SlideShare a Scribd company logo
1 of 41
Download to read offline
Kohti liikuttavia onnistumisia
- toimintakyvyn tukeminen ikääntyessä
Janne Sallinen FT (liikuntafysiologia), TtM (ravitsemustiede)
Ravitsemusfoorumi 15.3.2017 Kuopio
Pähkinä 1
Mitkä ovat hyvän elämän
ainekset iäkkäillä?
• Turvaverkosto
• Viranomaiset
• Turvalaitteet
• Esteettömyys
• Hengellisyys
• Harrastukset
• Kulttuuri
• Läheisyys
• Vuorovaikutus
• Yhteenkuulu-
vuus
• Ystävät
• Toimeentulo
• Ravinto
• Koti
• Terveys
Fyysiset
tarpeet
Sosiaaliset
tarpeet
Turvallisuu-
den tarpeet
Henkiset ja
hengelliset
tarpeet
Toiminta-
kyky
Toimintakyky on itsenäistä pärjäämistä arjessa
Kohonneen riskin ryhmien, kuten toimintakyvyltään lievästi
heikentyneiden ikääntyvien, tukeminen on kannattavinta
• 10% väestöstä aiheuttaa 80% sosiaali- ja
terveyshuollon (Sote) kustannuksista
• Esim. Kuopiossa 10% kuntalaisista aiheuttaa 74%
Sote-kustannuksista (Tervahauta 2.6.2015)
• Toimet on kustannusvaikuttavinta kohdentaa
ennaltaehkäisevästi kohonneen riskin ryhmiin, kuten
toimintakyvyltään lievästi heikentyneisiin ikääntyviin.
Suomen Lääkärilehti 2013: http://www.laakarilehti.fi/files/nostot/2013/nosto48_3.pdf
Raihnaistumista voidaan ehkäistä ja hidastaa:
1) Ruokailua tukemalla (maistuva proteiinipitoinen ruoka, ruokahalun herättely, apu…)
2) Lihaksia kuormittavalla liikunnalla (lihasvoiman ylläpitäminen, ruokahalu…)
Hypothesized cycle of frailty. Fried ym. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2001.
http://biomedgerontology.oxfordjournals.org/content/56/3/M146.full.pdf+html
Pähkinä 2
Mikä auttaa iäkästä
syömään riittävästi?
Iäkkään ravitsemusta on seurattava ja tuettava
Lähes yhdeksän kymmenestä 75 vuotta täyttäneistä kotihoidon
asiakkaista on aliravitsemusriskissä tai aliravittuja.
Aliravitsemus ja sen riski ovat yhtä yleisiä kotihoidossa ja
laitoshoidossa. Suurimmillaan riski huonoon ravitsemukseen oli
vanhuksilla, joilla on käytössään suuri lääkemäärä, alentunut
kognitio tai masennusoireita.
Ratkaisuna, että kotihoidon henkilöstö, ateriapalvelun tuottaja
ja ravitsemusterapeutti tekisivät tiivistä yhteistyötä.
Ravitsemusongelmien ehkäiseminen ja hoitaminen edellyttävät
säännöllistä ravitsemustilan arviointia, päivittäistä ruokailun
seurantaa ja ruokailussa havaittujen ongelmien välitöntä
korjausta.
Turun Sanomat 13.8.2015
http://www.ts.fi/uutiset/kotimaa/804975/Tutkimus+Aliravitsemus+uhkaa+kotihoidossa+olevia+vanhuksia
Hyvän ravitsemuksen teesit (1/2)
1) Ruokailun runkona aamiainen, lounas ja päivällinen sekä
muutama välipala.
2) Aterioilla kourallinen lihaa, kalaa, kananmunaa, raejuustoa,
kasvispohjaista lihankorviketta tms.
3) Tuttuja ja maistuvia ruokia.
4) Tarvittaessa ruokien täydentäminen kananmunalla,
maitojauheella, öljyllä jne. Proteiinipitoiset ravintolisät myös ok.
5) Lasillinen juomaa syömisen yhteydessä, ja lisäksi pari lasillista
päivän aikana.
6) D-vitamiinilisä 20 g päivässä läpi vuoden.
Hyvän ravitsemuksen teesit (2/2)
Suominen ym. Ravitsemussuositukset ikääntyneille 2010
Pähkinä 3
Mikä auttaa iäkästä liikkumaan
useampana päivänä viikossa?
Aloittamista vaille valmis
Motivaatio
Osaaminen
Ympäristö
Halu tehdä
Kyky tehdä
Mahdollisuus
tehdä
Toiminta,
suoriutuminen
Liikkuminen ei vaadi sankaritekoja!
Liikkumista helpottavat ja siihen innostavat:
1) Sosiaalinen tuki
2) Onnistumisen kokemukset
3) Matalankynnykset liikuntapaikat ja -ryhmät
4) Sopivat liikuntavälineet ja -varusteet
5) Taloudelliset kannustimet
Lihasvoima ja toimintakyky
25 40 60 80
ARKEA HAITTAAVA TOIMINTAKYVYN VAJAUS
Kuntourheilija
Kohtuuliikkuja
Liikkumaton
Ikävuodet
Iäkkäiden voimaharjoittelu
• Ennen aloittamista tarkistetaan liikunnan riskitekijät. PAR-Q kysely hyvä
työkalu: http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=seh00149&p_haku=liikunnan%20vasta-aiheet
• Toimintakyvyn näkökulmasta harjoittelun painopiste on hyvä olla
erityisesti jalkojen ja keskivartalon lihasten vahvistamisessa.
• Suositeltava harjoittelun tiheys aloittelijalla on 2-3 kertaa viikossa.
Harjaantumisen myötä harjoittelun useutta voidaan lisätä jopa neljään
kertaan viikossa.
• Tyypillinen voimaharjoitus sisältää 6-10 eri harjoitetta,
joissa tehdään 3 sarjaa ja niissä toistoa 10-15 kpl.
• Harjoittelun turvallisuuden ja vaikuttavuuden
takaamiseksi se rytmitetään n. 4-6 viikon jaksoihin,
joissa harjoitetaan voiman eri ominaisuuksia.
http://www.radiokuopio.fi/uutise
t/kohti-liikuttavia-onnistumisia
Suurenmoiset Kunnon
Kohottajat -hanke
Hankkeen tavoitteet
Mielenterveyskuntoutujien pärjäämisen tukeminen:
1) tarjoamalla pystyvyyden ja onnistumisen kokemuksia
(voimaantuminen)
2) parantamalla erityisesti jalkojen ja keskivartalon lihasvoimaa
(toimintakyky)
3) opettamalla käytännön ruuanvalmistustaitoja ja syömisen
hallintaa (painonhallinta)
4) pienentämällä kehon painoa ja rasvaisuutta, sekä verenpainetta
ja paastoverensokeria (terveys)
Laajempana tavoitteena oli kehittää erityisryhmille sopiva ja
vaikuttava konsepti toimintakyvyn tukemiseen
Hankekumppanit
Kumppani Rooli
Kuntokeskus Alfido
www.alfido.fi
Suunnittelu, koordinointi, ohjattu
liikunta, lihasvoimamittaukset,
tietoisen syömisen luento, tulosten
raportointi
Kuopion Mielenterveystuki ry
www.kuopionmt-tuki.com
Suunnittelu, tutkittavien rekrytointi,
kyselyjen keräys, tulosten raportointi
Pohjois-Savon Martat
http://www.martat.fi/piirit/pohjois-savo/
Ruuanvalmistuskurssi
Terve Kuopio –kioski
http://www.kuopio.fi/web/terveyspalvel
ut/terve-kuopio-kioski
Terveysmittaukset
Itä-Suomen yliopiston
Yhteiskuntatieteiden laitos
http://www.uef.fi/fi/yhteiskuntatieteet/lai
toksen-esittely
Suunnittelu, koettu hyvinvointi,
tulosten raportointi
Tutkimuksen kulku
Hanke-
kutsu
n=230
Ilmoittau-
tui
n=17
Alkumit-
taukset
n=16
8 viikon
inter-
ventio
n=13
Loppumit-
taukset
n=12
Toimenpiteet (1/3)
1) Ohjattu lihaskuntopiiri, 2 x viikossa
– 4 erilaista kuntopiiriä eli ohjelma vaihtui 2 viikon
välein
– Kuntopiirissä12 erilaista liikettä, joista vähintään 4
kohdistui jalkojen lihaksiin.
– 3 kierrosta, joissa liikkeiden suoritusajat 45
sekuntia, 30 sekuntia ja 15 sekuntia.
Esimerkki lihaskuntopiiristä
1. Penkille nousu vuorojaloin
2. Ala- ja ylävartalon nostot päinmakuulla
3. Soutuliike istuen koneessa
4. Vatsarutistus istuen koneessa
5. Kyykky penkiltä
6. Rintalihasliike ristikkäistaljassa
