Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

serious games en herinneringseducatie

In deze pt laat ik zien hoe je games kan inzetten in het kader van lessen herinneringseductaie en met name over WOI.

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

serious games en herinneringseducatie

 1. 1. Games en herinneringseducatie Jan De Craemer Departement Onderwijs & Vorming
 2. 2. Agenda • Didactiek van herinneringseducatie • Culturele representatie van conflict en geweld • WOI en serious games • Perspectieven op herinnering in commerciële games • Klasdoorbrekend werken met mobiele apps en location based games • Serious games met oog op reflectie over de actualiteit • Games in klas: aandachtspunten
 3. 3. Didactisch kader herinneringseducatie • Feitenkennis • Historisch inzicht • Kritische reflectie • Bronnen leren kennen • Bronnen toetsen op betrouwbaarheid • Wie schrijft geschiedenis? • Collectieve herinnering • Empathie: tegengif voor onverschilligheid • Bewust van de geschiedenis en van zichzelf • Waarden, opvatting en overtuiging in historische context kunnen plaatsen • Geschiedenis gaat over mensen Mensenrechten Kinderrechten Actie?
 4. 4. De kracht van beleving: ooggetuigen
 5. 5. De kracht van beleving: Literatuur
 6. 6. De kracht van beleving: kunst Gravure Frans Masereel Käthe Kollwitz – “treurend ouderpaar” Pablo Picasso - “Guernica” “Les morts parlent” Duitse begraafplaats Vladslo
 7. 7. De kracht van beleving: Lieu de mémoire Tyne Cot Cemetery & Memorial, Poperinge Anne Frankhuis, Amsterdam
 8. 8. De kracht van beleving: re-enactment Nagemaakte pontonbrug Antwerpen 2014 Re-enactment Slag van Waterloo 2015 Herdenking 100 jaar WOI Herdenking 200 jaar Slag van Waterloo 1815
 9. 9. De kracht van beleving: film en documentaire
 10. 10. De kracht van beleving: serious games https://www.nobelprize.org/educational/peace/redcross/
 11. 11. POW opdracht 1: bouw eens een concentratiekamp Instructie: lees de Conventie van Genève Opdrachten: pas de principes van de Conventie van Genève nu toe
 12. 12. POW opdracht 2: wie is POW en wie niet?
 13. 13. POW opdracht 3: morele dilemma’s • Kennis/instructie: lezen en leren over de Conventie van Genève • Principes ervan automatiseren en inoefenen • Bouw van een kamp • Selectie van gevangen • Behandeling van gevangen • Reflectie: vluchtelingencrisis 2016, opvang van teruggekeerde Syriëstrijders, actualiteit van de Conventie, …
 14. 14. Voorbeeld 2: Kleine stappen in een grote oorlog https://www.ketnet.be/spelen/kleine-stappen-in-een-grote-oorlog http://kleinestappen.ntr.nl/
 15. 15. Kleine stappen: 4 missies Morele dilemma’s zoals “mag ik anderen doden om mijn land te verdedigen?” en “Hoe zou ik handelen indien ik tijdens de oorlog had geleefd?” Het inzicht dat de oorlog niet alleen hier maar in heel Europa heeft gewoed. Niet alleen het perspectief van de geallieerden maar ook dat van de centralen. Specifieke aandacht voor de gevolgen van de oorlog voor burgers en kinderen. Aandacht voor “neveneffecten” van oorlog zoals honger, voedselbedeling en revolutie. Inzicht in het feit dat WOI niet enkel een loopgravenoorlog was, maar dat er ook in de lucht en op zee werd gevochten.
 16. 16. Agenda • Didactiek van herinneringseducatie • Culturele representatie van conflict en geweld • WOI en serious games • Perspectieven op herinnering in commerciële games • Klasdoorbrekend werken met mobiele apps en location based games • Serious games met oog op reflectie over de actualiteit • Games in klas: aandachtspunten
 17. 17. Perspectieven op herinnering voorbeeld 1 Focus op slachtofferschap, maar ook op heldendom en opoffering, Perspectief van de soldaat, het leger Stimuleert betrokkenheid en empathie • https://www.youtube.com/watc h?v=MP8q5F6dFqQ
 18. 18. Perspectieven op herinnering voorbeeld 2 Focus op slachtofferschap, uitzichtloosheid, verdriet en verlies Je speelt als burger en niet soldaat: focus op de gevolgen van oorlog voor burgers Thema’s: overlevingsdrang, zoektocht naar voedsel. Maar ook de kracht van solidariteit en samenwerking Game heeft als doel betrokkenheid en empathie te stimuleren  simulatiegame • https://www.youtube.com/watc h?v=BALBUyoTxQM
 19. 19. Klasdoorbrekend werken met City Games •
 20. 20. Klasdoorbrekend werken met City Games •
 21. 21. Didactisch kader herinneringseducatie • OJOO citygames • Ypres Salient 14-18 • Prisoners of war • Kleine stappen in de grote oorlog • This War of Mine • Valient Hearts • Kleine stappen • Prisoners of war • Fair Play • Against all odds
 22. 22. Reflectie en koppeling naar actualiteit www.annefrank.org • Dilemma’s rond discriminatie, gelijke kansen, racisme etc. • Thema’s: homodiscriminatie, moslimdiscriminatie, antisemitisme • Herkenbare settings en situaties • De kracht van simulatie! • Lespakket bevat aanvullende methodieken  rol leraar! • Gericht op attitudevorming, sociale vaardigheden en (gewenst) gedrag
 23. 23. Reflectie en koppeling naar actualiteit www.playagainstallodds.ca alternatief: http://vluchtelingen.eo.nl • Simulatie rond vluchtelingenproblematiek, • Thema’s: redenen voor vluchten, discriminatie, confrontatie met dagelijks racisme, taalproblematiek, angst … • De kracht van simulatie! Kruip in de huid van een vluchteling • Veel ondersteunend materiaal voor leraren, aangevuld met facts & figures • Gericht op inzicht in situatie vluchtelingen
 24. 24. Games in de klas: aandachtspunten 1. Ken je game. aangepast is aan de doelstellingen die je wilt bereiken en geschikt voor het taal- en leeftijdsniveau van uw doelgroep. 2. Spelverloop. Speel het zelf eens zodat je weet wat de aanvangssituatie is en welke instructie je moet voorzien. 3. Ken je infrastructuur 4. Verzamel en bestudeer educatief materiaal bij het game. Maak een lesplan en beslis op voorhand hoe lang je de leerlingen wilt laten spelen. 5. Evaluatie en feedback. Ga na op welke manier het game feedback geeft en hoe de vooruitgang die de speler boekt zichtbaar wordt gemaakt. 6. Breng reflectie met je leerlingen op gang. Laat hen discussiëren over wat ze hebben gedaan, wat ze vonden van het game en van de inhoud van het spel.
 25. 25. www.herinneringseducatie.be/toetssteen http://www.klascement.be/herinneringseducatie/ www.facebook.com/herinneringseducatie jan.decraemer@ond.vlaanderen.be

×