Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Voda

3,894 views

Published on

Kako in zakaj je voda pomembna.

 • Dating for everyone is here: ♥♥♥ http://bit.ly/2Qu6Caa ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Follow the link, new dating source: ♥♥♥ http://bit.ly/2Qu6Caa ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Voda

 1. 1. Kako lahko redovniki izražajo spoštovanje in skrb za dragoceni dar vode. Pripravila delovna skupina za ekologijo pri JPIC, Rim, Italija - Junij 2003 Tvoji komentarji, vprašanja, in ideje so dobrodošle. Če potrebujete dodatne informacije se obrnite na: jpicclimatechange@yahoo.co.uk Web page: www.ofm-jpic.org/agua 1
 2. 2. “Hvaljen, moj Gospod, v naši sestri vodi; mnogo koristi ponižna, dobra in čista.”1 (Hvalnica Stvarstva, Sv. Frančišek Asiški) Frančišek Asiški) VSEBINA Videti: 1. Uvod 3 2. Nekaj dejstev o vodi 4 3. Lastninjenje vode 6 4. Vprašanja za premislek 8 Presoditi: 5. Voda v Svetem pismu 8 6. Svetopisemski navedki 9 7. Teološki premislek 10 8. Cerkveni dokumenti in ekologija 11 9. Nekateri etični izzivi in izvlečki iz besedila Svetega Sedeža za Kyoto, 2003 12 10. Vprašanja za premislek 13 Delovati: 11. Zakaj se redovniki ukvarjajo z okoljevarstvenimi izzivi 13 12. Nekaj majhih stvari za storiti - osebno in kolektivno 15 13. Vprašanja za premislek 17 14. Liturgija vode 17 15. Viri o vodi - strani na internetu v različnih jezikih 18 1 Komentar - “Sister Water - A Franciscan Perspective”, Br. Celso Márcio Teixeira ofm. c.f., http://www.ofm- jpic.org/ecology 2
 3. 3. UVOD: UVOD: Voda je nujno potrebna za Zemljo in njene prebivalce. Generalna skupščina Združenih narodov je leto 2003 razglasila za mednarodno leto sladke vode z namenom, da opozori svet na krizo, povezano z najbolj dragocenim virom, to je z vodo. Kaj gre pri krizi z vodo? Nekateri bi pomislili na pomanjkanje vode in na naraščanje prebivalstva. Drugi bi pomislili na razdelitev, trošenje in izgubo spoštovanja vode v današnji materialistični in potrošniški družbi. Spet tretji bi govorili o privatizaciji vode, oskrbi z vodo in lastništvu. Danes je še vedno skoraj 95% teh dejavnosti v rokah javnih služb. Vsak državljan ima temeljno pravico do vode, enako kot do zdravstvenega varstva in izobrazbe. Dostop do temeljnih dobrin ni stvar izbire, temveč je stvar človekovih pravic. To pravico bi morala mednarodna skupnost priznati že pred časom, ko so potekali pogovori in pogajanja na treh quot;Svetovnih vodnih forumihquot; (quot;World Water Forumquot;) leta 1996, 2000 in 2003, na Mednarodni konferenci o sladki vodi leta 2001 in na pogovorih v Združenih narodih. Do sedaj ni bilo ne na Svetovnem forumu o vodi v Kyotu, marca 2003, niti na srečanju G8 v Evianu (1.-3. junija 2003), kjer sedem od osmih članic predstavlja krščanske narode. V Kyotu je Vatikan ponovil in izrazil močno podporo priznanju pravice do vode. Izvlečki iz tega vatikanskega dokumenta bodo predstavljeni v nadaljevanju te knjižice. 3
 4. 4. Ljudje v primeru vode nimajo nobene druge alternative. To velja tudi v primeru, da njena cena toliko naraste, da postane ljudem težko dostopna. Zato preskrba s to dobrino ne more biti prepuščena zakonitostim tržišča. “Vode po svoji naravi ni mogoče razumeti v istem smislu kot ostale dobrine. Ob tem je katoliška socialna misel vedno poudarjala obrambo in zaščito temeljnih dobrin kot sta npr. naravno in človeško okolje, ki ne moreta biti varovani samo po načelih trga. Temeljne človeške zahteve po svoji naravi izstopajo iz tržnih zakonitosti.” (prim. Centesimus Annus, 40). Ta knjiga sledi metodi quot;videti, presoditi in storitiquot;, ki želi dati jasno informacijo glede problema povezanega z vodo. Gre že za drugo knjižico, ki jo je znotraj zbirke o okoljskih izzivih pripravila delovna komisija JPIC s sedežem v Rimu. Naš glavni cilj je spodbuditi uravnotežen in odgovoren način življenja v redovniških skupnostih. Prva knjižica je bila posvečena klimatskim spremembam in globalnemu segrevanju (dostopna na www.ofm-jpic.org/globalwarming). Na tem naslovu je tako mogoče dobiti veliko bogatih informacij o vodi. Zato v tej knjižici ne bomo predstavili preobširnih infromacij glede te teme. Znamenja časa nas vabijo k quot;okoljskemquot; spreobrnjenju. Upamo, da bo ta knjižica predstavljala korak k temu dejanju. Glavno vprašanje je: zakaj moramo biti bolj vključeni v te in ostale izzive, ki so povezani s socialno in okoljsko pravičnostjo? Voda je bistveni element ne samo rastočih rastlin in živali, temveč tudi človeškega preživetja. Že danes je pomanjkanje vode splošen svetovni problem. V mnogih podeželjskih področjih vodostaj pada, izviri so onesnaženi, hitro se zmanjšuje preskrba z vodo. Namakalni sistemi, industrija in mestni porabniki vedno bolj tekmujejo v zagotavljanju vode. Naša nedejavnost bo zato povzročila globoke posledice za življenje v vseh oblikah, posebno še za najbolj ranljive na naši Materi