Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

System Center 2012 - tulevaisuuden teknologiaa - saatavilla nyt!

1,708 views

Published on

System Center 2012 esitys 14.2.2012.

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

System Center 2012 - tulevaisuuden teknologiaa - saatavilla nyt!

 1. 1. Microsoft System CenterTulevaisuuden teknologiaa, saatavilla nyt!
 2. 2. Esiintyjät Director, Professional Services Technology Consultant MCT, MCITP MCT, MCITP MCTS: System Center MCTS: System Configuration Center, Operations Manager, Configuring Manager, Configuring
 3. 3. Agenda 09.00 09.40 System Center 2012 – tulevaisuuden teknologiaa, saatavilla nyt! 09.40 10.15 Private Cloud 10.30 10.50 Työasemien hallinta System Center Configuration Manager 2012:lla 10.50 11.10 Palvelimien monitorointi System Center Operations Manager 2012:lla 11.10 11.30 Miten System Center 2012:n kanssa kannattaa edetä - avaintärpit
 4. 4. Microsoft System CenterSYSTEM CENTER 2012 –TULEVAISUUDEN TEKNOLOGIAA,SAATAVILLA NYT!
 5. 5. Asiakaskokemuksia Minua mitataan Haluan yhteen SLA:lla ja kuinka Useiden työkalujen ja näkymään kaikki Haluan ennustettavat ketterästi voin Tuotteiden prosessien fyysiset ja virtuaaliset menot ja reagoida lisensointimallien käyttäminen infrani koneet, privaateista yksinkertaisen liiketoiminnan monimutkaisuus on hallintaan on hirveän ja julkisista pilvistä. lisensointirakenteen. ongelmiin. rasittavaa. kallista.
 6. 6. System Center 2012 1. Tehokas IT:n hallinta 6. Prosessien automatisointi 2. Mahdollistaa pilven luonnin 7. Optimointi 3. Tuki useille virtuaalialustoille 8. Verkon monitorointi 4. Ohjelmat ja palvelut seurannassa 9. Valmiit mallit 5. Ohjelmistojen virtualisointi 10. Itsepalvelu
 7. 7. System Center 2012 Tiedon varmistus ja Suunnittele, konfiguroi, provi eheys sekä palautus sioi ja raportoi INFRASTRUKTUURIN HALLINTA monitoroi | konfiguroi | varmista | virtualisoi | automatisoi IT -palvelujen hallinta Palvelujen valvonta ja loppukäyttäjä- Virtuaalisoi, resursoi ja kokemuksen hallitse mittaaminen IT -prosessiautomaatio
 8. 8. System Center – IT:täpalveluna App Controller Orchestrator Configure Deploy Virtual Machine Manager Service Service Operations Manager Model Delivery & Automation Configuration Manager Self Service Data Protection App Manager DC Owner Admin Service Manager Service Manager Monitor Operate Sovellushallinta Palvelut ja automaatio Infrastruktuurin hallinta
 9. 9. System Center 2012 ratkaisut
 10. 10. System Center 2012 ratkaisut
 11. 11. System Center 2012 ratkaisut System Center Configuration Manager 2012 • Työasemien ja palvelimien hallinta • Inventaariot ja omaisuuden hallinta • Ohjelmistojakelut (uutena User Centric) • Käyttöjärjestelmäjakelut • Turvallisuuspäivitysjakelut • Etähallinta • Virustorjunta (System Center Endpoint Protection) • Mobiililaitteiden hallinta System Center Endpoint Protection System Center AppController
 12. 12. System Center 2012 ratkaisut System Center Operations Manager 2012 • Infran valvonta päästä päähän • Palveluiden valvonta • Ohjelmien valvonta • Palvelimien ja työasemien valvonta • Verkkolaitteiden valvonta • 2012:sta yksinkertaistettu arkkitehtuuria SCOM 2007 R2 SCOM 2012 System Center Endpoint Protection System Center AppController
