Strategické plánování e-shopu aneb jak správně řídit marketing, vývoj i rozvoj e-shopu | Reshoper | 30. 1. 2020

Jan Kvasnička
Jan KvasničkaUX designer se specializací na zvyšování konverzního poměru, návrh a testování webů at Kvasnickajan.cz
Strategické plánování
e-shopu aneb jak správně
řídit marketing, vývoj i
rozvoj e-shopu
Kvasnička Jan
kvasnickajan.cz info@kvasnickajan.cz @Jan_Kvasnicka
Strategické plánování a
řízení?
Proč zrovna toto téma?
Strategie
Strategie je označení pro dlouhodobý plán
vytvořený k dosažení určitého cíle nebo cílů.
V praxi se jedná zpravidla o formalizovaný
dokument, který obsahuje popis prvních dvou
fází strategického cyklu, tedy popis mise
organizace, její vize, strategických cílů a
harmonogramu jejich realizace.
Kdo z vás má vytvořenou
strategii pro směrování
e-shopu?
Kdo z vás má vytvořenou
marketingovou strategii?
Kdo z vás loni vyrostl
obratem o více jak 20%?
Kdo z vás loni vyrostl
obratem o více jak 50%?
Kdo z vás loni vyrostl
obratem o více jak 100%?
Kdo z vás loni vyrostl
obratem o více jak 200%?
Kdo z vás s čistým svědomím
může říci, že jste splnili všechny
cíle pro rok 2019?
Kdo z vás vůbec měl nějaké
cíle pro rok 2019? J
Kdo z vás někdy viděl
nějakou strategii? J
Proč je strategie tak důležitá?
2018: 52 mio, 2019: 75 mio
(pouze B2C)
57 rozhovorů s e-shopy
různých velikostí
45-60 minut
Majitelé, marketing, stratégové, vedoucí role
Nejmenší 7 mio/2019, největší 570 mio/2019
Cíle výzkumu
Zjistit, jak jsou na tom e-shopy z pohledu strategie
Zjistit, jak se jim daří tuto strategii naplňovat a
co jim háže klacky pod nohy
Zjistit, co jim strategie vůbec přináší
Zjistit, zda k tomu u mých klientů přistupujeme správně
Výsledky mě hodně
překvapily
U některých e-shopů mají řád v chaosu, u jiných
jim přílišný tlak na strategii brání v růstu
“ Narovinu se přiznám, že jsme nikdy nic jako
strategii neměli. Hlavní metrika je pro nás
PNO a obrat, na více se nekoukáme. Stále
si myslím, že jsme příliš malí na to více
plánovat.
E-shop se sportovním vybavením, obrat 100+ mio za rok 2019
“ Plánování a strategie prostě nefunguje.
Každý den do toho něco vstupuje, je to jako
koukat do věštecké koule. Narovinu jsme
zvládli jen 2 z 11 hlavních cílů pro rok 2019.
E-shop s nářadím, obrat 120 mio za rok 2019
“ Celá strategie našeho e-shopu stála na jedné
slečně, která otěhotněla a my se z toho
snažíme už 2 roky vyhrabat. Stále nejsme
na číslech, které dokázala ona firmě přinést.
Nikdy by mě nenapadlo, že je firma závislá
na schopnostech jednoho člověka.
E-shop s chovatelskými potřebami, obrat 49 mio za rok 2019
“ Máme rozpočet na marketing průměrně
1,2 mio/měsíc, ale stále nevíme, jak z toho
vytěžit maximum. Zákazníky draze
nakupujeme, než abychom se zaměřili
na brand nebo SEO. Vývojář nestíhá a jsme
v kleštích.
E-shop s elektrem, obrat 300+ mio za rok 2019
“ Máme rozpočet na marketing průměrně
1,2 mio/měsíc, ale stále nevíme, jak z toho
vytěžit maximum. Zákazníky draze
nakupujeme, než abychom se zaměřili
na brand nebo SEO. Vývojář nestíhá a jsme
v kleštích.
E-shop s elektrem, obrat 300+ mio za rok 2019
“ Naše marketingová strategie vychází
z frameworku STDC, ale ten už neříká, kolik
bychom měli kde investovat nebo jak jej
nejlépe zavést do praxe. Točíme se v kruhu a
budeme najímat full service agenturu, aby
nám v tom udělala pořádek.
E-shop s módou, obrat 56 mio za rok 2019
“ Našim hlavním cílem bylo získávání nových
zákazníků, jelikož nemáme skoro žádné
opakované nákupy. Bohužel s agenturou jsme
to špatně komunikovali a v remarketingu jsme
utopili hodně peněz. Nyní se zaměřujeme
především na poznání chování zákazníků a
analytiku.
E-shop pro dům a zahradu, obrat 17 mio za rok 2019
“ Celý marketing stojí na PPC a výpočtu PNO.
Nová agentura nám PNO razantně snížila, což
ale vedlo k mnohem nižšímu obratu a zisku.
Přitom náš e-shop je založen na retenci a
potřebujeme více nových zákazníků, abychom
měli vyšší zisk.
E-shop s dekoracemi, obrat 33 mio za rok 2019
“ V rámci strategie jsme se snažili snížit
celkové měsíční náklady firmy a kladli jsme
na to velký důraz. Kdybychom ale raději
nabrali ještě jednoho vývojáře, tak jsme
mohli být dnes mnohem dále. Definovali jsme
si špatnou cestu ke splnění tohoto cíle!
E-shop s hobby vybavením, obrat 126 mio za rok 2019
“ Celý náš marketing po 4 roky stál
na fungování agentury mého kamaráda. Tam
se za poslední rok protočilo několik lidí, což
vedlo ke stagnaci našeho e-shopu. Nechali
jsme si udělat audit, což vedlo k výměně
agentury a nyní opět rosteme meziročně
o 40%.
E-shop s dětským zbožím, obrat 41 mio za rok 2019
“ Už 2 roky máme připraven konfigurátor
pro přehlednější výběr (280k byla cena i
s testováním), ale naši vývojáři se k němu
stále nedostali. Nyní vůbec neodpovídá našim
potřebám a budeme jej muset celý navrhnout
znovu. Neumíme plánovat práci pro vývojáře,
oni nám to řídí a to nám nevyhovuje.
E-shop s nábytkem, obrat 80+ mio za rok 2019
Viděl jsem i hodně kladných
příkladů a inspirace
Moc za to všem účastníkům děkuji!
Shrnutí a co dále?
Neexistuje něco jako univerzální strategie,
každý e-shop je v úplně jiné situaci
Vlivy na strategii
Kategorie e-shopu
Velikost e-shopu: obrat, počet lidí, šíře nabídky
Vlastní sklady a vliv skladovosti na objednávky
Znalosti v oblasti marketingu, vyhodnocování,
analytiky, finančního řízení, projektového řízení
…
Stagnace a zlepšení základů firmy
je možná strategie
Strategie vždy nutně neznamená růst
Někdy je potřeba firmu připravit tak, aby vůbec ustála
růst
Položili jste si někdy otázku, jak velký růst dokáže
vaše firma ustát?
Dnes bych vám chtěl ukázat,
kam se díky prvkům
strategie můžete dostat
Ale samozřejmě za 30 minut strategii
nevytvoříme…
Vzory ke stažení
bit.ly/kvasnicka-reshoper-2020
1. Strategie plánování pro e-shop
Strategie v marketingu
Strategie pro vývoj a rozvoj e-shopu
Strategické plánování e-shopu aneb jak správně řídit marketing, vývoj i rozvoj e-shopu | Reshoper | 30. 1. 2020
Strategické plánování e-shopu aneb jak správně řídit marketing, vývoj i rozvoj e-shopu | Reshoper | 30. 1. 2020
Objectives and key results
(OKR)
Metoda, díky které se naučíte správně plánovat
a prioritizovat
Kdo z vás již OKR využívá?
Strategické plánování e-shopu aneb jak správně řídit marketing, vývoj i rozvoj e-shopu | Reshoper | 30. 1. 2020
Strategické plánování e-shopu aneb jak správně řídit marketing, vývoj i rozvoj e-shopu | Reshoper | 30. 1. 2020
Cíle (Objectives)
Nejčastěji si definujeme kvartální a roční cíle
Kvartální cíle máme vždy minimálně na půl roku dopředu
Nemělo by jich být příliš mnoho: 3-5, jinak se nám tříští
pozornost
Cíle by měly být odvážné, snažíme se vyburcovat tým
ke zlepšení
Buďte přísní při vyhodnocování
Klíčové výsledky (Key results)
Ke každému cíli si přiřaďte maximálně 5 klíčových
výsledků
Klíčové výsledky musí být snadno měřitelné
Klíčovým výsledkem může být i fakt, že něco bylo nebo
nebylo splněno, tedy hodnota 1 nebo 0
Zde si přiřazujeme, kdo nám do daného klíčového výsledku
vstupuje, abychom věděli, kdo má možnost jej ovlivnit
Konkrétní kroky (Iniciatives)
Jednotlivé kroky a činnosti, které plní daní jednotlivci
Konkrétní kroky přímo ovlivňují klíčové výsledky
Nejdůležitější je prioritizace jednotlivých úkolů a
potenciál k naplnění klíčového výsledku
Kolik konkrétních kroků si zapsat? Máme i listy 80 kroků –
prioritizace je základ!
Zjednodušený příklad
Cíl: zvýšit povědomí o značce Alkohol.cz
Klíčový výsledek: získat na Instagramu 1000 nových
sledujících v daném kvartálu
Konkrétní úkol: každý den přidat na Instagram jeden
příspěvek dle vizuální a komunikační tonality a předem
připraveného pubklikačního plánu
Konkrétní úkol: jednou týdně vysílat na Instagram TV pro
podporu kampaní dle vizuální a komunikační …
DataStudio listopad 2018
DataStudio listopad 2019
OKR vs KPI
Pomocí OKR definujete hlavní cíle a konkrétní činnosti,
kterými jich dosáhnete
KPI jsou měřící ukazatele, které vám pomohou
kontrolovat váš posun směrem k OKR
KPI postrádají konkrétní plán akce. Obsahují pouze cíl a
metriku, pomocí které měříte, jak si vedete
OKR vs KPI
Analytik v týmu je obrovskou výhodou,
na vše ostatní je tady Tomáš Hanáček
Shrnutí