7. Alasveto istuen koneessa
8. Vartalon kierto istuen levypainolla
9. Jalkaprässi
10.Pohjenosto seisten korokkeen päältä
11. Penkkipunnerrus istuen koneessa
12.Hauiskääntö seisten käsipainoilla
3 kierrosta
1. kierros 45 s /liike
2. kierros 30 s /liike
3. kierros 15 s /liike
Toimenpiteet (2/3)
Ruuanvalmistuskurssi
- 4 tapaamista kevään aikana
- Kullakin tapaamisella oma teema: broileriruuat,
kalaruuat, jauheliharuuat ja kasvisruuat
- Tapaamisen kulku: Ruoka-aineisiin tutustuminen,
niiden esikäsitteleminen, ruuanvalmistaminen,
ruokien kypsentäminen, ja yhteinen ateriointi.
Toimenpiteet (3/3)
Ravintotietoudesta kohti syömisen taitoa – luento
- Mitä on mindfulness?
- Tietoisen syömisen perusharjoitus keksillä
kahvittelun lomassa – keskustelu.
- Miksi syömme? Nälkään vai johonkin muuhun?
- Kylläisyysmittari
- Armollisuutta ja myötätuntoa itseä kohtaan
kannattaa opetella
Mittaukset
1) Jalkojen lihasvoima
- Polven ojentajalihasten maksimivoima
2) Terveys
- Pituus, paino ja vyötärön ympärys
- Lepoverenpaine ja -syke
- Paastoverensokeri
Kyselyt
1) Taustatietokysely (oma kysely)
2) Syömistottumukset (Sydänliiton kysely)
3) Ruuan käsittely- ja valmistustaidot (oma kysely)
4) Koettu hyvinvointi (Ed Dienerin hyvinvointimittari)
Tulokset (2/3)
Muissa kyselytiedoissa (sairaudet, lääkitykset,
ruuanvalmistustaidot ja syömistottumukset) ei
tapahtunut tilastollisesti merkitseviä muutoksia.
Tutkimusryhmä (n=12)
Muuttuja Keskiarvo Keskihajonta Minimi Maksimi
Ikä, vuotta 57.4 7,9 41 67
Naisia, % 91,7 (n=11)
Lääkärin toteama sairaus, % 91,7 (n=11)
Arkea haittaavat kivut, % 50 (n=6)
Painoindeksi, kg/m2 36,9 9,4 28,2 62,5
Vyötärön ympärys, cm 115,2 18,8 94 164
Yläpaine, mmHg 130,5 22,6 99 166
Alapaine, mmHg 80,7 10,5 61 97
Liikunta* 4,1 1,2 3 6
*hengästyttävää liikuntaa väh. 30 min.: 1=päivittäin, …4=kerran viikossa, …6=harvemmin tai ei lainkaan
Tulokset (1/3) (n=12)
Muuttuja Viikko 0 Viikko 9 p-arvo*
Keskiarvo Keskihajonta Keskiarvo Keskihajonta
Paino, kg 97,8 30,7 98,0 29,6 ns
Vyötärö, cm 115,2 18,8 111,7 16,4 0,04
Yläpaine, mmHg 128,6 20,4 124,9 14,3 ns
Alapaine, mmHg 80,3 10,3 79,1 8,7 ns
Leposyke, lyöntiä/min. 73,3 11,0 77,7 10,4 0,032
Paastosokeri, mmol/l 6,5 1,1 6,4 1,0 ns
Polven ojentajalihasten
maksimivoima, kg (n=11)* 60,1 25,5 68,3 26,1 <0,001
Elämän tavoitteellisuus ja
merkityksellisyys** 5,0 1,7 5,5 1,6 0,053
*poistettu poikkeava henkilö, jonka lihasvoimat mitattiin polvikipujen takia toistotestillä ja tulos parantui 250%
**Asteikko: 1=täysin eri mieltä, …3=jonkin verran samaa mieltä, …7=täysin samaa mieltä
-2,8
6,5 16,5 11,7
-10
0
10
20
30
40
Vyötärön- Leposyke Jalkojen voima Elämän
ympärys merkityksellisyys
*
*
***
0.053
Tulokset (3/3)
Muutos, % (keskiarvo ja keskihajonta)
Pohdinta (1/4)
Vyötärön ympärys
• Vyötärön ympärys pieneni merkitsevästi ilman
osallistujien kannustamista laihduttamiseen.
• Vyötärön ympärys vatsaontelon sisäisen
rasvamäärän likiarvona on ollut kehon painoa
voimakkaammin yhteydessä
aineenvaihduntasairauksien riskiin.
Pohdinta (2/4)
Leposyke
• Leposykkeen lievä nousu oli yllätys
• Syynä saattoi olla muun muassa:
– Jännittäminen
– Muutokset lääkityksessä tai niiden ottamisessa
– Pienessä aineistossa yksilölliset poikkeukselliset
reaktiot korostuvat
Pohdinta (3/4)
Jalkojen lihasvoima
• Polven ojentajalihasten maksimivoima kasvoi
merkitsevästi, joskin hiukan nousujohteista
(paikkaharjoitteluna toteutettavaa)
voimaharjoittelua vähemmän.
• Lihaskuntopiiriharjoittelua puoltavat sen
turvallisuus, monipuolisuus ja ryhmän
tarjoama vertaistuki.
Pohdinta (4/4)
Elämän tavoitteellisuus ja merkityksellisyys
• Elämän tavoitteellisuuden ja
merkityksellisyyden kokeminen parantui
merkitsevästi hankkeen aikana.
• Mielenterveyskuntoutujien kohdalla
tätä voidaan pitää erittäin toivottuna
tuloksena ja osoituksena
kuntoutumisesta.
Osallistujapalaute (n=12)
• Kysyttiin asteikolla 0-10, kuinka
todennäköisesti suosittelisi hanketta muille?
• Asteikko: 0=erittäin epätodennäköisesti,
10=erittäin todennäköisesti
• Vastausten keskiarvo 9,7
eli ERINOMAINEN
Hesari 29.32015: http://www.hs.fi/sunnuntai/a1427432691805
Johtopäätökset
• Vain 8 viikon mittainen jakso ohjattua
lihaskuntoharjoittelua sekä ruuanvalmistus- ja
tietoisuustaitojen opettelua paransi merkitsevästi
mielenterveyskuntoutujien terveyttä ja koettua
hyvinvointia.
• Hanke tarjoaa kustannus-tehokkaan ja hyväksi
koetun konseptin erityisryhmien, kuten
raihnaistumisriskissä olevien ikääntyvien,
kuntouttamiseen ja pärjäämisen tukemiseen.
• Ohjattu lihaskuntoharjoittelu on hankkeen tuloksena
juurtunut osaksi Kuopion Mielenterveystuki ry:n
toimintaa.
TUE JA MAHDOLLISTA
- MITEN lisätä ruokahalua?
- MITEN aktivoida ulos ja
liikkumaan?
- MITEN …
SEURAA & REAGOI
- Selviytyykö ruokaostoksista,
ruuanlaitosta ja ruokailusta?
- Painonmuutokset,ja syödyn
ruuan määrä ja laatu?
- Toimintakyky ja jaksaminen?
Sinä voit vaikuttaa iäkkään pärjäämiseen!
Toimintakyvyn seuraaminen (1/2)
• Painon punnitseminen (samalla vaa’alla ja samaan
vuorokauden aikaan) vähintään kerran kuukaudessa)
• MNA -kyselyn (Mini Nutritional Assessment)
täyttäminen puoli vuosittain.
• Ruuankäytön arviointi (annoskokojen ja syödyn
määrän perusteella)
• Lomakkeita: http://www.gery.fi/ravitsemuksen-
arviointi/lomakkeet/
Toimintakyvyn seuraaminen (2/2)
• SPPB, Lyhyt fyysisen suorituskyvyn testistö
• Timed ”Up & Go” -testi
• Toimintakyvyn kartoitus iäkkään väestön hyvinvointia
edistävissä palveluissa
• Tuoliltanousutesti, 5 tai 10 kertaa
Toimia –testit: http://www.thl.fi/toimia/tietokanta/suositus/41/
Ikääntyvän toimintakyvyn ylläpitämiseksi
1) Aktivoidaan ja ohjataan liikkumaan
2) Liikkumista rajoittavia hoitoja vain hyvin perustein
3) Ympäristö esteettömäksi ja turvalliseksi
4) Liikkumisen apuvälineitä tarpeen mukaan
5) Lääkityksen tarkistaminen
6) Riittävästi maistuvaa proteiinipitoista ruokaa
7) Läheis- ja vertaistuki avuksi
Potilaan lääkärilehti 2015: http://www.potilaanlaakarilehti.fi/uutiset/kun-tauti-paranee-mutta-potilas-ei/#.VeFkBZc1ags
Kiitos!
”On arvioitu, että vanhenemisesta ehkä neljännes olisi
geeneistä johtuvaa, ja loppu suuri osa ympäristötekijöistä,
elintavoista, siitä miten elämää eletään”: prof. Strandberg
http://www.studio55.fi/hyvinvointi/article/professori-tama-vaikuttaa-geenejakin-enemman-vanhenemiseen/5277840

