Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Webbnärvaro Sociala Webben Handelskammaren

1,119 views

Published on

Inspirationslunch i Uppsala: Utveckla din kundkontakt med ökad webbnärvaro

Kan webbnärvaron vara ett verktyg för ditt företag att nå befintliga och nya kunder på den sociala webben?

Under förra året började begrepp som nya medier och sociala webben användas och under detta år kommer verktyg och metoder att fortsätta utvecklas för verksamhetsutveckling.

Handelskammaren i Uppsala län bjuder in till lunchmöte med fokus på hur svenska företag kan öka sin webbnärvaro för att bygga förtroende hos kunder och skapa lönsamma affärer.
Kom och inspireras av Jakob Hammarbäck, Pitaya Organisationsutveckling, som presenterar en arbetsmodell för ökad webbnärvaro. Med hjälp av enkla och kraftfulla verktyg kan den befintliga omvärldsanalysen kompletteras. Nya plattformar för intern och extern kommunikation ger företag möjlighet att stärka varumärket, driva på produktutvecklingen och öka engagemanget hos kunderna. Förmågan att hantera kundservice och kundrelationer blir det som får kunden att välja ditt företag.


Varmt välkomna!

Published in: Business, Technology
 • Be the first to comment

Webbnärvaro Sociala Webben Handelskammaren

 1. 1. Sociala webben, webbnärvaro Utan spaning ingen aning 2010-03-18 Jakob Hammarbäck
 2. 2. Dagens agenda iSandwich Om Webbnärvaro Om Webbens utveckling och Flöde Närvarotrappan Case
 3. 3. iSandwich • Budget 296:- • Syfte: Undersöka mekanismerna i sociala webben. • Avgränsning: Alla skall kunna göra det • Mål: Antal tittare, global spridning, större tekniktidningar • Effekt: Kommentarer, parodier
 4. 4. spansk
 5. 5. Definition webbnärvaro Webbnärvaro innefattar förmågan att • vara där målgruppen finns • interagera med andra • bli omtalad • skapa förtroende • skapa nätverk
 6. 6. Sociala människor vill Boktips: Den generösa människan, Tor Nörretranders
 7. 7. Sociala webben ger användaren Makt över tiden Makt över verktygen Makt över informationen Makt över opinionen Credits to Martin Deinoff, Creuna
 8. 8. What´s in it for me? E = v ( n * c) effekt = värde * ( besökare * konvertering ) öka intäkter: produktutveckling, positionering minska kostnader: kundservice, kundvård stärka varumärke
 9. 9. Producent - Consument Richard Gatarski 1997 P P P P C C C C C C C C Boktips: Nätokraterna av Alexander Bard/ Johan Strömqvist
 10. 10. Producent - Consument Richard Gatarski 1997 P P P P C C C C C C C C mensvärk skidåkning laga maskin köttfärs elavtal bygga lego kurragömma
 11. 11. Webbens utveckling
 12. 12. Kort historik • 1995 Statiska hemsidor. • 1999 Gemensamma portaler för informationssökning. • 2000 Verksamhetsstödjande informationshantering, CMS. • 2004 Automatiska flöden, RSS-kanaler,YouTube, • 2008 Öppna licenser, Creative Commons, Facebook, iPhone • 2009 Sociala webben, Twitter, Obama • 201x Aggregerat, personaliserat, i handflatan = webbens död
 13. 13. Exempel på webb nära användaren
 14. 14. Flöde
 15. 15. Allt vi gör i digitalt kan registreras • När vi skriver om ett speciellt ämne • När vi deltar på ett visst evenemang • När vi passerar vägtullar, eller åker buss • Vilken musik vi lyssnar på • Detta skapar en ”livsström” - ditt personliga flöde
 16. 16. Närvarotrappan –En arbetsmodell för att skapa webbnärvaro Påverka Bidra Delta Lyssna
 17. 17. Att lyssna • Att vara lyhörd och förstå sina målgrupper • Personer (kollegor, politiker, kunder) • Produkter (våra, konkurrenternas, liknande) • Sajter (pressklipp, sociala bokmärken) • Ämnen (bloggar, ämnessajter, livsstil) • Det du inte visste var viktigt (taggar, metadata, kategorier, sökningar)
 18. 18. Vad vill vi lyssna på Akustik Aktör Anders Lie Bilprovningen Buller Aktörsmått Anette Rehnberg Handikappombudsman Cykel Alm Christer Ljungberg Mhf Etappmål Db(a) Claes Tingvall Naturvårdsverket Föreläsningar Fystegsprincipen Jonas Lång Ntf Hållbara resor Hin Metteo Rizzi Ntf i olika kommuner Hållbara transporter Indikator Åsa Ersson Polisen Kollektivtrafik Individanpassad QIII Målstyrning utbildning Rikspolisstyrelsen Olycksutredningar Kvalitativa metoder Sveriges kommuner och Oskyddade trafikanter Kvantitativa metoder landsting Risk- och sårbarhet Olycksstudier Sveriges åkeriföretag Tillgänglighet Resvaneundersökning Trafiktekniska Trafikantbeteende Riskanalys föreningen Trafiksäkerhet Skoff Transportstyrelsen Trafiksäkerhetsrevision Säkra fordon Trivector Ungdomar i trafiken Säkra förare Vägverket Äldre Säkra vägar Trafikpsykologi Webbportal
