Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2016 onii-eelj1

371 views

Published on

2016 онд үйл ажиллагаа явуулах хүүхдийн зуслангуудын ээлжийн хуваарь

Published in: Lifestyle
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

2016 onii-eelj1

  1. 1. 2016 ОНД ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЯВУУЛАХ ХҮҮХДИЙН ЗУСЛАНГУУДЫН ЭЭЛЖИЙН ХУВААРЬ № Зуслангын нэр Эрхийн бичгийн үнэ 1-р ээлж 2-р ээлж 3--р ээлж 4-р ээлж 5-р ээлж 6-р ээлж 7-р ээлж 8-р ээлж 9-р ээлж 10-р ээлж Хөдлөх газар Утас 1. Нарлаг 160.000- 165.000 06.12- 06.19 06.19- 06.26 06.26- 07.03 07.03- 07.10 07.10- 07.17 07.17- 07.24 07.24- 07.31 07.31- 08.07 08.07- 08.14 “Sky” их дэлгүүр 99201136 88864970 2. Ундраа 160.000 06.20- 06.27 06.27- 07.04 07.04- 07.11 07.11- 07.18 07.18- 07.25 07.25- 08.01 08.01- 08.08 08.08- 08.15 “Sky” их дэлгүүр 99072318 3. Нарс 161.000 7 хоног 06.08- 06.20 06.20- 06.25 06.25- 06.30 06.30- 07.07 07.07- 07.14 07.14- 07.21 07.21- 07.28 07.28- 08.04 08.04- 08.11 “Sky” их дэлгүүр 99096109 4. Жавхлант 160.000 7 хоног 06.08- 06.20 06.20- 06.25 06.25- 06.30 06.30- 07.07 07.07- 07.14 07.14- 07.21 07.21- 07.28 07.28- 08.04 08.04- 08.11 “Sky” их дэлгүүр 99117985 5. Хайрын билэг 175.000 7 хоног 06.13- 06.20 06.20- 06.26 06.26- 07.02 07.02- 07.08 07.14- 07.20 07.20- 07.26 07.26- 08.01 08.01- 08.09 08.09- 08.17 “Sky” их дэлгүүр 95113330 6. Янзага 160.000 7 хоног 06.11- 06.20 06.20- 06.27 06.27- 07.04 07.04- 07.11 07.11- 07.18 07.18- 07.25 07.25- 08.01 08.01- 08.08 08.08- 08.15 Ялалтын талбай 99006703 7. Чухаг 160.000 7 хоног 06.08- 06.14 06.14- 06.20 06.20- 06.26 06.26- 07.02 07.02- 07.08 07.14- 07.20 07.20- 07.26 07.26- 08.01 08.01- 08.09 08.09- 08.17 Ардын эрх 99092036 8. Галакси 160.000 7 хоног 06.10- 06.17 06.17- 06.24 06.24- 07.01 07.01- 07.08 07.08- 07.15 07.15- 07.22 07.22- 07.29 07.29- 08.05 08.05- 08.12 08.12- 08.19 Дөлгөөн нуур 99026644 9. Мөрөөдөл 200.000 8 хоног 06.09- 06.16 06.17- 06.24 06.25- 07.02 07.03- 07.10 07.16- 07.25 07.26- 08.04 08.05- 08.14 08.15- 08.21 08.22- 08.25 Тээврийн товчоо 99267747 10. Цагаан нуга 175.000 7 хоног 06.15- 06.22 06.22- 06.29 06.29- 07.06 07.06- 07.13 07.13- 07.20 07.20- 07.27 07.27- 08.01 08.01- 08.08 08.08- 08.15 Вогзал 99030511 11. Өгөөмөр 125.000- 175.000 06.10- 06.17 06.17- 06.24 06.24- 07.01 07.01- 07.08 07.08- 07.15 07.15- 07.22 07.22- 07.29 07.29- 08.05 08.05- 08.12 Дүнжин гарав 91910192 12. Шонхор 160.000 7хоног 06.20- 06.27 06.27- 07.04 07.04- 07.11 07.11- 07.18 07.18- 07.25 07.25- 08.01 08.01- 08.08 08.08- 08.15 Вогзал 99686198 13. Цоглог 160.000 7 хоног 06.11- 06.20 06.20- 06.27 06.27- 07.04 07.04- 07.11 07.11- 07.18 07.18- 07.25 07.25- 08.01 08.01- 08.08 08.08- 08.15 Вогзал 88008870 15 Маргаашийн хөгжил 160.000 7 хоног 06.20- 06.27 06.27- 07.04 07.04- 07.11 07.11- 07.18 07.18- 07.25 07.25- 08.01 08.01- 08.08 08.08- 08.15 “Sky” их дэлгүүр 99537748 16 Сансар 162.000 7 хоног 06.13- 06.20 06.20- 06.26 06.26- 07.02 07.02- 07.08 07.14- 07.20 07.20- 07.26 07.26- 08.01 08.01- 08.09 08.09- 08.17 Жаргалант сургууль 89108448
  2. 2. НИЙСЛЭЛИЙН ХҮҮХЭД, ГЭР БҮЛИЙН ХӨГЖЛИЙН ГАЗАР

×