Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
1
Jan Ide Helden
initiator van XS2talent
Opleiden als arbeidsvoorwaarde
geld speelt (ook) een rol
2
Opleiden als arbeidsvoorwaarde
• opleidingsbudgetten, uitbetaald in echt geld, stimuleren
leercultuur en opleidingsdisci...
3
XS2talent: Outsourcing van Persoonlijke
Opleidingsbudgetten
• de werkgever stort de opleidingsbudgetten op de “escrow”-r...
4
XS2talent ontzorgt opleidingsbudgetten
• uitbetaald in “escrow rekening”: veilig, buiten boedel van
werkgever, werknemer...
5
Geen deelnamekosten voor werkgever
• de opleider betaalt de deelname van werkgevers en werknemer
• geen kosten voor fact...
6
Afhandeling van de boeking
• de werknemer zoekt in de catalogus een opleiding naar zijn
keuze.
• de werkgever kan beperk...
7
Een nieuwe arbeidsvoorwaarde
• individueel en collectief toepasbaar
• individuele opleidingsbudgetten (naar keuze, perio...
8
www.xs2talent.nl
janide@xs2talent.nl
06-303 70 995
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

XS2talent: opleiden als arbeidsvoorwaarde

362 views

Published on

Individualisering en zelfregie zijn daarin belangrijke thema’s die een verschuiving van de verantwoordelijkheid over de eigen inzetbaarheid weerspiegelen, maar ook raken aan de arbeidsmarktpositie van veel organisaties.
Daarin past toerekening van opleidingsbudgetten aan de individuele medewerker, met eigen zeggenschap over de besteding, al dan niet binnen de kaders door de werkgever gesteld.
Dit als bijdrage aan het belang van autonomie, flexibilisering van arbeidsrelaties en mobiliteit. Met XS2talent is dat allemaal mogelijk.

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

XS2talent: opleiden als arbeidsvoorwaarde

  1. 1. 1 Jan Ide Helden initiator van XS2talent Opleiden als arbeidsvoorwaarde geld speelt (ook) een rol
  2. 2. 2 Opleiden als arbeidsvoorwaarde • opleidingsbudgetten, uitbetaald in echt geld, stimuleren leercultuur en opleidingsdiscipline t.o.v. papieren budgetten • de criteria Wet Loonbelasting (bijzondere vrijstelling werkkostenregeling) vragen om fiscale toetsing, waarvoor de werkgever verantwoordelijk is. • het gesprek moet gaan over competenties, vaardigheden en aligment en niet over zoeken, boeken en deelname aan opleiding en training.
  3. 3. 3 XS2talent: Outsourcing van Persoonlijke Opleidingsbudgetten • de werkgever stort de opleidingsbudgetten op de “escrow”-rekening van XS2talent bij ABNAMRO Bank op de naam van zijn individuele werknemers • de werknemer zoekt en boekt zelf zijn opleidingen en trainingen via de catalogusstructuur van XS2talent • in de bestelprocedure zit een vragenlijst voor de fiscale beoordeling van de keuze. XS2talent verzorgt de verantwoording aan de Belastingdienst • jaargrens overschrijdend en gemaximeerd op € 50.000,= spaarbedrag per deelnemer.
  4. 4. 4 XS2talent ontzorgt opleidingsbudgetten • uitbetaald in “escrow rekening”: veilig, buiten boedel van werkgever, werknemer en XS2talent. - werkgever-portabiliteit en jaargrensoverschrijdend - uitwisselbaarheid van andere bruto belonings- componenten naar netto opleidingsbudget - geen vermeninging met exploitatie. • fiscale toets is geindividualiseerd. XS2talent is inhoudingsplichtige voor het opleidingsbudget • geen declaratiestromen, zelfregie bij de medewerker
  5. 5. 5 Geen deelnamekosten voor werkgever • de opleider betaalt de deelname van werkgevers en werknemer • geen kosten voor factuurbehandeling en dergelijke voor werkgever • kosten voor implementatie en extra diensten alleen voor maatwerkaanpassingen van het platform (bijvoorbeeld een koppeling aan Intranet, beperkingen in de catalogus etc.) Voor de werknemer is deelname tenminste kostenneutraal: • de werknemer betaalt een percentage van het gestorte bedrag voor het beheer van het geld en de toegang tot het platform • met de garantie dat hij bij besteding minimaal dit percentage zichtbaar terug ontvangt als korting op zijn aankopen
  6. 6. 6 Afhandeling van de boeking • de werknemer zoekt in de catalogus een opleiding naar zijn keuze. • de werkgever kan beperkingen opleggen aan de keuze door delen van de catalogus af te schermen. Op verzoek wordt aanbod toegevoegd. • is een keuze niet fiscaal toelaatbaar dan kan het bedrag gebruteerd worden ten laste van het opleidingsbudget. Bijbetalen via i-deal is mogelijk. • XS2talent verzorgt de factuurafhandeling, betalingen en rapportages
  7. 7. 7 Een nieuwe arbeidsvoorwaarde • individueel en collectief toepasbaar • individuele opleidingsbudgetten (naar keuze, periodiek) uitbetaald op naam van de werknemer • vrij van loonbelasting bij gekwalificeerde besteding op basis van de criteria van de Wet Loonbelasting (de bijzondere vrijstelling binnen de de werkkostenregeling) • portabiliteit: het budget is zonder fiscale gevolgen, vrij mee te nemen naar een andere werkgever of situatie van werkloosheid • individueel keuze budget: uitruil van andere bruto beloningscompo- nenten (vakantiedagen, prestatiebonus, etc.) naar netto- opleidingsbudget.
  8. 8. 8 www.xs2talent.nl janide@xs2talent.nl 06-303 70 995

×