Advertisement
Curriculum Vitae J J Stoks April 2023.docx
Curriculum Vitae J J Stoks April 2023.docx
Curriculum Vitae J J Stoks April 2023.docx
Upcoming SlideShare
Curriculum vitae j j stoks februari 2016 defCurriculum vitae j j stoks februari 2016 def
Loading in ... 3
1 of 3
Advertisement

More Related Content

Similar to Curriculum Vitae J J Stoks April 2023.docx(20)

Advertisement

Curriculum Vitae J J Stoks April 2023.docx

 1. 1 Curriculum Vitae april 2023 Naam : Jacques Stoks Adres : Boshovenstraat 37, 6845 KN Arnhem Geboren : Oosterbeek, 16-8-1950 Telefoon privé : 026-3818215 Telefoon mobiel : 06-14271886 E-mail adres : jacquesstoks@live.nl Huidige activiteiten 2022- Heden : Lid Raad van Toezicht Zorgbelang inclusief. Deze regionale organisatie ondersteunt opdrachtgevers op het gebied van de gezondheidszorg, de langdurige zorg, de Wmo, de GGZ, de jeugdhulp en participatiewet en op het gebied van leefbaarheid. Daarnaast wordt onafhankelijke cliëntondersteuning gegeven via Adviespunt zorgbelang. Portefeuille lid van de financiële auditcommissie 2014-2022 : Lid Patiëntenadviesraad Radboudumc Nijmegen. De Patiëntenadviesraad Radboudumc vertegenwoordigt het patiëntenperspectief in de zorg op het niveau van de Raad van Bestuur. Portefeuille ketenzorg en duurzame netwerken en de Portefeuille Kwaliteit en Veiligheid 2015-2022 : Lid Bestuur Stichting Leergeld Arnhem. De lokale stichting Leergeld, verleent steun aan schoolgaande kinderen die ten gevolge van armoede onvoldoende kunnen deelnemen aan schoolse en buitenschoolse activiteiten. Portefeuille personeel en vrijwilligersbeleid Werkervaringen 01/10/2005-01/12/2015 : GGD Noord- en Oost Gelderland Functie: Regiomanager GGD Taken:  Integraal sturing geven aan het Gemeentelijk Gezondheid Team met een bezetting van ± 80 medewerkers verdeeld over de volgende productgroepen: Openbare Gezondheidszorg , Jeugdgezondheidszorg , Infectieziekten , Inspectie Kinderdagverblijven, Publieke Gezondheidszorg Asielzoekers en Sociaal Medische Advisering.  Adviseur wethouders overleg Sociaal domein Regio Achterhoek 01/06/2004-01/10/2005 : Stichting Passade, instelling voor zorg en welzijn. Functie: Manager Crisisopvang Arnhem Taken:  Integrale aansturing van de afdeling Crisisopvang Arnhem.  Ontwikkelen en opzet locatie zelfstandig wonen Parkstraat. 31/07/2001-30/05/2004 : Stichting Thuiszorg Breda.
 2. 2 Functie: Manager Jeugdgezondheidszorg Taken:  Integraal management afdeling ouder/ kind zorg en kraamzorg. 01/09/1995-16/04/2001 : ZorgGroep Oost-Gelderland. Functie: Senior Account Manager. Taken:  Strategische relatie ontwikkeling en relatiebeheer thuiszorg/ouderenzorg.  Projectdeelname en budgetonderhandelingen met verzekeraars, in- en extramurale organisaties, private organisaties, provincie en gemeenten. 01/05/1989-01/09/95 : Stichting voor Thuiszorg en Maatschappelijk werk Zutphen e.o. Functie: Hoofd Maatschappelijk werk. Taken:  Integraal management afdeling maatschappelijk werk.  Voorzitter hoofdenoverleg Maatschappelijk werk Gelderland 01/03/1980-01/05/1989 : Stichting Algemeen Maatschappelijk Werk Nijmegen. Functie: Coördinerend Maatschappelijk Werker. Coördinatie bureau Slachtofferhulp Nijmegen 14/04/1978-01/03/1980 : Stichting Algemeen Maatschappelijk Werk Utrecht. Functie: Maatschappelijk Werker. Voorzitter Ondernemingsraad Opleidingen/ Cursussen 1973-1977 : Sociale Academie Gelderland, richting Maatschappelijk werk. 1984-1986 : Hoger Voortgezet Soc. Pedagogisch Onderwijs te Nijmegen. 1987-1988 : S.T.O.A. Utrecht, post H.E.A.O. Management Non Profit Organisaties. 1991-1992 : Universiteit Utrecht, centrum voor beleid en management. Postacademische leergang: Modernisering ouderenbeleid in de regio. 1978-1982 : Kadertrainingen Groepswerk. 1990-2010 : Diverse cursussen en trainingen w.o. budgetfinanciering, onderhandelen en contracteren in de zorg, coachend leiderschap en management. 2007-2015 : Managementontwikkeling volgens de Birkman methode. 2015-2016 : Cursus Jeugdwet in het kader van bezwaar en beroep. 2023 : Leergang de nieuwe toezichthouder in zorg en welzijn 2023. (NVTZ) Bestuurlijke ervaringen en nevenfuncties 2008-2010 : Voorzitter Bestuur Samenwerkingsverband Basisonderwijs Achterhoek. 1980-2001 : Lid Bestuur Stichting Rijnstad Arnhem. 1994-1996 : Lid Bestuur Stichting Inloopcentrum Nijmegen.
 3. 3 2015-2018 : Lid commissie bezwaarschriften kamer Jeugd/WMO/AWBZ. 2015-2018 : Freelance adviseur Hogeschool Arnhem Nijmegen.
Advertisement