Zemlji. VIDETI vodi… Nekaj dejstev o vodi… Pesnik Samuel Taylor Coleridge v svoji pesmi “Rime starega mornarja” pravi: “Voda, voda vsepovsod in niti kapljice za popiti...” Zakaj moramo postati glede vode učinkovitejši? Pitna voda postaja danes vedno bolj redka – poročilo Združenih narodov (UN World Water Development Report) je quot;napovedalo, da bo v sredini tega stoletja od slabih 7 miljard ljudi v šestdesetih deželah trpelo zaradi pomanjkanja vode vsaj dve miljardi ljudi v 48 deželah.quot; Premisli naslednja dejstva: 1. Skoraj 98% vode na Zemlji je slane, ki je neprimerna za uživanje. Manj kot 1% vse pitne vode je na voljo za našo uporabo; večina te vode je zaprta v polarni sneg in led!2 2 UNEP, Global Environmental Outlook. 4
 5. 5. Drugače rečeno: Od stotih litrov vode je manj kot pol čajne žličke pitne vode, ki je navoljo človeštvu. 2. Svetovna poraba vode se je od leta 1900 skoraj podeseterila. Svetovno prebivalstvo se bo v naslednjih tridesetih letih po pričakovanjih povečalo za 45%, medtem pa se bo poraba pitne vode povečala za 10%. 3. Zadnje napovedi govorijo o tem, da bodo podnebne spremembe povzročile za 20% povečano pomanjkanje pitne vode3.. 4. Drugi dejavniki, ki vplivajo na pomanjkanje so: i) Zmanjšanje vodnih virov; rek, močvirij in jezer. ii) Neenakopravna porazdelitev. iii) Obmejni spopadi. iv) Privatizacija. 5. Po podatkih Združenih narodov iz leta 1998 (Human Development Report) tri petine od 4.4 miljarde ljudi v nerazvitem svetu nimajo dostopa do osnovne sanitarne vode in skoraj tretjina nima dostopa do pitne vode. 6. V svojih ciljih je Generalna skupščina (Under the Millenium Development Goals, 2000) zapisala, da je do leta 2015 nujno prepoloviti število ljudi (potem 1.2. miljarde) brez dostopa do pitne vode. Podobno velja za sanitarno vodo (2.4. miljarde ljudi nima dostopa do te vode) in je bilo sklenjeno na Svetovnem vrhu o trajnostnem razvoju leta 2002. 7. Svetovna poraba vode je porazdeljena tako: kmetijstvo: 70%; industrija: 22% in domovi 8%.4 8. Skrita poraba vode: Povprečno je potrebno porabiti (v litrih) za proizvodnjo enega kilograma: krompirja (1000), koruze (1,400), riža (3,400), piščanca (4,600) in goveda (42,500)5. 9. Več kot polovica največjih svetovnih rek je resno izpraznjenih in onesnaženih. Leta 1998 je 25 milijonov ljudi zapustilo svoje domove zaradi zastrupitve in izsušitve rečnih dolin, kar je prvič več kot število vojnih beguncev6. 10. Organizacija Združenih narodov za hrano in kmetijstvo je ocenila, da 100 turistov v 55 dneh porabi toliko vode, kot bi zadoščala za rast riža, ki bi 15 let prehranjeval 100 kmetov.7 11. Tifus, malarija, dengua (vrsta tropske bolezni), kolera in druge na vodo vezane bolezni povzročijo letno okoli 5 miljonov žrtev. To pomeni, da vsako minuto na različnih koncih sveta umre 10 oseb (običajno otrok).8 12. Primerjava porabe vode na dan: Gambija (4.5 litra); Mali (8.0); ZDA (500); in Anglija (200). Priporočena osnovna potreba po vodi je 50 litrov na osebo (nekateri pa imajo na voljo samo 30 litrov).9 13. Voda in hrana: V sporočilu ob Svetovnem dnevu miru leta 2002,10 je papež Janez Pavel II. Dejal: »Voda je temeljni dejavnik za zagotavljanje hrane.« Z uporabo računalniških modelov je v poročilu International Food Policy Research Institute 3. UN World Water Development Report. 4 Rob Boden, Water Supply: Our Impact on the Planet (Hodder Wayland 2002) 5 Peter Gleick, The World’s Water 2000-2001 (Island Press 2000) 6 Latin America Press, #7, Feb. 28,2000 7 Guardian Unlimited, May 12, 2001; članek Esther Addley: “Tourist’s Water Demands Bleed Resorts Dry 8 www.worldwater.org 9 New Internationalist Magazine, March 2003 10 Vsi navedki Sporočil Svetega Sedeža ob svetovnem dnevu miru so v 6 jezikih dosegljivi na: http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/messages/peace/index.htm 5
 6. 6. (IFPRI)11. predvideno, da bo leta 2025 pomanjkanje vode povzročilo letno izgubo 350 miljonov kubičnih ton potencialne rodovitne zemlje. To je več kot jo je v ZDA na žitnih poljih. Z drugimi besedami, eden glavnih dejavnikov za prihodnje premajhno proizvodnje hrane bo v prihodnosti prav pomanjkanje vode. 14. V razvitem svetu se za vsakega človeka porabi povprečno 15.000 litov vode za odstranitev njegovih odplak. (35 kilogramov iztrebkov in 500 litrov urina).12 Ustekleničena voda: 15. “Približno 25% ustekleničene vode je samo voda iz vodovodnih cevi in po testih, ki jih je v ZDA opravil Natural Resources Defence Council (NRDC) krši predpisane standarde oz. pravilnike o mikrobiološki čistosti.”13 16. Industrija povezana z ustekleničenjem vode dela dobiček s prodajo tega skupnega vira na račun okolja. Polnjenje lahko izsuši naše studence, uniči okolje, ruši ekosisteme in izsuši vodna zajetja. Plastenke so danes najhitreje razvijajoči del proizvodnje, ki predstavlja 25% prostornine vseh materialov, ki jih odlagamo na smetišča.14 17. Podjetje za