Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Gemeentegids lovendegem2013 2014

1,387 views

Published on

Voor de gemeente is een goed communicatiebeleid uiterst belangrijk. Alle diensten van
het gemeentebestuur en het OCMW hebben hun dienstverlening in deze gids gebundeld.
Praktische informatie die je alfabetisch kan terugvinden.
De gemeentegids bestaat uit vier delen:
• Een algemene voorstelling van de gemeente, haar bestuur en haar diensten;
• Een alfabetisch register;
• Een gids met alle erkende verenigingen van Lovendegem;
• Een gids met alle aangemelde zelfstandigen van Lovendegem.
Bewaar deze gids goed. Naast alle andere communicatiemiddelen is het een handig
instrument bij uw zoektocht naar informatie over de gemeente.
We willen ook onze adverteerders bedanken, zonder hen was het niet mogelijk om deze gids te
realiseren en te bedelen.

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

Gemeentegids lovendegem2013 2014

 1. 1. 1 Voorwoord www.lovendegem.be VOORWOORD Beste inwoner van Lovendegem-Vinderhoute, Voor de gemeente is een goed communicatiebeleid uiterst belangrijk. Alle diensten van het gemeentebestuur en het OCMW hebben hun dienstverlening in deze gids gebundeld. Praktische informatie die je alfabetisch kan terugvinden. De gemeentegids bestaat uit vier delen: • Een algemene voorstelling van de gemeente, haar bestuur en haar diensten; • Een alfabetisch register; • Een gids met alle erkende verenigingen van Lovendegem; • Een gids met alle aangemelde zelfstandigen van Lovendegem. Bewaar deze gids goed. Naast alle andere communicatiemiddelen is het een handig instrument bij uw zoektocht naar informatie over de gemeente. De personeelsleden van de gemeentelijke diensten staan graag tot uw dienst indien u bijkomende informatie wenst. De dienstverlening verandert dagelijks. Wilt u op de hoogte blijven van de meest actuele informatie, neem dan een kijkje in 'Inlichtingen en mededelingen' of op www.lovendegem.be, abonneer u op één van de digitale nieuwsbrieven op www.lovendegem.be of volg de gemeente via facebook (www.facebook.com/lovendegem). We willen ook onze adverteerders bedanken, zonder hen was het niet mogelijk om deze gids te realiseren en te bedelen. Het college van burgemeester en schepenen Gids Lovendegem 2013 28-10-2013 14:35 Pagina 1
 2. 2. 2 Gids Lovendegem 2013 28-10-2013 14:36 Pagina 2
 3. 3. 3 Inhoud www.lovendegem.be INHOUD Voorwoord ...................................................................................................................................................................1 Gemeentebestuur .....................................................................................................................................................5 Gemeentelijke diensten........................................................................................................................................11 Het OCMW/Sociaal huis ........................................................................................................................................17 Politie ..........................................................................................................................................................................21 De adviesraden.........................................................................................................................................................22 Trefwoorden van A tot Z .......................................................................................................................................27 Verenigingengids ....................................................................................................................................................62 Huisartsen en tandartsen .....................................................................................................................................70 Lijst lokale economie..............................................................................................................................................71 Colofon Er is veel aandacht geschonken aan het verzamelen van correcte en betrouwbare informatie. De gegevens zijn geldig op datum van publicatie (01.10.2013), maar kunnen in de loop van periode wijzigen. Mochten er toch onjuistheden voorkomen, aarzel dan niet om deze door te geven aan de informatiedienst via informatiedienst@lovendegem.be of 09 370 70 18. Verantwoordelijk uitgever: Gemeentebestuur Lovendegem, Kerkstaat 45, 9920 Lovendegem Opmaak, druk, reclamewerving en verspreiding PUBLI-touch bvba, oudebaan246a, 3000 Leuven T 016 25 50 43 E info@inforegio.be W www.inforegio.be Gids Lovendegem 2013 28-10-2013 14:36 Pagina 3
 4. 4. 4 Gids Lovendegem 2013 28-10-2013 14:36 Pagina 4
 5. 5. 5 Gemeentebestuur www.lovendegem.be GEMEENTEBESTUUR Het college van burgemeester en schepenen Naast de burgemeester telt Lovendegem vijf schepenen, elk met hun eigen bevoegdheden. Het schepencollege is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de gemeente. Het neemt nieuwe initiatieven, bereidt projecten voor, volgt de lopende dossiers op en zorgt voor het uitvoeren van de beslissingen van de gemeenteraad. Ook de gemeentesecretaris maakt deel uit van het college. Het college van burgemeester en schepenen zetelt voor een periode van zes jaar (de huidige legislatuur loopt van 2013 tot 2019). Het college vergadert wekelijks en wordt voorgezeten door de burgemeester. Samenstelling van het college Chris De Wispelaere Burgemeester, CD&V Korfbalstraat 16 Tel : 09 372 98 74 GSM : 0475 75 11 99 burgemeester@lovendegem.be Bevoegdheden: • Algemene coördinatie en administratie • Bevolking en burgerlijke stand • Politie, veiligheid en brandweer • Begraafplaatsen • Inspraakvergaderingen • Gemeentelijk patrimonium • Ruimtelijke ordening • Informatie en informatisering Ivan Goethals Eerste Schepen, CD&V Oostveld Kouter 12 Tel : 09 372 76 93 GSM : 0477 50 48 07 ivan.goethals@lovendegem.be Bevoegdheden: • Sport, recreatie en sportinfrastructuur • Openbare werken, riolering, grachten • Groenvoorzieningen, parken, plantsoenen en voetwegels • Land- en tuinbouw Gids Lovendegem 2013 28-10-2013 14:36 Pagina 5
 6. 6. 6 schrijnwerk & renovatie RAMEN EN DEUREN PVC - HOUT - ALU ALGEMEEN SCHRIJNWERK GLASWERKEN Oostveldkouter 140 9920 Lovendegem Tel./Fax 09 252 45 91 GSM 0495 24 75 23 info@stevenbaertsoen.be RPR Gent 06.20.1.0 Gids Lovendegem 2013 28-10-2013 14:36 Pagina 6
 7. 7. 7 www.lovendegem.be Katja Beuckelaers Tweede Schepen, CD&V Vellare 105 Tel: 09 378 24 22 GSM: 0478 63 65 75 katja.beuckelaers@lovendegem.be Bevoegdheden: • Personeel • Gelijke kansen • Onderwijs • Kinderopvang • Jubilea • Ontwikkelingssamenwerking • Gezin Vincent Laroy Vierde Schepen, Open Vld Dorp 24/3 GSM: 0495 21 56 88 vincent.laroy@lovendegem.be Bevoegdheden: • Financiën en begroting • Verkeer, verkeersinfrastructuur en mobiliteit • Energie, nutsvoorzieningen en openbare verlichting • Lokale economie, middenstand en markten • Toerisme • Feestelijkheden Gerrit Van Brabandt Derde Schepen, Open Vld Oostveld Kouter 188 Tel: 09 372 89 00 gerrit.van.brabandt@lovendegem.be Bevoegdheden: • Leefmilieu, afvalbeleid en duurzaamheid • Cultuur en 11 juli-viering • Bibliotheek • Tewerkstelling en PWA • Gehandicaptenbeleid • Volksgezondheid en hygiëne Caroline Fredrick, voorzitter OCMW Vijfde Schepen, CD&V Dorp 31 bus 2 GSM : 0474 49 04 87 caroline.fredrick@lovendegem.be Bevoegdheden: • Huisvesting en sociale woningbouw • Jeugd en speelpleinwerking • Public relations • Ontvangst nieuwe inwoners • Seniorenbeleid Gemeentebestuur Gids Lovendegem 2013 28-10-2013 14:36 Pagina 7
 8. 8. 8 STERK IN STUCADOORSWERK Ouality all Kasteeldreef 54 - 9920 Lovendegem - Tel. 09 336 08 36 Fax 09 245 60 05 - www.qualitywall.be Algemene pleister & cementeerwerken. Binnenwerken mogelijk met natuurgips. Interventie op korte termijn mogelijk. Gevelisolatiesystemen - Sto - Dryvit - Wilco - Knauf - Striktotherm. Plaatsing van Gyproc plafond- en wandsystemen Plaatsing van dunpleistersystemen 10 jarige garantie met attest fabrikant. Volledig machinaal uitgerust voor grote en kleine projecten. Talloze referenties bevestigen onze kwaliteit & onze 20 jaar ervaring in de sector! Gids Lovendegem 2013 28-10-2013 14:36 Pagina 8
 9. 9. 9 Gemeentebestuur www.lovendegem.be De gemeentesecretaris Marijn De Vos Gemeentesecretaris Dorp 14 Tel: 09 370 70 15 secretaris@lovendegem.be De gemeentesecretaris is algemeen directeur van de gemeentelijke organisatie. Hij heeft de algemene leiding van de gemeentelijke diensten en is hoofd van het gemeenteper- soneel. Hij is verantwoordelijk voor de organisatie van de briefwisseling, meldingen en klachten. De gemeentesecretaris is strategisch adviseur van het gemeentebestuur. Hij adviseert de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen op beleidsmatig, bestuurskundig en juridisch vlak. Hij bereidt de zaken voor die aan de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen worden voorgelegd en woont de vergaderingen van deze politieke organen bij. Hij is verantwoordelijk voor de notulering van de besluiten. De gemeentesecretaris is voorzitter en drijvende kracht van het managementteam. De gemeenteraad De gemeenteraad bestaat uit 21 raadsleden, waaronder de burgemeester, vier schepenen, de OCMW-voorzitter, die schepen is van rechtswege en een ambtenaar: de gemeentesecretaris. De gemeenteraad bepaalt het beleid van de gemeente en stelt de gemeentelijke reglementen vast. De raad is bevoegd voor wat van gemeentelijk belang is, tenzij de materie specifiek werd toegewezen aan de burgemeester of het college van burgemeester en schepenen. De gemeenteraad is bevoegd om de dossiers, die de ambtenaren en het college van burgemeester en schepenen hebben opgesteld, goed te keuren. De gemeenteraad vergadert minstens 10 maal per jaar. De voorzitter van de gemeenteraad, in Lovendegem is dat de burgemeester, roept de raad samen en stelt de agenda van de vergadering op. De vergaderingen van de gemeenteraad zijn openbaar, behalve als het om persoonlijke aan- gelegenheden gaat. De gemeenteraad vergadert in principe de laatste donderdag van de maand. De agenda en de notulen van de gemeenteraad kunt u altijd raadplegen via www.lovendegem.be. Vanlinksnaarrechts: Onder:VincentLaroy(OpenVld),GerritVanBrabandt(OpenVld),IvanGoethals(CD&V),ChrisDeWispelaere(CD&V),KatjaBeuckelaers(CD&V),CarolineFredrick(CD&V), MarijnDeVos(secretaris). Boven:SofieVercoutere(sp.a),VeroniqueMussche(N-VA),AnneliesPenning(N-VA),AnRodts(N-VA),SimonneSnoeck(N-VA),Terry Gyselbrecht(Groen), NickMouton(N-VA),DirkVanRenterghem(OpenVld),HeliDeKeyser(CD&V),BrigitteMarquenie(CD&V),StefanDewerte(sp.a),EtienneVerstraete(CD&V), GeertNeirynck(VLAAMSBELANG),JeroenVanAcker(CD&V),EtienneVanAcker(CD&V). Meer gegevens over de gemeenteraadsleden kan u vinden op www.lovendegem.be onder de rubriek Beleid en bestuur. Gids Lovendegem 2013 28-10-2013 14:36 Pagina 9
 10. 10. 10 DORP 1, 9920 LOVENDEGEM ELKE DAG VAN 08u30 TOT 19u00 DONDERDAG GESLOTEN OOK OP ZONDAG OPEN TOT 19u00! OP FEESTDAGEN OPEN VAN 08u30 TOT 14u00 Grondwerk Diverse graafwerk Afbraakwerk Aanleg van tuin, terras, oprit en parkings Containerdienst Vrijblijvende offerte De Baets - Nevejans bvba Walgracht 53B - Evergem - T. 09/329 07 80 F. 09/336 79 10 - GSM De Baets Kurt 0475/70 53 11 info@debaets-nevejans.be Gids Lovendegem 2013 28-10-2013 14:36 Pagina 10
 11. 11. 11 DeGemeentelijkeDiensten www.lovendegem.be DE GEMEENTELIJKE DIENSTEN Gemeentelijke diensten gevestigd in het gemeentehuis Het Gemeentehuis Kerkstraat 45, 9920 Lovendegem T 09 370 70 20 F 09 370 70 11 E gemeentebestuur@lovendegem.be W www.lovendegem.be Openingsuren: werkdagen 8u tot 12u woensdag 14u tot 17u zaterdag 9u tot 12u (enkel Burgerzaken) BURGERZAKEN T 09 370 70 30 E burgerzaken@lovendegem.be U kunt er onder meer terecht voor: adreswijzigingen, attesten en uittreksels, identiteitskaarten, reispassen, rijbewijzen, vreemdelingen, geboorten, echtscheiding, nationaliteit, overlijden,… FINANCIËN T 09 370 70 40 E ontvangerij@lovendegem.be U kunt er onder meer terecht voor: belastingen, premies en toelagen, facturatie,… INFRASTRUCTUUR T 09 370 70 33 E infrastructuur@lovendegem.be U kunt er onder meer terecht voor: openbare werken, opritten, uitlenen materiaal, werken op de openbare weg, aanleg en onderhoud wegen, rioleringen,… MILIEU T 09 370 70 37 E milieudienst@lovendegem.be U kunt er onder meer terecht voor: afvalophalingen, recyclagepark, milieusubsidies, milieuvergunningen, mobiliteit en verkeer, trage wegen, onderhoud waterlopen, … ONTHAAL EN ARCHIEF T 09 370 70 20 E onthaal@lovendegem.be U kunt er onder meer terecht voor: algemene inlichtingen, wandel- en fietsroutes, afhalen reispassen en rijbewijzen, … RUIMTELIJKE ORDENING T 09 370 70 22 E ruimtelijkeordening@lovendegem.be U kunt er onder meer terecht voor: gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, gewestplan, leegstand en verkrotting, rooilijnplannen, stedenbouwkundige attesten, verkavelingsvergunningen, bouwvergunningen, ... Gids Lovendegem 2013 28-10-2013 14:36 Pagina 11
