Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

JUMPMath_cat

303 views

Published on

JUMP Math és un programa d’ensenyament-aprenentatge de matemàtiques en l’àmbit escolar que cobréis P5, els sis cursos de primària i els dos primers cursos de l’ESO. Es tracta d’un programa que aplica procediments i recursos provats, convertint a tots els docents en formadors capaços de guiar als estudiants perquè obtinguin el seu màxim rendiment.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

JUMPMath_cat

 1. 1. L’èxit en matemàtiques a l’abast de tothom
 2. 2. JUMP Math és un programa escolar d’ensenyament-aprenentatge de matemàtiques que converteix a tots els docents en formadors capaços de guiar als estudiants perquè aconsegueixin el seu màxim rendiment. Una innovació educativa basada en la ciència cognitiva i amb resultats provats. Creat el 2004 a Canadà, JUMP Math ha demostrat que tots els estudiants poden desenvolupar les competències matemàtiques exigides a Primària i ESO, dominar els conceptes clau i tenir èxit en aquesta matèria. Fins i tot descobreixen que els encanten les matemàtiques!
 3. 3. Una solució innovadora JUMP Math és un programa d’ensenyament-apre- nentatge de matemàtiques en l’àmbit escolar amb resultats extraordinaris. Cobreix nou cursos: Educació Infantil (a partir dels 5 anys), Primària i fins al segon curs de l’ESO. Es tracta d’un programa que aplica procediments i recursos provats, convertint a tots els docents en formadors capaços de guiar als estudiants perquè obtinguin el seu màxim rendiment. Aplicant els últims descobriments en ciència cognitiva, JUMP Math aconsegueix pautar la introducció de conceptes matemàtics, permetent una comprensió profunda i desenvolupant una gran capacitat per resoldre problemes. Seguint fidelment el programa, els alumnes perden la por a les matemàtiques, milloren la seva autoestima i més del 90% de la classe millora el seu rendiment acadèmic de forma significativa. La clau de l’èxit JUMP Math es basa en el mètode del descobriment guiat, on els docents llancen petits reptes que els alumnes resolen amb dinàmiques participatives, l’avaluació contínua i la divisió de les lliçons en petites unitats fàcilment assumibles per tots els estudiants de la classe. John Mighton, el creador d’aquest innovador programa, és doctor en Matemàtiques, emprenedor social de la xarxa Ashoka, Emprenedor Social de l’Any 2015 per Schwab Foundation i premi WISE 2016. El repte: acabar amb el virus “no estic fet per a les mates” Les competències matemàtiques dels estudiants són un dels principals reptes del nostre sistema educatiu. El fracàs en matemàtiques té conseqüències molt negatives en milers de nens i nenes perquè: – Redueix la seva autoestima i genera desmotivació, condicionant fortament el clima de l’aula. – Limita les seves oportunitats professionals. – Alimenta el mite “no estic fet per a les mates”, limitant l’esforç que inverteixen en elles. Només 7 de cada 100 estudiants pot aspirar a una carrera cientificotècnica, que són les que ofereixen major ocupació. 2 de cada 9 alumnes no aconsegueixen el nivell mínim per participar plenament en una societat moderna. El fracàs en adquirir les competències matemàtiques bàsiques es gesta a Primària i es consolida a Secundària, on es fa més evident. La falta de comprensió de conceptes matemàtics essencials a Primària provoca buits de coneixement que són difícils de compensar a l’ESO. El problema està en ensenyar matemàtiques de forma mecànica i no pautar correctament els passos a donar per permetre una comprensió profunda. Només el 7% aconsegueix un nivell suficient per aspirar a les carreres STEM (Ciències, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques per les seves sigles en anglès) que són les de major demanda al mercat laboral. El 22% no aconsegueix el nivell bàsic per participar plenament en una societat moderna basada en el coneixement. Font: OCDE, Informe PISA 2015. Analitzant els resultats de PISA 2015 veiem que Espanya pràcticament no ha millorat el nivell de matemàtiques des del 2003.
