Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Taianomainen vesi

24 views

Published on

Elämän lähteellä – Taianomainen vesi

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Taianomainen vesi

 1. 1. Elämän lähteellä: Taianomainen vesi
 2. 2. ON STOT.
 3. 3. Natural forces within us are the true healers of disease. – Hippocrates
 4. 4. KY L MÄ
 5. 5. Forest spa // Ma–Su: 00:00–24:00
 6. 6. WIM HOF 30–40 x hengitys Max. pidätys Sisään + pidätys 10–15 s Toista 4 kierrosta
 7. 7. n = 968 (20 s)
 8. 8. IHO ELIMENÄ
 9. 9. HIKOILU Niasiini (B3) 50–100 mg
 10. 10. STR ESSI
 11. 11. STRESSISSÄ ON KYSE TASAPAINOSTA
 12. 12. HORMEETTISET STRESSORIT: ESIM. LIIKUNTA, FYTORAVINTEET, SAUNA, AVANTO JA AURINKO
 13. 13. STRESSIN FYSIOLOGIA ON SELVIYTYMISFYSIOLOGIAA
 14. 14. AKTIIVINEN: SYMPAATTINEN / TAISTELE & PAKENE RAUHALLINEN: PARASYMPAATTINEN / LEPÄÄ & SULATA
 15. 15. HPA-AKSELI JA STRESSINSÄÄTELY
 16. 16. ESIMERKKI HRV-ANALYYSI / 24 TUNTIA
 17. 17. NÄIN KÄY, JOS ET LEPÄÄ
 18. 18. KESKITY PALAUTUMISEEN
 19. 19. GARMIN VIVOMOVE HR
 20. 20. ou should sit in meditation for twenty minutes every day – unless you’re too busy. Then you should sit for an hour. – Zen proverb Y
 21. 21. 4–7–8 4 kierrosta
 22. 22. SVE H 02I
 23. 23. ”The liquid part in the body, which is blood, is intensified by the liquid form of the food that we drink. The virility in us, the energy, the vitality, the prana in us, is enhanced by the subtlest form of the liquids that we consume. Just as the mind is influenced by the subtle food, the prana is influenced by the subtle liquid aspect of the diet.” – Upanishads
 24. 24. j
 25. 25. Vilppula, Finland
 26. 26. I chat by poetry with the plant spirits, make love with the moon and sleep under water to feel the connection. I Know the meaning. I move towards it, with sharpened heads of my spears. Universal alchemy burning through my veins when the realization of being Being illuminates. I play with the matter, to dance inside the emptiness. I am the frame, the trickster of birth. I am the son of water.
 27. 27. loydalahde.com
 28. 28. Dagmar, Raasepori
 29. 29. Haukkala, Jyväskylä
 30. 30. Trihalometaanit Trihalometaanit ovat klooratussa talousvedessä tavallisimmin esiintyviä sivutuotteita. Niitä ovat kloroformi, klooridibromimetaani, bromidikloorimetaani ja bromoformi. Kloroformi Juomaveden kloorauksessa syntyvistä sivutuotteista tunnistettiin ensimmäisenä kloroformi. Vuonna 1974 tehty havainto herätti suurta huolta ja huomiota, koska aineen tiedettiin olevan karsinogeenista koe- eläimille eli aiheuttavan niille kasvaimia, muun muassa hiirille maksakasvaimia.  Kloroformi on tavallisin klooratussa talousvedessä esiintyvä epäpuhtaus. Suomalaisissa talousvesissä todetut pitoisuudet ovat olleet keskimäärin 2-30 µg/l eli mikrogrammaa litrassa. (Komulainen 2006) Kloroformi haihtuu vedestä erittäin helposti. Kloroformille altistutaan juotaessa vettä tai hengittämällä haihtuvaa kloroformia suihkussa tai uima-altaan pinnalla, jos altaan vesi on kloorattua. Kloroformi pääsee helposti elimistöön myös ihon läpi esimerkiksi kylpyammeessa tai uima-altaassa.  