ustekleničevanje vode The Perrier v lasti družbe estle je dvakrat večje kot podjetje na drugem mestu. Nestle zavzema približno 30% tržnega deleža prodaje vode. Temu sledi Danone skupaj s Pepsi in Coca-Cola. Trenutna vrednost »vodne industrije« je ocenjena na 22 miljard dolarjev in po mnenju nekaterih strokovnjakov se vrednost povečuje s 30% letno rastjo.15 IZZIV!” LASTNINJENJE VODE – “VELIK IZZIV!” VODE IN MULTINACIONALKE Napovedano je, da leta 2025 dve tretjini svetovnega prebivalstva ne bosta imeli dostopa do zadostnih količin vode. Veliko multinacionalk vidi to »krizo« za človeštvo kot veliko ekonomsko priložnost. Revija Fortune Magazine, je maja 2000 zapisala: “Voda bo v 21. stoletju to kar je nafta v 20 stoletju: dragocena dobrina ki bo določevala bogastvo narodov.” Tako kot nafte tudi vode ni mogoče nadomestiti! Za večino ljudi je nepredstavljivo, da bi bila lahko takšna temeljna dobrina stvar prodaje in nakupa. Voda je bila vedno razumljena kot »javna dobrina«. Še prav posebej zato, ker voda ni nujno potrebna samo za človeško življenje, temveč tudi za živali in rastline kot tudi za življenje celega planeta. Sistemi za zagotavljanje vode morajo biti pod nadzorom javnih in mestnih sistemov. 11 “The Global Water Outlook to 2025: Averting an Impending Crisis” http://www.ifpri.org/pubs/fpr/fprwater2025.pdf 12 New Internationalist Magazine, March 2003 13 Water for All Campaign, Public Citizen (www.citizen.org/cmep/water ) 14 Ibid. 15 Ibid. 6
 7. 7. V sklopu Svetovne trgovinske organizacije (World Trade Organization)16 in njihovega splošnega dogovora o trgovini (General Agreement on Trade in Services),17 vodni sistemi sodijo pod nova pravila. Ta pravila omogočajo multinacionalkam »nakup in prodajo« pravic do vode v nekaterih deželah. Nekaj primerov: • Alaska Water Exports je predlagala odvoz ledenika iz Aljaske v Saudsko Arabijo. • Švicarska multinacionalka, Nestle Corporation, lastnica 68 podjetij za ustekleničenje vode, črpa vodo iz Michiganskega jezera (ZDA) z dobičkom 1.8 milijona dolarjev na dan. 65% te vode gre za izvoz v druge dežele. • Leta 1998 je neko podjetje iz Kanade želelo dobiti dovoljenje, da ustekleniči 156 galon vode iz Gornjega jezera in jo proda v Azijo. Ta predlog je bil trenutno zavrnjen zaradi javnih in političnih reakcij. 18 Prva velika vojna za vodo v 21. stoletju je potekala v Boliviji, ko je Svetovna banka zavrnila posojilo v višini 25 milijonov dolarjev, dokler ne bodo vodni viri privatizirani. Takoj potem, ko so prodali podjetju Bechtel (ZDA) nujno potrebno vodo mesta Cochabamba, se je cena vode skokovito povečala. Prebivalci tega mesta so organizirali večdnevne proteste, ki so se sprevrgli v splošno stavko, ki je podjetje Bechtel prisililo k odhodu iz države. Čeprav je bilo vse to zapisano, je na »skritem sodišču« WTO Bechtel zahteval od bolivijske vlade 25 miljonov dolarjev! Svetovna banka in Mednarodni monetarni sklad v številnih primerih pogojuje ta prejem posojil s privatizacijo vodnih virov in vodnih sistemov. “Pregled posojil Svetovnega monetarnega sklada kaže, da je v letu 2000 12 držav (od štiridesetih) moralo sprejeti pogoj, ki zahteva privatizacijo njihovih vodnih virov. Na splošno gre za majhne in revne afriške države. V Afriki zaradi slabe oskrbe s pitno vodo vsako leto umre več kot 5 milijonov ljudi.”19 Pred kratkim je časopis Dutch Financial Daily objavil članek v katerem je zapisano, da “Evropska unija pritiska na nerazvite dežele, da bi tako zagotovila Evropskim družbam nadzor nad njihovo oskrbo z vodo”. V članku je zapisano v katere dežele si želi zagotoviti dostop Evropska unija. Okvir Trgovinskega sporazuma in drugih pogajanj poteka v t.i. Doha pogovorih, ki se vršijo v Svetovni trgovinski organizaciji. Evropske korporacije za prodajo vode kot npr. Suez20, Vivendi in 16 The World Trade Organization (WTO), določuje pravila za mednarodno trgovino. Posebej je pozorna na odpravo t.i. ovir za trgovanje ter išče možnosti za nastanek odprtega svetovnega trga ne upoštevajoč kulturnih in političnih izročil, družbenih pravic in varovanja narave. 17 General Agreement on Trade in Services (GATS). – Eden od glavnih učinkov globalizacije je hiter in velikorat nepotreben pritisk na privatizacijo javnih služb (šolstvo, zdravstvo, vodni viri in javne službe) po vsem svetu. Velike transnacionalne družbe v službi industrije sodelujejo z vladami in mednarodnimi organizacijami, da bi postavili močna trgovska pravila, ki bi odprla prostor mednarodni trgovini. To je predmet pogajanj na sedežu organizacije WTO v Ženevi. 18 Defend the Global Commons (Vol.2 No.1 Jan 2003) www.citizen.org/cmep/water 19 Global Water Grab pamphlet by Polaris Institute (www.polarisinstitute.org) 20 Suez: http://www.suez.com/ (Angleško, špansko in francosko); Vivendi: http://www.vivendiwatersystems.com/ (Angleško in francosko); Thames Water: http://www.thames- water.com/ (Angleško). 7
