SlideShare a Scribd company logo
1 of 91
Download to read offline
www.poljin.fi
Valtakunnalliset pyörällä kulkemisen
edistämisen kuulumiset
• Kyllä pyörille –seminaari 10.5.2023
• Jyväskylä, Kaupunginkirjasto
Matti Hirvonen
toiminnanjohtaja
Pyöräilykuntien verkosto ry
matti.hirvonen@poljin.fi
+358 40 419 4555
Kuva: Touho Häkkinen
www.poljin.fi
Kuva: Martti Tulenheimo
Pyöräilykuntien verkosto ry
• Perustettu 1997
• Yli 184 jäsenyhteisöä
• 158 kuntaa
• Noin 4,6 miljoonaa asukasta
• ELY-keskuksia, yrityksiä, järjestöjä,
tutkimuslaitoksia
Pyöräilykuntien verkosto haluaa:
• Laadukkaat ja sujuvat pyöräilyolosuhteet kaikille
• Pyöräliikenteen määrä +30 % vuoteen 2025
• Lisätä pyörämatkailua ja pyöräilyn palveluja
• Kehittää liikennepolitiikkaa ja -kulttuuria
pyöräilymyönteiseksi
• Edistää lasten mahdollisuuksia pyöräilyyn
• Vahvistaa pyöräilyn asiantuntijuutta ja resursseja
www.poljin.fi
www.poljin.fi
www.poljin.fi
Kävelyn ja pyöräilyn kulkutapaosuudet
Lähde: Henkilöliikennetutkimus 2021
www.poljin.fi
STYLE-hanke
www.poljin.fi
Kävelyn ja pyöräily liikennepolitiikassa
Valtakunnalliset tavoitteet ja ohjelmat taustana
paikalliselle kehittämistyölle
• Kansalliseen energia- ja ilmastostrategiaan kirjattu tavoite: 30 % lisää
kävely- ja pyöräilymatkoja vuoteen 2030 mennessä
• Kävelyn ja pyöräilyn valtakunnallinen edistämisohjelma (2018)
• Valtioneuvoston periaatepäätös kävelystä ja pyöräilystä (2018)
• Osallistava ja osaava Suomi – sosiaalisesti, taloudellisesti ja
ekologisesti kestävä yhteiskunta, Hallitusohjelma (2019)
• Liikenne12 – valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma
• Fossiilittoman liikenteen tiekartta
www.poljin.fi
Pyöräilyn ja kävelyn edistäminen Nokialla
www.poljin.fi
• YK:n suositus on 20% liikenneinvestoinneista
pyöräliikenteeseen ja kävelyyn (YK 9/2016)
-> tämä tavoite löytyy oli yhden puolueen vaaliohjelmassa
• 15-25 €/asukas (ECF:n suositus nouseville kunnille, jotka tavoittelevat
pyöräliikenteen kulkumuoto-osuuden kasvua, 10 €/asukas riittää
ylläpitämään kulkumuoto-osuuden
• Pyöräilyn tai kävelyn edistämiselle tarvitaan ”korvamerkitty”
vuotuinen rahoitus niin valtion kuin kuntienkin tasolla
• Joensuussa tavoitteeseen on päästy
− Keskimäärin 23 % kaikista liikenneinvestoinneista viimeiset 7 vuotta
• Helsingin investointibudjetti on 25,5 M€/ vuonna 2023
− Noin 30 % kaikista liikenneinvestoinneista
Pyöräliikenteen investointitasoa on
nostettava Suomessa
www.poljin.fi
Kävelyn ja pyöräilyn investointituki kuntien
katuverkolle 2018 alkaen
• Infrastruktuurin, kuten väylien ja pyöräpysäköinnin rakentamiseen tai
parantamiseen kuntien katuverkolla
• Valtio max. 50 % kustannuksista ja kunnat min. 50 %
• Osa 2018 valmistunutta valtakunnallista kävelyn ja pyöräilyn
edistämisohjelmaa (LVM)
• Vuonna 2018 jaettiin 3,5 miljoonaa euroa, jolla rahoitettiin 15 hanketta,
hakemuksia 67 kpl
− Edistämisohjelmaan kirjattu tavoite 30 M€ / vuosi
• Vuonna 2019 budjetissa oli 3,5 miljoonaa euroa, jolla rahoitettiin 12 hanketta
• Vuoden 2020 haku 31,5 miljoonaa euroa
– Tukea myönnettiin 51 hankkeelle.
• Vuoden 2021 haku 24,5 miljoonaa euroa 63 hankkeelle.
