Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

THE IDEA GAME Busines Model Edition

311 views

Published on

Mange virksomheder bruger Alexander Osterwalders Business Model canvas til at udvikle nye forretningsmodeller eller til at optimere den eksisterende.

Ret hurtigt i processen bliver det klart, at det er nødvendigt at støtte op omkring den kreative proces for at generere nye, bæredygtige ideer. THE IDEA GAME BM Edition er udviklet til netop dette formål.

Kontakt Jan Kyhnau på mobil 2216 9700.

Published in: Business
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

THE IDEA GAME Busines Model Edition

  1. 1. The  Idea  Game  er  et  team-­‐  og   ledelsesspil,  der  bygger  oven  på   Business  Model  Generation.     Nye forretningsidéer med THE IDEA GAME business model edition THE IDEA GAME business model edition spiller sammen Alex Osterwalder’s berømte procesværktøj Business Model Generation. Formålet med spillet er at udvikle idéer og skabe nye innovative forretningsmodeller. Et anderledes værktøj til den forretningsudviklende bestyrelse. I takt med at bestyrelserne er rykket tættere på virksomhedernes maskinrum, er der opstået et behov for at direktion og bestyrelse kan samarbejde om strategi og forretningsudvikling, ligesom det forventes at bestyrelsen bidrager til virksomhedens innovationsevne. Her er THE IDEA GAME et interessant værktøj, der booster bestyrelsens evne til at idéudvikle og træffe strategiske valg uden at drukne i detaljer. Spiludvikleren Realize AB har arbejdet med kreative processer og innovation siden 1998 og har uddannet mere end 10.000 personer i kreative arbejdsmetoder. Blandt kunderne er: IKEA, Volvo, AstraZeneca, Adidas, Coca-Cola, TetraPak, Lindab, DHL m.fl. Yderligere oplysninger: Jan Kyhnau, direktør Mobil: 2216 9700 Mail: jan@kyhnau.com

×