Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
DEFINISI BAHASA
Wilhelm Von Humboldt seorang sarjana Jerman, mendefinisikan bahasa sebagai sintesis bunyiFerdinand de Saussure seorang s...
John B. Carol juga meninjau bahasa dari sudut linguistik yang merupakan sistem bunyi vokal berstruktur dan urutan-urutan ...
Keraf dalam Smarapradhipa (2005:1)o Bahasa sebagai alat komunikasi antara anggota masyarakat berupa simbol bunyi yang...
Owen dalam Stiawan (2006:1)• bahasa sebagai kode yang diterima secara sosial atau sistem konvensional untuk menyampa...
Tarigan (1989:4)obahasa adalah suatu sistem yang sistematis, untuk sistem generatif.obahasa adalah seperangkat lambang-la...
Santoso (1990:1)o Rangkaian bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia secara sedar.Mackey (1986:12)o Bahasa adalah...
Wibowo (2001:3)o sistem simbol bunyi yang bermakna dan berartikulasi (dihasilkan oleh alat ucap) yang bersifat arbit...
Syamsuddin (1986:2)o bahasa adalah alat yang dipakai untuk membentuk fikiran dan perasaan, keinginan dan perbuatan- p...
Pengabean (1981:5)o Sistem yang mengutarakan dan melaporkan apa yang terjadi pada sistem saraf.Soejono (1983:01)o Su...
Kamus Dewan Edisi Keempat (m/s 106)o Bahasa bermaksud sistem lambang bunyi suara yang dipakai sebagai alat perhubung...
Bahasa adalah penggunaan kode yang merupakan gabungan fonem sehingga membentuk kata dengan aturan sintaks untuk membentuk...
o satu sistem untuk mewakili benda, tindakan, gagasan dan keadaan.o satu peralatan yang digunakan untuk menyampaikan ...
o satu kode yang digunakan oleh pakar linguistik untuk membezakan antara bentuk dan makna.o satu ucapan yang menepati...
SIFATBAHASA
• bahasa adalah semua bunyi bahasa yang dihasilkan oleh alat-alat sebutan manusia seperti rongga mulut, hidung, paru-p...
• tiap-tiap bahasa mempunyai bentuk-bentuk tertentu seperti perkataan, frasa, klausa dan ayat• setiap pertuturan dalam ...
• bunyi-bunyi bahasa dihasilkan satu demi satu (satu lambang mewakili satu bunyi) oleh pergerakan alat-alat sebutan se...
• dengan penyingkiran masa dan tempat, manusia boleh menggunakan bahasanya untuk bercakap tentang sesuatu perkara atau...
Fungsi Bahasa• Penghubung – interaksi jelas, luas, tanpa sempadan• Pernyataan perasaan – ekspresi dan luahan• Pernyataan...
Penyerapan Bahasa• Penjajahan – contoh penjajahan Inggeris di Australia dan New Zwaland• Perpindahan atau Migrasi Penut...
• Penyebaran Agama – orang Arab yang datang ke Melaka menyebarkan Islam menerusi sistem kepercayaan dan budaya• Perkahw...
Aspek Bahasa• Fonologi ialah bidang yang mengkaji bunyi bahasa - fonem, ejaan• Morfologi ialah bidang yang mengkaji car...
• Sintaksis ialah bidang yang mengkaji binaan ayat - susunan kata, frasa dan klausa untuk dijadikan ayat
Ilmu Makna• Semantik ialah bidang yang mengkaji makna - makna sebenar• Pragmatik ialah komponen dalam semantik yang me...
Ilmu Bahasa• Sosiolinguistik ialah disiplin ilmu yang mengkaji bahasa sebagai yang digunakan dalam masyarakat• Psikolin...
Perancangan   Bahasa• Perancangan bahasa bermaksud usaha-usaha yang dijalankan untuk memupuk bahasa ke arah taraf ya...
• Proses perancangan bahasa menerusi tiga peringkat, iaitu dasar (susun strategi dan adakan kegiatan perancangan bahas...
• DASAR – kumpul data dan susun strategi untuk melancarkan kegiatan perancangan bahasa• PELAKSANAAN – pengekodan dan pe...
Waj 3104  Definisi Bahasa
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Waj 3104 Definisi Bahasa

1,285 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Waj 3104 Definisi Bahasa

