SlideShare a Scribd company logo
1 of 3
Download to read offline
Een goede CRM database is de basis voor succesvolle leadgeneratie
Sjongejongejonge,hadje niet eennogmeeropendeuralstitel kunnenbenoemen? Nee,kloptditis
eenopendeur,maartoch hebben B2B marketingafdelingenditnogvaaknietgoedvoorelkaar.
Sommige marketeersblijvenmaarstugone shot emailsversturenof zettennurture programma’sop
enlatendie danlos ophun database.Eendatabase die enerzijdsvol zitmetoude dataenanderzijds
ontbreekthetaaninzichtinde statusquo van de database enheeftmengeenidee hoe de markter
daadwerkelijkeruitzieten waarergaten (gaps) inde contactdatabase zitten.
Ik weethet,hetisniethetmeestsexyonderdeel vanmarketing.De meeste B2Bmarketing
afdelingenbestedendataverrijkinguit(inhetbeste geval) of negerenditgedeeltelijk.Vooral in
laatstgenoemde biedtditveel kansenomveel meerleadste genererenwaarje zelf controleover
hebt. En meerleadsgenereren,datisopeensdanweerwel sexy!
De status quo van de database
Eendatabase voor eenB2B marketingafdelingbestaatinde meeste gevallenuitklanten,prospects
eneventueel partner/channel data. Voorelke ondernemingishetvanbelangdatiedereeninde
ondernemingweethoe de targetmarkt(en) eruitzieneninwelke mate de DecisionMakingUnits
(DMU’s) bekendisbij de klanten/propectsdie je wiltbereiken.Alsje dithelderinbeeldhebt,weetje
ookwat er ontbreektaandata enweetje dusde status quovan je database.
Het isbelangrijkomte wetenwelke dataje wiltverzamelen,maarvoorhetgemakzouje kunnen
aannemendatje op zijnminstde volgendedatazouwillenhebbeninje database om peremail
contact te kunnenleggenvanuitmarketing:
- AccountName - FirstName
- Industry - Last Name
- Revenue of Employees - Title and/orrole /or level
- Regionof Country - Email
Hoe meerdata je voorhanden hebtdeste beter(leespersoonlijker) je kunttargeten/segementeren
uiteraard.
Hoe zieteengoede database er dan uit?
Teneerste moetje ervoorzorgendatde bedrijvendie je wiltbenaderenookdaadwerkelijkjuistinde
database staan opgenomen.Hiergaathetvoor veel ondernemingen al misendatligtoverigensniet
zozeeraande marketingafdelingvaneenbedrijf.Dit moetinsamenspraakmetSalesnatuurlijk,
maar de vraag iswie hierverantwoordelijkvooris. Vanuitmijneigenperceptie zouikzeggen
marketingmaardat hoeftnietperse altijdzote zijn.Belangrijkisdatde bedrijvenjuistinde CRM
database staan meteensterke voorkeurdaterookeen hiërarchie inde database isvastgelegd.Je
wiltnatuurlijknietdateenbedrijf, zoalsbijvoorbeeldeenbank,metallerleilokale vestigingener100
keerinstaan zonderdater een hiërarchie isgekoppeld.Hetontbrekenvanhiërarchie veroorzaakt
wildgroei aaninformatie opverkeerdeplekkeninde database. Nietbevorderlijkvooreengoede
efficiënte samenwerkingineenonderneming.
Nukomt er eenbeetje reclame maarhiërarchie aanleggenkanperfectmetde datavan Dun&
