Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Saboilnet def

279 views

Published on

PRESENTACIÓ DEFINITIVA MODEL DE NEGOCI SABOILNET

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Saboilnet def

 1. 1. SABOILNETSABONS ECOLÒGICS I ARTESANALS Contacte: Carla Juncà – Gerent www.saboilnet.com cjunca2@uoc.edu
 2. 2. IDEA DE NEGOCI• INCENTIVAR EL RECICLATGE DOMÈSTIC D’OLIS RECICLATGE OLIS (USUARI) PRODUCCIÓ SABONS (SABOILNET) VEGETALS.• PRODUCCIÓ I COMERCIALITZACIÓ DE SABONS COMERCIALITZACIÓ ARTESANALS, (SABOILNET) ELABORATS A PARTIR D’OLIS VEGETALS DOMÈSTICS. SABOILNET
 3. 3. MODEL DE NEGOCI• FOMENT DEL RECICLATGE MITJANÇANT LA RECOLLIDA PORTA A PORTA D’OLIS VEGETALS RECICLATS.• ELABORACIÓ A PARTIR D’OLIS DE DIVERSES LÍNIES DE PRODUCTES: OLIS RECICLATS SABÓ DOMÈSTIC OLIS NOUS SABÓ COSMÈTIC SABOILNET
 4. 4. • COMERCIALITZACIÓ DELS PRODUCTESMITJANÇANT : - COMERÇ TRADICIONAL: - BOTIGUES, - FIRES ARTESANS - E-COMMERCE: - PÀGINA PRÒPIA, - PLATAFORMA DE VENDES, -ENLLAÇ COL.LABORADORS. SABOILNET
 5. 5. • USUARIS I CLIENTS POTENCIALS: -PERSONES I EMPRESES PREOCUPADES PEL MEDI AMBIENT. -CONSUMIDORS DE PRODUCTES ARTESANALS I NATURALS - CENTRES D’ESTÈTICA. - PERSONES BUSQUIN REGALS ORIGINALS•RECOLLIDA, GESTIÓ I DISTRIBUCIÓPRÒPIA . SABOILNET
 6. 6. EL MERCAT DELS SABONS I EL RECICLATGEELS FACTORS DEL MERCAT A TENIR EN COMPTE SÓN: -AUGMENT PREOCUPACIÓ MEDI AMBIENT I EL RECICLATGE. -RECICLATGE DELS OLIS DOMÈSTICS ÉS ENGORRÓS PER LES FAMÍLIES I LES EMPRESES: - POCS PUNTS DE RECOLLIDA -DESPLAÇAMENTS A PUNTS DE GESTIÓ. -AUGMENT DE CONSUMIDORS DE PRODUCTES NATURALS I ARTESANALS - LIMITACIÓ DELS PUNTS DE VENDA DE SABONS ARTESANALS. GRAN PART ES CONCENTRA A FIRES D’ARTESANS. SABOILNET
 7. 7. SABOILNET OFEREIX: - AFAVORIR I POTECIAR EL RECICLATGE. -RECOLLIDA PORTA A PORTA D’OLIS DOMÈSTICS USATS. -GRATIFICAR L’ENTREGA D’OLIS AMB PRODUCTES SABOILNET GAMA DOMÈSTICA. -DIVERSIFICACIÓ DE PUNT DE VENDA: - E-COMMERCE: 24H ELS 365 DIES DE L’ANY. -BOTIGUES FÍSIQUES -FIRES ARTESANS. -PRODUCTES COSMÈTICS ATRACTIUS A LA VISTA. SABOILNET
 8. 8. MÀRQUETING I VENDES• ESTRATÈGIA DE MÀRQUETING: • PRESÈNCIA A WEBS DE RECICLATGE I VIDA NATURAL AMB PUBLICITAT I ARTICLES MONOGRÀFICS. • COL.LOBORACIÓ AMB CENTRES D’ESTÈTICA (“ESPACIO DE BIENESTAR” ), ARTICLES DE CREACIÓ CONJUNTA. • PRESÈNCIA A PLATAFORMES DE VENDA DE MULTIPRODUCTES. • PUBLICITAT EN REVISTES ESPECIALITZADES EN ECOLOGIA I RECICLATGE. • REALITZACIÓ DE TALLERS.• PROJECCIÓ DE VENDES:– LÍNIA DOMÈSTICA: TERRES I ROBA. 40% DE LA FACTURACIÓ TOTAL– LÍNIA COSMÈTICA: ÚS PERSONAL. 60% DE LA FACTURACIÓ TOTAL. SABOILNET
 9. 9. - LÍNIA DOMÈSTICA ÉS MÉS ESTABLE EN EL TEMPS.- LÍNIA COSMÈTICA REPUNTA EN ELS MESOS D’ESTIU DEGUT A LCARÀCTER ESTACIONAL DE FIRES I ESPEREM PIC EN MES DEDESEMBRE AL AUGMENTAR LA DEMANDA DE REGALS ORIGINALS IDIFERENTS. SABOILNET
 10. 10. ORGANIGRAMA: - EMPRESA UNIPERSONAL. - ES SOTSCONTRACTARAN FUNCIONS DE: - GESTORIA - TRANSPORT. - COL.LABORACIONS ALTRES EMPRESES PER CREACIÓ DE NOUS PRODUCTES MÉS EXCLUSIUS. SABOILNET
 11. 11. PROJECCIONS FINANCERES PRINCIPALS PARTIDES : PERÍODE PARTIDES PRINCIPALS VOLUM INVERSIÓ DESPESA/AMORTI COST ANUAL TZACIÓ (ANYS)CREACIÓ DE PLATAFORMA DE VENDES 3000 2 1500PUBLICITAT 2000 1 2000MAQUINÀRIA PRODUCCIÓ 1500 2 750RECIPIENTS RECICLATGE, EMBALATGES IPAQUETERIA 1500 1 1500MATÈRIES PRIMERES 2500 1 2500DESPESES CONSTITUCIÓ 3000 2 1500SOUS I SALARIS 3 PRIMERS MESOS 3750 1 15000BALANÇ DE TRESORERIA I PUNT DE RENDIBILITAT:- HIPOTESIS AMB QUE S’HA TREBALLAT SÓN:- 100% FACT.= 60% S.COSM.+40% S. DOM.- 100 % FACT. MENSUAL ESPERADA= 532 UTS S. COSM. + 262 UTS. S.DOMES. SABOILNET
 12. 12. -PREUS DE COST/VENDA PRODUCTES. -S. COSMÈTICS: PASTILLA 2,8 €/3,5 € -S. DOMÈSTICS: PASTILLA 2,3€/3,0 €; SABÓ LÍQUID 5,26€/7,9€ - PREVISIÓ DE VENDES D’ACORD PLA DE VENDES -APORTACIÓ INICIAL DE 10.000 € PUNT DE RENDIBILITAT SABOILNET
 13. 13. KEY PERFORMACE INDICATORS: ELS KPI A UTILITZAR: -NOMBRE USUARIS -NOMBRE USUARIS INTERCANVI PRODUCTES -SITUACIÓ GEOGRÀFICA DELS CONSUMIDORS - FACTURACIÓ PER LÍNIA DE PRODUCTE -% VENDES PER PLATAFORMA PLA D’ACCIÓ SABOILNET
 14. 14. ENS POTS TROBAR A:• WWW.SABOILNET.COM• Facebook: SABOILNET• Twitter: SABOILNET@SABOILNET SABOILNET
 15. 15. AGRAÏM LA SEVA ATENCIÓ.ESPEREM VEURE’NS AVIAT A SABOILNET

×