Digitální marketing pohledem digitálních agentur       členů Asociace.BIZ a sdružení Digitální Agentury       ...
ShrnutíNásledující dokument mapuje pohled předních českých realizátorů digitálnícha internetových projektů na témata souvi...
Metodika Datový soubor je tvořen odpověďmi všech členů Asociace.BIZ a sdružení Digitální  Agentury, a dalších vybraných ...
1. Hlavní zjištění                               Shrnutí nejdůležitějších výsledků průzkumu...
Pracovní zdroje, outsourcing a interní know-how Samostatné oddělení digitálního marketingu má ve své organizační struktuř...
Investice do digitálního marketingu a digitálních médií Ve srovnání s rokem 2010, téměř dvě třetiny (61%) zkoumaných spol...
Využívání a efektivita marketingových kanálů, jejich měření V roce 2011 téměř všechny zkoumané společnosti (jednoznačně/ ...
Oblasti rozvoje v roce 2011 a nejdůležitější informační zdroje Webová analytika (89%) a marketing sociálních sítí (82%) j...
2. Respondenti průzkumu                                          Obrat v roce 20...
Seznam respondentů (abecední řazení)AARON GROUP                            MEDIA FACTORY Czech...
Respondenti podle členstvíPrůzkumu se zúčastnilo celkem 28 společností. Členové jen Asociace.BIZ             ...
Kontaktní osoby vyplňující dotazník Výchozí data o zkoumaných společnostech poskytli nejčastěji představitelé top  manag...
Preferovaný popis společnosti 11 zkoumaných společností preferuje popis digitální agentura a 8 internetová  agentura, po...
Obrat v roce 2010 Obrat zkoumaných společností v roce 2010 pocházel pouze z České republiky.  Žádná společnost neuvedla ...
Průměrný počet pracovníků Průměrný počet pracovníků ve všech zkoumaných společnostech je 35. Nejnižší  uvedený počet pra...
Samostatné oddělení digitálního marketingu Samostatné oddělení digitálního marketingu má ve své organizační struktuře  p...
Vlastní pracovní nebo jiný zdroj pro digitální marketing Téměř všechny společnosti disponují vlastní pracovní pozicí nebo...
Outsourcing vs. vlastní know-how V roce 2011 téměř polovina zkoumaných společnosti považovala za jednoznačně  efektivněj...
Outsourcing vs. vlastní know-howU kterých z níže uvedených činností považujete za efektivnější outsourcing nežbudování int...
3. Výsledky průzkumu                               Odhad růstu digitálních projektů v roce 2...
Odhad růstu digitálních projektů v roce 2011 Ve srovnání s rokem 2010, téměř dvě třetiny (17) zkoumaných společností  př...
Důvody změn souvisejících s investicemi Změna      chování spotřebitelů           je  podle  téměř  ...
Důvody změn souvisejících s investicemiJaký je podle Vás hlavní důvod změn souvisejících s investicemi do digitálníhomarke...
Oblasti investic v rámci digitálního marketingu V roce 2011 více než polovina zkoumaných společností jednoznačně investov...
Oblasti investic v rámci digitálního marketinguDo kterých z níže uvedených oblastí již investovala nebo chce investovat Va...
Investice do digitálních médií Téměř jedna třetina zkoumaných společností předpokládala, že v roce 2011 výrazně  zvýší p...
Investice do digitálních médiíZvýší nebo sníží se ve Vaší společnosti v roce 2011 podíl investic do placených médiívůči ne...
Využívaní kanálů digitálního marketingu V roce 2011 dvě třetiny zkoumaných společností jednoznačně využívaly nebo  pláno...
Využívaní kanálů digitálního marketinguKteré z níže uvedených kanálů digitálního marketingu využívá nebo chce využívatVaše...
Efektivita kanálů digitálního marketingu Dvě třetiny zkoumaných společností považují consumer website/ microsite (68%)  ...
Efektivita kanálů digitálního marketinguJak byste ohodnotil/a efektivitu níže uvedených kanálů digitálního marketingu?  ...
Hodnocení metrik reklamní účinnosti Za mimořádně důležité metriky reklamní účinnosti svých (klientských) projektů  považ...
Hodnocení metrik reklamní účinnosti Čas na stránce, CPM, metriky dle SPIRu a page views zhodnotily zkoumané  společnosti...
Oblasti rozvoje v roce 2011 V roce 2011 více než polovina zkoumaných společností jednoznačně získávala nebo  plánovala z...
Oblasti rozvoje v roce 2011Ve které z níže uvedených oblastí digitálního marketingu získáváte nebo chcetezískat zkušenosti...
Informační zdroje o chování spotřebitelů Informace o online profilu a chování spotřebitelů získávají zkoumané společnosti...
