Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Wegwijs in koksijde2013-2014

1,222 views

Published on

De brochure “Wegwijs in Koksijde” geeft een algemene én gedetailleerde beschrijving van de totale organisatie van de gemeente, op bestuurlijk en administratief vlak. De gemeentelijke bestuursorganen en administratieve diensten, met hun samenstelling, organisatie, bereikbaarheid, dienstverlening, opdrachten enz. worden er uitgebreid in voorgesteld. Het wordt bij uitgave gratis bus-aan-bus verspreid, ligt in het gemeentehuis ter beschikking van elke inwoner en bezoeker. Het is een bij decreet verplicht document in het kader van de openbaarheid van bestuur. Deze brochure is gratis te verkrijgen aan de onthaalbalie van het gemeentehuis en in de toerismebureau's. Interesse in een publicatie in de volgende uitgave: Jan Duchau - 0498/361 531 - jan@inforegio.be

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

Wegwijs in koksijde2013-2014

 1. 1. Colofon Deze brochure werd uitgegeven door de Dienst Communica- tie, Onthaal en Protocol. Aan de gegevens werd de grootst mogelijke zorg besteed. De redactie werd afgesloten op 01 februari 2013. Het gemeentebestuur kan niet verantwoorde- lijk gesteld worden voor wijzigingen van prijzen en van ge- gevens door beslissingen die genomen worden na voornoemde datum. Eindredactie: Ilse Chamon, Dienst Communicatie, Onthaal & Protocol Samenstelling en hoofdredactie: Viviane Bailleul, Dienst Communicatie, Onthaal & Protocol Werkten mee aan de redactie: Secretaris Joeri Stekelorum, Björn Cools, Siska Stockelynck, Ann-Sofie Beun, Jadrana Demoen, Maarten Vandenbroucke, Jan Huyghe, Isabelle Deshayes, Kim Peeters, Maja Leye, Ine Deburchgraeve, Désirée Declercq, Marie Godderis en alle gemeentelijke diensten van Koksijde Fotografie en bewerking: Dirk Van Hove, tenzij anders bij de foto vermeld Realisatie en publiciteitsregie: PUBLI-touch, Oudebaan 246a, 3000 Leuven, tel. 016 25 50 43, e-mail: info@inforegio.be in opdracht van het gemeentebestuur Verantwoordelijke uitgever: college van burgemeester en schepenen, Zeelaan 303, 8670 Koksijde, schepen Communicatie Lander Van Hove Depotnummer: D/2013/10428/02 Uitgave: februari 2013 Gemeente Koksijde Zeelaan 303, 8670 Koksijde 058 53 30 30 058 53 30 31 info@koksijde.be www.koksijde.be 2013-2014 Wegwijs in Koksijde Kaft Koksijde 2013 30-04-2013 13:55 Pagina 1
 2. 2. GARAGE MARC VANSTEENLAND Erkend Ford Garage - Carrosserie - Takeldienst info@garagevansteenland.be www.garagevansteenland.be VANSTEENLAND ELECTRIC - Verkoop en verhuur van golfwagens Verkoop van elektrische fietsen, steps, scooters en grasmaaiers 0471 53 75 00 - info@vansteenlandelectric.be www.vansteenlandelectric.be - www.ehline-vansteenland.be MARC VANSTEENLAND Koningstraat 13 - 8670 Koksijde - Tel. 058 51 45 81 Ik ben advocaat aan de Balie Veurne met méér dan 20 jaar ervaring Mijn specialisaties zijn de volgende: • strafzaken (verkeersinbreuken, correctionele zaken, enz...) • familierecht (echtscheiding, onderhoudsgelden, afstamming, enz...) • jeugdzaken (ouderlijk gezag, adoptie, enz...) • incasso - invorderingen • schuldbemiddeling Boterweegschaalstraat 7 - 8630Veurne - Tel. 058 31 64 64 Gsm 0496 53 23 50 - Fax 058 31 64 65 - E-mail: sabine.wullus@skynet.be Dierenartspraktijk Anoa - Cabinet Vétérinaire Anoa Zeelaan 20 - 8670 Koksijde +32(0)58 626 737 info@anoa.be - www.anoa.be OPENINGSUREN: Vrije consultaties: maandag tem vrijdag van 9u tot 10u en van 17u30 tot 19u behalve woensdagavond. Consultaties op afspraak: maandag tem zaterdag, buiten de uren van de vrije consultaties. De spoeddienst is verzekerd. HEURES D'OUVERTURE: Consultations libres: du lundi au vendredi de 9h à 10h et de 17h30 à 19h sauf le mercredi soir. Consultations sur rendez-vous: du lundi au samedi, en dehors des heures de consultations libres. Le service d'urgence est assuré. Diploma Oftalmologie - Digitale Radiologie - Echografie - Bloedanalyse - Video-otoscopie - Microscopie - Operatiezaal met gasanesthesie en monitoring - Hospitalisatiezaal - ... Diplôme d'ophtalmologie - Radiologie Digitale - Echographie - Analyse sanguine - Vidéootoscopie - Salle d'opération avec anesthésie gazeuse et monitoring - Salle d'hospitalisation - ... Kaft Koksijde 2013 30-04-2013 13:56 Pagina 2
 3. 3. 1 Beste Koksijdenaar, We bieden u graag deze “Wegwijs in Koksijde” aan! Een complete infogids van Koksijde. Een leidraad doorheen de gemeentelijke dienstverlening. Het is een handig bewaarboekje waar u hopelijk vaak gebruik van zal maken. Onze administratie is voortdurend in beweging om haar diensten en producten aan de bevolking te optimaliseren. Efficiëntie, toegankelijkheid en klantvriendelijkheid staan daarbij centraal. Met deze gids willen we onze dienstverlening tot bij u in de huiskamer brengen. De gids wordt om de twee jaar volledig vernieuwd. Alle informatie is thematisch gerangschikt. Zoekt u info over huwen? Kijk dan bij leven. Info over stedenbouwkundige vergunningen? Kijk dan bij wonen & bouwen. Toch nog moeite om iets te vinden? Geen idee van de juiste term? Geen nood: vanaf pagina 81 vindt u een uitgebreide trefwoordenlijst met verwijzing naar de juiste bladzijde. Vooraan in deze gids vindt u ook de samenstelling van onze gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen en de OCMW-raad. Had u graag een gesprek met iemand gevoerd? Kijk dan naar de contactgegevens. Onze gemeente verandert elke dag. Deze infogids kan dus onmogelijk actueel blijven. Hou daarom ook onze andere communicatiekanalen in de gaten. Vooral op www.koksijde.be, ons infoblad Tij-dingen en via onze berichten in de lokale media blijft u op de hoogte van de laatste nieuwtjes. De adverteerders in deze gids zorgen ervoor dat ons bestuur u deze uitgave volledig gratis kan aanbieden. We wensen daarom alle adverteerders van harte te bedanken. Hebt u nog vragen of suggesties? Geef onze communicatiedienst een seintje via communicatie@koksijde.be of 058 53 30 30 Veel leesgenot! Joeri Stekelorum Lander Van Hove Marc Vanden Bussche gemeentesecretaris schepen communicatie burgemeester Woord vooraf Surf ook naar www.koksijde.be Gids Koksijde 2013 30-04-2013 13:58 Pagina 1
 4. 4. 32 Gids Koksijde 2013 30-04-2013 13:58 Pagina 2
 5. 5. 4 5Surf ook naar www.koksijde.be Woord vooraf burgemeester .....................................................................................................................1 Inhoudstafel .............................................................................................................................................5 Het gemeentebestuur.............................................................................................................................7,9 College van burgemeester en schepenen ......................................................................................................7,9 Gemeenteraad ......................................................................................................................................11,13 Raad voor maatschappelijk welzijn ...............................................................................................................15 Gemeentediensten ....................................................................................................................16,17,18,19 Rubrieken A tot Z 1. 50-PLUSSERS ......................................................................................................................................21 2. ECONOMIE & WERK ..............................................................................................................................25 3. HANDIGE INFO.....................................................................................................................................29 4. JEUGD ................................................................................................................................................33 5. LEVEN.................................................................................................................................................37 6. LOKALEN & ZALEN................................................................................................................................49 7. MILIEU & DUURZAAMHEID.....................................................................................................................51 8. MOBILITEIT & VERKEER ........................................................................................................................57 9. NOODNUMMERS ...................................................................................................................................61 10. ONDERWIJS & EDUCATIE.......................................................................................................................65 11. ONTSPANNEN & GENIETEN ....................................................................................................................69 • KUNST & CULTUUR .............................................................................................................................70 • SPORT & BEWEGING...........................................................................................................................73 • TOERISME & RECREATIE .....................................................................................................................74 • EVENEMENTEN...................................................................................................................................77 • VERENIGINGEN..................................................................................................................................78 12. VEILIGHEID & JUSTITIE.........................................................................................................................79 13. WELZIJN & GEZONDHEID ......................................................................................................................83 14. WONEN & BOUWEN.............................................................................................................................87 Adverteerders .........................................................................................................................................95 Situeringsplan ....................................................................................................................................98,99 Trefwoordenlijst .................................................................................................................101,102,103,104 Inhoudstafel Legende meer info telefoon/GSM fax e-mail website Gids Koksijde 2013 30-04-2013 13:58 Pagina 4
 6. 6. 7Surf ook naar www.koksijde.be College van burgemeester en schepenen Het college van burgemeester en schepenen bestaat uit de burgemeester en zeven schepenen. De burgemeester wordt door de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden benoemd uit de verkozenen van de gemeente- raad. De gemeenteraadsleden kunnen daartoe kandidaten voordragen. De schepenen worden door de gemeenteraad verkozen uit de eigen leden. De schepenen hebben geen persoonlijke bevoegdheid, maar vormen een collegiaal orgaan, vandaar ook de naam college van burgemeester en schepenen. On- derling hebben de schepenen wel een bepaalde taakverdeling afgesproken. Het college van burgemeester en schepe- nen is zowat het dagelijks bestuur van de gemeente. In onze gemeente vergadert het college van burgemeester en schepenen elke maandag, waarbij de gemeentesecreta- ris aanwezig is als adviseur-notulist. De vergaderingen zijn niet openbaar. Burgemeester - Vlaams volksvertegenwoordiger Marc Vanden Bussche Zeelaan 303, 8670 Koksijde 058 53 34 69 burgemeester@koksijde.be Zitdag: na afspraak Bevoegdheden: project Koksijde Golf ter Hille, reconversie militaire basis, openbare werken, fi- nanciën, coördinatie vrije tijd, burgerlijke stand en bevolking, politie en veiligheid, brandweer Lijst burgemeester 1ste schepen - ereparlementslid Jan Loones Zeelaan 303, 8670 Koksijde 058 53 30 95 - 058 51 37 38 jan.loones@koksijde.be Zitdag: na afspraak Bevoegdheden: cultuur, erfgoed en archiefwezen, musea en monumentenzorg, internationale sa- menwerking, zelfdodingspreventie en geestelijke gezondheidszorg N-VA Het gemeentebestuur 6 Gids Koksijde 2013 30-04-2013 13:59 Pagina 6