 12. 12. 12 Gemeentegids Lovendegem 2013-2014 Gemeentelijke diensten gevestigd te Dorp 14 Administratief Centrum Dorp 14, 9920 Lovendegem T 09 370 70 19 F 09 370 70 10 E gemeentebestuur@lovendegem.be Openingsuren: Werkdagen 8u tot 12u Woensdag 14u tot 17u SECRETARIAAT T 09 370 70 19 E secretariaat@lovendegem.be U kunt er onder meer terecht voor: college van burgemeester en schepenen, gemeenteraad, bewonerskaarten, vergunning taxidiensten,.. JEUGD, CULTUUR EN INFORMATIE T 09 370 70 17 E cultuurdienst@lovendegem.be jeugddienst@lovendegem.be informatiedienst@lovendegem.be U kunt er onder meer terecht voor: verenigingswerk, jeugdraad, cultuurraad, subsidies, feesten, toeristische informatie, de gemeentelijke website, inlichtingen en mededelingen, gemeentegids, … DE PERSONEELSDIENST T 09 370 70 16 E personeelsdienst@lovendegem.be U kunt er onder meer terecht voor: personeel, sollicitaties, vacatures, arbeidsreglement,… DeGemeentelijkeDiensten Gids Lovendegem 2013 28-10-2013 14:36 Pagina 12
 13. 13. 13 www.lovendegem.be Sportdienst Sporthal Lovendegem Sportstraat 24, 9920 Lovendegem T 09 372 89 40 E sportdienst@lovendegem.be Openingsuren sportdienst Werkdagen 8u30 tot 12u 13u tot 16u30 Openingsuren sporthal Ma-vr 8u30 tot 23u Za 8u30 tot 21u Zo 8u30 tot 18u DE SPORTDIENST T 09 372 89 40 E sportdienst@lovendegem.be U kunt er onder meer terecht voor: informatie over het sportaanbod, het gebruik van de sportinfrastructuur, sportkampen, ... DeGemeentelijkeDiensten Gids Lovendegem 2013 28-10-2013 14:37 Pagina 13
 14. 14. 14 Gemeentegids Lovendegem 2013-2014 Het Initiatief Buitenschoolse Opvang (IBO) Het gemeentelijk Initiatief voor Buitenschoolse Opvang (IBO) zorgt voor opvang van schoolgaande kinderen van 2,5 tot 12 jaar. De kinderen worden opgevangen op 3 locaties: De Speelboom (aan gemeentehuis), De Speeltrein (Eeksken) en De Speelhut (Vinderhoute). Op woensdagnamiddag, op schoolvrije dagen en tijdens de vakantieperiodes wordt de opvang gecentraliseerd in De Speelboom. T 09 370 70 25 E ibo@lovendegem.be DE SPEELBOOM Kerkstraat 48 9920 Lovendegem T 09 370 70 25 • Voorschools: van 7u tot 8u15 • Naschools: van 16u tot 19u • Op woensdag : - kinderen van De Bron : van 11u40 tot 19u - kinderen van de gemeentelijke Basisschool (afdeling Eeksken en afdeling Vinderhoute) en van de Vrije Zelfstandige kleuterschool te Vinderhoute: van 12u25 tot 19u • In vakantieperiodes en op schoolvrije dagen: van 7u tot 19u DE SPEELTREIN Eeksken 29, 9920 Lovendegem T 09 251 77 89 • Voorschools: van 7u tot 8u20 • Naschools: van 15u50 tot 19u DE SPEELHUT Vredesdreef 18, 9921 Lovendegem T 09 258 11 86 • Voorschools: van 7u tot 8u20 • Naschools: van 15u50 tot 19u DeGemeentelijkeDiensten Gids Lovendegem 2013 28-10-2013 14:37 Pagina 14
 15. 15. 15 www.lovendegem.be De openbare bibliotheek Openbare bibliotheek Dorp 28, 9920 Lovendegem T 09 372 55 75 E bibliotheek@lovendegem.be W www.lovendegem.be/bibliotheek www.facebook.com/biblovendegem Openingsuren Dinsdag 18u tot 20u Woensdag 15u tot 20u Donderdag 15u tot 20u Vrijdag 10u tot 12u Zaterdag 17u tot 19u Zondag 10u tot 12u U kunt er onder meer terecht voor: ontlenen van boeken, dvd’s, tijdschriften en strips, het raadplegen van internet en activiteiten als voorlezen, de zomeractie van Vlieg en leesclub ‘Open Boek’. Recyclagepark Recyclagepark Bilksken 1 T 09 370 82 32 Openingsuren: Dinsdag 9u tot 12u 14u tot 17u Woensdag 9u tot 12u 14u tot 19u* Donderdag Gesloten 14u tot 17u Vrijdag Gesloten 14u tot 17u Zaterdag 9u tot 12u 13u tot 18u* * Winterregeling: In de periode van 15 oktober tot 15 april sluit het recyclagepark op woensdag en op zaterdag om 17u. DeGemeentelijkeDiensten Gids Lovendegem 2013 28-10-2013 14:37 Pagina 15
 16. 16. 16 DeGemeentelijkeDiensten Gemeentegids Lovendegem 2013-2014 Gemeentelijke basisschool Afdeling Eeksken Eeksken 29 9920 Lovendegem Gemengde kleuter en lagere school T 09 357 34 83 F 09 357 27 43 E directeur@gbslovendegem.be W www.gbslovendegem.be Afdeling Vinderhoute Vredesdreef 18-20 9921 Lovendegem Gemengde lagere school T 09 226 59 61 E directeur@gbslovendegem.be W www.gbslovendegem.be Gids Lovendegem 2013 28-10-2013 14:37 Pagina 16
 17. 17. 17 HetOCMW/SociaalHuis www.lovendegem.be HET OCMW/ SOCIAAL HUIS De OCMW-raad Het OCMW wordt bestuurd door de OCMW-raad. De raad bestaat uit 9 raadsleden, de voorzitter inbegrepen. De raad vergadert 1 maal per maand. Daarnaast is er nog een vast bureau, bestaande uit de OCMW-voorzitter en 2 andere raadsleden. Het vast bureau heeft een aantal gedelegeerde bevoegdheden en vormt het dagelijks bestuur van het OCMW. De vergaderingen van de OCMW-raad en het vast bureau worden ook bijgewoond door de OCMW-secretaris. De secretaris staat in voor de voorbereiding van de dossiers die aan de raad en het vast bureau worden voorgelegd, maakt het verslag van de vergaderingen op en staat in voor de uitvoering. De secretaris leidt de administratie en is het hoofd van het personeel. Hij onderzoekt alle zaken die aan het OCMW worden voorgelegd. De agenda en de notulen van de OCMW-raad kan u altijd raadplegen via www.lovendegem.be/ocmw. De voorzitter en secretaris Caroline Frederick Dorp 31 bus 2 T 0474 49 04 87 E Caroline.fredrick@lovendegem.be Conny Martens Kasteeldreef 72 T 09 255 56 56 E Conny.martens@ocmwlovendegem.be Samenstelling OCMW-raad Vanlinksnaarrechts:ArseenHebbrecht(CD&V),MiekeGoethals(CD&V),LutgartVanderSpurt(Groen),LieveBorstlap(CD&V),ChantalDeBruyne(openVld), CarolineFredrick(Voorzitter–CD&V),MartineDeMeyer(CD&V),CarlaGenbrugge(N-VA),WouterRyckaert(N-VA),ConnyMartens(secretaris) Gids Lovendegem 2013 28-10-2013 14:37 Pagina 17
 18. 18. 18 Alle verpleegkundige zorgen Begeleiding en educatie van diabetespatiënten Dorp 8 bus 1 • 9920 Lovendegem • meer info op www.medzorg.be 7d/7d bereikbaar op 09/237.03.95 Dierenarts Suzanne Ackema Durmstraat 29 - 9930 Zomergem - gsm: 0495 37 51 67 s.ackema@hotmail.com www.dierenartssuzanne.be uw gemeentegids LOVENDEGEM ook op M ultimerkengarage www.dhont.be Oswald D’hont Garage Oswald D’hont Bekijk onze website: www.dhont.be Herstellingen en onderhoud van alle merken Onze visie Service = kwaliteit Grote Baan 59 9920 Lovendegem Tel. 09 372 04 04 Gids Lovendegem 2013 28-10-2013 14:37 Pagina 18
 19. 19. 19 www.lovendegem.be OCMW-diensten OCMW/Sociaal huis Kasteeldreef 72 T 09 255 56 50 F 09 255 53 40 E sociale.dienst @ocmwlovendegem.be W www.lovendegem.be/ocmw Openingsuren: Werkdagen 8u30 tot 12u Namiddag op afspraak DIENSTENCHEQUE ONDERNEMING T 09 255 56 52 F 09 255 53 40 E sociale.dienst@ocmwlovendegem.be U kunt er onder meer terecht voor: poetshulp met dienstencheques. KLUSJESDIENST T 09 255 56 53 F 09 255 53 40 E sociale.dienst@ocmwlovendegem.be U kunt er onder meer terecht voor: klusjesdienst voor ouderen, personen met een handicap of OCMW-cliënteel. MINDERMOBIELEN CENTRALE T 09 255 56 57 F 09 255 53 40 E sociale.dienst@ocmwlovendegem.be U kunt er onder meer terecht voor: vervoer voor mensen met vervoersproblemen. POETSDIENST T 09 255 56 52 F 09 255 53 40 E poetsdienst@ocmwlovendegem.be U kunt er onder meer terecht voor: poetshulp voor bejaarden, zieke personen of personen met een handicap,… PWA T 09 370 70 45 F 09 255 53 40 E sociale.dienst@ocmwlovendegem.be U kunt er onder meer terecht voor: tuinhulp, sneeuwruimen,… SOCIALE DIENST T 09 255 56 51 F 09 255 53 40 E sociale.dienst@ocmwlovendegem.be U kunt er onder meer terecht voor: financiële hulp, leefloon, budgetbegeleiding, tussenkomst bij opname in het rusthuis, verwarmingstoelage, administratieve hulp,… HetOCMW/SociaalHuis Gids Lovendegem 2013 28-10-2013 14:37 Pagina 19
 20. 20. 20 vernieuwde zaak! dag- en weekbladen l kansspelen l wenskaarten batterijen (ook voor uurwerken) l buskaarten telefoonkaarten l postzegels l nieuwkuis 3 suisses l kleine geschenken Grote Baan 80 9920 Lovendegem Tel. 09 372 77 21 OPENINGSUREN ma 05u00-12u30 namiddag gesloten di 05u00-12u30 13u30-18u00 wo 05u00-12u30 13u30-18u00 do 05u00-12u30 13u30-18u30 vr 05u00-12u30 13u30-18u30 za 07u00-12u30 13u30-18u30 Gids Lovendegem 2013 28-10-2013 14:37 Pagina 20
 21. 21. 21 Politie www.lovendegem.be POLITIE LOWAZONE Lovendegem maakt deel uit van de politiezone LOWAZONE (Lovendegem, Waarschoot, Zomergem en Nevele). Elke politiezone beschikt over een politiekorps met één of meerdere politieposten. Het centrale onthaalpunt Hansbekedorp 10, 9850 Nevele T 09 244 78 80 F 09 244 78 89 W www.politielowazone.be POLITIEPOST LOVENDEGEM Politiepost Lovendegem Dorp 18-001, 9920 Lovendegem T 09 370 60 60 F 09 218 59 47 E wijk.lovendegem@lowazone.be W www.politielowazone.be Openingsuren: Maandag 9u tot 12u Woensdag 14u tot 17u Vrijdag 9u tot 12u De wijkwerking is een belangrijke hoeksteen van onze politieorganisatie. De wijkinspecteurs staan naast het uitvoeren van veel administratieve taken, ook in voor het verzamelen van nuttige info over bijzonderheden of problemen in hun "wijk". Zij spelen ook vragen en verwachtingen van de bewoners door aan de overheid en andere diensten. • Bart Clauws • Eddy De Wispelaere • Dieter Meiresonne Gids Lovendegem 2013 28-10-2013 14:37 Pagina 21
 22. 22. 22 DeAdviesraden Gemeentegids Lovendegem 2013-2014 DE ADVIESRADEN Adviesraad Lokale economie (ALE) De adviesraad lokale economie is een officiële adviesraad die tot doel heeft de lokale economie te versterken. De ALE adviseert het schepencollege over dossiers die een belangrijke weerslag hebben op de lokale economie in Lovendegem. De ALE wil ook het contact tussen lokale zelfstandigen bevorderen en zo ruimte scheppen voor nieuwe activiteiten en netwerking tussen lokale zelfstandigen. De algemene vergadering is samengesteld uit lokale ondernemers en de schepen van economie. Voorzitter: Luc De Baerdemacker Contact: E secretariaat@lovendegem.be, T 09 370 70 11 Beheersorgaan van de bibliotheek Het beheersorgaan van de bibliotheek telt afgevaardigden van de politieke strekkingen die in de gemeenteraad vertegenwoordigd zijn en afgevaardigden van de gebruikers. Het beheersorgaan heeft een adviserende bevoegdheid voor alle aspecten van het bibliotheekwerk. Voorzitter: Henk Dierickx Contact: E bibliotheek@lovendegem.be, T 09 372 55 75 Cultuurraad De gemeentelijke culturele raad Lovendegem wil overleg en samenwerking tot stand brengen tussen al wie (zowel georganiseerd als individueel) zich interesseert voor het cultureel werk en de culturele vrijetijdsbesteding in de ruimste betekenis, met inbegrip van de cultuurspreiding, de voortdurende vorming en de vrijetijdsbegeleiding. De raad geeft advies of doet voorstellen aan de gemeente betreffende culturele aangelegenheden. Initiatieven: zomergasten, wintergasten, Lovarte, prijs voor cultuurverdienste,… Voorzitter: Erna Mouton Contact: E cultuurdienst@lovendegem.be, T 09 370 70 13 Gids Lovendegem 2013 28-10-2013 14:37 Pagina 22
 23. 23. 23 DeAdviesraden www.lovendegem.be Gemeentelijke adviesraad milieu en natuur (Minaraad) De gemeentelijke adviesraad inzake milieu en natuur geeft het gemeentebestuur advies over het milieu- en natuurbeleid. Op het vlak van milieubeleid is er vooral aandacht voor het voorkomen en bestrijden van milieuhinder en -verontreiniging. Ook andere aspecten van het gemeentelijk beleid die een milieugevolg hebben, kunnen hier besproken worden. Op het vlak van natuurbeleid adviseert de raad over het behoud, de bescherming en de ontwikkeling van de natuur in de gemeente. De mina-raad geeft jaarlijks advies over het milieujaarprogramma. Voorzitter: Eric De Clerck Contact: E milieudienst@lovendegem.be, T 09 370 70 37 Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO) Elke gemeente heeft een gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening. De GECORO geeft advies, maakt opmerkingen of formuleert voorstellen over verschillende aangelegenheden inzake de gemeentelijke ruimtelijke ordening. Voorzitter: Henk Dierickx Contact: E ruimtelijkeordening@lovendegem.be, T 09 370 70 22 Gemeentelijke land- en tuinbouwraad (GALT) De gemeentelijke land- en tuinbouwraad adviseert het gemeentebestuur bij het uitstippelen van het land- en tuinbouwbeleid. De raad bevordert het overleg en de samenwerking tussen de verschillende land- en tuinbouwverenigingen. Verder onderzoekt de raad op welke wijze doelgerichte initiatieven, die ten goede komen aan de plaatselijke land- en tuinbouw, kunnen worden genomen, aangemoedigd of uitgebreid. De raad kan zelf activiteiten plannen en organiseren. Initiatieven: dag van de landbouw. Voorzitter: Luc Van Parys Contact: E milieudienst@lovendegem.be, T 09 370 70 37 Gids Lovendegem 2013 28-10-2013 14:37 Pagina 23