Informační zdroje o chování spotřebitelůZ jakých zdrojů získáváte informace o online profilu a chování spotřebitelů?   ...
Informační zdroje o nových technologiích a trendech Informace o nových technologiích a trendech v oblasti digitálního mar...
Informační zdroje o nových technologiích a trendechZ jakých zdrojů získáváte informace o nových technologiích a trendech v...
Průzkum připravila a realizovala Jana Filová v rámci svého doktorského studiana VŠE v Praze. V případě zájmu o publikování...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Digitální marketing pohledem digitálních agentur

2,705 views

Published on

Akademický a nekomerční průzkum členů Asociace.BIZ a sdružení Digitální Agentury, rovněž vybraných nečlenských agentur. Sběr dat: červen - září 2011.

Published in: Business

Digitální marketing pohledem digitálních agentur

 1. 1. Digitální marketing pohledem digitálních agentur členů Asociace.BIZ a sdružení Digitální Agentury v roce 2011 Jana Filová Listopad 2011
 2. 2. ShrnutíNásledující dokument mapuje pohled předních českých realizátorů digitálnícha internetových projektů na témata související s digitálním marketingem. Jehozákladem je nekomerční online průzkum členů Asociace.BIZ a sdružení Digitální Agentury,a vybraných nečlenských agentur. Výsledky mohou zaujmout nejen zkoumané společnosti,rovněž zadavatele online projektů a odborníky z oblasti marketingu obecně.K nejzajímavějším informacím patří srovnání využívání a efektivity kanálů digitálníhomarketingu, hodnocení metrik reklamní účinnosti, a informační zdroje o profilu a chováníspotřebitelů, nových technologiích a trendech.Dokument je rozdělen na 3 části:1. Hlavní zjištění2. Respondenti průzkumu3. Výsledky průzkumuDigitální marketing pohledem digitálních agentur. © Jana Filová, 2011 2
 3. 3. Metodika Datový soubor je tvořen odpověďmi všech členů Asociace.BIZ a sdružení Digitální Agentury, a dalších vybraných nečlenských agentur, které se rozhodly průzkumu zúčastnit. Představitelé digitálních agentur byli vyzváni k účasti v online dotazování. Průzkum byl anonymní. Sběr dat probíhal od června do září 2011. V uvedené době do obou sdružení přistoupili noví členové, kteří byli požádáni o vyplnění dotazníku, nebo některé zkoumané společnosti se staly členy obou sdružení. Analýza dat obsahuje rozdělení respondentů na skupiny podle členství v konkrétním sdružení, aktuální k začátku listopadu 2011. Údaje uvedené v grafech představují absolutní hodnoty nebo platná procenta odpovědí na danou otázku v rámci zkoumaného znaku nebo vybraného znaku z předdefinované škály. U většiny otázek jsou zobrazeny jak agregovaná data odpovědí všech respondentů, tak srovnání odpovědí v rámci 4 skupin: členů jen Asociace.BIZ, členů jen Digitální Agentury, členů obou sdružení a nečlenů.Digitální marketing pohledem digitálních agentur. © Jana Filová, 2011 3
 4. 4. 1. Hlavní zjištění Shrnutí nejdůležitějších výsledků průzkumuDigitální marketing pohledem digitálních agentur. © Jana Filová, 2011 4
 5. 5. Pracovní zdroje, outsourcing a interní know-how Samostatné oddělení digitálního marketingu má ve své organizační struktuře polovina ze všech zkoumaných společností, 6 z nich představují členové Asociace.BIZ a Digitální Agentury, 4 členové jen sdružení Digitální Agentury. Průměrný počet pracovníků těchto oddělení je 15. Téměř všechny zkoumané společnosti disponují vlastní pracovní pozicí nebo jiným zdrojem v oblasti designu a vývoje webových stránek (96%), hostingu a údržby webových stránek (86%) a webové analytiky (86%). Všichni (100%) členové obou sdružení a členové jen sdružení Digitální Agentury mají ve svém týmu pracovníka z oblasti kreativního vývoje digitální reklamy. Všichni členové jen sdružení Digitální Agentury (100%) disponují pracovní pozicí v oblasti digitálního brand managementu. Než budování vlastního know-how, (jednoznačně/ spíše ano) je pro většinu zkoumaných společností efektivnější outsourcing marketingového výzkumu (86%) a video produkce (75%). Za neefektivní pro outsourcing (jednoznačně/ spíše ne) jsou považovány oblasti designu a vývoje webových stránek (82%), kreativního vývoje webových stránek (79%) a webové analytiky (79%), strategického plánování (75%) a marketingu sociálních médií (71%).Digitální marketing pohledem digitálních agentur. © Jana Filová, 2011 5
