Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

5 valkuilen voor Reliability & Maintenance Engineering

5 valkuilen voor Reliability & Maintenance Engineering

Download to read offline

Deze presentatie werd gegeven door Ron Vonk op de BEMAS studieavond van 20 maart 2012 en heeft als titel: 5 Valkuilen voor Reliability & Maintenance Engineering.... en hoe deze te vermijden

Deze presentatie werd gegeven door Ron Vonk op de BEMAS studieavond van 20 maart 2012 en heeft als titel: 5 Valkuilen voor Reliability & Maintenance Engineering.... en hoe deze te vermijden

More Related Content

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

5 valkuilen voor Reliability & Maintenance Engineering

 1. 1. 5 Valkuilen voor Reliability & Maintenance Engineering …en hoe deze te vermijden Ron Vonk - CoThink BEMAS Studie-avond 20 maart 2012, Sint Niklaas (B)
 2. 2. Introductie – Ron Vonk 2008200019951990 Loopbaan Mede oprichter / facilitator / trainer / adviseur van CoThink Bestuurslid NVDO-Sicon
 3. 3. Introductie – CoThink  Vraagstuk gebaseerde begeleiding o.b.v. onze RATIO aanpak  Gebruik te maken van effectieve methodieken  “Gestructureerd opschudden” vanuit onze rol als Motivactors  Ontwikkeling van medewerkers en overdragen van onze vaardigheden, met als ultiem doel onszelf overbodig te maken  Betrokkenheid en passie voor het bereiken van resultaat Dat doen we door: CoThink: “samen denken” en “meedenken” Het is onze missie om vraagstukken op elk niveau te faciliteren, in organisaties waar we op grond van onze inhoudelijke affiniteit toegevoegde waarde kunnen leveren
 4. 4.  Herkennen van een aantal belangrijke valkuilen bij de invulling van de rol van Reliability- of Maintenance Engineer  Inspiratie opdoen om deze valkuilen te voorkomen
 5. 5. 1. Introductie R&ME 2. Klassieke problemen in de praktijk 3. 5 valkuilen 4. Conclusies
 6. 6. Reliability & Maintenance Engineering Verbeteren Asset- en Maintenance prestaties  Ontwikkelen, evalueren en optimaliseren van onderhoudsconcepten  Bepalen benodigde middelen: risicodelen, kennis en vaardigheden en gereedschappen  Evalueren asset- en maintenance prestaties  Analyseren significante of terugkerende storingen en (bijna) incidenten  Initiëren van modificaties, procesverbeteringen, bedieningsaanpassingen, etc.  Inbrengen onderhoudservaring tijdens engineering van modificaties en nieuwbouw  “Verkopen” van ieder verbetervoorstel Introductie R&ME Klassieke problemen in de praktijk Valkuilen Conclusies
 7. 7. Relevantie rol voor R&ME (1) Introductie R&ME Klassieke problemen in de praktijk Valkuilen Conclusies
 8. 8. Relevantie rol voor R&ME (2) − Installaties worden steeds complexer, nieuwe technologieën volgen elkaar steeds sneller op − Betrouwbaarheid van installaties neemt toe, waardoor de kans om ervaring op te doen met storingen steeds kleiner wordt  Een beroep op alleen inhoudelijke expertise over installaties schiet steeds meer tekort… Introductie R&ME Klassieke problemen in de praktijk Valkuilen Conclusies − Vergrijzing van personeel leidt tot “brain drain”, nieuwe / jonge werknemers missen vergelijkbare kennis en ervaring
 9. 9. Relevantie rol voor R&ME (3)  Onvoldoende (tijd voor) continu verbeteren in Asset- en onder- houdsprestaties, onvoldoende aandacht voor midden- en lange termijn  R&ME speelt sleutelrol, ongeacht wat de dominante waardedrijver is voor je organisatie Bron: VDM®, Mainnovation Introductie R&ME Klassieke problemen in de praktijk Valkuilen Conclusies
 10. 10. 1. Introductie R&ME 2. Klassieke problemen in de praktijk 3. 5 valkuilen 4. Conclusies
 11. 11. Klassieke problemen in de praktijk “Onze Reliability Engineers komen van een andere planeet” “Onze Maintenance Engineer is erg druk… behalve met reliability engineering” “Laat me alsjeblieft een rol van technisch expert spelen” “De persoon die bij ons Reliability Engineer is geworden doet precies wat hij deed, hij draagt alleen een andere pet” Introductie R&ME Klassieke problemen in de praktijk Valkuilen Conclusies
