Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

MB_newsleter_7_2012

136 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

MB_newsleter_7_2012

  1. 1. NAŠE HVĚZDA Červenec 2012Vydal Mercedes-Benz Česká republika Milé kolegyně, milí kolegové, právě čtete první vydání nového firem- ního Newsletteru. Bylo to vaše přání, milé kolegyně a ko- legové, vzešlé z nedávného průzkumu spokojenosti - být ještě více a lépe infor- mováni o dění v naší firmě. I proto jsme se rozhodli poskytnout vám prostřednictvím tohoto nového zpravo- daje ještě více informací. Newsletter bude rozesílán elektronicky, čtyřikrát ročně. Pamatováno bude i na kolegyně a kolegy bez e-mailové adresy, pro které bude k dispozici tištěná verze. Jak již bylo zmíněno při našem posledním Town Hall meetingu, úspěch naší firmy dokážeme v náročném konkurenčním prostředí zajistit pouze společnými silami. Mnohých cílů bylo již dosaženo a rádi bychom prostřednictvím našeho Newsletteru na tyto skvělé výsledky poukázali. I nadále potřebujeme každého z vás, neboť každý z vás přispívá na svém působišti důležitým dílem k našemu úspěchu. Nelze však opomenout, že základem úspěšné práce je také kvalitní tým. Chtěl bych společně s vámi pracovat na tom, abychom se ještě více stmelili do jednoho týmu. Důležitou součástí je otevřená komu- nikace, neboť jen když se budeme otevřeně informovat, můžeme identi- fikovat potenciály pro zlepšení a uplatnit odpovídající opatření. Tento Newsletter by vás měl informovat o našich firemních výsledcích, firem- ních akcích a aktivitách zaměstnanců, ale také o naší historii apod. Chceme vám nabídnout platformu, v rámci které můžete přijít se svými tématy a komu- nikovat v rámci naší firmy. Přeji vám příjemné chvíle při čtení tohoto prvního vydání. Váš Florian Müller Nové Áčko se blíží Koncept nového Áčka nadchnul, ale většina lidí si kladla otázku, zda i konečný vzhled bude tak sportovní a stylový. Naštěstí se obavy pesimistů nenaplnily. Naši vývojáři to udělali chytře. Nabídneme několik paketů, které dají šanci jak konzervativnějším, tak i progresivnějším a mladším zákazníkům. Říká se, že design exteriéru musí být láska na první pohled. Design interiéru pak upevňuje vztah k vozu, protože uvnitř logicky trávíme více času. Obojí klaplo. Exteriér se líbí. V Ženevě největší po- zornost budila verze AMG Sport, která nabízí velmi sportovní vzhled, ale pod kapotou nečíhá brutální „áemgéčkový“ Mercedes-Benz Česká republika trhem 1. čtvrtletí Divize osobních vozidel Mercedes-Benz si na konci 1. čtvrtletí 2012 připsala v České republice senzační úspěch. V rámci hodnocení jednotlivých zemí, kde je Mercedes zastoupen, získala Česká republika ocenění „Market of the Quarter“ (trh čtvrtletí). Mateřská společnost Daimler AG pravidelně hodnotí jednotlivé trhy ve dvou skupinách. V tzv. Champions league jsou zastoupeny např. Spojené státy, Japonsko, Čína a další. V takzvané Super League figurují kromě České republiky veškeré země, kde prodej osobních vozů nepřesáhne hranici 15.000 ks za rok (např. Švýcarsko, Rakousko, Švédsko). V této nelehké konkurenci se nám podařilo zvítězit především díky skvělému meziročnímu nárůstu prodaných vozů za 1. čtvrtletí 2012, který činil ve srovnání se stejným obdobím v mi- nulém roce celých 24%! Jan Kuhn osmiválec, nýbrž civilní motory a převodovky. Interiér překvapil spor- tovními sedačkami, materiály a jejich zpracováním. Sportovní sedačky vy- padají skvěle, sedí se v nich