Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Curriculum Vitea - 20150518

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Curriculum Vitea - 20150518

  1. 1. Curriculum Vitea Persoonsgegevens J.J. (Jan) Hommes Geboortedatum: 31 mei 1964 Adres: Van der Bildtstraat 5 8801AC Franeker, Nederland E Hommeles64@gmail.com M 06-40138390 Kenmerkende eigenschappen Aandacht voor details en het op orde brengen van iets zijn zaken die voor mij vanzelfsprekend zijn, en in mijn werk het beste in mij naar boven brengen. Ik bekijk zaken en mensen vanuit zoveel mogelijk invalshoeken om de juiste beeldvorming te krijgen en houd er van anderen te helpen en zo de kwaliteit van het werk te verbeteren. Werkervaring 2012 – heden Adviseur Bedrijfsvoering/Tactisch medewerker documentaire informatievoorziening (Shared Service Center, afdeling Facilitair en DIV, team DIV) Dienst Landelijk Gebied (DLG) van het ministerie van Economische Zaken • Functioneel aansturen en coachen van medewerkers afdeling DIV bij DLG in de provincies Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel en Gelderland en landelijke vervanging • Advisering en ontwikkelen landelijk DIV-beleid en archiefstructuren • Functioneel applicatiebeheer DIS, opstellen handleidingen DIS en (werk)instructies DIV • Depotbeheer, selectie, vernietiging, overdracht en overbrenging • Geven van instructies en (opfris)cursussen registratie, archivering, selectie en DIS 2005 - 2012 DIV-specialist (Shared Service Center regio Noord, team DIV) Dienst Landelijk Gebied (DLG) regio Noord, voor de provincies Friesland, Groningen en Drenthe • Functioneel aansturen en coachen van medewerkers afdeling DIV op de diverse locaties • Advisering en ontwikkelen landelijk DIV-beleid en archiefstructuren • Functioneel applicatiebeheer DIS, opstellen handleidingen DIS en (werk)instructies DIV • Depotbeheer, selectie, vernietiging, overdracht en overbrenging • Geven van instructies en (opfris)cursussen registratie, archivering, selectie en DIS 2001 - 2005 Regionaal medewerker DIV (afdeling Bedrijfsvoering, sectie DIV) Dienst Landelijk Gebied (DLG) regio Noord, voor de provincies Friesland, Groningen en Drenthe • Coördinatie werkzaamheden medewerkers sectie DIV op de diverse locaties • Dossiervorming, -ordening, -uitlening, informatieverstrekking en archivering • Depotbeheer, selectie en vernietiging • Geven van instructies en (opfris)cursussen registratie, archivering en DIS • Functioneel applicatiebeheerder DIS (Tracé en Oracle Discoverer) 1995 - 2001 Senior medewerker DIV (afdeling Bedrijfsvoering, sectie DIV) Dienst Landinrichting en Beheer Landbouwgronden (LBL) in de provincie Friesland • Coördinatie werkzaamheden medewerkers sectie DIV • Dossiervorming, -ordening, -uitlening, informatieverstrekking en archivering • Depotbeheer, selectie en vernietiging • Functioneel applicatiebeheerder DIS (Arend, Tracé en Oracle Discoverer) 1994 - 1995 1e medewerker DIV (afdeling Facilitair, sectie DIV) Directie Landbouw, Natuur en Openluchtrecreatie (LNO) in de provincie Friesland • Coördinatie werkzaamheden medewerkers sectie DIV • Dossiervorming, -ordening, -uitlening, informatieverstrekking en archivering • Depotbeheer, selectie en vernietiging • Functioneel applicatiebeheerder (Arend) 1988 - 1994 Medewerker DIV (afdeling Facilitair, sectie DIV) Directie Landbouw, Natuur en Openluchtrecreatie (LNO) in de provincie Friesland • Dossiervorming, -ordening, -uitlening, informatieverstrekking en archivering • Applicatiebeheerder Desk Top Publishing 1986 - 1988 Dossiervormer (afdeling IMZ, sectie post- en archiefzaken) Directie Landelijk Gebied en Kwaliteitszorg (L&K) in de provincie Friesland 1985 - 1986 Agendeur (afdeling IMZ, sectie post- & archiefzaken) Staatsbosbeheer (SBB) in de provincie Friesland
