Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Malowane niebo

563 views

Published on

Autor: Dorota Kupras www.djkupras.blogspot.com

Published in: Education, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Malowane niebo

 1. 1. WorldWide Telescope Dorota i Jacek Kupras http://djkupras.blogspot.com/search/label/wwt 1
 2. 2. Czym jest WorldWide Telescope? • WorldWide Telescope - program na licencji freeware, symulator planetarium, pozwala na przeglądanie obszernych zbiorów zdjęd nieba, panoram oraz trójwymiarowych modeli planet układu słonecznego. • W programie udostępniono zdjęcia m.in. z teleskopów Hubblea, Spitzera, Chandra. • Program pozwala również na sterowanie teleskopem za pomocą sterownika ASCOM. • Autorzy programu twierdzą, że jego największą zaletą jest możliwośd integracji danych pochodzących z różnych źródeł w obrębie jednego portalu. • Źródła: Wikipedia 2
 3. 3. Cechy charakterystyczne WorldWIde Telescope: Tym, co wyróżnia WWT jest fakt, że od początku był on zorientowany na integrację danych pochodzących z różnorodnych źródeł. Źródłami tymi były bazy danych wiodących obserwatoriów i placówek naukowych. Autorzy WWT wielokrotnie podkreślają ten fakt. Twierdzą oni, że WWT jest narzędziem „demokratyzującym” naukę, umożliwiając z poziomu jednej aplikacji dostęp do informacji szerszy niż może to dad jakikolwiek inny program. Drugą charakterystyczną cechą WWT jest silna orientacja na cele edukacyjne. Przy pomocy tego programu można stosunkowo łatwo tworzyd prezentacje . Udostępniono również mechanizmy ułatwiające dzielenie się nimi. 3
 4. 4. Twórcy World Wide Telescope • World Wide Telescope jest rozwijany w ramach Microsoft Research. • Podwaliny pod projekt położył naukowiec James „Jim” Gray. • Był on informatykiem, który w 1998 roku otrzymał Nagrodę Turinga za „wkład w dziedzinie teorii baz danych i przetwarzania transakcyjnego”. • James Gray pracował dla Microsoftu w ramach zespołu tworzącego SkyServer. • To właśnie te prace położyły fundamenty pod WorldWide Telescope. • James Gray był zapalonym żeglarzem. Zaginął na morzu 28 stycznia 2008 roku. • WorldWIde Telescope jest dedykowane jego pamięci. 4
 5. 5. Twórcy World Wide TelescopeAktualnie kluczowymi postaciami w zespole rozwijającym WWT są Jonathan Fay i CurtisWong. Kadr po prawej pochodzi z prezentacji jaką wygłosił na konferencji TED w 2008roku. Polecamy obejrzenie prezentacji w całości. Wystarczy kliknąd w powyższe zdjęcie.Można go również obejrzed offline klikając tutaj. 5
 6. 6. WWT: Wersje• World Wide Telescope posiada dwie wersje: jedną możemy uruchomid w przeglądarce. Widad ją u góry po lewej.• Druga wersja to tradycyjnie instalowana pod Windows aplikacja. Zrzut ekranowy tej wersji zamieszczony jest u góry po prawej stronie.• Jak widad, ich interfejs praktycznie się nie różni.• Obie wersje wymagają zainstalowania wcześniej technologii Silverlight. 6
 7. 7. WorldWide Telescope Ambassadors 7
 8. 8. World Wide Telescope Ambassador - materiały edukacyjneNa dzieo dzisiejszy ambasadorzy tworzą trzy rodzaje pomocy edukacyjnych. Są to materiałyedukacyjne, video tutoriale oraz przewodniki do tworzenia seansów. W ramach polskiegoprojektu przetłumaczono m.in. Tour Creation how – to’s, które jest zamieszczone na stronie 9Hands on Universe
 9. 9. Reakcje dzieci na WWT.Archiwum online z powyższymifilmami prezentacją znajduje siętutaj:https://www.cfa.harvard.edu/~agoodman/Presentations/RGlunchSeamless2010/cfa_rg_seamless10.ppt_media/Warto obejrzed filmikiznajdujące się w powyższymfolderze. Szczególniesympatycznie wyglądaentuzjastyczna reakcja dzieci napytanie, czy podobało im siętworzenie seansów. 13
 10. 10. 14
 11. 11. WWT w PolsceHands-On Universe Poland stało się pierwszym międzynarodowym partneremprojektu Uniwersytetu Harvarda z USA. Dzięki prof. Lechowi Mankiewiczowi natym portalu udało się umieścid kluczowe tłumaczenia dotyczące programu, jego 15właściwości i główne cechy oraz filmiki instruktażowe.
 12. 12. 16
 13. 13. 17
 14. 14. www.djkupras.blogspot.com 18
 15. 15. WWT w edukacjiAktualnie działania edukacyjne związane z WWT można podzielid na:• Prezentacje dołączone do programu• Materiały dla szkół „middle” oraz „hight” (gimnazja, licea)• Program World Wide Telescope Ambassadors• Przenośne i „domowe” planetaria 19
 16. 16. WWT w edukacji: Prezentacje• U góry widad typy prezentacji dostępnych wewnątrz programu World Wide Telescope• Można je również przeglądad z poziomu strony programu 20
 17. 17. Zastosowanie WWT w zajęciach szkolnych• Fizyka• Astronomia• Geografia• Przyroda• Biologia• Historia• Język polski• Sztuka: plastyka muzyka 22
 18. 18. Młodzi ludzie dziś przywykli do dzielenia się swoimihistoriami na MySpace, Facebook, YouTube i innych portalachspołecznościowych. Nauczyciele mają nadzieję, że program WorldWideTelescope może zachęcid ich do zainteresowania się astronomią. "Nauka mazłą reputację, gdyż jest ona postrzegana jako suche nagromadzenie faktów",powiedział Roy R. Gould, ekspert w dziedzinie edukacji nauki z Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics. „WWT jest to środowisko dowizualizacji pięknego otoczenia, które można zbadad, stworzyd a następnieje udostępnid”. 23

×