 12. 12. 1. Introductie R&ME 2. Klassieke problemen in de praktijk 3. 5 valkuilen 4. Conclusies
 13. 13. 5 Valkuilen voor R&ME 1. Met de verkeerde dingen bezig (laten) zijn 2. Verkeerde focus 3. Wachten op goed gevuld OBS 4. Acteren als expert / ivoren torengedrag 5. Denken dat het aanstellen van RE of ME voldoende is Introductie R&ME Klassieke problemen in de praktijk Valkuilen Conclusies
 14. 14. VK 1: Met de verkeerde dingen bezig (laten) zijn Een RE of ME die zich vooral met andere dan R&ME taken bezighoudt:  Projecten (nieuwbouw, modificatie, …)  Invoering OBS / Applicatiebeheer  Werkvoorbereiding/planning  … Symptoombeschrijving Belangrijkste oorzaken  Persoonlijke affiniteit voor andere taken  Urgentie van andere taken Introductie R&ME Klassieke problemen in de praktijk Valkuilen 1. Verkeerde dingen 2. Verkeerde focus 3. Wachten op data 4. Acteren als expert 5. Alleen RE of ME aanstellen Conclusies  Onhandige plaats van rol binnen organisatie (gekoppeld aan een operationele rol/functie…)
 15. 15. Maatregelen  RE/ME juiste plek in organisatie geven: Rol = staffunctie, of Koppeling aan functie/rol met minimale operationele verantwoordelijkheid  Duidelijke beschrijving rol/taken  Communicatie rol naar organisatie, voor duidelijkheid en (h)erkenning  Heldere doelstellingen VK 1: Met de verkeerde dingen bezig (laten) zijn Introductie R&ME Klassieke problemen in de praktijk Valkuilen 1. Verkeerde dingen 2. Verkeerde focus 3. Wachten op data 4. Acteren als expert 5. Alleen RE of ME aanstellen Conclusies
 16. 16.  Verbeteren OEE  Verminderen onderhoudskosten  Verbeteren betrouwbaarheid  Etc. Doelstellingen op resultaatniveau (waarom) Doelstellingen op activiteitniveau (wat)  % installaties met onderhoudsconcept per . . .  # root cause analyses  Etc. Doelstellingen op niveau van methode (hoe)  Bepaal “performance killers” met Pareto  Voor top 5: bepaal onderhoudsconcept met RCM  Etc. Mogelijke niveau’s “heldere doelstellingen” Introductie R&ME Klassieke problemen in de praktijk Valkuilen 1. Verkeerde dingen 2. Verkeerde focus 3. Wachten op data 4. Acteren als expert 5. Alleen RE of ME aanstellen Conclusies Doelstellingen op activiteitenniveau verdienen meestal de voorkeur! ToenemendeprofessionaliteitR&ME
 17. 17. Valkuil 2: Verkeerde focus Introductie R&ME Klassieke problemen in de praktijk Valkuilen 1. Verkeerde dingen 2. Verkeerde focus 3. Wachten op data 4. Acteren als expert 5. Alleen RE of ME aanstellen Conclusies Een RE of ME:  die zich niet met de belangrijkste zaken bezighoudt  die zich onvoldoende richt op datgene waarmee hij de meeste waarde voor de organisatie kan toevoegen Symptoombeschrijving Veel voorkomende oorzaken  Zie oorzaken bij valkuil 1  Geen of verkeerde prioriteitstelling
 18. 18. Valkuil 2: Verkeerde focus Maatregelen  Stel doelstellingen vast voor organisatie / productie / installatie en vertaal deze in selectiecriteria (bv veiligheid, milieu, beschikbaarheid, betrouwbaarheid, onderhoudskosten, etc.)  Gebruik bij prioriteitstelling methoden zoals bijvoorbeeld Pareto, Risico-matrices en/of BesluitvormingsAnalyse Introductie R&ME Klassieke problemen in de praktijk Valkuilen 1. Verkeerde dingen 2. Verkeerde focus 3. Wachten op data 4. Acteren als expert 5. Alleen RE of ME aanstellen Conclusies  Bepaal steeds prioriteit, gebruikmakend van deze selectiecriteria: – Op basis van historische informatie (focus voor bv Root Cause Analyse…) – Op basis van potentiële problemen bij nietsdoen (focus voor ontwikkeling onderhoudsconcepten…)
 19. 19. Voorbeeld Pareto-analyse Introductie R&ME Klassieke problemen in de praktijk Valkuilen 1. Verkeerde dingen 2. Verkeerde focus 3. Wachten op data 4. Acteren als expert 5. Alleen RE of ME aanstellen Conclusies Item (bv installaties) % cumulatief Onderhoudskosten 100 80 60 40 20 Geeft ≈20% items welke voor ≈80% van het effect verantwoordelijk zijn