Díky OKR se firma systematicky posouvá
Dokážeme vyhodnotit, proč jednotlivé cíle nebyly
splněny a zapracovat na nápravě
Každý člen týmu ví, jak může přispět k naplnění cílů
Díky OKR minimalizujeme plýtvání energie
na nepodstatné úkoly a tříštění pozornosti členů týmu
Strategie plánování pro e-shop
2. Strategie v marketingu
Strategie pro vývoj a rozvoj e-shopu
Marketingová strategie
Základní strategie, bez které se neobejdete
Kdo z vás má vytvořenou
marketingovou strategii?
Co vše vaše MKT strategie
obsahuje?
Marketingová strategie
Všichni víme, že bychom ji měli mít
Každý o ní má jiné představy a očekávání (výzkum
to potvrdil)
Velká díra na trhu, málokdo má schopnosti a zkušenosti
ji vytvořit
Je to bájný jednorožec, každý by ji chtěl mít, ale skoro
nikdo ji neviděl :D
Publikační plán
Začneme něčím, co zvládne každý
“ Pořád dokola si na poradách připomínáme,
kdo má co dělat a kdy bude jaká kampaň.
Zápis z porady máme, ale nikdo se na něj
zpětně nedívá. Chybí nám projekťák, který
by tomu dal systém.
E-shop s mobilními telefony, obrat 180 mio za rok 2019
Strategické plánování e-shopu aneb jak správně řídit marketing, vývoj i rozvoj e-shopu | Reshoper | 30. 1. 2020
Strategické plánování e-shopu aneb jak správně řídit marketing, vývoj i rozvoj e-shopu | Reshoper | 30. 1. 2020
Publikační plán
Úkoly v rámci jedné kampaně mají stejnou barvu
Splněné úkoly mají zelené pozadí, aby bylo vidět,
co již máme dokončeno
Každý člen týmu má přístup
Loňský rok jsme zkopírovali a vytvořili základ
publikačního plánu – ušetřeny desítky až stovky hodin
práce
Publikační plán a jeho dopady
Každý člen týmu ví, co se kdy bude provádět, i vedení!
Úkoly jsou napojeny na systém pro projektové řízení
Projekťák má mnohem větší přehled o prioritách
Můžeme využívat checklisty na opakované úkoly
Přímá návaznost na OKR
Spokojenější tým, méně nervů, snadnější prioritizace
denní práce pro každého J
Checklisty
Šetřete si čas, peníze, nervy
Strategické plánování e-shopu aneb jak správně řídit marketing, vývoj i rozvoj e-shopu | Reshoper | 30. 1. 2020
“ Vždy mě nasere, když máme kampaň, máme
superdrahé fotky, a ta holka to na ty socky
prostě nedá! Ještě k tomu v mailingu najdu
staré fotky. Zbytečně nevyužíváme potenciál
toho, co připravíme! Špatně si předáváme
informace.
E-shop se sportovním vybavením, obrat 100+ mio za rok 2019
Checklisty – v čem jsme se zlepšili
Naučili jsme se lidi v týmu nezahlcovat e-maily
Postupně přidáváme úkoly do checklistů, na které
se zapomínalo – probíhá jejich optimalizace
Dokážeme mnohem lépe vyhodnotit náklady spojené
s kampaněmi
Vytváříme si vzory, například pro grafiku, šablony, e-maily
Základním checklistem pro všechny e-shopy je online
kampaň
Strategické plánování e-shopu aneb jak správně řídit marketing, vývoj i rozvoj e-shopu | Reshoper | 30. 1. 2020
Strategické plánování e-shopu aneb jak správně řídit marketing, vývoj i rozvoj e-shopu | Reshoper | 30. 1. 2020
Strategické plánování e-shopu aneb jak správně řídit marketing, vývoj i rozvoj e-shopu | Reshoper | 30. 1. 2020
Strategické plánování e-shopu aneb jak správně řídit marketing, vývoj i rozvoj e-shopu | Reshoper | 30. 1. 2020
Strategické plánování e-shopu aneb jak správně řídit marketing, vývoj i rozvoj e-shopu | Reshoper | 30. 1. 2020
Strategické plánování e-shopu aneb jak správně řídit marketing, vývoj i rozvoj e-shopu | Reshoper | 30. 1. 2020
Strategické plánování e-shopu aneb jak správně řídit marketing, vývoj i rozvoj e-shopu | Reshoper | 30. 1. 2020
“ Přiznám se, že než jsme si zavedli checklisty,
tak to byl chaos, řešení úkolů na poslední
chvíli nebo jejich ignorace. Nyní máme
některé kampaně připraveny i 14 dní dopředu
a to je sakra rozdíl!
Majitel Alkohol.cz
Týmový disk nebo jedno
uložiště
Naučte se využívat vše, co již máte vytvořeno
Mějte kompletní zálohu všech vašich činností
“ 2 roky jsme spolupracovali s agenturou
na sociální sítě a focení. Poté jsme
se rozhádali a k našemu zděšení jsme zjistili,
že v e-mailech máme jen 10% všech
fotografií, které kdy vytvořili. Zbytek jsme
nikdy neviděli, smlouva byla nedostatečná.
E-shop s kuchyňským vybavením, obrat 90 mio za rok 2019
“ Měli jsme velkou šanci získat investora. Ten
chtěl jako jednu z prvních věcí vědět, kolik
know-how a informací zůstane ve firmě,
pokud z ní všichni odejdou. Zjistili jsme, že nic
takového nemáme zajištěno…
E-shop s hobby vybavením, obrat 126 mio za rok 2019
Týmový disk nebo jedno uložiště
Máme kompletní historii všech aktivit, vizuálů, vzorů,
fotografií, nápadů
Ukládáme i zdrojové soubory grafiků, fotografů a dalších
Učíme se lépe využívat to, co již bylo jednou vytvořeno
Máme jistotu, že všechny investice a materiály zůstanou
vždy ve firmě a neodejdou s některým z členů firmy pryč
Strategické plánování e-shopu aneb jak správně řídit marketing, vývoj i rozvoj e-shopu | Reshoper | 30. 1. 2020
Strategické plánování e-shopu aneb jak správně řídit marketing, vývoj i rozvoj e-shopu | Reshoper | 30. 1. 2020
Strategické plánování e-shopu aneb jak správně řídit marketing, vývoj i rozvoj e-shopu | Reshoper | 30. 1. 2020
Strategické plánování e-shopu aneb jak správně řídit marketing, vývoj i rozvoj e-shopu | Reshoper | 30. 1. 2020
Strategie plánování pro e-shop
Strategie v marketingu
3. Strategie pro vývoj a rozvoj e-shopu
StyleGuide a DesignSystém
Naučte se šetřit hodiny vašich vývojářů
Pracujte lépe se zapamatovatelností značky
“ Rádi bychom se posunuli kupředu, ale
náš vývojář nás brzdí. Stále jim
připomínkujeme ty stejné chyby dokola! Žere
to zbytečně moc času, peněz a nervů.
E-shop s dětským zbožím, obrat 41 mio za rok 2019
StyleGuide není
LogoManuál!
StyleGuide
Jednotné zpracování prvků a komponent na webu
Můžeme jednotlivé prvky a komponenty snadněji
optimalizovat a testovat
Zjednodušení a zrychlení vývoje – menší chybovost, méně
připomínek (prosím, to chci všude!)
Rychlejší adaptace nového člena týmu v rámci vizuálu a
brandu
Šetříme si čas a finance
StyleGuide nám definuje
Barvy
Hover efekty
Písma
Nadpisy
Práce s obsahem
Citace
Seznamy
Tlačítka
Odkazy
Formuláře
Tabulky
Hlášky
Atd.
BarvyBarvy
Písma
Nadpisy
Nadpisy
Práce
s obsahem
Seznamy
Tlačítka
Tlačítka
Tlačítka
Formuláře
Formuláře
Formuláře
Tabulky
Hlášky
Grid
Použití napříč celou komunikací firmy
Web
Bannery
Letáky
Interní materiály
Merch
Billboardy
Atd.
DesignSystém je sen
každého vývojáře
Strategické plánování e-shopu aneb jak správně řídit marketing, vývoj i rozvoj e-shopu | Reshoper | 30. 1. 2020
DesignSystém definuje
Komponenty
Moduly
Zdrojové kódy, vzory, standardizace kódu
Responzivitu a chování prvků
Verzování vývoje
Vytváříme dokumentaci
Příklad
Příklad
Příklad
Příklad
Příklad
Příklady
https://polaris.shopify.com/components/get-started#navigation
http://ux.mailchimp.com/patterns/grid
Kompetenční matice
Pokud jste ji ještě nevytvořili, nyní je ten
správný čas
Strategické plánování e-shopu aneb jak správně řídit marketing, vývoj i rozvoj e-shopu | Reshoper | 30. 1. 2020
Interní wiki
Předcházejte problémům a učte členy svého
týmu
“ Jako šéfa marketingu mě bombardovali naši
junioři stále se opakujícími dotazy. Vytvoření
firemní wiki nám ušetřilo spoustu peněz a
nervů, díky za to!
E-shop s domácími potřebami, obrat 226 mio za rok 2019
Interní wiki
Definice procesů, složitějších úkolů a zodpovědností
Všechny problémy vznikající ve firmě se zapisují,
aby se jim předešlo
Pokud do firmy přijde nový člověk, přečte si zápis
ke své pozici
Snažíme se wiki neustále doplňovat a aktualizovat
Není to desítkách hodin měsíčně!
Prioritizace úkolů
Naučte se jako první dělat to, co má největší
vliv na byznys!
Strategické plánování e-shopu aneb jak správně řídit marketing, vývoj i rozvoj e-shopu | Reshoper | 30. 1. 2020
Závěrem
Doporučení na závěr
Nepodceňujte význam strategie
Naučte se využívat OKR a zaveďte je co nejdříve do praxe
Využívejte publikační plán a checklisty
Týmový disk a procesy nad ním jsou nutnost!
Kompetenční matice je základ projektového řízení
StyleGuide a DesignSystém vám pomohou s brandem a
vývojem – šetřete si peníze, nervy i čas
Nenuťte uživatele
přemýšlet
Kvasnička Jan
kvasnickajan.cz info@kvasnickajan.cz @Jan_Kvasnicka
1 of 121