Bradstreet.Deze ondernemingwerktmetunieke nummeringperbedrijf(DUNS) enlegthiërarchieën
vast opbasisvan de nummering – lokaal,regionaal enwereldwijd.Ergnuttigalsje op de grootste
bedrijventerwereldjaagtmetje onderneming…
Tentweede moetje eralsmarketingmanagervoorzorgendat de marketingafdelinginzichtelijk
heeftwelkecontacteninde doelgroep(en)valleneninwelkemate deze aanwezigzijninde
database,bij voorkeurmeteenvalideemailadres.
Alsje dus weetwatje inje database hebtenwat je idealiterinde database wilthebben,dan kunje
dusook gerichtwerkenaande gaps inde database. Bedrijvenwaarje dusontbrekende contactdata
hebt,kunje dus metgerichte marketinginspanningenverrijken.Denkhierbij aancontent
syndication(geef aanwelke bedrijvenje wiltdatde organisatie target),datalijsten,telemarketing,
inside sales,events,social media,LinkedIn.
Er zijnookdataverrijkingsintegratiesmogelijk inje CRMdatabase.Denkhierbij aandata.com,
discover.org,hooversetc.Feitiswel datdeze metname vanuitde US opererenendatdata voorde
restvan de wereldinmindere mate aanwezigis.Echter,alle beetjeshelpennatuurlijk. Overigens opt-
inis nogwel eendingetje dathierinEurope meerspeeltdaninde US….
Database verrijking– hoe houje de database accuraat?
Metenis weten.Zorgdusdat errapportageskomendie latenzienhoe de database eruitzietenin
welke materprogressie isgemaakt.Doorde gaps te blijvenmeten,weetje dusaltijd welkedataer
ontbreektenkunje opzoekgaan naar de mogelijkhedenomde gapste verminderen.De database
accuraat houden iseencontinue proces.Erwerkennormaliterverschillende afdelingeninde CRM
database.Iederindividuverrijktof vervuildde database inpotentiedusiedere dag.
En ja, de database onderhoudenkostgeld,tijdenisniethetmeestgeliefde klusje vande marketing
afdeling.Tochwintde datadriven marketingprofessional inpopulariteitomdatsteedsmeerwordt
ingeziendateengoede databaseineigenbeheereenergkrachtiginstrumentis.Dataisdus
inderdaadkey…
Voordelenvaneengoede database
Voordelenvaneengoededatabase iseigenlijkwel simpeluitte leggenviaeenmetafoor.Alsje
marketing(automation) afdelingmetalle email, nurture programma’senbuyingjourney’sde motor
is,dan isde database de benzine die nodigisomsnelheidte kunnenmaken enomvoortgangte
boeken.
Alsje steedseenexterne partij vraagtomhulp(eentaxi dus) kostditoptermijnveel geld.Bovendien
wil je zelf bepalenwaarje heengaatenwelke route je neemt.Je wiltzelf inde drivers’seatzitten
toch?
Conclusie:eengoede database draagtbij aan efficiëntere mail-ennurture campagnesendatlevert
meerawareness,leadgeneration opbinnende doelgroep.Daarnaastnemende costsperleadaf als
er minder(hierstaatminderennietniet!) gebruikwordtgemaaktvandure marketingeffortsdie veel
geldkostenzoalscontentsyndicationenexterne events.
Meer leads voorsalesenmindermarketingkosten - ditbegintergensopte lijken;-)

