Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

20091112 Archiveren En De Wabo

876 views

Published on

Dag van de WABO 12 november 2009 duo-presentatie "Archiveren en de Wabo"

Published in: Technology, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

20091112 Archiveren En De Wabo

 1. 1. Archiveren en de Wabo Wetgevingstraject Bestuurlijk overleg uitvoering Omgevingsloket Kees Duijvelaar over: NUP zaakgericht werken DIV- en Archiefaspecten Jacques Duivenvoorden over: Wabo – DIV-agenda
 2. 2. Archiveren en de Wabo
 3. 3. Archiveren en de Wabo NUP: Nationaal UitvoeringsProgramma Dienstverlening en e-Overheid Bestuurlijke afspraken over: - ontwikkeling en verplicht gebruik infrastructuur; 19 onderdelen - toepassen uitvoeringstoets; voorbeeldprojecten - toepassen NORA-principes eenmalige opslag, meervoudig gebruik Impliciet: beveiliging; zaakgericht werken
 4. 4. Archiveren en de Wabo NUP: Nationaal UitvoeringsProgramma Dienstverlening en e-Overheid
 5. 5. Archiveren en de Wabo NUP: Nationaal UitvoeringsProgramma Dienstverlening en e-Overheid E-toegang 1. Webrichtlijnen 2. Samenwerkende catalogi (onderdeel Overheid heeft antwoord) 3. Antwoord voor bedrijven 4. MijnOverheid.nl 5. Antwoord©
 6. 6. Archiveren en de Wabo NUP: Nationaal UitvoeringsProgramma Dienstverlening en e-Overheid E-authenticatie 6. DigiD burger 7. Gemeenschappelijke machtigings- en vertegenwoordigingsvoorziening (GMV) 8. e-Herkenning voor bedrijven (voorheen DigiD voor bedrijven) Nummers 9. Burger Service Nummer (BSN)
 7. 7. Archiveren en de Wabo NUP: Nationaal UitvoeringsProgramma Dienstverlening en e-Overheid Basisregistraties 10. Gemeenschappelijke Basisregistratie Personen (GBA) 11. Registratie Niet Ingezetenen (RNI) 12. Nieuw Handelsregister (NHR) 13. Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) 14. Topografie 15. Kadaster 16. Basisregistratie Grootschalige Topografie
 8. 8. Archiveren en de Wabo NUP: Nationaal UitvoeringsProgramma Dienstverlening en e-Overheid E-informatieuitwisseling 17. Overheidsservicebus (OSB) 18. Digimelding (voorheenTerugmeldfaciliteit) 19. Gemeenschappelijke ontsluiting basisregistraties (GOB) tezamen met de basisregistraties: het stelsel van basisregisraties
 9. 9. Archiveren en de Wabo NUP: Nationaal UitvoeringsProgramma Dienstverlening en e-Overheid Voorbeeldprojecten 1. Omgevingsloket ten behoeve van omgevings- en watervergunning (OLO) 2. Digitaal klantdossier werk en inkomen (DKD) 3. 1 loket voor verzuim en voortijdig schoolverlaten 4. Regelhulp en digitalisering WMO 5. Verwijsindex risico's jeugdigen 6. Dienstenloket
 10. 10. Archiveren en de Wabo OmgevingsLoket Online heeft met (bijna) alle NUP onderdelen te maken …. ….met de versie die op 1 januari 2010 live moet gaan, zijn wij er nog niet
 11. 11. Archiveren en de Wabo Over- Behan- dracht deling Beoor- Bezwaar Behan- Beschik- Hand- intake deling en deling king having beroep advies aansluiting op proces
 12. 12. Archiveren en de Wabo Over- Behan- dracht deling Beoor- Bezwaar Behan- Beschik- Hand- E-Toegang intake deling en deling king having beroep E-authenticatie advies E-Uitwisseling aansluiting op NUP Basisregistraties