• Vuoden 2022 haku 15,4 miljoonaa euroa 61 hankkeelle.
• Vuoden 2023 budjetissa 3,5 miljoonaa euroa
– Ei riitä muutokseen!
www.poljin.fi
Pyöräliikenteen investoinnit
Kuva: Harri Vaarala
Mäntylän baana, Oulussa.
www.poljin.fi
Joensuun pyöräliikenneinvestoinnit
Lähde: Pyöräliikenteen investoinnit kunnissa –webinaari 3.6.2021
Ari Varonen, kaupunkiympäristöjohtaja, Joensuun kaupunki
www.poljin.fi
Joensuun pyöräliikenteen seuranta
Lähde: Joensuun kaupunki
www.poljin.fi
Helsingin määrätietoinen ote
Lähde: Pyöräliikenteen kasvu: Minkälaista suunnittelua tarvitaan? Oskari
Kaupinmäki 27.10.2022 / Helsingin kaupunki
www.poljin.fi
Helsingin investointien vaikutus
Lähde: Pyöräliikenteen kasvu: Minkälaista suunnittelua tarvitaan? Oskari
Kaupinmäki 27.10.2022 / Helsingin kaupunki
www.poljin.fi
Hyöty-kustannus -laskelmat
Pyöräliikennehankkeelle ensimmäinen tarkka
hyötykustannuslaskelma Helsingissä (28.4.2021)
• Uuden hyötykustannusanalyysin mukaan Hämeentien
uudistuksessa rakennetut, yksisuuntaiset pyörätiet ovat kaupungille
kannattava investointi. Yhtä sijoitettua euroa kohden pyörätiet
tuottavat kaupungille 3,6 euroa.
• Arviointikohteena oli Hämeentien uudistus, joka osoittautui
kannattavaksi myös eurooppalaisessa vertailussa.
• Laskelma tehtiin uudella Bikenomics-menetelmällä.
• Huomioitiin muun muassa katuremontin investointikustannukset ja
ylläpitokulut pyöräliikenteen osalta, liikennemäärät
kulkumuodoittain ennen remonttia ja sen jälkeen, siirtymät
kulkumuodosta toiseen sekä eri kulkumuotojen liikkumisnopeudet
ja matka-aikojen muutokset.
www.poljin.fi
Vaasan kannustava kehitys
o Vuoden 2021 toteuma: Pyöräily- ja kävelyinfran
investoinnit 750 000 €. Kuntatekniikan kokonaisinvestoinnit
26,882 milj €. Kävelyn ja pyöräilyn investointien osuus n. 3 %
kuntatekniikan kaikista investoinneista.
o Vuoden 2022 talousarvio: Pyöräily- ja kävelyinfran
investoinnit 3,445 milj €. Kuntatekniikan kokonaisinvestoinnit
30,849 milj €. Kävelyn ja pyöräilyn investointien osuus n. 11 %
kuntatekniikan kaikista investoinneista.
o Tavoitteena vuodelle 2023 ja siitä eteenpäin, että kävelyn ja
pyöräilyn investointien osuus on noin 20 % kuntatekniikan
kaikista investoinneista.
o Noin 20 % tason tähtäin kuntatekniikan kaikista investoinneista on
tärkeä ja uraauurtava tavoite, jota moni kunta ei ole Suomessa
aiemmin rohjennut asettaa.
Pyöräilyn ja kävelyn investoinnit on saatava
nousemaan muuallakin
www.poljin.fi
Pyöräilyn edistämisohjelmien valtionavustus
• Vuonna 2020 ensimmäistä kertaa valtionavustushaku kuntien ja
seutujen kävelyn ja pyöräliikenteen edistämisohjelmien laatimiseksi.
• 2022 tukea myönnettiin 16 eri hankkeelle yhteensä 496 000 €.
• Vuoden 2022 haun DL oli 30.11.2022
www.poljin.fi
Onko kunnassanne pyöräilyn
edistämisohjelma tai vastaava?
Lähde: Pyöräilyn olosuhteet Suomen kunnissa 2018 –selvitys
Edistämisohjelmat kootusti täällä.
www.poljin.fi
Miksi edistämisohjelma?
• Poliittinen tahtotila ja pyöräilykaupungin visio
konkretisoituu
• Edistämisohjelma korreloi tehokkaasti lähes kaikkien
tärkeimpien osatekijöiden kanssa
→ Poliittiset päätökset pyöräilyn puolesta