More Related Content

Viewers also liked

The Watershed Protection & Flood Prevention Act
The Watershed Protection & Flood Prevention ActThe Watershed Protection & Flood Prevention Act
The Watershed Protection & Flood Prevention ActMariah Harrod
 
3rd Year Formula Student Frame Project Report
3rd Year Formula Student Frame Project Report3rd Year Formula Student Frame Project Report
3rd Year Formula Student Frame Project ReportJessica Byrne
 
Detailed Information on Distance Learning Effectiveness Manager and Title III...
Detailed Information on Distance Learning Effectiveness Manager and Title III...Detailed Information on Distance Learning Effectiveness Manager and Title III...
Detailed Information on Distance Learning Effectiveness Manager and Title III...Jeff Mills
 
RiskOff - Consultores Empresariales
RiskOff - Consultores EmpresarialesRiskOff - Consultores Empresariales
RiskOff - Consultores EmpresarialesGustavo Majerowicz
 
Microservices forscale
Microservices forscaleMicroservices forscale
Microservices forscaleDeepak Singhvi
 
Amando todo cambia capitulo 7 13 La Vida: Compromiso Propio
Amando todo cambia capitulo 7 13 La Vida: Compromiso PropioAmando todo cambia capitulo 7 13 La Vida: Compromiso Propio
Amando todo cambia capitulo 7 13 La Vida: Compromiso PropioELCIRA SOSA MEDINA
 
Institutions research powerpoint 2
Institutions research powerpoint 2Institutions research powerpoint 2
Institutions research powerpoint 2KenzaHardy1
 
複数時点の単語出現頻度を 扱う時系列データモデリング
複数時点の単語出現頻度を 扱う時系列データモデリング複数時点の単語出現頻度を 扱う時系列データモデリング
複数時点の単語出現頻度を 扱う時系列データモデリング奈良先端大 情報科学研究科
 

Viewers also liked (13)

The Watershed Protection & Flood Prevention Act
The Watershed Protection & Flood Prevention ActThe Watershed Protection & Flood Prevention Act
The Watershed Protection & Flood Prevention Act
 
Estatuto Sincongel
Estatuto SincongelEstatuto Sincongel
Estatuto Sincongel
 
3rd Year Formula Student Frame Project Report
3rd Year Formula Student Frame Project Report3rd Year Formula Student Frame Project Report
3rd Year Formula Student Frame Project Report
 
Detailed Information on Distance Learning Effectiveness Manager and Title III...
Detailed Information on Distance Learning Effectiveness Manager and Title III...Detailed Information on Distance Learning Effectiveness Manager and Title III...
Detailed Information on Distance Learning Effectiveness Manager and Title III...
 
Tema 2 paradigmas
Tema 2 paradigmasTema 2 paradigmas
Tema 2 paradigmas
 
RiskOff - Consultores Empresariales
RiskOff - Consultores EmpresarialesRiskOff - Consultores Empresariales
RiskOff - Consultores Empresariales
 
Microservices forscale
Microservices forscaleMicroservices forscale
Microservices forscale
 
Jawwad final cv
Jawwad final cvJawwad final cv
Jawwad final cv
 
Amando todo cambia capitulo 7 13 La Vida: Compromiso Propio
Amando todo cambia capitulo 7 13 La Vida: Compromiso PropioAmando todo cambia capitulo 7 13 La Vida: Compromiso Propio
Amando todo cambia capitulo 7 13 La Vida: Compromiso Propio
 
Institutions research powerpoint 2
Institutions research powerpoint 2Institutions research powerpoint 2
Institutions research powerpoint 2
 
Resume
ResumeResume
Resume
 
Cotalogo festivo
Cotalogo festivoCotalogo festivo
Cotalogo festivo
 
複数時点の単語出現頻度を 扱う時系列データモデリング
複数時点の単語出現頻度を 扱う時系列データモデリング複数時点の単語出現頻度を 扱う時系列データモデリング
複数時点の単語出現頻度を 扱う時系列データモデリング
 

Similar to Een goede interne database is de basis voor succesvolle lead generatie

Graydon handboek Data Driven Marketing voor B2B marketeers
Graydon handboek Data Driven Marketing voor B2B marketeersGraydon handboek Data Driven Marketing voor B2B marketeers
Graydon handboek Data Driven Marketing voor B2B marketeersNiels de Jager
 
GraydonNL_Data-Driven-Marketing-Voor-B2B-Marketeers
GraydonNL_Data-Driven-Marketing-Voor-B2B-MarketeersGraydonNL_Data-Driven-Marketing-Voor-B2B-Marketeers
GraydonNL_Data-Driven-Marketing-Voor-B2B-MarketeersSicco Hempenius
 
