Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentatie overijsselse wabo div bijeenkomst 20100601

1,021 views

Published on

Presentatie Overijsselse WABO-DIV bijeenkomst bij de gemeente Deventer in samenwerking met Doxis op 1 juni 2010

Published in: Education, Travel
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentatie overijsselse wabo div bijeenkomst 20100601

 1. 1. Visie op Wabo: digitale samen- werking verandert de gebouwde omgeving “Rewriting the space” Jacques Duivenvoorden Voorzitter Klankbordgroep WABO-ICT Overijssel Overijsselse WABO-DIV bijeenkomst, gemeente Deventer, 1 juni 2010
 2. 2. Agenda Klankbordgroep WABO-ICT Overijssel Principes WABO-keten Impact op WABO-DIV Toekomstvisie “Best practice”-boekje scanafspraken Overijssel
 3. 3. Klankbordgroep WABO-ICT Overijssel Start: 17 juni 2008 Doel 1: uitdragen resultaten Voorbeeldproject WABO-ICT provincie Overijssel Doel 2: uitwisselen van kennis en ervaring Doel 3: evenwichtige inbreng van alle gemeenten, waterschappen en provincie Doel 4: rol spelen bij samenwerkingsafspraken op het gebied van WABO-ICT (incl. WABO-DIV) Uitgangspunt 1: praktijk is de beste leerschool Uitgangspunt 2: leren van elkaar
 4. 4. Overzicht bijeenkomsten (1) 17 juni 2008 provinciehuis (2) 11 september 2008 provinciehuis (3) 25 november 2008 gemeente Deventer (4) 5 februari 2009 gemeente Rijssen-Holten (5) 8 april 2009 waterschap Regge en Dinkel (6) 25 juni 2009 gemeente Zwolle (7) 24 september 2009 waterschap Groot Salland (8) 19 november 2009 provinciehuis (9) 28 januari 2010 provinciehuis (10) 1 april 2010 gemeente Enschede (11) 1 juli 2010 waterschap Reest en Wieden
 5. 5. Hoofdthema’s Zaakgericht werken WABO-DIV Aansluiten op het Omgevingsloket online Ketensamenwerking WABO-werkplek
 6. 6. Inloopspreekuur aansluiting op het Omgevingsloket online Samenwerking met het Ministerie van VROM Doel: zorgen dat alle overheden in Overijssel op tijd aangesloten zijn op het Omgevingsloket online (OLO) Middel: vragen beantwoorden over het aansluiten op het OLO Doelgroep: lokale beheerders van het OLO Data: 27 augustus 2009, 29 oktober 2009, 28 januari 2010 Resultaat: alle overheden in Overijssel als 1e provincie allemaal aangesloten op het OLO
 7. 7. Ketensimulatie Overijssel Samenwerking met Ministerie van VROM en ICTU (programma Renoir) Doel 1: oefenen met de ketensamenwerking middels het Omgevingsloket online Doel 2: verzamelen onderwerpen voor samenwerkingsafspraken Middel: organiseren van ketensimulaties Data: 16 maart, 30 maart en 13 april 2010 Resultaat deelname: 12 gemeenten, 4 waterschappen en de provincie Resultaat afspraken: prioriteit scanafspraken
 8. 8. Principes (digitale) WABO-keten Zaakgericht werken (aanvraag = zaak) Adviesaanvragen behandelen als subzaken Afstemming met ketenpartners via digitale ketenberichten en standaard-documenten Rollen en verantwoordelijkheden voor de afstemming met ketenpartners onderzoeken en vaststellen OLO is digitaal schakelpunt met de buitenwereld (aanvrager) Zaakmanagementsysteem is digitaal schakelpunt met de samenwerkende overheden
 9. 9. Impact ketensamenwerking op WABO-DIV DIV, ICT en vergunningverleners spreken verschillende taal (verstaan elkaar niet) Verschillende focus: documentgericht, applicatie- gericht (systeemgericht), proces- en inhoudgericht Samenwerking DIV, ICT en vergunningverleners noodzakelijk bij slimme digitalisering Gemeenschappelijke taal (begrippenkader) Gemeenschappelijke tools (architectuur, spelregels) Gemeenschappelijk oefenterrein (WABO) Gemeenschappelijk leerproces (ketensimulatie)
 10. 10. Open issues uit 2008 en 2010 OLO doorgeefluik voor documenten of (tijdelijk) vergunningdossier? Inrichtingseisen WABO-zaakdossier Berichtenverkeer standaardiseren Spelregels voor interoperabiliteit WABO-keten Beveiliging documenten in de OLO Uniformiteit WABO-ICT architectuur gehele overheid Wanneer is het OLO en de WABO-ICT goed genoeg?
 11. 11. Stellingen uit 2008 en 2010 Bouwstenen E-overheid (NUP) inpassen in VROM-planning invoering WABO (OLO) Spelregels WABO-architectuur moeten uniform worden vastgesteld De klant (aanvrager) vraagt regie van de overheid bij de invoering en uitvoering van de WABO (één overheid) VROM, IPO, VNG en UVW moeten de spelregels voor interoperabiliteit in de WABO-keten gezamenlijk gaan opstellen
 12. 12. “Best practice”-boekje scanafspraken Overijssel Gemeente Deventer heeft machtiging substitutie Provincie Overijssel heeft machtiging substitutie Scanafspraken uit beide handboeken samenvoegen Handreiking voor alle gemeenten en waterschappen in Overijssel Bijdrage aan voorbereiding machtiging substitutie Bijdrage aan inrichting volledig digitaal werken Inhoudelijke uitwerking: Digital Display + Doxis Gereed: 1 juli 2010 (digitale + papieren versie)
 13. 13. Vragen? jj.duivenvoorden@overijssel.nl Voorzitter Klankbordgroep WABO-ICT Overijssel

×