Factsheet herbouw landelijk grondwater register 20121030 (3)

183 views

Published on

Factsheet herbouw landelijk grondwater register (LGR

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
183
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Factsheet herbouw landelijk grondwater register 20121030 (3)

  1. 1. 1Factsheet Herbouw Landelijk Grondwater Register (LGR)Het Landelijk Grondwater Register (LGR) is een belangrijk hulpmiddel gebleken voor alleprovincies en waterschappen bij het uitvoeren van het grondwaterbeleid engrondwaterbeheer, omdat de kwantitatieve basisgegevens van alle verleendegrondwatervergunningen en meldingen in het LGR worden vastgelegd.In 2011 is besloten dat de LGR-applicatie gemoderniseerd moet worden en aangepast aande huidige werkpraktijk en gebruiksvriendelijke op webservices gebaseerde ICT.Naast het gebruik van het LGR voor het grondwaterdomein, waarbinnen ook de registratievan open bodemenergiesystem plaatsvindt, kwam in 2011 de vraag van het Ministerie vanInfrastructuur & Milieu aan het LGR of het ook ingezet kon worden als registratiesysteemvoor gesloten bodemenergiesystemen, zodat er een landelijke registratie zou ontstaan vooralle bodemenergiesystemen.Reden hiervoor is dat de ligging van bodemenergiesystemen belangrijk is bij het maken vanmasterplannen of het beoordelen van vergunningsaanvragen. Bij het installeren van eennieuw bodemenergiesysteem dient interferentie (onderlinge beïnvloeding) te wordenvoorkomen omdat dit het rendement van zowel nieuw te plaatsen, als bestaande systemenin de omgeving kan beïnvloeden. Het is daarom van belang dat er een actueel overzicht isvan de ligging en karakteristieken van alle bodemenergiesystemen. Dit is niet alleenrelevant voor beleidsmakers en vergunningverleners, maar ook voor initiatiefnemers enmarktpartijen.Hiervoor is centrale registratie van bodemenergiesystemen gewenst in het LGR met eenkoppeling naar het reeds bestaande WKO-tool, dat de liggingsgegevens en karakteristiekenvan alle bodemenergiesystemen kan ontsluiten en toegankelijk maken naar iedereen.Bron: Ministerie van Infrastructuur en Millieu
  2. 2. 2Juni 2012 heeft de Stuurgroep LGR opdracht gegeven het project Herbouw LGR uit te gaanvoeren. Binnen dat project zal de modernisering van het LGR en de registratie van geslotenbodemenergiesystemen in het LGR worden gerealiseerd. Daarvoor zal intensief met allebetrokken stakeholders worden afgestemd, die via een Klankbordgroep Herbouw LGR bij hetproject Herbouw LGR worden betrokken.De Herbouw LGR zal in het 2ekwartaal 2013 in gebruik worden genomen, op tijd voor deinwerkingtreding van het Wijzigingsbesluit Bodemenergie op 1 juli 2013.Nieuwe directe en indirecte gebruikers van het LGR: gemeenten en RUD’s(Milieudiensten), aanvragers van bodemenergiesystemen en publiekGemeenten zijn het bevoegd gezag voor de gesloten bodemenergiesystemen en zullendaarom voor de registratie van die systemen toegang krijgen tot het LGR. Na de invoeringvan RUD’s (Milieudiensten) in 2013 zullen specifieke uitvoerende taken van provincies engemeenten voor vergunningverlening en handhaving overgedragen worden aan deze RUD’s.Dit betekent dat ook de RUD’s aangesloten zullen worden op het LGR.Aanvragers van bodemenergiesystemen zullen locatiegegevens van bestaandebodemenergiesystemen uit de WKO-tool kunnen opvragen, die gevoed wordt door het LGRmet locatiegegevens over open en gesloten bodemenergiesystemen. Aanvragers hebbendaarmee een hulpmiddel voor het bepalen van interferentie (beïnvloeding) van het nieuwebodemenergiesysteem met bestaande bodemenergiesystemen.Dit betekent dat de Herbouw LGR een grote verandering gaat opleveren in het aantal en hetsoort gebruikers, dat nu beperkt is tot 12 provincies en 25 waterschappen met ca. 500geregistreerde gebruikers.De dienstverlening rond het beschikbaar stellen van het LGR, de helpdesk en het beheerzullen aangepast worden aan de nieuwe gebruikssituatie.Bijzondere gebruikers van het LGRBij de Herbouw LG zal ook rekening worden gehouden met bijzondere gebruikers van hetLGR, zoals het CBS en het Informatiehuis Water voor het verzamelen van gegevens voorNederlandse statistieken van hernieuwbare energie en statistieken voor grondwater-onttrekkingen in relatie tot de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW).

×