Recommended

Eshopista: Data pro expanzi - Jenda Perla (Dataweps) by
Eshopista: Data pro expanzi - Jenda Perla (Dataweps) Eshopista: Data pro expanzi - Jenda Perla (Dataweps)
Eshopista: Data pro expanzi - Jenda Perla (Dataweps) Dataweps s. r. o.
332 views23 slides
Funkční projektové řízení pro zákaznickou podporu | SupportDay 29. 5. 2019 by
Funkční projektové řízení pro zákaznickou podporu | SupportDay 29. 5. 2019Funkční projektové řízení pro zákaznickou podporu | SupportDay 29. 5. 2019
Funkční projektové řízení pro zákaznickou podporu | SupportDay 29. 5. 2019Jan Kvasnička
1.4K views127 slides
Spolupráce PPC a UX | PPC camp | 2. 9. 2018 by
Spolupráce PPC a UX | PPC camp | 2. 9. 2018Spolupráce PPC a UX | PPC camp | 2. 9. 2018
Spolupráce PPC a UX | PPC camp | 2. 9. 2018Jan Kvasnička
1.8K views201 slides
Funkční projektové řízení pro e-shop | Reshoper 29. 1. 2019 by
Funkční projektové řízení pro e-shop | Reshoper 29. 1. 2019Funkční projektové řízení pro e-shop | Reshoper 29. 1. 2019
Funkční projektové řízení pro e-shop | Reshoper 29. 1. 2019Jan Kvasnička
4.5K views108 slides
Marketingový framework PAVRD by
Marketingový framework PAVRDMarketingový framework PAVRD
Marketingový framework PAVRDTaste Medio
855 views35 slides
Marketingovy plan by
Marketingovy planMarketingovy plan
Marketingovy planJana Herotova
1.5K views25 slides

More Related Content

What's hot

UJEP - FSE - Speciální disciplíny online marketingu by
UJEP - FSE - Speciální disciplíny online marketinguUJEP - FSE - Speciální disciplíny online marketingu
UJEP - FSE - Speciální disciplíny online marketinguSun Marketing
260 views87 slides
Coe2019 | Jak poznat svého zákazníka by
Coe2019 | Jak poznat svého zákazníkaCoe2019 | Jak poznat svého zákazníka
Coe2019 | Jak poznat svého zákazníkaPavel Kroupa
61 views85 slides
Propagují vaše produktové inzeráty správné produkty? || ROI Hunter, #ppcresta... by
Propagují vaše produktové inzeráty správné produkty? || ROI Hunter, #ppcresta...Propagují vaše produktové inzeráty správné produkty? || ROI Hunter, #ppcresta...
Propagují vaše produktové inzeráty správné produkty? || ROI Hunter, #ppcresta...Olena Romanova
262 views39 slides
Restartup People - Rozvíjíme vaše lidi by
Restartup People - Rozvíjíme vaše lidiRestartup People - Rozvíjíme vaše lidi
Restartup People - Rozvíjíme vaše lidiRestartup
1.5K views7 slides
Restartup Campaigns - SuccessStory. Nastavíme vaši permanentní kampaň by
Restartup Campaigns - SuccessStory. Nastavíme vaši permanentní kampaňRestartup Campaigns - SuccessStory. Nastavíme vaši permanentní kampaň
Restartup Campaigns - SuccessStory. Nastavíme vaši permanentní kampaňRestartup
349 views28 slides
PR and Social Media (Media Monday presentation in Czech) by
PR and Social Media (Media Monday presentation in Czech)PR and Social Media (Media Monday presentation in Czech)
PR and Social Media (Media Monday presentation in Czech)Adam Zbiejczuk
502 views12 slides

What's hot(20)