bezvadně a to i vzadu! Kdyby mi někdo řekl, že jsou z kupé Éčkové třídy, klidně bych mu věřil. Při uvedení nového Béčka se hodně dis- kutovalo o nové boční linii. Byla to pro nás nezvyklá podívaná a hned se dis- kutovalo o tom, kde to ti naši designéři vzali. I když jsou některé tyto názory vzdáleny realitě světa designu, osobně tyto připomínky a debaty vždy vítám, protože svědčí přinejmenším o zájmu, který nový automobil vyvolal. Pod- statné vždy je, zda se to líbí těm, kteří zvažují nákup. Všechny nadčasové pro- jekty zrají déle. Ale zpátky k Áčku. Nové Áčko bude ve velké míře využívat technologie představené v Béčku. Obecně bude tedy prošpikované bezpečnostními systémy poslední ge- nerace. Musím zmínit alespoň DIS- TRONIC PRO a sadu jízdních asistentů. Oproti Béčku bude mít i variantu sportovní automatické dvouspojkové převodovkyknejsilnějšímmotorům.Za- jímavé bude i základní rádio, které mís- to CD mechaniky nabídne USB vstup. Co se konektivity týče, můžeme se těšit na větší podporu hraček od „nakous- nutého jablka“. Tento trend ostatně naznačil již menší bratr smart. Nové Áčko nabídne postupně 3 vznětové a 3 zážehové motory. Kromě šesti- stupňové manuální převodovky budou v nabídce i dvě varianty sedmistupňové dvou-spojkové převodovky 7G-DCT. Skalní fandové AMG můžou plesat. V dohledné době spatří světlo světa i čistokrevné AMG Áčko s pohonem všech kol! To bude hodně přísný malý mercedes. Uvedení na trh je naplánováno pro celou Evropu na 15. 9. 2012. Po prázdninách se máme na co těšit… Petr Dvořák Pro značku Mercedes-Benz je klíčem k loajálnosti a udržení dobrých vztahů se zákazníky jejich spokojenost. Ta vede jak k opakovanému využívání služeb Mercedes-Benz, tak k pozitivnímu vnímání značky a v neposlední řadě k odlišení se od široké konkurence. Od roku 2007 Mercedes-Benz v České republice systematicky buduje strate- gii zaměřenou na získání a udržení první pozice v oblasti spokojenosti zákazníků v segmentu prémiových značek. Strategie s názvem CSI No.1 (Customer Satisfaction Index) je aplikována po celé Evropě a dalších zemích a v jejím rámci probíhají různé akce zaměřené na zvyšování a zlepšování spokojenosti zákazníků. Každý měsíc probíhá telefonické do- tazování zákazníků autorizovaných Zákaznická spokojenost - CSI No. 1 aneb zákazníkům dáváme jistotu, že jsou v těch nejlepších rukou! prodejců a servisů Mercedes-Benz nezávislou agenturou. Jsou kon- taktováni zákazníci, kteří mají čerstvé zkušenosti s nákupem osobních a dodávkových vozů Mercedes-Benz a dále zákazníci navštěvující servis pro osobní, dodávková a nákladní vozidla. Zákaznická spokojenost v oblasti prodeje se měří v procentech a v oblasti servisu se používá bodování, kdy maximum je 1000 bodů. V roce 2011 dosáhla značka Mercedes-Benz v České republice velmi dobrých výsledků: index spo- kojenosti zákazníků dosáhl v prodeji osobních vozidel 97,1 % a vzrostl tak o 0,3% oproti roku 2010. Také v oblas- ti servisu osobních vozidel značka Mercedes-Benz vyšplhala na ne- uvěřitelných 933,7 bodů, což je skok o 24,7 bodů směrem vzhůru oproti předešlému roku. V dalších měsících se bude celá au- torizovaná dealerská síť opět snažit zákazníkům dokázat, že jsou v těch nejlepších rukou a usilovat o co největší zákaznickou spokojenost. Lenka Burianová Modernizovaná třída GLK je jednou z novinek, která by měla pomoci k udržení skvělé pozice. Na fotografii sjíždí jedno z prvních faceliftovaných GLK z výrobní linky závodu v Brémách.