 24. 24. 24 DeAdviesraden Gemeentegids Lovendegem 2013-2014 Jeugdraad De gemeentelijk jeugdraad adviseert de gemeenteraad over alles wat de Lovendegemse jeugd aanbelangt. De jeugdraad probeert het contact en overleg tussen plaatselijke jeugdbewegingen, groeperingen, diensten en organisaties te bevorderen en gemeenschappelijke belangen te dienen. De jeugdraad vormt een brug tussen de jeugd en de gemeentelijke overheid. Initiatieven: roefeldag, zomerfilm, drive-in,… Voorzitter: Jochen Gyssels Contact: E jeugddienst@lovendegem.be, T 09 370 70 17 Lokaal overleg kinderopvang (LOK) De adviesraad“lokaal overleg kinderopvang”heeft tot taak advies te geven aan het lokaal bestuur over het gemeentelijk beleid rond kinderopvang. Initiatieven: ontmoetingsmoment zelfstandige onthaalouders, informatie verspreiden over de opvangmogelijkheden in Lovendegem en Vinderhoute, het ondersteunen of organiseren van ontmoetingsmomenten,… Voorzitter: Frank Mees Contact: E ibo@lovendegem.be, T 09 370 70 25 Seniorenraad De seniorenraad behartigt de belangen van de senioren. De seniorenraad adviseert het beleid over zaken die de senioren aanbelangen en informeert de senioren over de diensten waar ze gebruik van kunnen maken. De raad stelt zich ten dienste van alle 55-plussers en dit met het oog op de verbetering van de levenskwaliteit en het welzijn van de senior in Lovendegem. Om zijn doelgroep te bereiken organiseert de raad activiteiten en geeft informatie over allerhande onderwerpen. Voorzitter: August De Roo Contact: E sociale.dienst@ocmwlovendegem.be, T 09 255 56 57 Gids Lovendegem 2013 28-10-2013 14:37 Pagina 24
 25. 25. 25 DeAdviesraden www.lovendegem.be Socio-culturele raad De socio-culturele raad is samengesteld uit afgevaardigden van vrijetijdsverenigingen. Hij heeft als taak om deze verschillende verenigingen samen te brengen. De socio-culturele raad geeft advies of doet voorstellen over alle materies betreffende vrije tijd en cultuur, met uitzondering van jeugd en sport. Voorzitter: Julien Van Damme Contact: E cultuurdienst@lovendegem.be, T 09 370 70 13 Sportraad De gemeentelijke sportraad heeft tot doel, de sport, de lichamelijke opvoeding en het openluchtleven te bevorderen in het belang van het algemeen welzijn en van de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van alle inwoners van de gemeente. De sportraad ondersteunt activiteiten door het tot stand brengen van overleg en samenwerking tussen de verenigingen, diensten, instellingen en andere op het gebied van competitie en recreatiesport. De sportraad adviseert, hetzij op eigen initiatief, hetzij op vraag van de overheid, aan de gemeentelijke overheid en aan particuliere instanties inzake sportaangelegenheden en inzake planning en uitbouw van de sportinfrastructuur. Initiatieven: kampioenenviering, jogging(cup), scholenveldloop, … Voorzitter: Jacques Petereyns Contact: E sportdienst@lovendegem.be, T 09 372 89 40 Gids Lovendegem 2013 28-10-2013 14:37 Pagina 25
 26. 26. 26 ITALIAANS RESTAURANT K. Leopoldstraat 86 9920 Lovendegem Tel. 09 372 00 71 Italiaanse specialiteiten Meeneem, telefonisch en ter plaatse 09 372 00 71 www.ilpadrino.be Gesloten op maandagavond, dinsdag en zaterdagmiddag N.V. ARJOS Wassalon en zonnecenter Dorp 31/7 9920 Lovendegem Zonnecenter Landegem Vosselarestraat 9 9850 Landegem Tel. 09-372 77 81 Fax 09-343 86 53 E-mail: josee.gryp@skynet.be Gids Lovendegem 2013 28-10-2013 14:37 Pagina 26
 27. 27. 27 TrefwoordenvanAtotZ www.lovendegem.be TREFWOORDEN VAN A TOT Z A ACTIVITEITENKALENDER - UITKALENDER Verenigingen kunnen hun activiteiten aankondigen via www.lovendegem.be en “inlichtingen en mededelingen”door hun activiteit in te voeren in de uitdatabank. Dienst jeugd, cultuur en informatie E cultuurdienst@lovendegem.be T 09 370 70 13 W www.lovendegem.be of www.uitdatabank.be ADRESWIJZIGING Elke adreswijziging geeft u aan binnen de veertien dagen nadat de nieuwe woning werd betrokken bij de dienst burgerzaken. Dit kan via het digitaal loket of persoonlijk aan de balie waarna een woonstvaststelling wordt gedaan door de wijkagent. • Meebrengen: de identiteitskaart van de persoon die aangifte doet, u geeft alle personen aan die mee verhuizen. • Na de woonstvaststelling door de wijkagent brengt u het volgende mee: alle identiteitskaarten (met pincode) van de personen die mee verhuizen, de inschrijvingskaart(en) van de wagen(s) en/of motorvoertuig(en). Vertrek uit de gemeente • Bij vertrek uit de gemeente hoeft men enkel aangifte te doen bij de dienst burgerzaken van de nieuwe woonplaats. Dienst burgerzaken E burgerzaken@lovendegem.be T 09 370 70 30 Probeer ook het digitaal loket op www.lovendegem.be! AFVAL Afval dient u zoveel mogelijk te voorkomen. Dit doet u door zoveel mogelijk afvalarme producten aan te kopen en door thuis te composteren (zie composteren). Heeft u toch afval, dan kunt u best sorteren en recycleren. Afvalalfabet Via het afvalalfabet vindt u een antwoord op de vraag wat met welk afvalproduct dient te gebeuren: hoort het thuis in de blauwe zak of in de huisvuilzak ? Moet u ermee naar het containerpark? Kan u het thuiscomposteren? U vindt het allemaal op www.ivmafvalbeheer.be. Afvalkalender Jaarlijks valt de nieuwe afvalkalender in uw brievenbus. Daar staan voor de ophaling of inzameling van glas, grof huisvuil, huisvuil, papier en karton en PMD, de exacte dagen en voorwaarden op vermeld. De afvalkalender is te verkrijgen bij de milieudienst of kunt u raadplegen op www.lovendegem.be. Milieudienst E milieudienst@lovendegem.be T 09 370 70 37 ALARMSYSTEMEN Wie een alarmsysteem in gebruik neemt, moet dat registreren via het meldpunt alarmsystemen. Alle in België geplaatste alarmsystemen moeten daar geregistreerd worden. Gebruikers die niet aangesloten zijn bij een alarmcentrale moeten de registratie zelf doen via www.police-on-web.be, met de elektronische identiteitskaart. Politie Lowazone E wijk.lovendegem@lowazone.be T 09 370 60 60 ARCHIEF In het gemeentelijk archief kunt u opzoekingen doen in de registers van de dienst burgerzaken. De voorwaarde is dat u kunt aantonen dat u er een familiaal, wetenschappelijk of ander wettelijk belang heeft bij de opzoeking van de afstamming van bepaalde personen. Voor opzoekingen Gids Lovendegem 2013 28-10-2013 14:37 Pagina 27
 28. 28. 28 Gemeentegids Lovendegem 2013-2014 tot 100 jaar geleden heeft u vooraf de toestemming nodig van de voorzitter van de Rechtbank van eerste aanleg. Voor opzoekingen van meer dan 100 jaar oud, is geen toestemming nodig. Om opzoekingen te doen maakt u een afspraak met de dienst onthaal. Dienst onthaal E onthaal@lovendegem.be T 09 370 70 20 B BEGRAAFPLAATSEN Zie overlijden BELBUS 160: ZOMERGEM - LOVENDEGEM - WAARSCHOOT De belbus vervoert u op het moment wanneer u dat zelf wenst, 7 dagen op 7, binnen het belbusgebied. Een belbus rijdt alleen op aanvraag. De belbus heeft geen vaste route of dienstregeling, maar het is ook geen taxi: de belbus stopt alleen aan haltes van De Lijn die voor de rit werden aangevraagd bij de belbuscentrale. Het belbusgebied omvat alle haltes in Zomergem, Lovendegem en Waarschoot met alle deelgemeenten. Daarnaast zijn er ook haltes in Belzele, Sleidinge, Hansbeke, Landegem, Merendree en Mariakerke. Op schooldagen rijdt de belbus van 6u15 tot 18u40, tijdens schoolvakanties van 6u15 tot 18u15 uur en op zaterdag, zondag en feestdagen van 8u35 tot 18u40. Als u in de provincie Oost-Vlaanderen een rit met de belbus wilt reserveren, moet u minstens 2 uur vooraf contact opnemen met de belbuscentrale. Bij een reservatie heeft de belbustelefonist volgende gegevens nodig: • Naam of klantnummer • De dag en het gewenste uur van vertrek • De naam van de gemeente en de op- en afstaphalte • Of u wilt overstappen op de trein U kunt maximaal 2 weken vooraf een rit re- serveren. Belbuscentrale T 09 211 91 91 BEJAARDENWONINGEN Voor een bejaardenwoning of service-flat van het OCMW of van de gemeente kunt u zich wenden tot de sociale dienst van het OCMW. Het OCMW verhuurt in Kerkelare 18 bejaardenwoningen en 15 service-flats en in de Pastoor Moernautstraat (Vinderhoute) 3 bejaardenwoningen. Volledigheidshalve vermelden we dat ook de sociale huisvestingsmaatschappij Volkshaard in de Kanunnik Triestlaan een 6-tal bejaardenwoningen verhuurt. Voor een aanvraag van een bejaardenwoning bij Volkshaard kunt u zich rechtstreeks wenden tot deze huisvestingsmaatschappij in Gent of tot het OCMW. OCMW E mieke.tjampens@ocmwlovendegem.be T 09 255 56 53 TrefwoordenvanAtotZ Gids Lovendegem 2013 28-10-2013 14:38 Pagina 28
 29. 29. 29 TrefwoordenvanAtotZ www.lovendegem.be BELASTINGEN EN RETRIBUTIES Een overzicht van de verschillende belastingen en retributies kunt u terugvinden op www.lovendegem.be onder de rubriek “Beleid en bestuur”. Financiële dienst E ontvangerij@lovendegem.be T 09 370 70 40 BLAUWE ZONE - PARKEERPLAN Blauwe zone De blauwe zone (zie parkeerplan) is een zone met beperkte parkeertijd. U moet er de parkeerschijf gebruiken om het uur van aankomst aan te duiden, van maandag tot en met zaterdag tussen 9u en 18u. Bewoners in deze blauwe zone kunnen een bewonerskaart bekomen bij het secretariaat. Een retributie zal gevorderd worden bij het niet naleven van de richtlijnen. Parkings met beperkte parkeerduur Op de parkings De Warande en De Dreef kunt u van maandag tot en met zaterdag tussen 9u en 18u drie uur gratis parkeren met uw parkeerschijf. Gratis parkings U kan ook steeds parkeren op de gratis parkings aan de sporthal, IBO en het gemeentehuis. Parkeerplan Het volledige parkeerplan van het centrum kunt u raadplegen op www.lovendegem.be onder de rubriek mobiliteit en openbare werken. Milieudienst milieudienst@lovendegem.be, 09 370 70 37 Gids Lovendegem 2013 28-10-2013 14:38 Pagina 29
 30. 30. 30 TrefwoordenvanAtotZ Gemeentegids Lovendegem 2013-2014 BODEMATTEST Bij elke overeenkomst tot overdracht (kopen, verkopen, ruilen en schenken van grond onder levenden) van grond is een bodemattest vereist. Een aanvraagformulier en verdere inlichtingen kunt u verkrijgen bij de milieudienst. Meestal vraagt de notaris een bodemattest aan. Milieudienst E milieudienst@lovendegem.be T 09 370 70 37 BOMEN ROOIEN Voor het rooien van hoogstammige bomen op bebouwde percelen en op minder dan 15 m van een vergunde woning in woongebied, dient u geen vergunning aan te vragen bij de milieudienst. Voor de andere hoogstammige bomen met een stamomtrek van meer dan 1 m op een hoogte van 1 m boven het maaiveld dient u een stedenbouwkundige vergunning aan te vragen bij de dienst ruimtelijke ordening. Voor het kappen van bomen in bosverband dient u een kapmachtiging aan te vragen bij het Agentschap van natuur en bos. Dienst ruimtelijke ordening E ruimtelijkeordening@lovendegem.be T 09 370 70 22 Agentschap natuur en bos Gebroeders Van Eykstraat 2-6, 9000 Gent E ovl.anb@vlaanderen.be T 09 265 46 40 BOUWEN EN VERBOUWEN Wie wil slopen, bouwen of verbouwen moet vooraf een stedenbouwkundige vergunning aanvragen. Dienst ruimtelijke ordening E ruimtelijkeordening@lovendegem.be T 09 370 70 22 BRANDWEER De gemeente Lovendegem doet een beroep op de Gentse Brandweer. De brandweer staat in voor de brandbestrijding maar kan ook ter hulp geroepen worden in een aantal welomschreven noodgevallen, onder meer voor het leegpompen van kelders, het bevrijden van bedolven personen, het vernietigen van wespennesten,... • Hulpoproep bij brand en alle noodsituaties: 101 • Algemeen Europees noodnummer: 112 • Noodfax voor doven: 09 244 02 49 Brandweer Gent Roggestraat 70, 9000 Gent W www.brandweergent.be T 09 268 88 99 BUDGETBEHEER/ BUDGETBEGELEIDING zie "Schulden" BUDGETMETER Indien een energieleverancier uw contract opzegt wegens wanbetaling, treedt de distribu- tienetbeheerder op als sociale leverancier. Kan u de rekeningen van de sociale leverancier niet betalen, dan zal een budgetmeter geplaatst worden. Als u de budgetmeter hebt opgeladen met de oplaadkaart, blijft u voorzien van gas en elektriciteit. Deze budgetmeter laat toe het energieverbruik via een systeem van voorafbetaling op te volgen. U kan uw Gids Lovendegem 2013 28-10-2013 14:38 Pagina 30