 1. 1. DEFINISI BAHASA
 2. 2. Wilhelm Von Humboldt seorang sarjana Jerman, mendefinisikan bahasa sebagai sintesis bunyiFerdinand de Saussure seorang sarjana linguistik Swiss pada awal abad ke- 20 menyatakan bahasa sebagai sistem isyaratCharles F. Hockett memperkatakan bahasa
 3. 3. John B. Carol juga meninjau bahasa dari sudut linguistik yang merupakan sistem bunyi vokal berstruktur dan urutan-urutan bunyiBloch dan Trager mendefinisikan bahasa sebagai satu lambang pertuturan yang arbitrari yang digunakan
 4. 4. Keraf dalam Smarapradhipa (2005:1)o Bahasa sebagai alat komunikasi antara anggota masyarakat berupa simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia.o Bahasa adalah sistem komunikasi yang
 5. 5. Owen dalam Stiawan (2006:1)• bahasa sebagai kode yang diterima secara sosial atau sistem konvensional untuk menyampaikan konsep melalui kegunaan simbol-simbol yang dikehendaki dan
 6. 6. Tarigan (1989:4)obahasa adalah suatu sistem yang sistematis, untuk sistem generatif.obahasa adalah seperangkat lambang-lambang
 7. 7. Santoso (1990:1)o Rangkaian bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia secara sedar.Mackey (1986:12)o Bahasa adalah suatu bentuk dan bukan suatu keadaan atau sesuatu
 8. 8. Wibowo (2001:3)o sistem simbol bunyi yang bermakna dan berartikulasi (dihasilkan oleh alat ucap) yang bersifat arbitrari dan konvensional, dipakai sebagai alat berkomunikasi oleh
 9. 9. Syamsuddin (1986:2)o bahasa adalah alat yang dipakai untuk membentuk fikiran dan perasaan, keinginan dan perbuatan- perbuatan, alat yang dipakai untuk mempengaruhi dan dipengaruhi.o tanda yang jelas dari kepribadian yang baik
 10. 10. Pengabean (1981:5)o Sistem yang mengutarakan dan melaporkan apa yang terjadi pada sistem saraf.Soejono (1983:01)o Suatu sarana perhubungan rohani
 11. 11. Kamus Dewan Edisi Keempat (m/s 106)o Bahasa bermaksud sistem lambang bunyi suara yang dipakai sebagai alat perhubungan dalam lingkungan satu kelompok manusia (seorang individu dengan individu lain)
 12. 12. Bahasa adalah penggunaan kode yang merupakan gabungan fonem sehingga membentuk kata dengan aturan sintaks untuk membentuk kalimat yang memiliki erti.Bahasa memiliki berbagai
 13. 13. o satu sistem untuk mewakili benda, tindakan, gagasan dan keadaan.o satu peralatan yang digunakan untuk menyampaikan konsep sebenar mereka ke dalam fikiran orang
 14. 14. o satu kode yang digunakan oleh pakar linguistik untuk membezakan antara bentuk dan makna.o satu ucapan yang menepati tatabahasa yang telah ditetapkan (contoh :- Perkataan, kalimat, dan lain lain.)o satu sistem uturan yang
 15. 15. SIFATBAHASA
 16. 16. • bahasa adalah semua bunyi bahasa yang dihasilkan oleh alat-alat sebutan manusia seperti rongga mulut, hidung, paru-paru dan artikulasi-artikulasi lain• setiap bahasa mempunyai susunan tertentu, sama ada dalam bentuk bunyi-bunyi
 17. 17. • tiap-tiap bahasa mempunyai bentuk-bentuk tertentu seperti perkataan, frasa, klausa dan ayat• setiap pertuturan dalam bahasa mempunyai makna bagi penutur dan pendengar• bahasa berubah dan berkembang selagi
 18. 18. • bunyi-bunyi bahasa dihasilkan satu demi satu (satu lambang mewakili satu bunyi) oleh pergerakan alat-alat sebutan secara linear• bahasa adalah kreatif, iaitu sebagai contoh dalam bahasa Melayu terdapat 28
 19. 19. • dengan penyingkiran masa dan tempat, manusia boleh menggunakan bahasanya untuk bercakap tentang sesuatu perkara atau peristiwa yang berlaku pada masa yang sama, sebelum atau selepasnya• wujud dua pola dalam bahasa, iaitu sebagai contoh dalam bahasa Melayu ada vokal dan konsonan
 20. 20. Fungsi Bahasa• Penghubung – interaksi jelas, luas, tanpa sempadan• Pernyataan perasaan – ekspresi dan luahan• Pernyataan fikiran –
 21. 21. Penyerapan Bahasa• Penjajahan – contoh penjajahan Inggeris di Australia dan New Zwaland• Perpindahan atau Migrasi Penutur – contoh ialah mencari pekerjaan (ada peluang) dan peperangan
 22. 22. • Penyebaran Agama – orang Arab yang datang ke Melaka menyebarkan Islam menerusi sistem kepercayaan dan budaya• Perkahwinan – pekerja asing berkahwin dengan wanita tempatan• Perkembangan ICT – globalisasi atau dunia tanpa sempadan
 23. 23. Aspek Bahasa• Fonologi ialah bidang yang mengkaji bunyi bahasa - fonem, ejaan• Morfologi ialah bidang yang mengkaji cara-cara pembinaan perkataan - morfem bebas seperti rumah adalah terkecil atau
 24. 24. • Sintaksis ialah bidang yang mengkaji binaan ayat - susunan kata, frasa dan klausa untuk dijadikan ayat
 25. 25. Ilmu Makna• Semantik ialah bidang yang mengkaji makna - makna sebenar• Pragmatik ialah komponen dalam semantik yang mengkaji makna secara
 26. 26. Ilmu Bahasa• Sosiolinguistik ialah disiplin ilmu yang mengkaji bahasa sebagai yang digunakan dalam masyarakat• Psikolinguistik ialah disiplin ilmu yang mengkaji aspek- aspek yang berkaitan dengan bahasa, tingkah laku bahasa
 27. 27. Perancangan Bahasa• Perancangan bahasa bermaksud usaha-usaha yang dijalankan untuk memupuk bahasa ke arah taraf yang lebih maju.• Badan perancang bahasa ialah DBP (1956).
 28. 28. • Proses perancangan bahasa menerusi tiga peringkat, iaitu dasar (susun strategi dan adakan kegiatan perancangan bahasa), pelaksanaan dan penilaian.
 29. 29. • DASAR – kumpul data dan susun strategi untuk melancarkan kegiatan perancangan bahasa• PELAKSANAAN – pengekodan dan pemupukan• PENILAIAN – tinjau kembali kesan aktiviti perancangan untuk perancangan seterusnya

×