Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Somessa 
Helsingin 
varhaiskasvatusvirasto 
15.12.2014 
Janne 
Heinonen 
@pikselia 
Sanna 
Hirvonen 
@sannahirvonen
Kiasma 
• Osa 
Kansallisgalleriaa 
– Ateneum 
– Nykytaiteen 
museo 
Kiasma 
– Sinebrychoffin 
taidemuseo 
• Kiasma 
2013 
...
Sosiaalinen 
media 
• Sosiaalinen 
vuorovaikutus 
• Yhteisöjä 
ja 
verkostoja 
• KäyVäjien 
tuoVamaa 
sisältöä 
• KäyVäjie...
Monelta 
monelle 
Mukailtu 
lähteestä: 
hVp://smithsonian-­‐webstrategy.wikispaces.com/Strategy+-­‐-­‐+Themes
Tavoi6eet 
ja 
toiminta
Kuka 
tekee 
ja 
miten 
koordinoidaan?
Kiasman 
somekäytännöt 
• ViesNntä 
koordinoi, 
taustalla 
Kansallisgalleria-­‐tason 
linjaukset 
• Sisältö 
tuotetaan 
yh...
Resurssit 
Photo: 
Ben 
Husman 
/ 
Flickr 
(CC 
BY 
2.0)
Suunnitelmallisuus 
+ 
reagoin?
Tavoi2eet?
Kiasman 
tavoi6eet 
• Tullaan 
tutuksi 
• Herätellään 
mielenkiintoa 
sisältöjämme 
ja 
yleisemmin 
nykytaideVa 
kohtaan 
...
Kenelle?
Idea: 
Persoona 
kohderyhmän 
edustajana 
Laura 
27 
v., 
Kallio 
Opiskelee 
graafista 
suunniVelua 
Aalto-­‐yliopistossa....
Missä 
kanavissa?
Facebook 
• > 
20 
000 
tykkääjää 
• 0-­‐3 
postausta 
päivässä 
• OrganisaaNokäyVäjien 
haasteena 
pienenevä 
orgaaninen ...
Twi6er 
• 6500 
seuraajaa 
• Nopeus, 
vuorovaikuVeisuus 
• Tiheämpi 
päivitysrytmi 
kuin 
Facebookissa 
• Mukaan 
ajankoht...
Instagram 
• 900 
seuraajaa 
• Kuvapäivitykset 
• Tekijänoikeudet 
rajoiVavat 
taiteen 
esiVelyä 
kuvissa
YouTube 
• Videoiden 
jakeluun 
• Upotukset 
verkkosivuille 
ja 
somekanaviin
Sisältö 
ja 
vuorovaikutus
Sisältö 
• Mihin 
keskitytään? 
• Kuka 
tuoVaa, 
mitä 
ja 
millaista 
materiaalia? 
• Syntyykö 
muun 
työn 
ohessa 
vai 
v...
Sisältö 
• Muiden 
tuoVaman 
sisällön 
kuratoinN: 
toimialauuNset, 
medialinkit 
• Omat 
sisällöt: 
teksNt, 
valokuvat, 
v...
Ei 
vain 
omaa 
sisältöä 
Muiden 
tuoVamat 
toimialasisällöt 
OrganisaaNon 
omat 
sisällöt 
TavoiVeen 
toteutumiseen 
täht...
Miten 
näkyä 
muissakin 
kuin 
omissa 
kanavissa?
Vuorovaikutus 
– 
uhka 
vai 
mahdollisuus?
Communi<es, 
unlike 
business 
units 
need 
to 
con<nuously 
invite 
the 
interac<on 
that 
makes 
them 
alive. 
-­‐ 
Esko...
Ihmiset 
somessa 
Share 
and 
connect 
informaNon, 
produce 
new 
content 
Share 
informaNon, 
comment 
Seeking 
help 
for...
Äänensävy 
• Virasto 
vai 
kaveri? 
• Makro-­‐ 
vai 
mikrotaso? 
• Hallinnollisen 
raporNn 
julkaisu 
sellaisenaan 
vai 
e...
Virastosomea
Sosiaalinen 
media 
ammaQlaisen 
työvälineenä
Twii6aa 
työstäsi
Jaa 
ajatuksesi 
blogissa
Kuratoi 
• Kerää, 
suodata 
ja 
jaa 
relevanVeja 
sisältöjä 
liiVyen 
NeVyyn 
aihepiiriin 
• Nosta 
esiin 
muiden 
tuoVami...
Miksi 
kanna6aa 
jakaa? 
• Saat 
palauteVa, 
ideat 
jalostuvat 
• Löydät 
yhteistyökumppaneita 
ja 
verkostoja 
• Vahvista...
Somessa - Helsingin varhaiskasvatusvirasto 2014-12-15
Somessa - Helsingin varhaiskasvatusvirasto 2014-12-15
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Somessa - Helsingin varhaiskasvatusvirasto 2014-12-15

