Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Trendy w cloud computing - IT@Bank 2019

2,788 views

Published on

Dla sektora finansowego technologie chmury obliczeniowej niosą wiele korzyści, jednak specyfika branży oznacza powolny wzrost adopcji tego modelu. Kluczowe trendy "w pigułce" do których zaliczają się multicloud, model hybrydowy, odchodzenie od własnych datacenter, oraz vendor lock-in i demitologizacja kosztów (Agile TCO) - wszystko to w syntetyczny sposób zebrane w jednym materiale.

Published in: Technology
 • Be the first to comment

Trendy w cloud computing - IT@Bank 2019

 1. 1. ZWINNY KRAJOBRAZ CHMURY IT@BANK 2019
 2. 2. Infrastruktura i Datacenter • Adaptacja modelu chmurowego przez biznes (wg Eurostat) a rezygnacja z własnych DC (Skandynawia) • Polska: wiele własnych DC z finansowaniem UE • Obecnie 17% budżetu IT to DC, i sukcesywnie spada (Gartner) • Własne DC to wysoki Capex
 3. 3. Chmura publiczna, prywatna, hybrydowa • 90 – 94% firm jest w chmurze (jakiejkolwiek, w jakimkolwiek stopniu) • Chmura odpowiada za 60% obciążeń w 2019 r. • Przeciętnie przypada 38% na chmurę publiczną i 41% prywatną, przy czym: • duże przedsiębiorstwa: 33% publiczna, 45% prywatna • MŚP: 35% prywatna, 43% publiczna (RightScale)
 4. 4. Strategie chmurowe dużych przedsiębiorstw • Bardzo pojemne pojęcie multicloud: wykorzystanie wielu dostawców (+ on-premises?) zależy od potrzeb • Chmura hybrydowa to public + private + hostowana prywatna • Multicloud to stan docelowy adaptacji modelu chmurowego przez przedsiębiorstwa
 5. 5. Strategie chmurowe MŚP • MŚP mają niższy stopień adopcji modelu chmurowego niż duże przedsiębiorstwa • Wstępny etap adopcji przekłada się na większy udział jednego dostawcy chmury • Docelowo wśród MŚP udział pojedynczego dostawcy będzie większy niż w sektorze przedsiębiorstw • kwestia skali, potrzeb i kompetencji / kosztów
 6. 6. Chmura publiczna • 258 mld USD wartość globalnego rynku chmury publicznej 2019 (Statista) • Wartość 331,2 mld USD w 2022 r. (Gartner) • Wydatki na infrastrukturę chmury w 2018 r. przekroczyły 80 mld USD • Wartość poszczególnych rynków (mld USD): • USA – 124,6 • Chiny – 10,5 • UK – 10 • Niemcy – 9,5 • Japonia – 7,4 • Polska: 2 mld PLN (PMR) rynek kolokacji + wynajem serwerów i domen => obraz zniekształcony
 7. 7. Chmura publiczna • AWS, Azure i GCP kontrolują 57% rynku chmury • Początkujący w chmurze wybierają AWS lub Azure (93%, RightScale) • Repatriacja: rosnący odpływ obciążeń z chmury publicznej do prywatnej (krytycznych)
 8. 8. Multicloud = złożoność • Wg IDC do roku 2023 90% europejskich przedsiębiorstw będzie na drodze do wdrożenia multicloud • W przypadku firm UE chmura prywatna będzie odgrywała znaczącą rolę ze względu na ograniczenia regulacyjne i RODO • Czynniki sukcesu transformacji do chmury: • te same narzędzia on-prem / cloud • ujednolicenie polityk i narzędzi bezpieczeństwa on-prem / cloud • utrzymanie ciągłości biznesowej (operacyjnej) • wykorzystanie open source dla zapewnienia przenośności NARZĘDZIA BEZPIECZEŃSTWO ODTWARZANIE PO AWARII OPEN SOURCE
 9. 9. Multicloud = złożoność • Właściwe miejsce dla właściwych potrzeb (IDC): • Legacy – niektórych aplikacji nie należy ruszać ale należy zintegrować, wyzwanie: integracja DC z chmurą • krytyczne aplikacje i środowisko produkcyjne najlepiej umieścić w chmurze prywatnej • do chmury publicznej: środowiska developerskie, testowe, aplikacje o znacząco zmiennej charakterystyce zapotrzebowania na zasoby • Kompetencje: brak odpowiednich kwalifikacji na rynku i problem oraz koszt związany z ich pozyskaniem: • braki kadrowe / kompetencyjne to jeden z najczęściej spotykanych powodów odroczenia decyzji o przejściu do chmury • wzrost zainteresowania usługami Professional Cloud Managed Services jako antidotum • Wg IDC w roku 2020 75% firm europejskich korzystających z chmury publicznej będzie również korzystać z chmury prywatnej (w tym PaaS i SaaS) • Wiele obciążeń (zwłaszcza krytycznych lub podlegających regulacji) zostanie zmigrowanych do chmury prywatnej z chmury publicznej, wśród dużych przedsiębiorstw (18% planuje to zrobić w ciągu roku, wg IDC)
 10. 10. Etapy multicloud journey (IDC) Konsolidacja zasobów DC Chmura prywatna Integracja chmury prywatnej i publicznej Orkiestracja platform / pełny multicloud Silosowe DC Zdywersyfikowane DC Hybrydowe DC Multicloud DC
 11. 11. Multicloud journey • Bezpieczeństwo i zgodność z przepisami (compliance) - czynniki determinujące wybór strategii chmury prywatnej vs publicznej • Vendor i price lock-in • przedsiębiorstwa podejmują drogę do chmury / restrukturyzują centra danych i zasoby IT: • redukcja kosztów fizycznej infrastruktury => kierunek SDDC • skalowalna, elastyczna infrastruktura dostosowana do chmury (cloud ready) • time-to-market: redukcja czasu wdrożenia nowych aplikacji i częstotliwości releasów • Koszt jest wciąż ważny ale nie krytyczny • 30% zachodnich managerów preferuje upgrade systemów legacy do chmury prywatnej (IaaS) niż zastąpienie publicznym IaaS
 12. 12. Koszty / TCO • Mit: idziemy do chmury aby było taniej. => Taniej już było. • TCO (Total Cost of Ownership) – Gartner ma kłopot z TCO • Tradycyjne TCO kłóci się się z dostawcami MQ (liderzy są najdrożsi) • TCO chmury powinien uwzględniać: • Agility • Koszt utraconych przychodów • Dług technologiczny • Zwinność finansowa, kapitał obrotowy
 13. 13. Zwinne TCO • Agility: • ilość releasów w ciągu roku (12 zamiast 4), • wdrożenie DevOps / DevSecOps (jakość, responsywność) • SRE / automatyzacja, redukcja liczby usterek • Koszt utraconych przychodów • time-to-market, • szybkość prototypowania i przetestowania (z klientem) • Dług technologiczny cloud-native vs lift & shift • Zwinność finansowa środki obrotowe do dyspozycji (Opex vs Capex)
 14. 14. Vendor / technology lock- in • Zaplanuj wyjście z chmury. Dla klienta to bariera mentalna, planowanie wyjścia na etapie wyboru dostawcy • Standardy, kontenery • DevOps, standardowe narzędzia, przenośność kodu • Multicloud • Uwaga na technology lock-in, np. Kubernetes
 15. 15. Dziękuję za uwagę JACEK  FRANKOWSKI

×