Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Duivenvoorden Consultancy Presentatie Sod Seminar 20100211

594 views

Published on

Presentatie "Hybride ketenarchivering bij de Wabo: ramp of realiteit?" bij het SOD-Seminar “Nup en Div/ICT; hoe nu verder?” op 11 februari 2010 in Groningen, Hotel Hampshire Plaza

Published in: Technology, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Duivenvoorden Consultancy Presentatie Sod Seminar 20100211

 1. 1. Hybride ketenarchivering bij de Wabo: ramp of realiteit? Jacques Duivenvoorden Opsteller Uitvoeringsagenda WABO-DIV 2009 SOD-Seminar “Nup en Div/ICT; hoe nu verder?” 11 februari 2010 Groningen, Hotel Hampshire Plaza
 2. 2. Agenda • Schets context WABO-DIV • Aanbevelingen Nationaal Archief • Uitvoeringsagenda WABO-DIV • Hybride archivering: ramp of realiteit • Stellingen • Vragen?
 3. 3. Schets context WABO-DIV • Complexe bundeling van ca. 26 omgevingsgerichte vergunningen in één Omgevingsvergunning • Ketensamenwerking overheden • Sterke nadruk op digitaal werken • Invloed NUP (Nationaal Uitv. Programma) • Organische ontwikkeling Omgevingsloket
 4. 4. WABO-keten en INK-model
 5. 5. Aanbevelingen Nationaal Archief • Omgevingsloket voldoet op hoofdlijnen aan Archiefwet 1995 • Beheerregeling WABO-DIV (SLA) • Opstellen systeembeschrijving Omgevingsloket • Uniforme substitutie-regeling voor de WABO
 6. 6. Nationaal archief: let op schaduw- archieven en hybride archivering!
 7. 7. Uitvoeringsagenda WABO-DIV 2009 • Systeembeschrijving OLO • Bestandsformaten (advies NOiV) • Voortoets aan NEN 2082 (record mgt.) • Generieke beheerregeling • Instructieboek WABO-DIV • WABO-selectielijst • Basislijn WABO-DIV: digitaal werken
 8. 8. WABO en 3D-digitaal werken
 9. 9. Hybride archivering bij de Wabo (1) • Aanvrager: indienen op papier, digitaal + papier (= hybride), digitaal (3 opties) • Bevoegd Gezag: behandelen op papier, digitaal + papier, digitaal (3 opties) • Bevoegd Gezag: gebruik behandeldossier in OLO of behandeling in back office (2 opties) • Adviseur: behandelen op papier, digitaal + papier, digitaal (3 opties) • Aantal opties: 3x3x2x3 = 54 opties
 10. 10. Prognose WABO-praktijk 2010 Papier >10% Digitaal + Ca. 80% Papier = Hybride Digitaal <10%
 11. 11. Hybride archivering bij de Wabo: Aandachtspunten • Conversie van papier naar digitaal v.v. • Print- en scanafspraken tussen ketenpartners • Inrichtingseisen hybride WABO-dossier (papieren of digitaal moederdossier?) • Hybride WABO-dossier moet dominante plaats krijgen bij Instructieboekje WABO-DIV • Hybride WABO-dossier moet dominante plaats krijgen bij generieke beheerregeling • Hybride WABO-dossier stimuleert substitutie
 12. 12. Vragen?
 13. 13. Stelling 1 Invoering en efficiënt gebruik Wabo loopt vast in de hybride Wabo-dossiers bij de overheid
 14. 14. Stelling 2 Zonder substitutie kan (en mag) er niet digitaal gewerkt worden met de Wabo
 15. 15. Stelling 3 Efficiënte toezicht en handhaving in de gebouwde omgeving kan niet met hybride WABO-dossiers
 16. 16. Stelling 4 Het geheugen van de overheid zal nog jarenlang hybride blijven (papier naast digitaal) en dat moeten het Nationaal Archief en LOPAI als realiteit onderkennen
 17. 17. Stelling 5 Spelregels WABO-DIV moeten rekening houden met de hybride realiteit (papier naast digitaal) bij de Nederlandse overheid
 18. 18. Stelling 6 Er is behoefte aan een routeplanner voor de Wabo-archivering rekening houdend met de 54 keuze-opties van aanvrager, Bevoegd Gezag en adviserende overheid
 19. 19. Vragen?

×