 13. 13. Archiveren en de Wabo aansluiting op proces Over- Behan- dracht deling documentatie Beoor- Bezwaar Behan- Beschik- Hand- intake deling en deling king having beroep documentatie documentatiedocumentatie documentatie documentatie advies documentatie
 14. 14. Archiveren en de Wabo documentatie moet bij elke stap in het proces - en bij overdracht van het proces - op orde zijn
 15. 15. Archiveren en de Wabo WABO, EISEN EISEN NORA- MOR en eigen Ander principes BOR PROCES PROCES documentatie Archiefwet; Baseline Archiefbesl.; Informatie beleids- op Orde archief regels Wabo – DIV- agenda
 16. 16. Archiveren en de Wabo
 17. 17. Archiveren en de Wabo Wat bereikt in 2009? Uitvoeringsagenda WABO-DIV Overleg-orgaan belanghebbenden: begeleidingsgroep WABO-DIV Advies Nationaal Archief
 18. 18. Archiveren en de Wabo De oogst van de Uitvoeringsagenda WABO-DIV (1) WABO-Selectielijst Instructieboekje WABO-DIV Factsheet WABO en archivering Aanzet tot generieke beheerregeling Advies NOiV over bestandsformaten Systeembeschrijving Omgevingsloket Online Voortoets NEN 2082
 19. 19. NEN 2082 Functionaliteiten RMA software • Het WABO loket moet van de 2e kamer voldoen aan de NEN 2082 • Scope van de norm : Opslag van gegevens in digitale omgeving • 153 functionele eisen • Een totaal kader voor de noodzakelijke functionaliteiten die een RMA pakket moet kunnen invullen • NEN norm is door de normcommissie samengesteld © 2009 ECB
 20. 20. NEN 2082 Functionaliteiten RMA software • Onderzoeksresultaten worden in ECB rapport vastgelegd. • Het rapport geeft alle witte vlekken in het product aan • Is daarmee hulp voor de ontwikkelaars • Het (eind) rapport bewijst HOE aan de eisen van de norm wordt voldaan © 2009 ECB
 21. 21. Archiveren en de Wabo De oogst van de Uitvoeringsagenda WABO-DIV (2) Discussie op gang gebracht over: Ketenarchivering Ketendossiers Rol en werking Dossiermodule Is de Dossiermodule een DMS? Wie gaat er over wat? Belang DIV-kennis bij keteninformatisering
 22. 22. Archiveren en de Wabo
 23. 23. Waar gaan we naar toe? • Co-creatie gebouwde omgeving bedrijfsleven en overheid (gemeenschappelijke belangen) • Voorkant (bedrijfsleven) en achterkant (overheid) bouwinformatisering groeien naar elkaar toe (Bouw Informatie Model / BIM) • Virtualisatie van een digitaal gebouw-archief (database-koppeling subject-, object-, omgeving-, life cycle-gegevens) • Informatie- en archief-gestuurde digitale vergunningverlening, toezicht en handhaving (toekomstbeeld: virtuele RUD) • Intelligente koppeling met basisregistraties en zaakgericht werken
 24. 24. Items voor uitvoeringsagenda WABO-DIV 2010 • Randvoorwaarden voor digitaal samenwerken en archiveren verder uitwerken • Generieke substitutieregeling (LOPAI + NA) • Standaardisatie documentclassificatie bijlagen bij de aanvraag Omgevingsvergunning • Werkconferentie “Archiefgerichte en informatiegerichte samenwerking bij vergunningverlening, handhaving en toezicht (doorkijk naar RUD)”
 25. 25. Lessons learned WABO-DIV • Digitaal (samen-)werken kan niet zonder aandacht voor digitaal (keten-)archiveren • ICT en DIV moeten de handen ineenslaan • Gemeenschappelijke taal ontwikkelen (Informatie op orde) • DIV moet ook met architectuur gaan werken (NORA, interoperabiliteitsraamwerk) • Level playing field / gelijkwaardigheid
 26. 26. Vragen?

×