Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
FlowplusOyonvirtaustekniikankunnossa-ja käynnissäpitoonerikoistunutyritys,
jonkaasiakkainaovatteollisuus,energiajainfraasi...
Jätevesipumppaamohuolloissaotammekokonaisvaltaistavastuutaasiakkaansystee-
mistä.Pidämme yllä ja korjaamme niinmekaanisen,...
Tarjoammehuoltoapyörivillelaitteille,venttiileilleja
mäntäkompressoreillehöyryätuottaviinenergialai-
toksiinjapetrokemiant...
ENERGIA
PUMPPUHUOLTO
VENTTIILIHUOLTO
MÄNTÄKOMPRESSORIHUOLTO
PROSESSIPUHALTIMIENHUOLTO
LINJAUSJATÄRINÄMITTAUKSET
RAPORTOINT...
Teollisuuspumppujenhuollot,laserlinjaukset,
lämpökameramittaukset,tärinämittaukset,myynti
Venttiilienhuolto,toimilaitteide...
SÄHKÖMOOTTOREIDENMYYNTI,HUOLTO JAKORJAUS
•HuollotMW -teholuokkaansaakka,isommattapauskohtaisestisovittuna
•InterrolljaRulm...
FLOWPLUSOY
WWW.FLOWPLUS.FI
HELSINKI
Huntutie22,00950Helsinki
Puhelin:0500407594
PORVOO -ULVILA
Raudoittajantie5G,06450Porv...
Flowplus - Optimoivaa virtausteknistä kunnossapitoa
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Flowplus - Optimoivaa virtausteknistä kunnossapitoa

362 views

Published on

Flowplus on virtaustekniikan kunnossa- ja käynnissäpitoon erikoistunut yritys, jonka asiakkaina ovat teollisuus, energia ja infra asiakkaat.

Korjaamme ja huollamme pumput, pumppaamot, venttiilit, sähkömoottorit, generaattorit, mäntäkompressorit ja vaihteet.

Published in: Services
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Flowplus - Optimoivaa virtausteknistä kunnossapitoa

