Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Nd teknologiforum2016 historikk i nvdb

0 views

Published on

Historikk i Nasjonal Vegdatabank (NVDB). Foredrag Norge Digitalt Teknologiforum 2016. E

Published in: Engineering
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Nd teknologiforum2016 historikk i nvdb

 1. 1. Historikk i NVDB Kun historisk interesse? Jan Kristian Jensen, vegdirektoratet 03.11.2016
 2. 2. 03.11.2016 https://www.vegvesen.no/vegkart/vegkart/#kartlag:geodata/hva:(~(id:540,filter:(~),farge:'0_0))/hvor:(vegreferanse:(~'F715))/@257186,7045627,10/vegobjekt:84802354:58b02c
 3. 3. 03.11.2016 (nesten) alt i NVDB har en start- og sluttdato Sluttdato = NULL betyr inntil videre
 4. 4. 03.11.2016 I dag > sluttdato så er objektet historisk. I dag < sluttdato: Objektet er gyldig (i dag)
 5. 5. 03.11.2016 VersjonsID: Hvis det kun er nye egenskapsverdier - vegnettet og objektets utstrekning ikke endres –så kan man velge å legge til en ny versjon av objektet (samme objektID) ELLER sett sluttdato= i dag, og opprette nytt objekt, med ny ObjektID.
 6. 6. 03.11.2016
 7. 7. 03.11.2016 … Fra NVDB api
 8. 8. 03.11.2016 Sist modifisert: Siste endring i NVDB, sett fra NVDB API (tidsstempel i søkeindeksen) Startdato = gyldig fra Kan avvike fra registreringsdato I fortid eller framtid…
 9. 9. 03.11.2016 Lineære referanser: Posisjon er 1-dimmensjonal VeglenkeID Posisjon [0..1]
 10. 10. 03.11.2016 X1 X2 X4 T1 Fart = 80 km/t ÅDT = 5000 kjt/dg X3 T2 Fart = 80 km/t ÅDT x1-x2 = 5000 kjt/dg ÅDT x2-x4 = 6000 kjt/dg T3 Fart x1-x3 = 80 km/t Fart x3-x4 = 70 km/t ÅDT x1-x2 = 5000 kjt/dg ÅDT x2-x4 = 6000 kjt/dg Tid Veglenke posisjon 2-dimmensjonalt problem
 11. 11. 03.11.2016 ÅDT=5000 ÅDT=6000
 12. 12. 03.11.2016 ÅDT=5000 ÅDT=6000 80 km/t 70 km/t
 13. 13. 03.11.2016 ÅDT=5000 80 km/t ÅDT=6000 80 km/t 70 km/t Segmentering i rom og tid Behov?
 14. 14. 03.11.2016 ÅDT=5000 ÅDT=6000 80 km/t 70 km/t NVDB: Objekter uavhengig av hverandre Tilknyttet felles vegnett
 15. 15. 03.11.2016 ÅDT=5000 ÅDT=6000 80 km/t 70 km/t Mest etterspurt: Øyeblikksbilde (evt hvert år, hver mnd) Gjerne segmentert langs vegen
 16. 16. 03.11.2016 Få tak i historikk fra NVDB NVDB NVDB klassisk TNE (arc SDE) Klientprogram, PC Begrenset eksport Litt begrenset historikk NVDB avbildet på GIS-plattform Kan gjøre det meste - men kun internt NVDB api Din egen applikasjon 2016: Ikke historikk – men det kommer!
 17. 17. 03.11.2016 NVDB NVDB api Din egen applikasjon https://www.vegvesen.no/nvdb/api/v2/vegobjekter/95/endringer? type=endret&etter=2016-10-26 Endring = modifisert i søkeindeksen ≠ endret i NVDB - Egenskaper - Lokasjon - Relasjonene IKKE endringer i datter/morobjekt Endringer?
 18. 18. 03.11.2016 NVDB NVDB api Din egen applikasjon https://www.vegvesen.no/nvdb/api/v2/vegobjekter/95/endringer?type=slettet &etter=2016-10-26 Slettet: Må forbedres Fanger p.t. ikke opp satt historisk sluttdato >= 2016-10-26 Kun ekte slettinger i NVDB (skjer nesten aldri) Endringer?
 19. 19. 03.11.2016 https://www.vegvesen.no/nvdb/apidokumentasjon/#/retningslinjer
 20. 20. 03.11.2016 ÅDT=5000 ÅDT=6000 80 km/t 70 km/t Hva skjer ved vegnettsendringer? F.eks ny E39-trasé?
 21. 21. 03.11.2016 Ny E39-trasé VeglenkeID Posisjon VeglenkeID Posisjon
 22. 22. 03.11.2016 Ev39 Fv800 VeglenkeID 72241 VeglenkeID 72878 72878 Ev39 72241 Følg Ev39 – følg vegreferansen!
 23. 23. 03.11.2016 Ev39 Fv800 72878 Ev39 72241 Trafikkulykker Punkt – i rom og tid Ulykkesdato – ikke fraDato, tilDato
 24. 24. Arkiv for fremtiden? ● Hvordan arkivere en databasestruktur? 03.11.2016
 25. 25. Synspunkt? 03.11.2016

×