 20. 20. Voorbeeld risico-matrix Introductie R&ME Klassieke problemen in de praktijk Valkuilen 1. Verkeerde dingen 2. Verkeerde focus 3. Wachten op data 4. Acteren als expert 5. Alleen RE of ME aanstellen Conclusies Dervingskosten Standtijd Effect S ≤ 0,5 jr. 0,5 jr.< S ≤ 1 jr. 1 jr.< S ≤ 5 jr. 5 jr.< S ≤ 10 jr. 10 jr.< S ≤ 20 jr. S > 20 jr. Kosten > € 200.000 € 100.000 < Kosten <= € 200.000 € 25.000 < Kosten <= € 100.000 € 10.000 < Kosten <= € 25.000 Kosten < € 10.000 Selecteert onacceptabel optreden van: - falen van produktielijnen/installaties - potentiële storingen voor bepaalde installatie Kan ook worden toegepast voor selectie storingen waarvoor RCA noodzakelijk is
 21. 21. Voorbeeld: Prioriteren met Besluitvormingsanalyse Geeft volgorde van prioriteit Kan eveneens zijn bv installaties/machines Afgeleid van doelstellingen Voorbeeld BesluitvormingsAnalyse Introductie R&ME Klassieke problemen in de praktijk Valkuilen 1. Verkeerde dingen 2. Verkeerde focus 3. Wachten op data 4. Acteren als expert 5. Alleen RE of ME aanstellen Conclusies
 22. 22. Introductie R&ME Klassieke problemen in de praktijk Valkuilen 1. Verkeerde dingen 2. Verkeerde focus 3. Wachten op data 4. Acteren als expert 5. Alleen RE of ME aanstellen Conclusies Valkuil 3: Wachten op goed gevuld OBS Een RE of ME die zegt (nog) geen analyses te kunnen uitvoeren omdat:  nog onvoldoende data in het onderhoudssysteem (OBS/EAMS) is verzameld  de beschikbare data van onvoldoende kwaliteit is Symptoombeschrijving  Incomplete en kwalitatief slechte data is daadwerkelijk een feit Veel voorkomende oorzaken  Onvoldoende kennis/vaardigheid om überhaupt analyses uit te voeren: gebrek aan data wordt als excuus gebruikt
 23. 23.  Poog de werkwijze (hoe) voor analyse eens in detail te beschrijven Maatregelen  Gewoon van start gaan! - Data zal nooit compleet en 100% correct zijn - Informatie in OBS geeft alleen richting, meer data geeft hooguit meer focus, maar analyse is altijd noodzakelijk om tot juiste verbetermaatregelen te komen - Gebruik van data helpt de kwaliteit ervan te verbeteren  Train RE/ME in methoden, in ieder geval voor: – Het observeren en evalueren van een proces of installatie en het analyseren van data – Het analyseren van problemen / storingen / incidenten en het zoeken van oorzaken – Het weloverwogen voorstellen en treffen van maatregelen ofwel doen van aanbevelingen – Het ontwikkelen en optimaliseren van onderhoudsconcepten Introductie R&ME Klassieke problemen in de praktijk Valkuilen 1. Verkeerde dingen 2. Verkeerde focus 3. Wachten op data 4. Acteren als expert 5. Alleen RE of ME aanstellen Conclusies Valkuil 3: Wachten op goed gevuld OBS
 24. 24. Introductie R&ME Klassieke problemen in de praktijk Valkuilen 1. Verkeerde dingen 2. Verkeerde focus 3. Wachten op data 4. Acteren als expert 5. Alleen RE of ME aanstellen Conclusies VK 4: Acteren als expert / ivoren toren gedrag Symptoombeschrijving  Verkeerde keuze RE of ME Veel voorkomende oorzaken  Onvoldoende vaardigheid om rol op juiste wijze in te vullen Een RE of ME die:  vooral zelfstandig analyses uitvoert  niet of nauwelijks anderen bij analyses en opstellen van verbetermaatregelen betrekt
 25. 25. Ideale Reliability of Maintenance Engineer Spreekt taal van controller Kent alle relevante wetgeving Heeft toegang tot alle relevante databases en weet hoe deze te gebruiken Is kampioen in het gebruik van alle onderhoudsgerelateerde methoden Is communicatief vaardig Heeft veel kennis van en ervaring met de installaties Belangrijkste selectiecriterium? Introductie R&ME Klassieke problemen in de praktijk Valkuilen 1. Verkeerde dingen 2. Verkeerde focus 3. Wachten op data 4. Acteren als expert 5. Alleen RE of ME aanstellen Conclusies
 26. 26. Methodische aanpak  zorgt voor effectief gebruik van kennis en ervaring;  door het stellen van de juiste vragen op het juiste moment! Methodisch oplossen van problemen Introductie R&ME Klassieke problemen in de praktijk Valkuilen 1. Verkeerde dingen 2. Verkeerde focus 3. Wachten op data 4. Acteren als expert 5. Alleen RE of ME aanstellen Conclusies