More Related Content

What's hot

Nuoren urheilijan ravitsemuksen perusteet ja ongelmien tunnistaminen, Anna Ojala
Nuoren urheilijan ravitsemuksen perusteet ja ongelmien tunnistaminen, Anna OjalaNuoren urheilijan ravitsemuksen perusteet ja ongelmien tunnistaminen, Anna Ojala
Nuoren urheilijan ravitsemuksen perusteet ja ongelmien tunnistaminen, Anna OjalaUKK-instituutti
 
Liiallisen istumisen aiheuttamat riskit ja objektiivisesti mitattu fyysinen a...
Liiallisen istumisen aiheuttamat riskit ja objektiivisesti mitattu fyysinen a...Liiallisen istumisen aiheuttamat riskit ja objektiivisesti mitattu fyysinen a...
Liiallisen istumisen aiheuttamat riskit ja objektiivisesti mitattu fyysinen a...UKK-instituutti
 
Lihaksiin liikettä 11.1.2017
Lihaksiin liikettä 11.1.2017Lihaksiin liikettä 11.1.2017
Lihaksiin liikettä 11.1.2017Janne Sallinen
 
Urheilijan terveystarkastus, Kerttu Toivo
Urheilijan terveystarkastus, Kerttu ToivoUrheilijan terveystarkastus, Kerttu Toivo
Urheilijan terveystarkastus, Kerttu ToivoUKK-instituutti
 
Käytännön vinkkejä vaihdevuosi-ikäisten liikuntaan. Katriina Ojala
Käytännön vinkkejä vaihdevuosi-ikäisten liikuntaan. Katriina OjalaKäytännön vinkkejä vaihdevuosi-ikäisten liikuntaan. Katriina Ojala
Käytännön vinkkejä vaihdevuosi-ikäisten liikuntaan. Katriina OjalaUKK-instituutti
 
Liikuntaneuvonta osana hoito- ja palveluketjua. Sari Kivimäki ja Erja Toropainen
Liikuntaneuvonta osana hoito- ja palveluketjua. Sari Kivimäki ja Erja ToropainenLiikuntaneuvonta osana hoito- ja palveluketjua. Sari Kivimäki ja Erja Toropainen
Liikuntaneuvonta osana hoito- ja palveluketjua. Sari Kivimäki ja Erja ToropainenUKK-instituutti
 
Liikunta vaihtoehtona vaihdevuosioireiden lievittämiseen. Kirsi Mansikkamäki
Liikunta vaihtoehtona vaihdevuosioireiden lievittämiseen. Kirsi MansikkamäkiLiikunta vaihtoehtona vaihdevuosioireiden lievittämiseen. Kirsi Mansikkamäki
Liikunta vaihtoehtona vaihdevuosioireiden lievittämiseen. Kirsi MansikkamäkiUKK-instituutti
 
Liikehallinnan havainnointi ja harjoittaminen vammojen ehkäisyssä, Kati Pasanen
Liikehallinnan havainnointi ja harjoittaminen vammojen ehkäisyssä, Kati PasanenLiikehallinnan havainnointi ja harjoittaminen vammojen ehkäisyssä, Kati Pasanen
Liikehallinnan havainnointi ja harjoittaminen vammojen ehkäisyssä, Kati PasanenUKK-instituutti
 
Fyysinen kunto ja hyvinvointi -luento 2013/08
Fyysinen kunto ja hyvinvointi -luento 2013/08Fyysinen kunto ja hyvinvointi -luento 2013/08
Fyysinen kunto ja hyvinvointi -luento 2013/08Mika Martikainen
 
Harri Lindholm ja Sirpa Lusa: liike vai lepo: milloin etu, milloin haitta?
Harri Lindholm ja Sirpa Lusa: liike vai lepo: milloin etu, milloin haitta? Harri Lindholm ja Sirpa Lusa: liike vai lepo: milloin etu, milloin haitta?
Harri Lindholm ja Sirpa Lusa: liike vai lepo: milloin etu, milloin haitta? Työterveyslaitos
 
Tomi Mäki-Opas: Liikunta väestötukimuksissa
Tomi Mäki-Opas: Liikunta väestötukimuksissa Tomi Mäki-Opas: Liikunta väestötukimuksissa
Tomi Mäki-Opas: Liikunta väestötukimuksissa THL
 
Tomi Mäki-Opas: Lähiympäristön merkitys liikkumiselle
Tomi Mäki-Opas: Lähiympäristön merkitys liikkumiselleTomi Mäki-Opas: Lähiympäristön merkitys liikkumiselle
Tomi Mäki-Opas: Lähiympäristön merkitys liikkumiselleTHL
 
Kansallinen metsäohjelma (työpaja 6.5.2011, Raija Laukkanen)
Kansallinen metsäohjelma (työpaja 6.5.2011, Raija Laukkanen)Kansallinen metsäohjelma (työpaja 6.5.2011, Raija Laukkanen)
Kansallinen metsäohjelma (työpaja 6.5.2011, Raija Laukkanen)suomenlatu
 
Liikuntaryhmässä liikkumisen turvallisuus – vertaisohjaajan tietopaketti osa 3
Liikuntaryhmässä liikkumisen turvallisuus – vertaisohjaajan tietopaketti osa 3Liikuntaryhmässä liikkumisen turvallisuus – vertaisohjaajan tietopaketti osa 3
Liikuntaryhmässä liikkumisen turvallisuus – vertaisohjaajan tietopaketti osa 3UKK-instituutti
 
Tomi Mäki-Opas: Pyöräilyä ja kävelyä edistävät ympäristöt aikuisilla
Tomi Mäki-Opas: Pyöräilyä ja kävelyä edistävät ympäristöt aikuisilla Tomi Mäki-Opas: Pyöräilyä ja kävelyä edistävät ympäristöt aikuisilla
Tomi Mäki-Opas: Pyöräilyä ja kävelyä edistävät ympäristöt aikuisilla THL
 
