Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Digitalisoituva museo(kokemus)

Digitaalisuus museokokemuksessa - Esitys Kiasman digityöryhmässä 1.9.2015 / Janne Heinonen

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Digitalisoituva museo(kokemus)

  1. 1. Digitalisoituva museo(kokemus) Kiasman digityöryhmän tapaaminen 1.9.2015 Janne Heinonen
  2. 2. Mitä tarkoitamme digitaalisella? • Taidesisältöä, vuorovaikutusta vai viestintää? • Tavoitteellista vai elämyksellistä?
  3. 3. Digitaalisuus museokokemuksessa 1: Taiteen esittämisen digitaaliset ulottuvuudet – Taideteokset verkossa – Taideteosten representaatiot verkossa, esim. kokoelmat.fng.fi – Yhteisölliset taideteokset verkossa 2: Digitaalisen toiminnallisuuden tuominen museotiloihin – Esim. oma sivu palvelussa, jonne tallentuu museossa tehtyjä asioita – Digitaaliset palaute- ja vuorovaikutuskanavat vahvistavat yleisösuhdetta 3: Digitaalisuus työvälineenä näyttelysuunnittelussa 4: Digitaalinen viestintä ja markkinointi
  4. 4. Digitaalisuudesta • Digitaaliset kanavat sekoittuvat tulevaisuudessa niin paljon, että asiakas ei ajattele niitä erillisinä.1 • Kokemus alkaa yhdestä välineestä (ja paikasta) ja jatkuu toisessa. Asiakaskokemus syntyy kokonaisuudesta, mutta digitaaliset kävijäpolut voivat olla erilaisia.
  5. 5. Keinoista • Think “digital” as a priority.2 • Painoarvo prosesseissa ja resursseissa: onko digitaalinen kokemus tekemisen lähtökohta vai pintapuolinen paketointi lopussa? • Huom! Ei digitaalisuutta digitaalisuuden vuoksi
  6. 6. Keinoista • It is not enough to collect anymore. We must also share.3 • Roolin muuttuminen portinvartijasta osallistajaksi.
  7. 7. Keinoista • Brands need to be experimenting all the time to find what works and what doesn’t. As all of us have become online publishers we need to be constantly learning about what content resonates.2 • Mitattavuus, kuunteleminen ja oppiminen
  8. 8. Lue lisää • 1) Anni Ronkainen - Digitaalisuus on ajattelutavan muutos https://www.linkedin.com/pulse/anni-ronkainen-digitaalisuus-ajattelutavan-muutos-jukka-saksi • 2) 21 Content Marketing Lessons from the New York Times http://www.jeffbullas.com/2014/06/19/10-lessons-new-york-times-content-marketing/ • 3) Dealing With Data in Museums http://www.hugeinc.com/ideas/perspective/dealing-with-data-in-museums

×