Kloroformi on karsinogeeninen aine koe-eläimille ja aiheuttaa niille munuais- ja maksakasvaimia. Kansainvälinen syöväntutkimuslaitos IARC on luokitellut kloroformin ihmiselle mahdollisesti syöpää aiheuttavaksi aineeksi (Group 2B) (IARC 1999).  Koe-eläinten kasvaimet ovat syntyneet niin suurilla altistusmäärillä, että ne aiheuttavat jo kudoksissa solukuolemaa ja siihen liittyvää solujen lisääntymistä, mikä edistää syöpää. On mahdollista, että vain hyvin suuret kloroformin pitoisuudet aiheuttavat syöpää. ________________ https://thl.fi/fi/web/ymparistoterveys/vesi/talousvesi/kloorauksen-sivutuotteet
 31. 31. Bromidikloorimetaani Bromidikloorimetaania on todettu suomalaisissa talousvesissä pitoisuuksina 1-3 µg/l, mikrogrammaa litrassa (Komulainen 2006). Yhdiste on genotoksista ja aiheuttaa koe-eläimissä kasvaimia (munuais- ja maksakasvaimia). Bromidikloorimetaania pidetään ihmiselle mahdollisesti syöpää aiheuttavana aineena (IARC 2B) (IARC 1991a).  Kooridibromimetaani ja bromoformi Klooridibromimetaania on esiintynyt suomalaisissa talousvesissä pitoisuustasoilla 0,05-3 µg l. Bromoformia on yleensä alle 0,5 µg/l (Komulainen 2006). Näiden aineiden syöpävaarallisuutta ihmiselle ei ole voitu arvioida (IARC Group 3), koska tietoa arviointiin ei ole ollut riittävästi (IARC 1991b,c). Vedessä tavallisimmin seoksena esiintyvät trihalometaanit aiheuttavat koe-eläimille keskenmenoja (Narotski ym. 2011). Ainakin bromidikloorimetaani ja bromoformi aiheuttavat myös yksittäisinä aineina koe- eläimille keskenmenoja. Yhdisteet vaikuttavat koe-eläinten lisääntymiseen vasta huomattavasti suurempina altistusmäärinä kuin mitä ihmiset altistuvat trihalometaaneille.
 32. 32. Klooratut furanonit Kun kloorauksen sivutuotteita tutkittiin tarkemmin, tuli kloorattujen furanonien mutageenisuus vahvasti esille. Yksi furanoniyhdiste, MX (3-kloori-4-(diklorimetyyli)-5-hydroksidi-2(5H)-furanoni) selitti enimmillään yli 60 % klooratun juomaveden mutageenisuudesta, kun sitä mitattiin Ames-bakteeritestillä. Myöhemmin kävi ilmi, että bakteerikanta, jolla testi tehtiin (Salmonella typhimurium TA-100), oli erityisen herkkä MX:lle. MX on genotoksista myös ihmisen soluissa, mutta mutaatioiden ja muiden DNA-vaurioiden syntyminen vaatii ihmissoluissa suurempia pitoisuuksia kuin bakteerikannoissa, joilla mutageenisuustestit tehtiin (McDonald ja Komulainen 2005). Klooratussa talousvedessä esiintyy useita kloorattuja furanoneja, joista käytetään yleisesti lyhenteitä MX, CMCF, MCA, MCF. Näiden yhdisteiden pitoisuudet ovat vedessä huomattavasti pienempiä kuin trihalometaanien ja halogenoitujen etikkahappojen pitoisuudet. Suomalaisissa klooratuissa vesilaitosten vesistä on todettu MX:ää pitoisuuksina 1-28 ng/l, eli nanogrammaa litrassa, enimmillään 67 ng/l; CMCF:ää 2-8 ng/l, enimmillään 17 ng/l; MCA:ta 1-4 ng/l, enimmillään 12 ng/l; MCF:ää 15-45 ng/l, enimmillään 78 ng/l (Komulainen ym. 2006). 