Kunnon osa-alueiden harjoittaminen liikuntaryhmissä – vertaisohjaajan tietopa...
Kunnon osa-alueiden harjoittaminen liikuntaryhmissä – vertaisohjaajan tietopa...Kunnon osa-alueiden harjoittaminen liikuntaryhmissä – vertaisohjaajan tietopa...
Kunnon osa-alueiden harjoittaminen liikuntaryhmissä – vertaisohjaajan tietopa...UKK-instituutti
 
Pitääkö olla huolissaan liiallisesta istumisesta. Tommi Vasankari
Pitääkö olla huolissaan liiallisesta istumisesta. Tommi VasankariPitääkö olla huolissaan liiallisesta istumisesta. Tommi Vasankari
Pitääkö olla huolissaan liiallisesta istumisesta. Tommi VasankariUKK-instituutti
 
Monipuolisen harjoittelun teemailta_lasten_ja_nuorten_ohjaajille
Monipuolisen harjoittelun teemailta_lasten_ja_nuorten_ohjaajilleMonipuolisen harjoittelun teemailta_lasten_ja_nuorten_ohjaajille
Monipuolisen harjoittelun teemailta_lasten_ja_nuorten_ohjaajilleMehiläinen NEO
 

What's hot (20)

Nuoren urheilijan ravitsemuksen perusteet ja ongelmien tunnistaminen, Anna Ojala
Nuoren urheilijan ravitsemuksen perusteet ja ongelmien tunnistaminen, Anna OjalaNuoren urheilijan ravitsemuksen perusteet ja ongelmien tunnistaminen, Anna Ojala
Nuoren urheilijan ravitsemuksen perusteet ja ongelmien tunnistaminen, Anna Ojala
 
Liiallisen istumisen aiheuttamat riskit ja objektiivisesti mitattu fyysinen a...
Liiallisen istumisen aiheuttamat riskit ja objektiivisesti mitattu fyysinen a...Liiallisen istumisen aiheuttamat riskit ja objektiivisesti mitattu fyysinen a...
Liiallisen istumisen aiheuttamat riskit ja objektiivisesti mitattu fyysinen a...
 
Lihaksiin liikettä 11.1.2017
Lihaksiin liikettä 11.1.2017Lihaksiin liikettä 11.1.2017
Lihaksiin liikettä 11.1.2017
 
Urheilijan terveystarkastus, Kerttu Toivo
Urheilijan terveystarkastus, Kerttu ToivoUrheilijan terveystarkastus, Kerttu Toivo
Urheilijan terveystarkastus, Kerttu Toivo
 
Käytännön vinkkejä vaihdevuosi-ikäisten liikuntaan. Katriina Ojala
Käytännön vinkkejä vaihdevuosi-ikäisten liikuntaan. Katriina OjalaKäytännön vinkkejä vaihdevuosi-ikäisten liikuntaan. Katriina Ojala
Käytännön vinkkejä vaihdevuosi-ikäisten liikuntaan. Katriina Ojala
 
Liikuntaneuvonta osana hoito- ja palveluketjua. Sari Kivimäki ja Erja Toropainen
Liikuntaneuvonta osana hoito- ja palveluketjua. Sari Kivimäki ja Erja ToropainenLiikuntaneuvonta osana hoito- ja palveluketjua. Sari Kivimäki ja Erja Toropainen
Liikuntaneuvonta osana hoito- ja palveluketjua. Sari Kivimäki ja Erja Toropainen
 
Liikunta vaihtoehtona vaihdevuosioireiden lievittämiseen. Kirsi Mansikkamäki
Liikunta vaihtoehtona vaihdevuosioireiden lievittämiseen. Kirsi MansikkamäkiLiikunta vaihtoehtona vaihdevuosioireiden lievittämiseen. Kirsi Mansikkamäki
Liikunta vaihtoehtona vaihdevuosioireiden lievittämiseen. Kirsi Mansikkamäki
 
Liikehallinnan havainnointi ja harjoittaminen vammojen ehkäisyssä, Kati Pasanen
Liikehallinnan havainnointi ja harjoittaminen vammojen ehkäisyssä, Kati PasanenLiikehallinnan havainnointi ja harjoittaminen vammojen ehkäisyssä, Kati Pasanen
Liikehallinnan havainnointi ja harjoittaminen vammojen ehkäisyssä, Kati Pasanen
 
ksspitzit nro1 2014
ksspitzit nro1 2014ksspitzit nro1 2014
ksspitzit nro1 2014
 
Fyysinen kunto ja hyvinvointi -luento 2013/08
Fyysinen kunto ja hyvinvointi -luento 2013/08Fyysinen kunto ja hyvinvointi -luento 2013/08
Fyysinen kunto ja hyvinvointi -luento 2013/08
 
Harri Lindholm ja Sirpa Lusa: liike vai lepo: milloin etu, milloin haitta?
Harri Lindholm ja Sirpa Lusa: liike vai lepo: milloin etu, milloin haitta? Harri Lindholm ja Sirpa Lusa: liike vai lepo: milloin etu, milloin haitta?
Harri Lindholm ja Sirpa Lusa: liike vai lepo: milloin etu, milloin haitta?
 
Tomi Mäki-Opas: Liikunta väestötukimuksissa
Tomi Mäki-Opas: Liikunta väestötukimuksissa Tomi Mäki-Opas: Liikunta väestötukimuksissa
Tomi Mäki-Opas: Liikunta väestötukimuksissa
 
Tomi Mäki-Opas: Lähiympäristön merkitys liikkumiselle
Tomi Mäki-Opas: Lähiympäristön merkitys liikkumiselleTomi Mäki-Opas: Lähiympäristön merkitys liikkumiselle
Tomi Mäki-Opas: Lähiympäristön merkitys liikkumiselle
 
Kansallinen metsäohjelma (työpaja 6.5.2011, Raija Laukkanen)
Kansallinen metsäohjelma (työpaja 6.5.2011, Raija Laukkanen)Kansallinen metsäohjelma (työpaja 6.5.2011, Raija Laukkanen)
Kansallinen metsäohjelma (työpaja 6.5.2011, Raija Laukkanen)
 
Liikuntaneuvontaesitys
LiikuntaneuvontaesitysLiikuntaneuvontaesitys
Liikuntaneuvontaesitys
 
Liikuntaryhmässä liikkumisen turvallisuus – vertaisohjaajan tietopaketti osa 3
Liikuntaryhmässä liikkumisen turvallisuus – vertaisohjaajan tietopaketti osa 3Liikuntaryhmässä liikkumisen turvallisuus – vertaisohjaajan tietopaketti osa 3
Liikuntaryhmässä liikkumisen turvallisuus – vertaisohjaajan tietopaketti osa 3
 
Tomi Mäki-Opas: Pyöräilyä ja kävelyä edistävät ympäristöt aikuisilla
Tomi Mäki-Opas: Pyöräilyä ja kävelyä edistävät ympäristöt aikuisilla Tomi Mäki-Opas: Pyöräilyä ja kävelyä edistävät ympäristöt aikuisilla
Tomi Mäki-Opas: Pyöräilyä ja kävelyä edistävät ympäristöt aikuisilla
 
Kunnon osa-alueiden harjoittaminen liikuntaryhmissä – vertaisohjaajan tietopa...
Kunnon osa-alueiden harjoittaminen liikuntaryhmissä – vertaisohjaajan tietopa...Kunnon osa-alueiden harjoittaminen liikuntaryhmissä – vertaisohjaajan tietopa...
Kunnon osa-alueiden harjoittaminen liikuntaryhmissä – vertaisohjaajan tietopa...
 
