Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Nog meer realiteit dan realiteit?         20 oktober 2011, Aileen Temming & Jacobien Buurman           ...
Nog meer realiteit dan realiteit?Als je aan mensen vraagt of ze wel eens van aug-      mobiele telefoon direct naar ...
Informerende toepassingen                  overtuiging een puppy moet opvoeden door erEen informerende vo...
zijn niet alleen leuk voor jezelf. Op sociale netwerken  Met de Funda Layar kunnen gebruikers zien welkeis hier weinig v...
Wel is het een idee om van personen in de echte        een bedrijf veel geld in het ontwerpen van een 3D-wereld ava...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Onderzoeksartikel augmented reality

485 views

Published on

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Onderzoeksartikel augmented reality

 1. 1. Nog meer realiteit dan realiteit? 20 oktober 2011, Aileen Temming & Jacobien Buurman Onderzoeksartikel ADIS 1
 2. 2. Nog meer realiteit dan realiteit?Als je aan mensen vraagt of ze wel eens van aug- mobiele telefoon direct naar de desbetreffende vaca-mented reality hebben gehoord, dan zijn er misschien ture kan. Het enige wat je hiervoor nodig hebt is eeneen paar die het kennen van “die witte vierkantjes telefoon met camera en internet.met zwarte blokjes er in”, die ze een keer in een tijd-schrift of op een poster hebben gezien. Maar aug-mented reality is veel meer dan dat. De zogenaamdeQR-codes die je nu overal ziet, zijn maar een kleintopje van de ijsberg die augmented reality heet. In ditartikel lichten wij de verschillende toepassingen vanaugmented reality uit en daarbij laten wij zien dathet nog volop in ontwikkeling is.Wij zijn er van overtuigd dat augmented reality deel Bron, geraadpleegd op 19 oktober 2011uit kan maken van ons leven. Hoe zien wij de toe-komst met augmented reality? Level 1: Marker Based AR Deze vorm van augmented reality is zich sterk aan het ontwikkelen. Hier wordt gebruik gemaakt van zoge-Ontstaan van augmented reality naamde markers. Dit zijn zwart-witte illustraties die‘Toegevoegde realiteit’, dat is de vrije Nederlandse door de computer worden herkend. De toepassingvertaling van augmented reality en zegt eigenlijk ervan is een beetje omslachtig: je print een markergelijk wat het betekent. Het is niets meer dan het toe- uit, houdt deze voor de webcam en er verschijnt eenvoegen van virtuele objecten aan de realiteit en dat 3D-object op je beeldscherm. Je moet dus wel eenis al ontstaan in de jaren 50. Daar werd geëxperimen- printer in de buurt hebben om hier gebruik van teteerd met virtual reality (zie wikipedia), waarbij je een maken.helm op kreeg en zo in een virtuele omgeving terecht De vraag is of mensen hier wel de moeite voor willenkwam waar je als echt persoon in kon navigeren. Dit nemen. Er wordt sneller gebruik van gemaakt wan-was destijds dure technologie. neer het al verwerkt is in bijvoorbeeld een tijdschrift,In de loop der jaren heeft dit zich flink ontwikkeld en folder of op een visitekaartje.is er een nieuwe technologie ontstaan, namelijk aug- Verderop in dit artikel worden enkele voorbeeldenmented reality. Er zijn een aantal manieren waarmee gegeven van bedrijven die deze vorm gebruiken omje als bedrijf zijnde augmented reality kan toepassen. interactief te worden met hun klanten.Eerst leggen we de techiek verder uit, vervolgenslaten we verschillende voorbeelden zien. Level 2: Markerless AR Hier wordt geen gebruikgemaakt van QR-codes ofLevel 0: Physical World Hyper Linking markers. Deze manier van augmented reality maaktDit is op dit moment de meest herkenbare vorm van gebruik van je omgeving. Via het GPS-signaal weet deaugmented reality. Je scant een zogenaamde QR- applicatie waar je op dat moment bent en door mid-code, die je hebt gezien in bijvoorbeeld een advert- del van je camera wordt de omgeving weergegeven.entie, met de camera op je telefoon en wordt dan Hierna kunnen er verschillende virtuele objectendoorgelinkt naar de website van de adverteerder. worden toegevoegd aan je omgeving. Verderop in ditVacaturesites maken hier ook gebruik van (zie af- artikel worden weer een aantal voorbeelden gegevenbeelding). Ze plaatsen zeer beknopte advertenties in van deze mobiele toepassing.de krant met daarbij een QR-code, zodat je met je 2