→ Korkeampi investointitaso
→ Enemmän rahoitusta pyöräilyyn
→ Enemmän henkilöresursseja
→ Poikkihallinnollinen työryhmä tai vastaava
→ Seuranta kunnossa
→ Korkeammat pyöräilymäärät
→ Pääreittien talvihoitoa tehostettu
→ Asukkaat tyytyväisempiä olosuhteisiin
Lähde: Pyöräilyn olosuhteet Suomen kunnissa 2018 –selvitys
Edistämisohjelmat kootusti täällä.
www.poljin.fi
Edistämisohjelmat: Kokkola
www.poljin.fi
Edistämisohjelmat: Kokkola
www.poljin.fi
Pääverkko ja tavoiteverkko
www.poljin.fi
Lähde: Haminan kaupunki 2020
www.poljin.fi
www.poljin.fi
Erillinen kävelyn edistämisen strategia?
• Tunnistaa kävelyn
ominaispiirteet
• Parantaa
liikenneturvallisuutta
• Vähentää konflikteja kävelyn
ja pyöräilyn väliltä
• Lisää taajamien, keskusta-
alueiden ja
kauppakeskittymien
viihtyisyyttä
• Edistää kestävän
liikkumisjärjestelmän
kokonaissuunnittelua
www.poljin.fi
www.poljin.fi
PYÖRÄVERKON LAATU
www.poljin.fi
Virikeaineistot kunnille
Kuva: Harri Vaarala
Mäntylän baana, Oulussa.
www.poljin.fi
+ oikein sijoitettu
+ katettu
+ oikea mitoitus (40 cm väli)
+ runkolukitus mahdollinen
+ laadukas pyöräväylä
− kapasiteetti ei aina riitä
− tila ympärillä vähän ahdas
− tavarapyöriä ei ole huomioitu
www.poljin.fi
+ oikein sijoitettu
+ katettu
+ oikea mitoitus (40 cm väli)
+ runkolukitus mahdollinen
+ laadukas pyöräväylä
− kapasiteetti ei aina riitä
− tila ympärillä vähän ahdas
− tavarapyöriä ei ole huomioitu
Oulu 2022
Kuva: Matti Hirvonen
Oulu 2022
Kuva: Matti Hirvonen
Pyöräilyn pääreiteillä pienempien katuliittymien osalta
ylityskohdan korostaminen punaisella pinnalla on suotavaa.
Liittymien muotoilussa riitävän tiukka mitoitus hillitsee nopeuksia
kääntymistilanteessa.
27.10.2022 | Juha Korhonen
Tampere, Hervanta 2022
Tampere, Vt 12
Teiskontie 2022
Kuva: Juha Korhonen
www.poljin.fi
+ oikein sijoitettu
+ katettu
+ oikea mitoitus (40 cm väli)
+ runkolukitus mahdollinen
+ laadukas pyöräväylä
− kapasiteetti ei aina riitä
− tila ympärillä vähän ahdas
− tavarapyöriä ei ole huomioitu
www.poljin.fi
+ oikein sijoitettu
+ katettu
+ oikea mitoitus (40 cm väli)
+ runkolukitus mahdollinen
+ laadukas pyöräväylä
− kapasiteetti ei aina riitä
− tila ympärillä vähän ahdas
− tavarapyöriä ei ole huomioitu
www.poljin.fi
+ oikein sijoitettu
+ katettu
+ oikea mitoitus (40 cm väli)
+ runkolukitus mahdollinen
+ laadukas pyöräväylä
− kapasiteetti ei aina riitä
− tila ympärillä vähän ahdas
− tavarapyöriä ei ole huomioitu
www.poljin.fi
+ oikein sijoitettu
+ katettu
+ oikea mitoitus (40 cm väli)
+ runkolukitus mahdollinen
+ laadukas pyöräväylä
− kapasiteetti ei aina riitä
− tila ympärillä vähän ahdas
− tavarapyöriä ei ole huomioitu
www.poljin.fi
+ oikein sijoitettu
+ katettu
+ oikea mitoitus (40 cm väli)
+ runkolukitus mahdollinen
+ laadukas pyöräväylä
− kapasiteetti ei aina riitä
− tila ympärillä vähän ahdas
− tavarapyöriä ei ole huomioitu
www.poljin.fi
+ oikein sijoitettu
+ katettu
+ oikea mitoitus (40 cm väli)
+ runkolukitus mahdollinen
+ laadukas pyöräväylä
− kapasiteetti ei aina riitä
− tila ympärillä vähän ahdas
− tavarapyöriä ei ole huomioitu
www.poljin.fi
+ oikein sijoitettu