 6. 6. Investice do digitálního marketingu a digitálních médií Ve srovnání s rokem 2010, téměř dvě třetiny (61%) zkoumaných společností předpokládaly v roce 2011 mírný nárůst množství digitálních projektů. 93% (jednoznačně/ spíše ano) souhlasí s tvrzením, že hlavním důvodem změn souvisejících s investicemi do digitálního marketingu je změna chování spotřebitelů. V roce 2011 většina zkoumaných společností (jednoznačně/ spíše ano) investovala nebo plánovala investovat do integrovaných online kampaní (89%), sociálních sítí (86%) a mobilních aplikací (86%). Naopak (spíše/ jednoznačně ne) neinvestovaly a neplánovaly investovat do externího marketingového výzkumu sociálních sítí prostřednictvím výzkumných agentur (61%), sociálního nakupování (57%) a využití bloggerů (54%). Téměř třetina (29%) zkoumaných společností předpokládala, že letos výrazně zvýší podíl investic do neplacených digitálních médií. Polovina zkoumaných společností předpokládala mírné zvýšení podílu investic do placených digitálních médií (50%) a zachování stejného podílu investic do placených tradičních médií (54%).Digitální marketing pohledem digitálních agentur. © Jana Filová, 2011 6
 7. 7. Využívání a efektivita marketingových kanálů, jejich měření V roce 2011 téměř všechny zkoumané společnosti (jednoznačně/ spíše ano) využívaly nebo plánovaly využívat jako kanál digitálního marketingu corporate website/ microsite (93%) a Facebook (93%). 86% zkoumaných společností (jednoznačně/ spíše ano) využívalo nebo plánovalo využívat v roce 2011 jako kanál digitálního marketingu consumer website/ microsite, který zároveň považují za jednoznačně nebo spíše efektivnější (96%) než corporate website/ microsite (93%) a Facebook (86%). Za mimořádně důležité metriky reklamní účinnosti jsou považovány povědomí o značce nebo produktu (57%) a získávání leadů/ kontaktů (54%). Představují nejdůležitější hodnotící metriky všeobecně. V sedmibodové hodnotící škále mimořádně důležité (1) až mimořádně nedůležité (7) tyto kategorie společnosti hodnotily pouze v škále 1 – 3, hodnocení žádné z nich nepřekročilo hranici mediánu. Naopak čas na stránce, CPM, metriky dle SPIRu nebo page views zkoumané společnosti zhodnotily nejčastěji v škále 2 – 5, minimum z nich tyto metriky považuje za mimořádně důležité.Digitální marketing pohledem digitálních agentur. © Jana Filová, 2011 7
 8. 8. Oblasti rozvoje v roce 2011 a nejdůležitější informační zdroje Webová analytika (89%) a marketing sociálních sítí (82%) jsou oblasti, ve kterých se (jednoznačně/ spíše ano) chce v roce 2011 rozvíjet většina zkoumaných společností. Nejdůležitější informační zdroj představují zahraniční odborná média. Zkoumané společnosti z nich (jednoznačně/ spíše ano) získávají jak informace o online profilu a chování spotřebitelů (86%), tak informace o nových technologiích a trendech v oblasti digitálního marketingu (93%). Informace o online profilu a chování spotřebitelů (jednoznačně/ spíše ano) získávají zkoumané společnosti také na odborných konferencích (82%), z českých odborných médií (75%) nebo v rámci nezávislých členských sdružení a business sítí (75%). Další významné zdroje informací o nových technologiích a trendech v oblasti digitálního marketingu (jednoznačně/ spíše ano) představují kolegové z oblasti marketingu (93%), odborné konference (82%) a sociální sítě (79%). Naopak dvě třetiny zkoumaných společností (spíše/ jednoznačně ne) nepoužívají informace z knižních publikací českých autorů (68%).Digitální marketing pohledem digitálních agentur. © Jana Filová, 2011 8
 9. 9. 2. Respondenti průzkumu Obrat v roce 2010 Lidské zdroje pro oblast digitálního marketingu Outsourcing vs. budování vlastního know-howDigitální marketing pohledem digitálních agentur. © Jana Filová, 2011 9
