Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Ketterän omistajuuden ABC
Kokemuksia ketterän ostamisen ja omistajuuden
aloittamisesta: CASE: Avoindata.fi
Jani Ruuskanen
Sisältö
• Sähköisen asioinnin palvelut Valtorissa
• Avoindata.fi -hankkeesta
• Kilpailutuksesta opittua
• Kouluttautuminen...
Vetuma
Asiointitili Lomake.fi
Palvelutieto-
varanto
Uusi
lomakealusta
Kansalais-
näkymä
Kansallinen palveluväylä
Yhteentoi...
Taustaa: ketterä hanke ja ketterä hankinta
• VM:n määräyskirje kolmen eri palvelun toteuttamisesta ja päätös käytettävästä...
Avoindata.fi:n tuotevisio: yksi päätarve, yksi
perustietomalli, yksi käyttöliittymä
• ”Palvelun käyttäjänä haluan löytää h...
20.05.2014Valtori
6
Palvelujen
käyttäjät
Tiedon
tuottajat
”Yhteentoimivuus-
palvelut”
Kansallinen avoimen datan
portaali
J...
20.05.2014Valtori
7
Alue-/paikallistaso
EU-taso
Kansallinen taso
Helsingin alueen
datakatalogi
(data.hri.fi)
Yhteentoimivu...
Avoindata.fi:n toteutus
• Tietomallit pohjautuvat yleisiin suosituksiin
• DCAT (W3C:n suositus), on myös CKANin oma tietom...
Ketterän tiimin kilpailutus
• Ymmärrys ketterästä kehittämisestä ja sen vaatimuksista ostajalle oleellista ennen
hankintaa...
Ketterän tiimin kilpailutus
• Sopimukset kannattaa tehdä joustavaksi ja jälkikäteen tarkasteltuna
meidänkin olisi kannatta...
Hankintatavasta
• Me kilpailutimme Hanselin puitejärjestelyn sisällä
• Läheskään kaikki toimijat eivät kuitenkaan ole puit...
Kouluttautuminen, sopiminen
• Tuoteomistaja ja tuotetukiryhmä kannattaa kouluttaa ketterään
kehittämiseen, meillä käyty sc...
Hanki omat työkalut!
20.05.2014Valtori
13
Jatkuva viestintä (flowdock)
Omat työkalut: Jira, jira agile ja confluence
CI-pa...
Kehittäminen
• Tuo tiimi samoihin tiloihin tuoteomistajan ja tuotetukiryhmän kanssa
• Meillä vai teillä?
• läheisyys pitää...
Kehittäminen
• Tuoteomistajuus usealla henkilöllä on mahdollista mutta hankaloittaa
asioita huomattavasti (kokemusta on)
•...
Strömsön nurja puoli
• PO 100% ajankäyttö ei vaan millään onnistu, tuotetukiryhmän aika ei riitä > ongelmia tehtävien
prio...
Positiivista
• Ensimmäinen ketterä hankkeemme, kuitenkin asia etenee
aikataulussa ja jopa budjetissa, priorisointi tuottaa...
Kysymyksiä ja siirtyminen pienryhmiin
20.05.2014Valtori
18
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Ketterän omistajuuden abc_ruuskanen

1,058 views

Published on

Ketterän omistajuuden ABC, Agile Finland: Kettterä omistajuus aamuseminaari 22.5.2014, Helsinki.