  2. 2. NAŠE HVĚZDA 2 Je společnost Mercedes-Benz otevřená mít více žen ve vrcholovém vedení firmy? Naše společnost je určitě otevřená mít ženy i ve vrcholovém vedení. Pokud se podíváme na podíl žen na vedoucích pozicích v celé společnosti Daimler, tak mezi vedoucími pozicemi manažerské úrovně L1-L3 je 10,7% žen a mezi L4 13,6 %. Pro srovnání, v naší firmě MBCZ máme mezi manažery L4 zastoupeno 22% žen a mezi pozicemi řídící úrovně L5 15%. Možná je dána převaha mužů tech- nickým zaměřením naší společnosti, protože v ČR muži stále ještě převažují v dosaženém technickém vzdělání. Naše společnost je tedy v převážné většině vedena muži. Jak se mezi nimi cítíš? Osobně nerozlišuji mezi tím, zda jsou ve vedení naší společnosti muži nebo ženy. Rozlišuji mezi tím, jaký je kdo člověk. Ráda pracuji v přátelské atmosféře, kde funguje vzájemná spolu- práce nejen mezi členy vedení, ale mezi všemi zaměstnanci. To je jeden z důvodů, že se cítím mezi našimi kolegy ve vedení dobře. Kdo dnes více podléhá stresu, muži nebo něžnější pohlaví? Podle mého názoru tato skutečnost opět závisí na individuální odolnosti jedince. Řekla bych, že muži stres tolik neventilují ve svém okolí a spíše se snaží vyřešit případný tlak sami, ženy jsou více otevřené, emocionálnější a raději Ženy ve vedoucích pozicích Dle studií je ve vedení českých firem jen 7,6% žen, v Německu je to již 8,2%. Některé evropské země začaly přijímat dokonce legislativní opatření, která ženám otevřou cestu k nej- vyšším statutárním orgánům podniků. Lenka Dostálková se ptala vedoucí personálního a mzdového oddělení Jany Remešové, jak je tato problema- tika aktuální v naší firmě. řeší případné problémy se svými přáteli nebo kolegy. Jano, věříš že má žena stejně dobré vůdcovské schopnosti jako muž? Určitě. Muži preferují spíše razantnější rozhodování, jsou orientováni více na konečné výsledky. Ženy přikládají větší váhu celkové harmonii v týmu, cestě, jak dosáhnout nejlepších výsledků včetně zachování kvality vztahů v ovzduší spolupráce, ne konkurence. Ty, jako vedoucí osobního oddělení máš taktéž možnost vidět pod po- kličku. Vychovává tato firma za- městnankyně tak, aby dosáhly na vedoucí pozici v této společnosti? Pravidelně každoročně pořádáme Leadership školení pro naše manažery, kterého se účastní společně v různorodých skupinách manažeři a manažerky z MBCZ, MB Finan- cial Services ČR a Slovenska. To přispívá k výměně zkušeností mezi lídry jednotlivých oddělení a společností a vede ke zvýšení kvality vzájemné spolupráce a komunikace. K ženám je přistupováno v rámci je- jich kariérního postupu stejně jako k mužům na stejné manažerské pozici. Jakou formou vyžaduješ podporu tak, abys mohla být dobrá vůdkyně? Příklad ostatních lídrů ve společnosti, možnost komunikace a výměny zkušeností včetně nadnárodních workshopů manažerů ze skupiny Daimler. Samozřejmě také sledování nejnovějších trendů v HR a neustálé vzdělávání. Za velmi důležitou považuji také podporu rodiny, protože „work life balance“ je jedno z nejdůležitějších témat především pro ženu s malými dětmi. A jak to tedy zvládáš, být jak manažerka tak i maminka? Mám osmiletou Pavlínku a dvanácti- letou Vendulku. Jak jsem již naznačila v předchozí odpovědi, podpora celé širší rodiny je velmi důležitá. Jsme oba s manželem hodně pracovně vytíženi a proto se snažíme dětem věnovat a být spolu hlavně o víkendech. Děkuji za rozhovor. Lenka Dostálková Great Place To Work Jak to celé proběhlo. Jelikož je to něco přes rok, co zaměstnanci MBCZ obdrželi výsledky ankety „great place to work“, je načase udělat malou rekapitulaci. Co se nám za posled- ní rok povedlo, co