 10. 10. Seznam respondentů (abecední řazení)AARON GROUP MEDIA FACTORY Czech RepublicAMI Praha MOTION Mediabrandz friendz NETserviseBRANA Nydrle DigitalEt netera OgilvyInteractiveEuro RSCG 4D OnlioFG Forrest PragueBestGREY Digital Publicis ModemH1 SiteOneInternet Projekt SmarcomsLundegaard SYMBIO DigitalMARK/BBDO SymblazeMather Advertures WDF - Web Design FactoryMcCann Digital WundermanPoznámka: Rozdělení respondentů do skupin podle členství je aktuální k začátku listopadu 2011.Digitální marketing pohledem digitálních agentur. © Jana Filová, 2011 10
 11. 11. Respondenti podle členstvíPrůzkumu se zúčastnilo celkem 28 společností. Členové jen Asociace.BIZ Členové jen Digitální Agentury AARON GROUP Euro RSCG 4D AMI Praha GREY Digital brandz friendz MARK/BBDO Et netera McCann Digital FG Forrest MOTION Media H1 Symblaze Internet Projekt 21% 43% Lundegaard Členové Asociace.BIZ a Digitální NETservis Agentury Onlio 25% Mather Advertures SiteOne 11% MEDIA FACTORY Czech Republic WDF - Web Design Factory Nydrle Digital Nečlenové OgilvyInteractive eBRANA Publicis Modem PragueBest SYMBIO Digital Smarcoms WundermanPoznámka: Rozdělení respondentů do skupin podle členství je aktuální k začátku listopadu 2011.Digitální marketing pohledem digitálních agentur. © Jana Filová, 2011 11
 12. 12. Kontaktní osoby vyplňující dotazník Výchozí data o zkoumaných společnostech poskytli nejčastěji představitelé top managementu, konkrétně: 15 výkonných ředitelů a 4 marketingoví ředitelé. Mezi jiné pracovníky, kteří vyplnili dotazník jménem zkoumané společnosti, patří 2 vedoucí digitální divize agentury a 2 projektoví manažeři. Výkonný ředitel (CEO) 11% Marketingový ředitel 4% 4% Ředitel oddělení klientské podpory 3% Manažer marketingu 4% Kreativní ředitel 54% 7% Obchodní ředitel Ředitel výzkumu a vývoje 14% JinéDigitální marketing pohledem digitálních agentur. © Jana Filová, 2011 12
 13. 13. Preferovaný popis společnosti 11 zkoumaných společností preferuje popis digitální agentura a 8 internetová agentura, pouze 3 softwarová společnost. 4 společnosti by se popsaly jinak, z nich 1 agentura se charakterizuje na rozhraní internetové agentury a softwarové společnosti. Další 3 společnosti preferují popis Creative Digital Agency, komunikační agentura nebo webový integrátor. 14% Digitální agentura Internetová agentura 4% 4% 39% Softwarová společnost Dodavatel systémových řešení 11% Reklamní agentura Jiné 28%Digitální marketing pohledem digitálních agentur. © Jana Filová, 2011 13
 14. 14. Obrat v roce 2010 Obrat zkoumaných společností v roce 2010 pocházel pouze z České republiky. Žádná společnost neuvedla jiný stát. 1 společnost své příjmy nezveřejňuje. 6 6 6 Počet společností 4 3 3 3 2 2 2 1 1 1 0 5 - 10 10 - 20 20 - 30 30 - 40 40 - 50 50 - 60 60 - 70 90 - 100 > 100 Data nezveřejňuje Obrat v roce 2010 v mil. Kč 11 18 32 26 57 52 25 33 114 45 Průměrný počet pracovníků v dané kategoriiPoznámka: Zkoumané společnosti uváděly počty pracovníků aktuální pro rok 2011. Korelace obratu v roce 2010 a průměrného počtu zaměstnanců v roce 2011 je pouze přibližná (není 100% přesná).Digitální marketing pohledem digitálních agentur. © Jana Filová, 2011 14
 15. 15. Průměrný počet pracovníků Průměrný počet pracovníků ve všech zkoumaných společnostech je 35. Nejnižší uvedený počet pracovníků byl 8, nejvyšší 130. 8 8 7 Počet společností 6 5 4 2 2 1 1 1 1 1 1 0 < 10 10 - 19 20 - 29 30 - 39 40 - 49 50 - 59 70 - 79 80 - 89 90 - 99 > 100 Průměrný počet pracovníkůDigitální marketing pohledem digitálních agentur. © Jana Filová, 2011 15
 16. 16. Samostatné oddělení digitálního marketingu Samostatné oddělení digitálního marketingu má ve své organizační struktuře polovina ze všech zkoumaných společností. 9 9 6 6 4 3 3 2 2 1 1 0 Samostatné oddělení Bez samostatného odělení digitálního marketingu digitálního marketingu 15 13 17 10 3 5 45* 3 Průměrný počet pracovníků pro digitální marketing v dané kategorii Členové jen Asociace.BIZ Členové jen Digitální Agentury Členové Asociace.BIZ a Digitální AgenturyPoznámka: *Správná hodnota/ odpověď respondenta. NečlenovéDigitální marketing pohledem digitálních agentur. © Jana Filová, 2011 16