UJEP - FSE - Speciální disciplíny online marketingu by Sun Marketing
UJEP - FSE - Speciální disciplíny online marketinguUJEP - FSE - Speciální disciplíny online marketingu
UJEP - FSE - Speciální disciplíny online marketingu
Sun Marketing260 views
Coe2019 | Jak poznat svého zákazníka by Pavel Kroupa
Coe2019 | Jak poznat svého zákazníkaCoe2019 | Jak poznat svého zákazníka
Coe2019 | Jak poznat svého zákazníka
Pavel Kroupa61 views
Propagují vaše produktové inzeráty správné produkty? || ROI Hunter, #ppcresta... by Olena Romanova
Propagují vaše produktové inzeráty správné produkty? || ROI Hunter, #ppcresta...Propagují vaše produktové inzeráty správné produkty? || ROI Hunter, #ppcresta...
Propagují vaše produktové inzeráty správné produkty? || ROI Hunter, #ppcresta...
Olena Romanova262 views
Restartup People - Rozvíjíme vaše lidi by Restartup
Restartup People - Rozvíjíme vaše lidiRestartup People - Rozvíjíme vaše lidi
Restartup People - Rozvíjíme vaše lidi
Restartup1.5K views
Restartup Campaigns - SuccessStory. Nastavíme vaši permanentní kampaň by Restartup
Restartup Campaigns - SuccessStory. Nastavíme vaši permanentní kampaňRestartup Campaigns - SuccessStory. Nastavíme vaši permanentní kampaň
Restartup Campaigns - SuccessStory. Nastavíme vaši permanentní kampaň
Restartup349 views
PR and Social Media (Media Monday presentation in Czech) by Adam Zbiejczuk
PR and Social Media (Media Monday presentation in Czech)PR and Social Media (Media Monday presentation in Czech)
PR and Social Media (Media Monday presentation in Czech)
Adam Zbiejczuk502 views
Zvyšte výkonnost svého týmu by Roman Ripa
Zvyšte výkonnost svého týmu Zvyšte výkonnost svého týmu
Zvyšte výkonnost svého týmu
Roman Ripa327 views
Jana Nádvorníková - Pojďte naproti výkonu PPC kampaní (ShopCamp 2015) by ShopCamp
Jana Nádvorníková - Pojďte naproti výkonu PPC kampaní (ShopCamp 2015)Jana Nádvorníková - Pojďte naproti výkonu PPC kampaní (ShopCamp 2015)
Jana Nádvorníková - Pojďte naproti výkonu PPC kampaní (ShopCamp 2015)
ShopCamp605 views
Restartup Brands - Strategie re/startu značky pro firmy a startupy by Restartup
Restartup Brands - Strategie re/startu značky pro firmy a startupyRestartup Brands - Strategie re/startu značky pro firmy a startupy
Restartup Brands - Strategie re/startu značky pro firmy a startupy
Restartup262 views
Affiliate konference - Pokročilá optimalizace PPC reklamy na Facebooku by Sun Marketing
Affiliate konference - Pokročilá optimalizace PPC reklamy na FacebookuAffiliate konference - Pokročilá optimalizace PPC reklamy na Facebooku
Affiliate konference - Pokročilá optimalizace PPC reklamy na Facebooku
Sun Marketing1.5K views
Workshop - David Beška - Proč není nejdůležitějším členem marketingu člověk, ... by ShopCamp
Workshop - David Beška - Proč není nejdůležitějším členem marketingu člověk, ...Workshop - David Beška - Proč není nejdůležitějším členem marketingu člověk, ...
Workshop - David Beška - Proč není nejdůležitějším členem marketingu člověk, ...
ShopCamp1.1K views
Hana Trolerová | Bonami | by Targito
Hana Trolerová | Bonami | Hana Trolerová | Bonami |
Hana Trolerová | Bonami |
Targito57 views
Efektivnější inovace díky uživatelům by Sherpas
Efektivnější inovace díky uživatelůmEfektivnější inovace díky uživatelům
Efektivnější inovace díky uživatelům
Sherpas719 views
EBX2019 – workshop Mereni HR marketingu by BrandBakers
EBX2019 – workshop Mereni HR marketinguEBX2019 – workshop Mereni HR marketingu
EBX2019 – workshop Mereni HR marketingu
BrandBakers563 views
IAC 2018 - Atribuce z pohledu agentury by Sun Marketing
IAC 2018 - Atribuce z pohledu agenturyIAC 2018 - Atribuce z pohledu agentury
IAC 2018 - Atribuce z pohledu agentury
Sun Marketing290 views
Vodafone Napad Roku - Digital Marketing a Sales by Ondrej Skrehota
Vodafone Napad Roku - Digital Marketing a SalesVodafone Napad Roku - Digital Marketing a Sales
Vodafone Napad Roku - Digital Marketing a Sales
Ondrej Skrehota834 views
Buďte firma, na kterou kandidáti letí. by Matej Matolin
Buďte firma, na kterou kandidáti letí.Buďte firma, na kterou kandidáti letí.
Buďte firma, na kterou kandidáti letí.
Matej Matolin30 views

Similar to Strategické plánování e-shopu aneb jak správně řídit marketing, vývoj i rozvoj e-shopu | Reshoper | 30. 1. 2020

Project Restart 2023: Petr Bernadič - Jak komunikovat projekt, za který zákaz... by
Project Restart 2023: Petr Bernadič - Jak komunikovat projekt, za který zákaz...Project Restart 2023: Petr Bernadič - Jak komunikovat projekt, za který zákaz...
Project Restart 2023: Petr Bernadič - Jak komunikovat projekt, za který zákaz...Taste
129 views28 slides
intoit: Designujeme digitální zážitky. Jak? Podívejte se na naše případové st... by
intoit: Designujeme digitální zážitky. Jak? Podívejte se na naše případové st...intoit: Designujeme digitální zážitky. Jak? Podívejte se na naše případové st...
intoit: Designujeme digitální zážitky. Jak? Podívejte se na naše případové st...Pavel Šmejkal
347 views13 slides
Jak stanovit rozpočet na marketing a vyhodnocovat investice do marketingu | R... by
Jak stanovit rozpočet na marketing a vyhodnocovat investice do marketingu | R...Jak stanovit rozpočet na marketing a vyhodnocovat investice do marketingu | R...
Jak stanovit rozpočet na marketing a vyhodnocovat investice do marketingu | R...RobertNemec.com
16.1K views38 slides
Marketingový workshop: Představení: Krutiš (www.krutis.com) by
Marketingový workshop: Představení: Krutiš (www.krutis.com)Marketingový workshop: Představení: Krutiš (www.krutis.com)
Marketingový workshop: Představení: Krutiš (www.krutis.com)Michal Krutiš
5.2K views34 slides
Internetový marketing - poradenství, Optimalizátoři.cz by
Internetový marketing - poradenství, Optimalizátoři.czInternetový marketing - poradenství, Optimalizátoři.cz
Internetový marketing - poradenství, Optimalizátoři.czIt poradce
557 views18 slides
Digisemestr 2022 - Facebook reklama z praxe.pdf by
Digisemestr 2022 - Facebook reklama z praxe.pdfDigisemestr 2022 - Facebook reklama z praxe.pdf
Digisemestr 2022 - Facebook reklama z praxe.pdfHonza Bartoš
180 views103 slides

Similar to Strategické plánování e-shopu aneb jak správně řídit marketing, vývoj i rozvoj e-shopu | Reshoper | 30. 1. 2020(20)

Project Restart 2023: Petr Bernadič - Jak komunikovat projekt, za který zákaz... by Taste
Project Restart 2023: Petr Bernadič - Jak komunikovat projekt, za který zákaz...Project Restart 2023: Petr Bernadič - Jak komunikovat projekt, za který zákaz...
Project Restart 2023: Petr Bernadič - Jak komunikovat projekt, za který zákaz...
Taste129 views
intoit: Designujeme digitální zážitky. Jak? Podívejte se na naše případové st... by Pavel Šmejkal
intoit: Designujeme digitální zážitky. Jak? Podívejte se na naše případové st...intoit: Designujeme digitální zážitky. Jak? Podívejte se na naše případové st...
intoit: Designujeme digitální zážitky. Jak? Podívejte se na naše případové st...
Pavel Šmejkal347 views
Jak stanovit rozpočet na marketing a vyhodnocovat investice do marketingu | R... by RobertNemec.com
Jak stanovit rozpočet na marketing a vyhodnocovat investice do marketingu | R...Jak stanovit rozpočet na marketing a vyhodnocovat investice do marketingu | R...
Jak stanovit rozpočet na marketing a vyhodnocovat investice do marketingu | R...
RobertNemec.com16.1K views
Marketingový workshop: Představení: Krutiš (www.krutis.com) by Michal Krutiš
Marketingový workshop: Představení: Krutiš (www.krutis.com)Marketingový workshop: Představení: Krutiš (www.krutis.com)
Marketingový workshop: Představení: Krutiš (www.krutis.com)
Michal Krutiš5.2K views
Internetový marketing - poradenství, Optimalizátoři.cz by It poradce
Internetový marketing - poradenství, Optimalizátoři.czInternetový marketing - poradenství, Optimalizátoři.cz
Internetový marketing - poradenství, Optimalizátoři.cz
It poradce557 views
Digisemestr 2022 - Facebook reklama z praxe.pdf by Honza Bartoš
Digisemestr 2022 - Facebook reklama z praxe.pdfDigisemestr 2022 - Facebook reklama z praxe.pdf
Digisemestr 2022 - Facebook reklama z praxe.pdf
Honza Bartoš180 views
2019 coe affiliate-z-nadhledu by Roman Dobiáš
2019 coe affiliate-z-nadhledu2019 coe affiliate-z-nadhledu
2019 coe affiliate-z-nadhledu
Roman Dobiáš108 views
Poslední středa - Plánování online budgetu by H1.cz
Poslední středa - Plánování online budgetuPoslední středa - Plánování online budgetu
Poslední středa - Plánování online budgetu
H1.cz498 views
Jak na socialni site v B2B - Filip Frid by Filip Frid
Jak na socialni site v B2B - Filip FridJak na socialni site v B2B - Filip Frid
Jak na socialni site v B2B - Filip Frid
Filip Frid570 views
Marketing pro e-shopy: Dobrá příprava – polovina úspěchu by SOVA NET
Marketing pro e-shopy: Dobrá příprava – polovina úspěchuMarketing pro e-shopy: Dobrá příprava – polovina úspěchu
Marketing pro e-shopy: Dobrá příprava – polovina úspěchu
SOVA NET917 views
Jsme ještě PPC specialisté? by Taste Medio
Jsme ještě PPC specialisté?Jsme ještě PPC specialisté?
Jsme ještě PPC specialisté?
Taste Medio337 views
Project Restart 2023: Matěj Kapošváry - Jak řídit agenturu, ať máte více času... by Taste
Project Restart 2023: Matěj Kapošváry - Jak řídit agenturu, ať máte více času...Project Restart 2023: Matěj Kapošváry - Jak řídit agenturu, ať máte více času...
Project Restart 2023: Matěj Kapošváry - Jak řídit agenturu, ať máte více času...
Taste83 views
Click it - Plánování a realizace Facebook kampaní - workshop 21. 4. 2018 by Sun Marketing
Click it - Plánování a realizace Facebook kampaní - workshop 21. 4. 2018Click it - Plánování a realizace Facebook kampaní - workshop 21. 4. 2018
Click it - Plánování a realizace Facebook kampaní - workshop 21. 4. 2018
Sun Marketing296 views
Co Vám neřekli o online marketingu by Michal Blažek
Co Vám neřekli o online marketinguCo Vám neřekli o online marketingu
Co Vám neřekli o online marketingu
Michal Blažek2.8K views
CareerDAYS 2019 by Jan Soukup
CareerDAYS 2019CareerDAYS 2019
CareerDAYS 2019
Jan Soukup46 views
BrandBakers - představení práce pekárny by BrandBakers
BrandBakers - představení práce pekárnyBrandBakers - představení práce pekárny
BrandBakers - představení práce pekárny
BrandBakers555 views
Jan Potůček: Chytrá marketingová strategie by proseomedia
Jan Potůček: Chytrá marketingová strategieJan Potůček: Chytrá marketingová strategie
Jan Potůček: Chytrá marketingová strategie
proseomedia503 views