 7. 7. 8 9Surf ook naar www.koksijde.be hetgemeentebestuur 2de schepen Stéphanie Anseeuw Zeelaan 303, 8670 Koksijde 058 53 30 95 stephanie.anseeuw@koksijde.be Zitdag: na afspraak Bevoegdheden: personeel en tewerkstelling, kinderopvanginitiatieven, verkeer en mobiliteit, openbaar vervoer, duinenhuis, mindervalidenbeleid, patrimonium- gemeentelijk zalenbeheer Lijst burgemeester 3de schepen Dorine Geersens Zeelaan 303, 8670 Koksijde 058 53 30 95 - 0478 61 96 02 dorine.geersens@koksijde.be Zitdag: na afspraak Bevoegdheden: toerisme, groendienst, middenstand en lokale economie, gezinszorg, gezond- heidszorg, sociale zaken, welzijnsbeleid, dierenwelzijn, contacten met de strijdkrachten Lijst burgemeester 4de schepen Dirk Dawyndt Zeelaan 303, 8670 Koksijde 058 53 30 95 dirk.dawyndt@koksijde.be Zitdag: na afspraak Bevoegdheden: sport en ontspanning, ruimtelijke ordening en stedenbouw, landschapszorg, rechtszaken Lijst burgemeester 5de schepen Albert Serpieters Zeelaan 303, 8670 Koksijde 058 53 30 95 albert.serpieters@koksijde.be Zitdag: na afspraak Bevoegdheden: leefmilieu en energiebeleid, huisvesting, reddingsdiensten, kerkfabrieken, land- bouw Lijst burgemeester 6de schepen Lander Van Hove Zeelaan 303, 8670 Koksijde 058 53 30 95 lander.vanhove@koksijde.be Zitdag: na afspraak Bevoegdheden: (kunst) onderwijs, jeugd, communicatie, informatisering en administratieve ver- eenvoudiging, gelijke kansenbeleid Lijst burgemeester 7de schepen – OCMW voorzitter Greta Suber-Delie Ter Duinenlaan 34, 8670 Koksijde 058 53 43 10 greta.delie@koksijde.be Zitdag: na afspraak Bevoegdheden: seniorenbeleid, armoedebestrijding Lijst burgemeester Gemeentesecretaris Joeri Stekelorum Zeelaan 303, 8670 Koksijde 058 53 34 33 secretaris@koksijde.be Te bereiken op het gemeentehuis, bij voorkeur na afspraak www.sandraboe ek.be Strandlaan 202-206 - 8670 Sint-Idesbald (Koksijde) - 058 51 53 20 Strandlaan 308 - 8670 Sint-Idesbald (koksijde) 0476/99 56 26 Zeedijk 24 A - 8670 Sint-Idesbald (Koksijde) Tel. 0476 995 626 www.entrimmo.be SYNDIC - VERZEKERINGEN - ONDERHOUD GEBOUWEN SYNDIC - ASSURANCES - ENTRETIEN DE BATIMENTS Stranduitbating Centrum Sint-Idesbald Gids Koksijde 2013 30-04-2013 13:59 Pagina 8
 8. 8. 11Surf ook naar www.koksijde.be gemeenteraad Gemeenteraad De gemeenteraad is het belangrijkste bestuursorgaan van de gemeente. In Koksijde bestaat de gemeenteraad uit ze- venentwintig leden. Zij worden verkozen voor een periode van zes jaar. Het mandaat van de huidige gemeenteraads- leden loopt tot 31 december 2018. De vergadering is openbaar en kan ook live gevolgd worden via www.tv.koksijde.be Voorzitter van de gemeenteraad Luc Deltombe Lejeunelaan 65, 8670 Koksijde 058 52 06 09 luc.deltombe@koksijde.be Lijst burgemeester Christophe Bakeroot Horizontlaan 11, 8670 Koksijde 0476 97 98 00 christophe.bakeroot@koksijde.be Lijst burgemeester Paul Casselman Ammanswallestraat 44, 8670 Koksijde (Oostduinkerke) 058 51 38 19 paul.casselman@koksijde.be Lijst burgemeester Charlotte Castelein Theresialaan 17, 8670 Koksijde (Oostduinkerke) 0497 44 54 46 charlotte.castelein@koksijde.be Lijst burgemeester VVV Voorzitter provincieraadslid Andreas Cavyn Dorpsstraat 24, 8670 Koksijde 0479 94 58 49 andreas.cavyn@koksijde.be N-VA Bieke Dalle Robert Vandammestraat 144, 8670 Koksijde 058 53 38 60 bieke.dalle@koksijde.be Lijst burgemeester Guido Decorte Polderstraat 8, 8670 Koksijde (Oost- duinkerke) 058 51 67 06 058 51 67 06 guido.decorte@koksijde.be Lijst burgemeester 1ste gedeputeerde van de provincie West-Vlaanderen Frédéric Devos Tamarixstraat 3, 8670 Koksijde 0475 50 37 30 frederic.devos@koksijde.be Lijst burgemeester Jean Marie Dewulf Lejeunelaan 34/A301, 8670 Koksijde 058 52 14 00 0476 40 07 65 jeanmarie.dewulf@koksijde.be !mpuls Rita Gantois Veurnestraat 33, 8670 Koksijde 058 51 20 55 rita.gantois@koksijde.be N-VA 10 Living, keuken, badkamer, slaapkamer, dressing… Onze interieurarchitecten creëren voor u een uniek ontwerp dat naadloos aansluit bij uw wensen. Onze vakmensen staan in voor de realisatie van uw project. Een uitzonderlijke service die het zo bijzonder maakt… Koninklijke Baan 299-301 | 8670 Koksijde St-Idesbald | T. 058 52 44 48 | www.schollier.be | info@schollier.be Gids Koksijde 2013 30-04-2013 13:59 Pagina 10
 9. 9. 12 13Surf ook naar www.koksijde.be gemeenteraad Henk Ghyselen Fluithoekweg 2, 8670 Koksijde henk.ghyselen@koksijde.be Lijst burgemeester Adelheid Hancke Dijk 33, 8670 Koksijde 0474 40 99 69 adelheid.hancke@koksijde.be N-VA Peter Hillewaere 0476 22 19 75 peter.hillewaere@koksijde.be N-VA Rosaline Mouton Dijk 20, 8670 Koksijde 0485 10 95 32 rosaline.mouton@koksijde.be !mpuls federaal volksvertegenwoordiger Greet Van Den Broucke-Verhaeghe Molenwal 16, 8670 Koksijde 058 52 23 84 greet.verhaeghe@koksijde.be N-VA Elwin Van Herck Oostdijkweg 27, 8670 Koksijde (Oostduinkerke) 0477 53 43 70 elwin.vanherck@koksijde.be info@impulskoksijde.be !mpuls Ivan Vancayseele Witte Burg 25, 8670 Koksijde (Oostduinkerke) 058 51 85 16 - 0478 24 54 16 ivan.vancayseele@koksijde.be !mpuls Lid Directiecomité en Raad van Be- stuur van de VVV Inge Vandekeere Hostenstraat 63, 8670 Koksijde inge.vandekeere@koksijde.be Lijst burgemeester Gerard Vandenbroucke Marcel Demanlaan 12, 8670 Koksijde 0475 81 04 98 gerard.vandenbroucke@koksijde.be N-VA Herwig Vollon Golflaan 32, 8670 Koksijde 0477 68 59 84 herwig.vollon@koksijde.be Lijst burgemeester VOF ROBDEL SNC Beëdigd vertaler/tolk MALLEBRANCKE Robert Traducteur/interprète juré Leopold II Laan 250 - 8670 Koksijde (Oostduinkerke) GSM 0475 64 64 24 - Fax 058 62 54 09 robert.mallebrancke.translator@telenet.be - www.robdel.be • gerechtelijke akten (processen-verbaal, dagvaardingen, vonnissen, ...) • administratieve akten (geboorte, huwelijk, woonst, ...) • verslagen van algemene vergaderingen, basisakten Gids Koksijde 2013 30-04-2013 14:00 Pagina 12
 10. 10. 14 15Surf ook naar www.koksijde.be SOCIAAL HUIS voorheen OCMW RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Het OCMW wordt bestuurd door de raad voor maatschappelijk welzijn en wordt om de 6 jaar volledig vernieuwd. De raad vergadert elke 2de donderdag van de maand om 20u in het Sociaal Huis, Ter Duinenlaan 34, 8670 Koksijde. Iedereen is welkom op het openbaar gedeelte van de zitting. De raad voor maatschappelijk welzijn is samengesteld uit 11 leden: Voorzitter Greta Suber-Delie Ter Duinenlaan 34, 8670 Koksijde 058 53 43 10 voorzitter@sociaalhuiskoksijde.be info@sociaalhuiskoksijde.be Zitdag op afspraak op maandag, donderdag en vrijdag, van 10.00 u tot 12.00 u. Lijst burgemeester Ronny Calcoen Capucijnenlaan 25, 8670 Koksijde 058 51 29 66 ronny.calcoen@koksijde.be Lijst burgemeester Greta Cambier Houtsaegerlaan 33, 8670 Koksijde 058 52 04 61 greta.cambier@koksijde.be !mpuls Hylke Castelain Nieuwpoorsteenweg 100, 8670 Koksijde 0475 21 47 95 hylke.castelain@koksijde.be Lijst burgemeester Ine Deburchgraeve Polderstraat 119, 8670 Koksijde 0479 86 49 18 ine.deburchgraeve@koksijde.be Lijst burgemeester Hilde De Graeve Witte Burg 78, 8670 Koksijde 058 51 38 87 hilde.degraeve@koksijde.be N-VA D'Hulster Eddy Weststraat 31, 8670 Koksijde 0478 46 59 60 eddy.dhulster@koksijde.be N-VA Marie Claire Fagoo J. Van Buggenhoutlaan 12/0301, 8670 Koksijde 0474 37 51 62 claire.fagoo@koksijde.be Lijst burgemeester Carol Gunst Veurnestraat 22a, 8670 Koksijde 058 62 36 75 carol.gunst@koksijde.be Lijst burgemeester Kara Supeley Houtsaegerlaan 3, 8670 Koksijde 0499 17 03 93 kara.supeley@koksijde.be Lijst burgemeester Bruno Vandicke Kerkstraat 22 /301, 8670 Koksijde 0476 79 97 79 bruno.vandicke@koksijde.be N-VA OCMW-secretaris Pascale Feys Ter Duinenlaan 34, 8670 Koksijde 058 53 43 10 secretaris@sociaalhuiskoksijde.be OCMW-raad Gids Koksijde 2013 30-04-2013 14:00 Pagina 14
 11. 11. 17Surf ook naar www.koksijde.be gemeentediensten Dienst Onthaalouders Leopold ll laan 4 8670 Koksijde (Oostduinkerke) 058 51 80 74 058 52 18 73 onthaalouders@koksijde.be www.dvo.koksijde.be Open: werkdagen van 9.00 tot 12.00 u en van 13.30 tot 16.00 u Zitdagen: dinsdag van 8.30 tot 12.00 u & donderdag van 13.30 tot 16.00 u Dienst Veiligheid en Preventie/ Gemeenschapswacht Zeelaan 48 8670 Koksijde 058 53 38 96 058 53 38 90 stefanie.weerbrouck@politiewestkust.be www.koksijde.be Open: werkdagen van 9.00 tot 12.00 u, maandag- & woensdagnamiddag van 13.30 tot 16.00 u Erfgoedhuis ‘Heem- en volkskundig archief en documentatiecentrum Bachten de Kupe’, Leopold ll laan 2, 8670 Koksijde (Oost- duinkerke) 058 53 37 62 philippe.boey@koksijde.be archief@koksijde.be Open: elke werkdag van 13.00 u tot 16.00 u AFDELING TECHNISCHE DIENSTEN Afdelingshoofd Ir. Siska Stockelynck Containerpark Veurnestraat 11 Koksijde-dorp 058 51 42 45 www.milieu.koksijde.be Open: dinsdag tot en met zaterdag van 9.00 tot 11.45 u en van 13.00 tot 16.45 u (U kan het containerpark binnenkomen tot een kwartier voor sluitingstijd) Gesloten: maandag, zon- en feestdagen Dienst Technisch Onderhoud info via dienst Technisch Bureau Dienst Technieken info via dienst Technisch Bureau Groendienst info via dienst Technisch Bureau AFDELING TOERISME & SPORT Afdelingshoofd Ann-Sofie Beun Toerismekantoor Oostduinkerke Astridplein 6 8670 Koksijde 058 51 13 89 Paasvakantie en van 15 juni tot 15 september: dagelijks open van 10 tot 12.00 u & van 13.30 tot 17.00 u. Geslo- ten op zondagvoormiddag Krokus-, herfst- en kerstvakantie: dagelijks open van 10 tot 12.00 u & van 13.30 tot 16.00 u. Gesloten op zondag- voormiddag. Gesloten op 24/12 (namiddag) 25/12 & 31/12 (namiddag) 01/01. Hemelvaart- & pinksterweekend: dagelijks open van 10 tot 12.00 u & van 13.30 u tot 17.00 u. Gesloten op zon- dagvoormiddag Toerismekantoor Sint-Idesbald Zeedijk 26a 8670 Koksijde 058 51 39 99 Paasvakantie en van 15 juni tot 15 september: dagelijks open van 10 tot 12.00 u & van 13.30 tot 17.00 u. Geslo- ten op zondagvoormiddag Krokus-, herfst- en kerstvakantie: dagelijks open van 10 tot 12.00 u & van 13.30 tot 16.00 u. Gesloten op zondag- voormiddag. Gesloten op 24/12 (namiddag) 25/12 & 31/12 (namiddag) 01/01. Hemelvaart- & pinksterweekend: dagelijks open van 10 tot 12.00 u & van 13.30 u tot 17.00 u. Gesloten op zon- dagvoormiddag Sportdienst Hazebeekstraat 11 8670 Koksijde (Oostduinkerke) 058 53 20 01 058 53 20 00 sportdienst@koksijde.be www.sport.koksijde.be Open alle werkdagen van 9.00 tot 12.00 u en van 13.30 tot 16.00 u Zwembaden Zwem- & recreatiebad Hoge Blekker Pylyserlaan 32 8670 Koksijde 058 51 27 08 058 52 08 77 zwembaden@koksijde.be www.zwembaden.koksijde.be Openingsuren onthaal tijdens het schooljaar: • 8.30 tot 11.15 u (zwemmen tot 11.45 u) • 14.00 tot 19.00 u (zwemmen tot 19.30 u) Openingsuren zaterdag, zondag & wettelijke feestdagen alle baden open: • 