 3. 3. Informerende toepassingen overtuiging een puppy moet opvoeden door erEen informerende vorm van augmented reality kan tegen te praten, met hem gaat wandelen en hembijvoorbeeld in een museum plaatsvinden. Het Allard minstens drie keer in de week in bad te doen. Daar-Pierson Museum te Amsterdam, expirimenteerde in naast worden bij dit soort spellen ook markerssamenwerking met het Duitse Fraunhofer Instituut meegeleverd, waarmee je je puppy in je eigen om-met het gebruik van augmented reality in het muse- geving kan plaatsen. Door verschillende markers voorum: een digitale toevoeging op wat je in het echt ziet. de camera te houden, krijgt je puppy diverse hoedjesDoor middel van draaibare iMac’s en kleine Sony op, wat het een beetje grappig maakt. Toch zullenVaio’s kunnen bezoekers extra informatie opvragen hier vooral kinderen plezier aan kunnen beleven.van de twee kunstwerken die daarvoor geschikt zijngemaakt. Deze tijdelijke expositie heeft gelopen tot 5 Sociale toepassingenoktober 2009. Augmented reality is nieuw en interessant om naar te kijken. Deze techniek kan zorgen voor engagement en daarmee weten bedrijven de klant langer te boeien en er wordt ook een hogere intensiviteit ervaren. Klanten vormen zo nog beter zelf het merk. Bij Ford hebben ze dit begrepen en is er een ouder- wets billboard omgetoverd tot een effectief commu- nicatie middel door middel van augmented reality, om de Ford C-Max te promoten. Het billboard is in dit filmpje in actie te zien. Veel mensen komen kijken wat iemand anders bij het bord staat te doen. De nieuwe techniek maakt mensen nieuwsgierig. Er wordt overBron, geraadpleegd op 19 oktober 2011 getwitterd en video’s worden op Youtube geplaatst: meer bekendheid voor de Ford C-Max.Ook wordt er veel onderzoek gedaan naar het gebruikvan augmented reality in het onderwijs. Door bijvoor- In dit voorbeeld van Think.Web is een connectie ge-beeld markers in schoolboeken te plaatsen kunnen maakt met Facebook. Wanneer de speciale afbeeld-kinderen naast het lezen van de lesstof ook extra ing voor de webcam wordt gehouden ziet de gebruik-informatie oproepen, door bijvoorbeeld gebruik te er een kubus met daarop zijn eigen profielfoto en demaken van 3D-animaties. tekst ‘Welcome [name]’. Met deze manier van personalisatie kan de klant door middel van augmented reality dichterbij het merkAmuserende toepassingen gehaald worden.Dat augmented reality ook amuserend kan zijn heeftNintendo wel bewezen met hun nieuwe Nintendo3DS. Het feit dat ze 3D-technologie hebben verwerkt Toepassingen Sociale netwerkenin deze handheld, zonder dat je er een speciale bril Op het eerste gezicht lijkt augmented reality in devoor nodig hebt is natuurlijk al iets bijzonders op zich. wereld van sociale netwerken zoals Facebook en Twit-Daarnaast hebben zij ook augmented reality toege- ter amper aanwezig te zijn. Er zijn voorbeelden vanpast in een aantal spellen. Een voorbeeld hiervan is websites die augmented reality gebruiken. Bij Raybanhet spel Nintendogs (zie Youtube), waar je met volle kunnen AR brillen gepast worden deze campagnes 3
 4. 4. zijn niet alleen leuk voor jezelf. Op sociale netwerken Met de Funda Layar kunnen gebruikers zien welkeis hier weinig van terug te vinden, misschien komt huizen in de buurt te koop staan en daar meer infor-dit doordat de acties gelanceerd zijn toen sociale matie over opvragen. De ING en SNS bank hebbennetwerken nog niet zo populair waren: 2009. een Layar waarop te zien is waar de dichtstbijzijnde geldautomaat zit.Het opzetten van een campagne met een augmented Layar heeft ook een laag die de augmented realityreality applicatie kan zorgen voor een viral effect bin- browser social maakt: berichten van sociale netwerk-nen deze netwerken. Campagnes met Augmented Re- en van mensen in de buurt worden op het schermality vind de klant vaak de moeite waard om aan deel getoond.te nemen. Guiness heeft dit begrepen met zijn Virtual Bedrijven kunnen met dit middel ook vacatures enPint in de aanloop naar Sint Patrick’s Day dit jaar. andere informatie op de juiste plaats aan de doel- groep aanbieden.Ook heeft Nivea de techniek ingezet om binding metde klanten te krijgen op social media