 17. 17. Vlastní pracovní nebo jiný zdroj pro digitální marketing Téměř všechny společnosti disponují vlastní pracovní pozicí nebo jiným zdrojem v oblasti designu a vývoje webových stránek (96%). Design a vývoj webových stránek Hosting a údržba webových stránek Webová analytika (důraz na optimalizaci ROI kampaní) 32% 36% 96% Marketing sociálních médií 39% 43% Kreativní vývoj digitální reklamy 86% Vývoj mobilních aplikací 46% Strategické plánování 54% 86% Monitoring sociálních médií 57% Digitální brand management 79% 61% 64% Nákup médií Psaní a editování blogů Management komunit sociálních sítí Video produkceGraf zobrazuje odpovědi AnoDigitální marketing pohledem digitálních agentur. © Jana Filová, 2011 17
 18. 18. Outsourcing vs. vlastní know-how V roce 2011 téměř polovina zkoumaných společnosti považovala za jednoznačně efektivnější outsourcing marketingového výzkumu (43%), nákupu médií (43%) a video produkce (43%), než budování interního know-how. Marketingový výzkum Nákup médií 11% 14% 43% Video produkce 18% Monitoring sociálních médií 21% Vývoj mobilních aplikací 43% 21% Management komunit sociálních sítí Psaní a editování blogů 25% 43% Hosting a údržba webových stránek 32% Marketing sociálních médií Kreativní vývoj digitální reklamyGraf zobrazuje odpovědi Jednoznačně anoDigitální marketing pohledem digitálních agentur. © Jana Filová, 2011 18
 19. 19. Outsourcing vs. vlastní know-howU kterých z níže uvedených činností považujete za efektivnější outsourcing nežbudování interního know-how? 0% 20% 40% 60% 80% 100% 33% 50% Marketingový výzkum 33% 50% 57% 43% 67% 58% 8% Nákup médií 33% 50% 29% 29% 33% 33% 58% 25% Video produkce 33% 50% 14% 43% 67% 50% 25% 17% 33% Monitoring sociálních médií 29% 29% 100% 25% 25% Vývoj mobilních aplikací 17% 50% 29% 43% 33% Členové jen Asociace.BIZ Členové jen Digitální Agentury Graf zobrazuje odpovědi: Členové Asociace.BIZ a Digitální Agentury Jednoznačně ano - vyznačeny plnou čárou Nečlenové Spíše ano - vyznačeny přerušovanou čárouDigitální marketing pohledem digitálních agentur. © Jana Filová, 2011 19
 20. 20. 3. Výsledky průzkumu Odhad růstu digitálních projektů v roce 2011 Oblasti investic do digitálního marketingu Investice do digitálních médií Využívaní a efektivita kanálů digitálního marketingu Hodnocení metrik reklamní účinnosti Oblasti rozvoje v rámci digitálního marketingu v roce 2011 Informační zdroje o chování spotřebitelů Informační zdroje o nových technologiích a trendechDigitální marketing pohledem digitálních agentur. © Jana Filová, 2011 20
 21. 21. Odhad růstu digitálních projektů v roce 2011 Ve srovnání s rokem 2010, téměř dvě třetiny (17) zkoumaných společností předpokládaly v roce 2011 mírný nárůst množství digitálních projektů. Jedna třetina (9) společností předpokládala výrazný nárůst a pouze 2 společnosti stejné množství. 6 6 5 5 5 Počet společností 4 2 2 2 1 1 1 0 Výrazný nárůst Mírný nárůst Stejné množství Členové jen Asociace.BIZ Členové jen Digitální Agentury Členové Asociace.BIZ a Digitální Agentury NečlenovéDigitální marketing pohledem digitálních agentur. © Jana Filová, 2011 21
 22. 22. Důvody změn souvisejících s investicemi Změna chování spotřebitelů je podle téměř poloviny (46%) zkoumaných společností jednoznačně hlavním důvodem změny investic do digitálního marketingu. 29% společností jednoznačně souhlasí s vlivem konkurenčních sil a dalšími důvody (souvisejícími s efektivitou, ROI, komunikací a navázáním osobního kontaktu s cílovou skupinou, novými technologiemi a globálními trendy atd.). Změna v chování spotřebitelů 29% 46% Konkurenční síly 7% Organizační efektivita Snižování nákladů v důsledku hospodářské krize 14% Shora nařízené směrnice 29% Jiné 14%Graf zobrazuje odpovědi Jednoznačně souhlasímDigitální marketing pohledem digitálních agentur. © Jana Filová, 2011 22