 27. 27. Rolverdeling bij oplossen van vraagstukken Facilitator (aanpak & methoden) Probleemeigenaar (noodzaak en middelen) Rol R&ME Introductie R&ME Klassieke problemen in de praktijk Valkuilen 1. Verkeerde dingen 2. Verkeerde focus 3. Wachten op data 4. Acteren als expert 5. Alleen RE of ME aanstellen Conclusies Experts (kennis & ervaring)
 28. 28. Rol en vaardigheden van een facilitator Moderator, discussieleider, persoon die het groepsproces leidt Rol van Facilitator  Op een gestructureerde manier kunnen analyseren van info  De juiste vragen kunnen stellen  Actief kunnen luisteren  Kunnen sturen, zonder hiërarchische bevoegdheid  Conflicten kunnen hanteren  Grenzen in discussies kunnen stellen  Consensus kunnen creëren  … Vaardigheden van de Facilitator Introductie R&ME Klassieke problemen in de praktijk Valkuilen 1. Verkeerde dingen 2. Verkeerde focus 3. Wachten op data 4. Acteren als expert 5. Alleen RE of ME aanstellen Conclusies
 29. 29. Introductie R&ME Klassieke problemen in de praktijk Valkuilen 1. Verkeerde dingen 2. Verkeerde focus 3. Wachten op data 4. Acteren als expert 5. Alleen RE of ME aanstellen Conclusies VK 4: Acteren als expert / ivoren toren gedrag Maatregelen  Selecteer de juiste persoon: – Met (aanleg) faciliteervaardigheden (zie hiervoor) – Met (alleen) affiniteit met de inhoud – Met affiniteit met deze invulling van de RE/ME-rol  Indien nodig: train RE/ME in faciliteervaardigheden  Creëer de mogelijkheid om regelmatig inhoudelijke experts bij analyses en bepalen van verbetervoorstellen te betrekken: – Voor inbreng van informatie, kennis en ervaring – Voor draagvlak t.b.v. implementatie NB: Een jonge “eager beaver” van buiten heeft vaak de meeste kans op succes... – Heeft geen last van inhoudelijke kennis & ervaring – Wordt niet continu lastig gevallen voor urgente/operatione zaken – Wordt beter geaccepteerd in rol van facilitator
 30. 30. Introductie R&ME Klassieke problemen in de praktijk Valkuilen 1. Verkeerde dingen 2. Verkeerde focus 3. Wachten op data 4. Acteren als expert 5. Alleen RE of ME aanstellen Conclusies Valkuil 5: Alleen RE of ME aanstellen Symptoombeschrijving  Aannemen dat de nieuwe RE/ME zelfstandig/ondernemend genoeg is en wel weet hoe de rol uit te voeren…. Veel voorkomende oorzaken  Aannemen dat de RE/ME reeds de nodige kennis en vaardigheid heeft Een organisatie waar één of enkele reliability of maintenance engineers worden aangesteld en waar het min of meer aan henzelf wordt overgelaten om invulling te geven aan deze functie/rol
 31. 31. Maatregelen  (H)erkennen dat RE/ME een vak op zichzelf is… Valkuil 5: Alleen RE of ME aanstellen  Creëren van een effectieve werkomgeving: – Duidelijke verwachtingen/doelstellingen overeenkomen (zie hiervoor) – Rol van RE/ME in bestaande werkprocessen borgen ofwel nieuwe werkprocessen ontwikkelen en implementeren – Voorzien in support (tijd) van anderen om rol goed in te kunnen vullen – Voorzien in effectieve informatiesystemen – Consequenties verbinden aan (on)juiste gedrag – Tijdige/periodieke feedback op rolinvulling – Voorzien in support bij implementatie van verbetervoorstellen – Etc. Introductie R&ME Klassieke problemen in de praktijk Valkuilen 1. Verkeerde dingen 2. Verkeerde focus 3. Wachten op data 4. Acteren als expert 5. Alleen RE of ME aanstellen Conclusies
 32. 32. 1. Introductie R&ME 2. Klassieke problemen in de praktijk 3. 5 valkuilen 4. Conclusies
 33. 33. Conclusies  Steeds meer organisaties (h)erkennen nut en noodzaak introductie rol van R&ME… en terecht! Introductie R&ME Klassieke problemen in de praktijk Valkuilen Conclusies  Voor een succesvolle invoering van de rol van RE of ME is meer nodig dan het aanstellen van een medewerker: – Borgen van uitvoering juiste taken – Continu prioriteren van activiteiten op toegevoegde waarde – Keuze voor juiste persoon, die rol als facilitator invult in plaats van expert – Training in analytische methoden en faciliteervaardigheden – Creëren van een “effectieve werkomgeving”
 34. 34. CoThink: www.cothink.nl NVDO Leergang Vaardigheden voor Reliability & Maintenance Engineering (R&ME): www.cothink.nl/rme

×