Published in: Government & Nonprofit

Ketterän omistajuuden abc_ruuskanen

 1. 1. Ketterän omistajuuden ABC Kokemuksia ketterän ostamisen ja omistajuuden aloittamisesta: CASE: Avoindata.fi Jani Ruuskanen
 2. 2. Sisältö • Sähköisen asioinnin palvelut Valtorissa • Avoindata.fi -hankkeesta • Kilpailutuksesta opittua • Kouluttautuminen, sopiminen • Työkalut ja kehittäminen • Positiivista ja negatiivista
 3. 3. Vetuma Asiointitili Lomake.fi Palvelutieto- varanto Uusi lomakealusta Kansalais- näkymä Kansallinen palveluväylä Yhteentoimivuus. fi Dataportaali Sähköisen asioinnin tukipalvelut Julkisen hallinnon yhteentoimivuus Valtorin sähköisen asioinnin yksikkö tuottaa yhteisiä palveluja koko julkiselle hallinnolle. Metatietopalvelu Käytössä Kehityksessä Suunnitteilla Ketterä kehittäminen Kansainväliset hyvät käytännöt Uusien palvelujen konseptointi Käytettävyys ja esteettömyys Avoin data Hallinnon asiointiprosessien kehittämisen ja sähköistämisen tuki Sähköisen asioinnin palvelut Valtorissa 20.05.2014Valtori 3
 4. 4. Taustaa: ketterä hanke ja ketterä hankinta • VM:n määräyskirje kolmen eri palvelun toteuttamisesta ja päätös käytettävästä teknologiasta (CKAN) keväällä 2013 • Dataportaali • Palvelutietovaranto • Yhteentoimivuus.fi- portaalin uusi versio • Tehtävä ketteränä kehitystyönä, avoimen lähdekoodin tuottein • Aiempaa kokemusta ketterästä hankinnasta ei ollut > tuotettiin ensin ketterän hankinnan malli yhdessä Codenton kanssa • Ketterän tiimin kilpailutus Hanselin minikilpailutuksena kesällä 2013 • Käytettävyysasiantuntijan kilpailutus erikseen • Kehittäminen käynnistyi 0-sprintillä lokakuun lopussa 2013. Kehittäminen jatkuu edelleen. 20.05.2014Valtori 4
 5. 5. Avoindata.fi:n tuotevisio: yksi päätarve, yksi perustietomalli, yksi käyttöliittymä • ”Palvelun käyttäjänä haluan löytää helposti tiedot ja työkalut kehittäessäni julkisen hallinnon sähköisiä palveluja.” • Näitä tietoja ovat avoimen datan lisäksi kaikki nykyisessä yhteentoimivuus.fi – palvelussa olevat sisällöt, yhteiskäyttöiset sovellukset sekä palvelutietovarannossa olevat määrämuotoiset metatiedot julkisista palveluista • Palvelussa tulee olla avoimet tekniset rajapinnat tietoaineistojen julkaisuun, ylläpitoon ja hakemiseen • Kaikkien tietoaineistojen julkaisu, ylläpito ja haku tulee olla mahdollista myös manuaalisesti • Palvelulla on yksi yhteinen käyttöliittymä • Palvelu julkaistaan tuotantokäyttöön Avoin Suomi 2014 –messuille (15- 16.9.2014). 20.05.2014Valtori 5
 6. 6. 20.05.2014Valtori 6 Palvelujen käyttäjät Tiedon tuottajat ”Yhteentoimivuus- palvelut” Kansallinen avoimen datan portaali Julkishallinnon avoimen tiedon hakemisto Palvelutietovaranto Julkisten palvelujen kuvailutietorekisteri Yhteentoimivuus.fi Yhteentoimivuuden noudattamisen sekä edistämisen suunnittelu-, tuki- ja ohjemateriaalin julkaisualusta Metatieto Avoimen datan tarjoajatJulkisten palvelujen tuottajat/ järjestäjät Julkisen hallinnon yhteentoimivuuden edistäjät Kunnat Valtion virastot Välillinen hallinto Julkis- hallinto Alueelliset toimijat … KA:n toteuttajat Juhta … Materiaali + Metatieto Palvelujen käyttökohteet Sähköisten asiointipalvelujen kehittäminen Tiedon analysointi, tulkinta j a laadunhallinta Tiedon jalostus, yhdistely ja harmonisointi Sovellusten kehittäminen Uuden liiketoiminnan innovointi Julkishallinnon KA:n kehittäminen Tietojen ja tietojärjestelmien yhteentoimivuu- den edistäminen . . . YhteisötKansalaiset Yritykset EU:n käyttäjäTutkijatViranomaiset Julkishallinnon toiminnan yhdenmukainen ja tietoturvallinen kehittäminen Metatieto Yhteiskunnan läpinäkyvyys ja demokratia Markkinat ja innovaatiot Hallinnon sisäisen tehokkuus . . .
 7. 7. 20.05.2014Valtori 7 Alue-/paikallistaso EU-taso Kansallinen taso Helsingin alueen datakatalogi (data.hri.fi) Yhteentoimivuuspalvelut EU:n datakatalogi (Publicdata.eu) MMLn paikkatieto- aineistot . . . datakatalogi ( . . .) Metatieto Dataportaali (Julkishallinnon avoimen tiedon hakemisto) Yhteentoimivuus.fi (Yhteentoimivuuden noudattamisen ja edistämisen tuki- ja ohjemateriaalien varanto) Metatieto EU:n yhteentoimivuus- portaali (Joinup.eu) Tausta- järjestelmät (JHKA-kuvausportaail) Materiaali+ metatieto Kunnat Valtion virastot Muut julkisten palvelujen tuottajat/ järjestäjät EU-laajuinen palveluhaku? Palvelutietovaranto (Julkisten palvelujen kuvailutietovaranto)