 19. 19. Google-Reader för RSS
 20. 20. Verktyg för att lyssna • Google Alerts • Google News • Bloggsök (bloggz, knuff, Google, twingly) • Taggbevakning (Flickr, del.icio.us)
 21. 21. Google Alerts • Automatisk uppdatering när Google hittar det du vill söka efter
 22. 22. Google News • Automatisk prenumeration av nyheter du vill läsa
 23. 23. http://twitter.com/SJ_AB Då var han @henrik_pejer Underligt. felinformerad. Vi har Anteckna gärna ner de meddelat ansvarig för tågnummer du reser på + vagn SJ Kundtjänst. där felet "märks". Man kan hata iställda tåg och förseningar. Men @sj_ab kan man bara älska ju
 24. 24. trending topics search.twitter.com • #iranelection • #pasparet • #piratebay • #haiti • #fredagsöl
 25. 25. Att delta Att vara aktiv och interagera med sin målgrupp • Mikrofeedback, Emo-Vote Diskussionsforum och nätverk • Share-this • Artikelkommentarer • Wikipedia
 26. 26. Att delta – frågor till vår verksamhet • Kan vi avsätta och bemanna resurser? • Vilka diskussioner skall vi delta i? • När kan jag uttala mig som anställd eller som privatperson? • Vad står vi för? Vilka argument skall vi lyfta fram? Vad vill vi säga? • Hur kan vi öppna upp för besökare på vår webbplats?
 27. 27. Att Bidra • På nätet kostar inte kopiering och distribution någonting (hellre många tittare än få betalande) • Att få en stor spridning är ett värde i sig • Ofta lönsamt att bjuda på innehåll • Ge utrymme för andra att själva Lyssna, Delta, Bidra • Öppna upp produktionen och skapa transparens
 28. 28. Bidra • Creative Commons, en licensform för upphovsrätt som gör det möjligt att sprida material. • Du får återanvända, förändra, göra om, översätta, distribuera. • Olika licenser för privat och kommersiellt bruk. • Exempel: Uppsala kommuns trafikfilm finns på video, men inte på YouTube
 29. 29. Vad kan vi bidra med? • Bilder • Filmer • Statistik • Topplistor • Presentationer • Kartor • 3D-modeller av våra produkter
 30. 30. Bidra –frågor till vår verksamhet • Vad efterfrågas av våra kunder? • Vad efterfrågas av våra besökare på webben? • Vilken nytta ska det skapa? • Kan vi nämna något projekt där vi ser behov av webbnärvaro? • Hur påverkar Creative Commons vår verksamhet? • Vilka delar i organisationen påverkas mest? • Behövs en policy?
 31. 31. Påverka Return on Investment Return on Engagement
 32. 32. Whuffie • Begreppet myntades av Cory Doctorow i science-fiction romanen ”Down and Out in the magic Kingdom” • Whuffie det sammanlagda förtroende du fått av andra (socialt kapital) • Att höja sin whuffie är viktigare än att tjäna mer pengar • En relativt oerfaren person som gör något revolutionerande, får kraftigt ökad whuffie
 33. 33. Att skapa whuffie Utgår från följande antaganden •Lättare att kanalisera engagemang •Svårt att värva långsiktigt engagemang •Lättare att aktivera snabbt s.k. ”Flash Crowd” •Svårt att skapa överblick •Lätt att värva online-supportrar •Svårt att filtrera det som är relevant, bättre att lita på dem som andra litar på
 34. 34. Att skapa whuffie • Facebook-grupper • Viral marknadsföring • User Generated Content • Bli en del av en infrastruktur (Hemnet, PirateBay)
 35. 35. Företagets whuffie • Vad hittar man när man googlar företaget? • Vad hittar man när man googlar våra ämnesord, produkter, projekt? • Vilka spår ger medarbetarna på nätet? • Vad står det på Wikipedia om våra ämnen? • Om en kund vill bli kompis på Facebook, vad gör vi då? • Är det lätt att återanvända vårt material?
 36. 36. Case2: ABS-bromsar för motorcyklar
 37. 37. Kan vi skapa affär? • Hur tipsar vi internt? • Hur tipsar vi våra kunder? Befintliga och tidigare kunder? • Kan detta leda till merförsäljning i befintliga projekt?
 38. 38. Vad hände? • Ett antal artiklar i rikspress och lokaltidningar • Branschtidningar • I diskussioner på Tylösandsseminariet Men även på webbens sociala utmarker • Community hojen.nu renderade nyheten 1465 inlägg i diskussionen • Webbtidningen bike.nu 30 kommentarer • En bloggpost på försäkringsbloggen.se
 39. 39. Lärdomar • Inventera webben på strategiska tidningar, bloggare, åsiktsmaskiner • Gör en publiceringsplan för projektet • Var delaktig i de diskussioner som uppstår • Länka in till vår rapport, på vår hemsida • Gör en film som förklarar rapporten
 40. 40. • En tankemodell för att skapa webbnärvaro Påverka Bidra Delta Lyssna • Den som förstår webbens mekanismer kan påverka andra billigt och effektivt
 41. 41. Det finns bara en Jakob Hammarbäck

×