LinkedIn Employer Brand Handboek - in vijf stappen naar een sterk werkgeversmerk
LinkedIn Employer Brand Handboek - in vijf stappen naar een sterk werkgeversmerkLinkedIn Employer Brand Handboek - in vijf stappen naar een sterk werkgeversmerk
LinkedIn Employer Brand Handboek - in vijf stappen naar een sterk werkgeversmerkMarlene De Koning
 
Linkedin employer-brand-handboek-nl-nl
Linkedin employer-brand-handboek-nl-nlLinkedin employer-brand-handboek-nl-nl
Linkedin employer-brand-handboek-nl-nlRebecca Bouhuijs
 
Marketing Intelligence voor Managers – Customer Data voor MKB
 Marketing Intelligence voor Managers – Customer Data voor MKB Marketing Intelligence voor Managers – Customer Data voor MKB
Marketing Intelligence voor Managers – Customer Data voor MKBFourPoints Business Intelligence
 
Marketing Intelligence voor Managers – Big Data voor MKB (2)
Marketing Intelligence voor Managers – Big Data voor MKB (2)Marketing Intelligence voor Managers – Big Data voor MKB (2)
Marketing Intelligence voor Managers – Big Data voor MKB (2)FourPoints Business Intelligence
 
Marketing intelligence voor managers – big data voor mkb
Marketing intelligence voor managers – big data voor mkbMarketing intelligence voor managers – big data voor mkb
Marketing intelligence voor managers – big data voor mkbFourPoints Business Intelligence
 
Succesfactoren digitale strategie 2018 - Rachel van Staalduinen
Succesfactoren digitale strategie 2018 - Rachel van StaalduinenSuccesfactoren digitale strategie 2018 - Rachel van Staalduinen
Succesfactoren digitale strategie 2018 - Rachel van StaalduinenOrangeValley
 
DATA-collectief Whitepaper
DATA-collectief WhitepaperDATA-collectief Whitepaper
DATA-collectief WhitepaperChyara_vh
 
De 8 BI-groeisignalen voor managers - Situatie 5: Het geborgd afdeling data w...
De 8 BI-groeisignalen voor managers - Situatie 5: Het geborgd afdeling data w...De 8 BI-groeisignalen voor managers - Situatie 5: Het geborgd afdeling data w...
De 8 BI-groeisignalen voor managers - Situatie 5: Het geborgd afdeling data w...FourPoints Business Intelligence
 
Whitepaper DATA-collectief
Whitepaper DATA-collectiefWhitepaper DATA-collectief
Whitepaper DATA-collectieftlansen
 
Marketing intelligence voor managers – de marketing data scientist
Marketing intelligence voor managers – de marketing data scientistMarketing intelligence voor managers – de marketing data scientist
Marketing intelligence voor managers – de marketing data scientistFourPoints Business Intelligence
 
Marcom2014 masterclass B2B, digitale en tòch persoonlijke B2B marketing & sal...
Marcom2014 masterclass B2B, digitale en tòch persoonlijke B2B marketing & sal...Marcom2014 masterclass B2B, digitale en tòch persoonlijke B2B marketing & sal...
Marcom2014 masterclass B2B, digitale en tòch persoonlijke B2B marketing & sal...dutchmarq
 
MARCOM2014, masterclass | digitale en tòch persoonlijke B2B marketing & sales...
MARCOM2014, masterclass | digitale en tòch persoonlijke B2B marketing & sales...MARCOM2014, masterclass | digitale en tòch persoonlijke B2B marketing & sales...
MARCOM2014, masterclass | digitale en tòch persoonlijke B2B marketing & sales...Paul Hassels Mönning
 
Digitale één-op-één communicatie
Digitale één-op-één communicatieDigitale één-op-één communicatie
Digitale één-op-één communicatieCopernica BV
 
marketing intelligence voor managers – wat is big data? en moeten we er inmid...
marketing intelligence voor managers – wat is big data? en moeten we er inmid...marketing intelligence voor managers – wat is big data? en moeten we er inmid...
marketing intelligence voor managers – wat is big data? en moeten we er inmid...FourPoints Business Intelligence
 