 31. 31. 31 www.lovendegem.be budgetmeter komen opladen in het OCMW van Lovendegem van 8u tot 12u. Indien u in de namiddag wilt komen, graag vooraf een seintje. OCMW E sofie.zegers@ocmwlovendegem.be T 09 255 56 51 BUTAAN/PROPAAN Wie een butaan- of propaantank installeert, dient hiervan vooraf aangifte te doen bij de milieudienst. Meestal staat de firma die de installatie doet hiervoor in. Milieudienst E milieudienst@lovendegem.be T 09 370 70 37 BUURTFEEST Om de sociale samenhang in Lovendegem te stimuleren, kunt u een buurtfeestsubsidie aanvragen. Om beroep te kunnen doen op deze subsidie moet u aan enkele voorwaarden voldoen zoals woonachtig zijn in de gemeente, een programma van minimaal 2 dagdelen aanbieden, … Het reglement en aanvraagformulier kunt u vinden via het digitaal loket op www.lovendegem.be. Evenementenloket E evenementen@lovendegem.be T 09 370 70 18 BUURT INFORMATIE NETWERK (BIN) In Lovendegem zijn volgende Buurt Informatienetwerken actief: Bin Kort Eindeken, Bin Lo en Bin Bloemetjeswijk. Het Buurt Informatie Netwerk wordt gevormd door een aantal bewoners van een bepaalde zone (wijk, enkele straten). Ze beschermen hun buurt door abnormale situaties te melden. De lokale politie beoordeelt de graad van verdachtheid en komt indien nodig tussen. De leden staan via een telefonisch netwerk met elkaar in verbinding. De politie en bewoners trachten zo samen inbraken te voorkomen. Politie Lowazone E wijk.lovendegem@lowazone.be T 09 370 60 60 BUZZY PAZZ ABONNEMENT Ben je tussen 12 en 18 jaar oud én woon je in Lovendegem dan komt het gemeentebestuur van Lovendegem voor 25% tussen in de kostprijs van Buzzy Pazz abonnementen met een geldigheidsperiode van 1, 3 of 12 maanden. Eerst wordt de gezinskorting in mindering gebracht. Op dit saldo wordt vervolgens de gemeentekorting toegepast. Om van beide kortingen te genieten moet elke abonnee over een attest beschikken. Daarnaast moet er ook een attest van gezins- samenstelling worden voorgelegd. Beide at- testen zijn telefonisch verkrijgbaar bij de dienst burgerzaken of via het digitaal loket. Met deze attesten en je identiteitskaart kan je dan een abonnement aan verminderde prijs verkrijgen bij de lijnwinkels. Dienst burgerzaken E burgerzaken@lovendegem.be T 09 370 70 30 C COMPOSTEREN - COMPOSTVAT TrefwoordenvanAtotZ Gids Lovendegem 2013 28-10-2013 14:38 Pagina 31
 32. 32. 32 Gemeentegids Lovendegem 2013-2014 Ongeveer de helft van het huisvuil bestaat uit composteerbaar afval: groente- , fruit- en tuinafval. Dit afval kunt u composteren, wat eenvoudig en goedkoop is. Composteren kan in de tuin, op het terras of zelfs binnen door gebruik te maken van een compostvat, compostbak, composthoop of wormenbak. Daardoor vermindert de afvalberg én hebt u meteen een prima bodemverbeteraar. Prijs voor een compostvat: 13 EUR, compostbak: 27 EUR, wormenbak: 10 EUR en een beluchtingsstok: 2 EUR. Deze zijn te koop op het recyclagepark. Op het recyclagepark is er een demonstratieplaats voor thuiscomposteren. De compostmeesters geven er op de eerste zaterdag van juni informatie over thuiscomposteren en demonstreren de verschillende methoden. U kunt ook een gratis thuisbezoek van een compostmeester aanvragen. Milieudienst E milieudienst@lovendegem.be T 09 370 70 37 CREMATIE Zie "Overlijden" D DIENSTENCHEQUES Bij het OCMW kunt u poetshulp aanvragen via dienstencheques. Het OCMW geeft voorrang aan bejaarden en zieken. De cheques moet u vooraf bestellen en zijn fiscaal aftrekbaar. OCMW E angela.vereecken@ocmwlovendegem.be T 09 255 56 52 DIGITAAL LOKET Via het digitaal loket op www.lovendegem.be kunt u 24 uur op 24uur een beroep doen op de gemeentelijke diensten. U kunt er verschillende formulieren invullen, downloaden of afprinten. Voor bepaalde digitale aanvragen bij de dienst burgerzaken, kunt u de status van uw navraag nagaan. Dienst informatie E informatiedienst@lovendegem.be T 09 370 70 18 E EENSLUIDEND VERKLAREN Fotokopieën van administratieve stukken kunnen eensluidend verklaard worden mits voorlegging van het originele document. Dienst burgerzaken burgerzaken@lovendegem.be, 09 370 70 30 EVENEMENTEN Een evenement is een manifestatie of activiteit die voor iedereen toegankelijk is. Evenementenformulier Voor uw eigen veiligheid wordt aanbevolen het evenementenformulier in te vullen voor àlle evenementen 12 weken voor de activiteit. Invullen is evenwel VERPLICHT voor: • ALLE evenementen waar 75 deelnemers of meer worden verwacht. • ALLE evenementen waarbij gekookt of opgewarmd wordt (gasvuurtjes, friteuses en kookplaten vormen een verhoogd risico). • ALLE evenementen waarbij gebruik gemaakt wordt van tenten, luifels, tuinhuisjes en andere bijgeplaatste constructies onder dak. • ALLE koersen, joggings of andere evenementen waarbij gebruik gemaakt wordt van de openbare weg (ook bvb voor een eenvoudige controlepost). DIGITAAL LOKET TrefwoordenvanAtotZ Gids Lovendegem 2013 28-10-2013 14:38 Pagina 32
 33. 33. 33 www.lovendegem.be Op basis van het evenementenformulier wordt beslist of verdere stappen nodig zijn. Evenementencharter Het evenementencharter van de Lowazone is een document waar jeugddiensten, gemeentebesturen, politie maar vooral ook jongeren van de Lowazone aan meegewerkt hebben. Dit charter wil het feesten en andere evenementen voor iedereen zo aangenaam mogelijk maken. Door het tekenen van dit charter willen de organisatoren van evenementen, de politie en het gemeentebestuur bepaalde afspraken naleven. EVENEMENTENLOKET Het evenementenloket verzamelt alle informatie rond het organiseren van evenementen: informatie over het evenementenformulier, het evenementencharter, het veiligheidsdossier, de geluidsnormen, het ontlenen van materiaal, afvalarme evenementen, (brand)veiligheid, zaalverhuur. Het evenementenloket kunt u vinden op www.lovendegem.be onder de rubriek jeugd en vrije tijd. Evenementenloket E evenementen@lovendegem.be T 09 370 70 18 F (BROM)FIETSREGISTRATIE Elke inwoner kan zijn fiets en bromfiets gratis laten registreren. Hierbij wordt uw rijksregisternummer op uw fietskader gekleefd met een niet-verwijderbare vinylklever die de fiets niet beschadigt. Met dit nummer weet de politie meteen dat u de eigenaar bent als uw fiets na een diefstal wordt teruggevonden. Vergeet niet bij aanbieding voor de fietsregistratie de betreffende fiets en uw identiteitskaart en/of SIS-kaart mee te brengen! Fietsregistratie kan tijdens de openingsuren (8u – 11u30 en 13u – 15u30) en na afspraak met de magazijnier. Magazijn E magazijn@lovendegem.be T 09 370 70 36 FIETS- EN WANDELROUTES Zie“Wandelen en fietsen”. FINANCIELE HULP / FINANCIELE STEUN Het OCMW kan op basis van een sociaal onderzoek (m.b.t. uw sociale en financiële situatie) beslissen om aan personen met financiële problemen steun toe te kennen, al dan niet terugvorderbaar. Dit kan een éénmalige steun zijn, zoals bvb. een huurwaarborg, energiesteun, tussenkomst in een ziekenhuisfactuur,… Soms wordt een maandelijkse steun toegekend bij een structureel tekort, bvb. een tussenkomst in medicatie. Een aanvraag kan bij de sociale dienst van het OCMW ingediend worden. OCMW E ocmw.lovendegem@ocmwlovendegem.be T 09 255 56 50 DIGITAAL LOKET TrefwoordenvanAtotZ Gids Lovendegem 2013 28-10-2013 14:38 Pagina 33
 34. 34. 34 TrefwoordenvanAtotZ Gemeentegids Lovendegem 2013-2014 G GEBOORTE EN ADOPTIE Geboorte Elke geboorte moet door de vader en/of moeder aangegeven worden binnen de 15 dagen na de bevalling bij de dienst Burgerzaken van de gemeente/stad waar de geboorte plaatsvond. Is de laatste dag van deze termijn een zaterdag, een zondag of een (wettelijke) feestdag, dan wordt de termijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag. • Meebrengen: het trouwboekje of attest van erkenning, de identiteitskaarten van de ouders en het medisch attest afgeleverd door de dokter of de vroedvrouw. Adoptie De adoptieakte vermeldt de gegevens van de adoptieouders en het kind dat werd geadopteerd. Ze wordt opgesteld door een notaris of een vrederechter en bekrachtigd door de rechtbank van eerste aanleg. Na de bekrachtiging wordt de akte overgeschreven naar de gemeente waar de adoptanten wonen op het ogenblik van de adoptie. De adoptieakte wordt overgeschreven in de registers van burgerlijke stand. Erkenning Ongehuwde koppels die een kind verwachten, kunnen hun kind laten erkennen. Een erkenning van een kind is een verklaring in een authentieke vorm, waarbij een persoon te kennen geeft dat er een band van vader- of moederschap is tussen hem/haar en het aangewezen kind. De erkenning wordt in een erkenningsakte opgenomen. Beide ouders moeten zich hiervoor aanmelden bij de dienst burgerzaken. • Meebrengen: het zwangerschapsattest van de dokter met daarop de vermoedelijke bevallingsdatum en de identiteitskaarten van de ouders. Uittreksels • Uittreksel uit de geboorteakte: dit blijft steeds in de gemeente waar u geboren bent. Daar moet u het dan ook persoonlijk afhalen. • Uittreksel uit de adoptieakte: dit kunt u opvragen in de gemeente waar de adoptanten woonden op het moment van de adoptie. Dienst burgerzaken E burgerzaken@lovendegem.be T 09 370 70 30 GEZINSHULP Personen en gezinnen die niet kunnen instaan voor hun huishoudelijke taken en verzorgende taken omwille van fysieke, psychische of sociale redenen kunnen een beroep doen op een zorgkundige. Het OCMW heeft daarvoor geen eigen dienst, maar kan u doorverwijzen naar andere diensten. OCMW E angela.vereecken@ocmwlovendegem.be T 09 255 56 52 GRONDWATERWINNINGEN (WATERPUTTEN) Een milieuvergunning is vereist voor het exploiteren van een grondwaterwinning. Voor het oppompen met een handpomp en grondwaterwinning van minder dan 500 m³ per jaar waarvan het water uitsluitend voor huishoudelijke doeleinden wordt gebruikt is geen vergunning vereist. Milieudienst E milieudienst@lovendegem.be T 09 370 70 37 DIGITAAL LOKET Gids Lovendegem 2013 28-10-2013 14:38 Pagina 34
 35. 35. 35 TrefwoordenvanAtotZ www.lovendegem.be H HUURPROBLEMEN Huurdersbond Indien u huurproblemen heeft, kan het OCMW u gratis verwij- zen naar de huurdersbond. Zij kunnen u juridisch advies geven, u informeren over uw rechten en plichten als huurder, u helpen bij het opmaken van aangetekende brieven,… voor meer info zie: www.huurdersbond.be Uithuiszetting Het OCMW wordt door het vredegerecht steeds in kennis gesteld van elke vordering tot uithuiszetting. Het OCMW schrijft de huurder aan om hulp aan te bieden bij het zoeken naar een andere betaalbare woning. Crisisopvang Het OCMW beschikt over een noodwoning die voor korte duur kan aangeboden worden in crisissituaties (b.v. brand ) Indien de noodwoning niet vrij is of in uw situatie geen oplossing biedt, verwijst het OCMW u naar CAW Onthaal die samen met u een plaats zoeken in een opvangcentrum. Voor meer info: www.artevelde.be OCMW E mieke.tjampens@ocmwlovendegem.be T 09 255 56 53 HUWEN EN SAMENWONEN Huwelijksaangifte Wie wil trouwen, geeft dit in regel samen aan in één van de woonplaatsen van de partners. Deze aangifte kunt u ten vroegste 6 maanden voor de geplande datum doen. U kunt ten vroegste 14 dagen na de aangifte trouwen. Voor een huwelijk met een vreemdeling gelden andere modaliteiten. Daarvoor dient u vooraf contact op te nemen met de dienst Burgerzaken. Wettelijk samenwonen Burgers die ongehuwd samenwonen kunnen dit een wettelijk karakter geven door een verklaring af te leggen van wettelijke samenwoning bij de dienst burgerzaken van hun woonplaats. Dit heeft onder meer gevolgen op het vlak van belastingsaangifte, verblijfsrecht, erfrecht, verwerven en beheren van gezamenlijk goederen,… Samenlevingscontract Dit is een vermogensrechtelijk contract dat afgesloten wordt bij een notaris. Hierin worden de afspraken vastgelegd die gemaakt worden met betrekking tot de samenleving en de goederen die daarbij gebruikt en gedeeld worden. Het ondertekenen van een samenlevingscontract bij een notaris is geen wettelijke samenwoning. • Meebrengen: identiteitskaarten van beide partners en eventueel het attest van de notaris Dienst burgerzaken E burgerzaken@lovendegem.be T 09 370 70 30 I IDENTITEITSKAART Identiteitskaart - 12 jaar ( Kids-ID) De Kids-ID is een identiteits- en reisdocument voor kinderen tot 12 jaar. De kaart is beveiligd tegen namaak en vervalsing. Alle gegevens worden opgeslagen op een ingebouwde chip. De kaart is 3 jaar geldig en enkel verplicht als de kinderen naar het buitenland gaan. • Meebrengen: een recente pasfoto met witte achtergrond. De ouder/voogd moet samen met het kind aanwezig zijn om de Kids-ID aan te vragen. DIGITAAL LOKET DIGITAAL LOKET Gids Lovendegem 2013 28-10-2013 14:38 Pagina 35
