Wiki ppt[1]

388 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
388
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Wiki ppt[1]

 1. 1. Effectiviteit van psychotherapeutische behandeling bij plegers vanseksueel geweld<br />
 2. 2. Seksueel misbruik<br />Wat<br /><ul><li>Seksueel of gedeeltelijk seksueel gedrag dat gemotiveerd is en dat bedreven wordt met een niet instemmend slachtoffer, of met iemand die niet in staat geacht wordt toestemming te kunnen geven </li></ul>Frequent voorkomende vormen van seksuele agressie: <br /><ul><li>‘Hands on’ delicten : verkrachting, aanranding, pedoseksueel gedrag, incest
 3. 3. ‘Hands off’delicten : exhibitionisme en voyeurisme</li></li></ul><li>Methodologische problemen<br />Niet voldoen aan de diagnostische criteria van een (seksuele) stoornis<br />Komt doordat de DSM-IV geen specifieke categorie heeft<br />Belangrijk te weten of alle seksuele delinquenten in een studie opgenomen zijn, of alleen die personen die aan bepaalde DSM-IV criteria voldoen<br /><ul><li>Soms enige onduidelijkheid</li></ul>Aselecte toewijzing aan een controle groep die geen behandeling krijgt<br />maar op andere aspecten wel overeenkomt met de experimentele groep <br />Nodig om gegronde uitspraken te kunnen doen over het effect van een behandeling <br />Probleem op bij het onderzoek naar<br />Het effect van behandelingen<br />
 4. 4. Methodologische problemen<br />Probleem onderzoek naar effect van behandelingen<br />1. Veel seksuele delinquenten in de gevangenis willen graag behandeld worden<br />Omdat ze denken zo eerder in aanmerking te komen voor een voorwaardelijke invrijheidsstelling<br />2. Een ethisch bezwaar om seksuele delinquenten niet te behandelen <br />Omdat zij een gevaar vormen voor de samenleving<br />Veelgebruikt alternatief: <br />Voor de controle groep studie:<br />De uitkomst van de behandeling vergelijken met een schatting van het aantal onbehandelde delinquenten die gerecidiveerd zijn<br />Het belangrijkste criterium voor succes van de behandeling van seksueel agressieve daders is het voorkomen van recidive<br />
 5. 5. Methodologische problemen<br />Lastig recidive formeel vast te stellen<br />Een aantal onderzoekers beperkt zich tot zelfrapportage<br />Recidivecriterium één of meerdere nieuwe veroordelingen<br />Niet alle seksueel agressieve delicten worden ontdekt en leiden tot veroordeling van de dader<br />Proef<br />Volledig anoniem aan te geven hoe vaak zij een seksueel agressief delict gepleegd hadden waarvoor zij niet veroordeeld waren<br />
 6. 6. Effectstudies naar verschillende behandelingscomponenten<br />1.Veranderen van deviante fantasieën<br /><ul><li>Vorige eeuw
 7. 7. Accent op het veranderen van deviante seksuele fantasieën
 8. 8. Aversietherapie en covert sensitisatie gebaseerd op aversieve conditionering
 9. 9. Ongewenste responsen worden afgeleerd door deze te verbinden met ‘aversieve’ responsen
 10. 10. Masturbatie herconditionering
 11. 11. Een procedure waarbij cliënten gebruik moeten maken van masturbatie om hun seksuele voorkeur te veranderen.
 12. 12. Satiatie
 13. 13. Cliënt wordt verzocht te masturberen terwijl hij fantaseert over seksueel deviante voorstellingen en door te gaan tot de ejaculatie</li></li></ul><li>Effectstudies naar verschillende behandelingscomponenten<br />2.Behandelingvan ontkenning<br /><ul><li>Ontkennen of minimaliseren van daad en gevolgen
 14. 14. Bereidwilligheid van het slachtoffer te overschatten
 15. 15. vb: ‘Het gebeurde met wederzijdse instemming’
 16. 16. Negatieve reacties op hun seksuele toespelingen interpreteren als een aanmoediging
 17. 17. ‘Als een vrouw nee zegt, bedoelt ze ja’
 18. 18. Procedure zodat delinquenten hun daad niet blijven ontkennen, minimaliseren of elimineren
 19. 19. Elk zijn verhaal zo getailleerd mogelijk aan de rest beschrijven