Het verschil tussen B2B en B2C in SEO - SEOBenelux Meetup Amsterdam
Het verschil tussen B2B en B2C in SEO - SEOBenelux Meetup AmsterdamHet verschil tussen B2B en B2C in SEO - SEOBenelux Meetup Amsterdam
Het verschil tussen B2B en B2C in SEO - SEOBenelux Meetup AmsterdamSteven Van Duyse
 
Marketing Recruitment - Hoe draagt marketing bij aan recruitment
Marketing Recruitment - Hoe draagt marketing bij aan recruitmentMarketing Recruitment - Hoe draagt marketing bij aan recruitment
Marketing Recruitment - Hoe draagt marketing bij aan recruitmentAmbachtelijke Marketing
 

Similar to Een goede interne database is de basis voor succesvolle lead generatie (20)

Graydon handboek Data Driven Marketing voor B2B marketeers
Graydon handboek Data Driven Marketing voor B2B marketeersGraydon handboek Data Driven Marketing voor B2B marketeers
Graydon handboek Data Driven Marketing voor B2B marketeers
 
GraydonNL_Data-Driven-Marketing-Voor-B2B-Marketeers
GraydonNL_Data-Driven-Marketing-Voor-B2B-MarketeersGraydonNL_Data-Driven-Marketing-Voor-B2B-Marketeers
GraydonNL_Data-Driven-Marketing-Voor-B2B-Marketeers
 
LinkedIn Employer Brand Handboek - in vijf stappen naar een sterk werkgeversmerk
LinkedIn Employer Brand Handboek - in vijf stappen naar een sterk werkgeversmerkLinkedIn Employer Brand Handboek - in vijf stappen naar een sterk werkgeversmerk
LinkedIn Employer Brand Handboek - in vijf stappen naar een sterk werkgeversmerk
 
Linkedin employer-brand-handboek-nl-nl
Linkedin employer-brand-handboek-nl-nlLinkedin employer-brand-handboek-nl-nl
Linkedin employer-brand-handboek-nl-nl
 
Marketing Intelligence voor Managers – Customer Data voor MKB
 Marketing Intelligence voor Managers – Customer Data voor MKB Marketing Intelligence voor Managers – Customer Data voor MKB
Marketing Intelligence voor Managers – Customer Data voor MKB
 
Marketing Intelligence voor Managers – Big Data voor MKB (2)
Marketing Intelligence voor Managers – Big Data voor MKB (2)Marketing Intelligence voor Managers – Big Data voor MKB (2)
Marketing Intelligence voor Managers – Big Data voor MKB (2)
 
Marketing intelligence voor managers – big data voor mkb
Marketing intelligence voor managers – big data voor mkbMarketing intelligence voor managers – big data voor mkb
Marketing intelligence voor managers – big data voor mkb
 
Succesfactoren digitale strategie 2018 - Rachel van Staalduinen
Succesfactoren digitale strategie 2018 - Rachel van StaalduinenSuccesfactoren digitale strategie 2018 - Rachel van Staalduinen
Succesfactoren digitale strategie 2018 - Rachel van Staalduinen
 
DATA-collectief Whitepaper
DATA-collectief WhitepaperDATA-collectief Whitepaper
DATA-collectief Whitepaper
 
De 8 BI-groeisignalen voor managers - Situatie 5: Het geborgd afdeling data w...
De 8 BI-groeisignalen voor managers - Situatie 5: Het geborgd afdeling data w...De 8 BI-groeisignalen voor managers - Situatie 5: Het geborgd afdeling data w...
De 8 BI-groeisignalen voor managers - Situatie 5: Het geborgd afdeling data w...
 