 36. 36. 36 TrefwoordenvanAtotZ Gemeentegids Lovendegem 2013-2014 Identiteitskaart + 12 jaar Vanaf 12 jaar heeft u verplicht een identiteitskaart nodig. Vanaf 15 jaar moet u deze altijd op zak hebben. De identiteitskaart wordt uitgereikt als u 12 jaar bent, als de vorige vervallen is, bij verlies of diefstal, als de foto niet meer gelijkend is of bij een vrijwillige aanvraag. • Meebrengen: een recente pasfoto met witte achtergrond en je huidige identiteitskaart. Pin en Puk code Bij uw uitnodigingsbrief voor uw nieuwe identiteitskaart, ontvangt u een PIN- en PUK-code. Als u die kwijt bent, kunt u een nieuwe PIN-code aanvragen. Dit kan gratis via www.ibz.rrn.fgov.be. Verlies of diefstal Bij verlies neemt u best onmiddellijk contact op met de politie, de dienst burgerzaken of de helpdesk (02 518 21 17). Dienst burgerzaken E burgerzaken@lovendegem.be T 09 370 70 30 INLICHTINGEN EN MEDEDELINGEN Inlichtingen en mededelingen is het tweemaandelijks gemeentelijk informatieboekje. Het wordt verspreid in alle brievenbussen van de gemeente. Inlichtingen en mededelingen bevat nieuws en nuttige info over de diensten, het OCMW, een activiteitenkalender, een meldingskaart, foto’s van jubilea,… U kunt ze ook steeds nalezen op www.lovendegem.be. Dienst jeugd, cultuur en informatie E informatiedienst@lovendegem.be T 09 370 70 18 INFORMATIEBORDEN De gemeente heeft 6 informatieborden: • Grote Baan vanuit Gent • Grote Baan vanuit Waarschoot • Eeksken - Boterhoek • Vellare • Vinderhoute • Lobrug De infoportieken worden gebruik door het gemeentebestuur, de adviesraden, de scholen en erkende verenigingen voor de aankondiging van activiteiten voor een breed publiek. Aankoop en aanvragen moeten gebeuren bij de dienst jeugd, cultuur en informatie. Dienst jeugd, cultuur en informatie E cultuurdienst@lovendegem.be T 09 370 70 13 INNAME OPENBAAR DOMEIN Wilt u een container, kraan, tijdelijke loods,… plaatsen op een parkeerplaats of rijweg? Moet u een stelling op het fietspad plaatsen? Dienen er parkeerplaatsen vrijgehouden worden voor een verhuis? Voor al deze zaken moet u een vergunning vragen voor inname openbaar domein. Deze aanvraag moet minimaal 14 kalenderdagen op voorhand ingediend worden bij de dienst infrastructuur. Dienst infrastructuur E infrastructuur@lovendegem.be T 09 370 70 33 DIGITAAL LOKET DIGITAAL LOKET Gids Lovendegem 2013 28-10-2013 14:38 Pagina 36
 37. 37. 37 TrefwoordenvanAtotZ www.lovendegem.be J JAARMARKT Elk jaar is er op vrijdag van het weekend voor de 15de augustus jaarmarkt tijdens de gemeentekermis. Dienst infrastructuur E infrastructuur@lovendegem.be T 09 370 70 33 JOBS Op www.lovendegem.be vindt u een overzicht van de vacatures bij het gemeentebestuur. Wilt u spontaan solliciteren , stuur dan een brief naar het college van burgemeester en schepenen, Kerkstraat 45, 9920 Lovendegem, solliciteer online via het digitaal loket of ga langs bij de personeelsdienst. Personeelsdienst E personeelsdienst@lovendegem.be T 09 370 70 16 JUBILEA Jubilarissen van platina (70 jaar), briljanten (65 jaar), diamanten (60 jaar) en gouden (50 jaar) bruiloften worden gehuldigd door het gemeentebestuur. Deze huldiging gebeurt door een afvaardiging van het gemeentebestuur aan huis of door een ontvangst op het gemeentehuis. Dienst onthaal E onthaal@lovendegem.be T 09 370 70 20 K KADASTER Een uittreksel uit het kadastraal plan of een kopie van de kadastrale legger kan u bekomen bij de administratie van het kadaster. Administratie van het kadaster, dienst uittreksels, Sint Lievenslaan 27, 9000 Gent. E Dir.kad.oost-vl.uittreksels@minfid.fed.be KADERVORMING Er zijn verschillende organisaties die cursussen organiseren waarbij u een attest kan halen die u een basis geven om als vrijwilliger aan de slag te gaan in een jeugdvereniging. Bovendien betaalt de gemeente u een gedeelte van het cursusgeld terug. Het reglement en het aanvraagformulier kunt u vinden via het digitaal loket of op www.lovendegem.be/jeugd. Dienst jeugd, cultuur en informatie E jeugddienst@lovendegem.be T 09 370 70 18 KERMISSEN EN JAARMARKT In verschillende wijken en straten vinden wijkkermissen en buurtfeesten plaats: • Kermis Vinderhoute Laatste weekend van mei en eerste weekend van oktober • Kermis Wijk Lo Pinksterweekend • Kermis Eeksken Weekend na pinksterweekend • Kermis Kort Eindeken Weekend voor 21 juli • Gemeentekermis + jaarmarkt Weekend voor 15 augustus • Herfstfeesten De Triangel 2e weekend van oktober Meer informatie over de data en activiteiten kunt u steeds terugvinden op de uitkalender. Dienst jeugd, cultuur en informatie E cultuurdienst@lovendegem.be T 09 370 70 18 DIGITAAL LOKET DIGITAAL LOKET Gids Lovendegem 2013 28-10-2013 14:38 Pagina 37
 38. 38. 38 wij hebben een prachtig modern luxe-appartement met 2 slaapkamers (tot 4 personen) met al het nodige comfort en voorzieningen, gelegen op de Zeedijk te Oostende (Mariakerke). Vooraan frontaal zeezicht met balkon en achteraan zicht op het hinterland met eveneens een balkon. Zwembad aanwezig op het binnenplein, enkel toegangkelijk voor de bewoners van de appartementen. Sowieso voldoende parkeerplaatsen aanwezig op loopaf- stand (100 à 200m). Laden en lossen kan via de garage.Tram op 100m en op 200m Delhaize, Mediamarkt, ... Fietsenberging in kelder. zoekt u nog een vakantieverblijf aan zee voor een week of meer? voor meer inlichtingen: 0475/25.44.28 Gids Lovendegem 2013 28-10-2013 14:38 Pagina 38
 39. 39. 39 TrefwoordenvanAtotZ www.lovendegem.be KINDEROPVANG Er is in Lovendegem een keuze aan opvanginitiatieven: particuliere opvang voor niet-schoolgaande kinderen, de gemeentelijke buitenschoolse opvang, de speelpleinwerking of de sportkampen van de sportdienst voor de schoolgaande kinderen. Een volledig overzicht van de opvangmogelijkheden vindt u op www.lovendegem.be onder de rubriek wonen en leven. Voor elke vakantie wordt een folder verdeeld met de opvangmogelijkheden via de scholen of in alle bussen van de gemeente. Ibo E ibo@lovendegem.be T 09 370 70 25 KLACHTEN EN MELDINGEN Klachten De gemeente streeft naar een goede dienstverlening, klantvriendelijkheid en een vlotte afhandeling van aanvragen en dossiers. Toch is het mogelijk dat je hierover niet tevreden bent en een klacht wil uiten. Daarom heeft de gemeente een procedure ontwikkeld om je klacht vlot te behandelen. Wij behandelen je klacht met de grootste discretie. Een klacht kan betrekking hebben op: • een foutief verrichten van een handeling of prestatie (een behandelingswijze, een termijn of een beslissing) • het afwijken van de vastgestelde of gebruikelijke werkwijze • het niet (tijdig) uitvoeren van een handeling of prestatie U kunt een klacht indienen via mail, brief of telefonisch. Uw klacht komt steeds bij de klachtencoördinator terecht, die erop toeziet dat uw klacht met de grootste discretie behandeld wordt en binnen de voorziene termijn van 45 kalenderdagen. Meldingen Een omgevallen verkeersbord, zwerfvuil, een verzakking in de straat, onkruid op het fietspad, een zitbank die stuk is, ... Het zijn allemaal problemen die wel eens kunnen voorkomen in je buurt. Heeft u een melding over het openbaar domein, dan kunt u een meldingskaart invullen. Iedere melding wordt doorgestuurd naar de betrokken dienst, zodat deze zo spoedig mogelijk kan behandeld worden. U vindt de meldingskaart op www.lovendegem.be en ook in inlichtingen en mededelingen. Dienst jeugd, cultuur en informatie E informatiedienst@lovendegem.be T 09 370 70 18 KLUSJESDIENST De klusjesman van het OCMW knapt karweien op bij ouderen en personen met een handicap om de kwaliteit van hun leefomgeving te verbeteren. De tarief voor deze dienstverlening varieert van 8 euro tot 12 euro per uur. U kan hiervoor een aanvraag doen bij het OCMW. OCMW E mieke.tjampens@ocmwlovendegem.be T 09 255 56 53 Gids Lovendegem 2013 28-10-2013 14:38 Pagina 39
 40. 40. 40 Gemeentegids Lovendegem 2013-2014 KUNST EN POEZIE De kustwerken en poëziepanelen die u kan vinden doorheen de gemeente op verschillende plekjes vormen bakens van rust en inspiratie. Er is geen route die ze verbindt maar u kan ze amper mislopen op uw verkenningstocht langs de mooiste en interessantste plekjes van de gemeente. U vindt ze ook aangegeven op de toeristische kaart van de gemeente. Deze is gratis te verkrijgen bij het onthaal. Dienst jeugd, cultuur en informatie E cultuurdienst@lovendegem.be T 09 370 70 18 KRINGWINKEL Spullen die nog bruikbaar zijn, horen niet bij het grofvuil. U kunt hiervoor terecht bij de kringwinkels van Gent en Evergem. U vindt er kleding, bedlinnen, wasmachines, fornuizen, koelkasten, televisies, radio’s, elektrische toestellen, kasten, stoelen en tafels. In de rekken ligt er speelgoed, boeken, eetgerief, allerlei decoratie en brocante. Hebt u zulke spullen die u niet meer gebruikt? Gooi ze niet weg maar bezorg ze zelf aan de kringloopwinkel. Of u belt naar Ateljee en de spullen worden gratis bij u thuis opgehaald. Uiteraard worden enkel nog bruikbare spullen meegenomen. (09 224 07 15) Inboedelservice: voor het leeghalen van een woning kunt u een voorstel met kostprijs aanvragen bij Atlejee. Milieudienst E milieudienst@lovendegem.be T 09 370 70 37 Kringwinkel Evergem Hooiwege 40, 9940 Sleidinge T 09 253 47 85 W www.uwkringwinkel.be. L LAWAAI(HINDER) Alle lawaai of rumoer bij dag of nacht waarbij de rust van de inwoners kan verstoord worden is verboden volgens het gemeentelijk administratief sanctiereglement (GAS). Bij lawaaihinder neemt u best contact op met de milieudienst of politie. Milieudienst E milieudienst@lovendegem.be T 09 370 70 37 Politie Lowazone Hansbekedorp 10, 9850 Nevele T 09 244 78 80 LEEFLOON Het leefloon is een gewaarborgd inkomen waarvan de toekenningsvoorwaarden wettelijk bepaald zijn. Personen die over geen of onvoldoende inkomsten beschikken, kunnen hiervoor een aanvraag doen bij het OCMW. OCMW E mieke.tjampens@ocmwlovendegem.be T 09 255 56 53 TrefwoordenvanAtotZ Gids Lovendegem 2013 28-10-2013 14:38 Pagina 40
 41. 41. 41 www.lovendegem.be LEEGSTAND De gemeente Lovendegem wil langdurige leegstand aanpakken en eigenaars van leegstaande woningen en gebouwen aanzetten tot actie. Wanneer een woning of gebouw langer dan een jaar leegstaat, neemt de gemeente dit pand op in het leegstandsregister. Leegstand wordt vastgesteld op basis van een aantal objectieve indicaties o.a. geen inschrijving in het bevolkingsregister, uitpuilende brievenbus… De volledige lijst vindt u in het gemeentelijk reglement terug. Als een pand langer dan 1 jaar in het leegstandsregister is opgenomen, zal de eigenaar een leegstandsheffing moeten betalen die jaarlijks verhoogt, tot het pand uit het register is geschrapt. Dienst ruimtelijke ordening E ruimtelijkeordening@lovendegem.be T 09 370 70 22 LOKALE ECONOMIE Bij het secretariaat kan u terecht voor informatie over de lijst lokale economie, de ALE (adviesraad lokale economie), bepaalde vergunningen, afwijking of vrijstelling van de wekelijkse rustdag. Als u een eigen zaak wenst op te starten vindt u de nodige informatie op www.economie.fgov.be. Lijst lokale economie In de lijst lokale economie krijgt elke KMO, zelfstandige of vrije beroeper van lovendegem en Vinderhoute gratis ruimte voor de vermeling van allerlei nuttige informatie zoals contactgegevens, openingsuren, verlofperiode, gamma,… Zie www.lovendegem.be onder de rubriek werk en economie. Secretariaat E secretariaat@lovendegem.be T 09 370 70 11 M MARKTEN Op vrijdag is er op het Dorp markt van 8u tot 12u. Wie een rommelmarkt of een tweedehandsmarkt organiseert, dient dat 12 weken op voorhand aan te vragen bij het college van burgemeester en schepenen. Dienst infrastructuur E infrastructuur@lovendegem.be T 09 370 70 33 MAZOUTTANKS Wie een mazouttank plaatst met een inhoud vanaf 5.000 liter die bestemd is voor de woning moet dit vooraf melden aan het college van burgemeester en schepenen. Voor ondernemingen is er meldingsplicht vanaf 100 liter. Ondergrondse mazouttanks moeten om de 2 jaar gecontroleerd worden door een erkend technicus. Milieudienst E milieudienst@lovendegem.be T 09 370 70 37 MELDINGSKAART zie klachten en meldingen TrefwoordenvanAtotZ Gids Lovendegem 2013 28-10-2013 14:39 Pagina 41