8.30 tot 11.15 u (zwemmen tot 11.45 u) • 14.00 tot 18.00 u (zwemmen tot 18.30 u) Openingsuren onthaal tijdens vakantie alle baden open: • 8.30 tot 11.15 u (zwemmen tot 11.45 u) • 14.00 tot 19.00 u (zwemmen tot 19.30 u) Openluchtzwembad Oostduinkerke Zeedijk centrum, 8670 Koksijde (Oostduinkerke) 058 51 22 08 Open van half juni tot begin september. Openingsuren juli & augustus: 9.00 tot 19.00 u (zwemmen tot 19.40 u) Openingsuren juni & september: 9.00 tot 12.30 u en van 13.00 tot 17.45 u (zwemmen tot 18.15 u) Wegens restauratiewerken zal het openluchtzwembad ge- sloten zijn vanaf september 2013. Einddatum van de werken nog niet gekend. AFDELING CULTUUR & JEUGD Afdelingshoofd Ann-Sofie Beun c.c. CasinoKoksijde (Cultureel Centrum) Casinoplein 11 8670 Koksijde 058 53 29 99 058 53 29 97 cc.casino@koksijde.be www.casinokoksijde.be Balie is verhuisd naar dienst Toerisme Gemeentehuis, Zeelaan 303, 8670 Koksijde Open: 01/04 – 30/09 van 09.00 u tot 12.00 u en van 13.30 u tot 17.30 u Open: 01/10 – 31/03 van 09.00 u tot 12.00 u en van 13.30 u tot 16.30 u Gesloten op 24/12 (namiddag) 25/12 & 31/12 (namid- dag) 01/01 16 Infogids Koksijde 2013-2014 gemeentediensten GEMEENTEDIENSTEN Dienstverlening in het gemeentehuis Openingsuren van alle diensten in het gemeentehuis Gemeentehuis Zeelaan 303 8670 Koksijde 058 53 30 30 Open: werkdagen van 9.00 tot 12.00 u, maandag- & woensdagnamiddag van 13.30 tot 16.00 u De dienst Burgerzaken is ook geopend op zaterdag van 9.00 tot 12.00 u. ALGEMENE LEIDING GEMEENTELIJKE DIENSTEN gemeentesecretaris, Joeri Stekelorum FINANCIEEL BEHEERDER Jean-Philippe Vandeputte STAFDIENSTEN Secretarie 058 53 34 33 info@koksijde.be Dienst Communicatie, Onthaal en Protocol 058 53 30 30 communicatie@koksijde.be AFDELING INTERNE ZAKEN & BURGERZAKEN Afdelingshoofd Björn Cools Cel Lokale Economie 058 53 30 41 economie@koksijde.be Dienst Archief 058 53 34 30 archief@koksijde.be Dienst Burgerzaken 058 53 34 32 bevolking@koksijde.be Dienst Financiën 058 53 34 42 belastingen@koksijde.be Dienst Personeel & HR 058 53 34 41 personeelsdienst@koksijde.be AFDELING TECHNISCHE DIENSTEN Afdelingshoofd Ir. Siska Stockelynck Dienst Milieu en Duurzame Ontwikkeling 058 53 34 39 milieu@koksijde.be Dienst Stedenbouw 058 53 34 38 stedenbouw@koksijde.be Dienst Technisch Bureau 058 53 34 35 technischbureau@koksijde.be AFDELING TOERISME & SPORT Afdelingshoofd Ann-Sofie Beun Dienst Toerisme hoofdkantoor Gemeentehuis Zeelaan 303 8670 Koksijde 058 51 29 10 058 53 21 22 toerisme@koksijde.be www.toerisme.koksijde.be Open: 01/04 – 30/09 van 09.00 tot 12.00 u en van 13.30 tot 17.30 u Open: 01/10 – 31/03 van 09.00 tot 12.00 u en van 13.30 tot 16.30 u Gesloten op 24/12 (namiddag) 25/12 & 31/12 (namid- dag) 01/01 Reddingsdienst aan zee Zie dienst Personeel & HR AFDELING CULTUUR & JEUGD Afdelingshoofd Ann-Sofie Beun Dienst Cultuur 058 53 34 40 cultuur@koksijde.be Dienstverlening externe gemeentelijke diensten AFDELING INTERNE ZAKEN & BURGERZAKEN Afdelingshoofd Björn Cools Buitenschoolse Kinderopvang BKO Speelplekke Dorpstraat 19 8670 Koksijde (Oostduinkerke) 058 51 34 74 058 52 37 80 speelplekke@koksijde.be www.bko.koksijde.be Kantoor open: werkdagen van 9.00 tot 12.00 u en van 13.30 tot 16.00 u BKO De Speeldune Veurnelaan 109 8670 Koksijde (Sint-Idesbald) paviljoen van CCTW 058 53 27 08 Dienst Internationale Samenwerking Leopold ll laan 2 8670 Koksijde (Oostduinkerke) 0486 91 02 98 058 51 08 92 mieke.mutton@koksijde.be www.dis.koksijde.be Open: dinsdag- en woensdagvoormiddag van 08.00 u tot 12.00 u. Gids Koksijde 2013 30-04-2013 14:00 Pagina 16
 12. 12. 19Surf ook naar www.koksijde.be gemeentediensten POLITIEZONE WESTKUST Korpschef Nicholas Paelinck Politieraad politiezone Westkust De politieraad van de politiezone Westkust bestaat uit 17 raadsleden, 9 uit Koksijde, 4 uit De Panne en 4 uit Nieuw- poort. De 3 burgemeesters van de betrokken gemeenten maken ambtshalve deel uit van de politieraad. Burge- meester Marc Vanden Bussche uit Koksijde is voorzitter zowel van de politieraad als van het politiecollege. Politiecommissariaat & info omtrent wijkagenten Zeelaan 48 8670 Koksijde 112 (dringende gevallen) 058 53 30 00 info@politiewestkust.be www.politiewestkust.be EXTERN VERZELFSTANDIGDE AGENTSCHAPPEN Autonoom Gemeentebedrijf Koksijde (AGB) Voorzitter van de raad van bestuur: Stéphanie Anseeuw Voorzitter directiecomité AGB: Marc Vanden Bussche Het Autonoom Gemeente Bedrijf (AGB) is een dochteron- derneming van de gemeente. De leiding is in handen van de raad van bestuur en het directiecomité. Het doel van het AGB Koksijde is de site van de CasinoKoksijde opti- maal te beheren en de exploitatie van parkeergelegenhe- den en de exploitatie van infrastructuren bestemd voor culturele, toeristische of sportieve activiteiten (golf, zwembad) of voor ontspanning te ontplooien. Casinoplein 11 8670 Koksijde VVV – Vereniging voor Vreemdelingenverkeer Voorzitter: Charlotte Castelein De VVV, Vereniging voor Vreemdelingenverkeer, is sa- mengesteld uit een raad van bestuur en een directieco- mité dat wekelijks vergadert. Deze vzw bepaalt het toeristisch beleid van Koksijde, vandaar dat ook de sche- pen van Toerisme, de vergaderingen bijwoont. SOCIAAL HUIS (OCMW) ALGEMENE LEIDING sociaal huis OCMW-secretaris, Pascale Feys FINANCIEEL BEHEERDER Rita Driesse Het OCMW werd omgevormd tot Sociaal Huis. Het is een open huis en een centraal aanspreekpunt voor alle vra- gen met betrekking tot welzijn, voor alle inwoners van Koksijde. Het is jouw wegwijzer naar alle sociale dienst- verlening. Het Sociaal Huis biedt ook heel wat thuiszorg- diensten aan. Welzijn • schuldhulpverlening • financieel sociale hulp • servicepunt VDAB • dienst sociale zaken • lokale adviescommissie (LAC) Wonen • woonloket • sociale huisvesting • serviceflats Zorg • seniorenconsulent • dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg • poetskracht • dienst maaltijdbedeling • klusjesdienst • personenalarmsystemen (PAS) Vrijwilligerswerking • minder mobielen centrale (MMC) • project Samen Sterk Sociaal Huis Ter Duinenlaan 34 8670 Koksijde 058 53 43 10 info@sociaalhuiskoksijde.be www.sociaalhuiskoksijde.be Open: werkdagen van 9.00 tot 12.00 u & van 13.30 tot 16.00 u 18 Infogids Koksijde 2013-2014 gemeentediensten Bibliotheek Casinoplein 10 8670 Koksijde 058 53 29 53 058 53 29 52 bibliotheek@koksijde.be www.bibliotheek.koksijde.be Open: maan-, dins-, donder-, vrijdag van 10.00 tot 12.00 u en van 16.00 tot 19.00 u Woens-, zaterdag van 10.00 tot 12.00 u en van 14.00 tot 17.00 u Gesloten op zondag Jeugddienst Kursaallaan 28 8670 Koksijde 058 53 34 44 058 53 29 71 jocdepit@koksijde.be www.jeugd.koksijde.be www.depit.be http://www.myspace.com/jhdepit Open: maan-, dins-, woens-, donderdag van 9.00 tot 12.00 u en van 13.30 tot 16.00 u Vrijdag van 9.00 tot 12.00 u en van 13.30 tot 19.00 u (in de vakanties en september tot 16.00 u) Gesloten op zondag Gemeentelijke musea Abdijmuseum Ten Duinen 1138 Koninklijke Prinslaan 6-8 8670 Koksijde 058 53 39 50 058 51 00 61 info@tenduinen.be www.tenduinen.be Open 01/04 tot 31/10 op dinsdag tot en met vrijdag van 10.00 tot 18.00 u Open 01/11 tot 31/03 op dinsdag tot en met vrijdag van 14.00 tot 18.00 u Weekends & feestdagen van 14.00 tot 18.00 u Gesloten elke maandag, 24-25/12 & 01/01 en maand ja- nuari (na de Kerstvakantie) NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum Oostduinkerke Pastoor Schmitzstraat 5 8670 Koksijde (Oostduinkerke) 058 51 24 68 058 51 08 17 info@navigomuseum.be www.navigomuseum.be Open: 01/04 tot 31/10 op dinsdag tot en met vrijdag van 10.00 tot 18.00 u Open 01/11 tot 31/03 op dinsdag tot en met vrijdag van 14.00 tot 18.00 u Weekends & feestdagen van 14.00 tot 18.00 u Gesloten elke maandag, 24-25/12 & 01/01 en maand ja- nuari (na de Kerstvakantie) De gemeente telt ook nog enkele intern gerichte diensten zoals, interne dienst voor preventie & bescherming op het werk (IDPBW) en ICT. GEMEENTELIJK ONDERWIJS Gemeenteschool Koksijde directeur Carine Tegethoff Abdijstraat 101 8670 Koksijde 058 51 18 28 058 52 13 79 gemeenteschool@koksijde.be www.gkok.be Openingstijden secretariaat: maan-, dins-, donderdag van 8.00 tot 11.30 u en van 12.30 tot 17.15 u. Woens- dag van 8.00 tot 12.00 u. Vrijdag 8.00 tot 11.30 u en van 12.30 tot 16.15 u Gesloten tijdens schoolvakanties en van 11 juli tot en met 15 augustus. Buiten de schooluren steeds bereikbaar na afspraak. Gemeenteschool Oostduinkerke directeur Steven Maes Dorpsstraat 4 8670 Koksijde (Oostduinkerke) 058 51 43 49 058 51 03 49 gemeenteschool@oostduinkerke.be www.gbsodk.be Openingstijden secretariaat: maan-, dins-, donderdag van 8.00 tot 12.00 u en van 13.00 tot 17.30 u Woensdag van 8.00 tot 12.00 u. Vrijdag van 8.00 tot 12.00 u en van 13.00 tot 16.30 u Westhoekacademie (WAK) directeur Els Desmedt Veurnelaan 109 8670 Koksijde 058 53 27 00 058 53 27 01 els.desmedt@koksijde.be www.westhoekacademie.be Secretariaat: open elke werkdag uitgenomen dinsdag Academie Muziek, Woordkunst en Dans (MUWOK) directeur Luc Devriese Afdeling Koksijde Noordduinen Helvetiastraat 47 8670 Koksijde 058 53 33 80 muwok@koksijde.be www.academie-veurne.be BRANDWEER Kapitein – dienstchef Kristof Dorné Brandweer – Ambulance Brandweerkazerne Koksijde (permanent bemand) Zeelaan 37 8670 Koksijde 058 53 38 00 Algemeen oproepnummer 112 058 51 10 20 brandweer@koksijde.be www.brandweerkoksijde.be Secretariaat open: maandag tot donderdag van 7.00 tot 19.00 u. Vrijdag van 9.00 tot 15.30 u Brandweerarsenaal Oostduinkerke (niet permanent be- mand) Schoolstraat 6, 8670 Koksijde (Oostduinkerke) Gids Koksijde 2013 30-04-2013 14:00 Pagina 18
 13. 13. 20 21Surf ook naar www.koksijde.be 50-plussers GRATIS GEHOORTEST HOORAPPARATEN aanpassen, onderhouden en herstellen van ALLE MERKEN EN TYPES hoorapparaten: Widex, Phonak, GN Resound, Siemens, Oticon, … GRATIS VERGELIJKENDE PROEF HOORHULPMIDDELEN draadloze hoofdtelefoon voor TV en radio, telefoons en gsm’s voor slechthorenden, licht- en trilwekkers GEHOORBESCHERMING anti- lawaaidopjes en zwemdopjes op maat HOOR- en LIPLEESTRAINING Openingsuren maandag // 9.00h-12.30h // 14.00h-17.30h woensdag // 9.00h-12.30h // na afspraak donderdag // na afspraak vrijdag // na afspraak // 14.00h-17.30h zaterdag // na afspraak ZEELAAN 162 8670 KOKSIJDE tel // 058 52 01 11 gsm // 0476 30 84 68 e-mail // ELS.GODERIS@GEHOORCENTRUM.BE website // WWW.GEHOORCENTRUM.BE uw wegwijs in KOKSIJDE ook op Gids Koksijde 2013 30-04-2013 14:00 Pagina 20