Pitääkö olla huolissaan liiallisesta istumisesta. Tommi Vasankari
Pitääkö olla huolissaan liiallisesta istumisesta. Tommi VasankariPitääkö olla huolissaan liiallisesta istumisesta. Tommi Vasankari
Pitääkö olla huolissaan liiallisesta istumisesta. Tommi Vasankari
 
Monipuolisen harjoittelun teemailta_lasten_ja_nuorten_ohjaajille
Monipuolisen harjoittelun teemailta_lasten_ja_nuorten_ohjaajilleMonipuolisen harjoittelun teemailta_lasten_ja_nuorten_ohjaajille
Monipuolisen harjoittelun teemailta_lasten_ja_nuorten_ohjaajille
 

Similar to Ravitsemusfoorumi2017 sallinen

Miksi mittaisin hyvinvointiani?
Miksi mittaisin hyvinvointiani?Miksi mittaisin hyvinvointiani?
Miksi mittaisin hyvinvointiani?Pekko Vehviläinen
 
TEKO-webinaari: Move! osana fyysisen toimintakyvyn edistämistä. Kirsti Siekkinen
TEKO-webinaari: Move! osana fyysisen toimintakyvyn edistämistä. Kirsti SiekkinenTEKO-webinaari: Move! osana fyysisen toimintakyvyn edistämistä. Kirsti Siekkinen
TEKO-webinaari: Move! osana fyysisen toimintakyvyn edistämistä. Kirsti SiekkinenTervekoululainen
 
Katriina Kukkonen-Harjula: Liikkumisen lisääminen
Katriina Kukkonen-Harjula: Liikkumisen lisääminenKatriina Kukkonen-Harjula: Liikkumisen lisääminen
Katriina Kukkonen-Harjula: Liikkumisen lisääminenTHL
 
Päivitetty liikkumisen suositus aikuisille
Päivitetty liikkumisen suositus aikuisillePäivitetty liikkumisen suositus aikuisille
Päivitetty liikkumisen suositus aikuisilleUKK-instituutti
 
Liikunta osa terveyden edistämisessä
Liikunta osa terveyden edistämisessäLiikunta osa terveyden edistämisessä
Liikunta osa terveyden edistämisessäFortesa E. Haziri
 
Keskustelemme henkilöstön elinvoimasta ja organisaation tuesta
Keskustelemme henkilöstön elinvoimasta ja organisaation tuestaKeskustelemme henkilöstön elinvoimasta ja organisaation tuesta
Keskustelemme henkilöstön elinvoimasta ja organisaation tuestaLionSteps Oy
 
Keskustelemme henkilöstön elinvoimasta ja organisaation tuesta
Keskustelemme henkilöstön elinvoimasta ja organisaation tuestaKeskustelemme henkilöstön elinvoimasta ja organisaation tuesta
Keskustelemme henkilöstön elinvoimasta ja organisaation tuestaLeijonaksi
 
Magnus Lönnqvist: Johtajan terveyden johtaminen
Magnus Lönnqvist: Johtajan terveyden johtaminenMagnus Lönnqvist: Johtajan terveyden johtaminen
Magnus Lönnqvist: Johtajan terveyden johtaminenTyöterveyslaitos
 
Oman energian johtaminen
Oman energian johtaminenOman energian johtaminen
Oman energian johtaminenTimo Hyväri
 
20.9.2017 Liikunta palautuminen ja työkyky webinaaridiat
20.9.2017 Liikunta palautuminen ja työkyky webinaaridiat 20.9.2017 Liikunta palautuminen ja työkyky webinaaridiat
20.9.2017 Liikunta palautuminen ja työkyky webinaaridiat Työterveyslaitos
 
Liikkumisen suositus raskaana olevalle
Liikkumisen suositus raskaana olevalleLiikkumisen suositus raskaana olevalle
Liikkumisen suositus raskaana olevalleUKK-instituutti
 
Ikäihmisten ohjaaminen – vertaisohjaajan tietopaketti osa 5
Ikäihmisten ohjaaminen – vertaisohjaajan tietopaketti osa 5Ikäihmisten ohjaaminen – vertaisohjaajan tietopaketti osa 5
Ikäihmisten ohjaaminen – vertaisohjaajan tietopaketti osa 5UKK-instituutti
 
7 partinen elamantaitokurssi_30.11.2010
7 partinen elamantaitokurssi_30.11.20107 partinen elamantaitokurssi_30.11.2010
7 partinen elamantaitokurssi_30.11.2010SYL
 
Tanssijan ravitsemus anne riina-hurskainen
Tanssijan ravitsemus anne riina-hurskainenTanssijan ravitsemus anne riina-hurskainen
Tanssijan ravitsemus anne riina-hurskainenAnne-Riina
 
Urheilijan painonhallinta ja energiatasapaino. Anna Ojala
Urheilijan painonhallinta ja energiatasapaino. Anna Ojala Urheilijan painonhallinta ja energiatasapaino. Anna Ojala
Urheilijan painonhallinta ja energiatasapaino. Anna Ojala UKK-instituutti
 
Vogelin kuurit, pienin askelin kohti suuria muutoksia
Vogelin kuurit, pienin askelin kohti suuria muutoksiaVogelin kuurit, pienin askelin kohti suuria muutoksia
Vogelin kuurit, pienin askelin kohti suuria muutoksiaA.Vogel Suomi
 
Rasvanpoltto ja treeni
Rasvanpoltto ja treeniRasvanpoltto ja treeni
Rasvanpoltto ja treenisakumatto
 

Similar to Ravitsemusfoorumi2017 sallinen (20)

Miksi mittaisin hyvinvointiani?
Miksi mittaisin hyvinvointiani?Miksi mittaisin hyvinvointiani?
Miksi mittaisin hyvinvointiani?
 
TEKO-webinaari: Move! osana fyysisen toimintakyvyn edistämistä. Kirsti Siekkinen
TEKO-webinaari: Move! osana fyysisen toimintakyvyn edistämistä. Kirsti SiekkinenTEKO-webinaari: Move! osana fyysisen toimintakyvyn edistämistä. Kirsti Siekkinen
TEKO-webinaari: Move! osana fyysisen toimintakyvyn edistämistä. Kirsti Siekkinen
 
Katriina Kukkonen-Harjula: Liikkumisen lisääminen
Katriina Kukkonen-Harjula: Liikkumisen lisääminenKatriina Kukkonen-Harjula: Liikkumisen lisääminen
Katriina Kukkonen-Harjula: Liikkumisen lisääminen
 
Päivitetty liikkumisen suositus aikuisille
Päivitetty liikkumisen suositus aikuisillePäivitetty liikkumisen suositus aikuisille
Päivitetty liikkumisen suositus aikuisille
 
Liikunta osa terveyden edistämisessä
Liikunta osa terveyden edistämisessäLiikunta osa terveyden edistämisessä
Liikunta osa terveyden edistämisessä
 
Terveys ja hyvinvointi luento 17112016
Terveys ja hyvinvointi luento 17112016Terveys ja hyvinvointi luento 17112016
Terveys ja hyvinvointi luento 17112016
 
Keskustelemme henkilöstön elinvoimasta ja organisaation tuesta
Keskustelemme henkilöstön elinvoimasta ja organisaation tuestaKeskustelemme henkilöstön elinvoimasta ja organisaation tuesta
Keskustelemme henkilöstön elinvoimasta ja organisaation tuesta
 
Keskustelemme henkilöstön elinvoimasta ja organisaation tuesta
Keskustelemme henkilöstön elinvoimasta ja organisaation tuestaKeskustelemme henkilöstön elinvoimasta ja organisaation tuesta
Keskustelemme henkilöstön elinvoimasta ja organisaation tuesta
 
Magnus Lönnqvist: Johtajan terveyden johtaminen
Magnus Lönnqvist: Johtajan terveyden johtaminenMagnus Lönnqvist: Johtajan terveyden johtaminen
Magnus Lönnqvist: Johtajan terveyden johtaminen
 
Painonhallinta
PainonhallintaPainonhallinta
Painonhallinta
 
Oman energian johtaminen
Oman energian johtaminenOman energian johtaminen
Oman energian johtaminen
 
20.9.2017 Liikunta palautuminen ja työkyky webinaaridiat
20.9.2017 Liikunta palautuminen ja työkyky webinaaridiat 20.9.2017 Liikunta palautuminen ja työkyky webinaaridiat
20.9.2017 Liikunta palautuminen ja työkyky webinaaridiat
 
Mittausten Pimeä Puoli. Pekko Vehviläinen, Digiterveys.fi.
Mittausten Pimeä Puoli. Pekko Vehviläinen, Digiterveys.fi.Mittausten Pimeä Puoli. Pekko Vehviläinen, Digiterveys.fi.
Mittausten Pimeä Puoli. Pekko Vehviläinen, Digiterveys.fi.
 