 8. 8. Avoindata.fi:n toteutus • Tietomallit pohjautuvat yleisiin suosituksiin • DCAT (W3C:n suositus), on myös CKANin oma tietomalli / Avoin data • ADMS (Asset Description Metadata Scheme) / Yhteentoimivuus • JHS-183 / julkisen palvelun tiedot palvelutietovarannossa • Kehitetään ketterästi • Scrum by Valtori, 4+1 scrum team, käytettävyysasiantuntija ja tuoteomistaja / tuotetukiryhmä • Kaikki lähdekoodi lisensoitu vapaasti GNU Affero General Public License (AGPL) v3.0 (github.com/yhteentoimivuus) • Ominaisuuksia: rekisteröityminen, sanastojen nouto finto.fi –palvelusta, hierarkkiset organisaatiot, avoimet rajapinnat, tietojen harvestointi muista palveluista (esim. hri.fi, mml paikkatietoaineistot, avoimen datan metatietojen vastaanotto, EU-tasoinen tietojen federointi jne.) 20.05.2014Valtori 8
 9. 9. Ketterän tiimin kilpailutus • Ymmärrys ketterästä kehittämisestä ja sen vaatimuksista ostajalle oleellista ennen hankintaa • Tuoteomistajuus • Tuotetukiryhmän toiminta • Ohjausmalli (operatiivisen vastuun antaminen tuoteomistajalle) • Ilman selkeitä rooleja ei kannata lähteä ostamaan työtä, kaikkien osapuolien tulee sitoutua ketterään kehittämiseen • Hankinta on henkilöiden rekrytointia • Osaamisprofiilit osattava tehdä oikein, älä rekrytoi väärää osaamista • Hanketta on myytävä, parhaat osaajat tietävät arvonsa myös yritysten sisällä ja valitsevat itsekin kiinnostavat hankkeet > Vastaa kysymykseen: Mitä hyötyä tästä on minulle koodarina jo hankkeen kilpailutusaineistoissa (me teimme mm. esitteen osaksi hankintaa) 20.05.2014Valtori 9
 10. 10. Ketterän tiimin kilpailutus • Sopimukset kannattaa tehdä joustavaksi ja jälkikäteen tarkasteltuna meidänkin olisi kannattanut tehdä suurempi hankinta kerralla (esim. kilpailuttaa useita yrityksiä pooliksi, tarpeita syntyy koko ajan lisää uusille tehtäville). Pakko ei ole ostaa mitään mutta jos rajaa valmiiksi niin sitten joutuukin uuteen kilpailutukseen • Paperilla kilpailutuksen lisäksi seuraavalla kerralla hyödynnämme myös haastattelut • Nykyisessä hankinnassa kävi ehkä hieman hyvä tuuri, eli saimme todella hyviä tekijöitä, pelkkien paperien perusteella olisi voinut käydä toisinkin • Sopimukset kannattaa tehdä siten että on mahdollista hankkia tarpeen mukaan myös osaamista jota ei ole suoraan henkilöiden profiileissa (tarpeet muuttuvat matkan varrella) 20.05.2014Valtori 10
 11. 11. Hankintatavasta • Me kilpailutimme Hanselin puitejärjestelyn sisällä • Läheskään kaikki toimijat eivät kuitenkaan ole puitejärjestelyssä, erityisosaamista halutessa kannattaa harkita avointa kilpailutusta • Yhden yrityksen sijaan olisi järkevämpää kilpailuttaa useampia toimija joilta on mahdollista ostaa joustavasti osaamista (huom. Voiko edes tehdä monen toimittajan hankintaa Hanselin puitejärjestelyn kautta?) • Hankintaan tarvitsee useimmiten sisällyttää erikseen myös esim. kehitysympäristöt (meillä toimittaja vastaa siis sekä alpha että public-beta ympäristöistä, mahdollisesti myös tuotannosta jatkossa). Anna kehitystiimin päättää työkalut, ympäristöt, teknologia jne. mikäli vain mahdollista (eli älä määritä niitä hankinnassa). • Sopimuksiin selkeät sanktiot henkilöiden vaihtamisesta, uusien maksuttomasta perehdyttämisestä jne. Näihin siis sitoudutaan aluksi ja sitten vain toimitaan niiden mukaan jos muutoksia tulee (ei riitelyä). • Yllättävää että puitejärjestelyn kautta ketterä hankinta ei aiheuttanut paljoakaan kiinnostusta, me saimme vain kaksi tarjousta!!? 20.05.2014Valtori 11