More from Jan Kvasnička

Úvod do použitelnosti a optimalizace konverzního poměru by
Úvod do použitelnosti a optimalizace konverzního poměruÚvod do použitelnosti a optimalizace konverzního poměru
Úvod do použitelnosti a optimalizace konverzního poměruJan Kvasnička
296 views136 slides
User experience otevření balíku aneb jak pracovat s emocemi zákazníka | Suppo... by
User experience otevření balíku aneb jak pracovat s emocemi zákazníka | Suppo...User experience otevření balíku aneb jak pracovat s emocemi zákazníka | Suppo...
User experience otevření balíku aneb jak pracovat s emocemi zákazníka | Suppo...Jan Kvasnička
8.1K views183 slides
GDPR vs. personalizace obsahu | Marketing GDPR | 7. 3. 2018 by
GDPR vs. personalizace obsahu | Marketing GDPR | 7. 3. 2018GDPR vs. personalizace obsahu | Marketing GDPR | 7. 3. 2018
GDPR vs. personalizace obsahu | Marketing GDPR | 7. 3. 2018Jan Kvasnička
7.8K views135 slides
Jak optimalizovat e-shop pro zahraniční trhy. Prakticky! | Ecommerce-Expo.cz ... by
Jak optimalizovat e-shop pro zahraniční trhy. Prakticky! | Ecommerce-Expo.cz ...Jak optimalizovat e-shop pro zahraniční trhy. Prakticky! | Ecommerce-Expo.cz ...
Jak optimalizovat e-shop pro zahraniční trhy. Prakticky! | Ecommerce-Expo.cz ...Jan Kvasnička
5.5K views83 slides
SEO a UX: Rivalové, nebo parťáci? Rozsekneme to! | SEORestart | 16. 6. 2017 by
SEO a UX: Rivalové, nebo parťáci? Rozsekneme to! | SEORestart | 16. 6. 2017SEO a UX: Rivalové, nebo parťáci? Rozsekneme to! | SEORestart | 16. 6. 2017
SEO a UX: Rivalové, nebo parťáci? Rozsekneme to! | SEORestart | 16. 6. 2017Jan Kvasnička
8.4K views78 slides
UX vs. zákaznická péče, nehažte zákazníkům klacky pod nohy | SupportDay | 26.... by
UX vs. zákaznická péče, nehažte zákazníkům klacky pod nohy | SupportDay | 26....UX vs. zákaznická péče, nehažte zákazníkům klacky pod nohy | SupportDay | 26....
UX vs. zákaznická péče, nehažte zákazníkům klacky pod nohy | SupportDay | 26....Jan Kvasnička
1.9K views176 slides

More from Jan Kvasnička(20)

