Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Duivenvoorden Consultancy Presentatie Wabo Digitaal 20090611

661 views

Published on

Spelregels WABO-DIV voor digitaal werken en archiveren

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Duivenvoorden Consultancy Presentatie Wabo Digitaal 20090611

 1. 1. WABO-spelregels voor digitaal werken en archiveren De queeste in het WABO-landschap naar spelregels voor ketenarchivering Jacques Duivenvoorden Voorzitter Begeleidingsgroep WABO-DIV Workshop Symposium WaboDigitaal 11 juni 2009 Nijmegen
 2. 2. Agenda • Schets context WABO-DIV • Startnotitie “Spelregels WABO-DIV” • Nationale WABO-DIV-Agenda • Onderzoek Nationaal Archief • Aanbevelingen Nationaal Archief • Uitvoeringsagenda WABO-DIV • Vragen?
 3. 3. Schets context WABO-DIV • Complexe bundeling van omgevings- gerichte vergunningen in één Omgevingsvergunning • Ketensamenwerking overheden • Sterke nadruk op digitaal werken • Invloed NUP (Nationaal Uitv. Programma) • Organische ontwikkeling Omgevingsloket
 4. 4. Startnotitie “Spelregels WABO-DIV” • Beschrijving belanghebbenden • Beschrijving speelveld WABO-DIV • Aandacht voor bestuurlijke agendering • Aandacht voor inhoudelijke agendering • Werkmodel: top down + bottom up • Algemene spelregels + best practices • WABO-baseline als stip op de horizon
 5. 5. Nationale WABO-DIV-Agenda • Onderzoek Nationaal Archief • Opstellen WABO-selectielijst • Metadatering • Beschrijving functies Dossiermodule • Zaaktypering • Etc.
 6. 6. Onderzoek Nationaal Archief • Archiefwaardigheid Omgevingsloket • Archiefwaardigheid Dossiermodule • Toetsing aan Archiefwet 1995 • Toetsing aan andere DIV-wetgeving • Uitvoering door expert-team NA • Begeleidingsgroep WABO-DIV • Eindrapport 17 april 2009
 7. 7. Deelnemers Begeleidingsgroep WABO-DIV • Ministerie van VROM • IPO / Unie van Waterschappen / VNG • Vereniging BWT Nederland • Vereniging Stadswerk Nederland • Werkgroep Gemeentelijke Archief- inspecteurs (WGA) • Onafhankelijke voorzitter
 8. 8. Aanbevelingen Nationaal Archief • Omgevingsloket voldoet op hoofdlijnen aan Archiefwet 1995 • Beheerregeling WABO-DIV (SLA) • Opstellen systeembeschrijving Omgevingsloket • Uniforme substitutie-regeling voor de WABO
 9. 9. Uitvoeringsagenda WABO-DIV • Prioriteren “must do”-onderwerpen • Uitwerken WABO-selectielijst • Opstellen beheerregeling WABO-DIV • Aanhaken aan kwaliteitsafspraken IPO/VNG • Inkaderen binnen zaakgericht werken • WABO-baseline als stip op de horizon
 10. 10. Uitvoeringsagenda WABO-DIV 2009 • Cluster A: Documentatie • Cluster B: Bestandsformaten (advies NOiV) • Cluster C: Voortoets aan NEN 2082 • Cluster D: Beheerregeling • Cluster E: Instructieboek WABO-DIV • Cluster F: WABO-selectielijst
 11. 11. Vragen?

×