 12. 12. Kouluttautuminen, sopiminen • Tuoteomistaja ja tuotetukiryhmä kannattaa kouluttaa ketterään kehittämiseen, meillä käyty scrum masterin ja product ownerin koulutukset • Ymmärrys siitä että ketterällä kehittämisellä pyritään ensisijaisesti hallitsemaan muutosten ja tarkentuvien käyttäjätarpeiden aiheuttamaa riskiä hankkeelle, ei ole mitään valmista joka vain toteutetaan! • Varsinkin aiemmin vesiputousmallilla toimineille voi olla todella vaikea tottua siihen että asiat valmistuvat pieni pala kerrallaan ja loppu pitää kuvitella työn aikana jotta tavoitetta voidaan koko ajan tarkentaa ja muuttaa • Tuotevisioon sitoutuminen on avain onnistumiseen • Ohjausryhmä kannattaa perehdyttää ketterään kehittämiseen heti aluksi • Ohjausryhmän kanssa tulee sopia tehtävien jaosta virallisesti 20.05.2014Valtori 12
 13. 13. Hanki omat työkalut! 20.05.2014Valtori 13 Jatkuva viestintä (flowdock) Omat työkalut: Jira, jira agile ja confluence CI-palvelut (jatkuva integraatio) GitHub -koodi avoimesti (https://github.com/yhteentoimivuus Axure käyttöliittymien mallintamiseen 2 viikon sprintit
 14. 14. Kehittäminen • Tuo tiimi samoihin tiloihin tuoteomistajan ja tuotetukiryhmän kanssa • Meillä vai teillä? • läheisyys pitää olla todellista ja tehtäväkeskeistä, ei riitä että ollaan vierekkäin jos ei ole yhteistä tekemistä • vierekkäin = vähintään samassa tilassa (meillä ei onnistunut, vaan ollaan eri kerroksissa, heikentää heti tehokkuutta hieman) • tilajärjestelyihin varattava aikaa, resursseja (myös ergonomia!) ja johdon tahtotila oltava varmistettuna etukäteen • kilpailutuksessa huomioitava henkilöstön sijoittuminen ja varauduttava sopimuksella sopimaan matkakustannuksista ja esim. etätöistä • Viestintää ei ole koskaan liikaa • Onlinetyökalut ihan must (meillä esim. flowdock käytössä) 20.05.2014Valtori 14
 15. 15. Kehittäminen • Tuoteomistajuus usealla henkilöllä on mahdollista mutta hankaloittaa asioita huomattavasti (kokemusta on) • Tärkeää sopia yhteisesti miten käyttäjätarinat kirjoitetaan ja pitäytyä mallissa • Myös definion of done määrittely tärkeää (meillä esim. sovittiin että kehittäjä dokumentoi aina kaiken testitapauksia ja päivittää sitten vain aina tapauksia, ei erillistä dokumentointia muuten) • Viikoittainen yhteinen läpikäynti koodarin tai scrum masterin kanssa tärkeää (ei pelkästään daily scrum) • Tehtävien priorisointi on yllättävän haastavaa vaikka olisi kuinka sisällä tuotevisiossa, itsensä ulkoistaminen olisi tärkeää välillä mutta miten se tapahtuisi? 20.05.2014Valtori 15
 16. 16. Strömsön nurja puoli • PO 100% ajankäyttö ei vaan millään onnistu, tuotetukiryhmän aika ei riitä > ongelmia tehtävien priorisoinnissa, ei riittävästi aikaa suunnitteilla käyttäjätarinoita (laatu heittelee), tiimi ei aina ymmärrä mitä pitäisi tehdä tai kokee että tehdään vääriä asioista • Osittainen ratkaisu: enemmän valtaa tiimille, kuuntele mitä he sanovat, et näe enää itse muutaman kuukauden jälkeen mikä on tärkeintä • Toisaalta, PO:lla tulee olla se vastuu tuotevisiosta, tiimi voi haluta viedä asioita tekniikka edellä • Public-beta malli: kovasti julkaisemme kahden viikon välein versioita mutta käyttäjäpalautetta tulee todella vähän. Viestintää ja markkinointia pitäisi olla paljon enemmän. • Ketterä kehittäminen herättää organisaatioissa ns. akuutteja tarpeita, mekin olemme joutuneet tekemään muuta kuin projektissa oli ajateltu, toisaalta antaa siis joustoa ja tuottaa säästöä mutta samalla syö juuri tämän hankkeen resursseja • Myös sidosryhmätyö vaatii välillä tiimin resurssia, meillä ei huomioitu alun perin tätä ollenkaan 20.05.2014Valtori 16
 17. 17. Positiivista • Ensimmäinen ketterä hankkeemme, kuitenkin asia etenee aikataulussa ja jopa budjetissa, priorisointi tuottaa paljon parempaa palvelua kuin olimme alun perin kuvitelleet (ja ihan uusia ominaisuuksia ja mahdollisuuksia) • Tiimi oppii koko ajan, samoin omistaja, seuraava hanke taatusti taas hieman parempi • Omistaja pysyy paljon paremmin iholla tekniikassa, käytännöissä jne. ja oppii samalla paljon ihan konkreettisesta tekemisestä. Suoria hyötyjä mitattavissa tätä kautta myös muissa, ei-ketterissä hankkeissa jossa toimittajien ohjaaminen helpottuu (ei voi niin helposti vetää hatusta työmääriä jne.) 20.05.2014Valtori 17
 18. 18. Kysymyksiä ja siirtyminen pienryhmiin 20.05.2014Valtori 18

×