Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Środowisko android studio - podstawy

1,049 views

Published on

Środowisko android studio - podstawy

Published in: Technology
 • If u need a hand in making your writing assignments - visit ⇒ www.HelpWriting.net ⇐ for more detailed information.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • My brother found Custom Writing Service ⇒ www.HelpWriting.net ⇐ and ordered a couple of works. Their customer service is outstanding, never left a query unanswered.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Środowisko android studio - podstawy

 1. 1. www.proskar.pl Środowisko Android Studio - podstawy Warsztaty PROSKAR www.proskar.pl
 2. 2. Plan prezentacji • Pobranie środowiska oraz instalacja • Pierwsze kroki z Android Studio • Uruchomienie przykładowej aplikacji na emulatorze i fizycznym urządzeniu 2 / 24www.proskar.pl
 3. 3. Pobieramy środowisko Aby rozpocząć pracę ze środowiskiem Android Studio należy pobrać najnowszą wersję ze strony http://developer.android.com/sdk/index.html. Można to zrobić poprzez kliknięcie przycisku Download Android Studio for Windows jak na rysunku 1. www.proskar.pl 3 / 24 Rys. 1. Strona pobierania środowiska
 4. 4. Czas na instalację! • Następnie, pobrany plik należy uruchomić. Na ekranie powinno pojawić się okno instalacyjne jak przedstawiono na rysunku 2. Klikamy przycisk Next. www.proskar.pl 4 / 24 Rys. 2. Okno instalacyjne Android Studio
 5. 5. Instalacja środowiska c.d. • Następne okno pozwala wybrać komponenty, które mają zostać zainstalowane. • Ostatnie dwa elementy: Android Virtual Device oraz Perfomance (Intel® HAXM) są opcjonalne, jeżeli do uruchamiania aplikacji chcemy wykorzystać fizyczne urządzenie. • Intel HAXM to technologia wspierająca przyśpieszenie sprzętowe wirtualizacji co powoduje znaczny wzrost wydajności emulatora na maszynie użytkownika. Wymaganiem jest posiadanie przez procesor technologii Intel Virtualization Technology (Intel® VT) oraz systemu Windows Vista, 7, 8 lub 8.1. www.proskar.pl 5 / 24
 6. 6. Instalacja środowiska c.d. W tym przypadku zakładamy, że użytkownik zaczyna od zera i nie posiada zainstalowanych żadnych komponentów, w tym pakietu Android SDK wymaganego do tworzenia aplikacji, dlatego pozostawiamy wszystkie pola zaznaczone jak na rysunku 3 i klikamy Next. www.proskar.pl 6 / 24 Rys. 3. Wybór komponentów pakietu SDK
 7. 7. Instalacja środowiska c.d. W oknie pokazanym na rysunku 4 należy potwierdzić umowę licencyjną. W tym celu klikamy I Agree. www.proskar.pl 7 / 24 Rys. 4. Umowa licencyjna
 8. 8. Instalacja środowiska c.d. W następnym kroku, należy zaakceptować umowę licencyjną komponentu Intel HAXM. W tym celu ponownie klikamy I Agree jak pokazano na rysunku 5. www.proskar.pl 8 / 24 Rys. 5. Umowa licencyjna Intel HAXM
 9. 9. Już prawie koniec ;-) • Następne okno pozwala na przydział pamięci dostępnej dla emulatora aplikacji, jeśli opcja jego instalacji została zaznaczona. • Instalator sam podpowie ile pamięci może zostać przydzielone. Istnieje także możliwość ręcznego przydziału pamięci z zakresu 512 MB - 5 GB, jednak należy mieć na uwadze ewentualne spowolnienie aplikacji podczas działania emulatora w przypadku przydziału dużej ilości pamięci. www.proskar.pl 9 / 24
 10. 10. Ostatnia prosta  • W naszym przypadku pozostawiamy zaznaczoną opcję Recommended jak na rysunku 6 (instalowane na komputerze z 8 GB ram) i klikamy Next. www.proskar.pl 10 / 24 Rys. 6. Przydział pamięci dla emulatora
 11. 11. Uff…już koniec  • W następnym oknie które się pojawi klikamy Install. Wtedy też rozpocznie się proces instalacji. Może on trochę potrwać, w zależności od posiadanego sprzętu i oprogramowania. • Po pomyślnej instalacji w oknie które się pojawi należy kliknąć Next a następnie Finish. Jeżeli użytkownik nie chce od razu uruchamiać środowiska należy odznaczyć opcję Start Android Studio. www.proskar.pl 11 / 24
 12. 12. Startujemy  W kolejnym kroku zapoznamy się z najważniejszymi elementami środowiska oraz utworzymy i uruchomimy pierwszą aplikację na emulatorze lub fizycznym urządzeniu. Zatem do dzieła!  www.proskar.pl 12 / 24