 14. 14. 22 23Surf ook naar www.koksijde.be Honderdjarigen U wordt 100? Dan zet de gemeente u in de bloemen! Indien u deze heuglijke gebeurtenis samen met het ge- meentebestuur wenst te vieren, vragen wij u om contact op te nemen met de dienst Toerisme. dienst Toerisme zie gemeentediensten Huwelijksjubilea Als u 50, 60, 65 of 70 jaar gehuwd bent, wordt u, samen met uw familie officieel ontvangen op het gemeentehuis. Het gemeentebestuur neemt zelf contact met u op. dienst Toerisme zie gemeentediensten Omnipas De Lijn De Vlaamse Overheid verstrekt aan personen boven 65 jaar gratis een tram- en buskaart die geldig is in heel Bel- gië. Het gemeentebestuur heeft een convenant met “De Lijn” gesloten die voorziet dat de inwoners van Koksijde die meer dan 60 jaar en minder dan 65 jaar ook automatisch een gratis tram- en buskaart bekomen. Met deze kaart ge- niet u van gratis openbaar vervoer met tram en bus in Vlaanderen. Al deze kaarten worden automatisch aan de inwoners van Koksijde toegestuurd. Verliest u uw omnipas dan kunt u voor 10 euro een duplicaat aanvragen. De Lijn West-Vlaanderen Nieuwpoortsteenweg 110 8400 Oostende 059 56 52 31. 059 56 52 34. abonnementen.wvl@delijn.be www.delijn.be dienst Burgerzaken zie gemeentediensten Pensioen Vanaf de leeftijd van 55 jaar krijgt ieder persoon die werkzaam geweest is in België als werknemer, bediende, zelfstandige of ambtenaar automatisch een pensioenra- ming van de desbetreffende pensioenorganen (RVP, RSVZ, PDOS,…) Sociaal Huis zie gemeentediensten Rusthuizen • Residentie De Brink Pannelaan 55 8670 Koksijde Rust- en verzorgingstehuis • WZC Dunecluze Ter Duinenlaan 35 8670 Koksijde 058 53 39 00 info@dunecluze.be www.dunecluze.be Senioren en cultuur/sport Voordeeltarief 55+ers Voor de meeste voorstellingen georganiseerd door het c.c. CasinoKoksijde kan u genieten van een voordeel- tarief: 15% reductie en 25% reductie voor abonnees c.c. CasinoKoksijde zie gemeentediensten. Voor een bezoek aan de gemeentelijke musea kunnen se- nioren een ticket kopen aan verminderde prijs gemeentelijke musea Ook in de zwembaden is er reductie voor senioren: 55+ inwoner Koksijde - een initiatief buiten de schoolva- kanties – kunnen elke dinsdag van 15.45 tot 16.15 uur zwemmen aan € 1 (zwembad Hoge Blekker) zwembaden Seniorenaanspreekpunt De seniorenconsulent is het aanspreekpunt en informa- tiebron voor de Koksijdse senioren, al of niet hulpbehoe- vend. Sociaal Huis zie gemeentediensten Serviceflats • Maartenoom Senioren genieten van een beschermde woonomgeving. Door hulp te bieden waar nodig, kunnen senioren zo lang mogelijk genieten van hun zelfstandigheid en privacy. Maartenoom is gelegen Marktplein 2-4 – 8670 Koksijde Sociaal Huis zie gemeentediensten • Seniorie Diga Verde (privaat) Koninklijke Baan 359 8670 Koksijde 058 53 35 11 058 51 03 79 info@digaverde.be digaverdekoksijde.be Snippertassen bibliotheek De bibliotheek leent gratis snippertassen of logeertassen uit aan grootouders en ouders. In de snippertassen zit een selectie leuke prenten- en voorleesboeken soms aangevuld met cd’s. De snippertassen zijn handig als uw kleinkinderen op bezoek komen en u wilt voorlezen of samen lezen. bibliotheek zie gemeentediensten Sport- en seniorenacademie De sportdienst en de sportraad van Koksijde organiseren “Sport Overdag” (sport- en seniorenacademie). Men kan elke vrijdag, behalve tijdens de schoolvakanties terecht in de sporthal van Koksijde-dorp voor conditiegym- nastiek, tennis, badminton en tafeltennis. sportdienst zie gemeentediensten Thuiszorgdiensten – bejaardenhulp Het Sociaal Huis heeft een ruim aanbod aan diverse on- dersteunende thuiszorgdiensten om senioren zo lang mo- gelijk thuis te laten genieten van hun oude dag. Namelijk dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg, poetskracht, thuisbezorgde maaltijden, klusjesdienst, minder mobiele centrale en personenalarmsystemen. Sociaal Huis zie gemeentediensten 50plussers Duinparklaan 2, 8670 Oostduinkerke tel. 058/510.577 www.bodylinecentrum.be info@bodylinecentrum.be • Afslankende bewegingstraining • An -celluli sbehandelingen • Figuurcorrec e • Schoonheidszorgen en massages • Gelish nagels • Kyalin Proteïnevoeding & Herbalife THUISVERPLEGING PODOLOGIE - PEDICURE Medische Pedicure Wondverzorging Inspuiting Dagelijks/wekelijks toilet Medicatie voorbereiding en toediening Oogindruppeling etc ... WIJ WERKEN VOOR ALLE MUTUALITEITEN SAMENWERKING MET UW HUISARTS EN/OF SPECIALIST SPECIALITEIT: MEDISCHE PEDICURE/DIABETES VOETVERZORGING Thuisverpleging via Erkende Dienst Thuisverpleegkunde Mederi De Panne - Koksijde - Oostduinkerke 0475 61 77 11 - info@thuisverplegingwestkust.be www.thuisverplegingwestkust.be HILDE VERVAEKE Seniorie Diga Verde - Groenen Dijck bvba Koninklijke Baan 359 - 8670 Koksijde www.digaverde.be Tel. +32 (0)58 533 511 - Fax +32 (0)58 510 379 - E-mail: info@digaverde.be Bij ons kunt u terecht voor ontbijt, snack, dagschotel en tearoom Verhuur van partytenten, springkastelen en BBQ aan huis. Leopold 2 laan 30 - 8670 Oostduinkerke tel. 058 62 63 22 Coutteau Michel - Pelfrène Valérie 0495 74 03 73 (Michel) - 0477 24 32 30 (Valérie) OPEN ma/di/do/vr/za/zo: 7u tot 18u30 GESLOTEN OP WOENSDAG www.smulhoekjeoostduinkerke.be smulhoekjeoostduinkerke@telenet.be Koffie- en Eethuis ‘T SMULHOEKJE Gids Koksijde 2013 30-04-2013 14:00 Pagina 22
 15. 15. 24 25Surf ook naar www.koksijde.be Economie en werk Contacteer ons administratief team: Vanessa en Régine 058-314 515 of kom langs in ons kantoor Peter Benoitlaan 26 - 8630 Veurne Sapo is steeds op zoek naar gemotiveerde werknemers! Interesse? Bel 058-314 515 www.sapo-service.be Info@sapo-service.be Wens je extra vrije tijd? Word je dagtaak te belastend? Het poetsen wordt je te zwaar ! Openingsuren Maandag 08,30 -12.00u 16.00-18.30u Dinsdag 08.30 - 12.00u na afspraak Woensdag 08-30 - 12.00u Donderdag 08.30 - 12.00u 14.00 - 17.00u Vrijdag 08.30 - 12.00u na afspraak. Dé oplossing: Dienstencheques. BMW en MINI Service - Verkoop nieuw en tweedehands BMW en MINI Service - Verkoop nieuw en tweedehands Bezoek onze VERNIEUWDE TOONZAAL Bezoek onze VERNIEUWDE TOONZAAL Steeds recente tweedehandswagensSteeds recente tweedehandswagens St.-Idesbaldusstraat 31 • 8630 Veurne Tel. 058 31 45 45 • info@westcars.be • www.westcars.be PROFILE TYRECENTER SPECIALIST IN BANDEN EN VELGEN COMPLEET ONDERHOUD VAN UW AUTO Gids Koksijde 2013 30-04-2013 14:01 Pagina 24
 16. 16. 27Surf ook naar www.koksijde.be economieenwerk Tijdens het zomerseizoen worden ook diverse avond- markten ingericht. Cel Lokale Economie - zie gemeentediensten Participatiefonds Sinds 1 januari 2007 kunnen handelaars die hinder on- dervinden van openbare werken en aan bepaalde voor- waarden voldoen, hiervoor een compensatievergoeding vragen aan het participatiefonds. Algemene informatie en aanvraagformulieren zijn te vinden op de gemeentelijke website onder de banner ‘wegenwerken’ (info voor han- delaars). Voor gedetailleerde info verwijzen wij u graag naar de website van het participatiefonds zelf: www.fonds.org dienst Technisch Bureau zie gemeentediensten Raad voor Lokale Economie zie adviesraden Servicepunt VDAB Zorgt voor begeleiding in de zoektocht naar werk. Je kunt er terecht voor allerlei vragen over werkgelegenheid, va- catures, opleidingen en solliciteren naar een job. Sociaal Huis zie gemeentediensten Socio-economische vergunningen Alle ontwerpen van handelsvestigingen met een netto handelsoppervlakte van meer dan 400m² moeten be- schikken over een socio-economische vergunning. Alle aanvragen worden gericht aan het college van burge- meester en schepenen en gaan gepaard met een sociaal- economisch dossier. Federale Overheidsdienst Economie KMO, Middenstand en Energie Vooruitgangstraat 50 1210 Brussel 02 277 51 11 02 277 50 21 www.economie.fgov.be Taxi U heeft een exploitatievergunning nodig als taxichauffeur of als u voertuigen met bestuurder wil verhuren. dienst Burgerzaken – cel Lokale Economie zie gemeentediensten Vergunning terrassen In bepaalde zones kan het worden toegestaan dat onder bepaalde voorwaarden delen van het openbaar domein worden ingenomen door handelaars of horeca-uitbaters voor het plaatsen van een terras. Alle richtlijnen hierom- trent zijn opgenomen in een reglement. dienst Stedenbouw zie gemeentediensten Vergunningen (algemeen) Op de dienst Burgerzaken kunt u terecht voor meer infor- matie over vergunningen voor het uitbaten van een taxi- dienst, voor het verhuren van voertuigen met bestuurder en voor socio-economische vergunningen. dienst Burgerzaken - cel Lokale Economie zie gemeentediensten Wekelijkse rustdag & openingsuren Omdat Koksijde een badplaats is, geldt de wetgeving op de openingsuren en de wekelijkse rustdag niet. Werkwinkel Zie ‘servicepunt VDAB’ Sociaal Huis zie gemeentediensten Zelfstandigen in moeilijkheden (begeleiding) Actieve ondernemers die met situaties of vragen gecon- fronteerd worden waarop ze zelf geen uitweg of antwoord vinden, zelfstandigen in faling en iedereen die nog pro- blemen ondervindt omwille van een vroegere zelfstandige activiteit kunnen beroep doen op Efrem vzw. Zitdag elke 4e dinsdag van de maand, van 9.00 tot 11.30 u in het Sociaal Huis. Afspraak maken. Sociaal Huis zie gemeentediensten Efrem vzw Armentierssteenweg 11/2 8957 Mesen 057 44 64 78 efremvzw@skynet.be Gids De diensten leiden hun eigen gidsen op voor o.a. Ab- dijmuseum, Visserijmuseum Navigo, erfgoed… Meer info bij de betrokken dienst zie gemeentedien- sten Jobstudent Vooral tijdens de schoolvakanties, weekends en feest- dagen doet ons bestuur een beroep op gemotiveerde jobstudenten voor diverse functies. De minimum leeftijdsvoorwaarde is 17 jaar. Uitzonde- ring: voor monitor Buitenschoolse Kinderopvang, moet je 18 jaar zijn. Soms ook diplomavoorwaarden: www.koksijde.be/jobstudenten dienst Personeel & HR zie gemeentediensten Opleiding redder • Redder aan zee. www.redderaanzee.be • Hoger Reddersbrevet Bloso www.bloso.be/VlaamseTrainerschool/ AanbodOpleidingen • Bijscholingen voor Blosoredder De Vlaremreglementering vermeldt dat een jaar- lijkse bijscholing verplicht is. Er worden jaarlijks 2 bijscholingen gegeven. Personeel Vacante plaatsen worden ingevuld na procedures met selectieproeven. Geïnteresseerden vinden informatie hierover in kran- tenadvertenties, op www.koksijde.be, via de nieuws- brief of door middel van een vrije sollicitatie. dienst Personeel & HR zie gemeentediensten Vrijwilligerswerk Door het grote aanbod aan manifestaties, tentoonstel- lingen, organiseren van cursussen, rondleidingen … zoekt de gemeente vrijwillige medewerkers voor di- verse taken. De vrijwilligers ontvangen een forfaitaire kostenver- goeding die sociaal en fiscaal is vrijgesteld. Sollicita- tieformulier voor vrijwilligerswerk invullen. dienst Personeel & HR zie gemeentediensten SOLLICITEER BIJ HET GEMEENTEBESTUUR 26 Infogids Koksijde 2013-2014 economieenwerk Aanspreekpunt Lokale Economie Bij de cel Lokale Economie kunt u terecht als handelaar of ondernemer met vragen omtrent starten als zelfstan- dige, tal van vergunningen, specifieke dossiers omtrent lokaal economische initiatieven. dienst Burgerzaken – cel Lokale Economie zie gemeentediensten Alcoholvergunning (drankgelegenheden) Openbare lokalen, zoals cafés, zijn toegankelijk voor het publiek. Wilt u zo’n lokaal uitbaten, dan hebt u een attest nodig. Om dit attest te krijgen hebt u een hygiëneattest, een bewijs dat u een blanco strafblad hebt en een verkla- ring dat het lokaal in orde is voor de brandveiligheid nodig. Omwille van de brandveiligheid bent u verplicht schriftelijk aan de burgemeester te melden wanneer u een openbaar lokaal opent waar vijftig (of meer) perso- nen tegelijk toegelaten zijn. dienst Burgerzaken – cel Lokale Economie zie gemeentediensten Ambulante handel (leurhandel) U hebt een machtiging nodig om goederen te verkopen op openbare markten, de openbare weg of van huis aan huis. Deze machtiging kunt u aanvragen via het onder- nemingsloket. dienst Burgerzaken – cel Lokale Economie zie gemeentediensten Arbeidskaart Elke niet EU-onderdaan moet een arbeidskaart bezitten wanneer men in loondienst wil werken in België. Er gel- den nog overgangsmaatregelen voor de nieuw toegetre- den landen van de EU. De aanvraag dient ingediend te worden bij de provinciale migratiedienst. Voor West-Vlaanderen: Jacob van Maerlantgebouw Koning Albert I laan 1.2, bus 62 8200 Brugge (Sint Michiels) 050 24 74 70 050 24 74 75 arbeidskaart.brugge@vlaanderen.be dienst Burgerzaken – cel Lokale Economie zie gemeentediensten Bedrijfsafval Handelszaken moeten hun bedrijfsafval afzonderlijk laten ophalen. Gespecialiseerde