 13. 13. System Center 2012 ratkaisut System Center Service Manager 2012 • IT-organisaatioiden toiminnanohjausjärjestelmä • Service Desk • ITIL/MOF prosessien mukaisten työnkulkijen ohjaaminen • CMDB • Itsepalveluportaali loppukäyttäjille • Service Desk • Tietämyskanta • Tiedotukset System Center Endpoint Protection System Center AppController
 14. 14. System Center 2012 ratkaisut System Center Data Protection Manager 2012 • Varmistuspalvelu • Palvelimet • Työasemat • Palvelut (kuten Exchange, SQL Server) • Varmistuksien ottaminen tapahtuu “lennossa” • Useita “medioita” • Levylle • Nauhalle • Etäkonesaliin System Center Endpoint Protection System Center AppController
 15. 15. System Center 2012 ratkaisut System Center Virtual Machine Manager 2012 • Virtuaalikoneiden hallinta • Hyper-V • VMware vSphere 4.1 • Citrix XenServer 6.0 • Itsepalveluportaali virtuaalikoneiden hallintaan System Center Endpoint Protection System Center AppController
 16. 16. System Center 2012 ratkaisut System Center Orchestrator 2012 • Järjestelmänhallinnan orkesterointi • Integraatiot eri hallintatuotteiden välillä • Automaatiot (runbooks) • Drag&Drop “skriptaus” System Center Endpoint Protection System Center AppController
 17. 17. System Center 2012 ratkaisut ACTIVITIES RUNBOOKS DATABUS STANDARD ACTIVITIES Tehtäviä, jotka Workflowt Runbookien Paljon valmiita suorittavat suorittavat sarjan generoimien toimintoja. toimintoja. tehtäviä. tietojen julkaisu ja hyödyntäminen. Get Server ID Get Data Sources Create Recovery Run .Net from DPM Point Script Create Create Start Maint Shut Down Invoke Web Send e-mail Incident Checkpoint Mode VM Services Query Compare Database Values E-mail on Update on error success Return Data Check Schedule
 18. 18. System Center 2012 ratkaisut System Center Endpoint Protection 2012 • Tunnettu aiemmin nimellä Forefront Endpoint Protection • Haittaohjelmien esto, virustorjunta • Integroituu System Center Configuration Manager 2012:ta • Tukee roolipohjaista hallintaa • Hälytykset ja raportointi System Center Endpoint Protection System Center AppController
 19. 19. System Center 2012 ratkaisut System Center App Controller 2012 • Itsepalveluportaali pilvipalveluiden hallintaan • Yksi näkymä Private Cloud ja Public Cloud virtuaalikoneiden hallintaan System Center Endpoint Protection System Center AppController
 20. 20. System Center lisensointiKaksi OSE:tä Kaksi Prosessoria Rajattomasti OSE:ta Kaksi prosessoria • Operations Manager • Configuration Manager • Data Protection Manager • Service Manager • Virtual Machine Manager • Orchestrator • Endpoint Protection • App Controller
 21. 21. Yhteenveto – System Center 2 Yksi ratkaisu – System Center 2012 Koostuu käytännössä kahdeksasta tuotteesta Ajatuksena mahdollistaa IT:n tarjoaminen palveluna Lisensointi on kokonaan muuttunut – pyrkimys yksinkertaisuuteen Mahdollisuutena rakentaa Private Cloud ja lisätä ketteryyttä
 22. 22. Microsoft System CenterPRIVATE CLOUD
 23. 23. Agenda
 24. 24. Miksi Private Cloud? Palvelimien määrä: Kuuliaisuus ja Palvelimia hankitaan tietoturva:yksittäisille sovelluksille Suurimpia haasteita ja huolia IT-johdolle. tietotekniikkabudjeteista käytetään olemassa olevien, siiloutuneiden ja epäyhteensopivien järjestelmien ylläpitoon. Infrastruktuurin monimutkaisuus: Liiketoiminta: Sovellus- $1 miljardin “Saan tehtyä asiat kehittäjä: liikevaihdon nopeammin ja “IT-osastojen yrityksellä tehokkaammin prosessit ja keskimäärin 48 eri ilman IT:n politiikat taloudenhallinta- väliintuloa.” hidastavat järjestelmää ja 2,7 työntekoani!” ERP –ratkaisua.
