Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Palabras, palabras, palabras

78 views

Published on

Caxton College inicia una campaña literaria para fomentar la lectura entre sus alumnos en el Día Mundial del Libro en Reino Unido.

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Palabras, palabras, palabras

  1. 1. Director Julio Monreal Coordina Rafel Montaner  Suplementescolar DIMECRES, 9 DE MARÇ DE 2016 # NÚMERO 627 Les«Matemàgiques»fanfallaalCEIP LòpezRosatdelbarrideTresForques El tema de la falla del Col·legi d’Educació d’Infantil i Primària (CEIP) Doctor López Rosat del barri de de Tres Forques són les «Matemàgi- ques», que és l’eix central del curs a aquesta escola pública. Vam fer el carnestoltes, la decoració, el festival musical de Nadal, tot vinculat, com sempre, a aquest tema. Farem una presentació de com hem fet durant 15 anys les activitats al voltant d’un eix temàtic en la pròxima «Primavera Educativa» de maig. En el Pla de Formació del professorat hem portat a dos professors de «Matemagia», amb experiències estupendes. A la falla n’hi haurà figures diferents que representen objectes i signes relacionats amb les matemàtiques i la màgia. Cada grup-aula de Primària elabora el seu número gegant amb la tutora. El tercer cicle fa les figures geomètri- ques del ninot principal en Educació Artística (dues fotos de davall i a l’esquerra). El pares i mares fusters i artistes voluntaris treballen per les vesprades al gimnàs. Tots els voluntaris de la comunitat educativa elabo- ren un ninot en casa relacionat amb el tema. El pròxim dilluns 14 de març plantarem la falla a les 10 hores del matí, farem balls i jocs al voltant. L’Ampa convidarà a fartons. Farem xocolatada (empresa de menjador). Per la vesprada, a les 16.30 hores serà la cremà, amb el Servici de Bom- bers. Ens acompanyaran la Banda de Patraix i la Colla de Dolçainers de la Ciutat de València. CEIP LÓPEZROSATVALÈNCIA  L’alumnatdelCaxton reviuaHamletiCervantes Caxton College, el col·legi britànic de Puçol, ha ini- ciat una campanya literària per a fomentar la lectura entre els seus alumnes prenent com a referent el Dia Mundial del Llibre a Regne Unit. Aquesta iniciativa cultural es clausurarà el pròxim 23 d’abril amb un ho- menatge a Shakespeare i Cervantes. «En ser un col·legi britànic on l’estudi de la cultura anglesa i es- panyola conviuen permanentment, les activitats d’a- questa acció literària s’han proposat entre el 3 de març, data en la qual Regne Unit celebra el Dia del Lli- bre, i el 23 d’abril, dia en què ho festeja la resta del món. D’aquesta manera, durant dos mesos compar- tim vivències literàries d’ambdues cultures gràcies a l’entusiasme dels caps de departament de Llengua anglesa i espanyola de Secundària i Primària junta- ment amb tot el professorat responsable d’aquestes assignatures», assegura Amparo Gil, directora del Caxton. Per això, el centre ha preparat multitud d’ac- tivitats lúdiques que reforcen l’actitud lectora entre els seus alumnes. Així, en la inauguració de la cam- panya, l’alumnat es va disfressar de personatges lite- raris com ara Harry Potter o del llibre d’Alícia al país de les meravelles. CAXTONCOLLEGEL’HORTANORD 

×