méně a na čem musíme zapracovat? Byla anketa k něčemu nebo to byl jen zbytečně provedený průzkum bez odezvy? Krátce připomeňme, že anketa se konala v listopadu 2010. Do inter- netového hlasování se zapojilo 291 zaměstnanců MBCZ, kteří hodno- tili firmu a kolektiv v rámci několika oblastí – důvěryhodnost, respekt, férovost, hrdost a kamarádství. Naše společnost získala v těchto ka- tegoriích průměrné hodnocení, které ovšem ponechalo dostatek pro- storu pro zlepšení. Jeden aspekt ve firmě vyvolal velmi protichůdné hlasování. V rámci „férovosti“ totiž byli zaměstnanci na jedné straně velmi spokojeni (spravedlivé za- cházení bez ohledu na stáří, pohlaví, sexuální orientaci či rasový původ), ale na straně druhé pociťovali velkou nespokojenost (otázky spravedlivé- ho ocenění, mimořádného uznání, povýšení apod.). Nejhůře z celé an- kety dopadlo hodnocení věty: „Lidé zde jsou spravedlivě placeni za práci, kterou odvádějí“. Vedení společnosti se výsledky an- kety začalo zabývat velmi záhy. Ta- kový výsledek nenechal zřejmě chlad- ným nikoho z řadových zaměstnanců, ale i z managementu. Na základě dohody managementu byl vytvořen tým zástupců jednotlivých oddělení, Sprinter získal titul Van of the Season 2012 Ve dvacátém prvním ročníku čtenářské ankety Vozidla sezony, kterou každoročně vyhlašuje časopis Trucker, se stal Mercedes-Benz Sprinter vítězem v kategorii dodávkových vozidel a získal titul Van of the Season 2012 (dodávka sezony 2012). „Jeho vítězství je zcela zasloužené a dává vyniknout skvělé prá- ci stuttgartských v silně konkurenčním segmentu automobilové výroby“, ko- mentoval zisk titulu časopis Trucker. Jan Kuhn který se na začátku června 2011 sešel a společně připravil návrhy ke zlepšení a k další diskuzi. Jako členka této sku- piny mohu potvrdit, že diskuze byly velmi živé a občas i výbušné. Přesto, nebo i proto byl předán panu Müllero- vi seznam, který obsahoval 35 bodů, z kterého zástupci zaměstnanců měli dále vybrat TOP10 body, které by se měly řešit primárně. Na konci června 2011 pak byl ucelený seznam témat k jednání předán panu Müllerovi. Je nut- no říci, že na seznamu zůstaly všechny body. Nevzdali jsme se diskuze ani k jednomu. Na začátku října se konalo setkání ma- nagementu a zástupců zaměstnanců. Vedení se nezajímalo pouze o TOP10 témata, ale pustilo se hlouběji. Výsled- kem bylo hned několik pozitivních zpráv, které byly patrné již po pár týdnech a byly přínosem pro zaměstnance, i pro firmu. Byla zavedena klouzavá pracovní doba, zaměstnanci mohou využít tzv. sick days, v průběhu posledních měsíců došlo k větší fluk- tuaci uvnitř firmy, zaměstnanci mohou zakončit jazykový kurz certifikátem, navýšila se zaměstnanecká sleva na díly, příslušenství a práci v servisu, hygienické zázemí na zastoupení ve Stodůlkách bylo přizpůsobeno požadavkům mechaniků, vyjasnily se podmínky pro školení řadových zaměstnanců, realizoval se průzkum a srovnání platů (zavedení platové politiky), probíhaly a probíhají nová výběrová řízení na některé služby. Také jsme si v zimě mohli všimnout odstranění reklamní plachty z budovy, což ovšem není možné po celý rok, ale alespoň na část roku plachta zmizí. Zlepšení jsou tedy opravdu vidět a pra- covní skupina zastupující zaměstnance bude ve spolupráci s vedením společnosti zpracovávat a realizovat i další zlepšení. Pokud by měl kdokoli vhodné téma pro uvedenou pracovní skupinu, nechť se obrátí na svého zástupce oddělení, který jej bude moci zařadit mezi projednávané návrhy. Lenka Burianová To,cojsmesimy,apředevšímnašizákaz- níci, mohli zatím jenom přát, se nyní stává skutečností. Ve druhé polovině tohoto roku