Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Workshop natuurbeleving met ouderen: presentatie

1,078 views

Published on

Presentatie van een Leaderproject van Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen en Vormingplus Vlaamse Ardennen-Dender 2010-2012, op de ANNET netwerkdag op 26/11/2011

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Workshop natuurbeleving met ouderen: presentatie

 1. 1. ‘ Natuurbeleving met ouderen’ ‘ Herinneringen aan leven op het platteland’ Een Leaderproject van Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen en Vormingplus Vlaamse Ardennen-Dender 2010-2012
 2. 3. <ul><li>partners </li></ul><ul><li>Leader Vlaamse Ardennen: Europees subsidiëringsprogramma voor plattelandsontwikkeling </li></ul><ul><li>Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen: organisatie die zich inzet voor de natuurlijke troeven van de streek; recreatie, landbouw, landschap, educatie, natuur. </li></ul><ul><li>Vormingplus Vlaamse Ardennen-Dender: regionale volkshogeschool die niet-formele vorming aanbiedt, bekendmaakt en toegankelijk maakt voor de inwoners van de regio . </li></ul>
 3. 4. Nature for Care – Care for Nature <ul><li>Internationaal project: 5 landen </li></ul><ul><ul><li>België, Nederland, Engeland, Tsjechië, Bulgarije en Hongarije </li></ul></ul><ul><li>2011 – 2012 </li></ul><ul><li>Natuurbeleving </li></ul><ul><li>Sociale cohesie </li></ul><ul><li>Intergenerationeel leren </li></ul>
 4. 5. <ul><li>aanleiding en startdag </li></ul><ul><li>initiële contacten RLVA, Leader, rusthuis Roborst, Vormingplus, andere rusthuizen… </li></ul><ul><li>aanvraag project </li></ul><ul><li>lancering / startdag: rusthuis Roborst, pers uitgenodigd, brainstorm met medewerkers rusthuizen, kennis over de bewoners, SWOT </li></ul>
 5. 6. <ul><li>doelstellingen van het project </li></ul><ul><li>contact tussen bewoners en natuur stimuleren, </li></ul><ul><li>herinneringen ophalen, </li></ul><ul><li>kennis en weetjes over de natuur verzamelen en uitwisselen (immaterieel erfgoed), </li></ul><ul><li>ontwikkelen van een educatief pakket, </li></ul><ul><li>de aanleg van een natuurbelevingtuin begeleiden. </li></ul>
 6. 7. <ul><li>Beoogde resultaten (2012) </li></ul><ul><li>studiedag over natuurbeleving met ouderen </li></ul><ul><li>een natuurbelevingskoffer </li></ul><ul><li>een publicatie met tekst en tekeningen </li></ul>
 7. 8. <ul><li>samenwerking </li></ul><ul><li>5 rusthuizen in de Vlaamse Ardennen </li></ul><ul><ul><li>Home Sint-Petrus, Kruishoutem </li></ul></ul><ul><ul><li>Home Vijvens, Huise, Zingem </li></ul></ul><ul><ul><li>Haagwinde WZC, Maarke-Kerkem , Maarkedal </li></ul></ul><ul><ul><li>Huize Roborst, Roborst , Zwalm </li></ul></ul><ul><ul><li>Sint-Franciscus, Kwaremont, Kluisbergen </li></ul></ul><ul><li>per seizoen één natuurbelevingsactiviteit </li></ul><ul><li>gedurende twee jaar </li></ul><ul><li>begeleid door RLVA en Vormingplus </li></ul><ul><li>(Griet Dewitte, Sonja Focketyn, Jos Gyssels) </li></ul>
 8. 9. Home Sint-Petrus Haagwinde WZC Huize Roborst Sint-Franciscus Home Vijvens
 9. 10. <ul><li>externe begeleiding </li></ul><ul><li>Een groep externe deskundigen begeleidt het project: </li></ul><ul><li>C.A.G., </li></ul><ul><li>P.E.C. de Kaaihoeve, </li></ul><ul><li>N.E.C. De Helix, </li></ul><ul><li>Tapisplein, </li></ul><ul><li>Joke Willaert, </li></ul><ul><li>vrijwilligers </li></ul>