  1. 1. FlowplusOyonvirtaustekniikankunnossa-ja käynnissäpitoonerikoistunutyritys, jonkaasiakkainaovatteollisuus,energiajainfraasiakkaat.Korjaammejahuol- lamme pumput,venttiilit,sähkömoottorit,generaattorit,mäntäkompressoritja vaihteet.Ennakoivan kunnossapidon konseptillamme asiakkaamme säästävät huoltokustannuksissaanmerkittävästi.Optimoivahuoltopumppauskohteissatuo merkittäviälisäsäästöjäkunpumppauksenenergiakulutuksetsaadaanhallintaan. Alueellisestitoimivienhuoltoyritystenroolionmerkittäväkunpuhutaannopeasta reagointikyvystäjaasiakkaantarpeidensyvällisestäymmärtämisestä.Pumppuon osasysteemiäjasiksisysteeminkokonaistarkastelujaoptimointitarjoaamerkittä- viä mahdollisuuksia kustannustensäästämiseenja käyttövarmuudenylläpitämi- seen. FLOWPLUSOYTARJOAAASIAKKAILLEENSELKEÄÄKUSTANNUSSÄÄSTÖÄ + + + + PUMPPAUSKUSTANNUKSETKURIIN ”Pumppaukseenkäytettysähköener- gianosuusonn.22%jasäästöpotentiaali n.30-50%.” Vaihtolaitepalvelulla,jolloinprosessinkorjauksetsujuvatnopeasti Pumppuhuollolla,jokakorjaaongelmatilanteetnopeastijaasiantuntevasti Pumppu-jasysteemihuollolla,jokaennaltaehkäiseetuleviaongelmatilanteita Optimoimallavirtaustekniikankomponentitjasysteemitkunnossa-jakäynnis- säpidonnäkökulmasta
  2. 2. Jätevesipumppaamohuolloissaotammekokonaisvaltaistavastuutaasiakkaansystee- mistä.Pidämme yllä ja korjaamme niinmekaanisen,sähköisenkuinautomaationkin osa-alueetmaantieteellisestilaajalle alueelle sijoittuvissa pumppaamoverkostoissa. Annamme parannusehdotuksia turvallisuuteen,häiriöttömäänkäyttöönja taloudelli- suuteenliittyvissäasioissajasuoritammetarvittaessakorjaavattoimet. •pumppaamonvuosihuollotjakäyttöönotot •pumppujenkorjaus/huolto/varaosat •pumppujenmyynti •myynti •huolto/korjaus •pumppaamonmitoituksentarkistus •pumput •putkistotjaventtiilit •kansisto •ohjauskeskus •pinnansäätö-jakaukovalvontalaitteet •Kokonaissaneeraukset •pinnansäätölaitteet •kaukovalvontalaitteet VESILAITOKSET OHJAUSKESKUS PUMPPUHUOLTO JAPUMPPAAMOHUOLTO PUMPPAAMOSANEERAUS VAPAUTAAIKAA,ENERGIAAJAKUSTANNUKSIA ”Varmistavuosisopimuksellaettähuollottehdäänammattitaidollamääräaikanaja laitteistotoimiikokoelinkaarenajan.” INFRA
  3. 3. Tarjoammehuoltoapyörivillelaitteille,venttiileilleja mäntäkompressoreillehöyryätuottaviinenergialai- toksiinjapetrokemianteollisuuteen. Kokonaisvaltainen merkkiriippumaton huoltomme kattaa myösvika-analyysit,käyttöönototja asen- nusvalvonnan. LAAJAKOKEMUS-LAADUKASTOIMINTA ”Henkilöstömmepitkäkokemusmonipuolisistakone-jalaiteympäristöistä varmistaaoikeinmitoitetutkunnossapitotoimet”
  4. 4. ENERGIA PUMPPUHUOLTO VENTTIILIHUOLTO MÄNTÄKOMPRESSORIHUOLTO PROSESSIPUHALTIMIENHUOLTO LINJAUSJATÄRINÄMITTAUKSET RAPORTOINTIRAPORTOINTI •Voimalaitostensyöttövesipumppuhuollot •Teollisuudenprosessipumppuhuollot •Uusienpumppujenmyynti,asennusjakäyttöönotto •Sähkömoottorihuolto •Varoventtiilienhuoltojaviranomaistarkastus •Varoventtiilienapuohjauskaappienkalibrointijalivetestit •KiilaluistiventtiilienhuoltoDN1500asti•KiilaluistiventtiilienhuoltoDN1500asti •Reduktioventtiilienkokonaisvaltainenhuoltojapuhallusosienkunnostus •Merkkiriippumatonmäntäkompressorienhuolto1vaiheisesta3vaiheiseen •Korkeapaineisetmäntäkompressorit •Ilma-,vety-,ammoniakki-janestekaasu-mäntäkompressorit •Kiertovetysentrifugalkompressorit,mm.MAN •Kemian-jaöljyteollisuudenmäntäkompressorit •Lannoiteteollisuudenmäntäkompressorit•Lannoiteteollisuudenmäntäkompressorit •Kokemustamm.Cooper,Clark,NuovoPignone,ThomassenjaIngerSolRand-merk- kisistämäntäkompressoreista •Tasapainotukset •Tärinämittaukset •KäytössämmeuseitamaailmanparhaitaPrüfentechnikinlinjauslasereita •MLT/PrüfentechnikinVibXpert-tärinämittauslaite,etävalvontaNivia-palvelun avulla,tärinäanalyysit •Visuaalinenraportointi •MSProjectProjektisuunnitelmathuoltoihinjarevisioihin •Revisiosuunnitelmienapuapyörivienlaitteidenosalta