Whitepaper DATA-collectief
Whitepaper DATA-collectiefWhitepaper DATA-collectief
Whitepaper DATA-collectief
 
Marketing intelligence voor managers – de marketing data scientist
Marketing intelligence voor managers – de marketing data scientistMarketing intelligence voor managers – de marketing data scientist
Marketing intelligence voor managers – de marketing data scientist
 
Marcom2014 masterclass B2B, digitale en tòch persoonlijke B2B marketing & sal...
Marcom2014 masterclass B2B, digitale en tòch persoonlijke B2B marketing & sal...Marcom2014 masterclass B2B, digitale en tòch persoonlijke B2B marketing & sal...
Marcom2014 masterclass B2B, digitale en tòch persoonlijke B2B marketing & sal...
 
MARCOM2014, masterclass | digitale en tòch persoonlijke B2B marketing & sales...
MARCOM2014, masterclass | digitale en tòch persoonlijke B2B marketing & sales...MARCOM2014, masterclass | digitale en tòch persoonlijke B2B marketing & sales...
MARCOM2014, masterclass | digitale en tòch persoonlijke B2B marketing & sales...
 
Digitale één-op-één communicatie
Digitale één-op-één communicatieDigitale één-op-één communicatie
Digitale één-op-één communicatie
 
marketing intelligence voor managers – wat is big data? en moeten we er inmid...
marketing intelligence voor managers – wat is big data? en moeten we er inmid...marketing intelligence voor managers – wat is big data? en moeten we er inmid...
marketing intelligence voor managers – wat is big data? en moeten we er inmid...
 
Haalbare CRM-acties
Haalbare CRM-actiesHaalbare CRM-acties
Haalbare CRM-acties
 
Het verschil tussen B2B en B2C in SEO - SEOBenelux Meetup Amsterdam
Het verschil tussen B2B en B2C in SEO - SEOBenelux Meetup AmsterdamHet verschil tussen B2B en B2C in SEO - SEOBenelux Meetup Amsterdam
Het verschil tussen B2B en B2C in SEO - SEOBenelux Meetup Amsterdam
 
Database Marketing
Database MarketingDatabase Marketing
Database Marketing
 
Marketing Recruitment - Hoe draagt marketing bij aan recruitment
Marketing Recruitment - Hoe draagt marketing bij aan recruitmentMarketing Recruitment - Hoe draagt marketing bij aan recruitment
Marketing Recruitment - Hoe draagt marketing bij aan recruitment
 

More from Ambachtelijke Marketing

Sirius Decision - adjusted Demand Waterfall for Polderdijk Marketing
Sirius Decision - adjusted Demand Waterfall for Polderdijk MarketingSirius Decision - adjusted Demand Waterfall for Polderdijk Marketing
Sirius Decision - adjusted Demand Waterfall for Polderdijk MarketingAmbachtelijke Marketing
 
Marketo - The Definitive Guide to Social Media Marketing
Marketo - The Definitive Guide to Social Media MarketingMarketo - The Definitive Guide to Social Media Marketing
Marketo - The Definitive Guide to Social Media MarketingAmbachtelijke Marketing
 
Customer Journey Maps and Buyer Personas
Customer Journey Maps and Buyer PersonasCustomer Journey Maps and Buyer Personas
Customer Journey Maps and Buyer PersonasAmbachtelijke Marketing
 
How to Sell Marketing Automation to Executives
How to Sell Marketing Automation to ExecutivesHow to Sell Marketing Automation to Executives
How to Sell Marketing Automation to ExecutivesAmbachtelijke Marketing
 
Marketing content - de brandstof voor de lead generation motor
Marketing content - de brandstof voor de lead generation motorMarketing content - de brandstof voor de lead generation motor
Marketing content - de brandstof voor de lead generation motorAmbachtelijke Marketing
 

More from Ambachtelijke Marketing (7)

Sirius Decision - adjusted Demand Waterfall for Polderdijk Marketing
Sirius Decision - adjusted Demand Waterfall for Polderdijk MarketingSirius Decision - adjusted Demand Waterfall for Polderdijk Marketing
Sirius Decision - adjusted Demand Waterfall for Polderdijk Marketing
 
