Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

SURF SIS Conferentie 2005

390 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

SURF SIS Conferentie 2005

 1. 1. HET SIS pakketis een achterhaald concept Jacco Jasperse Informatie- en procesmanager Hogeschool Zeeland jacco.jasperse@hz.nl
 2. 2. Wat studenten willen1. Eén virtueel 24*7 flexibel geïntegreerd loket2. Self-service3. Single Sign-On4. Consistente en eenvoudige iconen en navigatie5. Zelf lay-out selecteren/aanpassen (userprofielen)6. Zelf content toevoegen/verwijderen (portlets, web- services, RSS)
 3. 3. Informatie systeem met student centraal Authenticatie In- en externe content Beveiliging en Single Sign-On Zoeken en ontdekken privacy Content beheer Licentiebeheer Rechtenbeheer Linken Hulp 24x7Beheer persoonlijkegegevens Communicatie en samenwerking Beheer Individueel Inzage in onderwijs Studieplan aanbod
 4. 4. Eerste conclusies1. Web, Web, Web2. Self-service3. Integratie
 5. 5. Integratie dus ERP ? Vijf grootste ERP mythes1. Zodra het ERP systeem in de lucht is, is de organisatie ‘klaar’ met de invoering van ERP.2. We doen een ‘vanille’ implementatie om tijd en geld te besparen.3. Grote leveranciers zijn stabieler dan kleine leveranciers.4. Als het CvB besluit tot invoering van een ERP is het dus voor iedereen top priotiteit.5. Voldoen aan alle gebruikerswensen maakt iedereen gelukkig.
 6. 6. Kosten ERP Verwachting kostenpatroon CvB e.a.Kosten Kostenpatroon met maatwerk Werkelijke kostenpatroon Kostenpatroon volgens sommige leveranciers Implementatie periode Tijd
 7. 7. ‘Best of breed’ uitgangspuntLosse definitie:Optimaal pakket per functioneel gebied met toegevoegdeintegratie componentenWaarom?• Flexibel, open, op standaards gebaseerd• Minder afhankelijkheid van één leverancier• Er bestaat geen ALLES omvattend ERP systeem• “Met Webservices wordt Best of breed een reële mogelijkheid.”• “Web services zullen Best of breed betaalbaar maken.” Rick Bergquist CTO van Peoplesoft InfoWorld nr. 24 17 juni 2002
 8. 8. Transformatie van hoger onderwijs Nu StraksPlannings- Jaar/Semester Cursus/EvenementperspectiefLesgeven Docenten Docenten en externe specialistenLesmateriaal In instelling gemaakt Team ontwikkeling en onderhoudAdministratie Functionele Eén (web)loket, administraties back-office met veel centrale ICTBibliotheek Boeken en catalogus Gecombineerde digitale services
 9. 9. Ontwikkelingen financieel Budget voor ICT 20% innovatieGeld 40% innovatie 80% produktie 60% produktie Tijd
 10. 10. Financiële druk Organisatorische consequenties bezuinigingen• Belangrijkste kostenpost is personeel.• Docenten zijn nu nog kleine zelfstandigen die het totale onderwijsproces naar eigen inzicht inrichten.• Bezuinigen op basis van eficiëntie meestal door specialiseren en delegeren van taken.• Taken zullen worden gedelegeerd naar ondersteunende diensten (mediatheek, onderwijsadministratie, av-dienst etc.)• Onderscheid Onderwijs-Organisatie wordt steeds vager.
 11. 11. Toenemende druk op ICT ondersteuning1. Toename gebruik studentgegevens • Meer maatwerk -> meer beschrijvingen • Historische gegevens t.b.v. Portfolio -> langere bewaartijd • Toename uitwisseling gegevens met collega instellingen en overheid2. Meer druk op studenten loket • Complexiteit leidt tot meer interacties • Complexiteit vereist inzage voor medewerkers in vrijwel alle gegevens student• Toename gebruik E-learning en E-content
 12. 12. Conclusies deel 21. Meer doen met minder geld2. Rol ICT blijft toenemen3. Onderwijsproces is een bedrijfsproces4. Onderscheid Onderwijs-Organisatie wordt kleiner (mede als gevolg van delegeren van taken)
 13. 13. ICT Strategie1. Kies voor open standaards3. Ontwikkel een organisatiebrede architectuur • (Web)service georienteerd • Applicaties op basis van componenten • Portal als ‘loket’ voor gebruikers4. Neem workflows en bedrijfsprocessen als uitgangspunt 1. Centraal loket voor alle contacten 2. Applicaties op basis van workflow 3. Historie van workflow/documentenstroom
 14. 14. ICT Architectuur (in ontwikkeling) Werkstation WWW Telefoon PDA …Beveiliging & Management & Applicatieontwikkeling Netwerk Portal services Composiet applicaties Web services Portlets Web Services & Brokers Samenwerkings Management Cursus Administr. CRM technologieën Info Management Applicaties Applicaties E-mail Applicaties Applicaties Instant messaging SMS Data Transformatie Services & Brokers Web conferencing …. Data Gestructureerde Repositories Warehouse Data (Ongestructureerd) (Integratie)
 15. 15. ICT prioriteiten•Middleware: • Directory services, Authenticatie, Autorisatie, Broker services•Portal •JSR-168 en WSRP portlets•Documenten archief •Gebruik PDF-A •Biedt directe toegang tot documenten•Studenten Relatiebeheer •Relatiebeheer gebaseerd op CRM en Life-long learning•Gecontroleerde leeromgeving •Gestructureerde onderwijs/cursus database •Digitale repositories (DARE/Shiboleth) •Aansluiten bij standaards/initiatieven (Sakai/JISC/IMS/SCORM/OSPI)
 16. 16. Aanbevelingen Gartner1. Gebruik technologie voor de realisering van onderwijskundige en bedrijfsmatige doelstellingen, niet om technologische redenen2. Maak plannen voor op standaards gebaseerde, open, flexibele informatiesystemen (maar verwacht niet dat standaards problemen oplossen)3. Voer een formele vorm van veranderings-management in4. Maak CvB ondersteuning voor ICT projecten zichtbaar5. Baseer open-source beslissingen op totale toegevoegde waarde i.p.v. besparing op aanschafkosten

×