 8. 8. Thames Water imajo interes, da v nerazvitem svetu odpravijo javno oskrbo s pitno vodo.21 V okviru Svetovne trgovinske organizacije sporazumi zagotavljajo prosti in pravno neurejeni mednarodni pretok dobrin, uslug in kapitala. Vlade se zaradi obljube po prostem trgu in tuji pomoči odpovedujejo nadzoru nad lastno oskrbo s pitno vodo. Državljani pa so prisiljeni, da za visoko ceno kupujejo vodo. Medtem ko te institucije (kot npr. WTO, IMF) sprejemajo vedno več političnih odločitev, ki so bile prej v domeni posameznih držav, se je vendarle potrebno vprašati, kako bo družba zarisala mejo med dobrinami in sistemi, ki jih je potrebno zaščititi (ker so bistvenega pomena za dostojanstveno življenje moškega in ženske, pa tudi za preživetje otrok) ter imperativom ekonomije po največjem dobičku? VIDETI”: VPRAŠANJA ZA POGLAVJE “VIDETI”: 1. Glede na navedene podatke o vodi, kateri problem/izziv te najbolj nagovori? Zakaj? 2. Kateri od teh podatkov se najbolj dotika tvojega kraja in države? 3. Kateri od podatkov ti vliva največ upanja? Zakaj? 4. Kako ti in tvoja skupnost pristopata k problemom, povezanih z vodo? 5. Kakšna so tvoja občutja ob zasebnem nadzoru vode (multinacionalk)? PRESODITI VODA V SVETEM PISMU22. V prvih stoletjih, ko se je Judovsko ljustvo naselilo v Palestini, jim ni uspelo zasesti obale. Tako niso bili ljudstvo morja in obale. S svojimi valovi in skrivnostnimi globinami jih je morje navdajalo s strahom. 21 Dutch Financial Daily, “Het Financieele Dagblad”, 02/25/2003 22 Fr. Carlos Mesters, O.Carm. /2003. 8
 9. 9. Judovsko ljudstvo je živelo predvsem na osrednjih planotah, kjer je bilo odvisno od padavin in studencev. Ob dnevih dežja voda pada iz višine, iz nebes. Iz studencev in izvirov pa prihaja od spodaj, iz zemlje. Ne glede na to, iz katere smeri je prišla voda je zanesljivo, da vodo lahko srečamo kjerkoli, tudi v morju. Voda obstaja nad, pod in s strani. Z opisom tega empiričnega opazovanja so opisali sliko stvarjenja. Drugi dan je Gospod ločil vode na gornje in spodnje ter ustvaril svet. Tretji dan je Gospod ločil suho zemljo od poplavljene in naredil, da se je pojavilo kopno. Čudoviti Psalm 104, opisuje kako je Bog uspel obvladati vodo in jo umestil v službo življenja. Predno so v 13. stoletju pred Kr. zasedli deželo, so bili Izraelci nomadi, ki so prečkali puščave in v izvirih sredi puščave našli življenje. Jezus je tako Dobri pastir, ki vodi svoje ovce k izviru večnega življenja (Ps. 23, Jn 10). Ko je leta 587 pred Kr. padlo kraljestvo ter so bila uničena tradicionalna znamenja Božje navzočnosti (tempelj, imetje dežele, žrtve, duhovništva in Jeruzalema), so mnogi dejali: “Bog nas je zapustil in na nas pozabil. ” Toda prerok Jeremija je odgovoril: “Bog nas nikoli ne pozabi! Bog ni prelomil zaveze z nami!” – “Kako veš to?” so ga vprašali. “Zato, ker dež pada ob svojem času, reke tečejo proti morju in namakajo deželo... ” (prim. Jeremija 31,35-37; 33,19-26). Voda je dobra za očiščevanje, odžeja žejne, napaja rastline, omogoča plavanje, daje osvežitev, pripravlja hrano, itd. emogoče je živeti brez vode. Samarijanka je vsak dan zajemala vodo iz vodnjaka, da bi se odžejala. V pogovoru z Jezusom, je odkrila drug izvir, vrelec žive vode (Jn 4,14). “Blagor človeku, ki... se veseli v Gospodovi postavi in premišljuje njegovo postavo podnevi in ponoči. Tak je kot drevo, zasajeno ob vodnih strugah, ki daje svoj sad ob svojem času in njegovo listje ne ovene; vse kar dela, uspeva.” (Ps 1) Svetopisemska mesta: Nekatera besedila govorijo o vodi in njenem simbolnem pomenu: Jn 7,37-39 Obljuba žive vode. Jn 4,7-14 Voda življenja v pogovoru s Samarijanko. Ezk 47, 1-12 Čudovito videnje vode, ki teče iz templja ter vse namaka. Raz 7,17 Jagnje, ki vodi k izvirom žive vode. Raz 22,2 Reka, ki teče iz novega raja, vsepovsod ustvarja novo življenje. 1 Mz 2,10-13 Reka zemeljskega raja, ki se deli na štiri velike reke sveta. Ps 107,23-30 Bog umiri nevihtne valove na morju (prim. Mr 4,35-41). TEOLOŠKI PREMISLEK 23 Voda je temeljna resničnost, ki se po svoji pomembnosti in simbolični vrednosti dotika vsake stopnje bivanja. Starodavni mit in moderna znanost se zbližujeta, ko vidita vodo kot zibelko 23 Mons. Liam Bergin, Rector of the Irish College, Rome. 9