+ katettu
+ oikea mitoitus (40 cm väli)
+ runkolukitus mahdollinen
+ laadukas pyöräväylä
− kapasiteetti ei aina riitä
− tila ympärillä vähän ahdas
− tavarapyöriä ei ole huomioitu
www.poljin.fi
www.poljin.fi
PYÖRÄPYSÄKÖINTI
www.poljin.fi
+ oikein sijoitettu
+ katettu
+ oikea mitoitus (40 cm väli)
+ runkolukitus mahdollinen
+ laadukas pyöräväylä
− kapasiteetti ei aina riitä
− tila ympärillä vähän ahdas
− tavarapyöriä ei ole huomioitu
www.poljin.fi
+ oikein sijoitettu
+ katettu
+ oikea mitoitus (40 cm väli)
+ runkolukitus mahdollinen
+ laadukas pyöräväylä
− kapasiteetti ei aina riitä
− tila ympärillä vähän ahdas
− tavarapyöriä ei ole huomioitu
www.poljin.fi
+ oikein sijoitettu
+ katettu
+ oikea mitoitus (40 cm väli)
+ runkolukitus mahdollinen
+ laadukas pyöräväylä
− kapasiteetti ei aina riitä
− tila ympärillä vähän ahdas
− tavarapyöriä ei ole huomioitu
www.poljin.fi
+ oikein sijoitettu
+ katettu
+ oikea mitoitus (40 cm väli)
+ runkolukitus mahdollinen
+ laadukas pyöräväylä
− kapasiteetti ei aina riitä
− tila ympärillä vähän ahdas
− tavarapyöriä ei ole huomioitu
www.poljin.fi
+ oikein sijoitettu
+ katettu
+ oikea mitoitus (40 cm väli)
+ runkolukitus mahdollinen
+ laadukas pyöräväylä
− kapasiteetti ei aina riitä
− tila ympärillä vähän ahdas
− tavarapyöriä ei ole huomioitu
Turku, taloyhtiön piha
www.poljin.fi
+ oikein sijoitettu
+ katettu
+ oikea mitoitus (40 cm väli)
+ runkolukitus mahdollinen
+ laadukas pyöräväylä
− kapasiteetti ei aina riitä
− tila ympärillä vähän ahdas
− tavarapyöriä ei ole huomioitu
www.poljin.fi
+ oikein sijoitettu
+ katettu
+ oikea mitoitus (40 cm väli)
+ runkolukitus mahdollinen
+ laadukas pyöräväylä
− kapasiteetti ei aina riitä
− tila ympärillä vähän ahdas
− tavarapyöriä ei ole huomioitu
www.poljin.fi
Kuva: Joensuun Polkijat
Joensuu 2017, Kauppakatu
Kuva: Mikko Honkonen
www.poljin.fi
Joensuun pyöräkadut
Kuva: Matti Hirvonen
www.poljin.fi
Kuva: Joensuun Polkijat
Helsinki, Kulosaaren
Puistotie 2020
Lähellä sijaitsee koulu ja juniorijalkapallokenttä.
Kadulla polkee paljon lapsia.
Suomen pisin pyöräkatu 1,3 km.
● Katu- ja vesihuoltosaneerauksen kustannustoteuma
kokonaisuudessaan 1,5 miljoonaa €
● Turun kaupungin osuus 1,1 miljoonaa €
● Valtionavustus pyöräkatuhankkeeseen 490 800 €
● Lähde: Turun kaupungin tiedote 13.7.2022
Turku, Kauppias Hammarinkatu 2022
www.poljin.fi
Kuva: Joensuun Polkijat
Kaksisuuntainen pyörätie muuttuu pyöräkaduksi.
Turku, Kauppias Hammarinkatu 2022
www.poljin.fi
Kuva: Joensuun Polkijat
Kaksisuuntainen pyörätie muuttuu pyöräkaduksi.
www.poljin.fi
Kuva: Joensuun Polkijat
Kaksisuuntainen pyörätie muuttuu pyöräkaduksi.
www.poljin.fi
Kuva: Joensuun Polkijat
Kaksisuuntainen pyörätie muuttuu pyöräkaduksi.
www.poljin.fi
Kuva: Joensuun Polkijat
Kaksisuuntainen pyörätie muuttuu pyöräkaduksi.
Jyväskylä 2022, Yrjönkatu
www.poljin.fi
Kuva: Joensuun Polkijat
www.poljin.fi
Kuva: Joensuun Polkijat
www.poljin.fi
Kuva: Joensuun Polkijat
www.poljin.fi
Kuva: Joensuun Polkijat
www.poljin.fi
Kuva: Joensuun Polkijat
Kuva: Taneli Pärssinen
Salo 2022
Mathildedalin kylätie 1,3 km
www.poljin.fi
Kuva: Joensuun Polkijat
Salo, Mathildedahl