 4. 4. Font: Informe d’impacte dels Laboratorios Educativos, Centre de Recerca per a l’Educació Científica i Matemàtica (CRECIM) de la Universitat Autònoma de Barcelona. Hi ha una correlació significativa entre més implementació de JUMP Math i millors resultats: aquells que han aplicat més el programa milloren la seva puntuació en més de 2,1 punts. Assimilar matemàtiques a un ritme dues vegades més ràpid El 2010, la Universitat de Toronto va realitzar una prova de control aleatòria que va demostrar que els estudiants que segueixen JUMP Math assimilen els conceptes a un ritme dues vegades més ràpid que aquells que segueixen altres programes. També s’ha demostrat la seva eficàcia en alumnes amb trastorns de conducta i dificultats d’aprenentatge. Dos punts de millora en la nota de matemàtiques Durant el curs 2014–2015, es va realitzar una prova pilot a Espanya gràcies a Fundación Telefónica: l’avaluació de la Universitat Autònoma de Barcelona va concloure que hi ha una reducció significativa de suspensos en aquells centres que implanten JUMP Math de manera fidel i un augment de notables i excel·lents. Prova inicial Freqüència Prova final Freqüència 0 6,0 9,0 12,0 0 3,0 6,0 9,0 12,0 +2 250 200 150 100 50 0 120 100 80 60 40 20 0 3,0 Innovació provada, resultats extraordinaris JUMP Math és un programa creat per donar resposta a les dificultats d’ensenyament de matemàtiques. Els resultats de JUMP Math han estat rigorosament avaluats per universitats i acadèmics, amb el suport dels governs de Canadà i Estats Units, així com de diverses fundacions. “La potència de JUMP Math no solament radica en una organització i seqüenciació de continguts, sinó en la proposta metodològica d’aula. Els estudiants són capaços d’adquirir els recursos necessaris que més endavant puguin necessitar per resoldre problemes o aclarir situa- cions de la vida real, potenciant el desenvolupament de persones amb grans habilitats per aportar solucions als problemes socials del present i del futur.” Santi González Cap del departament de Matemàtiques de Secundària de Fundació Collserola (escoles Avenç, Frederic Mistral–Tècnic Eulàlia i Ramon Fuster)
 5. 5. Practicar el càlcul mental per enfortir la fluïdesa Pautar una bona seqüència de passos per arribar a la comprensió d’un concepte Avaluar de manera contínua Els estudiants que no dominen les operacions numèriques bàsiques amb la memòria de llarg termini sovint no tenen suficient memòria de curt termini per resoldre problemes. Això té conseqüències en la capacitat d’identificar patrons i fer estimacions i prediccions. Desenvolupar la pràctica a través de jocs i desafiaments motivadors Proposar reptes graduals que tots puguin afrontar amb èxit Els estudiants sovint memoritzen regles i proce- diments sense entendre’ls. Això els permet respondre preguntes específiques, però no promou que com- prenguin els conceptes: les matemàtiques no sempre tenen sentit per a ells. Per anar avançant en matemàtiques s’han de dominar els conceptes i les habilitats prèvies. Molts estudiants no ho aconsegueixen, encara que la immensa majoria són capaces de fer-ho si s’identifiquen llacunes en l’aprenentatge. Els estudiants que creuen que l’èxit depèn de la seva habilitat innata tenen un rendiment menor en comparació dels qui creuen que l’èxit depèn de l’esforç. Es necessita practicar molt per dominar conceptes nous i adquirir habilitats, però els estudiants no sempre estan motivats per practicar. 9 108 3 4 Manipular objectes que permetin visualitzar els conceptes Reduir el text al mínim i introduir gradualment el vocabulari 6 7 Assegurar la comprensió de cada pas i afavorir la participació Reforçar la confiança amb exercicis regulars 1 2 Construir conceptes complexos a través d’idees senzilles i manejables 5 És important ensenyar matemàtiques usant materials manipulables, però evitant distreure o confondre a través de mètodes mal estructurats. Els textos extensos aclaparen als estudiants amb febleses lectores o parlants no natius, convertint el llenguatge en una barrera més per a l’èxit en matemàtiques. Ja en primària, els nens i les nenes comencen a creure que alguns estan “menys dotats” en matemàtiques. Els qui se senten així tendeixen a esforçar-se menys a classe. Els estudiants senten ansietat per afrontar una tasca i tenen problemes per concentrar-se. El cervell s’aclapara fàcilment amb massa informació nova. Problemes massa complexos i textos molt extensos poden descoratjar i confondre als estudiants. 10 claus per ensenyar matemàtiques i vèncer les barreres d’aprenentatge
 6. 6. JUMP Math facilita la tasca dels docents El programa està dissenyat per ser utilitzat per docents a l’aula. Per això inclou els materials per a cada classe així com formació i suport continu a través d’una comunitat en xarxa. Cada curs compta amb una guia que inclou el material necessari per impartir totes i cadascuna de les classes del curs, i proposa material complementari per utilitzar a l’aula. Disposar d’un pla ben pautat de totes les lliçons permet als docents aconseguir millores significatives i estimulants en el rendiment acadèmic dels alumnes amb majors problemes i llacunes, i també dels més sòlids i ràpids. A través de la comunitat online d’educadors, l’equip docent pot compartir les seves