Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Proeven aan de Wabo. Verbinden en versnellen met het Omgevingsloket Workshop “Dag van de Wabo” 25 september 2008 (Den Haag...
Agenda <ul><li>Waarom een Voorbeeldproject WABO-ICT? </li></ul><ul><li>Voorbeeldproject Overijssel </li></ul><ul><li>- Aan...
Waarom een Voorbeeldproject WABO-ICT? <ul><li>Doel WABO : Administratieve lastenverlichting en vermindering regelgeving bi...
Aanpak Voorbeeldproject <ul><li>Samen leren : Enschede, Zwolle, Regge en Dinkel, Koninklijke Grolsch, Witteveen+Bos, provi...
Wat heeft het Voorbeeldproject Overijssel opgeleverd? <ul><li>Project Start Architectuur (PSA) -> op 17/12/2007 overhandig...
Leerpunten (1) <ul><li>Informatie delen -> resultaten verankeren bij ketenpartners VROM, IPO, VNG en UVW </li></ul><ul><li...
Leerpunten (2) <ul><li>Procesbeschrijving -> op welk niveau? (als vervolg praktijkproeven) </li></ul><ul><li>Gegevenswoord...
Conclusies en aanbevelingen <ul><li>LVO is een goed instrument, dat nog verder moet worden ontwikkeld </li></ul><ul><li>VR...
Impressie status LVO <ul><li>2007: Nieuwe maan </li></ul><ul><li>2008: Halve maan </li></ul><ul><li>2009: Volle maan </li>...
Actielijnen voor vervolg (1) <ul><li>Intern provincie Overijssel: Definitiestudie WABO-ICT -> voorbereiden WABO-ICT voor g...
Actielijnen voor vervolg (2) <ul><li>Bestuurlijke afspraken tussen VROM, IPO, VNG en UVW over LVO / WABO-ICT moeten aanges...
Open issues (discussiepunten) <ul><li>LVO doorgeefluik documenten of (tijdelijk) vergunningdossier </li></ul><ul><li>Inric...
Stellingen <ul><li>Gebruik bouwstenen E-overheid in de WABO-keten moet ingepast worden in VROM-planning invoering WABO </l...
Vragen? <ul><li>[email_address] </li></ul><ul><li>Projectleider Voorbeeldproject WABO-ICT provincie Overijssel </li></ul>
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Presentatie Dag Van De Wabo Voorbeeldproject Waboict 20080925

685 views

Published on

Presentatie tijdens de Dag van de WABO op 25 september 2008

Published in: Business, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentatie Dag Van De Wabo Voorbeeldproject Waboict 20080925