 25. 25. Mikä on Private Cloud? Organisaation sisäinen pilvipalvelu (Iaas) Jatkokehitys virtualisointiin Mahdollistaa liiketoimintayksiköille mahdollisuuden tilata palveluita Resurssien skaalautuvuus aiempaa dynaamisemmin mahdollista Yksi hallinta eri datacentereiden välillä
 26. 26. Mikä on Private Cloud?
 27. 27. Mikä on Private Cloud? Perinteinen IT Korkeasti Paikallinen pilvi Julkinen pilvi virtualisoitu konesali Joustava sovellusten siirrettävyys liiketoiminnan ehdoilla
 28. 28. Miten Private Cloud luodaan ja Kansalliset hosterit Julkiset pilvet System Center System Center Configuration Manager App Controller System Center System Center Self Service Portal Operations Manager Virtual Machine Manager Hallinta Oma datacenter IT-ylläpito Liiketoimintayksiköt
 29. 29. oud luodaan ja otetaan käyttöön Service Templatet Web Tier App Tier Data Tier Scale- out & health policy Scale- out & health policy Scale- out & health policy IIS App Server SQL HW profile OS profile App profile HW profile OS profile App profile HW profile OS profile SQL profile W2K8R2.VHD OS settings MSDeploy Configuration Configuration App-V SQL DAC Configuration package Service Template Library
 30. 30. Yhteenveto - Private Cloud Organisaation sisäinen pilvipalvelu (Iaas) Jatkokehitys virtualisointiin Mahdollistaa liiketoimintayksiköille mahdollisuuden tilata järjestelmiä Resurssien skaalautuvuus aiempaa dynaamisemmin mahdollista Yksi hallinta eri datacentereiden välillä
 31. 31. Tauko 15 min Tauon MitenTyöasemien hallinta System Center System Center 2012:n kanssa kannattaa Palvelimien valvonta System Center Operations jälkeen edetä - avaintärpit Configuration Manager 2012:lla Manager 2012:lla
 32. 32. Microsoft System CenterTYÖASEMIEN HALLINTA SYSTEMCENTER CONFIGURATIONMANAGER 2012:LLA
 33. 33. Agenda
 34. 34. Mikä on System Center Configuratio • Microsoftin uusin työasemien ja päätelaitteiden hallintaan tarkoitettu työkalu • Sukupolvet:Systems Management Server 1.0 Systems Management Server 2003 System Center Configuration Manager 2012 1994 1999 2003 2007 2012 Systems Management Server 2.0 System Center Configuration Manager 2007
 35. 35. ikä on System Center Configuration M • Ominaisuudet: Yhteensopivuuden Omaisuuden hallinta Ohjelmistojen hallinta Jakelut tarkistaminen Mobiililaitteiden hallinta Etähallinta Endpoint Protection Raportointi
 36. 36. on System Center Configuration Ma • Ominaisuudet: • Monipuolinen laitteiden inventointi (ml. laajennukset) • Ohjelmistojen inventaario • Ohjelmistojen todelliset käyttötiedot (Software Metering) Omaisuuden hallinta • Ominaisuudet: laiteinventaario, asetuksien hallinta, ohjelmistojakelu (vain kattavassa hallinnassa), remote wipe • Kaksi tapaa. Kattava hallinta (client) ja kevyt halinta (Exchange ActiveSync) • Kattavasti tuettu: Windows mobiililaitteet (pl. WP7.x) ja Nokia Symbian Mobiililaitteiden • Kevyesti tuettu: Windows Phone 7, Apple IOS, Android hallinta
