Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

E-kniha a její čtečka

2,996 views

Published on

E-knihy, čtečky e-knih - technologické a legislativní aspekty a možnosti jejich použití v knihovních službách

Published in: Technology
 • Be the first to comment

E-kniha a její čtečka

 1. 1. E-kniha a její čtečkamožnost využití pro knihovnyIng. Jan KaňkaKrajská knihovna Františka Bartoše
 2. 2. Osnova• Vymezení pojmu e-kniha a e-čtečka• Historie, počátky e-knih• Technologie, formáty• Tvorba e-knih, obchodní modely• Legislativa, autorské právo…• Místo e-knih a čteček v knihovnách• Dotazy, diskuse, dojmy… 
 3. 3. e-kniha e-čtečkae-kniha ~ [e-book] e-čtečka ~ [e-reader]• Elektronická kniha • Čtečka (nejen) elektronických• Nehmotný obsah, dílo knih • Věc, zařízení, hardware
 4. 4. e-kniha ~ [e-book] – definice (pl.)• An electronic book (also e-book, ebook, digital book) is a text and image-based publication in digital form produced on, published by, and readable on computers or other digital devices. ▫ Gardiner, Eileen and Ronald G. Musto. “The Electronic Book.” In Suarez, Michael Felix, and H. R. Woudhuysen. The Oxford Companion to the Book. Oxford: Oxford University Press, 2010, p. 164.• An electronic version of a printed book which can be read on a computer or special hand-held device. ▫ "e-book n." The Concise Oxford English Dictionary, Twelfth edition . Ed. Catherine Soanes and Angus Stevenson. Oxford University Press, 2008. Oxford Reference Online. Oxford University Press. Frantisek Bartos Regional Library. 22 March 2011 <http://www.oxfordreference.com/views/ENTRY.html?subview=Main&entry=t23.e17506>• An electronic version of a printed book for reading on a computer screen or other device. ▫ "e-book n." The New Zealand Oxford Dictionary. Tony Deverson. Oxford University Press 2004. Oxford Reference Online. Oxford University Press. Frantisek Bartos Regional Library. 22 March 2011 <http://www.oxfordreference.com/views/ENTRY.html?subview=Main&entry=t186.e16099>• TDKIV: 1. Kniha v digitální podobě, tedy vytvořená na počítači nebo převedená do digitální podoby. 2. Jednoúčelové fyzické přenosné zařízení umožňující jednoduchou manipulaci s textem dokumentu (nahrávání, čtení, vytváření poznámek apod.). 3. Elektronickou knihou se někdy rozumí kniha v digitální podobě vydaná na fyzickém nosiči (např. na CD- ROM). ▫ CELBOVÁ, Ludmila. Elektronická kniha. In KTD : Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha : Národní knihovna ČR, 2003- [cit. 2011-03-22]. Dostupné z WWW: <http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000000866&local_base=KTD>.
 5. 5. e-kniha – definice z pohledu knihoven1. reprodukce předlohy, s jakou se setkáváme v běžných digitálních knihovnách knihoven 1. grafický soubor, jenž při svém zobrazení jednoduše reprodukuje jednotlivé stránky předlohy, 2. soubor textově zpracovaný postupem OCR, obsahující vedle vrstvy poskytující vizuální zobrazení také vrstvu umožňující textové vyhledávání2. hypertextový dokument (s případným zastoupením multimediálních prvků) zpřístupňovaný na "obecném" počítači (tedy nikoli na funkčně specifickém zařízení) 1. objekt uložený na pevném nosiči 2. objekt zakoupený od producenta do majetku knihovny (zpravidla uložený na serveru knihovny) 3. objekt uložený na serveru nakladatele/vydavatele, resp. poskytovatele informačních služeb, jenž je na základě předplatného zpřístupňován on-line uživatelům knihovny3. digitální dokument (v současnosti spíše textový) trvale uložený na serveru nakladatele/vydavatele, resp. poskytovatele informačních služeb, jejž je možné uložit na funkčně specifická zařízení (tzv. čtečky) 1. objekt je získán do trvalého užívání koncového uživatele 2. objekt je koncovým uživatelem získán do užívání na omezenou dobu (relativně krátkou, předem stanovenou), po jejím uplynutí je soubor již nefunkční)• MATUŠÍK, Zdeněk. Elektronické knihy v knihovnách z pohledu autorského práva. Bulletin SKIP, č. 1, 2010 [cit. 2011-03-22].