 33. 33. Halogenoidut etikkahapot Trikloorietikkahappo ja dikloorietikkahappo ovat kloroformin ohella tavallisimpia sivutuotteita klooratussa talousvedessä Suomessa (Nissinen 2002). Halogenoitujen etikkahappojen pitoisuudet ovat Suomessa keskimäärin suurempia kuin trihlometaanien pitoisuudet. Trikloorietikkahapon pitoisuudet ovat olleet 5-90 µg/l eli mikrogrammaa litrassa (enimmillään 210 µg/l) ja dikloorietikkahapon pitoisuudet 10-30 µg/l (Komulainen 2006). Vedessä on ollut myös bromikloorietikkahappoa (1-5 µg/l). Trikloorietikkahappo Trikloorietikkahappo vaikuttaa haitallisesti maksaan ja munuaisiin. Ihmiselle se aiheuttaa mahdollisesti syöpää (IARC-luokitus 2B) (IARC 2014a). Hiirille trikloorietikkahappo aiheuttaa maksakasvaimia. Trikloorietikkahappoa ei pidetä kuitenkaan genotoksisena karsinogeenina, vaan syöpä aiheutuu useilla ei- genotoksisilla mekanismeilla. Dikloorietikkahappo Dikloorietikkahappo vaikuttaa haitallisesti maksaan, munuaisiin ja keskushermostoon. Urosrotilla sen on todettu vaikuttavan haitallisesti kiveksiin. Dikloorietikkahappo on luokiteltu mahdollisesti syöpää aiheuttavaksi aineeksi ihmiselle (IARC 2B) (IARC 2014b). Se aiheuttaa koe-eläimissä maksakasvaimia. Dikloorietikkahappo on genotoksista, mutta useat ei-genotoksiset mekanismit vaikuttavat ilmeisesti myös kasvainten kehittymiseen (promootiovaikutus). Bromikloorietikkahappo Bromikloorietikkahappo on myös luokiteltu ihmiselle mahdollisesti syöpää aiheuttavaksi aineeksi (IARC 2B) (IARC 2013). Sen on todettu aiheuttavan koe-elämissä maksakasvaimia ja lisäävän myös muita syöpiä, mm. suolistossa ja haimassa. Bromikloorietikkahappo on mutageenista ja genotoksista eli se pystyy käynnistämään syövän kehittymisen.
 34. 34. PEX-muovista valmistettuja putkia on asennettu omakotitaloihin jo 1980-luvulta lähtien ja vesijohtoverkostoihin 2000-luvun alkupuolelta lähtien. Uusissa kohteissa PEX-putket ovat asuntojen sisällä nykyään hyvin yleisiä. PEX-putkien valmistus PEX-putket ovat ristisilloitettua polyetyleeniä. Ristisilloitus voidaan tehdä peroksideilla (PEX-a), silaanimenetelmällä (PEX-b) tai säteilyttämällä (PEX-c). PEX-putken valmistuksessa käytetään lisäksi erilaisia liuottimia, antioksidantteja, stabilisaattoreita ja liukuaineita. Putken valmistuksen lämpöprosessissa syntyy uusia kemiallisia aineita, jotka jäävät kiinni putkimateriaaliin. Näitä kemiallisia aineita ja niiden hajoamistuotteita vapautuu aikaa myöten talousveteen. Aineita irtoaa veteen pieniä määriä myös putkista, joissa ei ole valmistusvirhettä.  PEX-putkista irtoavat aineet Osa PEX-putkista irtoavista aineista tunnetaan hyvin ja osa varsinkin niiden hajoamistuotteista on vielä tunnistamatta. PEX-putkien kautta tulevasta talousvedestä useimmiten todettuja aineita ovat: •MTBE (metyyli-tert-butyylietteri) •ETBE (etyyli-tert-butyylieetteri) •TAME (tert-amyylimetyylieetteri) •TBA (tert-butanoli) •Erilaiset antioksidanttien hajoamistuotteet Yksittäisissä ongelmakohteissa talousvedessä saattaa esiintyä myös pieniä pitoisuuksia liuottimia, kuten ksyleeniä ja styreeniä. 
 35. 35. @jaakkohalmetoja jaakkohalmetoja.info/iloranta

×