afvalinzamelaars kunnen een voorstel op maat aanbieden waarbij meerdere fracties selectief kunnen worden ingezameld volgens de door het bedrijf gekozen frequentie. De dienst Milieu en Duurzame Ontwikkeling reikt voor kleine hoeveelheden bedrijfsafval een oplossing aan en verkoopt hiervoor bedrijfsafvalzakken. Bedrijven kunnen daarnaast ook terecht op het containerpark met verpak- kingsafval. Betalings- en gebruiksvoorwaarden dienst Milieu & Duurzame Ontwikkeling zie gemeentediensten Bedrijfsevent Bedrijven en organisaties kunnen samenwerken met c.c. CasinoKoksijde. Een cultureel en ontspannend avondje uit organiseren voor uw klanten of medewerkers is heel een- voudig. Kies een voorstelling uit ons gevarieerd aanbod en op aanvraag geven we u graag meer informatie over bv. het organiseren van een receptie of walking dinner voor of na de voorstelling. c.c. CasinoKoksijde zie gemeentediensten 058 53 29 87 zaalverhuur.casino@koksijde.be Dagarrangementen voor groepen dienst Toerisme zie gemeentediensten Beroepskaart voor niet-EU-inwoners Om als zelfstandige te kunnen werken moeten vreemde- lingen van buiten de EU een beroepskaart bezitten. Voor de aanvraag moet de betrokkene die een verblijfsrecht heeft in België zich tot een ondernemingsloket richten. dienst Burgerzaken – cel Lokale Economie zie gemeentediensten Concessies Een concessie is een vergunning van de overheid die er- voor zorgt dat de concessiehouder een alleenrecht krijgt. De particulier betaalt voor de uitbating van deze dienst een vergoeding aan de gemeente. Wanneer de gemeente overgaat tot het inrichten of hernieuwen van een be- paalde dienst via concessie, zal dit bekend gemaakt wor- den via aanplakking, via de website (nieuws secretarie) en/of via de lokale pers. dienst Secretarie zie gemeentediensten Economische kaart Een online bedrijvengids om snel en simpel de contactge- gevens van een onderneming in Koksijde op te vragen. Ondernemers die zich nog willen registreren kunnen dit via de cel Lokale Economie. www.economischekaart.be/Koksijde dienst Burgerzaken – cel Lokale Economie zie gemeentediensten Lichtreclame Voor het plaatsen van een lichtreclame (bij een handels- of horecazaak) is een stedenbouwkundige vergunning vereist. Hiervoor volstaat een aanvraag met eenvoudige dossiersamenstelling bij de dienst Stedenbouw. dienst Stedenbouw zie gemeentediensten Minder hinder Wegenwerken brengen hinder met zich mee. Dat kan jammer genoeg niet anders… Toch proberen we als ge- meente samen met de betrokken aannemer de hinder zo- veel als mogelijk te beperken en woningen en panden zoveel mogelijk toegankelijk te maken. Afhankelijk van de aard van het werk en de locatie wor- den ook nog andere, heel specifieke, maatregelen geno- men. dienst Technisch Bureau zie gemeentediensten Nachtwinkel Om een nachtwinkel te kunnen vestigingen en uitbaten in Koksijde moet u als handelaar over een vestigingsver- gunning en uitbatingsvergunning beschikken. Deze dient u tijdig aan te vragen bij de cel Lokale Economie. Aange- zien hiervoor aan diverse diensten adviezen gevraagd moeten worden, vraagt u best deze vergunningen zo tij- dig mogelijk aan. dienst Burgerzaken – cel Lokale Economie zie gemeentediensten Ondernemingsloket Bij een ondernemingsloket kunt u zich inschrijven of wij- zigingen laten aanbrengen in de Kruispuntbank voor on- dernemingen (KBO). Dit is noodzakelijk om een handels- of ambachtsactiviteit te kunnen uitoefenen. www.mineco.fgov.be Openbare markten • Markt Zeelaan, elke vrijdag: Paasvakantie tot en met 30 september van 7 tot 13 uur. 1 oktober tot en met de vrijdag vóór de Paasvakantie van 8 tot 13 uur • Markt Oostduinkerke Zeedijk, elke dinsdag van 6 tot 13 uur (enkel in de periode van 1april tot eind sep- tember) • Producentenmarkt Leopold II Laan 2 (erfgoedhuis) Oostduinkerke-Dorp: elke vrijdagnamiddag van 13.00 tot 17.00 u vanaf april tot eind september (parking mogelijk) Gids Koksijde 2013 30-04-2013 14:01 Pagina 26
 17. 17. 28 29Surf ook naar www.koksijde.be Handige info schoenen heren, dames & kinderen Strandlaan 332-338-373 • St-Idesbald • tel&fax: 058 52 27 65 • dominique.bis@hotmail.com dameskleding & accessoires dames- en herenkleding & accessoires M N GEBOUW . BE Jacob Jordaensstraat 4 8670 Koksijde t 0498 18 37 44 f 058 70 02 12 e kantoor@MijnGebouw.be www.MijnGebouw.be Mijn Gebouw Makelaar Erkend CIB en BIV vastgoedmakelaar Marino Ducasteele titularis nr. 506845 - Ondernemingsnr. (BE) 0781.157.331 mon immeuble immobilier .be Verkoop - Vente gronden, appartementen, woningen terrains, appartements, maisons toewijding - approche personnelle beschikbaarheid - disponibilité maximale correcte naleving afspraken - rapidité d’exécution open communicatie - pas de vente = pas de frais "Zeer aangename samenwerking, snelle antwoorden, correcte naleving afspraken, super efficiënt, goed en modern georganiseerd, kortom zeer aan te raden" C.D uit Zoersel (koper) "We hebben een 4-tal maanden geleden deze makelaar gekozen omdat naar ons inziens deze de meest correcte en reeële waarde van het appartement quoteerde. Het is ook een persoon die alles in het werk stelt om zijn cliënt op een heel juiste manier over alles te informeren. Bij de eerste kennis- making hadden we al vlug een heel positieve ervaring. Vandaar ook onze keuze. We werden ook ge- briefd over de potentiële kopers, er was een vlotte en goede samenwerking" J.D uit Veurne (verkoper) “Ben zeer tevreden over de afhandeling van de verkoop van het appartement, waar er volgens mij zowel zorg is besteed aan de verkopers maar zeker ook aan de koper. er werd een duidelijke en klare uitleg verschaft" M.D uit Nieuwpoort (verkoper) Gids Koksijde 2013 30-04-2013 14:01 Pagina 28
 18. 18. 31Surf ook naar www.koksijde.be handigeinfo • Groenendijk Oostduinkerke • Wulpen Deze toiletten zijn open van half juni tot half september van 10 tot 18.30 u • Toerismebureau Sint Idesbald • Zwembad Oostduinkerke • Horloge Koksijd-bad Deze toiletten zijn open tijdens de zomermaanden • Zavelplein Koksijde Deze toiletten zijn doorlopend open In de Wepionstraat in Oostduinkerke-bad (bij de tram- halte) zijn vernieuwde zelfreinigende openbare toiletten. Iedereen kan er dag en nacht terecht mits betaling van € 0,50. Het toilet is gratis toegankelijk voor senioren vanaf 70 jaar en voor personen met een beperking die over een eurosleutel beschikken. De eurosleutel kan aangevraagd worden via www.euro- sleutel.be. Wie niet over een computer beschikt kan het formulier afhalen in het gemeentehuis. dienst Technisch Bureau - balie Openbare Werken zie gemeentediensten Pensioenlijn Werknemers, zelfstandigen en ambtenaren kunnen voort- aan op één en hetzelfde gratis nummer, 1765, terecht met al hun vragen over pensioenen. 17 is de bekende code voor gratis overheidsnummers, 65 verwijst naar de wettelijke pensioenleeftijd. De stappen, die de burger moet ondernemen om informatie over zijn pensioen te bekomen, worden er sterk door vereenvoudigd. De ‘Pen- sioenlijn’ is alle dagen van de week bereikbaar van 9.00 u tot 12.00 u en van 13.00 u tot 17.00 u Persoonlijkheidsstoornissen Onze persoonlijkheid is het geheel van onze gedachten, gevoelens en gedragswijzen. Deze vormen een vast pa- troon en bepalen hoe we in het leven staan en met de mensen en gebeurtenissen om ons heen omgaan. Ieder- een heeft zijn eigen unieke persoonlijkheid, maar al sinds de oudheid hebben mensen geprobeerd die verschillende persoonlijkheden in een aantal types onder te brengen. Tijd om normaal te doen over psychische problemen! www.geestelijkgezondvlaanderen.be Poetskracht Elke inwoner van Koksijde kan beroep doen op de poets- dienst van het Sociaal Huis met dienstencheques. De poetskracht zorgt voor het wekelijks onderhoud van uw woning. Voor meer informatie contacteer: Sociaal Huis zie gemeentediensten 058 53 43 43 nathalie.sarrazyn@sociaalhuiskoksijde.be Robinsonlijst (privacy) Om geadresseerde reclame uit uw brievenbus te weren, kunt u uw adres laten registreren in de Robinsonlijst. Dit kan per mail of per brief. www.robinsonlist.be Robinsonlijst Bureau & Design Center Heizel Esplanade B 46 1020 Brussel Rode Kruis Koksijde Claude Meersseman: voorzitter voorzitter@koksijde.rodekruis.be Martin Grossey: secretaris secretaris@koksijde.rodekruis.be Monique Vandewalle: bloedgifte & donor bloed@koksijde.rodekruis.be Ann Desaeger : opleiding hulpverlener en AED vorming@koksijde.rodekruis.be Sportlaureaten De sportraad organiseert ieder jaar een huldiging voor de kampioenen van het afgelopen competitiejaar. Er worden diverse sportlaureaten verkozen door de sportraad in de verschillende categorieën. De sportraad reikt tevens ook een trofee der sportverdienste uit voor iemand met een rijk gevulde sportieve carrière. sportdienst zie gemeentediensten Storingen en defecten (Eandis) 078 35 35 00 Taaltelefoon De Taaltelefoon is de taaladviesdienst van de Vlaamse overheid en geeft voor het Nederlands advies over spel- ling, woordgebruik, grammatica, enz. Elke werkdag van 09.00u tot 12.00u; elke schoolwoens- dag van 14.00u tot 16.00u op 078 15 20 25 www.taaladvies.net Textiel en oude kledij Kledingbank Camino is een niet-commercieel initiatief van vrijwilligers, die er voor zorgt dat zij die het financieel moeilijk hebben, goedkoop kleren kunnen bekomen. Dit na verzoek van een sociale dienst. Nog bruikbare, propere kledij kan gebracht worden naar de kledingbank ‘Camino’, tijdens de openingsuren. Op andere dagen mag de kleding voor de deur geplaatst worden van het lokaal (derde verdieping). Noordduinen Helvetiastraat 47 8670 Koksijde 0493 14 33 15 058 51 49 46 Vlaamse infolijn Het Contactpunt Vlaamse Infolijn heeft een tweeledig dienstenaanbod: • Dienstverlening voor burgers, is wegwijs maken bin- nen de overheid • Dienstverlening voor overheidsdiensten 1700 (gratis nummer) www.vlaanderen.be (overzicht van alle kanalen) Voorleesweek Tijdens de voorleesweek in november worden voorlees- boeken voor alle leeftijden in de kijker gezet. Klassen kunnen zich ook inschrijven voor lezingen met bekende jeugdauteurs. bibliotheek zie gemeentediensten Weer Zie ‘Meteo’ Weersverwachtingen Zie ‘Meteo’ Wespen Indien u een wespennest in uw tuin hebt, verwittig dan de brandweer. brandweer zie gemeentediensten 30 Infogids Koksijde 2013-2014 handigeinfo Ambassades en consulaten Adressen en telefoonnummers van ambassades en con- sulaten op www.diplomatie.be/nl. dienst Burgerzaken zie gemeentediensten Anti- verdwaalpalen/bandjes Dit zijn palen op het strand in de bewaakte zones om de oriëntatie op het strand te vergemakkelijken en het ver- dwalen van kinderen te voorkomen. Bij de redders kun- nen kinderen een armbandje krijgen met dezelfde figuur als de verdwaalpaal waarbij ze zich bevinden. http://www.orientatieplan.be dienst Veiligheid en Preventie zie gemeentediensten Boekendienst aan huis Voor ouderen, zieken en andersvaliden, die hun woning moeilijk kunnen verlaten, heeft de bibliotheek een boe- kendienst aan huis. bibliotheek zie gemeentediensten Daisy-boeken of luisterboeken Voor mensen met een visuele handicap of dyslexie heeft de bibliotheek een 100-tal Daisy-luisterboeken, zowel volwassenboeken als jeugdboeken. Daisy-boeken zijn ge- wone leesboeken die volledig ingelezen zijn. Een Daisy- boek wordt beluisterd met een Daisy-speler, gratis te lenen in de bibliotheek. bibliotheek zie gemeentediensten Defecte straatlampen Bij de melding van een defecte straatlamp zal het adres van de defecte straatlamp gevraagd worden, de ge- meente, de straat en het huisnummer van het dichtst