 23. 23. Důvody změn souvisejících s investicemiJaký je podle Vás hlavní důvod změn souvisejících s investicemi do digitálníhomarketingu? 0% 20% 40% 60% 80% 100% 33% 58% Změna v chování spotřebitelů 50% 50% 43% 43% 100% 42% 33% Konkurenční síly 33% 33% 57% 33% 33% 17% 42% Organizační efektivita 67% 14% 43% 33% 33% 8% 75% 67% Snižování nákladů v důsledku hospodářské krize 14% 71% 67% 33% 8% 17% Shora nařízené směrnice 17% 33% 57% 67% Členové jen Asociace.BIZ Členové jen Digitální Agentury Graf zobrazuje odpovědi: Členové Asociace.BIZ a Digitální Agentury Jednoznačně souhlasím - vyznačeny plnou čárou Nečlenové Spíše souhlasím - vyznačeny přerušovanou čárouDigitální marketing pohledem digitálních agentur. © Jana Filová, 2011 23
 24. 24. Oblasti investic v rámci digitálního marketingu V roce 2011 více než polovina zkoumaných společností jednoznačně investovala nebo plánovala investovat do integrovaných online kampaní (57%) využívajících microsites, Faceboook aktivity a přesah do offline, a do sociálních sítí (54%). Integrované online kampaně Sociální sítě 21% Mobilní aplikace 18% 21% 57% SEO 21% Digitální interakce se značkou 54% 29% Reklama na internetu E-mail marketing 36% 46% Virální/ sociální mediální kampaně 36% Aplikace pro vytváření sociálních sítí 43% 39% Digitální infrastruktura Hry JinéGraf zobrazuje odpovědi Jednoznačně anoDigitální marketing pohledem digitálních agentur. © Jana Filová, 2011 24
 25. 25. Oblasti investic v rámci digitálního marketinguDo kterých z níže uvedených oblastí již investovala nebo chce investovat Vašespolečnost v roce 2011? 0% 20% 40% 60% 80% 100% 42% 42% Integrované online kampaně 83% 17% 86% 14% 67% 33% 33% Sociální sítě 67% 33% 71% 29% 67% 33% 42% 42% Mobilní aplikace 67% 33% 43% 43% 33% 33% 42% 25% 33% 50% SEO 43% 29% 67% 33% 17% 33% Digitální interakce se značkou 83% 57% 29% 67% Členové jen Asociace.BIZ Členové jen Digitální Agentury Graf zobrazuje odpovědi: Členové Asociace.BIZ a Digitální Agentury Jednoznačně ano - vyznačeny plnou čárou Nečlenové Spíše ano - vyznačeny přerušovanou čárouDigitální marketing pohledem digitálních agentur. © Jana Filová, 2011 25
 26. 26. Investice do digitálních médií Téměř jedna třetina zkoumaných společností předpokládala, že v roce 2011 výrazně zvýší podíl investic neplacených digitálních médií (29%). Mírné zvýšení podílu investic do placených digitálních médií uvedlo 50% a zachování stejného podílu investic do placených tradičních médií 54% zkoumaných společností. 7% Neplacená digitální média Placená digitální média 29% Placená tradiční média 18%Graf zobrazuje odpovědi Výrazně zvýšíDigitální marketing pohledem digitálních agentur. © Jana Filová, 2011 26
 27. 27. Investice do digitálních médiíZvýší nebo sníží se ve Vaší společnosti v roce 2011 podíl investic do placených médiívůči neplaceným médiím? 60% 54% 50% 40% 36% 36% 32% 29% 21% 20% 18% 18% 7% 0% Výrazně zvýší Mírně zvýší Stejné množství Mírně klesne Výrazně klesne Neplacená digitální média Placená digitální média Placená tradiční médiaDigitální marketing pohledem digitálních agentur. © Jana Filová, 2011 27
 28. 28. Využívaní kanálů digitálního marketingu V roce 2011 dvě třetiny zkoumaných společností jednoznačně využívaly nebo plánovaly využívat jako kanál digitálního marketingu corporate website/ microsite (68%). Více než polovina zkoumaných společností společností využívala consumer website/ microsite (54%) a Facebook (54%). Corporate website/ microsite (1) 25% Consumer website/ microsite (2) 29% 68% Facebook 29% Twitter LinkedIn 36% 54% Mobilní web 43% 54% YouTube Mobilní aplikace (1) prezentace nebo popis firmy, organizaceGraf zobrazuje odpovědi Jednoznačně ano (2) prezentace nebo prodej produktů a služeb zákazníkůmDigitální marketing pohledem digitálních agentur. © Jana Filová, 2011 28