 42. 42. 42 TrefwoordenvanAtotZ Gemeentegids Lovendegem 2013-2014 MILIEUHINDER de milieudienst fungeert als centraal onthaalpunt voor milieuklachten. Klachten worden steeds door de milieuambtenaar, die over een VLAREM-bekwaamheidsbewijs beschikt, onderzocht. Indien het klachten betreft waarvoor het wettelijk kader het politiereglement is, wordt de klacht intern doorgespeeld naar de wijkagent. Indieners van een klacht worden steeds mondeling of telefonisch op de hoogte gebracht van het gevolg dat aan hun klacht werd gegeven. Milieudienst E milieudienst@lovendegem.be T 09 370 70 37 MILIEUVERGUNNINGEN Voor inrichtingen die hinderlijk kunnen zijn voor mens en leefmilieu, moet u een milieuvergunning aanvragen. Op zijn minst moet de inrichting gemeld worden. Het betreft inrichtingen zoals industriële bedrijven, installaties van een kleinere omvang met een ambachtelijk karakter en inrichtingen van huishoudelijke aard uitgebaat zonder handelsoogmerk (bijvoorbeeld mazouttanks voor particulieren vanaf 5.000 liter of een gastank). Milieudienst E milieudienst@lovendegem.be T 09 370 70 37 MINDER MOBIELEN CENTRALE Inwoners uit de gemeente die minder mobiel zijn en medisch of sociaal vervoer nodig hebben, kunnen beroep doen op de Minder Mobielen Centrale. Het gaat om mensen die problemen hebben om zich te verplaatsen omwille van ziekte, ouderdom, handicap of omdat ze in een sociale noodsituatie verkeren. Onder medisch of sociaal vervoer wordt onder meer verstaan: doktersbezoek, bezoek aan familie of vrienden, kapper, boodschappen,… Men moet voldoen aan een inkomensvoorwaarde of hoge ziektekosten hebben. Het lidgeld bedraagt 7 EUR per jaar en de kilometervergoeding bedraagt 0,30 EUR per km. OCMW E marieke.hugaert@ocmwlovendegem.be T 09 255 56 57 N NIEUWE INWONERS Tweemaal per jaar worden de nieuwe inwoners uitgenodigd voor een infomoment. Er wordt dan een presentatie gegeven met een overzicht van de gemeente, het bestuur, het verenigingsleven, de faciliteiten voor jong en oud, de mooiste plekjes,… Nadien kan men in een ontspannen sfeer vragen stellen aan de aanwezige schepenen en raadsleden of gewoon gezellig kennis maken met andere nieuwe inwoners. Dienst jeugd, cultuur en informatie E informatiedienst@lovendegem.be T 09 370 70 18 NIEUWSBRIEVEN (DIGITAAL) Wilt u de nieuwtjes, activiteiten of andere informatie rechtstreeks in uw mailbox ontvangen? Schrijf u dan zeker in op een van onze digitale nieuwsbrieven. U kunt kiezen uit volgende nieuwsbrieven: • Cultuur en bibliotheek • Sport • Milieu en infrastructuur Ga naar www.lovendegem.be en schrijf u zeker in! Dienst jeugd, cultuur en informatie E informatiedienst@lovendegem.be T 09 370 70 18 Gids Lovendegem 2013 28-10-2013 14:39 Pagina 42
 43. 43. 43 TrefwoordenvanAtotZ www.lovendegem.be NUTSVOORZIENINGEN • Werken in uitvoering of geplande werken van nutsmaatschappijen vindt u op: www.woc.be. • Info over de energiepartners kunt u vinden op www.vreg.be. • De Waterleiding valt onder het beheer van de (TMVW), www.tmvw.be. O ONDERWIJS Gemeentelijk onderwijs Afdeling Eeksken Eeksken 29 9920 Lovendegem Gemengde kleuter en lagere school Directeur: Lodewijk Wytynck T 09 357 34 83 E directeur@gbslovendegem.be Afdeling Vinderhoute Vredesdreef 18-20 9921 Vinderhoute Gemengde lagere school Directeur: Lodewijk Wytynck T 09 226 59 61 E directeur@gbslovendegem.be W www.gbslovendegem.be Vrije katholieke gemengde basisschool Lovendegem De Bron Molendreef 16 9920 Lovendegem Directeur: De Bron 1 : Mevr. Greet De Dobbelaere Directeur: De Bron 2 : Mevr. Liesbeth Vanhoutte T 09 370 72 17 W www.debron-lovendegem.be Buitengewoon Onderwijs "De Triangel" Buitengewoon onderwijs voor kinderen met een matig en ernstige mentale handicap. Molendreef 16c 9920 Lovendegem • BuBao : Kleuteronderwijs voor kinderen van 2,5 tot 6 jaar Lager onderwijs voor kinderen van 6 jaar tot 14 jaar Directeur: Mevr. Nancy De Roo T 09 370 72 16 E bubao@dvcdetriangel.be • BUSO : Secundair onderwijs voor jongeren van 13 tot 21 jaar. Directeur: De heer Eric Van Beversluys T 09 370 72 57 E buso@dvcdetriangel.be W www.dvcdetriangel.be Vrije zelfstandige kleuterschool Vinderhoute " De Speelfontein" Kasteellaan 9 9921 Vinderhoute Directeur: De heer Jan Goethals T 09 226 96 40 E directie@kleuterschoolvinderhoute.be ONGEDIERTE De provinciale VZW RATO staat in voor het verdelgen van muskusratten, bruine en zwarte ratten. Meldingen van ratten kunt u doen bij de milieudienst. Voor het verdelgen van ander ongedierte zoals kakkerlakken contacteert u een privé-firma. Milieudienst E milieudienst@lovendegem.be T 09 370 70 37 ONROEREND ERFGOED Gids Lovendegem 2013 28-10-2013 14:39 Pagina 43
 44. 44. 44 Gemeentegids Lovendegem 2013-2014 Beschermde monumenten Lovendegem • Orgel Sint-Martinuskerk • Hof Van Parijs, Appensvoordestraat • Boonaertshof of Spaans Hof, Kort Eindeken • Herenhuis, Dorp • Kasteel van Lovendegem, Kasteeldreef • Kasteel Diepenbroek, Appensvoorde • Trekweg of Lievetragel • Kasteel Appensvoorde • Gemeentehuis Lovendegem • Oorlogsmonument, Kerkstraat Vinderhoute • Kasteel van Vinderhoute • Van Vlaenderensmolen, Molenslag • Sint-Bavokerk, Dorsweg • Neoclassicistisch Herenhuis, Vredesdreef • Kasteel Schouwbroek • Wit Kasteel, Neerstraat Beschermde landschappen Kasteeldreef te Lovendegem Beschermde dorpsgezichten Lovendegem • Hof van Parijs en omgeving • Boonaertshof of Spaans hof en omgeving • Herenwoning, Dorp 19 en omgeving • Kasteel Appensvoorde en omgeving Vinderhoute • Van Vlaenderensmolen en omgeving • Herenhuis, Vredesdreef 22, omringde tuin met toegangshek van herenhuis • Wit kasteel en omgeving Inventaris bouwkundig erfgoed De Inventaris van het onroerend erfgoed biedt je een overzicht van maar liefst 80.000 waardevolle erfgoedobjecten in Vlaanderen. Op basis van de inventaris verschijnt jaarlijks een vastgestelde lijst van het bouwkundig erfgoed in Vlaanderen. De inventaris geeft je niet alleen een overzicht van erfgoed. Hij heeft ook een juridische kant. Voor gebouwen op deze lijst gelden bepaalde rechtsgevolgen. In de gemeente Lovendegem werden zo een honderdtal erfgoedobjecten opgenomen. De lijst kan geraadpleegd worden via volgende link: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/ bestanden/vaststelling/vaststelling_08_11_2012. pdf Dienst ruimtelijke ordening E ruimtelijkeordening@lovendegem.be T 09 370 70 22 OPENBAARHEID VAN BESTUUR De burger heeft recht op informatie en het bestuur heeft de plicht tot informatieverstrekking. De wet onderscheidt een actieve en een passieve openbaarheid. De actieve openbaarheid betekent dat elk gemeentebestuur zelf initiatieven moet nemen om de bewoners duidelijk en objectief in te lichten over zijn werking en beleid. De passieve openbaarheid heeft betrekking op het inzagerecht van de burger. Dat betekent dat de burger onder bepaalde voorwaarden een bestuursdocument in het gemeentehuis kan inkijken. De goedgekeurde verslagen van de gemeenteraad liggen ter inzage van het publiek in het secretariaat en kunt u ook op www.lovendegem.be lezen. Dienst jeugd, cultuur en informatie E informatiedienst@lovendegem.be T 09 370 70 18 TrefwoordenvanAtotZ Gids Lovendegem 2013 28-10-2013 14:39 Pagina 44
 45. 45. 45 TrefwoordenvanAtotZ www.lovendegem.be OPENBAAR VERVOER Er zijn vier vaste busverbindingen die door de gemeente Lovendegem lopen: De dienstregeling van deze bussen kan geraadpleegd worden op de website van De Lijn. • Lijn 58 Gent - Eeklo - Brugge • Lijn 65 Gent Handelsmarkt - Zomergem - Ursel • Lijn 67 Gent Handelsmarkt - Zomergem - Waarschoot - Eeklo • Lijn 69 Waarschoot - Gent De belbus rijdt enkel rijdt op verzoek. Deze bus heeft een aantal mogelijke haltes (met een haltebord van De Lijn), maar rijdt niet volgens een vaste route of dienstregeling. De belbus stopt alleen aan haltes die op voorhand werden aangevraagd via de belbuscentrale van De Lijn (Tel 09 211 91 91). Een rit kost evenveel als een gewone busrit. Het belbusgebied omvat het hele grondgebied van Zomergem - Lovendegem - Waarschoot met alle deelgemeenten. Zie de website van De Lijn voor meer informatie. • Belbus 150 Evergem • Belbus 160 Zomergem - Lovendegem - Waarschoot De Lijn Brusselsesteenweg 361 9050 Gentbrugge T 070 220 200 W www.delijn.be OPENBARE WERKEN De dienst infrastructuur staat in voor de gemeentelijke openbare werken. U verkrijgt alle inlichtingen over geplande en in uitvoering zijnde werken aan wegen, waterlopen en rioleringen bij de dienst infrastructuur of op www.lovendegem.be. Dienst infrastructuur E infrastructuur@lovendegem.be T 09 370 70 33 OPRITTEN Voor het aanleggen of openbreken van voetpaden of opritten op het openbaar domein en het verlagen van boordstenen hebt u een vergunning nodig. Deze vergunning kunt u aanvragen bij de dienst Infrastructuur. Dienst infrastructuur E infrastructuur@lovendegem.be T 09 370 70 33 ORGAANTRANSPLANTATIE In principe kunnen de organen van een overledene worden opgeëist, tenzij u bij de dienst burgerzaken verzet aantekent. Hebt u geen verzet aangetekend, wordt wel steeds de toestemming van de familie gevraagd. Dienst burgerzaken E burgerzaken@lovendegem.be T 09 370 70 30 OUDE KALE Gids Lovendegem 2013 28-10-2013 14:39 Pagina 45
 46. 46. 46 TrefwoordenvanAtotZ Gemeentegids Lovendegem 2013-2014 In 2012 realiseerde de Vlaamse Landmaatschappij in samenwerking met de gemeente Lovendegem en Nevele en stad Gent het landinrichtingsproject Oude Kale. De hoofddoelstelling was het bewaren en het versterken van het waardevolle landschap tussen Merendree en Vinderhoute. Om iedereen van dit landschap te laten genieten werden er recreatieve wandel- en fietspaden aangelegd en werden er twee bijkomende bruggen over de Oude Kale gebouwd. De wandelkaart is te koop op de gemeentehuizen van Lovendegem en Nevele, bij toerisme Oost-Vlaanderen en bij de lokale Horeca voor 2 euro. Deze recreatieve paden zijn niet toegankelijk voor gemotoriseerd verkeer. In de winterperiode worden laarzen aanbevolen voor de wandelroute. Heeft u vragen of suggesties over dit mooie gebied neem dan contact op met de milieudienst of met de VLM (sarah.steyaert@vlm.be). Milieudienst E milieudienst@lovendegem.be T 09 370 70 37 OVERLIJDEN Wie met een overlijden wordt geconfronteerd, neemt best contact op met een begrafenisondernemer. Indien u als nabestaande problemen ervaart met het invullen van allerhande formaliteiten ten gevolge van het overlijden van uw partner of familielid en u hierbij administratieve hulp wenst, kunt u hiervoor terecht bij de sociale dienst van het OCMW. Begraafplaatsen De begraafplaatsen vindt u op de volgende locaties: • Lovendegem: Kasteeldreef • deelgemeente Vinderhoute: Molenslag Open van 8 u tot zonsondergang en ten laatste tot 21 uur. De regeling voor de teraardebestelling gebeurt in het gemeentehuis bij de dienst burgerzaken en de dienst infrastructuur. Voor meer informatie over begravingen, grafconcessies, grafkelders, graftekens, grafzerken, columbariumnissen, urnenvelden, ereparken, ontruiming en ontgraving, strooiweiden kunt u terecht bij de dienst burgerzaken en de dienst infrastructuur. Crematie Naast een gewone begrafenis bestaat ook de mogelijkheid tot crematie (verassen). De keuze tussen begrafenis en crematie maakt ieder voor zichzelf uit. U kunt uw keuze laten vastleggen bij de dienst burgerzaken, een zogenaamde laatste wilsbeschikking. Gewoonlijk regelt een begrafenisondernemer de uitvaartplechtigheid en de nodige formaliteiten. De gemeente werkt samen met de Intercommunale Vereniging voor Crematori- umbeheer in de provincie Oost-Vlaanderen, Crematorium Westlede Smalle Heerweg 60 9080 Lochristi T 09 355 51 78 F 09.355.62.63, E crematoriumwestlede@westlede.be W www.westlede.be Uittreksel Een uittreksel uit de overlijdensakte is enkel te verkrijgen in de gemeente waar het overlij- den plaatsvond. Gids Lovendegem 2013 28-10-2013 14:39 Pagina 46
