Workshop PID Duurzaam Rendement

1,112 views

Published on

De informatieplicht bij franchise.

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,112
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
27
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Workshop PID Duurzaam Rendement

 1. 1. Precontractueel Informatie Document, (PID) <br />als onderdeel van een Kwaliteitssysteem voor duurzaam rendement<br />Rotterdam, 3 en 10 november 2009,<br />Jan-Joris Heling<br />Fotografie voor Bakker Bart:<br />Raldo Neven (3, 4, 6, 7, 9, 10 en 12), Jan-Joris Heling (1, 2 en 5)<br />
 2. 2. Bakker Bart in België (1)<br />Bakker Bart sinds 1977; <br />Nu 187 franchisevestigingen in Nederland en 3 in België (Antwerpen);<br />Ontwikkeling België gerealiseerd in 1e helft 2009;<br />Doelstelling no. 1: pilotvestigingen in 1 x goed introduceren op de Belgische markt > aanpassing contracten en naleving Belgische regelgeving op het gebied van franchising.<br />
 3. 3. Bakker Bart in België (2)<br /><ul><li>B
 4. 4. Juridisch draaiboek voor verdere expansie België is gereed. Het omvat o.m.: hoofdhandelshuurovereenkomst; overeenkomst overdracht handelsfonds Bart'sRetail - franchisenemer BVBA); franchiseovereenkomst Bakker Bart België; handelshuurovereenkomst (onderhuur) en het</li></ul>Precontractueel Informatiedocument (PID) met kandidaat-franchisenemer.<br /> <br /><ul><li>In België is de precontractuele fase, net zoals in Frankrijk, Spanje en Italië, bij wet geregeld. De wijze waarop dit in België is geregeld zou in Nederland onderdeel kunnen zijn van een kwaliteitssysteem voor duurzaam rendement. Een wettelijk kader is daartoe niet nodig.</li></ul>Doelstelling 3: Juridische voorbereiding België <br />
 5. 5. Wat is de achtergrond van deze regelgeving?<br />Informatie aan franchisenemer moet nauwkeurig, overeenkomstig de waarheid en zo compleet mogelijk zijn, zodat de franchisenemer met goede kennis van zaken een beslissing kan nemen;<br />De franchisenemer moet tegen zichzelf in bescherming genomen worden;<br />Voorkomen moet worden, dat oneerlijke franchisegevers of personen met verkeerde bedoelingen de franchisenemer een overeenkomst willen laten aangaan op basis van onnauwkeurige en veel te optimistische gegevens. <br />Precontractueel Informatiedocument (PID) (1)<br />
 6. 6. Precontractueel Informatiedocument (PID) (2)<br />Teneinde de zwakkere contractspartij (de franchisenemer) te beschermen moet hij -volgens de wetgever- enerzijds voldoende worden geïnformeerd en anderzijds voldoende bedenktijd krijgen;<br />De wet is een belangrijk instrument waarmee getracht wordt om de kwaliteit van de verhouding tussen franchisegever en franchisenemer op voorhand te bevorderen.<br />
 7. 7. De inhoud van de PID(1)<br />Precontractuele informatieplicht<br /> Uiterlijk één maand vóór het sluiten van de commerciële samenwerkingsovereenkomst (de franchiseovereenkomst) dient de franchisegever aan de andere partij: <br /> 1. het ontwerp van dezeovereenkomstén<br />2.een afzonderlijk document (verder ‘PID’, zijnde Precontractueel Informatiedocument) te overleggen.<br />Geheimhoudingsovereenkomst / Bewijs van ontvangst met datum<br />Geen vergoeding/waarborg laten betalen of enige verbintenis aangaan!<br />
 8. 8. De inhoud van de PID(2)<br />Het afzonderlijk document bestaat uit twee delen, te weten:<br /> 1. de essentiëlecontractuelebepalingen;<br /> 2. de gegevens die nodig zijn voor de correcte beoordeling van de commerciële samenwerkingsovereenkomst (sociaal-economische gegevens).<br />
 9. 9. De inhoud van de PID(3)<br />de essentiële contractuele bepalingen:<br />identiteit van de partijen doorslaggevend (intuitu personae-karakter);<br />de verbintenissen;<br />de gevolgen van het niet behalen van de verbintenissen;<br />de financiële verplichtingen van de franchisenemer;<br />de concurrentiebedingen, hun duurtijd en hun voorwaarden;<br />de duurtijd van de overeenkomst en de voorwaarden voor de hernieuwing;<br />de voorwaarden beëindiging ;<br />de voorkooprechten of de aankoopoptie ten voordele van de franchisegever en waardebepaling van de handelszaak;<br />de exclusiviteiten voorbehouden aan de franchisegever;<br />Bijlage: ontwerp van franchiseovereenkomst.<br />
 10. 10. De inhoud van de PID(4)<br />de gegevens voor de correcte beoordeling van de franchiseovereenkomst (sociaal-economische gegevens):<br />de identificatiefranchisegever;<br />de historiek van het bedrijf (aard van de activiteiten);<br />de hoofdactiviteit van het bedrijf van de franchisegever;<br />de intellectueleeigendomsrechten;<br />de financiëleresultaten van de franchisegever;<br />de toestand van de markt/marktaandeel van de franchisegever;<br />de voorstelling van de franchisevestiging (geplandelasten en investeringen.<br />Bijlagen: overzicht vestigingen laatste 3 jaar, jaarrekeningen franchisegever, marktonderzoek, exploitatierekening, diverse contracten.<br />
 11. 11. De sanctie bij niet naleving <br />sancties<br />Indien niet de vereiste informatie wordt meegedeeld of de termijn van één maand voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst niet wordt gerespecteerd: <br /> > kan de franchisenemer binnen een termijn van twee jaar de nietigheid van de overeenkomst inroepen.<br />Indien het PID de in de wet opgelegde bepalingen niet bevat:<br /> > kan de franchisenemer de nietigheid van de desbetreffende bepalingen van de franchiseovereenkomst inroepen. De wet voorziet hier geen verjaringstermijn (termijn van 10 jaar geldt).<br />
 12. 12. De tijdslijn<br />
 13. 13. PID onderdeel kwaliteitssysteem<br />De basis van een kwaliteitssysteem ligt in actuele en goede bedrijfsinformatie, omzet, marges, kosten, rendement en bijpassende kengetallen;<br />Kwaliteitssysteem bevat o.a. transparante afspraken tussen franchisegever en franchisenemer over de precontractuele fase;<br />Voordelen voor de franchisegever: aanvullend criterium voor keurmerklidmaatschap, eerder passende financieringen, gunstiger condities; kaf van het koren wordt gescheiden; kans op mislukkingen wordt kleiner.<br />

×