 6. 6. e-čtečka ~ [e-reader]• TDKIV: 1. Kniha v digitální podobě, tedy vytvořená na počítači nebo převedená do digitální podoby. 2. Jednoúčelové fyzické přenosné zařízení umožňující jednoduchou manipulaci s textem dokumentu (nahrávání, čtení, vytváření poznámek apod.). 3. Elektronickou knihou se někdy rozumí kniha v digitální podobě vydaná na fyzickém nosiči (např. na CD-ROM). ▫ CELBOVÁ, Ludmila. Elektronická kniha. In KTD : Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha : Národní knihovna ČR, 2003- [cit. 2011-03-22].
 7. 7. Počátky e-knih, historie• Project Gutenberg – počátek 1971 (studenti opisující texty, dnes spíše skenování a následné rozpoznání textu (OCR)• Formát – obyčejný text [plain text] ▫ Nezávislý, jednoduchý, trvalý• Zaměření na klasiku, volná díla (public domain)• Březen 2011 – ca 33000 knih, většinou v angličtině• www.gutenberg.org
 8. 8. www.gutenberg.org
 9. 9. Technologie, formáty – e-knihy• Digitální obsah čitelný na displeji… • Text ▫ …dobře čitelný (zobrazitelný) na ▫ [.txt] displeji • Hypertext Markup Language• Převážně text (a obraz)… ▫ [.html] ▫ …text opravdu jako text, ne jako • Amazon Kindle naskenovaný obraz ▫ [.azw]• Spousta formátů (textových / textově- • ANSI/NISO Z39.86 (Digital Accessible obrazových) souborů… Information System – DAISY ▫ …různá podpora u různých zařízení • Adobe Portable Document Format ▫ [.pdf]• Nejznámější formáty • Microsoft Reader ▫ [.lit] • eReader (dříve Palm Digital Media/Peanut Press) - Palm Media ▫ [.pdb] • Mobipocket ▫ [.prc; .mobi] • EPUB (International Digital Publishing Forum - IDPF) ▫ [.epub]
 10. 10. http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_e-book_formats#Features
 11. 11. http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_e-book_formats#Supporting_Hardware
 12. 12. Technologie, formáty – e-čtečky• Elektronický papír nebo e- papír je plochá zobrazovací jednotka, která odráží světlo jako normální papír, je schopna uchovat text i obrázky natrvalo bez spotřeby elektřiny, s možností změny obsahu a často je také ohýbatelný. Z důvodu nízké energetické náročnosti a tenkosti se stále více prosazuje ve čtečkách elektronických knih. Elektronický papír lze číst na slunci nebo pod lampou. ▫ http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektronický_papír
 13. 13. Amazon Kindle Barners & Noble Nook Bookeen Jinke Hanlin Sony
 14. 14. Nejen čtečky: Tablety a chytré telefonyApple iPhone Apple iPad Samsung Galaxy Tab
 15. 15. Tvorba e-knih• Digitalizace původně tištěných dokumentů ▫ Ručně – přepis ▫ Sken > rozpoznání textu (OCR) > (kontrola)  OCR = Optical Character Recognition  Rozpoznání textových znaků z obrázku a převod do textové podoby ▫ eod – e-books on demand [e-knihy na požádání] (volná díla)• „Digital-born“ – již digitálně vzniklé dokumenty ▫ Vedlejší produkt tiskové přípravy ▫ Digitální podoba jako finální produkt
 16. 16. Hlavní tvůrci e-knih• Komerční sféra ▫ Vydavatelé, distributoři, databázoví agregátoři…• Neziskový sektor ▫ Školy ▫ Knihovny ▫ „Nadšenci“ a různá sdružení…• Spolupráce těchto sektorů ▫ Google Books Library project  od 2004, velké knihovny, Harvard, Oxford, New York Public Library, Michigan... NK/MZK, miliony knih, http://books.google.com/
 17. 17. Obchodní modely• Prodej e-knih ▫ Chráněné / nechráněné ▫ Ochrana – systém DRM – Digital Rights Management  Technicky (omezeno kopírování, tisk, časový zámek…)  Sociálně (social DRM – s dokumentem jsou neoddělitelně spjaty údaje o jeho majiteli)• Přístup ke knihám na základě předplatného ▫ Balíčky / individuální výběr ▫ Omezené období s možností trvalého nákupu• Půjčování ▫ Komerční / neziskové – knihovny
 18. 18. Český trh s e-knihami: v počátcích• Pár tipů ke čtení: ▫ VYLEŤAL, Martin. Porodní bolesti elektronických knih. Lupa.cz, 23. 3. 2011 [cit. 2011-03-22]. ▫ Martin Lipert: Kindle je největším zlem pro eknihy v Česku. Root.cz, 14. 3. 2011 [cit. 2011-03-22]. ▫ POLÁČEK, Jiří. Cesta k elektronickým knihám povede přes jejich půjčování. Lupa.cz, 27. 1. 2011 [cit. 2011-03-22]. ▫ LUTONSKÝ, Marek. Lesk a bída českých obchodů s ebooky. Živě.cz, 14. 12. 2010 [cit. 2011-03-22]. ▫ LUTONSKÝ, Marek; BARÁNEK, Tomáš. Ebooky v Česku: proč se nakladatelé bojí. Živě.cz, 3. 12. 2010 [cit. 2011-03- 22]. ▫ ZANDL, Patrick. Eknihy v Česku: první dohody s velkými vydavateli. Lupa.cz, 6. 8. 2010 [cit. 2011-03-22].