 37. 37. n System Center Configuration Mana • Ominaisuudet: • “User Centric” ohjelmistojenjakelu (automaattinen provisiointi) • Itsepalveluportaali “Software Central” • “Application Catalog” sisäinen ohjelmistojen kauppapaikka • Aikaikkunat joilloin ohjelmistoja voidaan asentaa • Ohjelmistojen jakelut ehdollisuus Ohjelmistojen hallinta • Windows-työasemien etähallinta • Kolme keinoa: Remote Control, Remote Assistance, Remote Desktop Etähallinta
 38. 38. ystem Center Configuration Manager • Ominaisuudet: • Ohjelmistojakelut • Käyttäjäkeskeisyys, itsepalvelu, ei vain MSI-paketit • Turvallisuuspäivitysjakelut • NAPia voidaan käyttää pakotukseen • Käyttöjärjestelmäjakelut Jakelut Omaisuuden hallinta • Mahdollistaa Ohjelmistojen hallintauseat erilaiset skenaariot • Tunnettu aiemmin nimellä “Forefront Endpoint Protection” • Haittaohjelmien (malware, rootkit, spyware) havainta ja korjaus • Windows Firewall asetukset • Virustorjunta Mobiililaitteiden • Keskitetty monitorointi ja raportointi Endpoint Protection hallinta Etähallinta
 39. 39. em Center Configuration Manager 201 • Ominaisuudet: • Koneiden tilan tarkistus alkuperäistä baselinea vasten • Baselineja voi luoda itse tai importoida valmiiksi tehtyjä • Poikkeavuusraportit Yhteensopivuuden tarkistaminen Omaisuuden hallinta Ohjelmistojen hallinta • Kaikista toiminnoista saatavissa HTML-pohjaiset raportit • Lukuoikeudet hallittavissa • Raportteja voi luoda myös itse Mobiililaitteiden Raportointi hallinta Etähallinta
 40. 40. em Center Configuration Manager 201
 41. 41. Miksi System Center Configuration M
 42. 42. Yhteenveto – System Center C Uutuutena käyttäjäkeskeisyys (User Centric) Roolipohjaisuus – toimii! Ohjelmistojen jakelun itsepalveluportaali Laajahko mobiililaitetuki Endpoint Protection hallinta mukana (ja client) ConfigMgr2007:sta tehtävä migraatio ConfigMgr2012:een
 43. 43. Microsoft System CenterPALVELIMIEN MONITOROINTISYSTEM CENTER OPERATIONSMANAGER 2012:LLA
 44. 44. Agenda
 45. 45. Mikä on System Center OperaVirtuaaliset Fyysisetpalvelimet palvelimet Työasemat Ohjelmistot Palvelut Verkkolaitteet Unix-härvelit
 46. 46. System Center Operations Ma • Hyödyt – Reaktiivinen vs. proaktiivinen – Palautuminen normaalitilanteeseen nopea – Raportointimahdollisuudet – End-to-End valvontaMicrosoft Operations Manager 2000 System Center Operations Manager 2007 System Center Operations Manager 2012 2000 2004 2007 2009 2012 Microsoft Operations Manager 2005 System Center Configuration Manager 2007 R2
 47. 47. Center Operations Manager 201 Loppukäyttäjän kokemus MMC- (End-to-End valvonta) konsoli CIO Ohjelmistojen valvonta Web- (.NET, J2EE) konsoli Service Owner Sharepoint Infrastruktuurin valvonta WebPart (Käyttöjärjestelmä, tietokannat, yms.) Dashboard Infrastruktuurin valvonta Infra Owner (Verkko)
 48. 48. Ominaisuudet System Center O Virtuaaliset palvelimet Ohjelmistot Fyysiset palvelimet Verkkolaitteet Unix-laitteet Palvelut Työasemat