bij- gelegen gebouw. Men kan de defecte straatlamp ook melden met behulp van het nummer van het lichtpunt. Belangrijk: als de armatuur defect is, kan een herstel langer kan duren. Defecte straatlampen kunnen gemeld worden via 0800 635 35 www.straatlampen.be De Lijn Zie ‘Openbaar vervoer’ Dienstencheques Dienstencheques bieden u de mogelijkheid om heel ge- makkelijk en goedkoop huishoudelijke hulp te krijgen. Sociaal Huis - Nathalie Sarrazyn 058 53 43 43 dienstencheques@sociaalhuiskoksijde.be www.dienstencheques-rva.be Dyslexie Zie ‘Daisy-boeken of luisterboeken’ Energielijn Bij de start van de bouw van een nieuwe woning is vaak een tijdelijke elektriciteitsaansluiting nodig. U dient zich voor een werfkast en een aansluiting te wenden tot de aannemer of tot Eandis via de Energielijn 078 35 35 34 of op www.eandis.be of www.mijnenergie.be Groteletterboeken Als het lezen van een boek niet meer lukt, kunt u terecht in de bibliotheek voor een collectie groteletterboeken en voor de Daisy-luisterboeken. bibliotheek zie gemeentediensten Kinder- en jongerentelefoon zie ‘Awel/Kindertelefoon’ Noodnummers Klachtenbehandeling Elke burger kan op de gemeentelijke administratie klacht indienen over een door de gemeente verrichte handeling of prestatie. Richt die aan: Gemeentebestuur Koksijde t.a.v. de klachtencoördinator Zeelaan 303, 8670 Koksijde of via het e-loket klachten@koksijde.be info@koksijde.be Klusjesdienst De klusjesmannen van het Sociaal Huis staan enerzijds in voor het onderhoud van het patrimonium van het Sociaal Huis en anderzijds voor het uitvoeren van kleine klusjes bij personen thuis: vervangen van lampen en sloten, schilderen, klein onderhoud van de tuin, verstoppingen sanitair, … Sociaal Huis zie gemeentediensten 058 53 43 43 fien.vandooren@sociaalhuiskoksijde.be Leeskring Samen lezen kun je in een leeskring, die door de biblio- theek worden ondersteund. Indien u een leeskring wilt stichten, neem dan contact op met de bibliothecaris. bibliotheek zie gemeentediensten Leesruimte In de bibliotheek is er een leesruimte waar u naast kran- ten en tijdschriften ook andere publicaties kunt inkijken. bibliotheek zie gemeentediensten Luisterboeken Zie ‘Groteletterboeken’ Melding schade/defecten/gebreken Schade, defecten en gebreken aan het openbaar domein kunnen gemeld worden op de dienst Technisch Bureau (balie Openbare Werken) of door gebruik te maken van het meldingsformulier (E-loket). dienst Technisch Bureau - balie Openbare Werken zie gemeentediensten Meteo Uitgebreide weervoorspellingen, buienradar Koksijde, weerbeeld aan de kust, wind- en golfverwachting, getij- den op volgende site www.koksijde.be/meteo Openbaar vervoer Voor meer informatie betreffende: vrijkaart 75% voor oorlogsinvaliden, gratis abonnement De Lijn voor perso- nen met een handicap, kaart begeleider van De Lijn, kaart kosteloze begeleider van de NMBS, nationale ver- minderingskaart op het gemeenschappelijk vervoer voor personen met een visuele handicap, omnipas De Lijn (gratis tram- en buskaart), Buzzy pass, Campuskaart, speciale kaart voor prioriteit voor het bezetten van een zitplaats, vermindering toegekend voor de houders van de WIGW-kaart van NMBS Sociaal Huis zie gemeentediensten Openbare toiletten In Koksijde zijn op diverse plaatsen openbare toiletten voorzien • Zeedijk Koksijde thv Sloepenlaan • Zeedijk Koksijde thv Vredestraat • Gemeentehuis Koksijde • Sint-André Oostduinkerke • Dunepark Oostduinkerke • Alfred Devoslaan Oostduinkerke Gids Koksijde 2013 30-04-2013 14:01 Pagina 30
 19. 19. 32 33Surf ook naar www.koksijde.be Jeugd Gids Koksijde 2013 30-04-2013 14:01 Pagina 32
 20. 20. 35Surf ook naar www.koksijde.be jeugd Kinderkrant PleZand Is de Koksijdse kinderkrant voor kids van 2,5 tot 12 jaar waarin alle activiteiten voor het jonge volkje zijn gebun- deld. PleZand verschijnt 3 à 4 keer per jaar en wordt gra- tis bedeeld in alle Koksijdse scholen. Het boekje is gratis te bekomen in het gemeentehuis (onthaalbalie) en bij de dienst Toerisme. dienst Jeugd zie gemeentediensten plezand@koksijde.be www.plezand.be Kinderopvang Buitenschoolse kinderopvang In de buitenschoolse kinderopvang “De Speelplekke & De Speeldune” kunnen kinderen terecht van 2,5 jaar tot 12 jaar. Er is opvang voorzien tijdens de schoolvakanties van 6.45 tot 19.15 u (reservatie verplicht), snipperdagen, week-ends & feestdagen, op woensdagnamiddagen, voor en na schooltijd Buitenschoolse kinderopvang zie gemeentediensten Lokaal overleg Kinderopvang Koksijde (LOKOK) zie Adviesraden Onthaalouders Voor ouders is het belangrijk om goeie opvang te vinden voor uw baby, peuter, kleuter en kinderen uit het lager onderwijs (0 – 12 jaar. U kunt daarvoor terecht bij di- verse onthaalouders. dienst Onthaalouders zie gemeentediensten Speelotheek ‘De Speelkriebel’ Hier kunt u terecht om spelmateriaal te lenen, dit uit te testen en zo onnodige aankopen te vermijden. U kunt kennismaken met veel verschillende soorten speelgoed... u kunt het uitproberen en als u iets anders wilt, komt u het gewoon wisselen. Kortom... een soort bibliotheek voor speelgoed. Contact en openingsuren www.koksijde.be/speelotheek Speelotheek ‘De Speelkriebel’ (lokalen buitenschoolse kinderopvang ‘De Speelplekke’) Dorpstraat 19 8670 Koksijde 058 51 34 74 speelkriebel@koksijde.be Last minute tickets (cultureel centrum) Voor de meeste voorstellingen georganiseerd door c.c. CasinoKoksijde kunt u, als -26’er een last minute ticket kopen voor slechts € 5 en dit vanaf 20 minuten voor aanvang van de voorstelling. c.c. CasinoKoksijde zie gemeentediensten Repetitieruimte jeugdontmoetingscentrum In De Muze zijn er 2 geïsoleerde repetitieruimtes ter be- schikking. Per ruimte is er een luidspreker en een zang- versterker ter beschikking. Er zijn ook 7 bergingsruimtes voor de groepen die er wekelijks repeteren. dienst Jeugd zie gemeentediensten Skate- en skeelerput Bij sporthal van Oostduinkerke Hazebeekstraat 11 8670 Oostduinkerke Skateruimte Wulpen sportdienst zie gemeentediensten jeugddienst zie gemeentediensten Speelpleinwerking De Speelveugel De Speelveugel is een gemeentelijke speelpleinwerking voor kinderen van 6 tot 12 jaar die graag buiten ravotten tijdens de de paas- en de zomervakantie. Avontuur, uit- stappen, kampen, fantasie en spelen staan hier centraal. Inschrijven doet u op de jeugddienst. dienst Jeugd zie gemeentediensten Speelterreinen Koksijde heeft 14 openbare speelterreintjes. Onderhoud gebeurt door de technische dienst. De jeugddienst staat in voor de controle en de aanleg van nieuwe terreinen of plaatsing van nieuwe speeltoestellen. Gratis folders en overzicht bij jeugddienst. dienst Jeugd zie gemeentediensten Speeltrappers Speeltrappers zijn animatoren die in juli en augustus kinderen komen animeren op enkele wijkspeelpleintjes. Ze brengen materiaal mee en bieden leuke spelletjes aan. Overzicht en locaties bij dienst Jeugd zie gemeentediensten Taxicheques Koksijdse jongeren van 16 tot 21 jaar kunnen gratis taxi- cheques krijgen ter waarde van 25 euro. De cheques mogen enkel in het weekend (na 19.00 uur) en op feest- dagen worden gebruikt. Ze zijn bedoeld om jongeren veilig thuis te krijgen en als aanvulling op het openbaar vervoer. Weinig voorwaarden en veel voordelen dus! Er kunnen ook taxicheques worden aangekocht. dienst Jeugd zie gemeentediensten Uitleendienst jeugddienst In de uitleendienst kunt u heel wat materiaal huren. Voor uzelf of uw kleine spruit. Een greep uit het aanbod: beamer, geluidsinstallatie, karaoke, reuzespelen, lichteffecten. Verkrijgen van folders met alle items en nodige uitleg, materiaal reserveren voor een zacht prijsje. dienst Jeugd zie gemeentediensten Verkeersklas < 16 jaar De verkeersklas wordt verzorgd door de dienst Veiligheid en Preventie in samenwerking met de Lokale Politie. De les bestaat uit een theoretisch gedeelte. Deze les vindt plaats op woensdagnamiddag of zaterdagvoormiddag en duurt ongeveer 2 u. dienst Veiligheid en Preventie zie gemeentediensten Yamakasi is de tienerwerking van de jeugddienst. De werking staat open voor jongeren vanaf 12 jaar. Er wor- den activiteiten georganiseerd in het schooljaar en tij- dens de zomermaanden. Jaarlijkse toppers zijn driedaagse in de Ardennen, uit- stappen naar pretparken (Walibi, Bellewaerde) en skate- park Zumiez. Jaarlijks worden ook workshops georganiseerd. Van photoshop tot koken. dienst Jeugd zie gemeentediensten Zaalverhuur jeugdontmoetingscentrum In JOC de PIT kunt u een vergaderruimte en een polyva- lente zaal huren. De zaal kunt u voor heel diverse activi- teiten huren: van danslessen tot recepties. dienst Jeugd zie gemeentediensten 34 Infogids Koksijde 2013-2014 jeugd Boekbaby’s De bibliotheek wil met “Boekbaby's”, baby’s, samen met hun ouders, van bij hun eerste levensmaanden in contact brengen met boeken. De bibliotheek beschikt over een mooie en ruime collectie boekjes voor baby’s. De boekjes worden na gebruik telkens weer schoongemaakt vooraleer ze weer worden uitgeleend. bibliotheek zie gemeentediensten De Muze De Muze is het muziekeducatief project van de PIT. De Muze bestaat uit twee grote onderdelen: muzieklessen en 2 repetitieruimtes. Daarnaast zijn er nog workshops en masterclasses. De individuele muzieklessen worden door verdienstelijke amateur-muzikanten gegeven. dienst Jeugd zie gemeentediensten Fuiven en concerten De jeugd feest in Koksijde! Van een optreden in het jeugdhuis tot strandevenementen. Zelf een fuif organiseren? Kom langs op de jeugddienst voor info en ondersteuning! Elke maand vindt minstens 1 concert plaats in het jeugdhuis. dienst Jeugd zie gemeentediensten Graffiti Door hun aanwezigheid in het straatbeeld kunnen de ge- meenschapswachten snel ingrijpen bij het merken van graffiti. Zij geven hun bevindingen door aan de lokale po- litie en aan de reinigingsdienst van de gemeente. dienst Veiligheid en Preventie zie gemeentediensten Inspraak en participatie jeugddienst De jeugddienst zorgt er voor dat kinderen en jongeren zo veel mogelijk inspraak krijgen en aan het beleid kunnen participeren. Dit gebeurt via het jeugdbeleidsplan, maar ook via andere inspraakacties:de jeugdraad, enquêtes, vindplaatsgericht werken, kinderredactie PleZand, … dienst Jeugd zie gemeentediensten Jeugd en cultuur/sport (voordeeltarief) Voordeeltarief jongeren Voor alle voorstellingen georganiseerd door c.c. Casino- Koksijde kunnen jongeren tot 26 jaar genieten van een voordeeltarief. 15% reductie en 25% reductie voor abon- nees. c.c. CasinoKoksijde zie gemeentediensten. Voor een bezoek aan de gemeentelijke musea kunnen jongeren een ticket kopen aan verminderde prijs gemeentelijke musea Ook in de zwembaden is er reductie voor jongeren zwembaden Jeugdbewegingen (zie jeugdverenigingen) dienst Jeugd zie gemeentediensten Jeugdboekenweek Tijdens de jeugdboekenweek in maart worden kinderboe- ken in de kijker gezet. Elk jaar heeft de jeugdboeken- week een ander thema. In de bibliotheek kunt u tijdens de jeugdboekenweek, met de klas, aan heel wat lezingen van bekende jeugdauteurs deelnemen. Meestal is er ook een tentoonstelling voor de jeugd. bibliotheek zie gemeentediensten Jeugdhuis: JOC de PIT vzw JOC de PIT is het overkoepelend orgaan van de Muze, het jeugdhuis en het JOC zelf. De vrijwilligers organiseren er heel wat activiteiten. Van concerten tot een medewerkersweekend. Open op woensdag, vrijdag en zaterdag. Ook op facebook is de PIT actief! dienst Jeugd zie gemeentediensten Jeugdraad zie Adviesraden Jeugdsportacademie De sportraad van Koksijde organiseert, in samenwerking met de sportdienst, de jeugdsportacademie voor jongens en meisjes van het lager onderwijs. Op woensdagnamid- dag (behalve tijdens de vakanties) worden er in de sport- hal van Oostduinkerke verschillende lessenreeksen sport aangeboden. Vooraf inschrijven is noodzakelijk op de sportdienst. sportdienst zie gemeentediensten Jeugdverblijfscentra Overzicht van alle jeugdverblijfscentra www.jeugdverblijven.be dienst Jeugd zie gemeentediensten Jeugdverenigingen Overzicht van alle jeugdverenigingen www.koksijde.be dienst Jeugd zie gemeentediensten JIN = jongereninformatienet Het JIN is de informatiewinkel van de jeugddienst opgedeeld in thema’s. Er zijn een aantal gratis brochures beschikbaar. Daarnaast is er ook een kleine bibliotheek. dienst Jeugd zie gemeentediensten Gids Koksijde 2013 30-04-2013 14:01 Pagina 34