 29. 29. Využívaní kanálů digitálního marketinguKteré z níže uvedených kanálů digitálního marketingu využívá nebo chce využívatVaše společnost v roce 2011? 0% 20% 40% 60% 80% 100% 83% 17% Corporate website/ microsite 50% 33% 57% 29% 67% 33% 67% 17% Consumer website/ microsite 17% 67% 57% 29% 67% 33% 58% 42% Facebook 67% 33% 43% 43% 33% 33% 67% 17% 17% 50% Twitter 29% 43% 33% 33% 50% 25% LinkedIn 33% 33% 29% 14% 33% Členové jen Asociace.BIZ Členové jen Digitální Agentury Graf zobrazuje odpovědi: Členové Asociace.BIZ a Digitální Agentury Jednoznačně ano - vyznačeny plnou čárou Nečlenové Spíše ano - vyznačeny přerušovanou čárouDigitální marketing pohledem digitálních agentur. © Jana Filová, 2011 29
 30. 30. Efektivita kanálů digitálního marketingu Dvě třetiny zkoumaných společností považují consumer website/ microsite (68%) za jednoznačně efektivní kanál digitálního marketingu. Dvě pětiny zkoumaných společností považují za jednoznačně efektivní kanál digitálního marketingu corporate website/ microsite (39%), jedna pětina Facebook (21%). Consumer website/ microsite (2) 11% 11% Corporate website/ microsite (1) 11% Facebook 68% 18% Mobilní aplikace YouTube 21% Mobilní web 21% Blogy 39% 21% LinkedIn Twitter (1) prezentace nebo popis firmy, organizaceGraf zobrazuje odpovědi Jednoznačně efektivní (2) prezentace nebo prodej produktů a služeb zákazníkůmDigitální marketing pohledem digitálních agentur. © Jana Filová, 2011 30
 31. 31. Efektivita kanálů digitálního marketinguJak byste ohodnotil/a efektivitu níže uvedených kanálů digitálního marketingu? 0% 20% 40% 60% 80% 100% 68% 28% Consumer website/ microsite 50% 50% 86% 14% 67% 33% 40% 52% Corporate website/ microsite 100% 57% 29% 33% 67% 24% 64% Facebook 17% 83% 43% 57% 67% 24% 52% Mobilní aplikace 33% 67% 29% 57% 33% 24% 48% YouTube 33% 50% 29% 71% 67% Členové jen Asociace.BIZ Členové jen Digitální Agentury Graf zobrazuje odpovědi: Členové Asociace.BIZ a Digitální Agentury Jednoznačně efektivní - vyznačeny plnou čárou Nečlenové Spíše efektivní - vyznačeny přerušovanou čárouDigitální marketing pohledem digitálních agentur. © Jana Filová, 2011 31
 32. 32. Hodnocení metrik reklamní účinnosti Za mimořádně důležité metriky reklamní účinnosti svých (klientských) projektů považují zkoumané společnosti povědomí o značce nebo produktu (57%) a získávání leadů/ kontaktů (54%). 11% 11% Povědomí o značce nebo produktu 21% 57% Získávání leadů/ kontaktů Počet interakcí (přeposlání přátelům apod.) CTR (míra prokliku) Okamžitá ROI vypočítávána ze sledovaných tržeb 54%Graf zobrazuje odpovědi Mimořádně důležitéDigitální marketing pohledem digitálních agentur. © Jana Filová, 2011 32
 33. 33. Hodnocení metrik reklamní účinnosti Čas na stránce, CPM, metriky dle SPIRu a page views zhodnotily zkoumané společnosti jako spíše důležité až průměrně důležité metriky reklamní účinnosti. 39% 40% 32% 32% 30% 29% 29% 25% 21% 21% 20% 18% 18% 18% 14% 14% 11% 11% 10% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 0% 1 2 3 4 5 6 7 Mimořádně důležité Mimořádně nedůležité Čas na stránce CPM (cena za tisíc zobrazení) Metriky dle SPIRu (počet unikátních návštěvníků apod.) Page views (zobrazení stránky)Digitální marketing pohledem digitálních agentur. © Jana Filová, 2011 33
 34. 34. Oblasti rozvoje v roce 2011 V roce 2011 více než polovina zkoumaných společností jednoznačně získávala nebo plánovala získávat zkušenosti v oblasti webové analytiky (71%), marketingu sociálních médií (61%), designu a vývoje webových stránek (57%). Webová analytika (důraz na optimalizaci ROI kampaní) Marketing sociálních médií 21% 32% 71% Design a vývoj webových stránek 32% Kreativní vývoj digitální reklamy 39% 61% Monitoring sociálních médií Strategické plánování 39% 57% Management komunit sociálních sítí 43% Vývoj mobilních aplikací 46% 50% Digitální brand management Hosting a údržba webových stránek Marketingový výzkumGraf zobrazuje odpovědi Jednoznačně anoDigitální marketing pohledem digitálních agentur. © Jana Filová, 2011 34
