Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

01 rancangan pengajaran dan pembelajaran semester pelajar

99 views

Published on

hhh

Published in: Internet
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

01 rancangan pengajaran dan pembelajaran semester pelajar

  1. 1. RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SEMESTER SEMESTER 2 TAHUN 2015 NAMA PENSYARAH : JABATAN : KURSUS : KOD KURSUS : KREDIT : KUMPULAN DIAJAR : MINGGU/ TARIKH TAJUK/ TOPIK JAM INTERAKSI (SEMINGGU) CATATAN M1 21-25 JUN 2015  Taklimatkursus  PenyerahanJadualPenentuTugasand antaklimat KKBI M2 28 JUN-2 JULAI 2015 1.Melaksanakan penyelidikantindakan di sekolahdanmenulisdraflaporan  Konteks/latarbelakangkajian  Tinjauan literature  Fokus/aspekamalanbagipenambahbai kan  Pelantindakan 6 jam amali M3 5-9 JULAI 2015 2.Melaksanakan penyelidikantindakan di sekolahdanmenulisdraflaporan  Pelaksanaanpelantidakan  Pengumpulan data 6 jam amali M4 19-23 JULAI 2015 3.Melaksanakan penyelidikantindakan di sekolahdanmenulisdraflaporan  Analisis Data  Huraian Data 6 jam amali M5 19-23 JULAI 2015 4.Melaksanakan penyelidikantindakan di sekolahdanmenulisdraflaporan  Membuatkesimpulan  Refleksidanimplikasi 6 jam amali Hari Raya Aidilfitri 17-18 julai 2015
  2. 2. MINGGU/ TARIKH TAJUK/ TOPIK JAM INTERAKSI (SEMINGGU) CATATAN M6 26-30 JULAI 2015 5.Melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolahdanmenulisdraflaporan  Pelan bagi tindakan susulan  Sumberrujukan: American Psychological Association (APA) 6 jam amali Internship M7 2-6 OGOS 2015 6.Menyiapkan laporan penyelidikan tindakan  Baca draflaporan  Kajisemuladraf  Murni/edit draf  Baca semula (proof-read) draf  Laporanakhir 6 jam amali Internship M8 9-13 OGOS 2015 7.Organisasi seminar penyelidikantindakan  Tema seminar  Jawatankuasa seminar  Tempat seminar  Kos seminar  Publisiti/penantaran 6 jam amali Internship M9 16-20 0GOS 2015 8.Organisasi seminar penyelidikan tindakan  Memilih dan mengedit kertas penyelidikan 6 jam amali Internship M10 23-27 OGOS 2015 8.Organisasi seminar penyelidikantindakan  Memilih dan mengedit kertas penyelidikan 26/8- Minggu Intergriti S8 M11 30 OGOS -3 SEPT 2015 9.Organisasi seminar penyelidikan tindakan  Merancang persembahan kertas penyelidikan tindakan dalam seminar CADANGAN SEMINAR PENYELIDIKAN TINDAKAN 6 jam amali 31 OGOS: HARI KEBANGSAAN M12 6-10 SEPT 2015 ULANGKAJI 10.Seminar penyelidikan tindakan  Persembahan kertas penyelidikan tindakan dalam seminar 6 jam amali M13 13-17 SEPT 2015 PEPERIKSAN 10.Seminar penyelidikan tindakan  Persembahan kertas penyelidikan tindakan seminar 6 jam amali HARI MALAYSIA 16.9.2015
  3. 3. M14 20-24 SEPT 2015 CUTI PERTENGAHAN SEMESTER (20-24 September 2015) HARI RAYA QURBAN 24.9.2015-25.9.2015 M15 27 SEPT -1 OKT 2015 INTERNSHIP 6 jam amali M16 4-8 OKT 2015 INTERNSHIP 11.Dokumentasi dan prosedur penerbitan kertas penyelidikan tindakan  Kumpul semua kertas penyelidikan tindakan 6 jam amali M17 11-15 OKT 2015 INTERNSHIP 12.Dokumentasi dan prosedur penerbitan kertas penyelidikan tindakan  Murnikan semua kertas penyelidikan tindakan berdasarkan maklumbalas membina daripada seminar 6 jam amali AWAL MUHARRAM 14.10.2015 M18 18-22 OKT 2015 INTERNSHIP 13. Dokumentasi dan prosedur penerbitan kertas penyelidikan tindakan  Murnikan semua kertas penyelidikan tindakan berdasarkan maklumbalas membina daripada seminar ULANGKAJI M19 25-29 OKT 2015 PELAJAR KEKAL BERADA DI SEKOLAH INTERSHIP ULANGKAJI M20 1-5 NOV 2015 PELAJAR KEKAL BERADA DI SEKOLAH INTERSHIP PEPERIKSAAN M21 8-12 NOV 2015 PELAJAR KEKAL BERADA DI SEKOLAH INTERSHIP PEPERIKSAAN DEEPAVALI 10.11.15 M22 15-19 NOV 2015 PELAJAR KEKAL BERADA DI SEKOLAH INTERSHIP HARI GANTI CUTI SEMESTER MAULIDUR RASUL: 24.12.2015
  4. 4. (22 NOV-2 JANUARI 2016) HARI KRISMAS: 26.12.2015 CATATAN:Rancanganinitertaklukpadapindaan DisahkanolehKetuaJabatan TandatanganPensyarah TandatanganKetuaJabatan ________________________________. ________________________________ (NAMA: ) (NAMA: ) TARIKH: COP JABATAN : TARIKH:

×