Úvod do použitelnosti a optimalizace konverzního poměru by Jan Kvasnička
Úvod do použitelnosti a optimalizace konverzního poměruÚvod do použitelnosti a optimalizace konverzního poměru
Úvod do použitelnosti a optimalizace konverzního poměru
Jan Kvasnička296 views
User experience otevření balíku aneb jak pracovat s emocemi zákazníka | Suppo... by Jan Kvasnička
User experience otevření balíku aneb jak pracovat s emocemi zákazníka | Suppo...User experience otevření balíku aneb jak pracovat s emocemi zákazníka | Suppo...
User experience otevření balíku aneb jak pracovat s emocemi zákazníka | Suppo...
Jan Kvasnička8.1K views
GDPR vs. personalizace obsahu | Marketing GDPR | 7. 3. 2018 by Jan Kvasnička
GDPR vs. personalizace obsahu | Marketing GDPR | 7. 3. 2018GDPR vs. personalizace obsahu | Marketing GDPR | 7. 3. 2018
GDPR vs. personalizace obsahu | Marketing GDPR | 7. 3. 2018
Jan Kvasnička7.8K views
Jak optimalizovat e-shop pro zahraniční trhy. Prakticky! | Ecommerce-Expo.cz ... by Jan Kvasnička
Jak optimalizovat e-shop pro zahraniční trhy. Prakticky! | Ecommerce-Expo.cz ...Jak optimalizovat e-shop pro zahraniční trhy. Prakticky! | Ecommerce-Expo.cz ...
Jak optimalizovat e-shop pro zahraniční trhy. Prakticky! | Ecommerce-Expo.cz ...
Jan Kvasnička5.5K views
SEO a UX: Rivalové, nebo parťáci? Rozsekneme to! | SEORestart | 16. 6. 2017 by Jan Kvasnička
SEO a UX: Rivalové, nebo parťáci? Rozsekneme to! | SEORestart | 16. 6. 2017SEO a UX: Rivalové, nebo parťáci? Rozsekneme to! | SEORestart | 16. 6. 2017
SEO a UX: Rivalové, nebo parťáci? Rozsekneme to! | SEORestart | 16. 6. 2017
Jan Kvasnička8.4K views
UX vs. zákaznická péče, nehažte zákazníkům klacky pod nohy | SupportDay | 26.... by Jan Kvasnička
UX vs. zákaznická péče, nehažte zákazníkům klacky pod nohy | SupportDay | 26....UX vs. zákaznická péče, nehažte zákazníkům klacky pod nohy | SupportDay | 26....
UX vs. zákaznická péče, nehažte zákazníkům klacky pod nohy | SupportDay | 26....
Jan Kvasnička1.9K views
Nejčastější chyby při návrhu mobilního a responzivního webu prakticky | WebEx... by Jan Kvasnička
Nejčastější chyby při návrhu mobilního a responzivního webu prakticky | WebEx...Nejčastější chyby při návrhu mobilního a responzivního webu prakticky | WebEx...
Nejčastější chyby při návrhu mobilního a responzivního webu prakticky | WebEx...
Jan Kvasnička13.1K views
Nejčastější chyby v mobilním objednávkovém procesu | Eshopista | 22.9.2016 by Jan Kvasnička
Nejčastější chyby v mobilním objednávkovém procesu | Eshopista | 22.9.2016Nejčastější chyby v mobilním objednávkovém procesu | Eshopista | 22.9.2016
Nejčastější chyby v mobilním objednávkovém procesu | Eshopista | 22.9.2016
Jan Kvasnička12.4K views
Inovace a novinky na českých i zahraničních eshopech | Shopcamp 2016 | 16.9.2016 by Jan Kvasnička
Inovace a novinky na českých i zahraničních eshopech | Shopcamp 2016 | 16.9.2016Inovace a novinky na českých i zahraničních eshopech | Shopcamp 2016 | 16.9.2016
Inovace a novinky na českých i zahraničních eshopech | Shopcamp 2016 | 16.9.2016
Jan Kvasnička3.1K views
Co vše dokáže ovlivnit konverzní poměr na detailu produktu? by Jan Kvasnička
Co vše dokáže ovlivnit konverzní poměr na detailu produktu? Co vše dokáže ovlivnit konverzní poměr na detailu produktu?
Co vše dokáže ovlivnit konverzní poměr na detailu produktu?
Jan Kvasnička5.8K views
Copywriter s přesahem do SEO a UX? Nutnost! | Copycamp 2016 | 8.6.2016 by Jan Kvasnička
Copywriter s přesahem do SEO a UX? Nutnost! | Copycamp 2016 | 8.6.2016Copywriter s přesahem do SEO a UX? Nutnost! | Copycamp 2016 | 8.6.2016
Copywriter s přesahem do SEO a UX? Nutnost! | Copycamp 2016 | 8.6.2016
Jan Kvasnička3.7K views
Personalizace - velká zbraň, která se může otočit proti vám | Shopcamp 2015 |... by Jan Kvasnička
Personalizace - velká zbraň, která se může otočit proti vám | Shopcamp 2015 |...Personalizace - velká zbraň, která se může otočit proti vám | Shopcamp 2015 |...
Personalizace - velká zbraň, která se může otočit proti vám | Shopcamp 2015 |...
Jan Kvasnička6.6K views
Zvyšování konverzního poměru e-shopu prakticky | Pricemania Academy | 17.9.2015 by Jan Kvasnička
Zvyšování konverzního poměru e-shopu prakticky | Pricemania Academy | 17.9.2015Zvyšování konverzního poměru e-shopu prakticky | Pricemania Academy | 17.9.2015
Zvyšování konverzního poměru e-shopu prakticky | Pricemania Academy | 17.9.2015
Jan Kvasnička1.9K views
Optimalizace objednávkového procesu | Shopcamp 2014 | 18.10.2014 by Jan Kvasnička
Optimalizace objednávkového procesu | Shopcamp 2014 | 18.10.2014Optimalizace objednávkového procesu | Shopcamp 2014 | 18.10.2014
Optimalizace objednávkového procesu | Shopcamp 2014 | 18.10.2014
Jan Kvasnička652 views
Chcete vyšší konverze? Zkuste porušit pravidla | E-business forum 2014 | 25.9... by Jan Kvasnička
Chcete vyšší konverze? Zkuste porušit pravidla | E-business forum 2014 | 25.9...Chcete vyšší konverze? Zkuste porušit pravidla | E-business forum 2014 | 25.9...
Chcete vyšší konverze? Zkuste porušit pravidla | E-business forum 2014 | 25.9...
Jan Kvasnička5.8K views
Zvyšujeme obchodní výkonnost eshopu/webu prakticky | TREND Marketing Summi... by Jan Kvasnička
Zvyšujeme obchodní výkonnost eshopu/webu prakticky | TREND Marketing Summi...Zvyšujeme obchodní výkonnost eshopu/webu prakticky | TREND Marketing Summi...
Zvyšujeme obchodní výkonnost eshopu/webu prakticky | TREND Marketing Summi...
Jan Kvasnička4.3K views
Jak dopadlo uživatelské testování eshopu Pilulka.cz | 5. affiliate konference... by Jan Kvasnička
Jak dopadlo uživatelské testování eshopu Pilulka.cz | 5. affiliate konference...Jak dopadlo uživatelské testování eshopu Pilulka.cz | 5. affiliate konference...
Jak dopadlo uživatelské testování eshopu Pilulka.cz | 5. affiliate konference...
Jan Kvasnička931 views
Jak navrhnout úspěšný web krok za krokem | VŠB - APPLE JUICE MEETING | 27.3.2014 by Jan Kvasnička
Jak navrhnout úspěšný web krok za krokem | VŠB - APPLE JUICE MEETING | 27.3.2014Jak navrhnout úspěšný web krok za krokem | VŠB - APPLE JUICE MEETING | 27.3.2014
Jak navrhnout úspěšný web krok za krokem | VŠB - APPLE JUICE MEETING | 27.3.2014
Jan Kvasnička17.5K views
Premium šablona vždy neznamená nejvyšší kvalitu z pohledu použitelnost... by Jan Kvasnička
Premium šablona vždy neznamená nejvyšší kvalitu z pohledu použitelnost...Premium šablona vždy neznamená nejvyšší kvalitu z pohledu použitelnost...
Premium šablona vždy neznamená nejvyšší kvalitu z pohledu použitelnost...
Jan Kvasnička3.7K views
Mýty a domněnky provozovatelů eshopů | Barcamp Ostrava 2013 | 14.12.2013 by Jan Kvasnička
Mýty a domněnky provozovatelů eshopů | Barcamp Ostrava 2013 | 14.12.2013Mýty a domněnky provozovatelů eshopů | Barcamp Ostrava 2013 | 14.12.2013
Mýty a domněnky provozovatelů eshopů | Barcamp Ostrava 2013 | 14.12.2013
Jan Kvasnička2.6K views

Recently uploaded

Creative Restart 2023: Judita Ružičková a David Červený - Ztraceno v nápadu: ... by
Creative Restart 2023: Judita Ružičková a David Červený - Ztraceno v nápadu: ...Creative Restart 2023: Judita Ružičková a David Červený - Ztraceno v nápadu: ...
Creative Restart 2023: Judita Ružičková a David Červený - Ztraceno v nápadu: ...Taste
22 views60 slides
Creative Restart 2023: Vojtěch Prokeš - Mocná kreativa: Jakou hraje roli v ús... by
Creative Restart 2023: Vojtěch Prokeš - Mocná kreativa: Jakou hraje roli v ús...Creative Restart 2023: Vojtěch Prokeš - Mocná kreativa: Jakou hraje roli v ús...
Creative Restart 2023: Vojtěch Prokeš - Mocná kreativa: Jakou hraje roli v ús...Taste
30 views38 slides
Creative Restart 2023: Jan Tyl - Kreativně na AI by
Creative Restart 2023: Jan Tyl - Kreativně na AICreative Restart 2023: Jan Tyl - Kreativně na AI
Creative Restart 2023: Jan Tyl - Kreativně na AITaste
19 views48 slides
Creative Restart 2023: Petr Šupolík - Kontextuálně kreativní restart by
Creative Restart 2023: Petr Šupolík - Kontextuálně kreativní restartCreative Restart 2023: Petr Šupolík - Kontextuálně kreativní restart
Creative Restart 2023: Petr Šupolík - Kontextuálně kreativní restartTaste
26 views38 slides
Creative Restart 2023: Roman Číhalík - Keynote: Naše kreativita by
Creative Restart 2023: Roman Číhalík - Keynote: Naše kreativitaCreative Restart 2023: Roman Číhalík - Keynote: Naše kreativita
Creative Restart 2023: Roman Číhalík - Keynote: Naše kreativitaTaste
19 views22 slides
Creative Restart 2023: Magdaléna Pivarči Křížová a Alice Budová - Doba udržit... by
Creative Restart 2023: Magdaléna Pivarči Křížová a Alice Budová - Doba udržit...Creative Restart 2023: Magdaléna Pivarči Křížová a Alice Budová - Doba udržit...
Creative Restart 2023: Magdaléna Pivarči Křížová a Alice Budová - Doba udržit...Taste
14 views22 slides

Recently uploaded(6)

Creative Restart 2023: Judita Ružičková a David Červený - Ztraceno v nápadu: ... by Taste
Creative Restart 2023: Judita Ružičková a David Červený - Ztraceno v nápadu: ...Creative Restart 2023: Judita Ružičková a David Červený - Ztraceno v nápadu: ...
Creative Restart 2023: Judita Ružičková a David Červený - Ztraceno v nápadu: ...
Taste22 views
Creative Restart 2023: Vojtěch Prokeš - Mocná kreativa: Jakou hraje roli v ús... by Taste
Creative Restart 2023: Vojtěch Prokeš - Mocná kreativa: Jakou hraje roli v ús...Creative Restart 2023: Vojtěch Prokeš - Mocná kreativa: Jakou hraje roli v ús...
Creative Restart 2023: Vojtěch Prokeš - Mocná kreativa: Jakou hraje roli v ús...
Taste30 views
Creative Restart 2023: Jan Tyl - Kreativně na AI by Taste
Creative Restart 2023: Jan Tyl - Kreativně na AICreative Restart 2023: Jan Tyl - Kreativně na AI
Creative Restart 2023: Jan Tyl - Kreativně na AI
Taste19 views
Creative Restart 2023: Petr Šupolík - Kontextuálně kreativní restart by Taste
Creative Restart 2023: Petr Šupolík - Kontextuálně kreativní restartCreative Restart 2023: Petr Šupolík - Kontextuálně kreativní restart
Creative Restart 2023: Petr Šupolík - Kontextuálně kreativní restart
Taste26 views
Creative Restart 2023: Roman Číhalík - Keynote: Naše kreativita by Taste
Creative Restart 2023: Roman Číhalík - Keynote: Naše kreativitaCreative Restart 2023: Roman Číhalík - Keynote: Naše kreativita
Creative Restart 2023: Roman Číhalík - Keynote: Naše kreativita
Taste19 views
Creative Restart 2023: Magdaléna Pivarči Křížová a Alice Budová - Doba udržit... by Taste
Creative Restart 2023: Magdaléna Pivarči Křížová a Alice Budová - Doba udržit...Creative Restart 2023: Magdaléna Pivarči Křížová a Alice Budová - Doba udržit...
Creative Restart 2023: Magdaléna Pivarči Křížová a Alice Budová - Doba udržit...
Taste14 views