 35. 35. Oblasti rozvoje v roce 2011Ve které z níže uvedených oblastí digitálního marketingu získáváte nebo chcetezískat zkušenosti v roce 2011? 0% 20% 40% 60% 80% 100% 67% 25% Webová analytika 50% 33% 86% 0% 100 50% 25% Marketing sociálních médií 50% 33% 86% 0% 67% 33% 67% 17% Design a vývoj webových stránek 33% 50% 57% 29% 67% 33% 25% 25% Kreativní vývoj digitální reklamy 67% 33% 86% 0% 33% 67% 50% 17% Monitoring sociálních médií 17% 67% 57% 29% 67% 33% Členové jen Asociace.BIZ Členové jen Digitální Agentury Graf zobrazuje odpovědi: Členové Asociace.BIZ a Digitální Agentury Jednoznačně ano - vyznačeny plnou čárou Nečlenové Spíše ano - vyznačeny přerušovanou čárouDigitální marketing pohledem digitálních agentur. © Jana Filová, 2011 35
 36. 36. Informační zdroje o chování spotřebitelů Informace o online profilu a chování spotřebitelů získávají zkoumané společnosti jednoznačně zejména prostřednictvím zahraničních (39%) a českých odborných médií (36%). Zahraniční odborná média 14% Česká odborná média 18% 39% Odborné konference a setkání 21% Odvětvové analytické zprávy Blogy 36% 21% Nástroje pro monitoring sociálních sítí Vlastní (in-house) výzkumné oddělení 25% 29% Konzultační společnosti 29% Nezávislá členská sdružení, business sítěGraf zobrazuje odpovědi Jednoznačně anoDigitální marketing pohledem digitálních agentur. © Jana Filová, 2011 36
 37. 37. Informační zdroje o chování spotřebitelůZ jakých zdrojů získáváte informace o online profilu a chování spotřebitelů? 0% 20% 40% 60% 80% 100% 33% 33% Zahraniční odborná média 50% 50% 29% 71% 67% 33% 50% 25% Česká odborná média 50% 29% 57% 67% 33% 33% 50% Odborné konference a setkání 17% 33% 14% 86% 67% 33% 33% 33% 67% Odvětvové analytické zprávy 29% 43% 67% 25% 33% Blogy 17% 50% 29% 43% 33% 33% Členové jen Asociace.BIZ Členové jen Digitální Agentury Graf zobrazuje odpovědi: Členové Asociace.BIZ a Digitální Agentury Jednoznačně ano - vyznačeny plnou čárou Nečlenové Spíše ano - vyznačeny přerušovanou čárouDigitální marketing pohledem digitálních agentur. © Jana Filová, 2011 37
 38. 38. Informační zdroje o nových technologiích a trendech Informace o nových technologiích a trendech v oblasti digitálního marketingu získávají zkoumané společnosti jednoznačně zejména prostřednictvím kolegů (68%) a ze zahraničních odborných médií (46%). Kolegové z oblasti marketingu Zahraniční odborná média 14%14% Sociální sítě 14% 68% Odborné konference a setkání 21% Marketingové blogy zahraničních společností, autorů 21% Nezávislá členská sdružení, business sítě 46% 29% Aplikace pro sdílení odkazů (Delicious, Digg apod.) Česká odborná média 29% 39% Sdílení RSS kanálů 29% 36% Knižní publikace zahraničních autorů Marketingové blogy českých společností nebo autorů Odvětvové analytické zprávyGraf zobrazuje odpovědi Jednoznačně anoDigitální marketing pohledem digitálních agentur. © Jana Filová, 2011 38
 39. 39. Informační zdroje o nových technologiích a trendechZ jakých zdrojů získáváte informace o nových technologiích a trendech v oblastidigitálního marketingu? 0% 20% 40% 60% 80% 100% 67% 25% Kolegové z oblasti marketingu 50% 50% 86% 14% 50% 42% 42% Zahraniční odborná média 67% 33% 29% 71% 67% 33% 25% 33% Sociální sítě 50% 50% 57% 29% 33% 67% 33% 50% 17% 50% Odborné konference a setkání 43% 43% 67% 33% 25% 33% Marketingové blogy zahraničních společností, autorů 33% 50% 29% 43% 33% 67% Členové jen Asociace.BIZ Členové jen Digitální Agentury Graf zobrazuje odpovědi: Členové Asociace.BIZ a Digitální Agentury Jednoznačně ano - vyznačeny plnou čárou Nečlenové Spíše ano - vyznačeny přerušovanou čárouDigitální marketing pohledem digitálních agentur. © Jana Filová, 2011 39
 40. 40. Průzkum připravila a realizovala Jana Filová v rámci svého doktorského studiana VŠE v Praze. V případě zájmu o publikování výsledků nebo další doplňující informaceo průzkumu adresujte své otázky na e-mail jana.filova@centrum.cz.Realizaci průzkumu podpořili Asociace.BIZ a sdružení Digitální Agentury.Garanty průzkumu byli pan Michal Kříž za Asociace.BIZ a pan Robert Haas za sdruženíDigitální Agentury. http://www.asociace.biz/ http://www.digitalniagentury.cz/Technologickou podporu průzkumu zabezpečila společnost Data Collect s.r.o. http://www.datacollect.cz/

×