 1. 1. Proeven aan de Wabo. Verbinden en versnellen met het Omgevingsloket Workshop “Dag van de Wabo” 25 september 2008 (Den Haag, World Forum) Jacques Duivenvoorden Projectleider Provincie Overijssel
 2. 2. Agenda <ul><li>Waarom een Voorbeeldproject WABO-ICT? </li></ul><ul><li>Voorbeeldproject Overijssel </li></ul><ul><li>- Aanpak </li></ul><ul><li>- Leerpunten </li></ul><ul><li>- Conclusies en aanbevelingen </li></ul><ul><li>- Actielijnen voor vervolg </li></ul><ul><li>Open issues </li></ul><ul><li>Stellingen </li></ul>
 3. 3. Waarom een Voorbeeldproject WABO-ICT? <ul><li>Doel WABO : Administratieve lastenverlichting en vermindering regelgeving bij burgers en bedrijven </li></ul><ul><li>Middel : WABO-keten inrichten met digitaal loket (LVO) </li></ul><ul><li>ICT-context : </li></ul><ul><li>Omgevingsvergunning is gangmaker voor de e-overheid </li></ul><ul><li>E-overheid is randvoorwaardelijk voor het succesvol invoeren van de WABO </li></ul><ul><li>Toepassen bouwstenen E-overheid in de WABO-keten is kritische succesfactor voor de invoering van de WABO </li></ul><ul><li>Gaat dit werken?: testen -> testen -> testen -> testen </li></ul><ul><li>Focus Voorbeeldproject WABO-ICT : testen WABO-keten / testen bruikbaarheid LVO </li></ul>
 4. 4. Aanpak Voorbeeldproject <ul><li>Samen leren : Enschede, Zwolle, Regge en Dinkel, Koninklijke Grolsch, Witteveen+Bos, provincie Overijssel, Dimpact, Skopos Rendement-bouwers, Beeldtaal, VKA </li></ul><ul><li>Concrete produkten : Project Start Architectuur, ketenprocessen en keten-berichten, vergunningscenario’s, bedrijfs-casus, draaiboek, testrapport, eindrapport, WABO-film </li></ul><ul><li>Toepassen nieuwe INK-cyclus : inspireren -> mobiliseren -> waarderen -> reflecteren </li></ul><ul><li>Open houding : “Open mind, open heart, open will” (Theory U) -> openstaan voor de nieuwe realiteit van de WABO -> prototyping nieuwe WABO-praktijk </li></ul>
 5. 5. Wat heeft het Voorbeeldproject Overijssel opgeleverd? <ul><li>Project Start Architectuur (PSA) -> op 17/12/2007 overhandigd aan Ank Bijleveld (Stas BZK) tijdens werkbezoek Enschede </li></ul><ul><li>Draaiboek praktijkproeven -> april 2008 gereed; op website Overijssel en VROM Kennisplein Omgevingsvergunning (ca. 600 keer gedownload) </li></ul><ul><li>Eindrapport Voorbeeld-project WABO-ICT -> juli 2008 gereed -> GS Overijssel 19-08-’08 </li></ul><ul><li>WABO-film “Proeven aan de Wabo. Verbinden en versnellen met het Omgevingsloket” (www.overijssel.nl) </li></ul>
 6. 6. Leerpunten (1) <ul><li>Informatie delen -> resultaten verankeren bij ketenpartners VROM, IPO, VNG en UVW </li></ul><ul><li>Communicatie -> afstemmen alle ketenpartners </li></ul><ul><li>Architectuur -> zorgen voor verbreding naar alle ketenpartners </li></ul><ul><li>Standaardisatie (gebruik bouwstenen e-overheid) -> met ketenpartners formaliseren </li></ul><ul><li>Principes WABO-keten -> ketenpartners moeten GFO Zaken adopteren </li></ul>
 7. 7. Leerpunten (2) <ul><li>Procesbeschrijving -> op welk niveau? (als vervolg praktijkproeven) </li></ul><ul><li>Gegevenswoordenboek LVO -> afmaken en testen voor milieu-wetgeving </li></ul><ul><li>Betrokkenheid toezicht en handhaving -> bij inrichting WABO-keten moet VROM hier rekening mee houden </li></ul><ul><li>Digitale dossiers -> heeft tot nu toe onvoldoende aandacht gekregen; besluitvorming over spelregels organiseren tussen VROM, IPO, VNG en UVW </li></ul>
 8. 8. Conclusies en aanbevelingen <ul><li>LVO is een goed instrument, dat nog verder moet worden ontwikkeld </li></ul><ul><li>VROM moet de LVO-ontwikkeling en de WABO-keten strakker regisseren anders wordt 01-01-2010 ook niet gehaald </li></ul><ul><li>Nieuwe serie praktijkproeven nodig om eindoordeel te kunnen geven over de LVO </li></ul>
 9. 9. Impressie status LVO <ul><li>2007: Nieuwe maan </li></ul><ul><li>2008: Halve maan </li></ul><ul><li>2009: Volle maan </li></ul>
 10. 10. Actielijnen voor vervolg (1) <ul><li>Intern provincie Overijssel: Definitiestudie WABO-ICT -> voorbereiden WABO-ICT voor gebruik; start sept. 2008 </li></ul><ul><li>Delen resultaten Voorbeeldproject naar WABO-veld zowel bestuurlijk als inhoudelijk (Dag van de WABO, 25 september 2008) </li></ul><ul><li>Besluitvorming keuzemogelijkheden LVO met ketenpartners </li></ul><ul><li>Afspraken met VROM over vervolg praktijkproeven </li></ul>
 11. 11. Actielijnen voor vervolg (2) <ul><li>Bestuurlijke afspraken tussen VROM, IPO, VNG en UVW over LVO / WABO-ICT moeten aangescherpt worden -> gezamenlijk beoordelingskader LVO / WABO-ICT </li></ul><ul><li>Ketenpartners moeten bestuurlijke WABO-ICT Agenda opstellen als vertrekpunt voor deze bestuurlijke afspraken </li></ul><ul><li>Eindrapport Voorbeeldproject en WABO-film gebruiken om discussie te ondersteunen </li></ul><ul><li>Ketenpartners gezamenlijk heldere bestuurlijke keuzen maken over gebruik LVO </li></ul>
 12. 12. Open issues (discussiepunten) <ul><li>LVO doorgeefluik documenten of (tijdelijk) vergunningdossier </li></ul><ul><li>Inrichtingseisen WABO-zaakdossier </li></ul><ul><li>Berichtenverkeer standaardiseren </li></ul><ul><li>Spelregels voor interoperabiliteit WABO-keten </li></ul><ul><li>Beveiliging documenten in de LVO (aanvrager gaat uit van gegarandeerde vertrouwelijkheid) </li></ul><ul><li>Uniformiteit WABO-ICT architectuur voor provincies (NORA / PORA) </li></ul><ul><li>Wanneer is de LVO en de WABO-ICT goed genoeg voor alle ketenpartners en hoe stellen we dat vast? </li></ul>
 13. 13. Stellingen <ul><li>Gebruik bouwstenen E-overheid in de WABO-keten moet ingepast worden in VROM-planning invoering WABO </li></ul><ul><li>Gebruik bouwstenen E-overheid in de WABO-keten moet onderdeel worden van 4-partijenakkoord (Rijk, IPO, VNG, UVW) van het Nationaal Uitvoeringsprogramma (NUP) </li></ul><ul><li>Spelregels WABO-architectuur door de ketenpartners uniform worden vastgesteld </li></ul><ul><li>IPO, VNG en UVW staan teveel langs de zijlijn bij de invoering van de LVO en WABO-ICT </li></ul><ul><li>De klant (aanvrager) vraagt regie van de overheid bij de invoering en uitvoering van de WABO ( één overheid ) </li></ul><ul><li>VROM, IPO, VNG en UVW moeten de spelregels voor interoperabiliteit in de WABO-keten gezamenlijk gaan opstellen </li></ul>
 14. 14. Vragen? <ul><li>[email_address] </li></ul><ul><li>Projectleider Voorbeeldproject WABO-ICT provincie Overijssel </li></ul>

×