 13. 13. Pierwsza aplikacja www.proskar.pl 13 / 24 Pierwsze okno, które ukaże się po uruchomieniu środowiska zostało przedstawione na rysunku 7. Celem tej części prezentacji jest stworzenie przykładowej aplikacji, więc wybieramy opcję Start a new Android Studio Project. Rys. 7. Okno główne środowiska Android Studio
 14. 14. Pierwsza aplikacja c.d. W następnym oknie należy podać nazwę naszego projektu (Application name) oraz ścieżkę na dysku, w której aplikacja ma zostać zapisana (Project location). Moja aplikacja ma nazwę TestApplication i zostanie zapisana na dysku F jak na rysunku 8. Pole Company Domain można pozostawić bez zmian. Następnie, klikamy Next. www.proskar.pl 14 / 24 Rys. 8. Ustawienia projektu
 15. 15. Smartphone, tablet a może Wear? W następnym oknie kreator tworzenia nowego projektu pozwala wybrać na jaki typ urządzeń aplikacja będzie przeznaczona oraz minimalną wersję systemu (Wersję API) na której aplikacja ma zostać uruchomiona. W naszym przypadku zostawiamy wartości jak na rysunku 9 i klikamy Next. www.proskar.pl 15 / 24 Rys. 9. Wybór wersji SDK
 16. 16. Wybieramy ekran domyślny W oknie pokazanym na rysunku 10, istnieje możliwość wyboru domyślnego ekranu dla tworzonej aktywności. Aktywność to najprościej klasa obsługująca ekran (widok) naszej aplikacji obsługująca interakcję użytkownika z systemem (tworzenie okna, uruchamianie innych komponentów systemowych). W naszym przypadku wystarczy pozostawienie domyślnej opcji Blank Activity oraz kliknięcie Next. www.proskar.pl 16 / 24 Rys. 10. Wybór aktywności domyślnej
 17. 17. Nazywamy naszą aplikację  • Następne okno kreatora pozwala na wpisanie nazwy tworzonej aktywności (Activity name), nazwy pliku xml z definicją układu komponentów graficznych UI naszej aplikacji (Layout name), nazwy aplikacji wyświetlanej na pasku górnym urządzenia (Title) oraz nazwę pliku xml definiującego układ elementów menu dostępnego na górnym pasku aplikacji (Menu resource name). • W naszym przypadku możemy pozostawić wartości domyślne jak na rysunku 11 i kliknąć Finish. www.proskar.pl 17 / 24 Rys. 11. Wybór aktywności domyślnej
 18. 18. Uff, wreszcie przebrnęliśmy  • W tym momencie nasz przykładowy projekt jest tworzony. Na rysunku 12 przedstawiony został interfejs środowiska po pomyślnym utworzeniu projektu. www.proskar.pl 18 / 24 Rys. 12. Główne okno środowiska 
 19. 19. Uruchamiamy aplikację • W tej części poradnika nie skupiamy się na komponentach aplikacji ani kodzie źródłowym. Spróbujmy więc uruchomić naszą aplikację na emulatorze Android'a. W tym celu należy kliknąć zakładkę Run dostępną na górnym pasku okna aplikacji oraz wybrać pierwszą opcję jak na rysunku 13. www.proskar.pl 19 / 24 Rys. 13. Uruchomienie aplikacji
 20. 20. Uruchamiamy aplikację c.d. • Jeżeli podczas instalacji wybraliśmy opcję dołączenia emulatora, powinien on być widoczny jak na rysunku 14. W nim zaznaczamy opcję Launch emulator oraz z listy rozwijanej Android virtual device wybieramy Nexus 5 API 21 x86 i klikamy OK. www.proskar.pl 20 / 24 Rys. 14. Uruchomienie aplikacji
 21. 21. Hello World! • Po chwili powinniśmy ujrzeć wirtualny ekran smartphone'a oraz uruchomioną na nim naszą przykładową aplikację jak na rysunku 15. www.proskar.pl 21 / 24 Rys. 15. Nasza pierwsza aplikacja
 22. 22. A może „Hello World!” na smartphone? • Ostatnim krokiem będzie uruchomienie naszej aplikacji na fizycznym urządzeniu z systemem Android. • Pamiętając o minimalnej wersji systemu (w naszym przypadku 4.0), podłączamy nasze urządzenie do portu USB komputera upewniając się że sterowniki ADB (Android Debug Bridge) są zainstalowane oraz włączony jest tryb Debugowanie USB, dostępny w opcjach programistycznych urządzenia. www.proskar.pl 22 / 24
 23. 23. Wybieramy nasze urządzenie • Następnie uruchamiamy naszą aplikację poprzez polecenie Run jak w przypadku emulatora. Kolejną czynnością jest wybranie naszego urządzenia z listy jak na rysunku 16. W moim przypadku jest to smartphone Huawei. Klikamy OK i po chwili powinniśmy ujrzeć naszą przykładową aplikację zainstalowaną na urządzeniu. www.proskar.pl 23 / 24 Rys. 16. Wybór urządzenia
 24. 24. Dziękuję za uwagę  www.proskar.pl 24 / 24

×