Tullintie 1,3 km (Varsinais-Suomen ELY-keskus)
Kuva: Varsinais-Suomen ELY
www.poljin.fi
Kuva: Joensuun Polkijat
www.poljin.fi
Kuva: Joensuun Polkijat
Kuva: Varsinais-Suomen ELY
Kuva: Juha Korhonen
Salo, Mathildedahl
Tullintie 1,3 km
www.poljin.fi
Kuva: Joensuun Polkijat
www.poljin.fi
Kuva: Joensuun Polkijat
www.poljin.fi
Kuva: Joensuun Polkijat
www.poljin.fi
Kuva: Joensuun Polkijat
www.poljin.fi
+ oikein sijoitettu
+ katettu
+ oikea mitoitus (40 cm väli)
+ runkolukitus mahdollinen
+ laadukas pyöräväylä
− kapasiteetti ei aina riitä
− tila ympärillä vähän ahdas
− tavarapyöriä ei ole huomioitu
www.poljin.fi
www.poljin.fi
Kuva: Joensuun Polkijat
Kuva: Harri Vaarala
Mäntylän baana keskustasta 2,5 km etelän suuntaan
valmistui kesän 2020 aikana ja sen leveys on 6,6 metriä
(4,0 + 0,1 + 2,5). ”Tehhään mieluummin hyvää…”
Oulu 2020
Kuva: Harri Vaarala
Mäntylän baana, Oulussa.
Kuva: Timo Perälä
www.poljin.fi
www.poljin.fi
VIESTINTÄ, MARKKINOINTI JA KAMPANJAT
www.poljin.fi
Kuva: Joensuun Polkijat
www.poljin.fi
• Suomen laajin pyöräilytapahtumien kokonaisuus:
satoja tapahtumia, kymmeniätuhansia osallistujia
• Pääosassa pyöräilyn edistäminen ja ilo
– kansalaisten aktivointia, päättäjiin vaikuttamista
– paikallisten pyöräilyhankkeiden ja -tavoitteiden vauhdittaja
• Järjestäjinä kunnat, järjestöt, seurat, yritykset jne.
• Laaja medianäkyvyys ja vaikuttavuus
– tärkeät teemat (pyöräilyn hyödyt, politiikka ja olosuhteet) olleet
viime vuosina hyvin esillä julkisessa keskustelussa
• Pääteema 2022: ”Jokaisella on oikeus turvalliseen
pyöräilyyn”
• Pääteema 2023: ”Pyöräpysäköinti – oikea ratkaisu
oikeaan paikkaan”
www.poljin.fi
Kuva: Joensuun Polkijat
www.poljin.fi
www.poljin.fi
Onko pyöräilysi korvannut muilla kulkutavoilla tehtyjä
matkoja viimeisen vuoden aikana?
85%
15%
Yes No
www.poljin.fi
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%
Muita matkoja
Junamatkoja
Pyöräily ei ole korvannut kulkemiani matkoja
Kävelymatkoja
Linja-automatkoja
Henkilöautomatkoja
47 % vastaajista kertoi korvanneensa
henkilöautolla kuljettuja matkoja
polkupyörällä
Mitä matkoja pyöräilysi on pääasiassa korvannut?
www.poljin.fi
www.poljin.fi
www.poljin.fi
www.poljin.fi
Yhteenvetoa
● Suomesta löytyy jo paljon laatuinfraa
o Pyöräliikenteen ja Jalankulun suunnittelu -ohjeet hyvä pohja
● Liikennesuunnittelua lapset ja seniorit edellä
o Inklusiivinen infrastruktuuri
o Koulumatkat ja muut arkimatkat edellä
● Valtion investointituen merkitys on suuri, kuntien rooli ratkaiseva
● Ilman laadukasta talvikunnossapitoa tavoitteisiin ei päästä
● Pienempi muutos mahdollinen infran laatutasoa ja turvallisuutta
parantamalla
● Isompi muutos tarvitsee isompia korjausliikkeitä
o Investointitason merkittävä nosto valtio+kunnat
o Liikennejärjestelmätasolla aito priorisointi
o Maankäyttö, yhdyskuntarakenne, palvelut
● Myös aktivointia (liikkumisen ohjaus) tarvitaan
● Pyörämatkailun tarpeet on nouseva teema
● Rohkeutta päätöksiin ja suunnitteluratkaisuihin
o Pyöräilykuntien verkosto auttaa!
www.poljin.fi
Kiitos ja pyöräilyn iloa Pyöräilyviikolle!
Lisää tietoja ja virikeaineistoja:
www.poljin.fi