Keskustelua organisaatiosomesta Helsingin varhaiskasvatusviraston kanssa 15.12.2014, Janne Heinonen ja Sanna Hirvonen / Nykytaiteen museo Kiasma. Tavoitteet, sisällöt ja käytännön toimet sosiaalisessa mediassa sekä yksittäisen asiantuntijan mahdollisuudet hyödyntää somea ammatillisesti.

Lue lisää Helsingin varhaiskasvatusviraston ja Kiasman yhteistyöstä: http://goo.gl/6v2Zcj

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Login to see the comments

Somessa - Helsingin varhaiskasvatusvirasto 2014-12-15

 1. 1. Somessa Helsingin varhaiskasvatusvirasto 15.12.2014 Janne Heinonen @pikselia Sanna Hirvonen @sannahirvonen
 2. 2. Kiasma • Osa Kansallisgalleriaa – Ateneum – Nykytaiteen museo Kiasma – Sinebrychoffin taidemuseo • Kiasma 2013 – 165 000 kävijää – 380 000 vierailua verkkosivuilla • Kokoelmissa 8700 taideteosta (Kiasma) Photo: Finnish NaNonal Gallery / Petri Virtanen / Flickr (CC BY 2.0)
 3. 3. Sosiaalinen media • Sosiaalinen vuorovaikutus • Yhteisöjä ja verkostoja • KäyVäjien tuoVamaa sisältöä • KäyVäjien kuratoimaa sisältöä • Tieto liikkuu monelta monelle • Tekniset alustat • VäliVömyys, tapahtuu juuri nyt • ViraliteeZ
 4. 4. Monelta monelle Mukailtu lähteestä: hVp://smithsonian-­‐webstrategy.wikispaces.com/Strategy+-­‐-­‐+Themes
 5. 5. Tavoi6eet ja toiminta
 6. 6. Kuka tekee ja miten koordinoidaan?
 7. 7. Kiasman somekäytännöt • ViesNntä koordinoi, taustalla Kansallisgalleria-­‐tason linjaukset • Sisältö tuotetaan yhteistyössä eri osastojen / toimintojen kanssa, yleisötyöllä keskeinen rooli • MoniammaNllinen someNimi hoitaa käytännön • HajautetusN, ei täysipäiväisiä yhteisömanagereita
 8. 8. Resurssit Photo: Ben Husman / Flickr (CC BY 2.0)
 9. 9. Suunnitelmallisuus + reagoin?
 10. 10. Tavoi2eet?
 11. 11. Kiasman tavoi6eet • Tullaan tutuksi • Herätellään mielenkiintoa sisältöjämme ja yleisemmin nykytaideVa kohtaan • Tiedotetaan näyVelyistä ja tapahtumista, markkinoidaan • Madalletaan kynnystä tutustua sisältöihimme ja ryhtyä vuorovaikutukseen • Pyritään vuorovaikutukseen, rohkaistaan osallistumaan, vahvistetaan yleisösuhdeVa • Tarjotaan oivalluksia ja luodaan yhteyksiä arjen ja taiteen välille • Avataan näkymiä kulissien taakse • Asiakaspalvelu Outreach / uudet yleisöt Engagement / suhteen syventäminen
 12. 12. Kenelle?
 13. 13. Idea: Persoona kohderyhmän edustajana Laura 27 v., Kallio Opiskelee graafista suunniVelua Aalto-­‐yliopistossa. Tekee freelancer-­‐töitä graafikkona sekä osa-­‐aikaisia myyjän töitä kirjakaupassa. Avoliitossa. Kiinnostuksen kohteet / harrastukset • visuaalinen kulVuuri, neZ-­‐ilmiöt ja -­‐trendit, sosiaalinen media, kaupunkikulVuuri ja -­‐tapahtumat, crossfit Mediat • Sosiaalinen media (TwiVer, Fb, Instagram), sanomalehNen verkkosivut, neZlehdet, aikakauslehdet (mm. Image, Tulva, Voima) Suhde Kiasmaan, nykytaiteeseen, kul6uuriin • Nykytaide tuVua, Kiasma isoista museoista läheisin • KriiZnen sisältöjä kohtaan; tykkää haastaa, vaaNi alaN jotain uuVa • KulVuurissa kiinnostavat yhteisöllisyys, DIY-­‐henki, ruohonjuuritason akNivisuus Nicola Romagna CC BY