bude sdružený přístroj i COMAND Online u všech modelů osob- níchvozidelMercedes-Benzkomunikovat s řidičem a cestujícími v českém jazyce. Cesta k dosažení tohoto cíle nebyla jed- noduchá, čeština přece jen nepatří mezi snadné jazyky, a tak působí cizincům při výuce problémy. Při této intenzivní jazykové výuce se skutečně nejednalo o nic jednodu- chého, ale v porovnání s konkurencí přišli kolegové z oddělení vývoje v Německu s dokonalými učebními pomůckami a nástroji, které by byly schopny naučit Mercedes umí česky česky třeba i přístroje v kosmické lodi. Výsledná podoba byla vypilována ve spolupráci s názvoslovnou komisí se- stávající z Pavla Martináska a Tomáše Vondráka z technického oddělení, a také Petra Dvořáka z oblasti školení osobních vozidel. Přestože každý člověk může mít svůj názor, podařilo se nám z mnoha dialektů sestavit po několikaletém drilu téměř ideálního ro- dilého mluvčího. Dosud bylo možné češtinu do vozidel pouze neoficiálně nahrávat u třetích stran na úrovni “domácích kutilů”, avšak nová telematika 4.5, která bude ve všech nových vozidlech češtinu podporovat, zahrnuje až desetitisíce různých hlášení nebo vět. Pro COMAND Online jsou tak kompletně lokalizovány služby Facebooku, předpovědi počasí, navigace a kategorií bodů zájmu. Co bude naše zákazníky hlavně zajímat, je sdružený přístroj, který v českém jazyce zpřístupní všem skupinám uživatelů s jistotou všechny informace, od aktivace/deaktivace funkcí vozidla, varovných hlášení i pokynů pro jízdu. Vzájemné porozumění řidiče a vo- zidla umožní další zvýšení bezpečnosti v silničním provozu a další prohloubení jejich vzájemného vztahu. Kromě toho jsou v češtině také všechna hlášení a ovládací prvky sdruženého přístroje sloužící technikům a v nepo- slední řadě i hlasový výstup vozidla ADR. Věříme, že budou všichni s výsled- kem spokojeni a tento významný krok napomůže ke zvýšení prodeje osobních vozidel. Vojtěch Felt Klobása
  3. 3. Mercedes-Benz muzeum Stuttgart Expozice je rozdělená na dva okruhy vedené ve spirálách: chronologickou a sběratelskou. Hlavním motivem je provést návštěvníky muzea stylem, jakým se vyvíjel a vyvíjí automobil. Seznámit je postupně nejen s historií au- tomobilu jako dopravního prostředku, ale i s jeho vlivem na vývoj lidské společnosti a v neposlední řadě s obory potřebnými pro jeho konstrukci. Vstup do ex- pozice doprovází dusot koňských kopyt a po otevření výtahových dveří přesto překvapeně koukáte na první exponát. Je jím kůň! Promyšlené. Zvukový dopro- vod v jednotlivých sekcích tematicky či dobově přesně odpovídá tomu, co je zde k vidění. Jestli jste si zapůjčili u vstupu sluchátka, máte na všech in- stalovaných obrazovkách možnost shlédnout různé filmové dokumenty. Chronologická prohlídková trasa začíná expozicí věnovanou vynálezu auto- mobilu. Popisuje pionýrská léta 1886 až 1900, kdy Karl Benz a Gottlieb Daimler experimentují s prvními motory a poprvé je umísťují do různých vozidel. Pokračuje léty 1900 až 1914, kdy se rodí značky a ochranné známky. Automobil přestává být výstřední hračkou pro bo- haté ale stává se prakticky použitelným dopravním prostředkem. Nástup a vývoj prvních přeplňovaných motorů se datuje do let 1914 až 1945. To se také povedlo úspěšně vyřešit, díky firmě Bosch, která vyvinula mechanické vstřikování paliva u motorů používajících Dieselův prin- cip. Brzy následoval první osobní auto- mobil se vznětovým motorem značky Mercedes-Benz. Model 260D se začal prodávat již v roce 1936! V létech 1945 Automobilka Mercedes-Benz byla již od svých prvopočátků před více než stoletím průkopníkem a lídrem při vývoji a uvádění technických