netwerken. Zij Sinds augustus 2011 heeft Layar een nieuwe techniekhebben het op Facebook mogelijk gemaakt om de die objecten herkent in plaats van alleen QR-codes ofmuziek video ‘California King Bed’ samen met Rihan- te werken met GPS-signaal: Layar Vision. Voordeelna te maken. hiervan is dat er geen lelijke wit met zwarte vier-Zo heeft Total Immersion een Facebookgame ontwik- kantjes meer staan op posters of andere producten.keld voor de Saoedi-Arabische voedselfabrikant Nadelen zijn de kosten, niet alle telefoons onder-L’Usine. De game - Tasbeeraman - is een soort Pac- steunen deze techniek (QR wel) en de herkenbaar-man, alleen wordt hij niet bestuurd met de pijltjes- heid van de de te scannen onderwerpen is minder alstoetsen maar met de webcam. met QR-codes. Een vergelijkbare applicatie is Junaio Hiermee kun-Layar nen zelfs streepjescodes van boodschappen gescantLayar is een mobiele augmented reality browser. De worden, daarna wordt daarbij een recept gezocht.mobiele browser maakt gebruik van de ingebouwdecamera, een kompas, GPS en accelerometer. Daarmeebepaald hij de plaats en kijkrichting, door middel van Cross Realityverschillende lagen wordt aanvullende informatie Wanneer sensoren aan virtual reality gelinkt worden,gegeven. De applicatie is beschikbaar voor iPhone, ontstaat er Cross Reality, ook wel Dual Reality ge-Android en Symbian. noemd. Dit is de realiteit die ontstaat wanneer de werkelijke en virtuele wereld interacteren. Voor- beelden van sensoren zijn geluid, temperatuur, vochtigheid, GPS-locatie, beweging, etc. Cross Reality kan bijvoorbeeld de virtuele game Sec- ond Life nieuw leven inblazen, ook kan Google Maps als virtuele wereld beschouwd worden. Gedrag in de echte wereld bepaalt je gedrag in de virtuele wereld en andersom: door de besturing van avatars oefen je invloed uit op de werkelijke wereld. Dit gaat wel heelBron, geraadpleegd op 19 oktober 2011 ver en is dus ook geen toevoeging aan de werkelijke wereld meer. 4
 5. 5. Wel is het een idee om van personen in de echte een bedrijf veel geld in het ontwerpen van een 3D-wereld avatars te maken die met elkaar kunnen com- afbeelding, omdat het er mooi uitziet? Dat lijkt onsmuniceren in de virtuele wereld. zonde van het geld. De toekomst zit hem in het mobiele gebruik, met mo-Toekomst menteel Layar als grote voorbeeld. Maar blijft LayarWij denken dat augmented reality is wat het is: een dé augmented reality browser? Of wordt dit de Hyvestoevoeging op de realiteit. Het vervangt niets maar en komt er een betere internationaal georiënteerdeis wel een leuke bijkomstigheid. De techniek zal niet browser, met een twijfelachtige privacy regeling ástil blijven staan. De komst van markers die er niet uit la Facebook? Junaio lijkt ons met zijn huidige func-zien als markers bij Layar of in de Facebookgame Tas- tionaliteiten een grote kanshebber.beeraman zijn al moeilijk te geloven. Wel is het lastig Beeldherkenning komt ook steeds meer, het is slim-hierbij te herkennen of het object scanbaar is. Hier mer in te zetten. De gebruiker hoeft niet dichtbij temoeten manieren voor bedacht worden. Iets wat wij staan met zijn QR-reader. Google Goggles is hier eenwel in de toekomst zien gebeuren: een boek, Dvd of voorbeeld van, door middel van een plaatje zoektCd scannen en daarbij worden aanbevelingen gedaan deze browser voor jou gerelateerde websites. Zou hetvoor andere boeken, Dvd’s of Cd’s. niet super zijn wanneer jij straks die geweldige schoe-Het entertainment gehalte blijft bij deze techniek nen van een voorbijganger direct kunt bestellen?hoog, wanneer de mate van dienstverlening ver-hoogd wordt zal het pas echt iets zijn. Waarom steektBronnen• Lens-Fitzgerald, M. 26 april 2009, Marketingfacts: De Augmented Reality Hype Cycle, geraadpleegd op 11 oktober 2011.• Ringelestijn, T. 14 april 2009, Bright: Augmented Reality in Amsterdams museum, geraadpleegd op 11 oktober 2011.• Kayderoos, ARducation: Augmented Reality in education, geraadpleegd op 11 oktober 2011.• Bekel P. 4 september 2009, Frankwatching: Voorbij augmented reality ligt de wereld van cross reality, geraadpleegd op 9 oktober 2011.• Belkum van, R. 30 juni 2011, Frankwatching: Beeldherkenning heeft de toekomst, geraadpleegd op 13 oktober 2011. 5

×