 20. 20. Praten over het delict, de gedachten en gevoelens van de dader</li></li></ul><li>Effectstudies naar verschillende behandelingscomponenten<br />3.Behandeling van cognitieve vertekeningen<br />Vaak vertekend beeld van de respons van het slachtoffer <br />Denkbeelden die hun gedrag rechtvaardigen<br />Zien hun slachtoffer als coöperatief <br />Zien de schadelijke gevolgen niet in<br />Slachtoffer vaak beschouwen als schuldige<br />Ook externe factoren als schuld <br />Vb: excessief alcohol gebruik<br />Negatief beeld van vrouwen<br />Pedofielen zien kinderen als:<br /> vriendelijk en toegankelijk voor misbruik<br />Aantal cognitieve herstructureringstechnieken <br />Zijn gericht om cognitieve vertekeningen te veranderen<br />
 21. 21. Effectstudies naar verschillende behandelingscomponenten<br />4.Leren omgaan met negatieve emoties enmiddelenmisbruik<br />Negatieve emoties vaak oorzaak van verkrachting<br />Gevoelens van woede, wraak, of frustratie, <br />Gevoelens van leegte, depressie, eenzaamheid of zich waardeloos voelen<br />Alcohol ook een oorzaak<br />Belang is om copingvaardigheden aan te leren <br />Om op een andere manier met negatieve emoties en middelenmisbruik om te gaan<br />
 22. 22. Effectstudies naar verschillende behandelingscomponenten<br />5.Empathietraining<br />Gebrek aan empatisch vermogen<br />Niet kunnen inleven in de ander<br />Belang empathietraining<br />Delinquenten leren empathischerte reageren<br />Leren emoties te herkennen<br />Herkenning angstgevoelens van zijn slachtoffer zal hen weerhouden<br />
 23. 23. Effectstudies naar verschillende behandelingscomponenten<br />6.Sociale competentie<br />Gebrek aan sociale vaardigheden<br />Vb: Hanteren van conflicten<br />Gebrekkig in zelfvertrouwen, sociaal angstig en eenzaam<br />Vaak trainingen om sociaal vaardiger te worden<br />Verschillende facetten aan bod: Conversatievaardigheden,angst en boosheidshantering,assertiviteit, probleem-oplossingsvaardigheden,.. <br />
 24. 24. Terugvalpreventie<br />Vallen vaak in herhaling <br />Terugvalpreventie programma<br />Leren risicofactoren voor seksuele agressie te herkennen<br />Vb:Deviante fantasieën<br />Vervolgens copingvaardigheden aanleren die deze risico’s kunnen verminderen<br />Soms na behandelprogramma’s nog intensief contact met de cliënten<br />Probleem van deze technieken<br />Niet goed vergelijkbaar<br />
 25. 25. Overzichtstudies en meta-analyses<br />Gepubliceerd naar het effect van de behandeling van seksuele delinquenten<br />Effect van cognitieve gedragstherapeutische behandelingen<br />Gemiddeld 10% valt terug na de behandeling<br />Aantal recidieven neemt toe<br />Meta-analyse naar aantal recidieven<br />Zwak effect<br />
 26. 26. California Sex Offender Treatment and Evaluation Project (SOTEP)<br />Liep van 1985 tot 1995 <br />Follow-up is recent afgesloten, maar nog niet gepubliceerd<br />Behandeling bestond uit:<br />Een intensief terugvalpreventieprogramma, waarbij de verschillende behandeltechnieken gebruikt werden<br />Voorlopige resultaten zijn teleurstellend<br />
 27. 27. Voorspelling van recidive<br />Phallometrische meting met behulp van een plethysmograaf gebruikt als voorspeller van recidive<br />Seksuele deviante interesse gemeten door de toename van de penisomvang te meten als reactie op het tonen van seksueel (deviante) stimuli<br />Probleem<br />Penisvolume bewust beïnvloeden door aan andere zaken te denken<br />Assessment for Sexual Offense Recidivism<br />(RRASOR)<br />
 28. 28. Discussie<br />Cognitieve gedragstherapeutische en hormoonbehandelingen het meest effectief<br />Verkrachters blijken minst voordeel te hebben bij de behandelingen<br />Meeste resultaten van de behandelingen <br />Weinig reden tot optimisme<br />Persoonlijkheidstoornis kwetsbaarder voor seksueel agressief gedrag<br />Meeste onderzoeken maken geen onderscheid tussen:<br />Verschillende categorieën van daders<br />Ernst gepleegde delict<br />Ernst pathologie daders<br />Veel effectiviteit gebaseerd op percentage recidive<br />Niet altijd goed om seksuele delinquenten in groep te behandelen<br />

×