experiències, dubtes i aprenentatges amb altres centres que estan implantant el programa, així com rebre ajuda. La pràctica, amb exercicis clars i concisos, és essencial perquè els estudiants consolidin cada petit avanç. Per això, JUMP Math ha dissenyat els llibres de pràctica i avaluació, que permeten una avaluació contínua i un aprenentatge profund i sòlid. JUMP Math m’aporta la certesa que totes les classes seran un èxit perquè amb petits reptes els alumnes entenen el que els ajudo a descobrir. També m’aporta la satisfacció del treball ben fet precedit per una preparació de classe que m’ajuda a saber què faré cada dia i a veure clarament quins alumnes necessiten reforç. Margarita Vázquez Tutora de 1r de Primària Colegio Edith Stein
 7. 7. Cada curs disposa de material per a pissarra digital, que també es pot projectar com a PDF, amb la qual es realitza la primera part de les classes. La guia per a docents inclou una descripció sobre com utilitzar aquest material. Es tracta d’un recurs ideal per planificar i pautar cada classe. Exercicis extres i instruccions per crear objectes senzills i lúdics (com retallar figures en paper) que puguin ser manipulats per permetre una millor assimilació dels conceptes matemàtics. Material per pissarres digitals (smartboard–PDI) Material complementari per utilitzar a l’aula Una gama de recursos completa per als docents Cada curs disposa d’una guia amb la planificació de cadascuna de les classes. És un recurs essencial que descriu amb detall la metodologia i com aplicar-la dia a dia a l’aula. El pla de cada lliçó inclou una explicació i material de suport sobre com introduir un concepte alhora, millorar el càlcul mental, explorar conceptes i interconnectar-los, avaluar als alumnes ràpidament i ajudar-los a desenvolupar habilitats per resoldre problemes. També proposa reptes extres motivants per als alumnes més ràpids. Es tracta d’una unitat d’exercicis proposada per a l’inici de cada curs, amb l’objectiu de consolidar l’autoconfiança dels estudiants. Aconsegueix eliminar l’ansietat a les classes de matemàtiques i iniciar el curs amb garanties que tots creguin que ho superaran. — Proves i exàmens, amb les seves corresponents respostes per corregir-los. — Respostes per a la correcció dels llibres de pràctica i avaluació dels estudiants. Guies per a Docents Unitat per a la construcció de confiança Material per a l’avaluació i l’acompanyament
 8. 8. Cada curs des dels 5 anys d’Educació Infantil, els sis cursos de Primària i els dos primers de l’ESO compta amb dos llibres d’exercicis per potenciar la pràctica. Els estudiants treballen en el seu llibre durant la darrere fase de cada classe i també poden utilitzar-los per realitzar deures a casa, si els docents ho consideren oportú. Material per als alumnes Llibres de pràctica i avaluació La formació de docents és un dels requisits del programa i una ajuda imprescindible per implantar-ho. El curs online per a docents de JUMP Math utilitza tot el potencial d’internet (àudio, text, vídeo, animació) per al procés de preparació dels docents. La interacció entre els participants i amb els formadors està enfocada al coneixement de la filosofia del programa, les metodologies pedagògiques que utilitza, el material que els docents tenen a la seva disposició, així com resoldre dubtes. Comunitat d’educadors en xarxa Formació i acompanyament
 9. 9. Formació de docents – Mòduls d’introducció i formació inicial. – Acompanyament en xarxa. Inici del curs – Utilització de la Guia per a Docents i els llibres de pràctica i avaluació. Suport continu – Resolució de consultes directes. – Fòrums online en la comunitat d’educadors. Auditoria d’impacte – Eines de seguiment i mesura. – Millores del procés d’implantació. Formalització – Acord d’implantació. – Definició del calendari. La implantació de JUMP Math En el curs 2016–2017, 175.000 estudiants utilitzen JUMP Math a Canadà i Estats Units. A Espanya va començar a implantar-se durant el curs 2013–2014 i ja són més d’11.000 els estudiants que aprenen matemàtiques amb aquest programa, amb una comunitat de més de 1.000 docents. Vols implantar JUMP Math al teu centre educatiu? Participa a la xarxa de centres que ja està obtenint resultats espectaculars. Posa’t en contacte i et farem arribar tota la informació, les mostres del material i l’assessorament que necessitis. Centres educatius públics i privats, d’entorns de diversa complexitat, estan implantant amb èxit JUMP Math a Espanya. Classe a l’escola Virolai.
 10. 10. JUMP Math és una innovació educativa promoguda a Espanya per UpSocial www.jumpmath.cat @JUMPMath_es info@jumpmath.es +34 937 426 416 Casp 43 baixos – 08010 Barcelona

×