no- vinek do praxe. I proto se můžete v muzeu ve Stuttgartu seznámit nejen s historií nejstarší automobi- lové značky na světě, ale i technic- kého pokroku automobilizmu jako celku. Už samotná budova muzea stojí za pozornost. Nezaměnitelný vnější styl nového muzea značky je založen na prolnutí dvojité spirály a lístků trojlístku. Budova však skrývá ještě zajímavější vnitřní uspořádání. Při pohledu na budovu se až nechce věřit, že tak složitá stavba vznikla za dva a půl roku. až 1960 se Evropa sbírala z válečných škod. Prvním projevem úspěšně se rozvíjející německé ekonomiky byly jednoznačně supersportovní Mercedesy 300SL s přímým vstřikováním paliva a luxus- ní modely 300 dnes známé jako “Adenauer”. Přezdívku mají po kancléři, který si tyto automobily nadmíru oblíbil. Léta 1960 až 1982 přinesla masivní rozvoj individuální au- tomobilové dopravy, která začala klást zvýšené požadavky na bezpečnost a ekologický vliv automobilu na okolí. Reakcí byl například systém ABS zave- dený u luxusní třídy S a autobusů řady O303 v roce 1978. Palivové krizi v USA koncem sedmdesátých let vděčíme za první přeplňovaný vznětový mo- tor v osobním automobilu Mercedes- Benz. Chronologická trasa končí v sekci věnované „Stříbrným šípům“, tedy závodním a rekordním vozidlům. Ve stínu monopostů F1 všech dekád nezůstávají populární závody ces- tovních automobilů seriálů DTM a taky nesmí chybět pár závodních tahačů. Nestačí-li Vám takto získané dojmy, usedněte prosím do simulátoru jízdy ve voze F1 a pořádně se připoutejte. Sběratelská prohlídková trasa začíná galerií cestovatelů. Automobil zkrátil vzdálenost, autobus umožnil přiblížit svět všem. První „Omnibus“ postavil pan Benz již v roce 1895. Gottlieb Daimler ho následoval o pouhé tři roky později. Z jiného soudku jsou předválečná aerodynamicky navržená limuzína 320 známá jako „Autobahn kurier“ nebo dálniční expres z konce šedesátých let, velice výkonný model 300SEL6,3.Iunásvelicepopulárnívozy řady W123 (neboli známé “piáno”) zde reprezentuje první sériově vyráběné provedení kombi. Pokračujeme v prohlídce v galerii nákladních a dodávkových vozidel. V roce 1896 vznikl první nákladní vůz a již v roce 1888 Gottlieb Daimler pracoval na speciálním hasičském automobilu. Karl Benz následoval konkurenta nákladním vozidlem v roce 1900. První světová válka přinesla potřebu rychlého převozu zraněných. Zprvu sloužily pro tento účel ložné plo- chy nákladních automobilů, ale již v další světové válce se na podvozcích malých nákladních automobilů stavěly speciály s lehátkem pro pacienta a sedátkem pro lékaře. Exoticky působí závodní transportér postavený na bázi supersportovního 300SL, který uháněl s naloženým závodním automobilem rychlostí až 170km/h! Z roku 1963 po- chází první hranaté náklaďáky s kabi- nou nad motorem, předchůdci i dnes známých modelů SK prezentovaných jako NG80 (nová generace roku 1980). Široký rozsah úkolů, které automobily plní, demonstruje také dodávkový vůz L409 v provedení s dvojitou kabinou vybavený pro pomoc obětem záplav. Nemůže chybět ani plněpohonný Unimog! Víte jak vznikl název modelu Unimog? Je to zkratka z německého „Universal Motorgerät“ tedy “univer- zální motorový stroj”. Tato legenda se vyrábí již téměř 60 let. Další galerie je věnovaná celebritám. Jak jinak lze označit automobily jako limuzína 770 císaře Hirohita nebo „Pullman Mercedes“ typu 600, jenž vozil členy hudební skupiny Beatles? Kabriolety 500SL dvou generací vozi- ly například Hardyho Krügera nebo princeznu Dianu. Je zde i terénní Mer- cedes G v úpravě pro papeže Jana Pavla II, takzvaný „papamobil“. Válkou zničené Německo pomáhaly