Strategické plánování e-shopu aneb jak správně řídit marketing, vývoj i rozvoj e-shopu | Reshoper | 30. 1. 2020

 • 1. Strategické plánování e-shopu aneb jak správně řídit marketing, vývoj i rozvoj e-shopu Kvasnička Jan kvasnickajan.cz info@kvasnickajan.cz @Jan_Kvasnicka
 • 3. Strategie Strategie je označení pro dlouhodobý plán vytvořený k dosažení určitého cíle nebo cílů. V praxi se jedná zpravidla o formalizovaný dokument, který obsahuje popis prvních dvou fází strategického cyklu, tedy popis mise organizace, její vize, strategických cílů a harmonogramu jejich realizace.
 • 4. Kdo z vás má vytvořenou strategii pro směrování e-shopu?
 • 5. Kdo z vás má vytvořenou marketingovou strategii?
 • 6. Kdo z vás loni vyrostl obratem o více jak 20%?
 • 7. Kdo z vás loni vyrostl obratem o více jak 50%?
 • 8. Kdo z vás loni vyrostl obratem o více jak 100%?
 • 9. Kdo z vás loni vyrostl obratem o více jak 200%?
 • 10. Kdo z vás s čistým svědomím může říci, že jste splnili všechny cíle pro rok 2019?
 • 11. Kdo z vás vůbec měl nějaké cíle pro rok 2019? J
 • 12. Kdo z vás někdy viděl nějakou strategii? J
 • 13. Proč je strategie tak důležitá? 2018: 52 mio, 2019: 75 mio (pouze B2C)
 • 14. 57 rozhovorů s e-shopy různých velikostí 45-60 minut Majitelé, marketing, stratégové, vedoucí role Nejmenší 7 mio/2019, největší 570 mio/2019
 • 15. Cíle výzkumu Zjistit, jak jsou na tom e-shopy z pohledu strategie Zjistit, jak se jim daří tuto strategii naplňovat a co jim háže klacky pod nohy Zjistit, co jim strategie vůbec přináší Zjistit, zda k tomu u mých klientů přistupujeme správně
 • 16. Výsledky mě hodně překvapily U některých e-shopů mají řád v chaosu, u jiných jim přílišný tlak na strategii brání v růstu
 • 17. “ Narovinu se přiznám, že jsme nikdy nic jako strategii neměli. Hlavní metrika je pro nás PNO a obrat, na více se nekoukáme. Stále si myslím, že jsme příliš malí na to více plánovat. E-shop se sportovním vybavením, obrat 100+ mio za rok 2019
 • 18. “ Plánování a strategie prostě nefunguje. Každý den do toho něco vstupuje, je to jako koukat do věštecké koule. Narovinu jsme zvládli jen 2 z 11 hlavních cílů pro rok 2019. E-shop s nářadím, obrat 120 mio za rok 2019
 • 19. “ Celá strategie našeho e-shopu stála na jedné slečně, která otěhotněla a my se z toho snažíme už 2 roky vyhrabat. Stále nejsme na číslech, které dokázala ona firmě přinést. Nikdy by mě nenapadlo, že je firma závislá na schopnostech jednoho člověka. E-shop s chovatelskými potřebami, obrat 49 mio za rok 2019
 • 20. “ Máme rozpočet na marketing průměrně 1,2 mio/měsíc, ale stále nevíme, jak z toho vytěžit maximum. Zákazníky draze nakupujeme, než abychom se zaměřili na brand nebo SEO. Vývojář nestíhá a jsme v kleštích. E-shop s elektrem, obrat 300+ mio za rok 2019
 • 21. “ Máme rozpočet na marketing průměrně 1,2 mio/měsíc, ale stále nevíme, jak z toho vytěžit maximum. Zákazníky draze nakupujeme, než abychom se zaměřili na brand nebo SEO. Vývojář nestíhá a jsme v kleštích. E-shop s elektrem, obrat 300+ mio za rok 2019
 • 22. “ Naše marketingová strategie vychází z frameworku STDC, ale ten už neříká, kolik bychom měli kde investovat nebo jak jej nejlépe zavést do praxe. Točíme se v kruhu a budeme najímat full service agenturu, aby nám v tom udělala pořádek. E-shop s módou, obrat 56 mio za rok 2019
 • 23. “ Našim hlavním cílem bylo získávání nových zákazníků, jelikož nemáme skoro žádné opakované nákupy. Bohužel s agenturou jsme to špatně komunikovali a v remarketingu jsme utopili hodně peněz. Nyní se zaměřujeme především na poznání chování zákazníků a analytiku. E-shop pro dům a zahradu, obrat 17 mio za rok 2019
 • 24. “ Celý marketing stojí na PPC a výpočtu PNO. Nová agentura nám PNO razantně snížila, což ale vedlo k mnohem nižšímu obratu a zisku. Přitom náš e-shop je založen na retenci a potřebujeme více nových zákazníků, abychom měli vyšší zisk. E-shop s dekoracemi, obrat 33 mio za rok 2019
 • 25. “ V rámci strategie jsme se snažili snížit celkové měsíční náklady firmy a kladli jsme na to velký důraz. Kdybychom ale raději nabrali ještě jednoho vývojáře, tak jsme mohli být dnes mnohem dále. Definovali jsme si špatnou cestu ke splnění tohoto cíle! E-shop s hobby vybavením, obrat 126 mio za rok 2019
 • 26. “ Celý náš marketing po 4 roky stál na fungování agentury mého kamaráda. Tam se za poslední rok protočilo několik lidí, což vedlo ke stagnaci našeho e-shopu. Nechali jsme si udělat audit, což vedlo k výměně agentury a nyní opět rosteme meziročně o 40%. E-shop s dětským zbožím, obrat 41 mio za rok 2019
 • 27. “ Už 2 roky máme připraven konfigurátor pro přehlednější výběr (280k byla cena i s testováním), ale naši vývojáři se k němu stále nedostali. Nyní vůbec neodpovídá našim potřebám a budeme jej muset celý navrhnout znovu. Neumíme plánovat práci pro vývojáře, oni nám to řídí a to nám nevyhovuje. E-shop s nábytkem, obrat 80+ mio za rok 2019
 • 28. Viděl jsem i hodně kladných příkladů a inspirace Moc za to všem účastníkům děkuji!
 • 29. Shrnutí a co dále? Neexistuje něco jako univerzální strategie, každý e-shop je v úplně jiné situaci
 • 30. Vlivy na strategii Kategorie e-shopu Velikost e-shopu: obrat, počet lidí, šíře nabídky Vlastní sklady a vliv skladovosti na objednávky Znalosti v oblasti marketingu, vyhodnocování, analytiky, finančního řízení, projektového řízení …
 • 31. Stagnace a zlepšení základů firmy je možná strategie Strategie vždy nutně neznamená růst Někdy je potřeba firmu připravit tak, aby vůbec ustála růst Položili jste si někdy otázku, jak velký růst dokáže vaše firma ustát?
 • 32. Dnes bych vám chtěl ukázat, kam se díky prvkům strategie můžete dostat Ale samozřejmě za 30 minut strategii nevytvoříme…
 • 34. 1. Strategie plánování pro e-shop Strategie v marketingu Strategie pro vývoj a rozvoj e-shopu
 • 37. Objectives and key results (OKR) Metoda, díky které se naučíte správně plánovat a prioritizovat
 • 38. Kdo z vás již OKR využívá?
 • 41. Cíle (Objectives) Nejčastěji si definujeme kvartální a roční cíle Kvartální cíle máme vždy minimálně na půl roku dopředu Nemělo by jich být příliš mnoho: 3-5, jinak se nám tříští pozornost Cíle by měly být odvážné, snažíme se vyburcovat tým ke zlepšení Buďte přísní při vyhodnocování
 • 42. Klíčové výsledky (Key results) Ke každému cíli si přiřaďte maximálně 5 klíčových výsledků Klíčové výsledky musí být snadno měřitelné Klíčovým výsledkem může být i fakt, že něco bylo nebo nebylo splněno, tedy hodnota 1 nebo 0 Zde si přiřazujeme, kdo nám do daného klíčového výsledku vstupuje, abychom věděli, kdo má možnost jej ovlivnit
 • 43. Konkrétní kroky (Iniciatives) Jednotlivé kroky a činnosti, které plní daní jednotlivci Konkrétní kroky přímo ovlivňují klíčové výsledky Nejdůležitější je prioritizace jednotlivých úkolů a potenciál k naplnění klíčového výsledku Kolik konkrétních kroků si zapsat? Máme i listy 80 kroků – prioritizace je základ!