 19. 19. Legislativa, autorské právo…• U slovesných autorských děl distribuovaných na hmotném nosiči definuje pravidla jejich rozšiřování autorský zákon a k vyčerpání autorských práv k rozmnoženině díla dochází prvním prodejem (AZ, § 14, odst. 2).• Pravidla půjčování těchto děl v knihovnách pak ošetřuje tzv. knihovní licence.• E-knihy však do této kategorie nespadají a pravidla jejich zpřístupnění, rozšiřování a užívání musí být stanovena licenčním ujednáním s jejich poskytovatelem.• Viz např. AUJEZDSKÝ, Josef. Elektronické knihy z pohledu právního. Lupa.cz, 10. 2. 2011 [cit. 2011-03-22].
 20. 20. Půjčování čteček• Nutno ošetřit v knihovním řádu• Nejsou to knihy – jejich půjčování nespadá do základní činnosti knihoven definovaných ve zřizovacích listinách• Čtečka e-kniha – různá situace ▫ Nemožno půjčovat s chráněným obsahem (zakoupenými e- knihami) pokud to poskytovatel / nakladatel obsahu v licenčním ujednání nepovolí ▫ Možnost použití pro zpřístupňování volných děl• Půjčování čtecích zařízení řídí ustanoveními občanského zákoníku (ustanovení o smlouvě o výpůjčce - §§ 659-662)• Pro zajímavost: ▫ Is it OK to lend a Kindle? Library Journal, 1. 5. 2009, č. 8, s. 14. ▫ At Two Libraries, Kindle Programs Diverge. Library Journal, 1. 7. 2009, č. 12, s. 12.
 21. 21. Půjčování e-knih v knihovnách• Distributoři / poskytovatelé obsahu (nejen e-knih, e-časopisů, ale také audioknih, hudby a filmů) řeší licenční vztahy s nakladateli, kteří si určují, jak se smí s jejich dokumenty nakládat (např. zda se mohou tisknout či kopírovat) a knihovnám pak poskytují kompletní technologické zázemí pro elektronické půjčování.• Z hlediska registrovaného uživatele vypadá služba tak, že nalezne příslušnou e-knihu, ke které má knihovna zakoupenou licenci, v knihovním katalogu, klikne na odkaz „Půjčit“, identifikuje se přihlašovacími údaji ke svému čtenářskému kontu a následně si e knihu stáhne do svého zařízení (čtečky, telefonu, počítače apod.), ve kterém musí mít instalovaný příslušný čtecí software.• Po předem stanovenou dobu (většinou 14 dnů) může e-knihu v daném zařízení číst a po tuto dobu je v knihovním katalogu označena jako vypůjčená (jiní čtenáři si ji mohou rezervovat).• Po uplynutí výpůjční lhůty možnost zobrazení a čtení e-knihy u uživatele skončí, dokument je pro něj nadále nedostupný a v systému dojde k jeho automatickému „vrácení“ (není tedy možné překročit výpůjční lhůtu a odpadá režim upomínek a zpozdného).• Práva k vypůjčené knize, (ne)možnost jejího kopírování, tisku a hlídání výpůjční lhůty technicky řeší systém ochrany DRM (Digital Rights Management), který je nedělitelně spjat se samotným dokumentem.
 22. 22. Příklady ze zahraničí• USA a některé další země ▫ poskytovatel elektronického obsahu pro půjčování v knihovnách společnost OverDrive ▫ Od roku 2002, 0,5 mil. titulů, více než 1000 nakladatelů, 13 tisíc knihoven.• Německo a další německy mluvící země ▫ společnost DiViBib, služba Onleihe (On-půjčování, online půjčování) ▫ 70 knihoven, od roku 2007• Propojení otevřených globálních projektů se službami knihoven ▫ Iniciativa Open Library (součást projektu Internet Archive) ▫ V únoru 2011 vyhlásila uzavření partnerství se 150 knihovnami, jejichž prostřednictvím si uživatelé mohou půjčit na 80 tisíc e knih (kromě více než 1 milionu těch volných) .
 23. 23. Problémy týkající se půjčování?• Uživatelé – systém ochrany DRM – podpora nejrůznějších čtecích zařízení a softwarových platforem není úplná a zprovoznění čtecího softwaru nemusí být snadné pro všechny uživatele ▫ Např. jedna z nejrozšířenějších čteček – Amazon Kindle – nepodporuje velmi používaný formát půjčovaných e-knih Adobe ePub DRM.• Autoři a nakladatelé – obavy ohledně možnosti neoprávněného odstranění DRM ochrany a následného neomezeného šíření obsahu. ▫ Britská asociace nakladatelů The Publishers Association vydala v říjnu 2010 prohlášení, ve kterém požaduje  striktní omezení dostupnosti e-knih pouze pro registrované uživatele knihoven z daného regionu  možnost stažení obsahu do zařízení pouze při fyzické návštěvě knihovny  prosazuje také přístup k e-knihám na základě předplatného pro knihovny, s možností prohlížení ale nikoli stahování do zařízení uživatelů
 24. 24. Otázky, náměty, myšlenky, svačina…? • Děkuji za pozornost. • Jan Kaňka

×