 10. 10. življenja, tekočino, ki omogoča zarodku razvoj in rast. Kot temeljna sestavina vseh organskih snovi, je voda nujno potrebna za obstoj vseh živih bitij, človeka, živali in rastlin. Njena navzočnost zagotavlja življenje in rast; njena odsotnost pa znamenje smrti in propada. Voda osvežuje in obnavlja: daje, da izsušene in utrujene veje ponovno poženejo; studenec osvežuje in uteši tisto, kar je ožgano in prizadeto; kopel očiščuje telo vsake umazanije. Ni presenetljivo, da ljudje za svoj dopust izbirajo kraje blizu vode, kjer se osvežijo in obnovijo. Voda ima svoje zakonitosti, ki jih ne moremo nadzorovati. Dež, ki pada na vse, tako na revne kot bogate nas spominja, da je stvarstvo dar, ki nam je zaupan in za katerega moramo skrbeti. Voda ne pripada samo nekaterim, temveč je vsem svobodno dana kot dobrina. Čeprav politiki oz. podjetniki želijo preprečiti splošni dostop do te univerzalne pravice, se naravne zakonitosti temu upirajo. »Glavna težava povezana z vodo ni v splošnem pomanjkanju, temveč v razdelitvi in virih.« »Dostop in prikrajšanost spremlja odločitve povezane z vodo. Zato povezave med vodno politiko in etiko naraščajo po vsem svetu.«24 V judovsko-krščanskem izročilu, ki je polno simbolov povezanih z vodo, najdemo posebno bogato mesto v »Molitvi nad krstno vodo«, ki se izgovarja v obredu krsta. Na začetku je Božji Duh vel nad vodami in bil vir vsega dobrega. Vode velikega potopa so bile znamenje krstne vode, naznanjajoče prihajajoče življenje, brez greha in kot nov začetek za vse stvarstvo. Preko voda Rdečega morja je Gospod vodil Izraelsko ljudstvo iz Egipta. V krstnih vodah je bilo novo Božje ljudstvo osvobojeno sužnosti greha. Preko Jordana je Gospod popeljal izbrane v obljubljeno deželo, da bi tam živeli v miru. Preko krstne vode Božji romarji vstopajo 24 quot;Water, An Essential Element for Life,quot; za 3 World Water Forum (Kyoto, 16th-23rd March 2003). Za besedilo v različnih jezikih pojdite na: http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/justpeace/index.htm 10
 11. 11. v obljubljeno deželo, kjer zmaguje pravičnost in harmonija. Preroki so oznanjali očiščevanje, ki bo ustvarilo novo srce in novega duha. Janez Krstnik je oznanjal krst kot odpuščanje grehov in dramatično napovedal prihod odrešenja z njegovim obredom očiščevanja. Ko je Jezus umrl na križu, sta v moči njegovega krsta tekla iz njegovega srca voda in kri, ki se dajeta za nas kot pot odrešenja. Krst ni obred prehoda v skupino priviligiranih. Je predvsem obveza živeti v službi sestram in bratom in razodevati pravičnost našega Boga in Očeta, tako kot je to delal Jezus. Je zakrament, s katerim verni izpovedujemo svojo obvezo, da bomo živeli kot skupnost, ki je polna Duha in želi v polnosti živeti to, kar je Bog pripravil za vse stvarstvo. CERKVENI DOKUMENTI O EKOLOGIJI: EKOLOGIJI: Pismo papeža Janeza Pavla II. ob svetovnem dnevu miru (1.1.1990) Katekizem Katoliške cerkve: 299-301; 307; 339-341; 344 Okrožnica Populorum Progressio, 22,23-24,69 Okrožnica, Centesimus Annus, 37-38 Okrožnica Laborem Exercens, 4 Okrožnica Mater et Magistra, 196,199 Octogesima Adveniens, 21 Dogmatična konstitucija Lumen Gentium,#36 Pastoralna konstitucija Gaudium et Spes, #34 Škofovska sinoda: Pravičnost v svetu, poglavje 1 #2 Okrožnica, Evangelium Vitae #42 Apostolska spodbuda, Vita Consecrata # 90 Apostolska spodbuda, Ecclesia in America #25 Apostolska spodbuda Ecclesia in Asia #41 Apostolska spodbuda Ecclesia in Oceania #31 “ Voda, izvir življenja in dar za vse”. Bolivijska škofovska konferenca, Cochabamba, (12.2.2003). (v španščini) NEKATERI ETIČNI IZZIVI IN IZVLEČKI IZ BESEDILA SVETEGA SEDEŽA ZA KONFERENCO V KYOTU BESEDILA LETA 200325 OKVIRIH): V OKVIRIH): 1. Dostop do čiste in zadostne vodne oskrbe je človekova pravica: quot;Voda je skupna dobrina za celo človeštvo. To je temelj za sodelovanje pri oblikovanju vodne politike, ki bo dala prednost revnim...quot; quot;Osrednjost človeške osebe mora biti v središču vsakega premisleka…quot; quot;Ustanove za oskrbo z vodo so v številnih nerazvitih deželah še vedno nezadostne pri zagotavljanju ustrezne količine vode. Položaj je tako 25 Ibid. 11
 12. 12. dramatičen, da ga ne bo mogoče preseči brez zunanje pomoči in z budnim nadzorom tujega kapitala.quot; quot;Sredstva pridobljena iz odpisa dolgov bi bila lahko dobro uporabljena za vzpostavitev vodnih sistemov.quot; 2. Privatizacija in skupno dobro: obstaja velika nevarnost, ki je povezana z gledanjem, da je voda samo še ena dobrina, ki jo lahko prodajamo na trgu. quot; ačelo splošne namembnosti vseh dobrin stvarstva potrjuje, da ljudje in dežele, vključno s prihodnjimi generacijami, imajo temeljno pravico do dostopa do teh dobrin...quot; quot;Dokazano je, da je zelo težko zagotoviti pravo ravnotežje med javnim in zasebnim, kar povzorča resne probleme.quot; quot;… poudariti je potrebno moč vlad in krajevnih oblasti pri upravljanju z vodnimi viri. Vodno gospodarstvo mora temeljiti na deleženju vseh na vseh nivojih tako uporabnikov, načrtovalcev kot tudi politikov.quot; “Če je vključena kakšna zasebna ustanova, je potrebno zagotoviti splošno enakost vseh udeležencev, ki vključuje javno odločitev in glasno soglasje. Odstranitev skrbi glede vključitve zasebnih podjetij v vodni sektor je v zagotavljanju učinkovitega in uporabnega vodnega sistema, ki ne bo povzročal negativnih posledic za revne in uboge družine.quot; 3. Celotnost stvarstva: Kristjani so povabljeni, da varujejo okolje ne samo zaradi dobrobiti celotne človeške skupnosti temveč tudi za ohranitev celotnega stvarstva. 