 • 44. Zjednodušený příklad Cíl: zvýšit povědomí o značce Alkohol.cz Klíčový výsledek: získat na Instagramu 1000 nových sledujících v daném kvartálu Konkrétní úkol: každý den přidat na Instagram jeden příspěvek dle vizuální a komunikační tonality a předem připraveného pubklikačního plánu Konkrétní úkol: jednou týdně vysílat na Instagram TV pro podporu kampaní dle vizuální a komunikační …
 • 47. OKR vs KPI Pomocí OKR definujete hlavní cíle a konkrétní činnosti, kterými jich dosáhnete KPI jsou měřící ukazatele, které vám pomohou kontrolovat váš posun směrem k OKR KPI postrádají konkrétní plán akce. Obsahují pouze cíl a metriku, pomocí které měříte, jak si vedete
 • 48. OKR vs KPI Analytik v týmu je obrovskou výhodou, na vše ostatní je tady Tomáš Hanáček
 • 49. Shrnutí Díky OKR se firma systematicky posouvá Dokážeme vyhodnotit, proč jednotlivé cíle nebyly splněny a zapracovat na nápravě Každý člen týmu ví, jak může přispět k naplnění cílů Díky OKR minimalizujeme plýtvání energie na nepodstatné úkoly a tříštění pozornosti členů týmu
 • 50. Strategie plánování pro e-shop 2. Strategie v marketingu Strategie pro vývoj a rozvoj e-shopu
 • 52. Kdo z vás má vytvořenou marketingovou strategii?
 • 53. Co vše vaše MKT strategie obsahuje?
 • 54. Marketingová strategie Všichni víme, že bychom ji měli mít Každý o ní má jiné představy a očekávání (výzkum to potvrdil) Velká díra na trhu, málokdo má schopnosti a zkušenosti ji vytvořit Je to bájný jednorožec, každý by ji chtěl mít, ale skoro nikdo ji neviděl :D
 • 56. “ Pořád dokola si na poradách připomínáme, kdo má co dělat a kdy bude jaká kampaň. Zápis z porady máme, ale nikdo se na něj zpětně nedívá. Chybí nám projekťák, který by tomu dal systém. E-shop s mobilními telefony, obrat 180 mio za rok 2019
 • 59. Publikační plán Úkoly v rámci jedné kampaně mají stejnou barvu Splněné úkoly mají zelené pozadí, aby bylo vidět, co již máme dokončeno Každý člen týmu má přístup Loňský rok jsme zkopírovali a vytvořili základ publikačního plánu – ušetřeny desítky až stovky hodin práce
 • 60. Publikační plán a jeho dopady Každý člen týmu ví, co se kdy bude provádět, i vedení! Úkoly jsou napojeny na systém pro projektové řízení Projekťák má mnohem větší přehled o prioritách Můžeme využívat checklisty na opakované úkoly Přímá návaznost na OKR Spokojenější tým, méně nervů, snadnější prioritizace denní práce pro každého J
 • 63. “ Vždy mě nasere, když máme kampaň, máme superdrahé fotky, a ta holka to na ty socky prostě nedá! Ještě k tomu v mailingu najdu staré fotky. Zbytečně nevyužíváme potenciál toho, co připravíme! Špatně si předáváme informace. E-shop se sportovním vybavením, obrat 100+ mio za rok 2019
 • 64. Checklisty – v čem jsme se zlepšili Naučili jsme se lidi v týmu nezahlcovat e-maily Postupně přidáváme úkoly do checklistů, na které se zapomínalo – probíhá jejich optimalizace Dokážeme mnohem lépe vyhodnotit náklady spojené s kampaněmi Vytváříme si vzory, například pro grafiku, šablony, e-maily Základním checklistem pro všechny e-shopy je online kampaň
 • 72. “ Přiznám se, že než jsme si zavedli checklisty, tak to byl chaos, řešení úkolů na poslední chvíli nebo jejich ignorace. Nyní máme některé kampaně připraveny i 14 dní dopředu a to je sakra rozdíl! Majitel Alkohol.cz
 • 73. Týmový disk nebo jedno uložiště Naučte se využívat vše, co již máte vytvořeno Mějte kompletní zálohu všech vašich činností
 • 74. “ 2 roky jsme spolupracovali s agenturou na sociální sítě a focení. Poté jsme se rozhádali a k našemu zděšení jsme zjistili, že v e-mailech máme jen 10% všech fotografií, které kdy vytvořili. Zbytek jsme nikdy neviděli, smlouva byla nedostatečná. E-shop s kuchyňským vybavením, obrat 90 mio za rok 2019
 • 75. “ Měli jsme velkou šanci získat investora. Ten chtěl jako jednu z prvních věcí vědět, kolik know-how a informací zůstane ve firmě, pokud z ní všichni odejdou. Zjistili jsme, že nic takového nemáme zajištěno… E-shop s hobby vybavením, obrat 126 mio za rok 2019
 • 76. Týmový disk nebo jedno uložiště Máme kompletní historii všech aktivit, vizuálů, vzorů, fotografií, nápadů Ukládáme i zdrojové soubory grafiků, fotografů a dalších Učíme se lépe využívat to, co již bylo jednou vytvořeno Máme jistotu, že všechny investice a materiály zůstanou vždy ve firmě a neodejdou s některým z členů firmy pryč
 • 81. Strategie plánování pro e-shop Strategie v marketingu 3. Strategie pro vývoj a rozvoj e-shopu
 • 82. StyleGuide a DesignSystém Naučte se šetřit hodiny vašich vývojářů Pracujte lépe se zapamatovatelností značky
 • 83. “ Rádi bychom se posunuli kupředu, ale náš vývojář nás brzdí. Stále jim připomínkujeme ty stejné chyby dokola! Žere to zbytečně moc času, peněz a nervů. E-shop s dětským zbožím, obrat 41 mio za rok 2019
 • 85. StyleGuide Jednotné zpracování prvků a komponent na webu Můžeme jednotlivé prvky a komponenty snadněji optimalizovat a testovat Zjednodušení a zrychlení vývoje – menší chybovost, méně připomínek (prosím, to chci všude!) Rychlejší adaptace nového člena týmu v rámci vizuálu a brandu Šetříme si čas a finance
 • 86. StyleGuide nám definuje Barvy Hover efekty Písma Nadpisy Práce s obsahem Citace Seznamy Tlačítka Odkazy Formuláře Tabulky Hlášky Atd.
 • 101. Grid
 • 102. Použití napříč celou komunikací firmy Web Bannery Letáky Interní materiály Merch Billboardy Atd.
 • 105. DesignSystém definuje Komponenty Moduly Zdrojové kódy, vzory, standardizace kódu Responzivitu a chování prvků Verzování vývoje Vytváříme dokumentaci
 • 112. Kompetenční matice Pokud jste ji ještě nevytvořili, nyní je ten správný čas
 • 114. Interní wiki Předcházejte problémům a učte členy svého týmu
 • 115. “ Jako šéfa marketingu mě bombardovali naši junioři stále se opakujícími dotazy. Vytvoření firemní wiki nám ušetřilo spoustu peněz a nervů, díky za to! E-shop s domácími potřebami, obrat 226 mio za rok 2019
 • 116. Interní wiki Definice procesů, složitějších úkolů a zodpovědností Všechny problémy vznikající ve firmě se zapisují, aby se jim předešlo Pokud do firmy přijde nový člověk, přečte si zápis ke své pozici Snažíme se wiki neustále doplňovat a aktualizovat Není to desítkách hodin měsíčně!
 • 117. Prioritizace úkolů Naučte se jako první dělat to, co má největší vliv na byznys!
 • 120. Doporučení na závěr Nepodceňujte význam strategie Naučte se využívat OKR a zaveďte je co nejdříve do praxe Využívejte publikační plán a checklisty Týmový disk a procesy nad ním jsou nutnost! Kompetenční matice je základ projektového řízení StyleGuide a DesignSystém vám pomohou s brandem a vývojem – šetřete si peníze, nervy i čas