stavět na nohy malé pick-upy odvozené od sedanů 170D a úctu si zaslouží i vy- trvalé modely 240D řady W123 sloužící v řadě měst ještě donedávna jako taxíky k neutahání. Návštěvu muzea ukončíte letmým pohledem do budoucna. V části pojmenované „The Fascination of Technology“ oko znalce v některých exponátech pozná již existující auto- mobily. To co se dnes prezentuje jako technologická studie, je už možná v přísně střežených laboratořích podrobováno všem důležitým zkouš- kám či testům životnosti. Odvážný kabát designérských studií možná pod vlivem názorů a dojmů veřejnosti dostane civilnější a praktičtější podo- bu. Celý proces můžete zde shlédnout na exponátech, které ne tak dávno demonstrovaly technologický náskok automobilky. Automobilky, která stan- dardy neplní, ale sama je vytváří. Mario Zetík Mercedes-Benz Klub Vozy členů MB klubu byly i při uvedení třídy S v září 2005 Klub je nositelem tradic a současné srazy (i ty mezinárodní) bývají pes- trou přehlídkou vozidel předválečné i poválečné produkce. Vždy se stávají místem setkávání příznivců i majitelů automobilů Mercedes-Benz. Klub úzce spolupracuje s MBCZ a patří ke spoluzakládajícím členům mezinárod- ního Mercedes-Benz Classic Car Club International. Je také nejstarším Mercedes-Benz klubem na evrop- ské pevnině a třetím nejstarším M-B klubem na světě. Mercedes-Benz klub České republiky byl založen pod tehdejším názvem Mercedes klub Praha v roce 1963 v jedné malostranské restauraci sedmi nadšenými majiteli vozů Mer- cedes-Benz. Podnětem byla jako u většiny tehdy zakládaných klubů vzájemná technická pomoc, společné mototuristické akce a zejména snaha sdílet s ostatními nadšenci zálibu v technice a historii značky s trojcípou hvězdou ve znaku. První Mercedes- Benz klub samozřejmě ještě fungo- val pod Svazarmem, neboť tehdy nemohla žádná zájmová organizace existovat samostatně. Kromě pravi- delných srazů MB klub každoročně organizoval pověstné burzy náhrad- ních dílů. Dříve to bývala jedna z mála příležitostí jak sehnat nedostupné náhradní díly. Vlastnit v Čechách automobil byla v těch letech všechno jiné než samozřejmá věc. Mít starý, avšak kvalitní a pohledný vůz s luxusní image byloprotehdejšíhočeskoslovenského automobilistu atraktivní. Náhradní díly i technické informace ale byly teh- dy nesrovnatelně hůře dostupné a v poměru daleko dražší než dnes. Proto kontakt mezi majiteli vozů stej- né značky a následné zájmové aktivi- ty byly logickým důsledkem. Klubové- mu koníčku a péči o automobil či o veterána nahrávalo také nepoměrně více volného času a menší tlak v zaměstnání v podmínkách socialis- tického Československa. Roli sehrála i určitá výjimečnost mercedesů a také osobní vzpoura proti prosazovaným a jakž takž dostupným vozidlům vy- robeným v zemích socialistického tábora. První velkou a zdokumentovanou akcí Mercedes klubu Praha byl sjezd u příležitosti Brněnského mezinárod- ního strojírenského veletrhu v roce 1969, který se poté pravidelně opa- koval. Průjezd dlouhé kolony histo- rických i nových mercedesů Brnem a zaplnění parkoviště na výstavišti byly tak šokující, že předseda klubu, pan Válek, byl odveden a téměř celý den vyslýchán na tehdejším Sboru národní bezpečnosti. Mateřská firma posilovala nejen svoji expozici na Brněnském autosalonu, ale posílala do Brna také dobře vy- bavené servisní vozy a odborníky pro technickou pomoc členům klu- bu v podstatě až do druhé poloviny osmdesátých let, kdy klub již evidoval více než 600 členů. Mario Zetík Vaše názory, připomínky a typy na další témata uvítáme. Kontaktujte nás na: jan.kuhn@daimler.com lenka.burianova@daimler.com. NAŠE HVĚZDA 3

×