Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Skavtstvo1

833 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Skavtstvo1

  1. 1. NAMEN SKAVTSKEGA GIBANJA Poslanstvo slovenske skavtske organizacije je s pomo č jo skavtske metode prispevati k celostnemu razvoju mladih ljudi, da bodo lahko postali zrele osebnosti, dobri kristjani In odgovorni državljani .
  2. 2. KDO VZGAJA? Skavte vodijo mladi prostovoljci. V vsaki vzgojni skupini sta ženski in moški lik skupaj z duhovnim asistentom. V slovenski skavtski organizaciji je dobro poskrbljeno za usposabljanje voditeljev. Usposabljanja potekajo vsako leto na treh stopnjah.
  3. 3. Vzgoja malo drugače Vzgajamo s pomočjo skavtske metode, ki je specifičen način dela, značilen za skavte. Temelji na osmih elementih : <ul><li>OBLJUBA IN ZAKONI </li></ul><ul><li>  DELO V MAJHNIH SKUPINAH  </li></ul><ul><li>UČENJE Z DELOM </li></ul><ul><li>SAMOVZGOJA </li></ul><ul><li>SIMBOLNA GOVORICA </li></ul><ul><li>DEJAVNI ODNOS MED MLADIMI IN ODRASLIMI </li></ul><ul><li>DEJAVNOSTI NA PROSTEM </li></ul><ul><li>SLU Ž ENJE V DRUŽBI </li></ul>
  4. 4. VOL Č I Č I IN VOLKULJICE Srečujejo se v starostni skupini od 8 do 11 let. Živijo v skupnosti, ki se imenuje krdelo . Delajo po knjigi o džungli. Njihovo geslo je KAR NAJBOLJE . Zavetnik pa sv. Fran č išek Asiški.
  5. 5.   IZVIDNIKI IN VODNICE Zbirajo se vrstniki od 11 do 16 let, v skupnosti, ki ji tudi rečemo četa. Ta je sestavljena iz v odstva in od 8 do 32 izvidnikov in vodnic, ki so razvrščeni v vode, v odi pa se delijo na dekliške in fant o vs k e. V vodu pa ima vsak svojo funkcijo, te so: 1. Vodnik 2. Podvodnik 3. Zastavonoša 4. Kuhar 5. Bolničar 6. Tajnik 7. Blagajnik Njihovo geslo se glasi BITI PRIPRAVLJEN. Zavetnik je sv. Jurij.
  6. 6. POPOTNIKI IN POPOTNICE Zbirajo se mladi od 16 do 21 leta, v skupnosti, ki ji rečemo tudi klan. Njihovo geslo se glasi SLUŽITI. Tako je celotno skavtsko geslo: KAR NAJBOLJE BITI PRIPRAVLJEN SLUŽITI. Barva klana je rdeča v znamenju ognja, služenja in ljubezni. Zavetnik je sv. Pavel. Klan stoji na treh stebrih, ki so: pot, skupnost in slu ž enje.

×