4. ačalo preprečevanja: Preprečitev škode je najboljša metoda za zaščito okolja ter strategije »za uboge«. 5. ačelo previdnosti: Onesnaževanje je nesprejemljivo. Odločitve in dejanja se morajo izogibati vsega kar bi lahko resno oz. nepovratno ogrozilo okolico. To še prav posebej velja na tistih področjih, kjer znanstveno vedenje o posledicah še ni popolno. 6. ačelo »onesnaževalci plačajo«: Tisti ki povzročajo škodo morajo plačati tako odškodnine žrtvam kot tudi obnovo tistega kar so v naravi poškodovali. 7. Upravičena jeza: Vedenje o onesnaženju okolice in omejitev dostopa do vode (vključno z nevarnostjo komercializacije vode v korist priviligiranih) mora vzbuditi jezo vsakega, ki hodi za Jezusom. quot;Zaradi vode, uporabniki živijo v revščini …(to je) stvar pravice do življenja.quot; quot;Manjšina, ki nadzoruje, ne sme uničiti oz. izčrpati vodne vire, ki so namenjeni za vse ljudi. Močni mednarodni interesi, javni in zasebni, morajo bolj kot gospodovati virom, sprejeti pravila služenja vsemu človeštvu.quot; »PREMISL PREMISLITI« VPRAŠANJA ZA POGLAVJE »PREMISLITI« 1. Opiši v nekaj besedah, kaj misliš o stališču Cerkve do vode? 2. Kako lahko to primerjaš z etiko trga, ki ponuja in kupuje vodo? 12
 13. 13. 3. Katero je zadnja izjava oz. komentar Cerkve (na krajevni ali mednarodni ravni), ki se je spomniš z ozirom na okolje na splošno in vodo? Kakšen odziv je v tvoji skupnosti to sprožilo? 4. Ali je kakšen od kapitljev (generalnih, provincialnih) govoril o ohranjevanju stvarstva? DELOVATI ZAKAJ SE REDOVNIKI UKVARJAJO Z OKOLJEVARSTVENIMI IZZIVI? Voda je ključni dejavnik, ki Zemlji omogoča čudovito sposobnost vsrkavanja bolečine in obenem vzpostaviti prvotno stanje. Toda današnji napad na stvarstvo je neustavljiv in postavlja v nevarnost sam obstoj človeštva. Čeprav vodni sistem tega ne pojasnjuje, so danes milijoni prizadeti zaradi odvzema njihove pravice do vode. Mi smo v službi obrambe tako naših bratov in sester kot same narave. Temeljni papeški dokument, ki se nanaša izključno na naravo in razvoj je iz leta 1990 in nosi naslov: Mir z Bogom Stvarnikom pomeni mir z vsem stvarstvom (1.1.1990). V njem je zapisano, da »je uresničevanje dolžnosti do narave in stvarstva temeljni del krščanske vere.« (št. 15).26 Ekološka celost je temeljni del vseh verskih izročil in je pomemben izziv, kjer se lahko pospešuje dialog sodelovanje in vzajemno razumevanje. Ljudje vseh verskih izročil izražajo svojo zaskrbljenost za človeštvo kot tudi skrb za zemljo, ki omogoča življenje. Tako na krajevni kot na mednarodni ravni skupaj sodelujejo pri zaščiti vode in pravici vseh do dostopa do vode. V današnji krizi je nujno, da se povežemo s tistimi, ki nimajo vode oz. jim to grozi, prav tako pa tudi s tistimi, ki se borijo tako za pravico med ljudmi kot tudi za zaščito vode. 26 Navedki vseh sporočil ob svetovnem dnevu miru, kot tudi sporočila o okolju (1990), lahko najdete v šestih jezikih na: http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/messages/peace/index.htm 13
 14. 14. Izziv za danes: Preroška razsežnost redovnega življenja nas kliče k preprostemu načinu življenja in v spoštovanju do vsega stvarstva. Številni redovniki, ki pripadajo skupnostim brez dostopa do vode, so že vključeni v probleme, povezane s pitno vodo!! Smo ljudje, ki znamo prebirati »znamenja časov«. Poklicani smo, da smo del stalnega procesa razločevanja. Imamo vire in uveljavljene mreže in poti sporočanja preko katerih lahko opozarjamo na to nevarnost za življenje. Zaradi naše duhovnosti in karizme smo zavezani, da se spravimo z stvarstvom in vzpostavljamo prvotno ravnovesje. Izhajamo tako iz etike skupnih dobrin kot tudi etike solidarnosti do tistih v bolečini, ki so potrebni pomoči. Naš odgovor je odvisen od kraja, kjer živimo. Za tiste, ki živijo v družbah in deželah, zaznamovanih s potrošništvom in materialističnimi vrednotami, se bo način življenja v harmoniji s stvarstvom razlikoval od tistih, ki živijo v deželah, kjer je težko najti temeljne sestavine za dostojanstveno človeško življenje. 14
 15. 15. ZAŠČITA IN OHRANITEV VODE Nekaj stvari, ki jih lahko storiš... PREMIŠLJUJ… PREMIŠLJUJ… Vsakič, ko vidiš vodo se spomni, da je Božji dar. Nauči se razvijati spoštovanje do te življenjske tekočine. Ta ni samo predmet, temveč »naša sestra«. Z razvijanjem kontemplativnega gledanja se preko stvarstva bližamo Stvarniku: »Hvaljen, moj Gospod, v naši sestri vodi: mnogo koristi ponižna, dobra in čista.« Voda je življenje – življenje za uboge – življenje za svet. NAUČI.. Bodi zagovornik in branitelj pravice »Voda za vse«. Razvij kritično zavest. Bodi pozoren na priporočila ki zahtevajo, da naj se krajevne oblasti in vlade odpovedo odgovornosti za vodo in le-to prepustijo zasebnim družbam, še posebej multinacionalkam. Vključi civilno družbo v načrtovanje in uresničevanje načrtov za obrambo in zaščito vode. Uči se od skupnosti, ki so že uspešno rešile svoje probleme z vodo. Poizvedi, kdo je lastnik podjetij, ki prodajajo vodo v tvojem kraju. OHRANI.. Na različne načine pomisli, kako hraniš vodo v svojem domu. Think of some ways you can conserve water in your home. Npr. zamenjaj pipe, omeji zalivanje trave, dolgega tuširanja in podpri alternativne – bolj ekološke - oblike stranišč (suhe sanitarije). 15