  2. 2. 1985 (deels) Archivaris bij de Medische Dienst voor het ziekenfonds via Uitzendbureau Start 1980 – 1984 Matroos Logistieke Dienst Administratie bij de Koninklijke Marine
  3. 3. Enkele behaalde successen in het werk • Inventariseren, beschrijven en uitwerken van alle landelijke archiefstructuren die voorkomen bij de Dienst Landelijk gebied in matrices voor de fysieke archiefstructuur om landelijke uniformering van de archieven op de diverse locaties te realiseren. • Implementatie van het documentair informatiesysteem Tracé en het daarbij ondersteunende programma Discoverer bij de Dienst Landelijk Gebied, en het ontwikkelen van handleidingen voor deze systemen. • Trekker van het SSA-project bij de Dienst Landelijk Gebied. Dit project hield zich bezig met het planmatig selecteren en materieel bewerken van alle DLG archieven in het land op basis van vastgestelde selectielijsten. Het doel was deze archieven klaar te maken voor overbrenging c.q. vernietiging in de toekomst. Opleidingen 1988 - 1989 S.O.D.-1 Opleiding voor het vakgebied documentaire informatievoorziening 1980 – 1982 Administratieve opleiding Koninklijke Marine, Ministerie van Defensie Documentaire informatievoorziening, personeelsadministratie, financiële administratie. Opleiding voorziet in alle onderdelen vergelijkbaar aan S.O.D.-1. 1976 - 1980 M.A.V.O.-4, Scholengemeenschap Zuid te Enschede Vakken: Nederlands, Engels, Duits, Aardrijkskunde, Biologie, Tekenen Cursussen 2014 Beheer van Records in Digitaal Perspectief bij het VHIC 2014 RecordManagementTool bij het VHIC 2012 Digitale Vaardigheden bij het Rijks Opleidingsinstituut (ROI) 2002 - 2012 Basiscursus Bedrijfshulpverlener met jaarlijkse herhalingscursus 2000 Renew (persoonlijke ontwikkeling in het werk) gevolgd als In-company training bij DLG 1999 Leergang Documentaire Informatievoorziening van het Ministerie van LNV 1998 Documentenbankbeheer Tracé 1998 Discoverer (query programma voor databases) bij Oracle te De Meern 1993 Depôtbeheer bij de Rijks Archiefschool / Ministerie van LNV 1992 Selectie aan de bron bij de Rijks Archiefschool / Ministerie van LNV 1992 Desk Top Publishing, A (gebruiker) + B (systeembeheerder) bij Mediaware BV Naast bovengenoemde cursussen ook cursussen gevolgd als o.a.: Word, Excel, Outlook, Tekstverwerking, Typen. Automatiseringskennis MS Word, MS Excel, Documentaire informatiesystemen Tracé en Arend, Oracle Discoverer Talenkennis Nederlands, Engels, Duits Competenties Communicatief vaardig, klantgericht, analytisch, accuraat, planning en organiseren, coachen, sturen en samenwerken. Nevenactiviteiten en vrijwilligerswerk 2005 – 2014 Stage- en praktijkbegeleider cursisten S.O.D.-1 Bij de Dienst Landelijk Gebied op de locaties Leeuwarden en Groningen, die de opleiding S.O.D.-1 volgen. 2001 – 2012 Bedrijfshulpverlener (BHV'er) Eerste hulpverlening, reanimatie en ontruiming. 2007 – 2010 Explorerbegeleider, scoutinggroep Andromeda te Franeker Begeleiding van een groep jongeren in de leeftijd van 15 tot 18 jaar tijdens scoutingactiviteiten. Leren aan de groep hoe een programma voor activiteiten op te stellen, begeleiding uitvoering en evaluaties. 2005 – 2007 Scoutleiding, scoutinggroep Andromeda te Franeker Leiding geven aan een groep kinderen in de leeftijdsgroep van 11 tot 14 jaar tijdens scoutingactiviteiten. Opstellen van programma's en verzorging van de uitvoering/begeleiding tijdens de activiteiten en kampen. 2005 – 2010 Secretaris Vereniging en Stichting Scouting Andromeda te Franeker Opstellen planningen. Overleg met instanties en bedrijven. Opstellen van de agenda's, het notuleren van vergaderingen van zowel de Vereniging als de Stichting Scouting Andromeda. Voeren van correspondentie namens het bestuur. Verzorgen van de archieven.

×