusťte kampaň v okolí testovacích prodejen s cílem zvýšit tržby. Když nemáte offline conversions, tak tam dejte experiment .
 32. 32. Během kampaně: nárůst tržeb Po kampani: pokles tržeb Celkové tržby se nezvýší → Testujte v adekvátně dlouhém období → Neustále se ptejte PROČ → Toto PROČ potom opět testujte Ne vždy je experiment rentabilní, důležité je se učit . EXPERIMENT LEARN REPEAT
 33. 33. Děkuji za pozornost . linkedin.com/in/slavicinsky

×