Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sh1b - Makt & demokrati - 1. Demokrati och diktatur

Demokrati och diktatur

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Sh1b - Makt & demokrati - 1. Demokrati och diktatur

 1. 1. Makt & demokrati 1. Demokrati & diktatur
 2. 2. Demokrati betyder folkstyre (demos = folk, kratein = styre) Demokrati då…
 Medborgarna Antikens Grekland …och nu
 Allmän rösträtt Demokrati
 3. 3. Är det viktigt med demokrati? World Values Survey 2011, Sverige, 18-29 år: Kan tänka sig att byta parti och rösta på den som betalar för det (21%) Det spelar inte så stor roll om jag bor i en demokrati eller inte (23%) Det är ganska eller mycket bra om Sverige styrs av en stark ledare som inte behöver bry sig om riksdagen eller val (26%)
 4. 4. Kriterier för en demokrati Regelbundna val och fri partibildning Allmän och lika rösträtt Valhemlighet Fri opinionsbildning Majoritetsprincipen Rättsäkerhet
 5. 5. Två former av demokrati Direktdemokrati
 Alla medborgare är med och beslutar i alla frågor, t ex genom folkomröstning Representativ demokrati
 Medborgarna utser i allmänna val representanter som fattar beslut åt dem För- och nackdelar?
 6. 6. Folkstyre? Majoriteten (50,1%) regerar över minoriteten (49,9%) Demokratiska samhällen ska vara förstående och toleranta mot oliktänkande... ...men vad händer när t ex främlingsfientliga krafter får stöd och i värsta fall regeringsmakten? Vad händer när folk inte engagerar sig?
 7. 7. År 2009 hölls folkomröstning om förbud mot minareter och moskéer i Schweiz. Muslimerna var då 5% av befolkningen och tredje största grupp i landet. 53% av schweizarna gick och röstade och 57% procent röstade ja till förbud. - Är detta en lämplig fråga för en folkomröstning?- - Hur skulle det gå i en liknande folkomröstning i Sverige? - Blir det någon skillnad om det istället är våra representanter i riksdagen som röstar om samma fråga?
 8. 8. Diktatur ”Motsatsen” till demokrati: en diktator (eller en mindre grupp) styr på egen hand Uppfyller ej kriterierna för demokrati Beslut och domar präglas av godtycklighet, brister i fri- och rättigheter
 9. 9. Två exempel på diktaturer Nigeria Växlat mellan demokratiska försök och diktaturer sedan självständighet från Storbritannien 1960 Kriminalitet, etniskt våld, fattigdom, kvinnoförtryck, korruption Nigeria har olja, men inkomsterna försvinner i ledarnas fickor Val sedan 1999, men fusk och våldsamheter har präglat kampen om makten, tills nu…? Kina Styrs sedan 1949 av kommunistpartiet Folkkongressen lyder partiet ”Det stora språnget” ”Kulturrevolutionen” Himmelska fridens torg 1989 Medier censureras Minoriteter bemöts med våld
 10. 10. Democracy index The Economist, skala 1-10 Sverige 9.5, Italien 7.8, Kina 3.14, Nigeria 3.81, Nordkorea 1.08
 11. 11. Världens demokratier Enligt Freedom House (2009)

×