Liikkumisen suositus raskaana olevalle
Liikkumisen suositus raskaana olevalleLiikkumisen suositus raskaana olevalle
Liikkumisen suositus raskaana olevalle
 
Ikäihmisten ohjaaminen – vertaisohjaajan tietopaketti osa 5
Ikäihmisten ohjaaminen – vertaisohjaajan tietopaketti osa 5Ikäihmisten ohjaaminen – vertaisohjaajan tietopaketti osa 5
Ikäihmisten ohjaaminen – vertaisohjaajan tietopaketti osa 5
 
7 partinen elamantaitokurssi_30.11.2010
7 partinen elamantaitokurssi_30.11.20107 partinen elamantaitokurssi_30.11.2010
7 partinen elamantaitokurssi_30.11.2010
 
Tanssijan ravitsemus anne riina-hurskainen
Tanssijan ravitsemus anne riina-hurskainenTanssijan ravitsemus anne riina-hurskainen
Tanssijan ravitsemus anne riina-hurskainen
 
Urheilijan painonhallinta ja energiatasapaino. Anna Ojala
Urheilijan painonhallinta ja energiatasapaino. Anna Ojala Urheilijan painonhallinta ja energiatasapaino. Anna Ojala
Urheilijan painonhallinta ja energiatasapaino. Anna Ojala
 
Vogelin kuurit, pienin askelin kohti suuria muutoksia
Vogelin kuurit, pienin askelin kohti suuria muutoksiaVogelin kuurit, pienin askelin kohti suuria muutoksia
Vogelin kuurit, pienin askelin kohti suuria muutoksia
 
Rasvanpoltto ja treeni
Rasvanpoltto ja treeniRasvanpoltto ja treeni
Rasvanpoltto ja treeni
 

More from Janne Sallinen

Psykoosin varhaisoireiden tunnistaminen.pdf
Psykoosin varhaisoireiden tunnistaminen.pdfPsykoosin varhaisoireiden tunnistaminen.pdf
Psykoosin varhaisoireiden tunnistaminen.pdfJanne Sallinen
 
Työhyvinvointia ravitsemuksesta 12.5.2022-1.pdf
Työhyvinvointia ravitsemuksesta 12.5.2022-1.pdfTyöhyvinvointia ravitsemuksesta 12.5.2022-1.pdf
Työhyvinvointia ravitsemuksesta 12.5.2022-1.pdfJanne Sallinen
 
Geropsykologia sallinen final 14.9.2020
Geropsykologia sallinen final 14.9.2020Geropsykologia sallinen final 14.9.2020
Geropsykologia sallinen final 14.9.2020Janne Sallinen
 
Proteiini voimaharjoittelussa
Proteiini voimaharjoittelussaProteiini voimaharjoittelussa
Proteiini voimaharjoittelussaJanne Sallinen
 
Vireyttä ja jaksamista työssä ja vapaa-ajalla.
Vireyttä ja jaksamista työssä ja vapaa-ajalla.Vireyttä ja jaksamista työssä ja vapaa-ajalla.
Vireyttä ja jaksamista työssä ja vapaa-ajalla.Janne Sallinen
 
Fyysinen hyvinvointi elämänhallinnan tukena vanhuudessa
Fyysinen hyvinvointi elämänhallinnan tukena vanhuudessaFyysinen hyvinvointi elämänhallinnan tukena vanhuudessa
Fyysinen hyvinvointi elämänhallinnan tukena vanhuudessaJanne Sallinen
 
Hyvinvoiva vatsa 6.10.2017
Hyvinvoiva vatsa 6.10.2017Hyvinvoiva vatsa 6.10.2017
Hyvinvoiva vatsa 6.10.2017Janne Sallinen
 

More from Janne Sallinen (8)

Psykoosin varhaisoireiden tunnistaminen.pdf
Psykoosin varhaisoireiden tunnistaminen.pdfPsykoosin varhaisoireiden tunnistaminen.pdf
Psykoosin varhaisoireiden tunnistaminen.pdf
 
Työhyvinvointia ravitsemuksesta 12.5.2022-1.pdf
Työhyvinvointia ravitsemuksesta 12.5.2022-1.pdfTyöhyvinvointia ravitsemuksesta 12.5.2022-1.pdf
Työhyvinvointia ravitsemuksesta 12.5.2022-1.pdf
 
Geropsykologia sallinen final 14.9.2020
Geropsykologia sallinen final 14.9.2020Geropsykologia sallinen final 14.9.2020
Geropsykologia sallinen final 14.9.2020
 
Proteiini voimaharjoittelussa
Proteiini voimaharjoittelussaProteiini voimaharjoittelussa
Proteiini voimaharjoittelussa
 
Vireyttä ja jaksamista työssä ja vapaa-ajalla.
Vireyttä ja jaksamista työssä ja vapaa-ajalla.Vireyttä ja jaksamista työssä ja vapaa-ajalla.
Vireyttä ja jaksamista työssä ja vapaa-ajalla.
 
Fyysinen hyvinvointi elämänhallinnan tukena vanhuudessa
Fyysinen hyvinvointi elämänhallinnan tukena vanhuudessaFyysinen hyvinvointi elämänhallinnan tukena vanhuudessa
Fyysinen hyvinvointi elämänhallinnan tukena vanhuudessa
 
Rauhalahti 27.4.2017
Rauhalahti 27.4.2017Rauhalahti 27.4.2017
Rauhalahti 27.4.2017
 
Hyvinvoiva vatsa 6.10.2017
Hyvinvoiva vatsa 6.10.2017Hyvinvoiva vatsa 6.10.2017
Hyvinvoiva vatsa 6.10.2017
 