 14. 14. Missä kanavissa?
 15. 15. Facebook • > 20 000 tykkääjää • 0-­‐3 postausta päivässä • OrganisaaNokäyVäjien haasteena pienenevä orgaaninen näkyvyys
 16. 16. Twi6er • 6500 seuraajaa • Nopeus, vuorovaikuVeisuus • Tiheämpi päivitysrytmi kuin Facebookissa • Mukaan ajankohtaisiin keskusteluihin
 17. 17. Instagram • 900 seuraajaa • Kuvapäivitykset • Tekijänoikeudet rajoiVavat taiteen esiVelyä kuvissa
 18. 18. YouTube • Videoiden jakeluun • Upotukset verkkosivuille ja somekanaviin
 19. 19. Sisältö ja vuorovaikutus
 20. 20. Sisältö • Mihin keskitytään? • Kuka tuoVaa, mitä ja millaista materiaalia? • Syntyykö muun työn ohessa vai vaaNiko lisäsatsauksia? • Ajankohtaisuus ja jaeVavuus!
 21. 21. Sisältö • Muiden tuoVaman sisällön kuratoinN: toimialauuNset, medialinkit • Omat sisällöt: teksNt, valokuvat, videot, haastaVelut, päätösasiakirjat… • Huom: yksiVäisten työntekijöiden tuoVama sisältö uudelleenjakoon
 22. 22. Ei vain omaa sisältöä Muiden tuoVamat toimialasisällöt OrganisaaNon omat sisällöt TavoiVeen toteutumiseen tähtäävät sisällöt Lue lisää: hVp://www.digitys.fi/blogi/10-­‐4-­‐1-­‐saanto-­‐tehostaa-­‐viesNntaa-­‐sosiaalisessa-­‐mediassa
 23. 23. Miten näkyä muissakin kuin omissa kanavissa?
 24. 24. Vuorovaikutus – uhka vai mahdollisuus?
 25. 25. Communi<es, unlike business units need to con<nuously invite the interac<on that makes them alive. -­‐ Esko Kilpi Lähde: hVp://eskokilpi.blogging.fi/2014/09/22/the-­‐two-­‐faces-­‐of-­‐digital-­‐transformaNon/
 26. 26. Ihmiset somessa Share and connect informaNon, produce new content Share informaNon, comment Seeking help for themselves Observing (from a distance) Passive, no acNvity Creators Ac?ve users Opportunists Lurkers Sleepers 1% Max 20% 80% Lähde: Miia Kosonen, Online-­‐yhteistyö / Osallistumisen tasot hVp://www.slideshare.net/miiak/online-­‐yhteistyo
 27. 27. Äänensävy • Virasto vai kaveri? • Makro-­‐ vai mikrotaso? • Hallinnollisen raporNn julkaisu sellaisenaan vai esimerkiksi helpommin pureskeltavassa blogimuodossa: Mitä asia tarkoi2aa käytännössä ja miksi se koske2aa sinua
 28. 28. Virastosomea
 29. 29. Sosiaalinen media ammaQlaisen työvälineenä
 30. 30. Twii6aa työstäsi
 31. 31. Jaa ajatuksesi blogissa
 32. 32. Kuratoi • Kerää, suodata ja jaa relevanVeja sisältöjä liiVyen NeVyyn aihepiiriin • Nosta esiin muiden tuoVamia hyviä sisältöjä • KuraaVorin roolin voi oVaa yksilö tai yhteisö
 33. 33. Miksi kanna6aa jakaa? • Saat palauteVa, ideat jalostuvat • Löydät yhteistyökumppaneita ja verkostoja • Vahvistat viesNäsi • Teet tunnetuksi osaamistasi ja opit toisilta • Työsi/alasi voi olla merkityksellinen vain, jos siitä Nedetään

×