 47. 47. 47 www.lovendegem.be Dienst burgerzaken E burgerzaken@lovendegem.be T 09 370 70 30 Dienst infrastructuur E infrastructuur@lovendegem.be T 09 370 70 33 OCMW E ocmw.lovendegem@ocmw.lovendegem.be T 09 255 56 50 P PARKEERKAARTEN Personen die minder mobiel zijn en/of een handicap hebben, kunnen recht hebben op een parkeerkaart. Men moet hiervoor over een medisch attest beschikken. Deze kaart is strikt persoonlijk. Ze kan dus slechts gebruikt worden indien de persoon met een handicap het geparkeerde voertuig zelf bestuurt of indien deze persoon door het geparkeerde voertuig wordt vervoerd. Om een parkeerkaart aan te vragen, kunt u terecht bij het OCMW. OCMW E marieke.hugaert@ocmwlovendegem.be T 09 255 56 57 PENSIOENEN Voor pensioenaanvragen kunt u terecht bij het OCMW. De inkomensgarantie voor ouderen (IGO), is een soort leefloon, een bijstandsregelening voor ouderen vanaf 65 jaar. Als mensen weinig inkomsten hebben, dan kan het pensioen aangevuld worden tot het niveau van het IGO OCMW E marieke.hugaert@ocmwlovendegem.be T 09 255 56 57 PERS Een lijst van (lokale) perscorrespondenten is verkrijgbaar bij het secretariaat. Secretariaat E secretariaat@lovendegem.be T 09 370 70 19 PERSONEN MET EEN HANDICAP Mensen met een beperking kunnen bij de sociale dienst terecht voor de aanvraag van en/of inlichtingen over: Inkomensvervangende tegemoetkoming Mensen met een handicap die onvoldoende inkomen uit arbeid kunnen verwerven en die evenmin over voldoende andere inkomsten beschikken, kunnen recht hebben op een inkomensvervangende tegemoetkoming. De tegemoetkoming is afhankelijk van de medische en financiële situatie en kan aangevraagd worden vanaf 21 jaar tot 65 jaar. Integratietegemoetkoming Mensen met een handicap die omwille van hun verminderde zelfredzaamheid extra kosten hebben om zich te integreren of op bijzondere voorzieningen een beroep moeten doen, kunnen recht hebben op een integratietegemoetkoming. De tegemoetkoming is afhankelijk van de medische en financiële situatie en kan aangevraagd worden vanaf 21 jaar tot 65 jaar. Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden Mensen vanaf 65 jaar kunnen omwille van verminderde zelfredzaamheid of een gebrek aan zelfredzaamheid, recht hebben op de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden. Het recht op de tegemoetkoming is afhankelijk van de medische en financiële situatie. Kinderen met een handicap Het OCMW geeft een toelage aan de persoon die thuis de opvoeding en verzorging op zich neemt van een kind/persoon met een handi- cap. Dit is bijvoorbeeld een ouder, familielid TrefwoordenvanAtotZ Gids Lovendegem 2013 28-10-2013 14:39 Pagina 47
 48. 48. 48 TrefwoordenvanAtotZ Gemeentegids Lovendegem 2013-2014 of pleegouder maar geen professionele opvoeder, echtgeno(o)t(e) of partner. OCMW E marieke.hugaert@ocmwlovendegem.be T 09 255 56 57 Meer info: W www.handicap.fgov.be POETSDIENST Bejaarden en langdurig zieken kunnen bij het OCMW een aanvraag indienen om poetshulp te krijgen. Zo kan men wekelijks of veertiendaags poetshulp ontvangen, mits het betalen van een tarief dat berekend wordt op basis van het inkomen en gezinssamenstelling. De verantwoordelijke van de poetsdienst kan u ook doorverwijzen naar andere diensten voor maaltijden, gezinshulp en andere diensten. OCMW E angela.vereecken@ocmwlovendegem.be T 09 255 56 52 POSTKANTOOR Post Lovendegem, Dorp 9/0003 T 022 01 23 45 Openingsuren: Ma-woe-do-vr: 9u tot 12u30 en van 13u30 tot 17u Di: 10u tot 12u30 en van 13u30 tot 18u PREMIES EN TOELAGEN OCMW: • Sociaal-pedagogische premie • Thuiszorgpremie • Gezinstoeslag • Verwarmingstoelage Jeugd-, cultuur en informatiedienst: • Subsidies aan verenigingen (werkingssubsidies, kampsubsidies, kadervorming,…) • Subsidies ter ondersteuning van buurtfeesten Milieudienst • Gratis bouwadvies • Subsidies voor de aanplant en onderhoud van knotbomen • Subsidies op de afkoppeling van hemelwater en waterinfiltratie • Subsidies voor herbruikbare luiers • Premie voor de aankoop van een hakselaar of mulchmaaier • Gratis bouwadvies Meer informatie kunt u vinden op www.lovendegem.be of op www.premiezoeker.be. PUTWATER Wie wil weten of putwater van een goede kwaliteit is, kan via de gemeente, door TMVW, een gratis onderzoek laten uitvoeren. Een aanvraagformulier kunt u verkrijgen bij de milieudienst. Milieudienst E milieudienst@lovendegem.be T 09 370 70 37 PWA Het PWA (Plaatselijk Werkgelegenheids Agentschap) heeft een bestand van werklozen die PWA-activiteiten willen verrichten. Als u PWA-hulp inroept wordt u de gebruiker. Het PWA koppelt gebruikers en PWA'ers aan elkaar. U kunt als privé-persoon bij het PWA terecht voor : • Klein tuinonderhoud, zoals onderhoud van bloemperken, maaien van grasperken. DIGITAAL LOKET Gids Lovendegem 2013 28-10-2013 14:39 Pagina 48
 49. 49. 49 www.lovendegem.be • Hulp en begeleiding van kinderen naar allerhande activiteiten. • Hulp en begeleiding van zieken, gehandicapten en bejaarden (oppas, boodschappen). • Hulp bij het verrichten van administratieve formaliteiten. • Ook kleine herstellings- en onderhoudswerken waarvoor niemand te vinden is vanwege de beperkte omvang ervan behoren tot de toegelaten activiteiten. • Eveneens mogelijk is het bewaken en verzorgen van dieren tijdens de afwezigheid van de eigenaars (vb. tijdens de vakantie). • Sneeuwruimen Ook onderwijsinstellingen, vzw's en andere niet-commerciële verenigingen en land- en tuinbouwbedrijven kunnen een aanvraag bij het PWA indienen. In samenspraak met de Raad van Bestuur beslist de PWA-beambte, op basis van de lijst van toegelaten activiteiten, of aan de aanvraag gevolg kan gegeven worden. PWA E pwa@lovendegem.be T 09 370 70 45. R RECHTSHULP Indien u rechtshulp nodig heeft, kan het OCMW u daarbij helpen. Het OCMW kan u doorverwijzen naar het justitiehuis voor een gratis eerstelijnsadvies of naar het bureau voor juridische bijstand voor de aanvraag van een pro deo advocaat. OCMW E ocmw.lovendegem@ocmwlovendegem.be T 09 255 56 50 Justitiehuis Cataloniëstraat 6/9, 9000 Gent T 09 269 62 20 RECLAMEDRUKWERK Als u geen ongeadresseerd reclamedrukwerk wil ontvangen, kan u daarvoor een sticker afhalen in het gemeentehuis. Wilt u ook geadresseerd reclamedrukwerk vermijden, laat u dan registreren in he Robinsonbestand. Marketingbedrijven die aangesloten zijn bij het marketing verbond selecteren u dan niet langer uw naam voor hun reclameboodschappen. contact@robinslist.be www.robinsonlist.be Milieudienst E milieudienst@lovendegem.be T 09 370 70 37 REGENWATERHERGEBRUIK Het plaatsen van een regenwaterput, een pompinstallatie en minstens één aftappunt is verplicht bij nieuwbouw of een grondige renovatie. De totale inhoud van de regenwaterput(ten) bedraagt minimum 3.000 liter en is afhankelijk van de dakoppervlakte. Wie zelf (niet verplicht) een regenwaterput steekt met minstens één aftappunt (bv toilet) heeft recht op een premie. (Zie premies en toelagen) Dienst ruimtelijke ordening E ruimtelijkeordening@lovendegem.be T 09 370 70 22 Milieudienst E milieudienst@lovendegem.be T 09 370 70 37 TrefwoordenvanAtotZ Gids Lovendegem 2013 28-10-2013 14:39 Pagina 49
 50. 50. 50 TrefwoordenvanAtotZ Gemeentegids Lovendegem 2013-2014 REISPASSEN Voor bepaalde landen heeft u een reispas nodig. Die vraagt u best 1 maand op voorhand aan. U meldt zich persoonlijk aan met uw identiteitskaart bij de dienst burgerzaken. Meebrengen: 2 recente, identieke, kleuren pasfoto's per persoon (geen computerfoto), met een éénkleurig lichte achtergrond. Indien deze foto's niet voldoen aan de kwaliteitseisen, zijn de kosten voor de eventuele aanmaak van een andere reispas voor eigen rekening. Dienst burgerzaken E burgerzaken@lovendegem.be T 09 370 70 30 RIJBEWIJZEN Een rijbewijs kunt u aanvragen bij de dienst burgerzaken. Wie een voorlopig rijbewijs, een rijbewijs of een internationaal rijbewijs aanvraagt, dient zich persoonlijk aan te melden en zijn identiteitskaart voor te leggen. Binnen de 5 werkdagen wordt het aangevraagde rijbewijs afgeleverd. Bij verlies of diefstal doet u eerst aangifte bij de politie. Dienst burgerzaken E burgerzaken@lovendegem.be T 09 370 70 30 RIJKSREGISTERNUMMER Het rijksregisternummer staat op de achterzijde van de identiteitskaart of op de voorzijde van de verblijfskaarten voor vreemdelingen. Het staat ook op uw SIS-kaart. Staat het er niet op en hebt u het nodig, kunt u het persoonlijk opvragen bij de dienst burgerzaken. Het bestaat uit 11 cijfers en begint met uw geboortedatum (jaar - maand - dag). Dienst burgerzaken E burgerzaken@lovendegem.be T 09 370 70 30 RIOLERING Wie op het openbaar rioleringsnet wil aansluiten, kan daarvoor terecht bij TMVW. Het huisaansluitputje moet net achter de perceelsgrens geplaatst worden (dus op uw eigendom). Indien er in de straat een gescheiden rioolstelsel is (voor regenwater en afvalwater afzonderlijk) worden er twee aansluitputten geplaatst worden. Dienst infrastructuur E infrastructuur@lovendegem.be T 09 370 70 33 TMVW Stropkaai 14, 9000 Gent T 078 35 35 99 E info@tmvw.be RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN Elke gemeente heeft een ruimtelijk structuurplan. Het plan legt de visie en het kader voor het gemeentelijk ruimtelijk beleid vast. Het legt vast waar men in de toekomst in Lovendegem kan wonen, een bedrijf kan vestigen of waar ruimte is voor recreatie en ontspanning. Dit mag niet in strijd zijn met het provinciaal of het Vlaams ruimtelijk structuurplan. Het ruimtelijk structuurplan ligt ter inzage bij de dienst ruimtelijke ordening. Dienst ruimtelijke ordening E ruimtelijkeordening@lovendegem.be T 09 370 70 22 Gids Lovendegem 2013 28-10-2013 14:39 Pagina 50
 51. 51. 51 TrefwoordenvanAtotZ www.lovendegem.be RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN (RUP’S) Een ruimtelijk uitvoeringsplan geeft uitvoering aan het ruimtelijk structuurplan. Voor de in het plan opgenomen percelen legt het onder meer vast welke activiteiten er mogen plaatsvinden, waar al dan niet gebouwd kan worden en aan welke stedenbouwkundige voorschriften huizen en constructie moeten voldoen en hoe een bepaald gebied ingericht en beheerd moet worden. Dienst ruimtelijke ordening E ruimtelijkeordening@lovendegem.be T 09 370 70 22 RUSTHUIZEN • Home Astrid Grote Baan 197 T 09 372 53 36 • Home Buitenlucht Grote Baan 190 T 09 372 60 45 • Home Diepenbroeck Appensvoordestraat 71 T 09 372 62 55 • Home Line Grote Baan 246 T 09 372 87 21 S SAMENWONEN Zie huwen en samenwonen SCHULDEN Het OCMW begeleidt mensen met financiële moeilijkheden en schuldenlast. Dit kan onder de vorm van budgetbegeleiding of onder de vorm van budgetbeheer. Bij budgetbegeleiding blijft de persoon zelf zijn gelden beheren, maar wordt hij ondersteund door het OCMW. Dit gebeurt door bijvoorbeeld: • het opstellen en aanvragen van afbetaalplannen • het bemiddelen met schuldeisers en gerechtsdeurwaarders • het opstellen van budgetschema's en het begeleiden bij het besteden van het inkomen Wanneer de cliënt het wenst, kan de sociale dienst ook instaan voor het beheer van zijn gelden (budgetbeheer). Dit gebeurt uiteraard in samenspraak met de cliënt. Mensen met veel schulden kunnen in het kader van een gerechtelijke procedure hun schulden aanzuiveren. Het OCMW kan deze mensen begeleiden in het starten van een collectieve schuldenregeling. Het OCMW helpt de cliënt om contact op te nemen met een advocaat. OCMW E ocmw.lovendegem@ocmwlovendegem.be T 09 255 56 50 SEPTISCHE PUTTEN Het gebruik van een septische put is verplicht om de doorstroming naar de riolering te bevorderen. Aansluitingen op de riolering moeten steeds schriftelijk aangevraagd worden bij TMVW. Dienst infrastructuur E infrastructuur@lovendegem.be T 09 370 70 33 TMVW Stropkaai 14, 9000 Gent T 078 35 35 99 E info@tmvw.be SERVICEFLATS Zie“ Bejaardenwoningen” SLUIKSTORTEN Sluikstorten is uiteraard verboden. Treft u een sluikstort aan, doe dan aangifte bij de politie of de milieudienst. Indien wordt achterhaald van wie het sluikstort afkomstig is, wordt er een proces-verbaal opgemaakt. Die krijgt dan de rekening gepresenteerd. Gids Lovendegem 2013 28-10-2013 14:39 Pagina 51