 21. 21. 36 37Surf ook naar www.koksijde.be Leven Dorpsplaats 32 • 8670 Wulpen • 0473/ 41 88 45 info@schilderwerkenprophete.be www.schilderwerkenprophete.be Gids Koksijde 2013 30-04-2013 14:01 Pagina 36
 22. 22. 39Surf ook naar www.koksijde.be rubriekenAtotZ Belastingen en retributies De gemeente financiert haar werking door middel van bij- dragen uit het Gemeentefonds, dividenden, belastingen en retributies. Op onze website kunt u alle belastingre- glementen en tariefreglementen (retributies) vinden die van toepassing zijn in Koksijde. Een retributie is een ver- goeding die de lokale overheid vraagt voor het verstrek- ken van een dienst waar u zelf heeft om verzocht, eventueel stilzwijgend. Het bedrag ervan staat recht- streeks in verband met de verleende prestatie. Bent u van mening dat u onterecht wordt belast? Dien dan binnen de wettelijke voorziene termijn schrifte- lijk bezwaar in bij het college van burgemeester en sche- penen, Zeelaan 303, 8670 Koksijde dienst Financiën zie gemeentediensten Beroepswijziging Het is belangrijk dat het gemeentebestuur op de hoogte is van het beroep dat u uitoefent. Dit beroep wordt ver- meld in het bevolkings- en vreemdelingenregister en staat vermeld op de uittreksels en attesten uit het bevol- kingsregister. Een verklaring van beroepswijziging kunt u zowel schriftelijk als mondeling doen op de dienst Burger- zaken. Dit is kosteloos. dienst Burgerzaken zie gemeentediensten Bewonersparkeerkaart Meer informatie rond parkeren zie ‘parkeerkaart voor bewoners’ Bloed geven Rode Kruis afdeling Koksijde Voorzitter: Claude Meersseman voorzitter@koksijde.rodekruis.be Verantwoordelijke bloed: Van De Walle Monique 058 62 55 69 bloed@koksijde.rodekruis.be Crematie Om een overledene te laten cremeren, hebt u de toe- stemming nodig van de ambtenaar van de burgerlijke stand. De toestemming tot crematie wordt ten vroegste 24 uur na het overlijden afgeleverd. U moet hiervoor een schriftelijke aanvraag indienen bij aangifte van het over- lijden. Bij een gewelddadig of verdacht overlijden levert de procureur des konings de toelating tot crematie af. Wilt u de as van de overledene verstrooien, dan kan dat op de begraafplaats of op zee. De urne kan ook begraven worden op het urneveld of bijgezet in het columbarium. Onder bepaalde voorwaarden mag u de as ook thuis be- waren, op een andere plaats verstrooien of de urne be- graven. dienst Burgerzaken zie gemeentediensten Digitaal Loket Het elektronisch loket of het e-loket kunt u gebruiken om het even welk uur om formulieren in te vullen, aan te vragen en te verzenden. Het e-loket is dus 24 op 24 u toegankelijk. De gemeente Koksijde beschikt over een “elektronisch” loket. Dat wil zeggen dat bepaalde administratieve ver- richtingen kunnen gebeuren via elektronische communi- catie. dienst Burgerzaken zie gemeentediensten Echtscheiding Een echtscheiding is het ontbinden van het burgerlijk hu- welijkscontract tijdens het leven van de echtgenoten. Dit kan tijdens het leven gebeuren op grond van bepaalde feiten, door onderlinge toestemming of door omzetting van de scheiding van tafel en bed in echtscheiding. De rechtbank van eerste aanleg van de laatste echtelijke verblijfplaats of van de woonplaats van de verweerde doet uitspraak, nadien stuurt de griffier van de rechtbank of van het Hof van Beroep een kopie van het vonnis naar de burgerlijke stand van uw trouwplaats. De ambtenaar van de burgerlijke stand schrijft het vonnis of arrest over in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente waar het huwelijk voltrokken werd. dienst Burgerzaken zie gemeentediensten Eensluidend verklaren van afschriften Bij de dienst Burgerzaken kunt u afschriften (fotokopieën) van originele documenten eensluidend laten verklaren. Bijvoorbeeld voor wat betreft kopieën bestemd voor het buitenland, privé-bedrijven en procedures voor rechtban- ken. Voor afschriften van akten van de burgerlijke stand moet u eveneens op de dienst Burgerzaken zijn. Voor eensluidend verklaarde afschriften van authentieke akten zoals notariële akten, vonnissen en arresten kunt u terecht bij notarissen, griffiers van de hoven en rechtban- ken die de originele documenten bijhouden. De originele documenten moeten in het Nederlands opgesteld zijn. Het eensluidend verklaren is gratis. www.eensluidendverklaring.be dienst Burgerzaken zie gemeentediensten Elektronische identiteitskaart e-ID De elektronische identiteitskaart wordt uitgereikt aan Bel- gen vanaf de leeftijd van 12 jaar. Vanaf de leeftijd van 15 jaar moet iedere Belg zijn identiteitskaart steeds op zak hebben. Deze identiteitskaart is zowel geldig in België als identiteitsbewijs, als in de landen van de Europese Unie als reisdocument. Voor het verstrijken van de geldigheidstermijn en voor uw eerste identiteitskaart zal elke burger automatisch op- geroepen worden. U mag zich ook spontaan zonder op- roepingskaart aanmelden om uw identiteitskaart te vernieuwen. De e-ID is 5 jaar geldig en u heeft een re- cente pasfoto nodig met een witte achtergrond. Een drie- tal weken na de aanvraag ontvangt u thuis een envelop met pin- en pukcodes. Met deze envelop en uw oude identiteitskaart of attest van verlies of diefstal kunt u uw nieuwe e-ID persoonlijk komen afhalen. Indien u de e-ID vlugger nodig heeft, kunt u deze kaart ook via een spoedprocedure aanvragen en varieert de kostprijs af- hankelijk van de hoogdringendheid. Uw kaart is verloren, gestolen of werd vernietigd? Werd uw identiteitskaart gestolen? Of hebt u deze verlo- ren? Blokkeer deze dan onmiddellijk. Zo voorkomt u de financiële gevolgen van een frauduleus gebruik U kunt 24/7 gratis bellen naar DOC STOP op het nummer 00800 21232123. Het nummer is zonder prefix (0032) wereldwijd bereikbaar. Indien u dit nummer niet kan be- reiken, dan kunt u ook bellen naar +32 2 5182123. U doet ook zo snel mogelijk aangifte van verlies, diefstal of vernietiging bij een politiedienst. Neem een recente pasfoto mee voor het attest dat u zult krijgen. De even- tuele certificaten van uw verloren of gestolen identiteits- kaart worden opgeschort. Op de dienst Burgerzaken kunt u na aangifte verlies, diefstal of vernietiging een nieuwe elektronische identi- teitskaart aanvragen. dienst Burgerzaken zie gemeentediensten Elektronische kranten Deze ‘lichtkranten’ bieden voorbijgangers directe infor- matie en aankondigingen over belangrijke evenementen. Verenigingen die hun activiteiten wensen aan te kondigen moeten hiervoor de goedkeuring van het schepencollege en de VVV/dienst Toerisme krijgen. Enkel cultuur-toeristi- sche evenementen met voldoende draagkracht en een grote toeristische impact voor de gemeente worden aan- vaard. Voorrang wordt gegeven aan gemeentelijke eve- nementen. Erkenning van een kind De erkenning is een wettelijke bekentenis van vader- of moederschap indien er geen wettelijk vermoeden van af- stamming is. Deze verklaring wordt in een erkennings- leven 38 Infogids Koksijde 2013-2014 Aanplakkingborden Deze borden zijn dubbelzijdig en staan volledig ter be- schikking van de verenigingen om vrij affiches aan te plakken. Zeven borden zijn daarvoor beschikbaar. Deze borden staan op volgende plaatsen: Lucioplein, Kursaal- laan, Pylyserlaan, Zeelaan, Witte Burg, R.Vandamme- straat en sportpark Hazebeek. Deze dienstverlening wordt aangeboden om socio-culturele en/of toeristische activiteiten te ondersteunen. Adoptie Wanneer u beslist om een kind te adopteren, kunt u bij de dienst Burgerzaken terecht voor meer informatie over de nodige formaliteiten en voor de brochure omtrent in- ternationale adoptie van de FOD justitie. Voor meer alge- mene en specifieke informatie wendt u zich beter tot Kind & Gezin, Hallepoortlaan 27, 1060 Brussel. 02 533 14 76. Voor een interlandelijke adoptie kunt u terecht bij de Fe- derale Autoriteit (Dienst Internationale Adoptie van de FOD Justitie), Waterloolaan 115, 1000 Brussel, 02 542 65 11. dienst Burgerzaken zie gemeentediensten Adresopzoeking Door de wet op de bescherming van de persoonlijke le- venssfeer (wet op de privacy) mag geen informatie uit de bevolkingsregisters worden doorgegeven aan derden. Dit kan enkel binnen een wettelijk voorzien kader. Tip: een telefoongids raadplegen, bellen naar 1207 of surfen naar www.1207.be dienst Burgerzaken zie gemeentediensten Adreswijziging Bent u net verhuisd of wilt u binnenkort verhuizen naar een adres in Koksijde? Dan zult u uw adreswijziging moe- ten aangeven, volg dan hiervoor volgende stappen. • Stap 1: u doet aangifte op de dienst Burgerzaken (persoonlijk, brief, fax, email of digitaal loket). Bij per- soonlijke aangifte op de dienst Burgerzaken neemt u een identiteitskaart mee. • Stap 2: de plaatselijke wijkagent controleert uw reële verblijfplaats. • Stap 3: indien de controle positief is, wordt u inge- schreven in de registers van de gemeente Koksijde. • Stap 4: uw adres wordt aangepast op uw identiteits- kaart of er wordt een nieuwe identiteitskaart aange- vraagd en er gebeurt een eventuele aanpassing van het inschrijvingsbewijs voor uw wagen. Opgelet: indien de wijkagent u meerdere malen niet heeft aangetroffen, dan zal het dossier negatief verklaard worden. U heeft de mogelijkheid om opnieuw een aan- vraag in te dienen of om beroep in te dienen tegen deze beslissing. Verhuist u naar een andere gemeente? Doe aangifte in het gemeentehuis van uw nieuwe gemeente. Gaat u in het buitenland wonen? Kom dit eveneens mel- den op de dienst Burgerzaken. Breng uw identiteitskaart mee met uw Pin-code en het adres in het buitenland. U ontvangt dan een bewijs van afschrijving naar het buiten- land (model 8). dienst Burgerzaken zie gemeentediensten Affichageborden Deze borden geven de mogelijkheid aan verenigingen en andere om affiches op te hangen. Ze vervangen de zoge- naamde ‘glazen affichekastjes’. Hiervoor is de goedkeu- ring van VVV/ dienst Toerisme en van het schepencollege vereist. Agenda van de gemeenteraad De dienst Secretarie ondersteunt de gemeentesecretaris bij de opmaak van de agenda en het verslag van de ge- meenteraad. Ook de notulen van de gemeenteraadszittin- gen liggen ter inzage op de dienst Secretarie. Op de website kan de agenda, samen met de agenda’s en de beknopte verslagen van de vorige zittingen geraadpleegd worden. dienst Secretarie zie gemeentediensten Antiverdwaalpaaltjes zie rubriek Handige info dienst Veiligheid en Preventie zie gemeentediensten Archief(dienst) afdeling Interne Zaken & Burgerzaken zie gemeentediensten Attest of akte van erfopvolging Bij een overlijden worden de bankrekeningen of kluis van de overledene geblokkeerd wanneer niet duidelijk is wie de rechtsopvolgers zijn. De deblokkering ervan kan enkel door een wettelijke erfgenaam gebeuren. Dit kan na een eenvoudig attest van