Advertisement
Advertisement

Epokerna 01 introduktion och forntiden

  1. 1. Forntiden
  2. 11:30 De första 00:00 4-5 miljarder år däggdjuren sedan: Den stora smällen 11:53 De första 11:59:50 människoaporna Människor 11:59:59 Historia 1b
  3.  Några vändpunkter: 8000 – 7000 fvt: Jordbruket Industriella revolutionen 1700-1800 IT/Högteknologi 1950-  Människan: Fabriks- arbetare Jägare-samlare Bönder Dator- nördar?
  4.  Jagar, fiskar och samlar ätbara växter  Nomader: icke bofasta folkgrupper  Små sociala och ekonomiska skillnader: - Kvinnors samlande viktigare än männens jakt - Svårt att skapa förmögenhet: Inga pengar, inget överskott
  5. Den bördiga halvmånen: Eufrat och Tigris  Vete och korn  Boskap (ibland fortsatt nomadiskt)  Dragdjur, plogen och hjulet effektiviserade Revolution? Snabb förändring / fullständig omdaning Orsaker:  Underlättar det krävande jägar- samlarlivet
  6. Konsekvenser:  Mer mat  fler människor  Mer mat  överskott  handel  skriftspråk (bokföring)  Överskott  rika och fattiga (sociala skillnader)  Överskott  alla behöver inte fixa mat: yrken / specialister  Yrken / specialister  teknologisk utveckling (hjul, konstbevattning)  Städer/samhällen  konflikter mellan städer/samhällen  Städer/samhällen  gemensamma intressen  lagar (Hammurabi)  Konflikter kräver muskel  män tar över politiken  Ensidig kost  sjukdomar
  7.  Hur har människor i huvudsak levt sedan jordbrukets införande? Hur var det innan? Hur har det blivit idag?  Hur förändrades jämställdheten i och med jordbrukets införande och varför?  Hur förändrades jämlikheten i och med jordbrukets införande och varför?  Vilka följder fick det faktum att människan med jordbrukets hjälp kunde få fram ett överskott av mat?
Advertisement