 52. 52. 52 Gemeentegids Lovendegem 2013-2014 Milieudienst E milieudienst@lovendegem.be T 09 370 70 37 Politie E Wijk.lovendegem@lowazone.be T 09 370 60 60 SNEEUW- EN IJZELBESTRIJDING Bij sneeuwval of ijzel wordt u geacht het voetpad (of een verharde berm) vrij te maken tussen zonsopgang en 20u. U kunt strooizout gewoon in de winkel kopen. U kan ook terecht bij het PWA om sneeuw te ruimen. Dit wordt aangeboden aan alle inwoners, met voorrang voor personen met een omnio- statuut, 65-plussers, en personen met een beperking. U betaalt hen met PWA-cheques. Voor meer informatie kan u terecht bij de PWA-dienst. Dienst infrastructuur E infrastructuur@lovendegem.be T 09 370 70 33 PWA E pwa@lovendegem.be T 09 370 70 45 SOCIALE DIENST OCMW De sociale wetgeving is heel ingewikkeld. Mensen kunnen heel wat problemen hebben op sociaal, psycho-sociaal of financieel vlak. De medewerkers van de sociale dienst proberen u te helpen en zullen indien nodig gespecialiseerde diensten contacteren. OCMW E ocmw.lovendegem@ocmwlovendegem.be T 09 255 56 50 SOCIALE WONINGEN - SOCIAAL VERHUURKANTOOR Naast de bejaardenwoningen en de service-flats beheert het OCMW ook nog enkele andere gezinswoningen. U kunt hiervoor een aanvraag doen bij het OCMW. OCMW E mieke.tjampens@ocmwlovendegem.be T 09 255 56 53 SPEELPLEINWERKING Wanneer het schooljaar voorbij is, verheugen veel kinderen en jongeren zich op de speelpleinwerking. Onder begeleiding van animatoren kunnen kinderen zich een hele zomer lang uitleven op het speelplein tijdens toffe spelactiviteiten, zoals sporten, knutselen, zoektochten, uitstappen,…Alle activiteiten vinden plaats in de jeugdlokalen in het Kort Eindeken. Meer informatie over de openingsuren, de leeftijdsgroepen en de activiteiten: www.speelpleinlovendegem.be. Dienst jeugd, cultuur en informatie E jeugddienst@lovendegem.be T 09 370 70 17 SPEELPLEINTJES Lovendegem heeft heel wat speelterreintjes waar kinderen en jongeren vrij kunnen spelen. TrefwoordenvanAtotZ Gids Lovendegem 2013 28-10-2013 14:39 Pagina 52
 53. 53. 53 www.lovendegem.be Het is belangrijk dat er voldoende speelruimte is voorzien voor kinderen en jongeren. Zo willen wij ervoor zorgen dat er in Lovendegem en Vinderhoute, met hun verschillende wijken, een mooi aanbod is van speelterreinen: • Kort Eindeken • Rozenhoed • Tempelhof • Sporthal • Wielmakersveld Dienst jeugd, cultuur en informatie E jeugddienst@lovendegem.be T 09 370 70 17 SPEELSTRATEN Door de toenemende verkeersdrukte is spelen op straat vandaag in de meeste straten helaas onmogelijk geworden. Het gemeentebestuur probeert - waar mogelijk - kinderen tijdens de zomervakantie opnieuw in hun speelstraat te laten ravotten. Wie tijdens de zomervakantie z’n straat wat meer kleur en animo wil geven kan steeds terecht bij de jeugddienst om een speelstraat aan te vragen. Dienst jeugd, cultuur en informatie E jeugddienst@lovendegem.be T 09 370 70 17 SPORTAANBOD JEUGD Verschillende Lovendegemse sportclubs bieden sport aan voor de jeugd. Meer info vindt u in de verenigingengids, op www.lovendegem.be of bij de sportdienst. Aanvullend organiseert de sportdienst: • Lessenreeksen waaronder naschoolse sport voor kinderen van de lagere school, sport voor kleuters,… • Sportkampen: de sportdienst biedt tijdens de schoolvakanties sportkampen aan voor kinderen van de 1ste kleuterklas t.e.m. het 3de middelbaar. • Scholenveldloop: jaarlijks wordt het schooljaar sportief ingezet met de scholenveldoop, waaraan alle Lovendegemse scholen deelnemen. Meer informatie over deze activiteiten is te vinden op www.lovendegem.be onder de rubriek Jeugd en vrije tijd. Sportdienst E sportdienst@lovendegem.be T 09 372 89 40 SPORTAANBOD VOLWASSENEN Er wordt een ruim aanbod aan verschillende sporten aangeboden door de Lovendegemse sportclubs en door de sportdienst. Meer info vindt u in de verenigingengids, op www.lovendegem.be of bij de sportdienst. Aanvullend organiseert de sportdienst: • Work Out op maandag Sportdienst E sportdienst@lovendegem.be T 09 372 89 40 SPORTAANBOD 55+ Verschillende sportclubs in Lovendegem bieden sport aan voor 55+’ers. Meer info vindt u in de verenigingengids, op www.lovendegem.be of bij de sportdienst. Aanvullend organiseert de sportdienst: • GALM-project: Met dit project wenst de sportdienst in samenwerking met de provincie Oost-Vlaanderen, de gemeentelijke sportraad en de gemeentelijke seniorenraad, de Lovendegemse senioren (terug) (meer) aan het sporten te krijgen. Dit project bestaat uit een fitheidstest en een wekelijks uurtje sport. • Daguitstappen naar de Meetjeslandse sportdag 50+, Senior Sportief en de Senior Games Sportdienst E sportdienst@lovendegem.be T 09 372 89 40 TrefwoordenvanAtotZ Gids Lovendegem 2013 28-10-2013 14:39 Pagina 53
 54. 54. 54 A R C H I T E C T G R I E T V A N H O V E bvba ARCHITECTUUR • INTERIEUR • EPB-VERSLAGGEVING Schoordam 10 | 9920 Lovendegem | T 09 372 03 30 | M 0478 94 15 60 | info@architectvanhove.be | www.architectvanhove.be Bernard Vanderplaetsen & Erika Redel Geassocieerde Notarissen Diepestraat 4/0001 - 9920 Lovendegem Tel. 09 372 73 33 - Fax 09 372 00 82 bernard@vanderplaetsen.com erika@vanderplaetsen.com - Ontwerp, aanleg & onderhoud van tuinen - Vijvers en zwemvijvers - Pergola’s en andere houtconstructies - Gespecialiseerd : snoeien en vellen van bomen - Uitfrezen van boomwortels - Werken met minigraver Gids Lovendegem 2013 28-10-2013 14:39 Pagina 54
 55. 55. 55 www.lovendegem.be SPORTINFRASTRUCTUUR Sportcentrum Lovendegem (Sportstraat 24) • Sporthal: minivoetbal, volleybal, basketbal, tennis, badminton,... • Polyvalente zaal: dans • Bol- en petanquezaal: krulbollen en petanque • Outdoor tennisterreinen • Outdoor grasvoetbalvelden • Outdoor verhard omnisportveld • Start mountainbikeroute Sportcentrum Vinderhoute (Neerstraat 45) • Outdoor grasvoetbalveld Sportdienst E sportdienst@lovendegem.be T 09 372 89 40 STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING Wie wil bouwen of verbouwen, dient over een stedenbouwkundige vergunning (vroeger bouwvergunning genoemd) te beschikken. Een stedenbouwkundige vergunning is bijvoorbeeld vereist voor de afbraak van bestaande gebouwen, het wijzigen van het bodemreliëf, het plaatsen van houten tuinafsluitingen, het plaatsen van een veranda of het plaatsen van (sommige) tuinhuisjes,… U doet er goed aan u bij de dienst ruimtelijke ordening te informeren alvorens met de werken te starten. Deze dienst geeft u alle informatie over de samenstelling van het bouwdossier en de procedure. Voor heel wat werken heeft u geen stedenbouwkundige vergunning nodig. Deze lijst kunt u opvragen bij de dienst ruimtelijke ordening. Dienst ruimtelijke ordening E ruimtelijkeordening@lovendegem.be T 09 370 70 22 STRAATLAMPEN Defecten aan straatlampen meldt u op het gratis nummer van de straatlampentelefoon: 0800 - 6 35 35 (24 uur op 24), of via de webstek www.straatlampen.be. Gelieve de gemeente, deelgemeente, straat en het huisnummer van het dichtst bijgelegen huis te melden. Hangt de lamp op een paal, geeft u het nummer van de paal door. STUDIETOELAGEN U kan bij onze sociale dienst van het OCMW terecht voor het aanvragen van een school- of studietoelage. De sociale dienst doet dit voor u digitaal, zonder dat u hiervoor uw eigen pin-code van uw identiteitskaart nodig heeft. OCMW E marieke.hugaert@ocmwlovendegem.be T 09 255 56 57 T TAXIDIENSTEN Inwoners die een taxibedrijf of een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder willen exploiteren, moeten hiervoor een vergunning aanvragen. Secretariaat E secretariaat@lovendegem.be T 09 370 70 11 TOERISME Bezienswaardigheden Lovendegem staat samen met haar TrefwoordenvanAtotZ Gids Lovendegem 2013 28-10-2013 14:39 Pagina 55
 56. 56. 56 Wenst u een exclusieve wagen te huren voor uw evenement, trouwfeest, verjaardagsfeest, bedrijfsfeest, jubileum, uitstap of gewoon voor uw plezier, dan is deze Ferrari 458 Speciale “de” wagen bij uitstek. U kan deze Ferrari huren vanaf 2014 aan € 1.400 exclusief BTW per dag, inclusief 150 km. Of wens je de rit van je leven in deze Ferrari 458 Speciale of BMW M3 GT? Deze rit vergeet je nooit meer! Neem plaats naast een ervaren coureur en beleef de unieke fascinatie van de "Groene Hel" Wij kunnen deze taxirit eveneens aanbieden op het circuit van Zolder of op Spa-Francorchamps, het mooiste circuit ter wereld en dit aan € 295 voor 1 ritje Nordschleife of 3 ritjes Spa-Francorchamps of 5 ritjes Zolder. Meer info vindt u op www.inforegio.be/458speciale of op 0475 25 44 28 - 458speciale@telenet.be Gids Lovendegem 2013 28-10-2013 14:39 Pagina 56
 57. 57. 57 TrefwoordenvanAtotZ www.lovendegem.be deelgemeente bekend als kastelengemeente. De kastelen zijn allemaal privébezit. U kan langsheen de mooie kastelen wandelen en fietsen. Naast de kastelen wordt Lovendegem gekenmerkt door prachtige natuurzichten, authentieke voetwegen, historische gebouwen, kleine cafeetjes en heerlijke eethuisjes en restaurants waar je kan genieten na een wandeling of fietstocht. De kunstwerken en poëziepanelen die u op uw tocht door de gemeente ontmoet zorgen nog voor een extraatje. Geschiedenis van Lovendegem en Vinderhoute Het boek Geschiedenis van Lovendegem wordt verkocht aan 45 euro, Cd-rom met bijkomende teksten inbegrepen. Het boek is te verkrijgen in de bibliotheek tijdens de openingsuren. Wandelen en fietsen Zie“wandelen en fietsen”. Dienst jeugd, cultuur en informatie E jeugddienst@lovendegem.be T 09 370 70 17 U UITLENEN MATERIAAL Alle verenigingen kunnen bij het gemeentebestuur materiaal ontlenen. Het gaat o.a. om het volgende materiaal : plankenvloer, nadarhekkens, podium, vlaggen, beamer, geluidsinstallatie,… Via het digitaal loket op www.lovendegem.be vindt u het aanvraagformulier. Bij de Provinciale Uitleendienst kunt u allerlei tentoonstellingsmateriaal, videoapparatuur en projectie- , belichtings- en geluidsinstallaties ontlenen. Op de website van de provincie Oost-Vlaanderen vindt u een uitgebreid overzicht. Dienst infrastructuur E infrastructuur@lovendegem.be T 09 370 70 33 Evenementenloket E evenementen@lovendegem.be T 09 370 70 18 Provinciale uitleendienst W www.oost-vlaanderen.be T 09 253 40 38 V VDAB Zie“werkgelegenheid”. VERENIGINGEN Alle erkende verenigingen kunt u terugvinden via de verenigingengids op www.lovendegem.be. Dienst jeugd, cultuur en informatie E informatiedienst@lovendegem.be T 09 370 70 17 VERKAVELINGSVERGUNNING Iedereen die een stuk grond wenst te verdelen in percelen om er woonhuizen op te bouwen, dient een verkavelingsvergunning aan te vragen aan het college van burgemeester en schepenen. Verkavelen bestaat erin een stuk bouwgrond in twee of meer percelen te verdelen om ze afzonderlijk te kunnen verkopen, om ze te verdelen tussen mede-eigenaars of om ze voor meer dan 9 jaar te verhuren met het oog op het oprichten van een vaste of mobiele installatie die als woning dient. Gronden bestemd als landbouwgrond en die in loten verdeeld worden, vallen daar niet onder. Het gaat dan om splitsing van eigendom, waarvoor een verplichte kennisgeving geldt via de notaris. Bij de dienst Ruimtelijke Ordening kunt u terecht voor bijkomende inlichtingen over de DIGITAAL LOKET Gids Lovendegem 2013 28-10-2013 14:39 Pagina 57
 58. 58. 58 Gids Lovendegem 2013 28-10-2013 14:39 Pagina 58
 59. 59. 59 TrefwoordenvanAtotZ www.lovendegem.be samenstelling en de volledigheid van het aanvraagdossier. Ruimtelijke Ordening E ruimtelijkeordening@lovendegem.be T 09 370 70 22 VERKEER Met vragen of opmerkingen over verkeershinder, verkeersproblemen, een verkeersregeling, verkeerssignalisatie en wegomleggingen kunt u terecht bij de milieudienst. Milieudienst E milieudienst@lovendegem.be T 09 370 70 37 VERKROTTING De Vlaamse overheid en de gemeente heffen een belasting op verkrotte woningen en gebouwen. Daarnaast heeft de burgemeester de bevoegdheid om woningen ongeschikt of onbewoonbaar te verklaren. Het betreft meestal bouwtechnische en voor het publiek gevaarlijke constructies. Dienst ruimtelijke ordening E ruimtelijkeordening@lovendegem.be T 09 370 70 22 VISVIJVER De gemeentelijke visvijver is toegankelijk via de Kannunik Triestlaan. Dit openbaar domein van 2,2 ha is toegankelijk van zonsopgang tot zonsondergang. Er is een wandelverbinding met het Kapottestraatje. Er zijn veel kleine landschapselementen aanwezig zoals een hooiweide met een poel, een natuurleerpad, een beestentoren en meer dan 200 knotwilgen. De vijver wordt jaarlijks bepoot met vissoorten zoals de brasem, zeelt en winden. Enkel wie in het bezit is van een visvergunning afgeleverd door het gemeentebestuur mag er vissen. Milieudienst E milieudienst@lovendegem.be T 09 370 70 37 W WACHTDIENSTEN • Wachtdiensten apothekers: W www.apotheek.be of T 0900 10 500 • Wachtdiensten dokters: T 09 233 19 16 • Wachtdiensten tandartsen: T 09 378 66 46 WAPENVERGUNNING Een wapenvergunning vraagt u persoonlijk aan bij de politie. Politie E Wijk.lovendegem@lowazone.be T 09 370 60 60 WANDELEN EN FIETSEN Wandelen en fietsen in Lovendegem Lovendegem en Vinderhoute verkennen? Dat is het prettigst te voet of met de fiets. Via de verschillende wandel- en fietsroutes ontdekt u de verborgen plekjes, de prachtige groene Gids Lovendegem 2013 28-10-2013 14:39 Pagina 59

×