erfopvolging of een akte van erfop- volging. Babysitdienst dienst Onthaalouders zie rubriek Jeugd ‘Onthaalouders’ Gezinsbond Reigersnest – Koksijde reigersnest@gezinsbond.be 058 51 29 25 Begraafplaatsen De gemeente Koksijde beschikt over begraafplaatsen in Koksijde (Kerkstraat 30B), Oostduinkerke (André Geryl- laan 5) en Wulpen (Dorpsplaats 14). Men heeft bij overlijden de keuze uit begraving in volle grond, een concessiekelder van 1 of 2 personen, bijzet- ting van de urne in het urnenveld, bijzetting van de urne in het columbarium en verstrooiing van de assen op de strooiweide. U heeft al of niet de mogelijkheid om te kiezen uit een concessievergunning voor 50 jaar. Wanneer u niet kiest voor een concessievergunning zal het graf of de urne in het columbarium minstens voor 10 jaar bewaard worden. dienst Burgerzaken zie gemeentediensten Begroting/budget In de beleidsnota worden de beleidsopties voor het vol- gende jaar beschreven. Deze worden financieel vertaald in de financiële nota. De financiële nota bestaat uit het ‘budget’ en het ‘meerjarenplan’. Het budget betreft één werkjaar. Het meerjarenplan strekt zich uit tot één jaar na het einde van de legislatuur, i.c. tot 2019. De financiële nota wordt onderverdeeld in een gewone dienst (= exploitatie) en een buitengewone dienst (= investeringen). De gemeenteraad keurt elk jaar in december de financiële nota van het volgende jaar goed. Belasting tweede verblijf De gemeente Koksijde heft een belasting ten laste van de eigenaar van een tweede verblijf, volgens de toestand op 1 januari van het aanslagjaar. Voor de toepassing en ta- rieven van deze belasting: zie het belastingreglement dat u terugvindt op de website van de gemeente Koksijde. dienst Financiën zie gemeentediensten leven Gids Koksijde 2013 30-04-2013 14:01 Pagina 38
 23. 23. 40 akte vastgelegd. De erkenning kan gebeuren zowel vóór de geboorte (na 6 maand zwangerschap), tijdens de ge- boorteaangifte of na de geboorte. Om een kind te erken- nen bieden de belanghebbenden zich aan op de dienst Burgerzaken bij een ambtenaar van de burgerlijke stand met hun identiteitskaarten. Bij een erkenning voor ge- boorte hebt u een origineel medisch attest waaruit blijkt dat de moeder 6 maand zwanger is met vermelding van de vermoedelijke bevallingsdatum nodig. Wanneer het kind niet geboren is in Koksijde dan brengt u best een af- schrift van de geboorteakte mee. Vanaf 12 jaar moet het kind eveneens toestemming geven. Van zodra het kind meerderjarig is, hoeft de moeder niet toe te stemmen. De erkenning is kosteloos. dienst Burgerzaken zie gemeentediensten Euthanasie Bent u ongeneeslijk ziek en wilt u niet langer meer leven? Of bent u dat niet, maar wilt u nu al kenbaar maken dat, wanneer u ongeneeslijk ziek bent, een arts uw leven mag beëindigen? Dan moet u schriftelijk een verklaring afleg- gen, voor het geval dat u het niet meer kan uiten, dat een arts euthanasie mag toepassen. In het Sociaal Huis kunt u een wilsverklaring inzake euthanasie bekomen en laten registreren. Iedereen boven de 18 jaar kan deze wilsverklaring opstellen en laten registreren. Deze wils- verklaring is vijf jaar geldig. Sociaal Huis zie gemeentediensten Federaal token Om zich te identificeren bij online-diensten van de over- heid kan de burger die niet over een e-ID (elektronische identiteitskaart) beschikt, een gebruikersnaam en wacht- woord aanvragen, nl. een federaal token. De registratie kan online gebeuren. Enkel personen die over een rijksre- gister-, identiteitskaart-, en SIS-kaartnummer beschik- ken, kunnen zich met deze items op de website www.belgium.be registreren. Zo kunt u een token online aanvragen. Een token is een gedrukt pasje met daarop 24 paswoorden of codes, toegekend aan een (via rijksre- gisternummer) geregistreerde gebruiker. Deze online re- gistratie is niet mogelijk indien u niet beschikt over een geldige Belgische identiteitskaart en een geldige SIS- kaart. In dit geval wanneer u niet beschikt over een geldige Bel- gische identiteitskaart en een geldige SIS-kaart, maar wel in bezit bent van een verblijfsvergunning kunt u (ook niet inwoners) op de dienst Burgerzaken terecht voor de aanvraag van een federaal token. Na de aanvraag wordt uw token opgestuurd door Fedict naar uw adres. De dienst Burgerzaken ontvangt uw paswoord en gebruikers- naam en verwittigt u wanneer u deze persoonlijk kan komen afhalen. Dit token is gratis. dienst Burgerzaken zie gemeentediensten Grafconcessies Zie ‘Begraafplaatsen’ Grafvergunning Zie ‘Begraafplaatsen’ Geboorte Aangifte van geboorte doet u bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de geboorteplaats van het kind, binnen de 15 dagen na de geboorte. U brengt uw identi- teitskaart, het huwelijksboekje en het attest van kennis- geving en vaststelling van de geboorte uitgereikt door de vroedvrouw of arts mee. Daarnaast moet u ook de akte van erkenning meebrengen indien het kind voor de ge- boorte in een andere gemeente erkend werd. U kunt een uittreksel uit de geboorteakte krijgen bij de dienst Burgerzaken, of u surft naar www.koksijde.be, klik op digitaal loket en vraag elektronisch uw uittreksel aan. dienst Burgerzaken zie gemeentediensten Polio-inentingen In België is het verplicht om uw kind te laten inenten tegen polio of kinderverlamming. U kunt de inenting tegen betaling laten toedienen door de huisarts, of gratis in de plaatselijke consultatiebureaus van Kind en Gezin. Het getuigschrift van inenting afgegeven door uw arts na de laatste inenting, moet u ten laatste 18 maanden na de geboorte aan de dienst Burgerzaken bezorgen. Vraag ook aan uw huisarts welke andere inentingen uw kind moet toegediend krijgen. dienst Burgerzaken zie gemeentediensten Geboorte in het buitenland Een geboorte in het buitenland wordt ter plaatse aange- geven en geregistreerd. Dit betekent niet dat de geboorte in het buitenland tevens geregistreerd wordt in de bur- gerlijke stand van de Belgische gemeente of stad. Een buitenlandse geboorteakte kan op verzoek in Koksijde worden overgeschreven in het bijzonder register van ge- boorten indien het kind de Belgische nationaliteit bezit en dit op uitdrukkelijk verzoek van de ouders. dienst Burgerzaken zie gemeentediensten Gemeentelijke adviesraad Kokos & Wulloks zie Adviesraden Stedenband Koksijde koos er in 2008 voor om een stedenband aan te gaan met het district Marowijne (Albina - Galibi) in Suri- name. Een stedenband staat voor een samenwerkings- proces waarbij “in een sfeer van gelijkwaardigheid en (zoveel mogelijk) wederkerigheid” ambtelijke kennis wordt uitgewisseld tussen lokale besturen rond gemeen- schappelijke thema’s. Van bestuur tot bestuur, van col- lega tot collega. dienst Internationale Samenwerking (dIS) zie gemeentediensten Genealogie De lokale afdeling Familiekunde Vlaanderen stimuleert en helpt mensen met de opmaak van hun stamboom. www.familiekunde-westkust.be Gladheidbestrijding Het gemeentebestuur zet comform een prioriteitenlijst alle middelen in om de wegen en zelfs de fietspaden zo- veel als mogelijk sneeuwvrij te houden. Op alle voetpa- den ter hoogte van de gemeentelijke gebouwen wordt ook sneeuw geruimd. Zelf dient u het aan u toebeho- rende voetpad bij sneeuwval zoveel als mogelijk sneeuw- vrij te houden. Hiertoe dient eerst de sneeuw geruimd, en daarna zout gestrooid. In geval van appartementsgebouwen dient de vereniging van mede-eigenaars hiervoor in te staan. www.koksijde.be/strooidiensten dienst Technisch Bureau - balie Openbare Werken zie gemeentediensten Infogids Koksijde 2013-2014 leven 41Surf ook naar www.koksijde.be rubriekenAleven Levensbeschouwingen Evangelische Kerk Oostduinkerke / De Panne Polderstraat 29 8670 Oostduinkerke Ambachtstraat 35 8660 De Panne 058 23 76 42 058 51 91 18 Jehova’s Getuigen Koksijde Dienstverlening Galloperstraat 48 8670 Koksiide 058 51 14 76 Rooms-katholieke kerk Parochie: Sint-Pieters Koksijde Sint-Pieterskerk (Kerkstraat, Koksijde) Pastoor: Pol Dehullu, Helvetiastraat 29, 8670 Koksijde, 058 51 33 00, e-mail pol.dehullu@gmail.com Kerk open: elke dag Eredienst: zaterdag 17 uur, zondag 11 uur www.sint-pieterskoksijde.be Parochie:O.L.V.-ter-Duinenkerk O.L.V.-ter-Duinenkerk (J. Van Buggenhoutlaan, Koksijde) Pastoor: Lieven Gistelinck, Anemonenlaan 16, 8670 Koksijde, 058 51 16 02, e-mail lievengistelinck@telenet.be Kerk open: elke dag Eredienst: zaterdag 18 uur, zondag 10 uur www.onzelievevrouwterduinenkoksijde.be Parochie Sint-Idesbald Koksijde Sint-Idesbalduskerk (Strandlaan, Sint-Idesbald) Pastoor: Lieven Gistelinck, Anemonenlaan 16, 8670 Koks- ijde, 058 51 16 02, e-mail lievengistelinck@telenet.be Contactpersoon: Walter Vandesompele, 058 52 23 49 Kerk open: elke dag Eredienst: zaterdag 16.30 uur, zondag 11.30 uur www.sint-idesbaldkoksijde.be Parochie Sint-Niklaas Oostduinkerke Mariakapel - Zomerkapel (Leopold II-laan, Oostduin- kerke) Sint-Niklaaskerk (Leopold II-laan, Oostduinkerke) Pastoor: Hans Devos, Witte Burg 90, 8670 Oostduin- kerke, 058 51 23 33, e-mail hans.devos@gmail.com Kerk open: tijdens de zomervakantie Eredienst: zaterdag 18 uur (Mariakapel), zondag 10 uur, zondag 11.30 uur (Mariakapel) www.sint-niklaasparochieoostduinkerke.be Parochie Sint-Willibrord Wulpen Sint-Willibrorduskerk (Dorpsplaats, Wulpen) Pastoor: Pol Dehullu, Helvetiastraat 29, 8670 Koksijde, 058 51 33 00, e-mail pol.dehullu@gmail.com Contactpersoon: René Maekelberg, 058 31 34 64 Kerk open: tijdens de zomervakantie Eredienst: zondag 9.30 uur www.sint-willibrorduswulpen.be Op de website van het decanaat Veurne-Westkust www.decanaatveurnewestkust.be vindt u o.a. concrete info per parochie en een kalender van misvieringen. Verenigde protestantse kerk Brouwersstraat 100 8660 De Panne E.Dralans 058 41 44 15 J.Dobbelaere 058 41 10 47 Vrijzinnig ontmoetingscentrum VOC Westhoek C.C.Taf Wallet Veurnelaan 109 8670 Sint-Idesbald www.vocwesthoek.be Voorzitter: Bob Rossel 0489 45 16 82 robert.rossel1@telenet.beng Vrijzinnig humanisme HuisvandeMens Esenweg 30 8600 Diksmuide 051 55 01 60 diksmuide@demens.nu www.westvlaanderen-deMens.nu Consulent Ylien Strubbe ( huisvandeMens) Diksmuide zit op woensdag van 13.30 u tot 16.00 u in het Sociaal Huis, Ter Duinenlaan 34 Koksijde Huwelijk Hoe kan ik huwen in Koksijde? Het huwelijk is een verbintenis tussen twee personen waarvan minstens één van de huwenden gedomicilieerd is in Koksijde. Indien u als Belg in het buitenland woont, kunt u slechts in Koksijde huwen indien u geboren bent in Koksijde of er een familielid tot de 2de graad gedomicili- eerd is. De leeftijdsvoorwaarde is 18 jaar. Als u toch vroeger wil trouwen, dan kan de jeugdrechter deze leef- tijdsvoorwaarde ontheffen. Aangifte huwelijk Wanneer men wil trouwen, moeten beide aanstaande echtgenoten persoonlijk samen minstens 6 weken vóór de geplande huwelijksdatum aangifte doen op de dienst burgerzaken. De huwelijksdatum en aangifte worden evenwel slechts definitief vastgelegd wanneer het huwe- lijksdossier volledig in orde is. Voor praktische afhande- ling vragen wij om tenminste 6 weken voor de geplande huwelijksdatum uw huwelijk aan te melden en een huwe- lijksdatum te reserveren. Let wel: het vooraf vast leggen van een huwelijksdatum is nog geen aangifte van het hu- welijk. De ambtenaar van de burgerlijke stand zal de no- Huisstijl De gemeente Koksijde heeft een stijlvolle, uniforme, visuele stijl. Met het K-logo en label ‘fascinerend Koksijde Oostduinkerke’ treedt de gemeente uniform naar buiten en is ze herkenbaar voor derden. www.koksijde.be/huisstijl Gids Koksijde 2013 30-04-2013 14:02 Pagina 40

×