 10. 11. <ul><li>drie vormingsdagen </li></ul><ul><li>met medewerkers van de rusthuizen en vrijwilligers </li></ul><ul><li>over natuurbeleving met ouderen, begeleid door Herman de Jongh van Veldwerk NL (tastbaar materiaal, zintuigen, weerstanden, grenzen verleggen…) </li></ul><ul><li>over reminiscentie, begeleid door Joke Willaert van de Arteveldehogeschool Gent (kleine groepjes, herinneringen ontloken, aandacht en gerichte vraagstelling…) </li></ul><ul><li>Studie-uitstap belevingstuinen (Zeeland en Kaprijke) </li></ul>
 11. 15. <ul><li>verloop van het project </li></ul><ul><li>2010: startdag, 4 activiteiten in de 5 rusthuizen, evaluatie en bijsturing </li></ul><ul><li>2011: opnieuw 4 activiteiten, 1 in samenwerking met een schoolklas </li></ul><ul><li>2012: winteractiviteit i.s.m. klas; evaluatie, publicatie (tekeningen & tekst), continuïteit (studiedag, koffer) </li></ul>
 12. 16. <ul><li>concreet verloop </li></ul><ul><li>voorbereiding door RLVA en Vormingplus; brainstorm, programma, informatie, data vastleggen… </li></ul><ul><li>briefing met alle medewerkers en vrijwilligers in telkens ander rusthuis; evaluatie vorige activiteit, fotomateriaal, nieuw programma voorstellen, stand en uitnodiging, afspraken over notities, taken voor de rusthuizen… </li></ul><ul><li>de activiteit zelf; binnen of buiten… </li></ul><ul><li>Nadien: verslag, fiches, oogst aan herinneringen, evaluaties… </li></ul>
 13. 17. <ul><li>leerproces </li></ul><ul><li>Evolutie in planning, aanpak </li></ul><ul><li>Samenwerking: grenzen verkennen </li></ul><ul><li>Uitwisseling tussen: </li></ul><ul><ul><li>rusthuizen </li></ul></ul><ul><ul><li>landen </li></ul></ul><ul><li>Dynamiek die op gang gebracht wordt binnen rusthuizen </li></ul>
 14. 18. <ul><li>inhoud activiteiten </li></ul><ul><li>lente: zaadgidsen, voeldozen met groenten, tuinmateriaal, loeppotjes met zaden, zaaien en planten, zaaikalender, spreuken, de maand mei, liedje </li></ul><ul><li>zomer: insecten en planten, de vijfzintuigenwandeling, kruiden en -thee </li></ul><ul><li>herfst: versje, opgezette dieren, voeldozen met vruchten, bomenpuzzel, smaakpanel, internet, spreuken, lied. </li></ul><ul><li>Winter: vogels, voederen, vuur, warm-koud, sporen, </li></ul>
 15. 19. enkele voorbeelden…
 16. 20. Vast stramien <ul><li>Activiteiten zonder kinderen: </li></ul><ul><li>Persoonlijke uitnodiging, verwelkoming, namen (badge) </li></ul><ul><li>Buiten als het kan = meerwaarde </li></ul><ul><li>Activiteiten die zintuigen prikkelen </li></ul>
 17. 21. Vast stramien <ul><li>‘ oude en vertrouwde inhoud’ maar telkens ook minimum één nieuw/exotisch/onbekend element (bv. zaden: ook soja). </li></ul><ul><li>Versje (begin) –lied (einde) </li></ul><ul><li>Gezamenlijk gedeelte: dialoog naar aanleiding van concrete voorwerpen </li></ul>
 18. 22. Vast stramien <ul><li>Kleine groepen: </li></ul><ul><ul><li>matching, voelen, raden, puzzelen, quiz, beoordelen </li></ul></ul><ul><ul><li>Herinneringen ophalen: gewoontes, dialectwoorden, weetjes, anekdotes, bijgeloof, … </li></ul></ul>
 19. 23. het onthaal
 20. 30. <ul><li>Activiteiten met kinderen: </li></ul><ul><li>Scholen aanspreken </li></ul><ul><li>Briefing met leerkrachten/verzorgers/vrijwilligers </li></ul><ul><li>Infolesje voor kinderen </li></ul><ul><li>Persoonlijke uitnodiging bewoners, verwelkoming, namen (badge) </li></ul>
 21. 38. Continuïteit van het project <ul><li>Na 2012 </li></ul><ul><li>Wat? </li></ul><ul><li>Uitlenen koffer + handleidingsmap </li></ul><ul><li>Vormingen </li></ul><ul><li>Waar? (nog te contacteren) </li></ul><ul><li>NEC De Helix (Vlaamse overheid) ? </li></ul><ul><li>PEC De Kaaihoeve (Prov. O-Vl.) ? </li></ul>
 22. 39. <ul><li>informatie </li></ul><ul><li>www.leadervlaamseardennen.be </li></ul><ul><li>www.rlva.be </li></ul><ul><li>www.vormingplusvlad.be </li></ul><ul><li>www.veldwerknederland.nl </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul>

×