Marketo - The Definitive Guide to Social Media Marketing
Marketo - The Definitive Guide to Social Media MarketingMarketo - The Definitive Guide to Social Media Marketing
Marketo - The Definitive Guide to Social Media Marketing
 
Customer Journey Maps and Buyer Personas
Customer Journey Maps and Buyer PersonasCustomer Journey Maps and Buyer Personas
Customer Journey Maps and Buyer Personas
 
How to Sell Marketing Automation to Executives
How to Sell Marketing Automation to ExecutivesHow to Sell Marketing Automation to Executives
How to Sell Marketing Automation to Executives
 
Salesforce - AI for CRM
Salesforce - AI for CRMSalesforce - AI for CRM
Salesforce - AI for CRM
 
Marketing content - de brandstof voor de lead generation motor
Marketing content - de brandstof voor de lead generation motorMarketing content - de brandstof voor de lead generation motor
Marketing content - de brandstof voor de lead generation motor
 
Marketing Automation and Your CRM
Marketing Automation and Your CRMMarketing Automation and Your CRM
Marketing Automation and Your CRM
 

Een goede interne database is de basis voor succesvolle lead generatie

 • 1. Een goede CRM database is de basis voor succesvolle leadgeneratie Sjongejongejonge,hadje niet eennogmeeropendeuralstitel kunnenbenoemen? Nee,kloptditis eenopendeur,maartoch hebben B2B marketingafdelingenditnogvaaknietgoedvoorelkaar. Sommige marketeersblijvenmaarstugone shot emailsversturenof zettennurture programma’sop enlatendie danlos ophun database.Eendatabase die enerzijdsvol zitmetoude dataenanderzijds ontbreekthetaaninzichtinde statusquo van de database enheeftmengeenidee hoe de markter daadwerkelijkeruitzieten waarergaten (gaps) inde contactdatabase zitten. Ik weethet,hetisniethetmeestsexyonderdeel vanmarketing.De meeste B2Bmarketing afdelingenbestedendataverrijkinguit(inhetbeste geval) of negerenditgedeeltelijk.Vooral in laatstgenoemde biedtditveel kansenomveel meerleadste genererenwaarje zelf controleover hebt. En meerleadsgenereren,datisopeensdanweerwel sexy! De status quo van de database Eendatabase voor eenB2B marketingafdelingbestaatinde meeste gevallenuitklanten,prospects eneventueel partner/channel data. Voorelke ondernemingishetvanbelangdatiedereeninde ondernemingweethoe de targetmarkt(en) eruitzieneninwelke mate de DecisionMakingUnits (DMU’s) bekendisbij de klanten/propectsdie je wiltbereiken.Alsje dithelderinbeeldhebt,weetje ookwat er ontbreektaandata enweetje dusde status quovan je database. Het isbelangrijkomte wetenwelke dataje wiltverzamelen,maarvoorhetgemakzouje kunnen aannemendatje op zijnminstde volgendedatazouwillenhebbeninje database om peremail contact te kunnenleggenvanuitmarketing: - AccountName - FirstName - Industry - Last Name - Revenue of Employees - Title and/orrole /or level - Regionof Country - Email Hoe meerdata je voorhanden hebtdeste beter(leespersoonlijker) je kunttargeten/segementeren uiteraard. Hoe zieteengoede database er dan uit? Teneerste moetje ervoorzorgendatde bedrijvendie je wiltbenaderenookdaadwerkelijkjuistinde database staan opgenomen.Hiergaathetvoor veel ondernemingen al misendatligtoverigensniet zozeeraande marketingafdelingvaneenbedrijf.Dit moetinsamenspraakmetSalesnatuurlijk, maar de vraag iswie hierverantwoordelijkvooris. Vanuitmijneigenperceptie zouikzeggen marketingmaardat hoeftnietperse altijdzote zijn.Belangrijkisdatde bedrijvenjuistinde CRM database staan meteensterke voorkeurdaterookeen hiërarchie inde database isvastgelegd.Je wiltnatuurlijknietdateenbedrijf, zoalsbijvoorbeeldeenbank,metallerleilokale vestigingener100 keerinstaan zonderdater een hiërarchie isgekoppeld.Hetontbrekenvanhiërarchie veroorzaakt wildgroei aaninformatie opverkeerdeplekkeninde database. Nietbevorderlijkvooreengoede efficiënte samenwerkingineenonderneming.