 49. 49. aisuudet System Center Operat Virtuaaliset palvelimet • Palvelimien valvonta • Työasemien valvonta kolmella tasolla • Management Packit • Arkkitehtuuri ei ole muuttunut = vanhat MP:t toimivat Fyysiset • Uutuutena Feature Packit, jotka sisältävät mm. Dashboard-näkymiä palvelimet • Management Packit tulevat löytymään System Center Marketplacesta Työasemat
 50. 50. et System Center Operations M • Ohjelmistojen valvonta (Application Platfrom Monitoring) • .NET- ja J2EE-ohjelmat löydetään ”Out-of-the-Box” • Käytetään End-to-End valvontaan, vianselvitykseen ja raportointiin Ohjelmistot • Palveluiden valvonta • Esitelty OpsMgr2007:ssa: Distributed Applications • Kätevä keino esittää liikennevaloille loppukäyttäjille ja liiketoimintajohdolle palveluiden tila (esim. sähköpostijärjestelmä, toiminnanohjausjärjestelmä, etc.) Palvelut • Mahdollista myös End-to-End valvonta
 51. 51. em Center Operations Manager • Laaja valmistajien tuki (Cisco, F5, Juniper, …) • Tuetut protokollat (SNPV v1-v3, IPv4 ja IPv6) • Aktiivilaitteista saadaan VLANit, porttitiedot ja prosessori- ja muistitiedot Verkkolaitteet
 52. 52. nter Operations Manager 2012 • Natiivisti tuettuna (agentilla) • HP-UX 11i v2 ja V3, Oracle Solaris 9 ja 10, RedHat Enterprise 4-6, Novell SUSE 9-11, IBM AiX 5.3, 6.1 ja 7.1 Unix-laitteet Verkkolaitteet
 53. 53. Infrastruktuuri System Center O DB DW Root Management Server on poistunut. MS MS MS Vikasietoisuus toimii automaattisesti Managemenet Servereiden välillä.
 54. 54. enter Operations Manager 2012 • Käyttöönottoa yksinkertaistettu (noin kahdeksan vaiheen Käyttöönotto sijaan yksi vaihe). • Edelleen kuitenkin tarvitaan syvää osaamista räätälöintiin • Voidaan päivittää vanhan päälle Päivitys • Vaihtoehtoisesti voidaan luoda vanhan rinnalle uusi (2007  2012) järjestelmä, johon siirtymä tehdään ajan kanssa • Vanhat Management Packit toimivat suoraan (väitetään)
 55. 55. Yhteenveto – System Center O Infrastruktuuria on yksinkertaistettu Asennuksesta tehty nopeampi – ei päde koko käyttöönottoon Uutuutena ohjelmistojen valvonta (Application Platform Monitoring) Uutuutena verkkolaitteiden valvonta Päivityksiä GNU/Linux ja Unix tukeen Dashboardit
 56. 56. Microsoft System CenterMITEN SYSTEM CENTER 2012:NKANSSA KANNATTAA EDETÄ -AVAINTÄRPIT
 57. 57. Miten System Center 2012:n k
 58. 58. m Center 2012:n kanssa kannat Päätelaitteet Julkinen pilvi Configuration Manager Kuluttajistuminen Hallinta Operations Manager Palvelimet Valvonta Hosterit Virtual Machine Manager Hallinta Valvonta Provisiointi Provisiointi Provisiointi App Controller Orchestrator Service Manager Privaatti pilvi Liiketoiminta Tarpeet Itsepalvelu €€€ Raportit =
 59. 59. ter 2012:n kanssa kannattaa ed Lupaamme tulla Käyttöönotto- tapaamaan konsultoinnit ja jokaista! workshopit Microsoft System Center Configuration Manager koulutukset
 60. 60. anssa kannattaa edetä - avaintä ( Lupaamme tulla tapaamaan jokaista! (

×