More Related Content

Similar to Valtakunnalliset pyörällä kulkemisen edistämisen kuulumiset

Similar to Valtakunnalliset pyörällä kulkemisen edistämisen kuulumiset (11)

Kävelyn ja pyöräilyn investointiohjelma sekä muut valtakunnalliset kuulumiset
Kävelyn ja pyöräilyn investointiohjelma sekä muut valtakunnalliset kuulumisetKävelyn ja pyöräilyn investointiohjelma sekä muut valtakunnalliset kuulumiset
Kävelyn ja pyöräilyn investointiohjelma sekä muut valtakunnalliset kuulumiset
 
Keski-Suomi pyöräilee -seminaarit 2018
Keski-Suomi pyöräilee -seminaarit 2018Keski-Suomi pyöräilee -seminaarit 2018
Keski-Suomi pyöräilee -seminaarit 2018
 
Pyöräliitto 99-vuotiaassa Suomessa - Tositarina kansanliikkeestä, joka syntyi...
Pyöräliitto 99-vuotiaassa Suomessa - Tositarina kansanliikkeestä, joka syntyi...Pyöräliitto 99-vuotiaassa Suomessa - Tositarina kansanliikkeestä, joka syntyi...
Pyöräliitto 99-vuotiaassa Suomessa - Tositarina kansanliikkeestä, joka syntyi...
 
Raskaat rahdit kevyet kulkupelit
Raskaat rahdit   kevyet kulkupelitRaskaat rahdit   kevyet kulkupelit
Raskaat rahdit kevyet kulkupelit
 
Savonlinnan matkailufoourmi: Matkailuliiketoiminnan kehittäminen 2013-
Savonlinnan matkailufoourmi: Matkailuliiketoiminnan kehittäminen 2013-Savonlinnan matkailufoourmi: Matkailuliiketoiminnan kehittäminen 2013-
Savonlinnan matkailufoourmi: Matkailuliiketoiminnan kehittäminen 2013-
 
Katsaus Helsingin pyöräliikenteeseen 14.4.2016
Katsaus Helsingin pyöräliikenteeseen 14.4.2016Katsaus Helsingin pyöräliikenteeseen 14.4.2016
Katsaus Helsingin pyöräliikenteeseen 14.4.2016
 
Kari Herlevi: Kierrolla kärkeen
Kari Herlevi: Kierrolla kärkeenKari Herlevi: Kierrolla kärkeen
Kari Herlevi: Kierrolla kärkeen
 