 • 2. Nukomt er eenbeetje reclame maarhiërarchie aanleggenkanperfectmetde datavan Dun& Bradstreet.Deze ondernemingwerktmetunieke nummeringperbedrijf(DUNS) enlegthiërarchieën vast opbasisvan de nummering – lokaal,regionaal enwereldwijd.Ergnuttigalsje op de grootste bedrijventerwereldjaagtmetje onderneming… Tentweede moetje eralsmarketingmanagervoorzorgendat de marketingafdelinginzichtelijk heeftwelkecontacteninde doelgroep(en)valleneninwelkemate deze aanwezigzijninde database,bij voorkeurmeteenvalideemailadres. Alsje dus weetwatje inje database hebtenwat je idealiterinde database wilthebben,dan kunje dusook gerichtwerkenaande gaps inde database. Bedrijvenwaarje dusontbrekende contactdata hebt,kunje dus metgerichte marketinginspanningenverrijken.Denkhierbij aancontent syndication(geef aanwelke bedrijvenje wiltdatde organisatie target),datalijsten,telemarketing, inside sales,events,social media,LinkedIn. Er zijnookdataverrijkingsintegratiesmogelijk inje CRMdatabase.Denkhierbij aandata.com, discover.org,hooversetc.Feitiswel datdeze metname vanuitde US opererenendatdata voorde restvan de wereldinmindere mate aanwezigis.Echter,alle beetjeshelpennatuurlijk. Overigens opt- inis nogwel eendingetje dathierinEurope meerspeeltdaninde US…. Database verrijking– hoe houje de database accuraat? Metenis weten.Zorgdusdat errapportageskomendie latenzienhoe de database eruitzietenin welke materprogressie isgemaakt.Doorde gaps te blijvenmeten,weetje dusaltijd welkedataer ontbreektenkunje opzoekgaan naar de mogelijkhedenomde gapste verminderen.De database accuraat houden iseencontinue proces.Erwerkennormaliterverschillende afdelingeninde CRM database.Iederindividuverrijktof vervuildde database inpotentiedusiedere dag. En ja, de database onderhoudenkostgeld,tijdenisniethetmeestgeliefde klusje vande marketing afdeling.Tochwintde datadriven marketingprofessional inpopulariteitomdatsteedsmeerwordt ingeziendateengoede databaseineigenbeheereenergkrachtiginstrumentis.Dataisdus inderdaadkey… Voordelenvaneengoede database Voordelenvaneengoededatabase iseigenlijkwel simpeluitte leggenviaeenmetafoor.Alsje marketing(automation) afdelingmetalle email, nurture programma’senbuyingjourney’sde motor is,dan isde database de benzine die nodigisomsnelheidte kunnenmaken enomvoortgangte boeken. Alsje steedseenexterne partij vraagtomhulp(eentaxi dus) kostditoptermijnveel geld.Bovendien wil je zelf bepalenwaarje heengaatenwelke route je neemt.Je wiltzelf inde drivers’seatzitten toch? Conclusie:eengoede database draagtbij aan efficiëntere mail-ennurture campagnesendatlevert meerawareness,leadgeneration opbinnende doelgroep.Daarnaastnemende costsperleadaf als er minder(hierstaatminderennietniet!) gebruikwordtgemaaktvandure marketingeffortsdie veel geldkostenzoalscontentsyndicationenexterne events.
 • 3. Meer leads voorsalesenmindermarketingkosten - ditbegintergensopte lijken;-)