 16. 16. Ponovno odkrij načine za ohranjevanje vode (izročila in starodavna dejanja), zaščiti vodna področja, spodbujaj načrte za pogozdovanje. Vzpostavi zavest, ki se zaveda pomena zdravega okolja (travnikov, polj, močvirij in gozdov). To je najboljša obramba pred pomanjkanjem vode. VARUJ.. VARUJ.. Varuj pravice krajevnih skupnosti, s katerimi upravljajo svoje vodne vire. Kritično se vprašaj o liberalizaciji in komercializaciji ustanov, ki upravljajo z vodo. Zagovarjaj na krajevni, narodni in mednarodni ravni.27 i) Pokaži, kako se ravna z vodo v tvoji deželi, pokrajini oz. kraju; ii) Pokaži, kakšna je vodna in sanitarna politika v tvoji deželi. Bodi posebno pozoren na stališče svoje vlade do pogajanj v okviru GATS; iii) o tem se posvetuj z uglednimi nevladnimi organizacijami; iv) sodeluj z njimi in zagovarjaj osnovne pravice do vode in sanitarne ureditve. Zagovarjaj v nerazvitih deželah: zahtevaj od ministrov za trgovino in Evropsko Komisijo za trgovino, da z jasnimi besedami zahteva izključitev dostopa do vode iz pogajanj v okviru GATS. Omejuj uporabo umetnih gnojil in bodi pozoren na uporabo samo tistih, ki ne vsebujejo fosforja. Večina gnojil običajno že vsebuje zadostno količino fosforja. SPREMENI.. Bodi izaveščen porabnik! Kupuj predelane in okolju prijazne izdelke. Osebno spreobrnjenje: Izberi kakšno dejavnost, ki se te bo dotaknila in eno, ki se bo dotikala tvoje skupnosti. Čez čas dejanje ovrednoti. Strukturalno spreobrnjenje: Podpri akcije na narodni ali mednarodni ravni, ki se zavzemajo za enakopravno pravno zaščito pravice do vode. Čez čas to ovrednoti. Spremeni svoje dnevne navade in zmanjšaj porabo in svoje onesnaženje vode. Manj vozi in več kolesari, hodi in uporabljaj sredstva javnega prometa. S tem boš zmanjšal nastanek škodljivih snovi v zraku, ki povzročajo kisli dež. Raje izberi tuširanje kot kopanje. Če se tuširaš manj kot pet mint, lahko prihraniš več kot 3700 litrov vode na mesec. Ne umivaj si zob pri odprti pipi. Vsakič lahko prihraniš nekaj litrov vode. Kjerkoli že uporabljaš vodo, vedno jo porabi najmanj kolikor moreš. Ko ni potrebno ugasni hišni grelec vode in hišni termostat. S tem boš zmanjšal porabo energije in zmanjšal nastanek škodljivih plinov, ki povzročajo kisel dež. To kar znaš in delaš pripoveduj drugim! KAJ ŠE? VPRAŠANJA ZA POGLAVJE »DELOVATI« POGLAVJE DELOVATI« 1. Opiši tista dejanja, ki se odvijajo v tvojem kraju, ki varujejo in branijo vodne vire. Kdo je vanje vključen in zakaj? 27 Dokument AEFJN o vodi. Glej: http://www.aefjn.org/ 16
 17. 17. 2. Kako ti in tvoja skupnost lahko prispevata k »reševanju vode«? 3. Ali kakšni tvoji sobratje oz. sosestre delajo v deželah, kjer je voda privatizirana? Povprašaj jih, kaj se tam dogaja? Vprašaj jih, ali obstajajo kakšne mednarodne akcije za obrambo vode v njihovih deželah? ZA PREMIŠLJEVANJE IN MOLITEV Vabimo te, da skupaj v skupnosti ali s prijatelji premišljujete in molite ob naslednjem besedilu. Posodo vode postavi v sredino prostora, kjer se bo odvijala molitev. MOLITVI: POVABILO K MOLITVI Bog Stvarnik, tvoj Duh je vel nad vodami, ki zbiraš morja na svojih krajih in na zemljo pošiljaš dež, ki daje življenje: slavimo te za dar vode. V nas ustvari čut za občudovanje, da se bomo radovali tega in vseh darov; da jih bomo sprejemali s hvaležnostjo, skrbeli zanje z ljubeznijo in jih velikodušno delili z vsemi ustvarjenimi bitji. V čast in slavo tvojega svetega imena.28 SVETO PISMO Psalm 65 PREMIŠLJEVANJE: TIHO PREMIŠLJEVANJE IZJAVA PREPRIČA JA: • Verjamem, da voda pripada zemlji in vsem vrstam. • Verjamem, da mora biti voda ohranjena ves čas. • Verjamem, da mora biti onesnažena voda očiščena. • Verjamem, da je voda najbolje zaščitena v naravnih vodnih površinah. • Verjamem, da je voda javno dobro, kjer mora biti njena uporaba vsestransko zaščitena. • Verjamem, da je ustrezna preskrba s čisto vodo temeljna človekova pravica. VERI: POGOVOR V VERI Spregovori drugim o vsem, kar si se naučil iz te knjižice o vodi. Ali te je v njej kaj presenetilo? Te motilo? BLAGOSLOV VODE: BLAGOSLOV VODE • Pristopi k posodi z vodo. Prikloni se pred njo in položi roko nanjo. Naredi znamenje križa in naj te voda blagoslovi. PESEM: ZAKLJUČNA PESEM izberi pesem za zaključek molitve (npr. O moj Gospod bodi zahvaljen). NAVEDKI: VIRI IN NAVEDKI: 28 World Council of Churches Prayer Services. 17