Ravitsemusfoorumi2017 sallinen

 • 1. Kohti liikuttavia onnistumisia - toimintakyvyn tukeminen ikääntyessä Janne Sallinen FT (liikuntafysiologia), TtM (ravitsemustiede) Ravitsemusfoorumi 15.3.2017 Kuopio
 • 2. Pähkinä 1 Mitkä ovat hyvän elämän ainekset iäkkäillä?
 • 3. • Turvaverkosto • Viranomaiset • Turvalaitteet • Esteettömyys • Hengellisyys • Harrastukset • Kulttuuri • Läheisyys • Vuorovaikutus • Yhteenkuulu- vuus • Ystävät • Toimeentulo • Ravinto • Koti • Terveys Fyysiset tarpeet Sosiaaliset tarpeet Turvallisuu- den tarpeet Henkiset ja hengelliset tarpeet Toiminta- kyky
 • 4. Toimintakyky on itsenäistä pärjäämistä arjessa
 • 5. Kohonneen riskin ryhmien, kuten toimintakyvyltään lievästi heikentyneiden ikääntyvien, tukeminen on kannattavinta • 10% väestöstä aiheuttaa 80% sosiaali- ja terveyshuollon (Sote) kustannuksista • Esim. Kuopiossa 10% kuntalaisista aiheuttaa 74% Sote-kustannuksista (Tervahauta 2.6.2015) • Toimet on kustannusvaikuttavinta kohdentaa ennaltaehkäisevästi kohonneen riskin ryhmiin, kuten toimintakyvyltään lievästi heikentyneisiin ikääntyviin. Suomen Lääkärilehti 2013: http://www.laakarilehti.fi/files/nostot/2013/nosto48_3.pdf
 • 6. Raihnaistumista voidaan ehkäistä ja hidastaa: 1) Ruokailua tukemalla (maistuva proteiinipitoinen ruoka, ruokahalun herättely, apu…) 2) Lihaksia kuormittavalla liikunnalla (lihasvoiman ylläpitäminen, ruokahalu…) Hypothesized cycle of frailty. Fried ym. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2001. http://biomedgerontology.oxfordjournals.org/content/56/3/M146.full.pdf+html
 • 7. Pähkinä 2 Mikä auttaa iäkästä syömään riittävästi?
 • 8. Iäkkään ravitsemusta on seurattava ja tuettava Lähes yhdeksän kymmenestä 75 vuotta täyttäneistä kotihoidon asiakkaista on aliravitsemusriskissä tai aliravittuja. Aliravitsemus ja sen riski ovat yhtä yleisiä kotihoidossa ja laitoshoidossa. Suurimmillaan riski huonoon ravitsemukseen oli vanhuksilla, joilla on käytössään suuri lääkemäärä, alentunut kognitio tai masennusoireita. Ratkaisuna, että kotihoidon henkilöstö, ateriapalvelun tuottaja ja ravitsemusterapeutti tekisivät tiivistä yhteistyötä. Ravitsemusongelmien ehkäiseminen ja hoitaminen edellyttävät säännöllistä ravitsemustilan arviointia, päivittäistä ruokailun seurantaa ja ruokailussa havaittujen ongelmien välitöntä korjausta. Turun Sanomat 13.8.2015 http://www.ts.fi/uutiset/kotimaa/804975/Tutkimus+Aliravitsemus+uhkaa+kotihoidossa+olevia+vanhuksia
 • 9. Hyvän ravitsemuksen teesit (1/2) 1) Ruokailun runkona aamiainen, lounas ja päivällinen sekä muutama välipala. 2) Aterioilla kourallinen lihaa, kalaa, kananmunaa, raejuustoa, kasvispohjaista lihankorviketta tms. 3) Tuttuja ja maistuvia ruokia. 4) Tarvittaessa ruokien täydentäminen kananmunalla, maitojauheella, öljyllä jne. Proteiinipitoiset ravintolisät myös ok. 5) Lasillinen juomaa syömisen yhteydessä, ja lisäksi pari lasillista päivän aikana. 6) D-vitamiinilisä 20 g päivässä läpi vuoden.
 • 10. Hyvän ravitsemuksen teesit (2/2) Suominen ym. Ravitsemussuositukset ikääntyneille 2010
 • 11. Pähkinä 3 Mikä auttaa iäkästä liikkumaan useampana päivänä viikossa?
 • 12. Aloittamista vaille valmis Motivaatio Osaaminen Ympäristö Halu tehdä Kyky tehdä Mahdollisuus tehdä Toiminta, suoriutuminen
 • 13. Liikkuminen ei vaadi sankaritekoja! Liikkumista helpottavat ja siihen innostavat: 1) Sosiaalinen tuki 2) Onnistumisen kokemukset 3) Matalankynnykset liikuntapaikat ja -ryhmät 4) Sopivat liikuntavälineet ja -varusteet 5) Taloudelliset kannustimet
 • 14. Lihasvoima ja toimintakyky 25 40 60 80 ARKEA HAITTAAVA TOIMINTAKYVYN VAJAUS Kuntourheilija Kohtuuliikkuja Liikkumaton Ikävuodet
 • 15. Iäkkäiden voimaharjoittelu • Ennen aloittamista tarkistetaan liikunnan riskitekijät. PAR-Q kysely hyvä työkalu: http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=seh00149&p_haku=liikunnan%20vasta-aiheet • Toimintakyvyn näkökulmasta harjoittelun painopiste on hyvä olla erityisesti jalkojen ja keskivartalon lihasten vahvistamisessa. • Suositeltava harjoittelun tiheys aloittelijalla on 2-3 kertaa viikossa. Harjaantumisen myötä harjoittelun useutta voidaan lisätä jopa neljään kertaan viikossa. • Tyypillinen voimaharjoitus sisältää 6-10 eri harjoitetta, joissa tehdään 3 sarjaa ja niissä toistoa 10-15 kpl. • Harjoittelun turvallisuuden ja vaikuttavuuden takaamiseksi se rytmitetään n. 4-6 viikon jaksoihin, joissa harjoitetaan voiman eri ominaisuuksia.
 • 18. Hankkeen tavoitteet Mielenterveyskuntoutujien pärjäämisen tukeminen: 1) tarjoamalla pystyvyyden ja onnistumisen kokemuksia (voimaantuminen) 2) parantamalla erityisesti jalkojen ja keskivartalon lihasvoimaa (toimintakyky) 3) opettamalla käytännön ruuanvalmistustaitoja ja syömisen hallintaa (painonhallinta) 4) pienentämällä kehon painoa ja rasvaisuutta, sekä verenpainetta ja paastoverensokeria (terveys) Laajempana tavoitteena oli kehittää erityisryhmille sopiva ja vaikuttava konsepti toimintakyvyn tukemiseen
 • 19. Hankekumppanit Kumppani Rooli Kuntokeskus Alfido www.alfido.fi Suunnittelu, koordinointi, ohjattu liikunta, lihasvoimamittaukset, tietoisen syömisen luento, tulosten raportointi Kuopion Mielenterveystuki ry www.kuopionmt-tuki.com Suunnittelu, tutkittavien rekrytointi, kyselyjen keräys, tulosten raportointi Pohjois-Savon Martat http://www.martat.fi/piirit/pohjois-savo/ Ruuanvalmistuskurssi Terve Kuopio –kioski http://www.kuopio.fi/web/terveyspalvel ut/terve-kuopio-kioski Terveysmittaukset Itä-Suomen yliopiston Yhteiskuntatieteiden laitos http://www.uef.fi/fi/yhteiskuntatieteet/lai toksen-esittely Suunnittelu, koettu hyvinvointi, tulosten raportointi
 • 21. Toimenpiteet (1/3) 1) Ohjattu lihaskuntopiiri, 2 x viikossa – 4 erilaista kuntopiiriä eli ohjelma vaihtui 2 viikon välein – Kuntopiirissä12 erilaista liikettä, joista vähintään 4 kohdistui jalkojen lihaksiin. – 3 kierrosta, joissa liikkeiden suoritusajat 45 sekuntia, 30 sekuntia ja 15 sekuntia.
 • 22. Esimerkki lihaskuntopiiristä 1. Penkille nousu vuorojaloin 2. Ala- ja ylävartalon nostot päinmakuulla 3. Soutuliike istuen koneessa 4. Vatsarutistus istuen koneessa 5. Kyykky penkiltä 6. Rintalihasliike ristikkäistaljassa 7. Alasveto istuen koneessa 8. Vartalon kierto istuen levypainolla 9. Jalkaprässi 10.Pohjenosto seisten korokkeen päältä 11. Penkkipunnerrus istuen koneessa 12.Hauiskääntö seisten käsipainoilla 3 kierrosta 1. kierros 45 s /liike 2. kierros 30 s /liike 3. kierros 15 s /liike