  5. 5. Teollisuuspumppujenhuollot,laserlinjaukset, lämpökameramittaukset,tärinämittaukset,myynti Venttiilienhuolto,toimilaitteidentarkistus/viritys, venttiilienohjauskaappienhuolto,myynti,vaihtolait- teetsuoraanvarastosta Sähkömoottoreidenhuollot,käämityksetjauusien moottorienmyynti ENNAKOINTIEDULLISINTA ”Laiteteknisenasiantuntemuksenavullamahdollistetaanoikea-aikaisestiajoitetut huoltotoimet,jolloinkustannuksetpysyvätkurissa.”
  6. 6. SÄHKÖMOOTTOREIDENMYYNTI,HUOLTO JAKORJAUS •HuollotMW -teholuokkaansaakka,isommattapauskohtaisestisovittuna •InterrolljaRulmecarumpumoottorienmaankattavahuolto •Huollotmyös"avaimetkäteen"-periaatteella,Suomenkattavasti •Huolletutjakäämitytmoottorittestataansyöksyaaltomittarillajasuurjännitetesterillä •Mekaanisetkorjauksetkutenakselienruiskutukset,jyrsinnätjakoneistukset •Käytämmelaadukkaitamerkkitoimittajienlaakereita•Käytämmelaadukkaitamerkkitoimittajienlaakereita •ToimimmemyösNord-vaihteidenvaltuutettunahuolto-jamyyntipisteenä •Käämimmeerilaisetmoottorit,muuntajat,kelatyms. •Varastostammelöytyyuusiajahuollettujasähkömoottoreitaerijännitteillä VENTTIILIHUOLTO •Pyrimmeeliminoimaanriskitjoennenniidenaiheuttamiahaittavaikutuksia •Huolellinenjasuunnitelmallinenennakkohuolto •Ammattitaitommekorostuuventtiilienkäyttö-jaohjauslaitteidenhuoltamisessa•Ammattitaitommekorostuuventtiilienkäyttö-jaohjauslaitteidenhuoltamisessa •Huollammekaikkiventtiilitmerkistäriippumatta •Varastoimmevaihtolaitteinajauusinatuotteinatunnettujenvalmistajienventtiileitä VAROVENTTIILIHUOLTO • Painelaite,jonka oikeanlainen toiminta on elintärkeää prosessin turvallisuuden kannalta ••Ennakoivavaroventtiilihuoltoestääesim.vuotavanvaroventtiilinaiheuttamatener- giahäviötjamerkittävätkustannukset •Painelaitteettarkistetaankoeponnistuspenkissä •Yksimonistavahvuuksistammeonosaaminenapuohjattujenvaroventtiilienohjausjär- jestelmistä PUMPPUHUOLTO •Teollisuudenmittavatlaiteinvestoinnitasettavatkäytettävyydellejakäynnissäpidolle kovatvaatimukset •Kuluminen,korroosiojaeroosiovaikuttavatsysteeminkäytettävyyteenjataloudelli- seenkäyttöikään,jostajohtuensäännöllisetennakoivattoimetovatvakiorutiinipidettä- essäyllätehokkuutta •Tunnemmepitkälläkokemuksellaeriratkaisujenvaikutuksetelinikäkustannuksiin •Ennakoivankunnossapidonpalveluissaautammeasiakkaitatärinämittausten,laser- linjausten,siipientasapainotusten,lämpökameramittaustenjalaitteistoanalyysiemme puitteissalöytämäänparhaatjakustannustehokkaimmatratkaisut •Pumppujenenergiatehokkuudenmittausjasysteeminennakoivanhuollonmääritys käyttäenmoottoriasensorina-kaikenkattava,tehokasjaedullinen TEOLLISUUS
  7. 7. FLOWPLUSOY WWW.FLOWPLUS.FI HELSINKI Huntutie22,00950Helsinki Puhelin:0500407594 PORVOO -ULVILA Raudoittajantie5G,06450Porvoo Puhelin:0406840500 E-mail:porvoo@flowplus.fiE-mail:porvoo@flowplus.fi KOTKA Marttilankatu2,48600Kotka Puhelin:0505374106 E-mail:kotka@flowplus.fi OULU Kiilletie5,90620Oulu Puhelin:0207414720Puhelin:0207414720 E-mail:oulu@flowplus.fi SEINÄJOKI Tuottajantie65,60100Seinäjoki Puhelin:0104221455 E-mail:seinajoki@flowplus.fi TAMPERE Postiosoite:Vihiojantie20,33800TamperePostiosoite:Vihiojantie20,33800Tampere Puhelin:0407353752 E-mail:tampere@flowplus.fi

×