Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Status på Kundeopplevelsen i Norge 2017

53 views

Published on

Presentasjon av status på kundeopplevelse i Norge Høsten 2017 - Basert på deler av ANFO undersøkelsen. Resultatene ble presentert og drøftet på KUNDE2017 konferansen høsten 2017. Konferansen er i regi av KOBRA as.

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Status på Kundeopplevelsen i Norge 2017

 1. 1. KOBRA0156 KUNDE «Status på kundeopplevelse i Norge høsten 2017»
 2. 2. KOBRA0156 KUNDE «If there’s one reason we have done better than most of our peers in the Internet space over the last six years, it is because we have focused like a laser on customer experience» Kilde: Jeff Bezos
 3. 3. KOBRA0156 KUNDE Status på kunde- opplevelse Ledelsen Koble til kunden Merkevare Engasjerte ansatte
 4. 4. KOBRA0156 KUNDE Status på kunde- opplevelse Ledelsen Koble til kunden Merkevare Engasjerte ansatte
 5. 5. KOBRA0156 KUNDE 31% 4: 25% Etternølere: 38% 1: Stemmer svært dårlig 3: 2: FORBEREDT PÅ FREMTIDEN «Bedre rustet til å møte fremtidens utvikling enn våre konkurrenter» 19% Offensive: 55% 5: Kilde: «Den store annonsørrapporten 2017 - ANFO/fightingeverydayboredom n=200 5% 6: Stemmer svært godt 12% 2: 8% Vet ikke / ikke relevant
 6. 6. KOBRA0156 KUNDE #1REELT EIERSKAP
 7. 7. KOBRA0156 KUNDE #1REELT EIERSKAP «Toppledelsen har tatt eierskap til kundeopplevelse og merkevare» 20% 38% 25%18% Helt i startfasen Delvis implementert Implementert i stor grad 63% Kilde: «Den store annonsørrapporten 2017 - ANFO/fightingeverydayboredom n=200 Vet ikke / Har ikke / Vurderer
 8. 8. KOBRA0156 KUNDE #2REELL KUNDEINNSIKT
 9. 9. KOBRA0156 KUNDE #2REELL KUNDEINNSIKT «Kundeinnsikt samlet fra alle kilder og brukt som sentral beslutningsstøtte» 34% 30% 13 % 23% 43% Kilde: «Den store annonsørrapporten 2017 - ANFO/fightingeverydayboredom n=200 Helt i startfasen Delvis implementert Implementert i stor grad Vet ikke / Har ikke / Vurderer
 10. 10. KOBRA0156 KUNDE «Integrasjon på tvers av kanaler og plattformer er en utfordring for virksomheten» 81%Kilde: «Den store annonsørrapporten 2017 - ANFO/fightingeverydayboredom n=200
 11. 11. KOBRA0156 KUNDE #3FELLES BILDE AV KUNDEN
 12. 12. KOBRA0156 KUNDE #3FELLES BILDE AV KUNDEN «Beskrive kunden som kundepersonas» 16% 30% 16%38% 46% Kilde: «Den store annonsørrapporten 2017 - ANFO/fightingeverydayboredom n=200 Helt i startfasen Delvis implementert Implementert i stor grad Vet ikke / Har ikke / Vurderer
 13. 13. KOBRA0156 KUNDE #4FORSTÅ KUNDEREISEN
 14. 14. KOBRA0156 KUNDE #4FORSTÅ KUNDEREISEN «Beskrivelser av kundereiser» 21% 42% 1225% 54% Kilde: «Den store annonsørrapporten 2017 - ANFO/fightingeverydayboredom n=200 Helt i startfasen Delvis implementert Implementert i stor grad Vet ikke / Har ikke / Vurderer
 15. 15. KOBRA0156 KUNDE #5REELL SØMLØSHET
 16. 16. KOBRA0156 KUNDE #5REELL SØMLØSHET «Sømløs kundeopplevelse på tvers av alle kanaler» 35% 28% 433% 32% Kilde: «Den store annonsørrapporten 2017 - ANFO/fightingeverydayboredom n=200 Helt i startfasen Delvis implementert Implementert i stor grad Vet ikke / Har ikke / Vurderer
 17. 17. KOBRA0156 KUNDE «Å utvikle en rød tråd på tvers av kommunikasjons- og markedsføringsaktiviteter er en utfordring for virksomheten» 64%Kilde: «Den store annonsørrapporten 2017 - ANFO/fightingeverydayboredom n=200
 18. 18. KOBRA0156 KUNDE Status på kunde- opplevelse Ledelsen Koble til kunden Merkevare Engasjerte ansatte
 19. 19. KOBRA0156 KUNDE «Den Store Annonsørrapporten har vært kjørt i 4 år nå. Etternølerene tar igjen de offensive på område etter område. Akkurat nå fremstår kundeopplevelse som den nye kampmarken» Kilde: diskusjon med fightingeverydayboredom
 20. 20. KOBRA0156 KUNDE «Dette er forretningsutvikling i trykkokeren. Ingen kan hvile på laubærene. Beste kundeopplevelse i dag er markedsstandard i morgen»

×