Sahkoinen liikenne_4-1 Rintamäki Sito sähköpyöräily
Sahkoinen liikenne_4-1 Rintamäki Sito sähköpyöräilySahkoinen liikenne_4-1 Rintamäki Sito sähköpyöräily
Sahkoinen liikenne_4-1 Rintamäki Sito sähköpyöräily
 
Kyllä pyörille -seminaari: Pyöräilyanarkiasta liikennerauhaan
Kyllä pyörille -seminaari: Pyöräilyanarkiasta liikennerauhaanKyllä pyörille -seminaari: Pyöräilyanarkiasta liikennerauhaan
Kyllä pyörille -seminaari: Pyöräilyanarkiasta liikennerauhaan
 
15.12.2022 Missä mennään Suomi? Kiertotalousmittarit suunnannäyttäjinä
15.12.2022 Missä mennään Suomi? Kiertotalousmittarit suunnannäyttäjinä15.12.2022 Missä mennään Suomi? Kiertotalousmittarit suunnannäyttäjinä
15.12.2022 Missä mennään Suomi? Kiertotalousmittarit suunnannäyttäjinä
 
Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen Vaasassa
Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen VaasassaKävelyn ja pyöräilyn edistäminen Vaasassa
Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen Vaasassa
 

More from Jyväskylän Pyöräilyseura JYPS ry

More from Jyväskylän Pyöräilyseura JYPS ry (20)

Kyllä pyörille -seminaari: Fillarilla kouluun? – koulumatkapyöräilyn suosio j...
Kyllä pyörille -seminaari: Fillarilla kouluun? – koulumatkapyöräilyn suosio j...Kyllä pyörille -seminaari: Fillarilla kouluun? – koulumatkapyöräilyn suosio j...
Kyllä pyörille -seminaari: Fillarilla kouluun? – koulumatkapyöräilyn suosio j...
 
Kyllä pyörille -seminaari: Lapset liikkeelle – koulumatkaliikkumisen edistämi...
Kyllä pyörille -seminaari: Lapset liikkeelle – koulumatkaliikkumisen edistämi...Kyllä pyörille -seminaari: Lapset liikkeelle – koulumatkaliikkumisen edistämi...
Kyllä pyörille -seminaari: Lapset liikkeelle – koulumatkaliikkumisen edistämi...
 
Kyllä pyörille -seminaari: Pyörämatkailukyselyn 2023 tulokset
Kyllä pyörille -seminaari: Pyörämatkailukyselyn 2023 tuloksetKyllä pyörille -seminaari: Pyörämatkailukyselyn 2023 tulokset
Kyllä pyörille -seminaari: Pyörämatkailukyselyn 2023 tulokset
 
Kyllä pyörille -seminaari: Jyväskylän kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelma
Kyllä pyörille -seminaari: Jyväskylän kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelmaKyllä pyörille -seminaari: Jyväskylän kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelma
Kyllä pyörille -seminaari: Jyväskylän kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelma
 
Kyllä pyörille -seminaari: Jyväskylän liikkumisohjelma
Kyllä pyörille -seminaari: Jyväskylän liikkumisohjelmaKyllä pyörille -seminaari: Jyväskylän liikkumisohjelma
Kyllä pyörille -seminaari: Jyväskylän liikkumisohjelma
 
Kyllä pyörille -seminaari: Onko liikenteessä rauhaa?
Kyllä pyörille -seminaari: Onko liikenteessä rauhaa?Kyllä pyörille -seminaari: Onko liikenteessä rauhaa?
Kyllä pyörille -seminaari: Onko liikenteessä rauhaa?
 
Vapaa-ajan fillarointi Jämsässä – ulkoilureittisuunnitelmat
Vapaa-ajan fillarointi Jämsässä – ulkoilureittisuunnitelmatVapaa-ajan fillarointi Jämsässä – ulkoilureittisuunnitelmat
Vapaa-ajan fillarointi Jämsässä – ulkoilureittisuunnitelmat
 
Nordic Gravel Series Jyväskylä 29.7.2023 – sorapyöräilyn SM- ja PM-tapahtuma
Nordic Gravel Series Jyväskylä 29.7.2023 – sorapyöräilyn SM- ja PM-tapahtumaNordic Gravel Series Jyväskylä 29.7.2023 – sorapyöräilyn SM- ja PM-tapahtuma
Nordic Gravel Series Jyväskylä 29.7.2023 – sorapyöräilyn SM- ja PM-tapahtuma
 