 18. 18. I TER ET E STRA I: JEZIKIH: V ŠTEVILNIH JEZIKIH 1. The World Water Development Report: Water for People, Water for Life (U ): poročilo se lahko naroči preko interneta. Dober povzetek (36 strani) je v sedmih jezikih dosegljiv na: http://www.unesco.org/water/wwap/wwdr/ex_summary/ 2. International Year of Freshwater (Official Site): – v angleščini, španščini in francoščini - Za dodatne informacije klikni “The Year around the World”. http://www.wateryear2003.org/ev.php?URL_ID=1456&URL_DO=DO_TOPIC&URL_ SECTION=201 3. Water justice for all: global and local resistance to the control and commodification of water. Šestindvajset strani. Izdali Friends of the Earth. V angleščini, francoščini, španščini in japonščini na: http://www.foei.org/index.php 4. Document: Water a Right for all - European Africa Faith and Justice etwork. (Angleško in špansko): http://www.aefjn.org/english/issues/equitable%20trade.htm 5. Report by the International Commission on Dams: http://www.damsreport.org/ Celo poročilo v angleščini in španščini lahko dobite na: http://www.damsreport.org/report/ Report Overview je v različnih jezikih dosegljiv na: http://www.damsreport.org/report/overviews.htm 6. International Gender and Trade etwork (IGT ): - v angleščini in španščini - http://www.igtn.org/EconoLit/Literacy.html 7. U ESCO and Water: - v angleščini, španščini in francoščini - http://www.unesco.org/water/index_es.shtml 8. Global Environmental Outlook 3 (GEO 3-) vsebuje pregled razvoja okolja v zadnjih 30. letih (angleško, špansko, francosko, rusko). Prav tako vsebuje poročila kako družbeni, ekonomski in drugi dejavniki vplivajo na spremembe okolja. http://www.rolac.unep.mx/geo/geo3/ Del tega poročila govori o pitni vodi http://www.grida.no/geo/geo3/english/265.htm (angleško). 9. World Social Forum - Water: - v angleščini, španščini in portugalščini– http://agenciacartamaior.uol.com.br/agencia.asp?coluna=forum_agua 10. Swiss Coalition: - Nemško, francosko, italjansko in angleško - http://www.swisscoalition.ch/deutsch/pagesnav/H.htm 11. World Water Rescue Foundation: - v različnih jezikih - http://www.wwrf.org V ANGLEŠČINI: ANGLEŠČINI: 12. International Water Working Group: www.citizen.org/cmep/water 13. Save Water: http://www.savewater.com.au/default.asp: vir, ki ga priporoča Planet Ark. (angleško). 14. Greenhouse gas emissions from Dams: za brezplačno kopijo v pdf formatu ( v angleščini) pojdi na: http://www.irn.org/programs/greenhouse/index.asp?id=pt1.html 15. Water Barons: http://www.icij.org/dtaweb/water/default.aspx (vrsta člankov o multinacionalkah in njihovem nadzoru nad pitno vodo – (Analitiki napovedujejo, da bodo multinacionalke v naslednjih 15 letih v Evropi in ZDA nadzorovale med 65 in 75 odstotki javne vode.) 16. 110 ways to save water – v angleščini - http://www.wateruseitwisely.com/waterSavingTips/100tips.html 17. Visioning a sustainable community –v angleščini - http://www.wri.org/action/action_vision.html 18
 19. 19. 18. Polaris Institute: www.polarisinstitute.org 19. Global water outlook: http://www.ifpri.org/media/water2025.htm - v angleščini -. Ta stran na internetu govori o preskrbi z vodo in hrano. Številne brezplačne knjige lahko snamete oz naročite. 20. Water Observatory: http://www.waterobservatory.org/ V NEMŠČINI/PORTUGALŠČINI/ŠPANŠČINI/FRANCOŠČINI /ITALIJANŠČINI: NEMŠČINI/PORTUGALŠČINI/ŠPANŠČINI/FRANCOŠČINI /ITALIJANŠČINI /PORTUGALŠČINI /FR 21. www.netzwerk-afrika-deutschland.de 22. Tierra America: - v portugalščini in angleščini -: http://www.tierramerica.net/agua_2002/index.shtml 23. People’s World Water Forum (Florence): - italijansko- http://www.cipsi.it/contrattoacqua/forum-acqua/it/index.htm 24. Brazil Social Forum – Water: - Portugalsko- http://www.estadao.com.br/ext/ciencia/agua/ 25. Water 2003 – italijansko, francosko in nemško - http://www.wasser2003bildung.ch/ 26. Ecologists in Action: – špansko - http://www.ecologistasenaccion.org/accion/agua/home.htm 27. Eco Portal – Špansko -: http://www.ecoportal.net/temas/agua.htm 28. Save Water and Energy: (tehnični nasvet): - špansko - http://www.ahorraragua.com/ 29. Ministry of the Environment (Francija): http://www.environnement.gouv.fr/dossiers/eau/default.htm 30. Evian Document: - angleško in francosko - http://www.g8.fr/evian/english/navigation/2003_g8_summit/summit_documents/water_- _a_g8_action_plan.html NASLEDNJI LJUDJE SO NA RAZLIČNE NAČINE SODELOVALI PRI NASTANKU TE KNJIŽICE: KNJIŽICE: Cathy Arata SSND., Caroline Price RGS., Willy Ollivier CICM, Antonio Silvio Da Costa Junior O.CARM., Enrique Marroquín CMF., Jefferies Foale C.P., Dominick Pujia, FMS., Tiziana Longhitano SFP., Françoise Weber FCJM., Karen Gosser SHCJ., Michael Heinz SVD., Gearóid Francisco Ó Conaire OFM., Marjorie Keenan RSHM., Vanya Walker-Leigh, novice TSSF (Anglican Communion), Mons. Liam Bergin, Carlos Mesters O.CARM., Josefina Arrieta FMM., Jacqueline Millet FMM., Joe Rozansky OFM., Michael Moran CP (slikovna oprema), Tadej Strehovec OFM (prevod v slovenščino). (Slikovna oprema je pravno zaščitena.) 19
 20. 20. Alf Jaz sem Alfa in Omega, konec. začetek in konec. Žejnemu bom dal zastonj izvira od izvira žive vode. 20

×