 • 23. Toimenpiteet (2/3) Ruuanvalmistuskurssi - 4 tapaamista kevään aikana - Kullakin tapaamisella oma teema: broileriruuat, kalaruuat, jauheliharuuat ja kasvisruuat - Tapaamisen kulku: Ruoka-aineisiin tutustuminen, niiden esikäsitteleminen, ruuanvalmistaminen, ruokien kypsentäminen, ja yhteinen ateriointi.
 • 24. Toimenpiteet (3/3) Ravintotietoudesta kohti syömisen taitoa – luento - Mitä on mindfulness? - Tietoisen syömisen perusharjoitus keksillä kahvittelun lomassa – keskustelu. - Miksi syömme? Nälkään vai johonkin muuhun? - Kylläisyysmittari - Armollisuutta ja myötätuntoa itseä kohtaan kannattaa opetella
 • 25. Mittaukset 1) Jalkojen lihasvoima - Polven ojentajalihasten maksimivoima 2) Terveys - Pituus, paino ja vyötärön ympärys - Lepoverenpaine ja -syke - Paastoverensokeri
 • 26. Kyselyt 1) Taustatietokysely (oma kysely) 2) Syömistottumukset (Sydänliiton kysely) 3) Ruuan käsittely- ja valmistustaidot (oma kysely) 4) Koettu hyvinvointi (Ed Dienerin hyvinvointimittari)
 • 27. Tulokset (2/3) Muissa kyselytiedoissa (sairaudet, lääkitykset, ruuanvalmistustaidot ja syömistottumukset) ei tapahtunut tilastollisesti merkitseviä muutoksia.
 • 28. Tutkimusryhmä (n=12) Muuttuja Keskiarvo Keskihajonta Minimi Maksimi Ikä, vuotta 57.4 7,9 41 67 Naisia, % 91,7 (n=11) Lääkärin toteama sairaus, % 91,7 (n=11) Arkea haittaavat kivut, % 50 (n=6) Painoindeksi, kg/m2 36,9 9,4 28,2 62,5 Vyötärön ympärys, cm 115,2 18,8 94 164 Yläpaine, mmHg 130,5 22,6 99 166 Alapaine, mmHg 80,7 10,5 61 97 Liikunta* 4,1 1,2 3 6 *hengästyttävää liikuntaa väh. 30 min.: 1=päivittäin, …4=kerran viikossa, …6=harvemmin tai ei lainkaan
 • 29. Tulokset (1/3) (n=12) Muuttuja Viikko 0 Viikko 9 p-arvo* Keskiarvo Keskihajonta Keskiarvo Keskihajonta Paino, kg 97,8 30,7 98,0 29,6 ns Vyötärö, cm 115,2 18,8 111,7 16,4 0,04 Yläpaine, mmHg 128,6 20,4 124,9 14,3 ns Alapaine, mmHg 80,3 10,3 79,1 8,7 ns Leposyke, lyöntiä/min. 73,3 11,0 77,7 10,4 0,032 Paastosokeri, mmol/l 6,5 1,1 6,4 1,0 ns Polven ojentajalihasten maksimivoima, kg (n=11)* 60,1 25,5 68,3 26,1 <0,001 Elämän tavoitteellisuus ja merkityksellisyys** 5,0 1,7 5,5 1,6 0,053 *poistettu poikkeava henkilö, jonka lihasvoimat mitattiin polvikipujen takia toistotestillä ja tulos parantui 250% **Asteikko: 1=täysin eri mieltä, …3=jonkin verran samaa mieltä, …7=täysin samaa mieltä
 • 30. -2,8 6,5 16,5 11,7 -10 0 10 20 30 40 Vyötärön- Leposyke Jalkojen voima Elämän ympärys merkityksellisyys * * *** 0.053 Tulokset (3/3) Muutos, % (keskiarvo ja keskihajonta)
 • 31. Pohdinta (1/4) Vyötärön ympärys • Vyötärön ympärys pieneni merkitsevästi ilman osallistujien kannustamista laihduttamiseen. • Vyötärön ympärys vatsaontelon sisäisen rasvamäärän likiarvona on ollut kehon painoa voimakkaammin yhteydessä aineenvaihduntasairauksien riskiin.
 • 32. Pohdinta (2/4) Leposyke • Leposykkeen lievä nousu oli yllätys • Syynä saattoi olla muun muassa: – Jännittäminen – Muutokset lääkityksessä tai niiden ottamisessa – Pienessä aineistossa yksilölliset poikkeukselliset reaktiot korostuvat
 • 33. Pohdinta (3/4) Jalkojen lihasvoima • Polven ojentajalihasten maksimivoima kasvoi merkitsevästi, joskin hiukan nousujohteista (paikkaharjoitteluna toteutettavaa) voimaharjoittelua vähemmän. • Lihaskuntopiiriharjoittelua puoltavat sen turvallisuus, monipuolisuus ja ryhmän tarjoama vertaistuki.
 • 34. Pohdinta (4/4) Elämän tavoitteellisuus ja merkityksellisyys • Elämän tavoitteellisuuden ja merkityksellisyyden kokeminen parantui merkitsevästi hankkeen aikana. • Mielenterveyskuntoutujien kohdalla tätä voidaan pitää erittäin toivottuna tuloksena ja osoituksena kuntoutumisesta.
 • 35. Osallistujapalaute (n=12) • Kysyttiin asteikolla 0-10, kuinka todennäköisesti suosittelisi hanketta muille? • Asteikko: 0=erittäin epätodennäköisesti, 10=erittäin todennäköisesti • Vastausten keskiarvo 9,7 eli ERINOMAINEN Hesari 29.32015: http://www.hs.fi/sunnuntai/a1427432691805
 • 36. Johtopäätökset • Vain 8 viikon mittainen jakso ohjattua lihaskuntoharjoittelua sekä ruuanvalmistus- ja tietoisuustaitojen opettelua paransi merkitsevästi mielenterveyskuntoutujien terveyttä ja koettua hyvinvointia. • Hanke tarjoaa kustannus-tehokkaan ja hyväksi koetun konseptin erityisryhmien, kuten raihnaistumisriskissä olevien ikääntyvien, kuntouttamiseen ja pärjäämisen tukemiseen. • Ohjattu lihaskuntoharjoittelu on hankkeen tuloksena juurtunut osaksi Kuopion Mielenterveystuki ry:n toimintaa.
 • 37. TUE JA MAHDOLLISTA - MITEN lisätä ruokahalua? - MITEN aktivoida ulos ja liikkumaan? - MITEN … SEURAA & REAGOI - Selviytyykö ruokaostoksista, ruuanlaitosta ja ruokailusta? - Painonmuutokset,ja syödyn ruuan määrä ja laatu? - Toimintakyky ja jaksaminen? Sinä voit vaikuttaa iäkkään pärjäämiseen!
 • 38. Toimintakyvyn seuraaminen (1/2) • Painon punnitseminen (samalla vaa’alla ja samaan vuorokauden aikaan) vähintään kerran kuukaudessa) • MNA -kyselyn (Mini Nutritional Assessment) täyttäminen puoli vuosittain. • Ruuankäytön arviointi (annoskokojen ja syödyn määrän perusteella) • Lomakkeita: http://www.gery.fi/ravitsemuksen- arviointi/lomakkeet/
 • 39. Toimintakyvyn seuraaminen (2/2) • SPPB, Lyhyt fyysisen suorituskyvyn testistö • Timed ”Up & Go” -testi • Toimintakyvyn kartoitus iäkkään väestön hyvinvointia edistävissä palveluissa • Tuoliltanousutesti, 5 tai 10 kertaa Toimia –testit: http://www.thl.fi/toimia/tietokanta/suositus/41/
 • 40. Ikääntyvän toimintakyvyn ylläpitämiseksi 1) Aktivoidaan ja ohjataan liikkumaan 2) Liikkumista rajoittavia hoitoja vain hyvin perustein 3) Ympäristö esteettömäksi ja turvalliseksi 4) Liikkumisen apuvälineitä tarpeen mukaan 5) Lääkityksen tarkistaminen 6) Riittävästi maistuvaa proteiinipitoista ruokaa 7) Läheis- ja vertaistuki avuksi Potilaan lääkärilehti 2015: http://www.potilaanlaakarilehti.fi/uutiset/kun-tauti-paranee-mutta-potilas-ei/#.VeFkBZc1ags
 • 41. Kiitos! ”On arvioitu, että vanhenemisesta ehkä neljännes olisi geeneistä johtuvaa, ja loppu suuri osa ympäristötekijöistä, elintavoista, siitä miten elämää eletään”: prof. Strandberg http://www.studio55.fi/hyvinvointi/article/professori-tama-vaikuttaa-geenejakin-enemman-vanhenemiseen/5277840