Pyöräily Laukaassa – kuulumisia pyöräreiteistä ja pyörämatkailusta
Pyöräily Laukaassa – kuulumisia pyöräreiteistä ja pyörämatkailustaPyöräily Laukaassa – kuulumisia pyöräreiteistä ja pyörämatkailusta
Pyöräily Laukaassa – kuulumisia pyöräreiteistä ja pyörämatkailusta
 
Hiekkateiden hurmaa -gravelpyöräilyhanke Keski-Suomessa
Hiekkateiden hurmaa -gravelpyöräilyhanke Keski-SuomessaHiekkateiden hurmaa -gravelpyöräilyhanke Keski-Suomessa
Hiekkateiden hurmaa -gravelpyöräilyhanke Keski-Suomessa
 
130 km maastopyöräilyreittejä Saarijärvelle – Luonnosta hyvinvointia ja yhden...
130 km maastopyöräilyreittejä Saarijärvelle – Luonnosta hyvinvointia ja yhden...130 km maastopyöräilyreittejä Saarijärvelle – Luonnosta hyvinvointia ja yhden...
130 km maastopyöräilyreittejä Saarijärvelle – Luonnosta hyvinvointia ja yhden...
 
Pyörävaellusreitit Suomessa
Pyörävaellusreitit SuomessaPyörävaellusreitit Suomessa
Pyörävaellusreitit Suomessa
 
Jyväskylän Jyväskylän kaupungin liikkumisohjelma
Jyväskylän Jyväskylän kaupungin liikkumisohjelmaJyväskylän Jyväskylän kaupungin liikkumisohjelma
Jyväskylän Jyväskylän kaupungin liikkumisohjelma
 
Seudullinen pyöräliikenteen pääverkko – Jyväskylän seudun MAL-kehityskuva
Seudullinen pyöräliikenteen pääverkko – Jyväskylän seudun MAL-kehityskuvaSeudullinen pyöräliikenteen pääverkko – Jyväskylän seudun MAL-kehityskuva
Seudullinen pyöräliikenteen pääverkko – Jyväskylän seudun MAL-kehityskuva
 
Fillarilla kouluun? – koulumatkapyöräilyn suosio ja haasteet lasten näkökulma...
Fillarilla kouluun? – koulumatkapyöräilyn suosio ja haasteet lasten näkökulma...Fillarilla kouluun? – koulumatkapyöräilyn suosio ja haasteet lasten näkökulma...
Fillarilla kouluun? – koulumatkapyöräilyn suosio ja haasteet lasten näkökulma...
 
Jyväskylän pyöräreitit ja pyöräpysäköinti
Jyväskylän pyöräreitit ja pyöräpysäköintiJyväskylän pyöräreitit ja pyöräpysäköinti
Jyväskylän pyöräreitit ja pyöräpysäköinti
 
Kaupunkisuunnittelu lasten ja nuorten kannalta
Kaupunkisuunnittelu lasten ja nuorten kannaltaKaupunkisuunnittelu lasten ja nuorten kannalta
Kaupunkisuunnittelu lasten ja nuorten kannalta
 
Millainen on hyvä pyörä lapselle?
Millainen on hyvä pyörä lapselle?Millainen on hyvä pyörä lapselle?
Millainen on hyvä pyörä lapselle?
 
Lapsille ja nuorille suunnattu pyöräilyharrastuspaikka
Lapsille ja nuorille suunnattu pyöräilyharrastuspaikkaLapsille ja nuorille suunnattu pyöräilyharrastuspaikka
Lapsille ja nuorille suunnattu pyöräilyharrastuspaikka
 
"Ajan mielummin sähköpyörällä kuin skoballa" – kokemuksia nuorten sähköpyöräk...
"Ajan mielummin sähköpyörällä kuin skoballa" – kokemuksia nuorten sähköpyöräk..."Ajan mielummin sähköpyörällä kuin skoballa" – kokemuksia nuorten sähköpyöräk...
"Ajan mielummin sähköpyörällä kuin skoballa" – kokemuksia nuorten sähköpyöräk...
 

Valtakunnalliset pyörällä kulkemisen edistämisen kuulumiset